LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ben je benadeeld of juist goed geholpen door een makelaar? Geef hier jouw mening.
chriswe
Berichten: 2
Lid geworden op: 29 apr 2009 16:38

Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door chriswe » 29 apr 2009 17:18

Een aantal weken geleden heeft perfectbouw.nl een bouwtechnische keuring uitgevoerd. Hierbij is alleen vanuit het dakraam gekeken en uiteraard aan de binnenkant van de woning hoe de dakpannen, dakbeschot en dakconstructie er uitziet. Inspecteur gaf aan dat het dak aan binnenkant geisoleerd is en als dit niet op de goede manier is gebeurt er broei kan ontstaan en zo mogelijk wordt het dakbeschot aangetast.

Door constanatie dat de kruipruimte niet benaderbaar was, ben ik vergeten te vragen om ook van buitenaf het dak te bekijken en een paar dakpannen op te tillen om te kijken hoe het met het dakbeschot /constructie gesteld is.

Dit heb ik aangegeven in de volgende e-mail:
Nadat ik u vanmiddag telefonisch heb gesproken en u aangaf dat een schuin dak boven de 6 meter niet met ladders geinspecteerd wordt wil ik hier toch nog op reageren.

Ten eerste zijn wij inderdaad de opdrachtgevers, maar niet de eigenaren van het huis. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om voor voldoende doorgang te zorgen. Dit ligt bij de verkopende makelaar en de huidige bewoners. De inspecteur heeft bij de eerste inspectie op maandag niet aangegeven dat door de klepramen niet geinspecteerd kon worden. Wel gaf hij aan dat er een kans is dat het verkeerd geisoleerd is waardoor het dakbeschot kon gaan rotten.

Omdat woensdag opnieuw een bouwtechnische keuring zou plaatsvinden, waar ik helaas niet bij aanwezig kon zijn, heb ik gevraagd om naar het dakbeschot te kijken. Ik heb hierbij specifiek gevraagd om een aantal pannen op te tillen. Dit is echter niet gebeurd. Hierover heeft ook geen communicatie naar mij (opdrachtgever) plaatsgevonden.

Nu heb ik op de website gekeken en bij de algemene voorwaarden en daarin komt niet naar voren dat een schuin dak boven de 6 meter niet uitwendig met een ladder geinspecteerd wordt. Ik verwijs hierbij ook naar onderstaande passage uit de opdrachtbevestiging:

Om een plat dak, boven de 6 meter goed te kunnen inspecteren attenderen wij u erop dat de toegangspunt tot het dak bekend en bereikbaar dient te zijn. Voor inspectie van een hellend dak zijn wij in onze uitrusting voorzien van camera en ladders.

U heeft het hier specifiek over het platte dak dat boven de 6 meter goed bereikbaar moet zijn. Het stuk over het hellend dak spreek voor zich, en er wordt niet over 6 meter gesproken. Dit vat ik op dat het dak gewoon van de buitenkant met de ladder geinspecteerd kan worden. Op de website zelf staat alleen dit:
- Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
- Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.


Nu hebben we dus geen idee hoe de technische staat en de te verwachten levensduur van de dakconstructie/dakbeschot is.

In het rapport staat onderstaande passage, spanten, gordingen en dakbeschot verkeren als zover zichtbaar in voldoende conditie. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen, aangezien dit niet vanaf buitenaf geconstateerd is (lees onder de pannen).

Het dakvlak (dit staat bij de foto van het hellende dak) is vanwege de afwerking niet te beoordelen, zodat niet vastgesteld kan worden of het van binnen uit geïsoleerd is en of dit juist is uitgevoerd. De spanten, gordingen en het
dakbeschot verkeren, voor zover zichtbaar, in voldoende conditie.

Aangezien dit in de algemene voorwaarden, op de website en in uw opdrachtbevestiging niet duidelijk aangeeft dat een hellend dak boven de 6 meter niet van buitenaf via een trap geinspecteerd kan worden, dien ik binnen een week volgens de algemene voorwaarden nogmaals een klacht in.

Gezien de beschrijving van de bouwtechnische keuring en de aantal daaronder vallende onderdelen op uw website, heeft mij er toe doen overhalen om de bouwtechnische keuring door uw organisatie uit te laten voeren. Hierdoor heb ik voor lief genomen dat de kosten a 350 euro duurder zijn dan die van Eigenhuis a 268 euro.

