[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • ELN Kunststoftechniek Enschede
Pagina 1 van 2

ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 26 nov 2004 16:25
door mootje36
Wie kan mij vertellen wat de ervaringen zijn met het bedrijf ELN Kunststoftechniek te Enschede?
Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn welkom.
We willen graag kunsttof kozijnen laten plaatsen, hebben inmiddels o.a. een offerte van dit bedrijf en willen graag weten wat voor bedrijf het is voor we definitief met ze in zee gaan.
Alvast bedankt,
Monique

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 12 aug 2006 22:46
door SMARFIN
voor een ieder die dit leest,
het is nog steeds een zootje bij hun.
ga niet met dit bedrijf in zee :!:

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 20 sep 2007 19:09
door lz
Wij zijn belazerd waar we bij stonden ze zeggen dat we al een koopovereenkomst hebben getekend maar hebben alleen maar een vrij blijvende offerte aangevraagd dreigen nu met kosten die we moeten gaan betalen
ga alsjeblieft niet in zee met eln :evil:
wat kunnen we hieraan doen
help me alsjeblieft

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 20 sep 2007 20:12
door ieman
Ben ook belazerd geweest. Lees al mijn vorige berichten, daar staat ook in wat je er aan kan doen om er weer vanaf te komen.

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 22 sep 2007 12:48
door tis wat
Ga liever naar Radepo hebben wij zelf heel goede ervaring mee, is gewoon op internet te vinden

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 26 sep 2007 13:26
door JanBakker
Hallo, het verbaasd mij eigenlijk om zulke berichten te lezen. Het zit er bij nu twee jaar in. En zijn dik tevreden. En krijgen nog steeds complimenten van mensen uit de buurt. Naast ons heeft een duiste firma het erin gezet, en dat ziet er niet uit. Ik zal ELN nog altijd aanraden bij de mensen, en ik ben vast niet de enige.
Groeten uit Nijmegen

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 26 sep 2007 22:38
door naam
LZ als je alleen maar een (vrijblijvende) offerte hebt gehad is er toch niks aan de hand, alleen als je een offerte hebt getekend zit je er aan vast, maar dat heb je toch zelf gedaan ? waarom zou je een offerte tekenen als je het er niet mee eens bent, dus waarom als je zelf ongedwongen hebt getekend ben je dan nu kwaad op het bedrijf??

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 04 nov 2007 12:47
door lz
hallo ieman

ik kan je vorige berichten niet lezen dus weet dan ook niet wat ik moet doen
lz

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 04 nov 2007 19:34
door naam
misschien heb je hier iets aan, een rechtelijke uitspraak pas geleden.

LJN: BB5615,Sector kanton Rechtbank Haarlem , 339489 CV EXPL 07-1257 Print uitspraak


Datum uitspraak: 11-10-2007
Datum publicatie: 15-10-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Eiser vordert betaling van een vergoeding na het intrekken door gedaagde van een opdracht - "onder voorbehoud van financiering" - tot levering van kunststof kozijnen. De vergoeding betreft de aan eiser als provisie toe te vallen afsluitkosten van een hypothecaire lening ter financiering van de kozijnen. De kantonrechter constateert dat sprake is van colportage. Een hypothecaire financiering is aan te merken als een geldkrediet in de zin van de Colportagewet. De Colportagewet (artikel 6) kent een verbod op kredietcolportage. De in de wet opgenomen sanctie (art 23 Colportagewet) betreft nietigheid. De kantonrechter begrijpt het verweer van gedaagde als een beroep op nietigheid en wijst de vordering af.
Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton

Locatie Zaandam

zaaknummer: 339489 CV EXPL 07-1257

vonnisdatum: 11 oktober 2007

inzake

de vennootschap onder firma [HHH] & Partners,,
verder ook te noemen [eiser],
eisende partij,
gemachtigde: C.W.M. Stam,

tegen:

[gedaagde],
wonende te [woonplaats],
verder ook te noemen [gedaagde];
gedaagde partij,
gemachtigde: Stichting Wetwinkel Amsterdam.


Verloop van de procedure

Verwezen wordt naar hetgeen hieromtrent staat vermeld in het (tussen)vonnis van 16 augustus 2007.
Vervolgens heeft een comparitie plaatsgevonden. Bij gelegenheid van deze comparitie hebben partijen gere- en dupliceerd. Tevens zijn producties in het geding gebracht.
Hierna is uitspraak bepaald.Het geschil en de beoordeling daarvan

1.
[eiser] vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van ? 2.762,32 (? 2.390,- hoofdsom, ? 357,00 buitengerechtelijke incassokosten en ? 15,32 wettelijke rente) met nevenvorderingen.


