Pagina 8 van 50

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 13 nov 2012 11:04
door jvz-zh
Laten we hopen dat de politieke molens dit maal wat sneller draaien om ervoor te zorgen dat niet nog meer verhuurders de dupe worden.
Op deze blog van Louise ben ik terecht gekomen via het Twitteraccount @Foutemakelaar.
"Groep van gedupeerde verhuurders die werken aan een integere verhuurmarkt."


Deze groep is al zeer geruime tijd bezig aandacht te krijgen van o.a. de politiek m.b.t. de schrijnende gevolgen voor particuliere verhuurders die "denken/menen de verhuur van hun pand veilig te regelen" en vervolgens in een jarenlange strijd terechtkomen met een malafide verhuurmakelaar.

Die malafide verhuurmakelaars zijn niet alleen de verhuurmakelaars die vanuit duistere achterkamertjes werken. Daar zijn ook bekende namen bij betrokken.

Het lijkt er nu dan toch eindelijk op dat er zaken een positieve wending gaan krijgen.

Uiteraard ten eerste vanwege de niet aflatende stroom van berichtgevingen van een aantal gedupeerde verhuurders, maar nu ook van o.a. de heer Huib Boissevain, de Vastgoedman van het jaar 2010.

Huib Boissevain Huib Boissevain ‏@annexum_huib
Noodoproep van woningverhuurders aan politiek: 'Wij gaan per direct failliet"

Een grote steun voor gedupeerde verhuurders.

Zeer veel makelaars,zowel vanuit de branche-organisaties als de "vrije" makelaars volgen met veel enthousiasme de cursus Verhuurveilig.

VerHuurVeilig ‏@VerHuurVeilig
Wegens succes last @NVMSOM in december een extra educatie VerhuurVeilig in. Doet u maatschappelijk en voor de consumenten mee?

VerHuurVeilig ‏@VerHuurVeilig
Persbericht : makelaars VerhuurVeilig in meerdere regio's, in Nederland. Campagne naar 700 makelaars op volle kracht. @VBOMakelaar

VerHuurVeilig ‏@VerHuurVeilig
Het was ook in regio Nijmegen volle bak, @VerHuurVeilig of verhuur liever niet....

VerHuurVeilig ‏@VerHuurVeilig
De hennepteelt zakt met 30% de komende jaren. En dat is niet de 108 miljoen onverhaalbare vastgoedschade, door ontmantelen. #waarheid

Burgerinitiatief kan gelukkig een enorme positieve impact hebben.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 14 nov 2012 16:09
door rotterdam2003
Zelf volg ik ook al enige tijd @foutemakelaar en kwam deze vraag tegen:

FouteMakelaar ‏@FouteMakelaar
@Politie Aan wie overhandigd u de sleutel na ontmanteling Hennepkwekerij? Huurder of eigenaar van woning?!?

Goede vraag, maar ik ben bang dat de politie de sleutel weer aan de huurder moet geven.
Er is immers nog steeds een huurcontract tussen de eigenaar van de woning (de verhuurder) en de huurder.

In de Algemene Bepalingen huurovereenkomst zelfstandige en onzelfstandige woonruimte kan de huur beeindigd worden:

Artikel 19: door opzegging
- per deurwaardersexploot of aangetekende brief met inachtneming van de dag waarop een nieuwe betaalperiode aanvangt en met inachtneming van een opzegtermijn.


Artikel 20: Beeindiging indien huurder:
- in verzuim is huurpenningen en/of vergoedingen
- het gehuurde metterwoon verlaat
- in verzuim is andere verplichtingen na te komen
- voorwaarden niet in acht neemt
- failliessement aanvraagt
- vrij beschikking over vermogen geheel/gedeeltelijk verliest

De opzegging van de huurovereenkomst zal veelal altijd enige tijd in beslag nemen, daar de huurder of in staat van beschuldiging moet worden gesteld of alsnog in de gelegenheid moet worden gesteld aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Daarna kan de opzeggings/uitzettingsprocedure in gang gezet worden. Dat houdt in via de deurwaarder aanmaningen, kantonrechter, betekenen vonnis.

Let wel; alle kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de verhuurder!
De huurder is in 99% van de gevallen al een wanbetaler en veelal gevlogen.
De verklaring in de door huurder en verhuurder getekende huurovereenkomst dat de huurder verantwoordelijk is voor alle (buiten) gerechterlijke kosten zal u, als verhuurder, niet redden.
De verhuurder zal uiteindelijk voor al die kosten opdraaien.

Artikel 13.3 c van de hierboven genoemde Algemene bepalingen geeft wel aan dat in geval van o.a. hennep de huurovereenkomst op de kortst mogelijke termijn ontbonden moet worden.

U mag als verhuurder nog blij zijn als de gemeente uw pand niet gaat sluiten volgens Wet Damocles http://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/damocles

Bovenstaand toont aan dat de professionaliteit en integriteit van een verhuurmakelaar een zeer grote waarde heeft.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 16 nov 2012 04:29
door Louise75
Ik denk dat je gelijk hebt Rotterdam2003 dat de sleutel teruggaat naar de huurder tenzij de huurovereenkomst beeindigd is.
Dit heeft bij mij ook enige tijd geduurt.

Eind januari 2009
vernam ik van de deurwaarder dat de huurder, die Direct Wonen in mijn pand had geplaatst, een grote oplichter is met tal van vonnissen/schuldeisers.

De deurwaarder ging de procedure in gang zetten om ervoor te zorgen dat het huurcontract zo snel mogelijk beeindigd zou kunnen worden om mij weer in bezitname van mijn woning te geven.
Begin maart 2009 kwam er bij mijn beheerder een melding binnen van stankoverlast afkomstig uit mijn woning. De beheerder heeft getracht contact te leggen met de huurder, maar die reageerde nergens op.

Men is toen de woning binnen gegaan en trof daar o.a. rottende etenswaren aan.
Tevens constateerde mijn beheerder dat er vernielingen waren, een aantal roerende goederen (van witgoed tot televisie en zelfs stekkerdozen, wasmanden, strijkplank etc) waren verdwenen en er stonden roerende goederen die de beheerder niet herkende. Kortom het was een bende.

De beheerder is blijven proberen de huurder te bereiken om te vragen wat hij met de goederen had gedaan.

Ondertussen vond half maart 2009 de zitting bij de kantonrechter plaats om het huurcontract te beeindigen. Uiteraard kwam de huurder niet opdagen en de kantonrechter oordeelde na 2 weken dat het huurcontract beeindigd mocht worden. (mede gezien het feit dat deze oplichter al zoveel vonnissen had).

