LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
jonis
Berichten: 1891
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door jonis »

Vanuit NHG is in elk geval verplicht:
Overlijdensrisicoverzekering
Gedurende de periode dat de lening meer bedraagt dan 80%
van de waarde van de woning (zie deel 1: definitie f.), dient
sprake te zijn van een overlijdensrisicoverzekering, minimaal
gelijk aan de overschrijding.
Dat verstrekkers verschillende percentages hanteren 70 of 80 maakt niet zoveel uit, maar waar mensen de volledige hoofdsom hebben afgedekt valt in elk geval genoeg te bezuinigen, zeker als de woning al wat jaartjes terug gekocht is, altijd interessant om naar te kijken als je iedere cent "verzekeren" er 1 teveel vind.

jagraaf
Berichten: 13
Lid geworden op: 16 mar 2008 16:13

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door jagraaf »

Ik heb zojuist mijn hypotheek gegevens eens doorgespit en daarin staat omschreven dat ik een x-bedrag aan premie betaal voor mijn beleggingsverzekering.
Van dit bedrag worden de kosten afgetrokken van de overlijdensrisicodekking, maar ook worden er de volgende kosten vanaf getrokken:
- "kosten verzekeringsmaatschappij (eerste kosten en doorlopende kosten)"
- "aan- en verkoopkosten"

Houden deze twee laatstgenoemde kosten ook verband met deze overlijdensrisicodekking en vallen deze ook weg zodra ik mijn overlijdensrisicodekking beëindig, of blijven deze kosten altijd bestaan?

kweenie
Berichten: 15488
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door kweenie »

Die kosten staan los van de overlijdensrisicodekking. En de hoogte van die kosten zijn nu juist de kosten waarop veel woekerpolisclaims zich richten.

jagraaf
Berichten: 13
Lid geworden op: 16 mar 2008 16:13

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door jagraaf »

Die kosten staan los van de overlijdensrisicodekking. En de hoogte van die kosten zijn nu juist de kosten waarop veel woekerpolisclaims zich richten.
Dus als ik de overlijdensdekkingsverzekering beeindig, zal ik deze kosten toch nog moeten blijven betalen?

anrei
Berichten: 0
Lid geworden op: 18 mei 2010 20:18

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door anrei »

leukishetniet schreef:Trosradar zoekt niets uit, dat is helaas het probleem.
Helaas kan ik ik het met deze stelling niet eens zijn als je iets beweert in een uitzending op tv moet dat in overeenkomst zijn met de feiten (wettelijk wel of niet) als het wettelijk is kan ik mijn orv opzeggen zoniet dan moet ik de verzekeraar cq tussenpersoon aansprakelijk stellen voor misleiding (betaal nu 1350,_ over 6 jaar 4000,_ terwijl de tussenpersoon vertelde dat de premie gelijk blijft (en nu 220,- per jaar vangt aan provisie en oplopend)

Andy

Shine
Berichten: 2475
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door Shine »

Een goede adviseur kan u prima helpen bij het maken van de juiste keuze, wel of geen overlijdensrisicoverzekering en deze keuze hangt niet alleen af van de hoogte van de lening t.o.v. de executiewaarde van de woning.
Hm, gedeeltelijk mee eens. Maar... druppelsgewijs komen steeds meer 'woeker aspecten' boven water, waardoor je dan wéér naar je adviseur rent.
Adviseurs adviseren zoals blijkt ook niet volledig. Pas wanneer er wéér een of ander onverkwikkelijkheid het nieuws haalt, dan pas krijgt dat ook de serieuze aandacht van de adviseur.
Tot die tijd ben en blijf je volledig overgeleverd aan deze personen en hun info-/voorlichting verstrekking. Ook zij zijn hier erg selectief.

leukishetniet
Berichten: 17
Lid geworden op: 27 okt 2009 10:52

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door leukishetniet »