Ter toelichting op de vordering heeft [eiser] gesteld dat [gedaagde] de tussen partijen gesloten overeenkomst niet is nagekomen. In geval van het intrekken van de opdracht door [gedaagde] zijn partijen overeengekomen dat hij aan [eiser] een vergoeding van ? 2.390,- zal betalen. [gedaagde] heeft de opdracht ingetrokken maar de vergoeding niet betaald.

2.
[gedaagde] voert verweer. Hij stelt dat partijen niet zijn overeengekomen dat hij ? 2.390,- zou betalen in geval hij de opdracht zou intrekken. Voorts stelt hij zich op het standpunt dat de overeenkomst in strijd is met de wet en vernietigbaar.

3.
De volgende feiten zijn komen vast te staan omdat deze zijn erkend, dan wel omdat deze niet, althans onvoldoende, zijn betwist.
[XXX] is werkzaam voor ELN Kunststoftechniek Verkoop B.V., een leverancier van kunststofkozijnen. [XXX] heeft [gedaagde] op 11 september 2006 (ongevraagd) bezocht op het huisadres van [gedaagde] te [woonplaats]. Bij dit gesprek was zijn partner aanwezig. [XXX] heeft een offerte opgemaakt voor de vervanging van de kozijnen van het (koop)huis van [gedaagde] door kunststofkozijnen. Deze offerte betrof een bedrag van ? 18.200,- . [gedaagde] heeft [XXX] meegedeeld niet over de benodigde middelen te beschikken. [XXX] heeft de mogelijkheid van financiering (middels een hypothecaire lening) aan de orde gesteld. De offerte is door [gedaagde] ondertekend. Op de offerte staat vermeld ?onder voorbehoud van financiering?. Enkele dagen later heeft de heer [YYY] (op verzoek van [XXX]) telefonisch contact opgenomen met [gedaagde] en een afspraak gemaakt voor een persoonlijk bezoek van [YYY] aan [gedaagde]. [YYY] was werkzaam voor [eiser]. Op 18 september 2006 heeft dit bezoek plaatsgevonden. Tussen partijen is afgesproken dat [YYY] een offerte voor een hypothecaire financiering zou aanvragen. [YYY] heeft een offerte aangevraagd bij GMAC RFC Nederland B.V. De offerte dateert van 11 oktober 2006 en betreft een oversluiting van de bestaande hypotheek (ten bedrage van ? 182.000,-). De leensom bedraagt ? 239.000,-. Het betrof een beleggingshypotheek. Deze offerte is op 19 oktober 2006 tijdens een bezoek van [YYY] aan [gedaagde] besproken en ondertekend. Op 24 oktober 2006 is de partner van [gedaagde] ongevraagd bezocht door [XXX]. [XXX] meldde dat de aangevraagde hypotheekofferte ruimte liet voor meer uitgaven. Dit bezoek heeft geleid tot het ondertekenen door de partner van [gedaagde] van een offerte voor een (kunststofdakkapel) ter waarde van ? 10.500,- [gedaagde] heeft [YYY] laten weten dat hij zich realiseerde dat het om een beleggingshypotheek ging en dat hij dat niet wilde. Dit heeft geresulteerd in het aanvragen van een offerte door [YYY] voor een spaarhypotheek bij GMAC RFC Nederland B.V. De offerte dateert van 10 november 2006. De afsluitkosten (provisie voor [eiser]) bedroegen ? 2.390,-. Op 14 november 2006 heeft [YYY], vergezeld van [XXX], [gedaagde] en zijn partner bezocht op hun adres te [woonplaats]. Deze offerte is niet door [gedaagde] geaccepteerd omdat hij de maandlasten , gezien zijn inkomen, te hoog vond. Het contact is vervolgens verbroken.
De afsluitkosten (provisie voor [eiser]) bedroegen ? 2.390,- indien de transactie doorgaan had gevonden. Vervolgens heeft [eiser] [gedaagde] bij brief gemeld aanspraak te maken op
? 2.390,- zich beroepend op een tussen partijen gemaakte afspraak dat [gedaagde] ? 2.390,- aan [eiser] diende te betalen indien o.a. de opdracht aan [eiser] door [gedaagde] zou worden ingetrokken.
Eind 2004 is [gedaagde] door een vertegenwoordiger van ELN Kunststoftechniek Verkoop B.V. bezocht en is eveneens een offerte voor kunststofkozijnen opgesteld. De desbetreffende vertegenwoordiger heeft eveneens de mogelijkheid van hypothecaire financiering aan de orde gesteld. Dit heeft geleid tot een contact tussen [gedaagde] en [YYY] van [eiser]. In 2004/2005 is eveneens een offerte door [YYY] aangevraagd. Een financiering bleek toen niet mogelijk omdat [gedaagde] een zogenaamde BKR- codering had. Bij een BKR-codering zijn geldverstrekkers doorgaans niet bereid tot het verstrekken van een financiering. In het najaar van 2006 was deze BKR-codering vervallen, althans kon een (succesvolle) aanvraag tot doorhaling van deze codering worden verzocht.
Tot zover de feiten.

