Pagina 1 van 1

Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 02 nov 2017 13:11
door nicknam
Dag,

Ik BETWIST dat dit schrijven is bedoeld als (opzettelijke, eenvoudige) belediging, smaad, laster, lasterlijke aanklacht gericht tegen (bestuur, medewerkers van) Aedes vereniging van woningcorporaties (hierna: Aedes) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (hierna: VTW) in de zin van (artikel 188, 261, 262, 266, 268 van) het Wetboek van Strafrecht.

Ik heb bij de besturen van Aedes en VTW twee klachten ingediend, namelijk:

Klacht over de benoeming van de voorzitter van de commissie governancecode woningcorporaties:

De besturen van Aedes en VTW benoemen (een lid van) de raad van state (…) als voorzitter van de commissie governancecode woningcorporaties, terwijl de raad van state (aan de tweede kamer der staten-generaal) advies heeft uitgebracht over toezicht op (uitvoeren, naleven, opvolgen van) de Woningwet, het BTIV, het RTIV, de governancecode woningcorporaties wat dient te worden opgevat als conflicterende dubbele pet, belangen verstrengeling, verschaffing van voordelen toestaan.

Klacht over de afhandeling van klachten door de commissie governancecode woningcorporaties:

Het wekt de schijn van vooringenomenheid, partijdigheid, conflicterende dubbele pet, belangenverstrengeling, verschaffing van voordelen dat een lid van een Aedes bestuur of VTW bestuur tevens betrokken is bij (de klachtafhandeling van) een woningcorporatie, tevens een lid van een regionale klachtencommissie benoemd en tevens een (vervangende) voorzitter en leden benoemd van de commissie governancecode woningcorporaties, welke (vervangende) voorzitter en leden van de commissie governancecode woningcorporaties weer betrokken zijn bij voorgenoemde klachtafhandeling.

Tevens is onredelijk, onbillijk dat de commissie governancecode woningcorporaties geen vervangende voorzitter heeft.


Voorgenoemde klachten zijn wellicht mogelijk relevant voor andere huurders, in geval die in een soortgelijke situatie zouden (komen te) verkeren.

Hebt u ook een klacht ingediend over het handelen van de besturen van Aedes, VTW en/of commissie governancecode woningcorporaties? Zo ja, welke?

Mvg,

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 02 nov 2017 13:57
door Moneyman
[Tekst verwijderd door de Moderator]

Vraag: wat wil je bereiken met dit topic?

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 02 nov 2017 14:48
door Holy53
Ik zou naar de Ombudsman stappen?

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 04 nov 2017 15:12
door Radar
Off-topicreacties verwijderd.

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 04 nov 2017 16:29
door breien
Als Nicknam nog terug komt zou hij dan voor mij zijn post in Jip & Janneke-Nederlands willen vertalen.

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 04 nov 2017 19:25
door moederslink
Die komt niet meer terug :x
Al zijn posts zijn eenmalig een klacht dumpen over oa: medisch geheim//politie//schoenen//woningcorporaties//omroep Max.

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 04 nov 2017 19:28
door sylvesterb
Moneyman schreef:[Tekst verwijderd door de Moderator]

Vraag: wat wil je bereiken met dit topic?
Vraag waarom verwijderd Radar een zinvolle reactie?
Ik BETWIST dat dit schrijven is bedoeld als (opzettelijke, eenvoudige) belediging, smaad, laster, lasterlijke aanklacht gericht tegen (bestuur, medewerkers van) Aedes vereniging van woningcorporaties (hierna: Aedes) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (hierna: VTW) in de zin van (artikel 188, 261, 262, 266, 268 van) het Wetboek van Strafrecht.
We mogen toch aan TS vragen waarom hij deze zinloze toevoeging toevoegt?

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 04 nov 2017 19:36
door breien
moederslink schreef:Die komt niet meer terug :x
Al zijn posts zijn eenmalig een klacht dumpen over oa: medisch geheim//politie//schoenen//woningcorporaties//omroep Max.
Hij kan toch ook gewoon in het begrijpelijk Nederlands een klacht dumpen. Dan kan er zinvol gereageerd op worden. Ook zijn klacht over Omroep MAX was redelijk onduidelijk.