Dat Tros radar, geen gedegen onderzoek is overduidelijk. Het grote voorbeeld is DSB bank. Gedurende de periode dat de troskompas bol stond van de DSB advertenties is er nooit maar dan ook nooit 1 item aan besteed. Terwijl de DSB ellende al jaren bekend is bij iedereen in de branche. Het is tenenkrommend hoe mevrouw Hertsenberg tegen tussenpersonen heeft aangeschopt zonder enig onderzoek. Ik zal niet ontkennen dat er in het verleden partijen zijn geweest die de klant willens en wetens met verkeerde adviezen en produkten hebben opgezadeld. Die tijd is echter voorbij, de snelle kantoren zijn allemaal vertrokken of failliet. Bij elke item over finaciele dienstverlening wordt Independer betrokken, die mag dan weer een half uur reclame maken voor zich zelf. INdepender is een tussenpersoon die net zo veel provisie ontvangt als elke andere tussenpersoon. Independer is geen onafhankelijke partij. Die indruk wordt wel gewekt bij Tros radar. Feit blijft dat er best polissen zullen zijn waar de overlijdensverzekering uit gehaald kan worden omdat dat goedkoper is, of dat men een te hoge overlijdensrisico verzekering heeft. Maar het is absolute onzin om te beweren dat iederen die een hypohteek heeft die lager is dan de executiewaarde van de woning een overbodige verzekering heeft. Om dit te kunnen beoordelen moet je een gedegen analyse maken van de klant, hoe ziet het nabestaande pensioen er uit, wat verdient de partner die achterblijft bij overlijden. Er zijn genoeg geldverstrekkers die een flinke korting op de rente geven op het moment dat men bepaalde verzekeringen afsluit. Dit is geen koppel verkoop maar cross-selling, de klant kiest hier bewust voor omdat men dan ondanks het feit dat men hoger verzekerd is toch lagere lasten krijgt. Die korting loopt soms op tot 0,4 % van het hypotheek bedrag. Dit zijn dingen die totaal niet belicht worden tijdens een uitzending. En weet u waarom niet? Omdat dit geen sensationele tv opleverd en dus minder kijkcijfers.

Dus onderzoek ??? welk onderzoek??? Independer heeft alleen maar baat als men gaat kijken op de site van independer of er een besparing mogelijk is voor een overlijdensrisicoverzekering, echter wat Independer u niet vertelt is dat dat wel consequenties kan hebben voor de rente die u betaald, of consequenties kan hebben voor de nabestaanden, Independer is namelijk een tussenpersoon die vergelijkt op premie en niet een advies geeft.

Mensen wordt toch eens wakker, neem zelf u verantwoordelijkheid en neem de tijd voor een goed hypotheekadvies. Mijn ervaring is dat mensen meer tijd besteden aan het uitzoeken van de keukenkraan dan voor een hypotheek.

M. van Rossum
Berichten: 1220
Lid geworden op: 05 dec 2009 15:30

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door M. van Rossum »

Inderdaad, dit heeft niets met wettelijke verplichtingen te maken. Keuzes kunnen wel effect hebben voor de belasting en voor de rentestand. Als er geen verplichting is vanwege de NHG garantie (wederom, geen wettelijke verplichting, maar als je je er niet aan houdt vervalt de NHG rentekorting) en geen reden is voor het veilig stellen van nabestaanden kun je gewoon schriftelijk de OVR/ORV opzeggen. Bij weigering de bank/verzekeraar aansprakelijk stellen voor schade. Daar is allemaal geen tussenpersoon voor nodig (die is pas nodig om ingewikkelde berekeningen te maken als hele inkomensplaatje moet worden doorgerekend, ook voor nabestaanden, dus ook inclusief alle pensioenvoorzieningen). Als er OVR/ORV wenselijk is, is aparte, losse verzekering ook altijd nog een optie, die zijn goedkoper (vergelijk op een vergelijkingssite). Maar kijk a.u.b. ook eerst op de fora voor de woekerpolis! NB Fiscale konsekwenties kunnen te maken hebben met vrijstellingen box 3 enz. Daarvoor is overigens verzekering bij overlijden van 90% van actuele poliswaarde voldoende.

Erik63
Berichten: 10
Lid geworden op: 03 feb 2010 16:26

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door Erik63 »

Ik heb net de uitzending over de ORV via uitzendinggemist bekeken. Een zinnig onderwerp, zeker als je de prijzenslag onder verzekeraars van de afgelopen jaren bekijkt. Een orv kan vaak heel wat goedkoper. Wel is het raadzaam om niet alleen naar de overlijdensrisicopremie te kijken. Het is leuk om minder premie te betalen maar er kunnen ook nadelen zijn.