Dit betekent echter niet dat ik gelijk mijn woning weer in bezit kon nemen. Het vonnis moest eerst weer betekend worden en dan krijgt de huurder alsnog 2 weken de tijd de woning te ontruimen.

Echter 14 april ontving mijn beheerder opeens een e-mail van de huurder. Daarin gaf de huurder aan dat hij niet op de hoogte was geweest van het kort geding, hij had de goederen geleend en zou deze weer terugbrengen en hij ging alsnog de huur betalen. Tevens gaf hij aan dat hij van de woning gebruik wilde blijven maken. De schrik slaat om je hart. Voor hetzelfde geld krijgt de huurder van een rechter alsnog een kans. Huurders worden nu eenmaal erg beschermd.

Gelukkig hoorden en zagen wij verder niets meer van de huurder, zodat ik 29 april 2009 mijn woning weer in bezit kon nemen en aangifte kon doen van vernieling/verduistering door de huurder.

Het ergste heb ik gevonden dat ik vanaf begin maart 2009 (melding stankoverlast) al die tijd heb geweten dat mijn woning een bende was, goederen weg waren en ik kon helemaal niets. Je weet ook niet wat de huurder verder nog uit gaat halen, misschien wel uit wraak omdat je naar de rechter bent gegaan. Dat is een bijkomende zorg die veel frustratie opleverde.
Je moet de uitzettingsprocedure echter nu eenmaal volgen en dat kost tijd.

Zou wel eens willen vragen aan het echtpaar W-S hoe zij het zouden vinden om te weten dat datgene waar je jaren hard voor gewerkt hebt te laten vernielen/verduisteren en dan te moeten wachten voordat je het weer in bezit kan nemen.
Ik maak mijzelf geen illusie dat er een antwoord zal komen van het bewuste echtpaar. Die zitten de rit wel uit?

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 17 nov 2012 06:15
door Louise75
Toen ik 29 April 2009 mijn woning eindelijk weer in bezit kon nemen was het belangrijkste het opnemen van de schades, aangiftes doen en de woning weer opknappen/herstellen.

Bij het opruimen van de woning kwam ik heel veel informatie tegen die de oplichter/huurder had achtergelaten op de vreemdste plekken. Ik zal hem B noemen. B had in januari 2009 ook een woning in het zuiden van het land gehuurd. (hier kom ik later op terug).

B werd namelijk gezocht door wat vriendjes uit de onderwereld waar hij de nodige schulden had gemaakt en had daarom tevens een ander adres nodig waar hij zich kon verschuilen.

Via mijn beheerder kreeg ik contact met deze verhuurders en in deze woning was B helemaal tekeer gegaan. Verbouwing gestart, tuin door zijn kinderen omgeploegd door toe te staan dat de kinderen er met een squad door konden rijden. Kortom een behoorlijke schadepost. En uiteraard ook geen huurpenningen voldaan.

Ook hier had B veel informatie achtergelaten.

Samen met deze verhuurster hebben wij contact gelegd met de echtgenote van B. Deze zal ik K noemen. K heeft tegenover ons (schriftelijk) aangegeven al jaren van de praktijken van B op de hoogte te zijn.
Omdat B en K op dat moment nog in gemeenschap van goederen waren getrouwd was ook K aansprakelijk voor o.a. de huurderving.

Wij hebben de deurwaarder gevraagd om Derdenbeslag bij K te leggen. Wel, dat ging niet zonder slag of stoot.

De deurwaarder wist ons te vertellen dat wij dat niet konden doen, daar K de woningen niet als hoofdverblijf had gehad.

Dat klopt, maar ten eerste is dat niet aan de verhuurder om uit te zoeken of echtlieden apart of samen wonen. Dat moeten de huurders zelf aangeven.

Ten tweede had het er ook helemaal niets mee te maken. Doordat B en K in gemeenschap van goederen waren gehuwd is zij gewoon aansprakelijk.

Wij hebben het derdenbeslag doorgezet.

K heeft zich later failliet laten verklaren en zit nu in de WSNP.
Via de curator vernamen wij dat K een eigen bedrijf had wat toen ook failliet is gegaan. NOOIT gehoord van de deurwaarder!!

Als K zich de komende tijd aan de spelregels van de WSNP blijft houden is zij straks van alle schulden af (K had ook meerdere schuldeisers) en krijg ik een restantaflossing van de schuld van enkele tientjes. Ik hoef u niet te vertellen dat alle schuldeisers van K er duizenden Euro's bij inschieten.

Zo makkelijk gaat dat nu!

In mijn zaak heb ik dus geen verhaal kunnen halen bij de partner van de oplichter/malafide huurder. Ik wilde u er echter op attenderen dat u als gedupeerde verhuurder wel kunt proberen.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 19 nov 2012 06:12
door Louise75
Gisteren was het 4 jaar geleden dat zowel Direct Wonen als oplichter B besloten dat het wel prima was om mij voor te liegen en te misleiden.

Alle twee werden er beter van en jammer van de verhuurster.

Oplichter B is een pathologische leugenaar die gesteund door een aantal anderen al vele jaren personen en bedrijven oplicht.
Zijn er problemen of wordt het lastig dan is er altijd wel iemand die een advocaat inhuurt die onze held weer helpt.

Dit hebben de verhuurster genoemd in mijn vorige artikel en ikzelf ook ondervonden. Er is geen zogenaamd geld, maar als je als gedupeerde je recht wilt uitoefenen hebben deze oplichters wel geld om advocaten op je af te sturen.
Tot 2 maal toe hebben wij brieven van advocaten mogen ontvangen.

Direct Wonen is een zeer onfatsoenlijk bedrijf, wiens focus volledig gericht is op het maken van omzet.

Op Twitter worden mensen die Direct Wonen ter verantwoording roepen/kritiek leveren uitgenodigd voor een gesprek op het hoofdkantoor om te bespreken hoe Direct Wonen de "werkwijze" kan verbeteren.
Het zit niet in de "werkwijze" van u Direct Wonen! Uw werkwijze vloeit voort uit uw "denkwijze" en helaas ontbreken daar de factoren integriteit en respect.

Dus bedankt Raad van bestuur Qmulus, directie Direct Wonen en alle andere betrokkenen voor het veroorzaken van grote emotionele en financiele schade met alle gevolgen van dien en het vooruitzicht dat ik via de oplichter ook nooit wat zal terugzien!!

En dat allemaal omdat Qmulus/Direct Wonen de verleiding van het vangen van dubbele courtage niet kon weerstaan! Helaas ben ik niet de enige verhuurster die door toedoen van Direct Wonen in deze situatie verzeild is geraakt.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 20 nov 2012 17:19
door jvz-zh
Onderstaande advertentie die door Direct Wonen op twitter/blog is geplaatst geeft nu precies weer waarom de gedupeerde verhuurders strijden voor wettelijke regulering van de verhuurmakelaarsmarkt.