4.
Het meest verstrekkende verweer betreft de stelling dat de overeenkomst in strijd is met de wet. De kantonrechter stelt vast dat partijen het er over eens zijn dat de handelwijze van [XXX] is aan te merken als colportage. Gezien de handelwijze van [YYY] (het op verzoek van [XXX] telefonisch contact opnemen en een afspraak maken voor een bezoek op het huisadres van [gedaagde] en zijn partner) is de kantonrechter van oordeel dat [YYY] is aan te merken als colporteur als bedoeld in de Colportagewet. Een hypotheek is aan te merken als een geldkrediet in de zin van de Colportagewet. De Colportagewet (artikel 6) kent een verbod op kredietcolportage. De in de wet opgenomen sanctie (art 23 Colportagewet) betreft nietigheid. De kantonrechter begrijpt het verweer van [gedaagde] als een beroep op nietigheid. Dit verweer dient, gelet op het hiervoor overwogene te worden gehonoreerd. De brief van 19 oktober 2006 is onderdeel van de overeenkomst en treft derhalve hetzelfde lot.

6.
[eiser] dient als de meest in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure veroordeeld te worden.


Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op ? 525,-,aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. J.S.A.M. Schokkenbroek, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 11 oktober 2007.

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 05 nov 2007 09:26
door ieman
Hallo Iz,je moet kijken bij nummer 3 van aannemers/installateurs en dan zoek je op:ETD kozijn en rechts waar ieman staat moet je op de naam klikken dan komen al mijn geplaatste berichten tevoorschijn.

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 08 nov 2007 18:15
door lz
Hallo Naam en Ieman

Hartstikke bedankt voor de info
heb weer hoop gekregen we zien wel hoe het afloopt maar ben jullie in ieder geval heel erg dankbaar.
lz

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 25 aug 2008 20:35
door remco&angelique
Eln heeft nogsteeds de boel niet in orde. ze zijn bij ons meerdere malen in de fout gegaan.

ze houden zich bij het inmeten van de dakkapellen niet aan de wettelijke eisen. We hebben de architect overuren laten maken om het alsnog met de inmeter te laten tot een goed kapel te laten komen.

met als gevolg € 1.000 extra kosten => voorstel voor een vergoeding van eln €300 :S

2e fout niet uitleggen hoe zij werken. van verkoop tot oplevering.

3e fout zich niet aan de data van plaatsing houden, we hebben meerdere keren aangegeven bij alle betrokken personen dat we het een week in augustus wouden laten plaatsen. (dit hebben we begin april aangegeven). Momenteel hebben we nog niets op dak. hopelijk in september :S

Maar omdat wij geen bevestiging van de plaatsings datum hebben gehad komen we niet in aanmerking voor een vergoeding van de gemaaktekosten tot nu toe.

de verkoper erkend dat de fouten bij hen in het bedrijf liggen. maar willen niets doen.

Je bent niets waard als klant van eln, alleen als het goed gaat.

een klein stukje advies. als je iets wil doen met kunststof regel dan dat je alles op papier hebt van plaatsingsdata tot een mogelijkheid tot een onkostenvergoeding in het geval van fouten aan hun kant.

zorg er trouwens bij eln voor dat je zelf over het geld beschikt
als je wil kijken of financiering wat voor je is, moet je eerst een koopcontract ondertekenen. dan heb je nog 8 werkdagen om het terug te draaien maar ze zijn niet zo snel bij eln :S dus hou het in de gaten :D binnen no time zit je er aan vast

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 25 aug 2008 20:45
door felicitas
ja veel bedrijven zeggen alles toe als ze maar de opdracht krijgen, vooral met de levertijden wordt nog al is wat gezegd, daarna wordt er van alles verzonnen waarom ze niet op die tijd kunnen leveren.
overmacht is natuurlijk altijd mogelijk, maar als het een dringende wens is moet dat ook op papier dan kunnen ze er later niet meer onderuit, dat geld natuurlijk ook voor de offerte zelf, maar de meeste mensen kijken eerst naar de prijs en dan pas hoe het nu werkelijk wordt uitgevoerd en ja de meeste offertes zijn zo summier dat de verkopende partij er alles van kan maken.

het is als mosterd na de maaltijd, maar succes met ELN.

