LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] courtage over een huis dat afgebrand is

Ben je benadeeld of juist goed geholpen door een makelaar? Geef hier jouw mening.
anjavandinteren
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 dec 2008 20:15

courtage over een huis dat afgebrand is

Ongelezen bericht door anjavandinteren »

HALLO,
WIE HEEFT ER EEN ANTWOORD OP MIJN VOLGENDE VRAAG:

VORIG JAAR ONS HUIS AFGEBRAND EN WAREN WE BIJ EEN NVM MAKELAAR INGESCHREVEN VOOR DE VERKOOP VAN HET HUIS MET GESCHATTE VERKOOPWAARDE VAN 385.000 EURO.
AANGEZIEN HET HUIS NIET MEER TE VERKOPEN VIEL HEBBEN WE DE MAKELAAR GEVRAAGD OM NU DE GROND WAAR HET AFGEBRANDDE HUIS OP STOND TE VERKOPEN, DIT IS INMIDDLES VERKOCHT VOOR 140.000EURO
WIJ KREGEN VRIJDAG DE 5DE DECEMBER EEN COURTAGE REKENING VAN
7755,00 EURO, DAT IS 1.5% OVER 385.000EURO, KAN DIT WEL?

GRAAG ZSM EEN REACTIE

Sjors_B
Berichten: 658
Lid geworden op: 22 jun 2005 20:45

Re: courtage over een huis dat afgebrand is

Ongelezen bericht door Sjors_B »

wat is er afgesproken met de makelaar ?

een vast bedrag of 1,5 % ?

anjavandinteren
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 dec 2008 20:15

Re: courtage over een huis dat afgebrand is

Ongelezen bericht door anjavandinteren »

ja, volgens afgesproken op 1.5%

hypotheekadviseurs
Berichten: 239
Lid geworden op: 17 feb 2007 02:35

Re: courtage over een huis dat afgebrand is

Ongelezen bericht door hypotheekadviseurs »

Lijkt mij toch een apart verhaal.

In de opdracht staat een richtprijs van de opbrengst en dat de makelaar 1,5% van de uiteindelijke opbrengst verkrijgt.

Ik zou de juridische Dienst van de NVM maar eens bellen. Of je stuurt een mail naar mevrouw Hertsenberg. Dit lost toch alles voor je op!

Bijgaand de standaard formulering in de consumentenvoorwaarden van de NVM. Daar courtage over de gerealiseerde verkoopprijs. 1,5% over € 140.000,-- lijkt mij. Zie artikel 2.
ARTIKEL 14 – Berekening courtage koop en verkoop
1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
2. De courtage wordt berekend over de koopsom van de onroerende zaak
3. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten.
4. Indien over de koopsom BTW verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in aftrek te brengen.
5. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de BTW, tenzij de koper gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
6. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond wordt de courtage berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
7. Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.
8. Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende zaken of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
9. Gelijkgesteld met koop- en verkoopovereenkomsten worden voor de courtageberekening:
− ruilkoop;
− huurkoop;
− financial lease;
− koop en verkoop op afbetaling;
− koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat
− (economische eigendomsoverdracht);
− het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
10. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.

D1RK
Berichten: 2868
Lid geworden op: 10 mar 2007 07:51

Re: courtage over een huis dat afgebrand is

Ongelezen bericht door D1RK »

Art 14, 5 als boven.....

je verkocht de grond als kavel en de winst op het huis pakt deze dan ook.

Alleen of dit mag weet ik niet want je verkocht het toch zonder bouwvergunning of een model woning?

Ik zou dit proberen gezien het prijsverschil.
Kavels zijn zeldzaam en duur dus makkelijker te verkopen dan met huis.
Voor het verschil kan ik een leuk nieuw huis bouwen naar smaak dus liever een platgebrand kavel dan een duur huis wat nog gesloopt moet worden.

FlipKaneel
Berichten: 276
Lid geworden op: 24 sep 2005 23:47

Re: courtage over een huis dat afgebrand is

Ongelezen bericht door FlipKaneel »

Niet om het een of ander maar kunnen jullie wel rekenen?

1,5% van 385.000,00 is bij mij nog altijd 5.775,00.

Waar komt dan die 7755,00 ineens vandaan?? Zelfs als ik de btw erover gooi kom ik nog niet aan 7755,00.

anjavandinteren
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 dec 2008 20:15

Re: courtage over een huis dat afgebrand is

Ongelezen bericht door anjavandinteren »

1.5% van 385.000 + 19% BTW + Advertentiekosten

hypotheekadviseurs
Berichten: 239
Lid geworden op: 17 feb 2007 02:35

Re: courtage over een huis dat afgebrand is

Ongelezen bericht door hypotheekadviseurs »

anja,

Lijkt mij toch wel een zaakje voor de commisie voorwaarden & tarieven van de NVM.


Niet geschoten is altijd mis.

Bel de juridische afdeling van de NVM in Nieuwegein. Misschien kunnen zij je helpen of voor je bemiddelen tussen jou en de verkopende makelaar.

Gesloten