Er wordt in deze advertentie gevraagd naar Freelance verhuurmakelaars.

Als ik de advertentie lees is het een puur commerciele buitendienstfunctie. Targets, targets willen overtreffen, gedreven, allemaal trefwoorden voor omzetten en bonussen.

"Ervaring in de makelaardij is geen must" "Ervaring als commerciele verkoper wel"

Wel, dat geeft vertrouwen aan de klant! Wie gaat de vragen beantwoorden die verhuurders en huurders hebben? Niet de commerciele medewerker hoop ik, want die heeft waarschijnlijk geen enkele ervaring op makelaarsgebied.

Conclusie: Direct Wonen "vraagt een freelance VERHUURMAKELAAR", maar deze hoeft geen ervaring te hebben in de makelaardij??

Direct Wonen, kunt u aangeven hoeveel slachtoffers er nog moeten vallen voor uw ogen opengaan of bent u gewoon een heel duur koud doorgeefluik?
http://blog.directwonen.nl/2012/11/19/V ... elaar.aspx

De opdracht
In meerdere regio’s in Nederland hebben wij versterking nodig. We zoeken echte verkopers die oprecht klanten zo goed als mogelijk willen bedienen. Als freelance verhuurmakelaar bij Direct Wonen ben jij het aanspreekpunt voor onze klanten op locatie. Jij bent het visitekaartje in de stad waar jij bekend bent!
In de functie is het jouw taak de juiste match te maken tussen vraag en aanbod binnen de huurmarkt. Het werk is afwisselend: je werkt vanuit huis en uiteraard veel op locatie. Jij bent waar de klanten zijn. Daarnaast werk je nauw samen met de binnendienstmedewerkers. Zij verzorgen gedeeltelijk de planning van jouw bezichtigingen en opnames, zodat jij je voornamelijk kunt richten op het uitvoeren van bezichtigingen met potentiële huurders. Daarnaast ben je ook bezig met het vergroten van het aanbod waardoor je meer huurders aan een woning kunt helpen.
Er wordt gewerkt vanuit ‘Het Nieuwe Werken’-principe. Reizen binnen je stad is een groot onderdeel van de functie! Het betreft een resultaatgerichte functie die geschikt is voor mensen die hun eigen stad en omgeving op hun duimpje kennen. Jij kunt het verschil maken en de klanten helpen bij het vinden van de juiste huurwoning. Dit is wat je moet doen: je klanten enthousiasmeren voor een huurwoning, de stad en de regio.
Momenteel zoeken wij één freelancer in Den haag en één in Rotterdam.
Functie-eisen

mbo werk- en denkniveau;
verkopen moet in je hart en nieren zitten;
minimaal 3 jaar ervaring in een commerciële buitendienstfunctie;
ervaring met het werken met targets met een gezonde drive om targets te willen overtreffen;
zelfstandigheid, verantwoordelijk, gedreven en resultaatgericht;
minimaal 24 uur per week beschikbaar;
flexibele instelling (maandag t/m zaterdag en avonduren);
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
voldoende beheersing van de Engelse taal;
woonachtig in de stad waar wij zoeken;
ervaring in de makelaardij geen must. Ervaring als commerciële verkoper wel.


U bent in het bezit van een VAR-verklaring van de belastingdienst (WUO of DGA). Daarnaast heeft u een rijbewijs en beschikt u over eigen vervoer. Het aantal uur per week, de dagen en de periode zijn bespreekbaar.
De organisatie
Direct Wonen is al sinds 1990 een professionele bemiddelaar in huurwoonruimte. Wij zijn marktleider in het particuliere huursegment. Direct Wonen bemiddelt in woningen door heel Nederland en bereikt haar klanten met een centrale binnendienst, en een superteam van verhuurmakelaars die werken waar de klanten willen wonen.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 21 nov 2012 17:35
door Louise75
Dank JvZ, dit is een advertentie voor het maken van omzettten met zo min mogelijk investeringen vanaf de kant van Direct Wonen.
Ik neem aan dat Direct Wonen niet gaat investeren in opleidingen voor freelancers. (Anders horen wij dat graag.)

Gecombineerd met de Algemene Bepalingen Verhuurders een gevaarlijke combinatie met meer toekomstige slachtoffers.

http://www.directwonen.nl/huurwoning/ve ... ieders.pdf Met name 4.2!

Hoe kan het ook anders als de focus zo geconcentreerd is op omzetten en veiligheid een ondergeschoven kindje lijkt te zijn.

Oplichters zoals B hebben al lang door dat er bij Direct Wonen onvoldoende screening wordt toegepast. Ook oplichters hebben hun netwerken.

Omdat de spelregels van de TROS het niet toelaten dat er namen genoemd mogen worden moet ik helaas volstaan met de eerste letter van de achternaam.

Toch wil ik alle makelaars en personen die deze blog lezen waarschuwen voor deze B.

De geboortedatum van B is 29 september 1969 te R (plaatsje op de Zuidhollandsche Eilanden).
Als u met deze informatie informeert bij https://www.wrh.nl/ zult u de naam kunnen achterhalen.
Bij WRH is het mogelijk om malafide huurders te laten registreren. Er zijn verschillende categorieen hoe "erg malafide" de huurder was/is.
Bijv. van af en toe "vergeten te betalen tot arresten/vonnissen.
B valt in de zwaarste categorie; vonnissen, verduisteringen, valsheid in geschrifte.

Zie hieronder:
Uitleg
Het WRH systeem werkt als volgt: iedere bij ons aangesloten verhuurder meldt zijn huurders aan op de website. Iedere verhuizing wordt door de verhuurder bijgehouden op de website. De reden voor een verhuizing van een huurder kan zijn:
1. de huurder zegt zelf de huur op
2. de huurder wordt de huur opgezegd
3. de huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden
Zodra een verhuurder een huurder afmeld op de website, moet de reden van de wijziging worden aangegeven; bijvoorbeeld een huurder heeft de huur opgezegd. Als de huurder de woning correct en zonder huurschuld heeft verlaten krijgt deze huurder een code waaruit blijkt dat hij/zij een goede huurder is geweest.
Zodra een huurder een woning niet correct oplevert of met een huurachterstand vertrekt, moet de verhuurder de bewijzen hiervoor opsturen naar het WRH. Door deze bewijsstukken te beoordelen wordt een code bepaalt waaruit onomstotelijk blijkt welke wanprestatie de huurder heeft gepleegd. Een huurder kan ook meerdere codes krijgen.
De catagorieen wanprestatie de huurder heeft gepleegd. zijn:
- geen bijzonderheden
- huurschuld klein (tot maximaal 2500 euro)
- huurschuld groot (vanaf 2500 euro)
- mutatieschade klein (tot 2500 euro)
- mutatieschade groot (van 2500 tot 5000 euro)
- mutatieschade extreem (vanaf 5000 euro)
De gegevens van een huurder blijven maximaal 5 jaar bewaard.
Voor meer informatie, zie ook ' bewijslast '.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 23 nov 2012 01:21
door Louise75
Omdat oplichter B ook werkt met aliassen zal ik u hierbij wat opvallende kenmerken geven.