Wat me opviel in het voorbeeld van George Pluimakers is dat op de voorbijglijdende documenten van zijn verzekering twee verzekerden staan. De in het filmpje vermelde premie is dus voor twee levens en niet alleen voor George. Verder viel het me op zijn verzekering al zo'n hoge waarde heeft voor de 6 jaar dat de verzekering loopt. De polis was eind 2009 €28.458,-- waard. En dat terwijl de jaarpremie maar €904,06 is. Ook viel het me op dat de einddatum 01-12-2028 is. Dat kan natuurlijk slim gekozen zijn omdat hij dan misschien met pensioen gaat maar het kan ook betekenen dat er wellicht een omzetting is geweest van een eerdere levensverzekering die al in 1998 is gestart. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de hoge waarde van de polis, misschien is de opgebouwde waarde uit de oude verzekering in 2003 in de nieuwe verzekering ingebracht. Als de overdracht van het kapitaal correct is uitgevoerd dan is de nieuwe polis van George een fiscale voortzetting van de oude verzekering en valt de verzekering onder werking van artikel AN van de Invoeringswet IB2001.

o 1. Tot de bezittingen, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001behoren niet rechten op kapitaalsuitkeringen uit op 14 september 1999 bestaande levensverzekeringen tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 123.428.

Een aardige regeling, dat scheelt per jaar 1,2% vermogensrendementsheffing als je totale vermogen meer dan ± € 40.000,-- bedraagt. In het geval van George is dat in 2009 € 341,-- aan belasting.

Als George de overlijdensrisicodekking schrapt dan blijft er van de betaalde premies meer over om te investeren in de kapitaalverzekering, er hoeft immers geen overlijdensrisicopremie meer te worden betaald. Dat is mooi meegenomen, de spaarinleg wordt groter terwijl de premie hetzelfde blijft. Helaas voor George staat er in hetzelfde wetsartikel in lid 4 een aanvullende voorwaarde:

o 4. Het eerste lid is alleen van toepassing indien na 13 september 1999 :
a. het verzekerd kapitaal niet is verhoogd en
b. de looptijd van de levensverzekering niet is verlengd.

En met name punt a is dan van belang. Er is bij George’s polis geen sprake van een verzekerd kapitaal op einddatum, er wordt immers belegd en de waarde op einddatum is afhankelijk van de behaalde rendementen. De belastingdienst kijkt in dat geval naar de daadwerkelijke spaarinleg in de polis. Als die inleg groter wordt, dan valt de verzekering niet langer onder de eerbiedigende werking van artikel AN. Simpel gezegd, je moet jaarlijks vermogensrendementsheffing gaan betalen. Doordat George de overlijdensrisicodekking schrapt neemt de spaarinleg toe en moet hij de polis gaan opnemen bij zijn vermogen in box III.

Het is raadzaam om de situatie na overlijden goed (te laten) beoordelen. Hoe is de pensioensituatie? Is er spaargeld en/of beschikbaar vermogen of zit alles ‘in de stenen’?

leukishetniet
Berichten: 17
Lid geworden op: 27 okt 2009 10:52

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door leukishetniet »

Ja maar dit wordt niet verteld. Als men dit op tv moet gaan uitleggen dan zappen alle tros kijkers naar Frans Duits of zo, nee men wil graag sensatie zien., en dus krijgen ze dat van mevrouw Hertsenberg. Ze moet voor haar woekersalaris natuurlijk wel kijkcijfers trekken.........

Erik63
Berichten: 10
Lid geworden op: 03 feb 2010 16:26

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door Erik63 »

kweenie schreef:Die kosten staan los van de overlijdensrisicodekking. En de hoogte van die kosten zijn nu juist de kosten waarop veel woekerpolisclaims zich richten.
Dat ligt in het geval van de aan- en verkoopkosten wat genuanceerder. Bij unit-linked en universal-life polissen wordt de gehele premie in de polis gestort, er worden fracties, eenheden, participaties, units of hoe de verzekeraar het ook noemt, voor aangekocht. Voor deze aankoop worden transactiekosten gerekend, aankoopkosten. Voorts worden de premies voor de meeverzekerde dekking(en) zoals overlijden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid betaald vanuit de poliswaarde. Daarvoor worden er fracties, eenheden, participaties, units, verkocht. Voor deze verkoop worden transactiekosten gerekend, verkoopkosten. De aankoopkosten zien dus op de gehele premie, de verkoopkosten zien op de onttrekkingen die uit de polis worden gehaald. Als de risicopremie toeneemt zullen de verkoopkosten stijgen.