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 24 okt 2008 21:03
door sweetlake
Pas kunststofkozijnen laten plaatsen door leverancier ELN. Geleverd op afgesproken datum. Geplaatst door onderaannemer BenR montagebedrijf. Echte vaklui en perfecte afwerking. Tot nu toe geen klachten.

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 03 nov 2008 18:09
door Bartje100
Je zou ook eens kunnen kijken bij REEMAN kozijnen in Spijkenisse 0181-690755.
Zomaar een hint, sterk kozijn en sluitwerk, goed advies en vakmensen.

Veel sterkte en groetjes.

Bart

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 11 nov 2008 20:14
door rivaandre
Wij hebben de kozijnen gekocht bij fensterbau en we zijn daar erg tevreden over.

Kijk op de site van fensterbau.nl

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 23 feb 2010 16:13
door sharon6769
wij hebben ook veel problemen gehad met ELN. wij hadden een overeenkomst "onder voorbehoud van financiering" en daaruit bleek dat wij het bedrag niet konden lenen, dus wij dachten pech, volgend jaar misschien. maar een dag later kregen wij een boos telefoontje dat onze kozijnen al klaar stonden om geplaats te worden.. dus onder druk hebben wij een deal gesloten om alleen de voorkant van onze woning te voorzien van nieuwe kozijnen.

bij het plaatsen van de kozijnen dachten ze dat het binnen 1 dag klaar te hebben maar toen ze eenmaal alles hadden gesloopt wouden ze de veel producten hergebruiken zoals isolatie van 30 jaar oud en oude spaanplaten die er zaten. daar zijn wij niet mee accoord gegaan en omdat de monteurs niets bij zich hadden gingen ze om 2 UUR !! 's middags alweer naar huis. de kozijnen zaten er wel in maar nog losjes...

volgende dag kwamen ze pas om 10 uur eraan. nu hadden ze wel alle materialen bij zich. maar toen het 4uur werd wouden ze naar huis want het was vrijdag en ze hadden weekend maar onze voorkant van de woning was niet wind en water dicht en wouden ons het hele weekend in de kou en regen laten zitten (met een kindje van 1jaar) na veel heen en weer gebelt te hebben zijn ze pas om half 7 vertrokken en ons huis redelijk achter te laten.

ze zijn nog 2 dagen na het weekend bezig geweest om alles klaar te hebben maar wel zaten wij met een krom getrokken en beschadigde parket vloer.
-de centrale verwarming hebben ze niet gesloten omdat ze geen materiaal daarvoor bij zich hadden (pootjes).
- een ( nu nog steeds ) kromme vensterbank.
- scheuren in het stuc werk op muren en plafond.

en nu ook nog een kapot hr++glas raam en ze vertellen dat er geen garantie op zit omdat het een termische breuk is. maar dat vertellen ze door de telefoon zonder langs te komen.

ik zou NOOIT met deze firma zaken doen.

groeten Sharon

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 23 feb 2010 18:55
door robert1234
pas op voor dit bedrijf ze zijn met meerdere bedrijven aktief onder anderen makrozijn rendementbouw cfai financiering als je echt kwaliteit verkoop heb je maar 1 bedrijf nodig en hun drie gr robert

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 19 dec 2010 20:19
door Karel iemand
wij hebben ook ervaring met deze prutsers, ze zouden eigenlijk Prutskozijn moeten heten.

Ze werken te snel, slordig, lomp, veroorzaken veel onnodige schade en hebben geen verstand van dakkapellen. Als klap op de vuurpijl komen ze de gemaakte afspraken niet na.

Wij hebben nu voor de 2de keer lekkage en we kunnen, net als bij de eerste keer, de rechtsbijstand weer opschakelen. Want voor service komen ze Enschede niet uit.

Dus als je een andere kunt kiezen, dan is dat al bijna per definitie een betere.

Re: ELN Kunststoftechniek Enschede

Geplaatst: 16 sep 2011 01:58
door pvb1
Voor mij mag ELN Enschede van radar een warme douche krijgen. 5 jaar geleden hebben ze mijn huis helemaal voorzien van het beste materiaal en kunststof van het gerenomeerde merk Schüco. Politiekeurmerk was ook snel rond. Nu als laatste, de voordeurstrip was door de vorst kapot gegaan. Dat noem ik service, want binnenkort komen ze dat na 5 jaar kosteloos vervangen. Een pluim voor ELN. Ik weet wel dat ze door de kwaliteit van het kunststof niet goedkoop zijn, maar je hebt werkelijk echt langdurige kwaliteit voor het geld. Service en professionaliteit was tijdens de bouw perfect. En calamiteiten, wat kan gebeuren..., samen praten en je komt eruit. Prima bedrijf en aan te bevelen. P. van Beek - Hoogland.