- Hij is bijna 2 meter lang, stevig gebouwd, donkere haarkleur, pafferig in het gezicht en spreekt ABN, -- Opvallend is dat hij altijd een bril opheeft met donker getinte glazen. Deze houdt hij ook binnenshuis op.
- Is zeer goed gekleed en heeft een zwak voor dure schoenen. Meestal een rolex om.
- Heeft altijd een laptop bij zich die hij regelmatig opent aan u zal tonen wat zijn succesverhalen zijn, bankrekeningen etc.

- Populaire landen waar hij werkzaam zou zijn geweest zijn de Britisch Virgin Islands, Spanje, Engeland, Verenigde Staten, Belgie (Antwerpen)
- Is vroeger werkzaam geweest als broker in olieen en mineralen. Dit klopt. B heeft ooit wel eens gezegd dat hij daar een zeer goed salaris mee verdiende, helaas was dat niet genoeg.
- Beweert ook in de bouw te werken (uiteraard een topfunctie) en bij schoonmaakbedrijven. Heeft ook affiniteit met de luxe jachtenhandel. Dit zijn allemaal gebieden waar hij de boel beduvelt heeft.

Vertelt zeer gedetailleerd verhalen, die bij nazoeken op het internet "lijken te kloppen. De achternaam van B komt heel veel voor op het internet. Het is een hele grote familie met veel eigen ondernemingen die wel bonafide zijn. B misbruikt die gegevens voor zijn eigen doeleinden.

- Komt voorrijden in dure auto's die hij least. Helaas zijn ook veel lease-maatschappijen al gedupeerd.
- Doet alle betalingen "on line". Let op de afschriften die u krijgt. Veelal vals. Adressen die niet kloppen, net even "iets" verkeerd gespeld etc.

- Is zeer charmant, echter als u kritische vragen gaat stellen over zijn "prestaties" en die in twijfel gaat trekken wordt hij explosief kwaad.
- Krijgt hij zijn zin niet, behoort zielig doen en huilen tot de mogelijkheden,
- Bij "moeilijke" gesprekken is het in het verleden zo geweest dat hij zijn (kleine) kinderen meenam. Schandalig, maar gebeurd!

Kortom, een zeer geraffineerd persoon die al meer dan 15 jaar in 'business' is.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 26 nov 2012 01:32
door Louise75
7 Juni 2009 is B door de politie opgepakt. Zie http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenl ... p-1.527619

Tot september 2009 heeft hij vastgezeten omdat justitie men het gevaar voor recidive heel groot achtte.http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenl ... t-1.347643

De van oplichting verdachte [Persoonsgegevens verwijderd door de Moderator] is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda.
Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van meerdere oplichtingszaken.

Dat zegt woordvoerster Martine Pilaar van het OM in Breda. Inhoudelijk geeft het OM geen informatie over de oplichtingszaken. Pilaar: "De verdachte blijft voorlopig vastzitten, omdat er gevaar voor recidive is. Bovendien moet hij beschikbaar blijven voor verhoor. Als hij op vrije voeten gesteld wordt, is het maar de vraag of het OM hem weer snel vindt als dat voor het onderzoek nodig is."

De politie liet eerder weten dat er twaalf aangiftes tegen man zijn gedaan in Brabant en Zuid-Holland. Volgens enkele slachtoffers uit Brabant heeft de man hen voor tonnen schade berokkend. De delicten waar justitie B. van verdenkt zijn allemaal het afgelopen half jaar gepleegd, onder meer in Breda, Tilburg en Rijsbergen.

B. zou zich voordoen als succesvol zakenman en slaagt er zo in om mensen veel geld af te troggelen. In een paar gevallen huurde hij een woning zonder ooit te betalen. Op het adres van een woning in Rijsbergen liet hij talloze goederen, waaronder een quad en een zitgrasmaaier, afleveren. De rekening is nooit betaald.

[Persoonsgegevens verwijderd door de Moderator]


B is in september op vrije voeten gesteld en heeft 11december 2009 voor de strafrechter gestaan van de rechtbank te Breda.

B verklaarde dat "het" allemaal uit de hand was gelopen, tranen met tuiten en hij zou alle gedupeerden terug gaan betalen.

De rechter veroordeelde B 24 december 2009 tot een taakstraf van 240 uur dienstverlening, een proeftijd van 2 jaar en schadevergoeding voor een aantal gedupeerden.

B was het echter niet eens met deze straf en ging in Hoger Beroep. Dit zou dienen 31 maart 2011 Hof Den Bosch.
Echter 2 dagen voor die datum heeft B dit beroep ingetrokken.

Sindsdien staat B op de opsporingslijst, maar dat betekent echt niet dat justitie aktief naar hem op zoek gaat.

Conclusie:

- justitie geeft zelf aan dat de kans voor recidive aanwezig is
- B wordt echter gewoon op vrije voeten gesteld en kan vanaf september 2009 tot december 2009 weer nieuwe slachtoffers maken
- B wordt in december 2009 veroordeeld tot een taakstraf en een proeftijd, maar omdat B Hoger Beroep aantekent kan hij weer gewoon zijn gang gaan tot 31 maart 2011. Dat is 15 maanden later!!
- B trekt Hoger Beroep in en is sindsdien spoorloos voor justitie die ook NIET aktief naar B op zoek gaat

Resultaat;

- NIEUWE SLACHTOFFERS
- B laat zich in maart 2012 persoonlijk failliet verklaren en tracht nu in de WSNP te komen.

OPLICHTING LOONT??

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 27 nov 2012 16:50
door Louise75
Gisteren gaf ik aan dat oplichter B het niet eens was met de door de rechtbank opgelegde straf en in Hoger Beroep ging.

Nu, de gedupeerden waren het ook niet eens met de straf, te weten 240 uur dienstverlening en proeftijd van 2 jaar.

Het lijkt wel of rechtbanken niet met elkaar communiceren. B had al meer vonnissen op zijn naam staan.