M. van Rossum
Berichten: 1220
Lid geworden op: 05 dec 2009 15:30

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door M. van Rossum »

Erik63 schreef:Ik heb net de uitzending over de ORV via uitzendinggemist bekeken. ........
Verder viel het me op zijn verzekering al zo'n hoge waarde heeft voor de 6 jaar dat de verzekering loopt. De polis was eind 2009 €28.458,-- waard. En dat terwijl de jaarpremie maar €904,06 is.
Bent u bekend met de hoog-laag constructie?
Het verschil tussen hoogste en laagste premie mag niet meer zijn dan 1 op 10. Bijvoorbeeld de eerste 3 jaar 9.040,60 en de rest van de looptijd 904,06 per jaar. Na 3 jaar dus als actuele poliswaarde van meer dan 27.000 euro. Als dan de beurs op slecht moment keldert en vervolgens de OVR/ORV premie (over verschil verzekerde en actuele waarde!) dramatisch oploopt doet zich een zogenaamd onomkeerbaar hefboomeffect voor: er worden beleggingsunits verkocht om de risicopremie te betalen. Zelfs als daarna de beurs explodeert, wordt het verlies niet meer goed gemaakt, want de units zijn weg. Voor deze verborgen werking zijn consumenten nooit gewaarschuwd. Vandaar de term 'woekerpolis', gemunt door TrosRadar.
Bron voor technische details: AFM rapport 2008.

M. van Rossum
Berichten: 1220
Lid geworden op: 05 dec 2009 15:30

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door M. van Rossum »

Erik63 schreef: Tot de bezittingen, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001behoren niet rechten op kapitaalsuitkeringen uit op 14 september 1999 bestaande levensverzekeringen tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 123.428.
Deze (oude) vrijstelling geldt alleen bij een looptijd van 20 jaar of meer! Bij een kortere looptijd is het ca. 62.000 euro (kijk maar na op site belastingdienst). Uiteraard mogen de vrijstellingen van echtgenoten desgewenst bij elkaar opgeteld worden.

M. van Rossum
Berichten: 1220
Lid geworden op: 05 dec 2009 15:30

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door M. van Rossum »

Erik63 schreef:Als George de overlijdensrisicodekking schrapt dan blijft er van de betaalde premies meer over om te investeren in de kapitaalverzekering, er hoeft immers geen overlijdensrisicopremie meer te worden betaald. Dat is mooi meegenomen, de spaarinleg wordt groter terwijl de premie hetzelfde blijft. Helaas voor George staat er in hetzelfde wetsartikel in lid 4 een aanvullende voorwaarde:

o 4. Het eerste lid is alleen van toepassing indien na 13 september 1999 :
a. het verzekerd kapitaal niet is verhoogd en
b. de looptijd van de levensverzekering niet is verlengd.