Ik vraag u opnieuw de klacht te herzien en met een acceptabele oplossing te komen.
Ik krijg de volgende e-mail terug:
Zoals ik u gisteren reeds mededeelde vernemen wij graag van u met name genoemd of er fouten in het rapport staan ! Indien u dit niet kan aantonen zullen wij uw klacht niet in behandeling nemen omdat het geen inhoudelijke zaken betreft. Duidelijk hebben wij aangegeven een visuele inspectie uit te voeren en niet destructief ! Dit betekend heel zwart wit dat we geen pannendak verwijderen, datgene waarover u zekerheid wenst is niet reeel en kunt u alleen maar verkrijgen als het gehele pannendak wordt afgenomen. Niemand en ook Perfectbouw niet kunnen u zekerheid geven dan en voor zover visueel waarneembaar. Ik heb u reeds in een 21 minuten durend telefoongesprek hier een uitgebreide toelichting over gegeven en ook aangegeven dat er nauwelijks risico's zijn. Nu achteraf komt u weer met een andere voorstelling...

De inspectie is voor zover mogelijk correct en compleet uitgevoerd ! Dat het u toch allemaal wat tegenvalt is heel vervelend maar kunt u ons niet aanrekenen.
Ik heb overigens niet gevraagd om het gehele pannendak te verwijderen. Achteraf begrijp ik van Eigenhuis dat er vanwege de arbo niet hoger dan 6 meter geinspecteerd wordt.

Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegen aankijken, maar ik had meer verwacht van de keuring. Hoe kan je een oordeel geven van de levensduur van de dakconstructie en de toestand van het dakbeschot zonder dit visueel onder een aantal pannen te inspecteren?

Grobe
Berichten: 2
Lid geworden op: 06 jul 2009 22:09

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door Grobe » 06 jul 2009 22:17

Uw negatieve ervaringen bevreemden mij ten zeerste. Als makelaar voeren wij jaarlijkse minstens 50 inspecties uit bij Perfectbouw. Ik kan u verzekeren dat in tegenstelling tot Vereniging eigen huis u een goed en kwalitatief hoogwaardige product hebt ontvangen. Ik lees inderdaad uit uw verhaal enkele niet realistische verwachtingen die u heeft omgezet in een eis. Logisch dat men daar inhoudelijk niet op kan reageren. In de achterliggende 3 jaar 1 x een klacht gehad welke naar volle tevredenheid is opgelost en afgehandeld. Zij erkennen ridderlijk hun fout... maar om hier nu een negatief verhaal te verkondigen wil ik verhoeden. De mensen zijn deskundig, verstaan hun vak, komen stuk voor stuk uit de bouw en staan voor hun product. Net als het bedrijf overigens ! Kwalitatief gewoon goed. Ik wilde dit toch gemeld zien na dit negatieve verhaal.

sjoegel
Berichten: 3084
Lid geworden op: 09 okt 2007 19:19

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door sjoegel » 07 jul 2009 09:55

Chriswe, het veiligst is het om helemaal geen huis te kopen maar fijn te gaan huren.

kees1012
Berichten: 1
Lid geworden op: 09 jul 2009 00:24

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door kees1012 » 09 jul 2009 12:40

Helaas in tegenstelling tot de ervaringen van Grobe hebben wij dezelfde slechte ervaring met Perfectbouw.

De opdracht tot keuring is gegeven door de makelaar van destijds
( Hofstede ).
In her rapport stonden vele bouwkundige fouten: aanwezig novolux design plafond, vermeld werden schrootjes.
Aanwezig geisoleerde dakplaten met geintegreerde kunststof folie afwerking, vermeld gipsplaten.
Als laatste grote fout: opmerking dat er mogelijke kans is op houtworm in de strijkbalk terwijl dit op geen enkele technische of visuele manier is waargenomen.

Hierover met PerfectBouw gecommuniceerd , gezien de nuance verschillen vond men geen reden dit aan te passen.
Daarbuiten werden wij op een zeer onfatsoenlijke manier te woord gestaan en met een arrogante opmerking van "dit is het en ik wijzig er niets aan" werd de zaak afgedaan.

Bij monde van onze makelaar van destijds ( Dhr. Lamper / Hofstede ) had men ZEER VEEL klachten en ondeugdelijke rapporten.

Dus Chriswe u ben NIET de enige

meerst
Berichten: 143
Lid geworden op: 24 feb 2008 15:08

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door meerst » 12 jul 2009 23:16

Redelijk positieve ervaringen hier met Perfectbouw. ECHTER, fundering klopte voor geen meter...

De rest wel, en ging om een globale indruk.