Van een taakstraf knapt hij echt niet op. Deze man is "ziek" en een maand werken voor de samenleving gaat hem echt niet beter maken.
Gedurende de rechtszitting werd ook duidelijk dat B de door justitie aangeboden hulp ( psychische) had afgewezen. Vond B allemaal niet nodig. Hij mankeerde niets.

Wij hebben als gedupeerden het OM verzocht al onze toegestuurde munitie te verzamelen en brieven gestuurd. Zelfs onze toenmalige deurwaarder heeft een verslag naar het OM gestuurd vergezeld door dossiernummers en relevante gegevens.

Ons doel was uiteraard het Hof te laten inzien dat B een notoire oplichter was/is en dat de samenleving ervan zou profiteren als deze man een tijdje uit het straatbeeld zou verdwijnen en een (gedwongen) behandeling zou ondergaan.

Helaas heeft het OM hier geen gehoor aangegeven.
Zelfs toen B 2 dagen voor de zitting het Hoger Beroep introk is het OM hiertegen niet in verzet gekomen. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

B weet met (financiele) hulp van anderen precies wat hij moet doen om uit handen van justitie en slachtoffers te blijven. Zo moeilijk is dat niet in Nederland.
Alle gedupeerden (oude en nieuwe) van B hebben tot op de dag van vandaag nog geen cent vergoeding gezien.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 28 nov 2012 16:55
door jvz-zh
Na de ingezonden teksten van de laatste dagen gelezen te hebben vraag ik mij af wat er aan de hand is met ons rechtssysteem.

FEIT: Louise, de gedupeerde, MOET van de rechtbank ZELF achter de oplichter aan om de schade te beperken, althans de rechters willen dat Louise dit gedaan heeft
FEIT: Direct Wonen, die de oplichter dmv een wanprestatie in de woning van Louise plaatste en TOTAAL geen verantwoordelijkheid heeft genomen HOEFT voor de rechter NIET achter de oplichter aan
FEIT: Direct Wonen heeft uit zichzelf ook niet eens het fatsoen op kunnen brengen om Louise, die om hulp vroeg op het moment van constatering van de malafide huurder, terzijde te staan om de oplichter zo snel mogelijk uit de woning te laten zetten
FEIT: Direct Wonen heeft het ook niet nodig gevonden aangifte te doen van valsheid in geschrifte, fraude dmv valse overschrijvingen etc. te doen bij justitie
FEIT: Justitie vindt het NIET nodig aktief naar de oplichter op zoek te gaan om meer schade en slachtoffers te voorkomen, ondanks dat deze oplichter al meerdere vonnissen heeft en nog een taakstraf heeft staan
De opsporingsdiensten die belast zijn met dit soort taken (politie, douane) moeten de oplichter signaleren. Dit gaat natuurlijk heel lang duren!!

KORTOM:
Het slachtoffer moet ALLES in het werk stellen om de oplichter aan te pakken en schade te beperken
Direct Wonen, als de AANGEVER van alle ellende hoeft helemaal niets te doen en doet niets om toekomstige slachtoffers te voorkomen
Hetzelfde gerechterlijke apparaat wat Louise VERPLICHT achter de oplichter aan te gaan om "schadebeperkend" bezig te zijn is ZELF veels te weinig aktief op dat gebied.

Het is de wereld op zijn kop!

Sterker nog het lijkt er op dat er binnen justitie onvolledig gecommuniceerd wordt. Hoe is het mogelijk dat de oplichter zich persoonlijk failliet heeft kunnen laten verklaren zonder dat hij gearresteerd is?

Als iemand zich persoonlijk failliet wil laten verklaren MOET hij een verblijfsadres opgeven. Deze oplichter wordt gezocht omdat hij in iedergeval nog een taakstraf moet voldoen.

WAAROM IS HIJ NIET METEEN OPGEPAKT?

Verassend dat er na al die jaren nog niets veranderd is in aanpak oplichters NEE
Schandalig tegenover slachtoffers JA

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 29 nov 2012 17:51
door Louise75
Dank JvZ voor de bijdrage.

Voor wat betreft de laatste vraag hoe het mogelijk is dat de oplichter niet gearresteerd is terwijl hij wel een Nederlands adres had kan ik je gelijk antwoord op geven.


De onderstaande mededeling ontving ik 5 april 2012 van het OM (slachtoffer informatiepunt schadevergoedingsmaatregelen);

"De veroordeelde (B) was niet meer in staat om zijn schulden te betalen waarna faillissement bij de rechtbank is aangevraagd. De veroordeelde is door de rechtbank failliet verklaard."


Let wel; Een groot deel van de "schulden" van B zijn verkregen door misdaad!!
B laat een spoor van ellende achter.

B, de oplichter, heeft op zijn persoonlijke faillissementsaanvraag een adres opgegeven waar hij al sinds augustus 2011 met onbekende bestemming is vertrokken. Ook daar had hij de huurpenningen niet voldaan.


Als de rechtercommissaris, de curator en wie er dan ook met een faillissementsaanvraag bezig zijn geweest dit gelijk gecontroleerd hadden was iedereen op de hoogte geweest dat er daar ook al zaken niet zouden kunnen kloppen.

Ik ben erachter gekomen toen ik het faillissement onder ogen kreeg via mijn deurwaarder en het door de oplichter opgegeven adres op Google ging opzoeken. De informatie kwam meteen naar boven!

Oplichter B was allang vertrokken van dat adres. De gemeente gaf aan; met onbekende bestemming vertrokken augustus 2011.

Op dit moment is ons door de curator medegedeeld dat B in maart 2012 in staat van faillissement is verklaard zonder bekende woonplaats in Nederland.
Vanaf augustus 2011 tot op heden is het verblijf van B onbekend en toch kan men dan persoonlijk failliet verklaard worden en in de WSNP komen? Daar moet toch een sociale bijstand bij een gemeente voor nodig zijn? Maw een ADRES.

Door deze faillissement status worden alle aktiviteiten van het CJIB ( centraal justitieel incassobureau) ook stopgezet voor wat betreft de strafechterlijke vorderingen die gedupeerden op B hebben.
Deze worden nu ook ingediend bij de curator, die dan gaat onderzoeken in hoeverre deze betaald kunnen worden uit de boedel.
Het "restant" bedrag zal dan weer door het CJIB kunnen worden geind na beeindiging van het faillissement.

Een ieder zal begrijpen dat dat natuurlijk nooit meer gaat lukken.

Op dit moment weten we dat B zal proberen in de WSNP te komen.

Het vervelende is ook dat de gedupeerden die een strafrechterlijk vonnis op B hebben B ook niet in "gijzeling" kunnen laten zetten.
Dit is een mogelijkheid als iemand weigert zijn schulden (strafrechterlijk) te voldoen.