En met name punt a is dan van belang. Er is bij George’s polis geen sprake van een verzekerd kapitaal op einddatum, er wordt immers belegd en de waarde op einddatum is afhankelijk van de behaalde rendementen. De belastingdienst kijkt in dat geval naar de daadwerkelijke spaarinleg in de polis. Als die inleg groter wordt, dan valt de verzekering niet langer onder de eerbiedigende werking van artikel AN. Simpel gezegd, je moet jaarlijks vermogensrendementsheffing gaan betalen. Doordat George de overlijdensrisicodekking schrapt neemt de spaarinleg toe en moet hij de polis gaan opnemen bij zijn vermogen in box III.
Dit is niet correct. Voor de beoordeling van de eerbiedigende werking wordt naar de totale jaarpremie gekeken, niet naar de ingebouwde OVR/ORV premie. De totale premie verandert door het schrappen van de OVR/ORV premie uiteraard niet. Het volgende bewijs toont ook aan dat het niet correct kan zijn: de OVR/ORV premie wordt berekend over het verschil van de verzekerde waarde bij overlijden en de actuele poliswaarde. De actuele poliswaarde kan onder invloed van beleggingsresultaten variëren, derhalve kan de ingebouwde premie variëren en zou dus bij uw uitleg de eerbiedigende werking ook al tijdens de looptijd door grillen van de beurs verloren zijn gegaan. Zo is dat niet bedoeld natuurlijk. Ten overvloede wijs ik u op hoofdstuk/paragraaf 7.5 uit het besluit van de staatssecretaris van 28 april 2009, waarin de nadere voorwaarden zijn geformuleerd voor een omzetting van de polis. Veiligheidshalve zou dus gelden dat je de OVR/ORV niet geheel zou moeten schrappen, maar de verzekerde waarde zou moeten terugbrengen tot 90% van de actuele waarde (de ondergrens). Aardige bijkomstigheid is dat in dat geval de verzekeraar u premie terug zou moeten betalen (met lagere staffel, dat wel), immers verschil over verzekerde waarden en actuele waarde is dan altijd negatief. U zou mijn bewijsvoering kunnen tegenspreken, maar weet dan wel dat ik in het kader van mijn procedure deze vraagstelling aan mijn belastinginspecteur heb voorgelegd. Die weigert mijn bewijsvoering te ontkennen noch te bevestigen, maar verwijst mij wel naar het besluit van de staatssecretaris van 28 april 2009.
Goedkeuring
Daarom keur ik op grond van artikel 63 van de AWR (hardheidsclausule) het volgende goed. Bij omzetting van een gemengde kapitaalverzekering kunnen desgewenst de in totaal overeengekomen en betaalde premies op
jaarbasis (dus de premiedelen voor de uitkering bij leven en ten gevolge van overlijden samen) als maatstaf worden genomen. De eerbiedigende werking van artikel 76 van de Wet IB 1964 en onderdeel AN van de Invoeringswet 26 Vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen die niet zijn omgezet in een KEW
(onderdelen AL tot en met AP van de Invoeringswet) blijft behouden als die totaalpremie in het kader van de omzetting niet wordt verhoogd.
Ik stel hierbij de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. Er vindt bij de omzetting geen verlenging van de premiebetalende periode plaats.
b. Er vindt bij de omzetting geen verlenging van de looptijd van de verzekering plaats.
c. Er vindt geen wijziging plaats van het verzekerd lijf.
d. Een nieuw verzekerd risico bij overlijden betreft qua hoogte een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden.

Van een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden is bijvoorbeeld sprake bij een omzetting in een gemengde universal life verzekering (een verzekering die uitkeert bij in leven zijn op een bepaalde datum of bij eerder overlijden) waarbij in geval van overlijden 90% of 110% van de waarde van de units (beleggingen) wordt uitgekeerd. Als een unit-linkedverzekering wordt omgezet in een gemengde euroverzekering, is bijvoorbeeld sprake van een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden als bij overlijden hetzelfde bedrag als bij in leven zijn of de restitutie van de betaalde of de in totaal te betalen premies wordt verzekerd.
CPP2008/1118M
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023980/g ... informatie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... ortorder=4
Laatst gewijzigd door M. van Rossum op 20 mei 2010 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.

M. van Rossum
Berichten: 1220
Lid geworden op: 05 dec 2009 15:30

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door M. van Rossum »

Erik63 schreef:
kweenie schreef:Die kosten staan los van de overlijdensrisicodekking. En de hoogte van die kosten zijn nu juist de kosten waarop veel woekerpolisclaims zich richten.
Dat ligt in het geval van de aan- en verkoopkosten wat genuanceerder. Bij unit-linked en universal-life polissen wordt de gehele premie in de polis gestort, er worden fracties, eenheden, participaties, units of hoe de verzekeraar het ook noemt, voor aangekocht. Voor deze aankoop worden transactiekosten gerekend, aankoopkosten. Voorts worden de premies voor de meeverzekerde dekking(en) zoals overlijden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid betaald vanuit de poliswaarde. Daarvoor worden er fracties, eenheden, participaties, units, verkocht. Voor deze verkoop worden transactiekosten gerekend, verkoopkosten. De aankoopkosten zien dus op de gehele premie, de verkoopkosten zien op de onttrekkingen die uit de polis worden gehaald. Als de risicopremie toeneemt zullen de verkoopkosten stijgen.
Lijkt mij allemaal correct. Ook is correct dat helaas veel woekerpolisclaims zich beperken tot de kosteninhouding. Ook TrosRadar deed dat in uitzending van 18 januari 2010. Nu hebben ze wel aandacht besteed aan de OVR/ORV premies, maar helaas zonder relatie te leggen met de woekerpolisaffaire, terwijl het schandaal er nu juist uit bestaat dat schade is ontstaan door te hoge kosteninhoudingen en door hefboomwerking OVr/ORV-premies. Die laatste hakken er zelfs vaak nog veel meer in dat de eerste. Daar komt bij dat relatief weinig polissen een hogere kosteninhouding kennen dan 2,5% per jaar. Daardoor zijn sommigen geneigd de woekerpolisaffaire te onderschatten. Die norm van 2,5% is ook veel te hoog (leidt tot verlies van 40- 60% van opgebouwd kapitaal zonder zo'n inhouding), 0,5 - 1% zou veel redelijker zijn.
Zie verder fora voor gedupeerden, die hier allemaal wat aan willen doen, in plaats van alleen kankeren, zoals op de TrosRadar omroepster: http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 66&t=82075