Grobe
Berichten: 2
Lid geworden op: 06 jul 2009 22:09

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door Grobe » 13 jul 2009 21:21

Geachte Kees 1012 en andere belangstellende, ondergetekende is een relatie van collega Lamper. Ik wil me hier niet als fan van Perfectbouw presenteren maar belees in uw aller reactie's geen feiten die verwijtbare tekortkomingen aantonen. Mijn collega Lamper heeft weleens de neiging de zaken ietwat zwart-wit weer te geven ! Een ietwat genuanceerdere houding zou hem zeker sieren. Juist als makelaarsgroep hebben wij bewust voor Perfectbouw gekozen vanwege de kwaliteit, de serivce en de correcte klachten afhandeling. Jarenlange ervaringen met zeker 3 andere van dergelijke organisatie's hebben ons hier al 2 jaar geleden toe doen besluiten. Onze ervaringen zo ook besproken op regionaal en provinciale bijeenkomsten zijn positief.

2party
Berichten: 2
Lid geworden op: 25 jan 2010 10:49
Locatie: Betuwe

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door 2party » 25 jan 2010 10:56

Haha met een paar dakpannen oplichten aan de buitenkant kan je echt niet zien hoe de (gemiddelde) staat is van het dakbeschot. Zeker als je wilt weten of het dakbeschot aangetast wordt door dampspanning aan de binnenzijde. Hoogste waarschijnlijk zit er aan de buitenzijde ook nog dampopen folie waardoor je helemaal niets kan zien. Om dit goed te kunnen controleren zou je van binnen uit de betimmeringen weg moeten slopen om te kunnen controleren. Kan je gelijk zien of er damp dichte folie aan de binnenzijde zit, waardoor de constructie wel goed geïsoleerd zou kunnen zijn.

VanSteensel
Berichten: 1
Lid geworden op: 19 apr 2010 14:34

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door VanSteensel » 19 apr 2010 14:41

Ook wij hebben een slechte ervaring met Perfectbouw en de klachtenafhandeling gehad. Tijdens de inspectie van onze nieuwe koopwoning werden een loden leiding en twee lekkages in het dak niet gezien / gerapporteerd. Naar ons idee had dat wel gemoeten. Wij hadden de woning gekocht onder voorbehoud van keuring en hebben de koop afgerond omdat het rapport van Perfectbouw geen gebreken kaart had gebracht. Na herhaaldelijk verzoek om dit op te lossen kwam Perfectbouw kwam ons 'tegemoet' door de helft van de kosten van de keuring terug te storten, terwijl het volledige bedrag plus excuses meer op zijn plaats zouden zijn geweest. Wij zaten immers met flinke extra kosten en discussie met de vorige bewoner over deze gebreken.

Perfectbouw BV
Berichten: 2
Lid geworden op: 20 nov 2008 09:50

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door Perfectbouw BV » 12 okt 2011 12:52

Beste Lezer,

Graag maken wij u er attent op dat wij ca. 20.000 inspecties per jaar uitvoeren voor particuliere opdrachtgevers.

Onze organisatie doet al wat in haar vermogen is om de kwaliteit van alle onderdelen van de bedrijfsprocessen zo hoog mogelijk te houden.

Het aantal meldingen wat hier op het forum is geplaatst geven wel aan in relatie tot het aantal inspecties dat het zeer sporadisch voorkomt dat er dergelijk klachten zijn.

Ook wij, hoewel we daar alles aan doen, kunnen niet voorkomen dat er wel eens door een van onze medewerkers een fout wordt gemaakt.

We willen u er op attent maken dat wij in onze continu kwaliteitsonderzoek, door onze klanten, met een 9,2 worden beoordeeld op de kwaliteit van onze diensten en service.

Wanneer u klachten heeft over een van onze medewerkers of de behandeling die u ervaart verneem ik dat graag vooraf aan publicatie persoonlijk op [email protected]

Met vriendelijke groet,
Perfectbouw BV


Albert van der Heide

http://www.perfectbouw.nl

Umad
Berichten: 336
Lid geworden op: 03 aug 2010 16:09

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door Umad » 19 okt 2011 10:28

Grappig. Zowel in de reactie naar de TS als de reactie van de " bevriende makelaar" schrijft men spatie !. Vreemde schrijfwijze die voor beiden identiek is? Apart.