Ik gaf het al eerder aan; oplichter B wordt door een aantal personen geholpen en het wordt erg gemakkelijk gemaakt dit te doen?

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 30 nov 2012 17:38
door Louise75
De gehele affaire met B als de malafide huurder in mijn woning had ook vermeden kunnen worden als Direct Wonen haar eigen database/bestand had gecontroleerd.

Zoals ik al aangegeven heb heeft B zichzelf 18 november 2008 bij Direct Wonen gemeld als kandidaat-huurder. Daar is toen door Direct Wonen een opdrachtbevestigingsformulier opgemaakt (B was uiteraard de opdrachtgever) en op dat formulier is een straatnaam met 2 huisnummers (15 17) opgegeven door B. Eigenaardig, maar Direct Wonen vond dat kennelijk niet!

Dit formulier kreeg ik pas onder ogen gedurende de bodemprocedure toen Direct Wonen dit als een produktie opvoerde.

Wat blijkt; de straatnaam klopt en 1 van de huisnummers.
Ik ben is op zoek gegaan van wie de woning was en heb contact gelegd met de eigenaresse. Zij vertelde mij het volgende:
B was 8 november 2008 door een deurwaarderskantoor uit die betreffende woning gezet wegens het niet betalen van de huur.

Deze woning was enige tijd daarvoor aan B verhuurd ook via Direct Wonen. Direct Wonen had in haar eigen bestand kunnen nakijken of B al eerder via Direct Wonen een woning had gehuurd.

Gezien alle door Direct Wonen geconstateerde onrechtmatigheden van de door B opgegeven gegevens, het niet kunnen traceren van de werkgever en het achterwege blijven van de huur en borg was dit zeker een hele goede bijkomende controle geweest.

Direct Wonen had het initiatief kunnen nemen om de eigenaresse van de woning te vragen hoe het huurdersgedrag van B was geweest.
Dan had Direct Wonen gelijk gehoord dat B 10 dagen daarvoor door de deurwaarder de woning was uitgezet en B een wanbetaler/oplichter was.

Als we dan "aannemen" dat Direct Wonen DIE informatie WEL aan mij door gegeven had was alle ellende achterwege gebleven.

Direct Wonen is trouwens, voor zover wij nu weten, de enige verhuurbemiddelaar geweest die B 2 maal in een woning geplaatst heeft waar hij door deurwaarders uitgezet is.

Ik weet van 2 andere makelaars die B ook op bezoek kregen, maar die hun eigen policies zijn blijven volgen en B wantrouwden.
B heeft daarna altijd rechtstreeks via particuliere verhuurders gehuurd, die hij zover kreeg door hele trieste verhalen op te hangen, zijn kleine kinderen in te zetten en misbruik te maken van verhuurders die ter goeder trouw waren en een mens in nood wilden helpen.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 03 dec 2012 00:02
door Louise75
@veiligleefbaar heeft een interessant artikel geschreven mbt ADRESFRAUDE;

http://www.veiligleefbaar.nl/blog/marga ... e-voordeur

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 04 dec 2012 15:20
door Louise75
In de blog van @veiligleefbaar http://www.veiligleefbaar.nl/blog/marga ... e-voordeur wordt de volgende stelling gegeven.

- Oplichter B uit de blog http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 8&t=120838 heeft zich in april 2008 uit laten schrijven uit Nederland. B heeft aan de emigratiedienst een adres in Zwitserland opgegeven. Dit adres bestaat niet!! Had de gemeente/emigratiedienst dit gelijk gegoogled of nagekeken had men dat gelijk kunnen constateren. Helaas is dit niet gebeurd dus B was weer "geholpen" (onvindbaar)

Het "gehele verhaal" is als volgt;

- B heeft in maart 2008 een ID kaart aangevraagd bij de gemeente waar hij toen een woning had gehuurd.
- In april 2008 ( 1 maand later) heeft B zich bij diezelfde gemeente laten uitschrijven uit Nederland.

Voor zover ik weet is niemand bij de betreffende gemeente op het idee gekomen dat die handelswijze misschien wel een beetje vreemd zou zijn. Dat gaat natuurlijk via een andere afdeling. Waarschijnlijk wordt dat door gemeentes ook nooit gecontroleerd?

Kortom, B wordt dus administratief onvindbaar.

- B was dus in het bezit van een geldig legitimatie-bewijs en heeft dat dan ook gebruikt bij o.a Direct Wonen om zich te legitimeren en niet zijn paspoort.

- Het grote voordeel voor B is dat hij voor schuldeisers/incassobureau's administratief zoek is en niet direct de link naar zijn paspoort gelegd wordt. Als je als gedupeerde op de informatie van de ID kaart afgaat loopt dat bij de gemeente al dood.


Wat wordt er gecontroleerd door de gemeentes als iemand vertrekt uit Nederland? Het adres in het buitenland, zijn er openstaande boetes, vonnissen, schuldeisers?

Het zou ertoe kunnen bijdragen om meer controle uit te oefenen om het de de oplichters/criminelen zo moeilijk mogelijk te maken.

Een van de oplossingen in deze zou kunnen zijn om als verhuurmakelaars/bemiddelaars alleen maar genoegen te nemen met een paspoort. Kandidaat huurder blijft beter traceerbaar.

Met de plannen van minister Kamp http://www.opgelicht.nl/nieuws/detail/m ... stiger/10/ kan de verhuurmarkt misschien ook iets mee?

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 06 dec 2012 00:48
door Louise75
In de blog van @veiligleefbaar http://www.veiligleefbaar.nl/blog/marga ... e-voordeur
lezen we dat de (nu ex) vrouw van B ( we noemen haar K ) nog wel eens adressen gebruikt die niet meer van toepassing zijn.

Wij vernemen van een ex -vriendin van B dat begin mei 2009 B de echtscheidingspapieren heeft getekend.

In mei 2009 heeft K (ex-vrouw) zich gemeld bij de Sociale Dienst van haar woonplaats omdat er veel problemen zouden zijn. Als adres van B geeft zij op het adres van mijn woning waar B 29 april 2009 is uitgezet.
Dit wist K, ik had namelijk al (samen met de gedupeerde van een andere woning) contact met K.

July 2009 wordt de scheiding tussen B en K door de rechter uitgesproken.

Het adres op het vonnis van de echtscheiding van K is het adres waar zijzelf en B op 8 november 2008 door de deurwaarder zijn uitgezet.
K woont sinds november 2008 in een sociale huurwoning van de gemeente. Dit klopt dus al niet.