Erik63
Berichten: 10
Lid geworden op: 03 feb 2010 16:26

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door Erik63 »

@M. van Rossum: dank u voor de link! Dit besluit was me niet bekend. Mijn antwoord is gebaseerd op eerdere standpunten van de belastingdienst en hiermee achterhaald. Er is zo wel een meer werkbare situatie ontstaan. Dat geeft veel ruimte om de dekking in lopende polissen te herzien.
M. van Rossum schreef:Deze (oude) vrijstelling geldt alleen bij een looptijd van 20 jaar of meer! Bij een kortere looptijd is het ca. 62.000 euro (kijk maar na op site belastingdienst). Uiteraard mogen de vrijstellingen van echtgenoten desgewenst bij elkaar opgeteld worden.
U haalt hier, denk ik, twee vrijstellingen door elkaar. U doelt op de kapitaalvrijstelling voor levensverzekeringen aan uit de Wet IB64. Ik bedoel echter de bijzondere vrijstelling van 123.428,-- in art AN van de invoeringswet IB2001 zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen over de waarde van uw 'oude' kapitaalverzekering(en).

Bij de hefboomwerking van de risicopremies speelt niet alleen het verschil tussen poliswaarde en verzekerd kapitaal bij overlijden een rol. De premies zijn ook nog eens leeftijdsafhankelijk. Een 'gewone' overlijdensrisicoverzekering kent een gelijkblijvende premie. Stel u bent een man van 30 jaar, u rookt niet en u wilt een ton verzekeren gedurende 30 jaar. dat kost dan momenteel ca. €156,-- per jaar. Uw sterftekans als 30 jarige is echter veel lager dan uw sterftekans als 60 jarige. De verzekeraar ontvangt in de eerste jaren dus veel meer premie dan feitelijk noodzakelijk is om u gedurende dat jaar te verzekeren. De verzekeraar reserveert die premie voor de periode dat uw sterftekans flink hoger is en u eigenlijk te weinig premie betaalt. Die premiereserve is niet van u maar van de verzekeraar.
Bij een UL polis is die premiereserve wel van u, het maakt onderdeel uit van de poliswaarde. Per jaar (of zelfs per maand) wordt de leeftijdsafhankelijke overlijdensrisicopremie uit de poliswaarde gehaald om het verschil tussen poliswaarde en verzekerde uitkering te kunnen verzekeren. Een heel slimme manier van verzekeren maar wel op voorwaarde dat er rendement wordt gemaakt. Als dat rendement te laag of zelfs negatief is dan werkt het juist tegengesteld. Tel daar nog bij op dat de kostenverrekening met de polishouder vrijwel altijd in de eerste 5 jaar plaatsvindt en de afgelopen 10 jaar de beurs nou niet heeft uitgeblonken in resultaten (understatement) dan gaat het dubbel hard.

M. van Rossum
Berichten: 1220
Lid geworden op: 05 dec 2009 15:30

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door M. van Rossum »