Wat ook leuk is, is de defensieve houding die PB en aanhang aanneemt. Er word door PB en aanhang geroepen dat PB helemaal geen slecht bedrijf is, 20.000 inspecties per jaar doet en een 9,2 haalt uit de algemene klanttevredenheid. Ook willen ze de processen op een hoog niveau bewaken (terwijl ik geen visie/missie op de website kan vinden, maar dat terzijde).
Er word alleen nergens gesproken over " slecht bedrijf" o.i.d.
Wat dan erg jammer is, is dat ze compleet voorbijgaan aan de klacht van de TS. Deze man neemt een dienst af, is er niet tevreden over en kaart dat aan. Naar zijn zeggen krijgt hij een onbeschoft antwoord terug (en m.i. heeft hij daar gelijk in) van PB. (een kwaliteitsysteem zou dit soort irritaties bij de klant weg kunnen nemen).

Idd, het gaat om de afhandeling van de klacht die niet naar tevredenheid is. TS voelt zich niet serieus genomen en krijgt het gevoel dat hij word gezien als een lastige klant. Dat proef ik ook uit de reacties.

Ik denk dat Albert hier een mooie slag kan maken om de processen op het hoogste niveau te blijven bewaken. Tenminste, als ze de klant nu wel serieus nemen en niet weer aangeven dat ze al veel tijd en moeite in hem/haar hebben gestoken en dat liever niet weer willen doen.

hercu1965
Berichten: 73
Lid geworden op: 19 feb 2010 21:43
Locatie: rotterdam

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door hercu1965 » 19 dec 2011 12:47

het probleem van broeischade tussen de zolderisolatie en dakbeschot komt alleen voor als er geen luchtspouw tussen zou zitten, verder moet het hele
isolatie gebeuren dampdicht zijn.

even uitzoeken wie deze klus heeft gedaan in het verleden zou al heel verhelderend kunnen werken, alleen koekebakkers en volslagen amateurs
duwen de isolatie zonder luchtspouw tegen het houtbeschot aan.

verder begint het rottingsproces van het dakbeschothout indien er geen luchtspouw is aan de binnenzijde van het hout.
als je de dakpannen op zou tillen zie je de buitenzijde van het hout.
dus dat hele dakpannen optillen heeft volgens mij ook geen nut.

wij hebben ook een aantal keuringen door perfectbouw laten doen,
enigszins autoritair dat wel , maar de deskundigheid van het bedrijf
is me nooit tegen gevallen, het zijn echt top vakmensen.

martha54
Berichten: 2
Lid geworden op: 25 jan 2012 20:46

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door martha54 » 26 jan 2012 21:49

PerfectBouw is verre van perfect.
Zet zelfstandig de uitgebreide schade-expertise (op aandringen van mijn advocaat) om in een daklekkage.
Zegt er niets mee te maken te hebben dat ik de opdrachtgever ben en onderhandelt met de tegenpartij.
Controleert het dak van het naastgelegen appartementengedeelte, acht de zolder/kruipruimte niet begaanbaar en constateert op basis van het dakdek van de buren dat mijn verregaande en al jaren lopende daklekkages niets voorstellen.
Eerdere inspectierapporten tonen al de nodige mankementen aan, die weggewimpeld worden door PerfectBouw, want het dak (van de buren) is goed.
De door PerfectBouw gemaakte foto's tonen duidelijk aan dat het niet mijn dakdeel is wat geinspecteerd en gefotografeerd is evenals de wel door anderen geconstateerde schade, zelfs grotendeels op foto's vastgelegd.
Uiteraard mocht ik wel betalen voor buurmans inspectie en kreeg daarnaast ook nog een rekening gepresenteerd voor een niet uitgevoerde expertise, die ik overigens niet voldaan heb.
Perfectbouw weigert iedere discussie en of bespreekbaarheid van het door hen foutief opgestelde rapport.
Perfect? Ja, in onbeschoftheid en klantonvriendelijkheid, maar niet in het geven van een objectieve expertise.

bianca82
Berichten: 772
Lid geworden op: 24 nov 2010 15:36
Locatie: nederland

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door bianca82 » 26 jan 2012 23:42

tja persoonlijk vind ik ze ook niet geweldig perfect

via makelaar een raport laten maken via perfectbouw en volgends de vorige bewoners liep meneer beetje in het rond en dat was het

we hebben ook hun raport die ze van hun makelaar verplicht hadden moeten laten maken (nog geen jaar oud) ernaast gelegd (even voor de goede orde wij wisten niet dat dat raport al bestond of anders hadden we ons geld niet weggegooid uiteraard) van wat hij ondeugelijk noemde werd in een ander raport als uitstekend bestempeld ook werd er geschreven (letterlijk) amateuristisch gemonteerd, terwijl het door de vorige bewoner en zijn broer (die beiden gediplomeerd waren in wat er gemonteerd was) heel goed werk hadden geleverd.