B is niet op de zitting aanwezig. Er wordt ook aangegeven dat hij geen vaste woon/verblijfplaats had. Dit klopt al helemaal niet, want B zat op dat moment in de gevangenis in voorarrest. Dat was op dat moment zijn "vaste" verblijfplaats.

Waren de advocaten op de hoogte van het feit dat B in de gevangenis zat, was de Sociale Dienst hiervan op de hoogte?

De rechtbank mocht het kennelijk ook niet weten.

Zou best wel eens kunnen als we daarna het vonnis verder bekijken;

- de kinderalimentatie, de rechtbank wordt bepaald:

"... bepaalt, uitvoerbaar bij voorraad, dat de man, met ingang van de datum van deze beschikking aan de vrouw ten behoeve van voornoemde minderjarigen een alimentatie zal betalen van 3000 Euro per maand, bij vooruitbetaling te voldoen;"

Voor K is er geen alimentatie regeling. De rechter beschikt dat de gemeenschap ( mbv een notaris ) verdeeld dient te worden.

Kortom B met zijn vele schuldeisers/vonnissen is in staat om 3000,= Euro per maand op te hoesten? Waar komt dat geld vandaan?

Hoe kan dit? Wordt door rechtbanken alles klakkeloos aangenomen? Controleren advocaten, Sociale Diensten?

Zijn er valse papieren over inkomen van B overlegd?

Hoe zit de ex-vrouw K hierin? Zij is op de hoogte van het bestaan van een heleboel schuldeisers. Zij wist dat B op dat moment in de gevangenis zat en geen inkomen had. Hield K ook fijntjes haar mond dicht gedurende de rechtzitting?


Tot zover deel 1 mbt dit onderwerp.

Deel 2 volgt.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 07 dec 2012 15:29
door Louise75

Vandaag deel 2;

Zoals eerder aangegeven had ik samen met een andere gedupeerde contact met K de (nu ex) vrouw van B.

K heeft in het eerste gesprek wat zij had met mijn mede-gedupeerde gelijk al aangegeven dat de oplichtingspraktijken van B al jaren aan de gang zijn. "Hij is een notoire oplichter, een pathologische leugenaar, een geesteszieke."
(K bevestigt later in een email aan mij dat B al jaren aan het oplichten is en zij ervan weet!)
K geeft tevens in dat gesprek aan dat zij wil scheiden en de schuldsanering in wilt. Zij heeft B buiten de deur gezet.

(Nu wil het toeval dat wij later in contact komen met een andere gedupeerde uit 2007 (dit betrof het laten bouwen van een jacht van 1.8 miljoen dollar, maar daarover later meer) waar zij precies hetzelfde tegen vertelde. K had toen deze gedupeerde zelf benaderd.)
Uiteraard hebben wij dit allemaal gemeld aan de recherche.
K heeft er dus heel veel voor over om in de schuldsanering terecht te komen. Geen wonder, want ook zij heeft behoorlijk wat schuldeisers doordat zij o.a. met B in gemeenschap van goederen was getrouwd.

Op 3 augustus 2009 komt er bij de Griffie van de rechtbank, waar de scheiding is uitgesproken, een brief binnen van 1 van de advocaten van het advocatenkantoor die K heeft vertegenwoordigd in de rechtzaal.
Het verzoek wordt gedaan het bedrag van de kinderalimentatie te verlagen naar een totaal van 1000 Euro per maand.
Uit de referentieverklaring, ingekomen ter griffie 13 mei 2009, blijkt dat de advocaat van de man zich heeft gerefereerd aan de verlaging van de kinderalimentatie.
Deze referentie verklaring houdt in dat B overal mee akkoord gaat en dus niet bij een zitting zal hoeven te verschijnen. Dat is makkelijk voor zowel B als K.

De rechtbank neemt dan de veronderstelling in dat er een kennelijke verschrijving heeft plaatsgevonden en het vonnis wordt dus gewijzigd naar 1000 Euro per maand aan kinderalimentatie.

Het kan allemaal kloppen, maar de gedupeerden van B hebben in iedergeval 1 ding gemeen: veel papieren zijn vervalst en het wemelt van de verschrijvingen. Verschrijvingen en type-foutjes zijn/waren het handelsmerk van B.

Gecombineerd met de "verkeerde adressen" die opgegeven zijn door K en het feit dat K verklaarde bij de rechter dat B geen vaste woon-verblijfplaats heeft roept dat bij ons de vraag naar een verklaring op.

Zoals hierboven al vermeld zat B op dat moment in voorarrest en dat betekent dat je verblijfplaats automatisch de plaats is waar de gevangenis staat.

Hier klopt iets niet??

Let wel, nog steeds staat de vraag open hoe B aan dat geld komt.

Het is K dus gelukt om in de schudsanering te komen.

De gedupeerden hebben de Sociale Dienst op de hoogte gebracht van alle op dat moment bekende feiten van het echtpaar B en K.

Mocht niet baten. K zit in de schuldsanering en de vorderingen die gedupeerden op haar hebben is teruggebracht naar (als we geluk hebben) enkele tientallen Euro's ipv de bedragen waar gedupeerden eigenlijk recht op zouden hebben.

B is nu ook bezig om in de schuldsanering te komen (althans volgens medewerkster van zijn curator) dus gedupeerden hebben het nakijken.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 09 dec 2012 11:28
door janssenj
Beste lezers,

Wat betreft huurshoppers en hennephuurders weet ik uit verhalen dat dit vaak mensen zijn die via UWV een mooie WAO-uitkering genieten en zich toch nergens in Nederland in een GBA register op laten nemen. Dit kan vrij makkelijk omdat het mogelijk is om met een WAO uitkering naar het buitenland te vertrekken; de uitkering blijft dan gewoon doorlopen. Het enige dat nodig is om de uitkering door te laten lopen is een contactadres in Nederland , niet meer en niet minder.

Probleem ontstaat natuurlijk als deze lieden toch in Nederland blijven rondhangen (spookburgers) en zich dan onrechtmatig gedragen. Ze zijn dan zelfs na een (verstek)vonnis niet aan te pakken door het CJIB. Ook deze instantie lukt het niet om beslag te leggen op een uitkering via het UWV !

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 11 dec 2012 16:04
door Louise75
Dank Janssenj voor je bijdrage.

Je hebt gelijk, het is haast onmogelijk voor zelfs het CJIB om oplichters op te pakken, laat staan voor particuliere gedupeerden.
Grootste probleem m.i. is dat instanties gewoonweg niet samenwerken en veel "verhalen" van de oplichters klakkeloos worden aangenomen.
Zaken met elkaar verbinden en controles vergroten/uitoefenen kan zonder veel extra budget gerealiseerd worden.