Erik63 schreef:
M. van Rossum schreef:Deze (oude) vrijstelling geldt alleen bij een looptijd van 20 jaar of meer! Bij een kortere looptijd is het ca. 62.000 euro (kijk maar na op site belastingdienst). Uiteraard mogen de vrijstellingen van echtgenoten desgewenst bij elkaar opgeteld worden.
U haalt hier, denk ik, twee vrijstellingen door elkaar. U doelt op de kapitaalvrijstelling voor levensverzekeringen aan uit de Wet IB64. Ik bedoel echter de bijzondere vrijstelling van 123.428,-- in art AN van de invoeringswet IB2001 zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen over de waarde van uw 'oude' kapitaalverzekering(en).
De invoeringswet gaat voor zover mij bekend op dit punt over de eerbiedigende werking van "oude" vrijstellingen. Ja, het maximum is 123.428, maar kan natuurlijk nooit meer zijn dan de "oude" vrijstelling. Dus als de oude vrijstelling vanwege looptijd korter dan 20 jaar lager is, blijft uiteraard die lagere vrijstelling geëerbiedigd.
Ja, werking van leeftijdsgekoppelde staffel is mij bekend. Die maakt er helemaal een woekerpolis van, zeker als een "middeleeuwse" sterftetafel is gebruikt (Delta Lloyd "regeling" belooft nu geen oudere tafel dan AG 85-90, in mijn ogen nog beneden de maat). Zie discussies op woekerpolisforum en mijn bijdragen aldaar, o.a. n.a.v. Kooman (De woekerpolisaffaire).

Naschrift:
Deze tekst zette mij op verkeerde been, gezien "voorwaarde" van looptijd 20 jaar:
Voor overige kapitaalverzekeringen geldt een speciale vrijstelling van € 123.428 indien ten minste 20 jaar premie is betaald en indien de hoogste premie niet meer dan tien keer de laagste premie heeft bedragen. Het verzekerd kapitaal en de premie mogen na 14 september 1999 niet zijn verhoogd en de looptijd mag niet zijn verlengd. Deze vrijstelling geldt tot en met 2029.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitaalverzekering
Maar ik zal me nu houden aan:
Als de verzekering 15 jaar of langer heeft bestaan, geldt doorgaans een vrijstelling tot maximaal € 123.428.
Bron: http://www.belastingdienst.nl/particuli ... ek-08.html
Laatst gewijzigd door M. van Rossum op 23 mei 2010 11:17, 1 keer totaal gewijzigd.

Erik63
Berichten: 10
Lid geworden op: 03 feb 2010 16:26

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door Erik63 »

Artikel AN ziet er op toe dat de polissen die voorheen van inkomstenbelastingheffing waren vrijgesteld (door de kapitaalvrijstellingen) gedurende de opbouwperiode hun belastingvrije karakter behouden. Lees, niet tot het vermogen woren gerekend. De 'oude' vrijstellingen zagen toe op de belastingvrije uitkering van de polis indien aan een aantal voorwaarden werd voldaan.
Het belastingvrije karakter heeft zeker bijgedragen aan de grote populariteit van de kapitaalverzekeringen. Het belastingvrije sparen in de jaren tachtig van vorige eeuw was in vergelijking met gewoon sparen een paradijs. Weet u nog? Indien u meer dan ƒ1000,-- aan rente ontving dan werd het meerdere van de rente opgeteld bij uw inkomen en mocht in het voor u van toepassing zijnde hoogste tarief (dat tot 72% IB heffing ging) afrekenen. Dat gold overigens ook voor dividend. koerswinst daarentegen was onbelast. De rekensom gewoon sparen op een bankrekening vs. belastingvrij sparen liet de balans ver doorslaan in het voordeel voor de verzekeraars. En tsja, aan een boom zo volgeladen...
Ik snap die kostenstructuur wel. Een verzekeraar kòn het gewoon niet verkeerd doen, geholpen door de belastingdienst. Op het moment dat computersystemen krachtiger werden kon het universal life concept pas goed worden uitgerold. Het beursklimaat lachte de verzekeraars toe, in de periode van 1983 tot 2000 werd een cumulatief rendement behaald van 1300%, UL leek het ei van Columbus. Meer flexibiliteit in de verzekeringsoplossingen, minder kosten in de polis en hogere eindopbrengsten. De fiscale faciliëring was weliswaar onder druk van de bankenlobby bijgesteld en wat minder ruim maar zeker in combinatie met een hypotheek was een kapitaalverzekering het aangewezen product voor vermogensvorming. Tot het begin van de 21ste eeuw. Bijstelling van het fiscaal kader, IT bubble, Twintowers, beursmalaise, kredietcrisis, bankencrisis, landencrisis, mondigere consumenten.
Ik vraag me in al mijn naïviteit af of er ooit een woekerpolisaffaire had bestaan als er geen beleggingsmalaise zou zijn geweest.