echter waren er ook problemen met t huis dat we eigelijk nu pas achterkomen (wat de vorige bewoners ook niet wisten) zoals de dakpannen zo poreus als wat geen cement onder de pannen op de punt van het dak (alle andere woningen wel) een lekage die als de inspecteur de moeite had gedaan om een schotje die los zat eraf te halen zo had kunnen zien..

scheuren in t huis die niet in het raport staan (en ga zo maar door)
gelukkig allemaal te verhelpen maar het kost ons meer dan wat de grens aangaf toen

zuiderster
Berichten: 27
Lid geworden op: 27 jan 2008 00:12

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door zuiderster » 27 jan 2012 13:20

De gewone standaard bouwtechnische keuring (gem. 250 euro) die je moet hebben voor de koop van een nieuwe woning slaat werkelijk helemaal nergens op.

Betreft niks meer dan een visuele inspectie. Beetje kozijnen controleren, even naar het dak kijken en als je thuis bent nou met heel veel geluk kijken ze dan nog even in de kruipkelder. Gewoon zakkenvullen meer niet. Je kan wel een uitgebreide keuring doen maar dat kost je al gauw 600 tot 800 euro.

martha54
Berichten: 2
Lid geworden op: 25 jan 2012 20:46

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door martha54 » 27 jan 2012 18:47

Het laatste antwoord van perfectbouw, op 27 jan. jl. was het volgende:

Geachte mevrouw,

Ik heb diverse correspondentie tussen u en de klachtafhandeling doorgekeken.
Er is dus wel gereageerd, al is het mischien niet inhoudelijk wat u hoopte.
Deze zaak speelde in mei 2011 naar ik kan zien.
Zijn er op dit moment nog vragen die openstaan?
Erop vertrouwend u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Perfectbouw BV
Albert van der HeideMijn antwoord hierop luidde als volgt:

Geachte heer van der Heiden,

Gevraagd was om een zo uitgebreid mogelijke schade expertise met prijsopgaven (telefonisch besproken en schriftelijk vastgelegd).
Dat het dak lekte, was bekend en bestonden al de nodige rapporten over de mankementen.
Ik heb niet gevraagd om “een daklekkage” en zeker niet dat het niet lekkende en wel gerestaureerde dakdeel van mijn buren geïnspecteerd zou worden, waarvan de uitkomst bij voorbaat bekend zou zijn.
Het bewijs/foto’s gemaakt door PerfectBouw tonen ook duidelijk aan dat dit het dakdeel van de buren betreft….en nee dat was niet wat ik “gehoopt” had en voor heb moeten betalen.
Voor u en na u hebben meerdere mensen het dak en kruipruimte geïnspecteerd en kwamen tot hele andere conclusies dan PerfectBouw.
U heeft hiermee mijn vragen niet beantwoord, mijn klacht niet serieus genomen, laat staan iets opgelost.
Wat u nu probeert te stellen, maar nog net niet opschrijft is dat alle andere bouwinspecteurs en bouw en woningtoezicht van de gemeente liegen en PerfectBouw het correct gedaan heeft?
De consequenties van het handelen van PerfectBouw hebben voor mij wel verregaande gevolgen, zoals een al een jaar durende staat van onbewoonbaarheid en een daling van de WOZ-waarde van ongeveer €50.000,00.
Dan zouden al deze bevindingen en constateringen van andere ingeschakelde experts dus berusten op leugens omdat PerfectBouw perfect is en geen fouten maakt?
Dat gelooft u toch zeker zelf niet.
Ik verwacht een ander antwoord en andere oplossing van PerfectBouw.
Als u voor 100% zeker bent dat PerfectBouw correct gehandeld heeft, waarbij ik met alle aantoonbare stukken het tegendeel kan overleggen is het anders misschien een optie om hiermee naar de Rechtbank te stappen?
Met vriendelijke groet,

broche

Re: Onbeschofte klachtenafhandeling Perfectbouw

Ongelezen bericht door broche » 29 mar 2012 23:27

Perfectbouw heeft inderdaad niet zo'n goede naam als het gaat om optische keuringen. Maar dat komt gewoon omdat het een zeer commerciële instelling is (massaproductie, externe krachten, vlugvlug). Ze gaan onder een andere naam opereren. Maar ja, Vereniging Eigen Huis schijnt nog veel meer steken te laten vallen op dit gebied. Zo gauw het spannend wordt dekken dit soort instanties zich volledig in met allerlei kreten.

Maar een daling van je WOZ waarde kun je nooit naar Perfectbouw schuiven.

Gesloten