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 06 nov 2017 10:57
door nicknam
Update:

Dag,

Mijn vraag topic en omschrijving is niet (bedoeld) voor klacht oplossing op dit forum, namelijk: Ik heb als topic een vraag gestart. Ik heb in de titel en omschrijving van het topic een vraag gesteld, (met de bedoeling) om de vraag beantwoord te krijgen. Ik heb niet verzocht een klacht op te lossen. Ik heb gevraagd naar de ervaring van andere deelnemers. Ik heb DE INDRUK DAT opmerkingen over mijn vraag topic, titel, omschrijving die afwijken van voorgenoemde strekking kunnen worden aangemerkt als off-topic.

U HAD concreet, specifiek kunnen aangeven wat u WEL en NIET begrijpt van de omschrijving, i.p.v. m.i. off-topic opmerkingen, interpretaties. Hebt u zich verdiept in de materie, in de rol van Aedes, VTW?

Mvg,

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 06 nov 2017 12:07
door breien
Welke vraag wilt u beantwoord krijgen. Als u zo vaag en onduidelijk blijft zult u op een enkele vraag antwoord krijgen. Als u geen antwoorden wilt dan vraag ik me af waarom u hier op dit forum post.

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 06 nov 2017 18:30
door nicknam
breien schreef:Welke vraag wilt u beantwoord krijgen. Als u zo vaag en onduidelijk blijft zult u op een enkele vraag antwoord krijgen. Als u geen antwoorden wilt dan vraag ik me af waarom u hier op dit forum post.
@breien
Hebt u ook een klacht ingediend over het handelen van de besturen van Aedes, VTW en/of commissie governancecode woningcorporaties? Zo ja, welke?
Hebt u zich verdiept in de materie, in de rol van Aedes, VTW?
U HAD concreet, specifiek kunnen aangeven wat u WEL en NIET begrijpt van de omschrijving.

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 06 nov 2017 20:54
door Moneyman
nicknam schreef:U HAD concreet, specifiek kunnen aangeven wat u WEL en NIET begrijpt van de omschrijving.
Met alle respect, maar U HAD concreet, specifiek kunnen omschrijven wat het probleem is, in plaats van meerdere zinnen van zo’n 70 (...) woorden te gebruiken. Dat leest niemand serieus...

Tip: als je iets van iemand wilt (in dit geval ervaringen), zorg dan dat je het voor degenen van wie je iets nodig hebt aantrekkelijk is om te lezen en te reageren.

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 06 nov 2017 23:35
door alfatrion
TL;DR

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 08 nov 2017 10:39
door nicknam
@Moneyman quote “Met alle respect, …”
Vandaar dat uw eerdere off-topic reactie is verwijderd.

@Moneyman @alfatrion
Hebt u zich verdiept in de materie, in de rol van Aedes, VTW?

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 08 nov 2017 10:42
door nicknam
Update:

De bovenstaande reacties zijn geen reacties met ervaringen over gemotiveerde klacht grieven over Aedes, VTW, commissie governancecode woningcorporaties, regionale klachtencommissie.

Ik heb gekozen voor een vraag topic, voor op fora te zoeken naar de ervaring van fora lezers. Fora lezers die hun gemotiveerde klacht grieven over Aedes, VTW, commissie governancecode woningcorporaties, regionale klachtencommissie al dan niet eerder kenbaar hebben gemaakt. Ik vind een klacht indienen bij de commissie governancecode woningcorporaties GEEN redelijke, billijke aanpak wegens de schijn van vooringenomenheid, partijdigheid, onvoldoende/geen eerlijk (klacht procedure) proces, geen daadwerkelijk rechtsmiddel, schijnprocedure, geen vervangende voorzitter.

Op basis van de reacties op fora tot nu toe, heb ik de indruk dat het stelsel voor woningcorporaties en hoe de verantwoordelijkheden zijn geregeld/verdeeld onvoldoende/niet bekend zijn. Wellicht mogelijk vergis ik me. Met voorgenoemde kennis begrijpt u wellicht mogelijk de materie beter en uw positie als huurder.