FiscaalJurist
Berichten: 579
Lid geworden op: 05 dec 2008 09:39

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door FiscaalJurist »

Erik63 schreef:Artikel AN ziet er op toe dat de polissen die voorheen van inkomstenbelastingheffing waren vrijgesteld (door de kapitaalvrijstellingen) gedurende de opbouwperiode hun belastingvrije karakter behouden. Lees, niet tot het vermogen woren gerekend. De 'oude' vrijstellingen zagen toe op de belastingvrije uitkering van de polis indien aan een aantal voorwaarden werd voldaan.
Het belastingvrije karakter heeft zeker bijgedragen aan de grote populariteit van de kapitaalverzekeringen. Het belastingvrije sparen in de jaren tachtig van vorige eeuw was in vergelijking met gewoon sparen een paradijs. Weet u nog? Indien u meer dan ƒ1000,-- aan rente ontving dan werd het meerdere van de rente opgeteld bij uw inkomen en mocht in het voor u van toepassing zijnde hoogste tarief (dat tot 72% IB heffing ging) afrekenen. Dat gold overigens ook voor dividend. koerswinst daarentegen was onbelast. De rekensom gewoon sparen op een bankrekening vs. belastingvrij sparen liet de balans ver doorslaan in het voordeel voor de verzekeraars. En tsja, aan een boom zo volgeladen...
Ik snap die kostenstructuur wel. Een verzekeraar kòn het gewoon niet verkeerd doen, geholpen door de belastingdienst. Op het moment dat computersystemen krachtiger werden kon het universal life concept pas goed worden uitgerold. Het beursklimaat lachte de verzekeraars toe, in de periode van 1983 tot 2000 werd een cumulatief rendement behaald van 1300%, UL leek het ei van Columbus. Meer flexibiliteit in de verzekeringsoplossingen, minder kosten in de polis en hogere eindopbrengsten. De fiscale faciliëring was weliswaar onder druk van de bankenlobby bijgesteld en wat minder ruim maar zeker in combinatie met een hypotheek was een kapitaalverzekering het aangewezen product voor vermogensvorming. Tot het begin van de 21ste eeuw. Bijstelling van het fiscaal kader, IT bubble, Twintowers, beursmalaise, kredietcrisis, bankencrisis, landencrisis, mondigere consumenten.
Ik vraag me in al mijn naïviteit af of er ooit een woekerpolisaffaire had bestaan als er geen beleggingsmalaise zou zijn geweest.
Pas maar op dat Ridder Van Rossum je niet beticht van het uitzetten van dwaalsporen. Ik had dezelfde redenatie in een ander topic http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 31&t=82110
en kreeg toen dat verwijt van zijn Alwetendheid

Misschien is ie wel verre familie van de snodaard Van Rossum uit de Floris serie

Erik63
Berichten: 10
Lid geworden op: 03 feb 2010 16:26

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door Erik63 »

@FJ Het is niet m'n opzet om dwaalsporen uit te zetten. Ik geef toe, ik ben geen fan van banken en verzekeraars. Maar, ik ben ook geen fan van 'lichtbak-stropen', een verblindend scherpe spotlight op één lid van de kudde en het dier slachten ten overstaan van de kudde en het publiek.
Ik houd wel van een goed verlicht speelveld waar de nuances goed zichtbaar zijn en elke speler op gelijke wijze zichtbaar is. In de woekerpolisaffaire krijgen de verzekeraars de zwarte piet. Ik hoor helemaal niemand over de rol van de overheid. De overheid heeft immers de fiscale kaders geschapen waarbinnen dit soort producten werd ontwikkeld. Diezelfde fiscale kaders leverden juist het voordeel op. Precies hetzelfde geldt voor de aandelenleaseaffaire. Er werd een product ontwikkeld dat naadloos aansloot bij het op dat moment geldende fiscale kader.

Blijf echter wel in gedachten houden dat juist de overheid het speelveld schept...

Het lastige is dat 'human nature' (of moet ik juist zeggen, Unhuman nature) telkens de overhand neemt. De glijdende schaal wordt geïntroduceerd. Er moet beter worden gescoord. De IRR moet omhoog. Meer winst. Voorspelbare winst. Gemakkelijke winst. Niet alleen bij financiële producten maar ook met Breezers in de supermarkt, het kliklaminaat, het beltegoed, de mislukte liposuctie van een 16-jarige, een gekapseisde veerboot. Ten koste van mensen die dachten ook een keer slim te zijn.

Gesloten