Er is een project gestart om de kwaliteit van het GBA register te verbeteren "Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is een project van het @minBZK en de @NVVB en heeft als doel de kwaliteit van de inhoud van de GBA te verbeteren #identiteit"

Een goede eerste stap, maar er moet veel meer gebeuren.

In een situatie met een malafide verhuurmakelaar die bewezen een wanprestatie heeft geleverd moet de betreffende verhuurmakelaar verplicht worden alle schade, waaronder ook de huurpenningen, te vergoeden. Dat zou ook meer in overeenstemming zijn met (Wet Oneerlijke Handelspraktijken) BW 6 Artikel 193 J lid 2;

"Indien, op grond van artikel 193 B onrechtmatig door de handelaar is gehandeld, is hij voor de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat zulks noch aan zijn schuld is te wijten noch op andere grond voor zijn rekening komt."

Ik heb hier al vaker naar verwezen. Deze wet is in het leven geroepen consumenten te beschermen, maar deze wet wordt niet altijd toegepast door de rechters. Waarom niet? Geen idee. Wellicht een vraag voor de Consumentenautoriteit.

Het is voor een gedupeerde verhuurder, die buiten zijn/haar schuld, in deze situatie terechtkomt gewoonweg niet te doen om achter een oplichter aan te gaan.

Vaak zitten deze verhuurders wegens werkzaamheden in het buitenland, maar naast de bijkomende financiele kosten is de belangrijkste reden wel dat de huidige wet- en regelgeving de gedupeerden "blokkeert" om recht te halen.
De rechters kunnen dit allemaal wel heel makkelijk verlangen van een gedupeerde verhuurder om maar achter de oplichter aan te gaan en daar de schadevergoeding vandaan te halen, maar in de huidige praktijk gaat dat echt niet lukken.

Mijn enige manier om de schade te beperken was geweest als ikzelf huisvredebreuk had gepleegd, dus de wet had overtreden! Ik ga er dan wel van uit dat de malafide huurder mij dan niet voor de rechter brengt, want dan heb ik een ander probleem. Rechters zijn geneigd huurders, ook al zijn ze slecht van betalen alle kansen te geven.
Achteraf had ik dat gewoon moeten doen; gelijk de eerste de beste maand dat de huur niet betaald werd en ik erachter kwam dat er een oplichter door Direct Wonen in mijn woning geplaatst was.
De verduisteringen, schades aan mijn woning en het feit dat ik mijn woning weer gelijk in bezit zou hebben gehad hadden de schades enorm beperkt.
Dus; burgerlijke ongehoorzaamheid valt te prefereren boven het halen van recht?

Het lijkt mij trouwens ook niet meer dan redelijk dat de malafide verhuurmakelaar zelf achter de oplichter aan moet gaan. Per slot van rekening zijn zij diegenen die de oplichters in de woningen plaatsen.
Zal er zeker toe bijdragen dat verhuurmakelaars/bemiddelaars zoals Direct Wonen zich in het vervolg wel tien keer zullen bedenken voor zij weer relevante informatie achterhouden en de nodige onjuistheden vertellen.

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Geplaatst: 13 dec 2012 16:08
door rotterdam2003
Hoewel ik absoluut tegen het overtreden van wettelijke spelregels ben kan ik mij bij de uitspraak van mevrouw Louise wel iets voorstellen.

Als zij inderdaad in januari 2009 gewoon weer bezit genomen had van haar pand denk ik niet dat de malafide huurder haar een strobreed in de weg zou hebben gelegd.
Deze malafide huurder had al zoveel op zijn kerfstok dat hij dat niet geprobeerd zou hebben.

Helaas heeft mevrouw Louise zich keurig aan de wet gehouden en dat heeft haar grote financiele en emotionele schade opgeleverd.

4 Rechtzaken, het overal achteraan moeten, je bezighouden met een crimineel en daarnaast nog een Direct Wonen die kost wat het kost mevrouw Louise enorme schade toe wil brengen.

Dat is dus het resultaat van "burgerlijke gehoorzaamheid".

Het is m.i van het grootste belang dat conflicten tussen (ver)huurder en verhuurbemiddelaar/makelaar in eerste instantie niet in een rechtzaal thuishoren.
Het is in deze blog al vaker aangegeven dat een particulier automatisch op achterstand staat vanwege de grote partij-ongelijkheid.
Een eerder genoemde "geschillencommissie" zal wellicht een betere optie zijn.

Daarnaast moeten verhuurmakelaars/bemiddelaars verplicht een beroepsverzekering afsluiten.

Dat de (bewezen) wanpresterende verhuurmakelaar/bemiddelaar ZELF achter de oplichter/malafide huurder aan moet lijkt mij niet meer dan redelijk.
Ben ik helemaal met mevrouw Louise eens.

Het is eigenlijk van de zotte dat een gedupeerde voor de komende 20 jaar mag gaan proberen iets van haar schade vergoed te krijgen van de malafide huurder.
20 jaar is namelijk de periode dat het vonnis geldig is.

Daarbij komt nog dat uiteraard deurwaarderskosten blijven oplopen en die kan gedupeerde uit eigen zak betalen.
Nu is mijn ervaring met deurwaarders gelukkig beperkt, maar ook deurwaarders hebben niet zoveel macht.
Er wordt al heel snel met "privacy" regels geschermd.
Privacy is een groot goed, maar er wordt op grote schaal misbruik van gemaakt.

Laten we ook niet vergeten dat veel oplichters behoorlijk wat schulden hebben opgebouwd bij de Belastingdienst.
De Belastingdienst is ten alle tijden de preferente schuldeiser. Dat houdt in dat ieder ander gewoon "in de rij" zal staan.

De kans dat een gedupeerde verhuurder, die door een bewezen wanprestatie van een verhuurmakelaar een malafide huurder in de woning heeft gekregen,
ooit 1 cent zal zien van de malafide huurder is NIHIL!

14 December zal Zembla aandacht besteden aan het feit dat slachtoffers van financieel/economische delicten machteloos zijn.

Ieder jaar telt Nederland tienduizenden slachtoffers van financieel economische fraude. Deze mensen staan vaak machteloos, zo meldt het TV-programma Zembla. De politie gaat nauwelijks achter de daders aan en gedupeerden raken verstrikt in civiele procedures.
In de uitzending van vrijdag 14 december bekijkt Zembla hoe je als slachtoffer je recht kan halen. Daarbij komt ook een deskundige van de Fraudehelpdesk aan het woord. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zou het veel makkelijker zijn om een fraudeur te vervolgen en om collectief een schadevergoeding te eisen.
Vrijdagavond om 21:20 uur in Zembla.