Mvg,

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 08 nov 2017 11:00
door hänschen klein
Het is hoogst interessant om de paralelle discussies bij voorbeeld op de community van de Consumentenbond te volgen, waar precies dezelfde vragen zijn gesteld ... en ook géén van de reageerders een antwoord op de gestelde vraag kan geven: "Wie heeft er ervaring met ... AEDES resp. MAX?".

Klaarblijkelijk moeten eerst de klachten nog onderzocht worden en zijn bij gebrek aan ervaringsdeskundigen eerst onderzoeksjournalisten van node.

Re: Wie heeft (ook) klachten over de besturen van Aedes en VTW?

Geplaatst: 10 nov 2017 09:22
door nicknam
Update Vraag-topic achtergrond informatie:

Dag,

Als huurder dient u uw klacht in bij uw woningcorporatie. Als u het niet eens bent met de woningcorporatie beslissing kunt u vervolgens o.a. een bezwaar indienen bij een regionale klachtencommissie. Als u het niet eens bent met de klachtencommissie beslissing kunt u vervolgens o.a. een bezwaar indienen bij de commissie governancecode woningcorporaties.

De Rijksoverheid heeft bij wet o.a. bepaald dat een regionale klachtencommissie een reglement moet hebben, voor onafhankelijke klachtafhandeling.
De directeur van uw woningcorporatie is verantwoordelijk, aansprakelijk voor uw klachtafhandeling.
De voorzitter en leden van de regionale klachtencommissie worden benoemd o.a. door de directeuren van de woningcorporaties in de regio!
De besturen van Aedes en VTW bestaan uit directeuren van woningcorporaties! De besturen van Aedes en VTW benoemen de voorzitter en leden van de commissie governancecode woningcorporaties. De commissie governancecode woningcorporaties is deel van Aedes.
De raad van state heeft (aan de tweede kamer der staten generaal) advies uitgebracht over toezicht op (uitvoeren, naleven, opvolgen van) o.a. de governancecode woningcorporaties!
De besturen van Aedes en VTW hebben een lid van de raad van state benoemd als voorzitter van de commissie governancecode woningcorporaties!
De scheiding der machten betekent dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht bij verschillende instellingen moet liggen.
Een besluit, bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie moet door verschillende instellingen worden behandeld.

In een klacht betwist ik, gemotiveerd, de onafhankelijkheid van de klachtafhandeling door regionale klachtencommissie. In mijn klacht onderbouw ik dat regionale klachtencommissie en woningcorporatie twee handen op een buik zijn.
In een klacht onderbouw ik de schijn van conflicterende dubbele pet, belangen verstrengeling, verschaffing van voordelen door de besturen van Aedes en VTW.
In een klacht betwist ik, gemotiveerd, de schijn van een onafhankelijk klachtafhandeling door de commissie governancecode woningcorporaties.

Ik heb de indruk dat huurders, huurdersbelangenvereniging en woonbond onvoldoende kennis, ervaring, sensitiviteit hebben (hiaat) over/voor een eerlijk proces/onafhankelijke klachtenafhandeling. Ik heb de indruk dat huurders, huurdersbelangenvereniging en woonbond vooringenomenheid, partijdigheid, schijnprocedure onvoldoende in de gaten hebben, ten koste van de positie van de huurder. Ik heb de indruk dat dit komt door voorgenoemd hiaat. Wellicht mogelijk vergis ik me.

De huurder spreekt zijn huurdersbelangenvereniging en/of woonbond aan over zijn klacht en/of klachtafhandeling. De huurdersbelangenvereniging kan de woonbond aanspreken. De huurdersbelangenvereniging en/of woonbond kunnen de tweede en eerste kamer der staten generaal aanspreken en/of naar de rechter gaan. Woningcorporaties, regionale klachtencommissies, Aedes en VTW zijn ondernemingen, geen overheidsorganisaties, die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren! Een enkele huurder is onvoldoende/geen gelijke partij tegen woningcorporatie, regionale klachtencommissie, Aedes, VTW (processueel in het voordeel en beschikken over meer juridische kennis en proceservaring en middelen) in een onderzoek over onafhankelijke klachtafhandeling.

Mvg,