[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden
Pagina 1 van 8

Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 15 sep 2018 15:51
door CJAB93
Onlangs hebben wij bij Beachline Beach een activiteit op het strand geboekt. Het geld moest vooraf betaald worden. De afspraak werd vervolgens geannuleerd wegens te weinig wind. We kregen 3 opties:
* Afspraak kosteloos verzetten;
* Activiteit omzetten naar een andere activiteit die wel door kan gaan zonder wind (allemaal activiteiten die minder geld kosten)
* Afspraak annuleren: hierbij worden wel 20% van de kosten in rekening gebracht.

Wij vroegen ons af of dit zomaar mag. De organisator van de standactiviteit wilt annuleren en blijft na onze betaling dus in gebreke.

In de mail met de factuur (dus ontvangen vóór betaling) stond wel het volgende:
Voorwaarden
-Betaling dient per omgaande te worden voldaan om de datum/activiteit te reserveren. Indien uw betaling, na bevestiging, niet binnen de betalingstermijn wordt ontvangen zijn wij genoodzaakt de reservering te laten vervallen.
-U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd beginnen met de activiteit. De verzameltijd is altijd 15 minuten voor aanvang van de activiteit in ons paviljoen gedurende het seizoen . . Wij kunnen helaas niet garanderen dat uitloop mogelijk is i.v.m. andere reserveringen en/of het opkomende getij.
-Bij slecht weer of onvoldoende wind als voorspelling zullen wij een dag voorafgaand contact opnemen om een alternatieve activiteit te bekijken of de reservering kostenloos te verzetten.
-Bij slecht weer of onvoldoende wind op de dag zelf zullen wij in overleg een alternatieve activiteit bekijken. BeachLine Events neemt geen verantwoording voor weersvoorspellingen van derden.
-Het aantal deelnemers kan uiterlijk 1 week van te voren per e-mail worden aangegeven en mag maximaal 10% naar beneden afwijken van het gereserveerde aantal.

Annuleren
-Annuleren kan uitsluitend een dag voorafgaand per e-mail onder de voorwaarde dat het weer of de wind de uitvoering van de activiteit niet toelaat. Hierbij wordt er ten alle tijden 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
-Annuleren is afgezien van bovenstaande regel na bevestiging/ betaling niet meer mogelijk.
Wij dachten dat dit stukje annuleren ging over als WIJ wilden annuleren.

Wat is jullie mening hierover? Mag dit zomaar? Gezien het contact achteraf (dat niet echt klantvriendelijk was) willen wij ons geld liever ergens anders besteden. Maar die 20% gratis gunnen we ze niet...Kunnen wij het volledige bedrag terugkrijgen?

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 14:13
door olaf79
Als er te weinig wind staat is dit het risico van de ondernemer.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 14:22
door Lady1234
Zij organiseren blijkbaar verschillende activiteiten waarbij het weer ook minder belangrijk is.

U bent ook akkoord gegaan met de derde alinea van hun voorwaarden, dus een alternatieve activiteit, of kostenloos verzetten.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 14:28
door alfatrion
CJAB93 schreef:
15 sep 2018 15:51
Onlangs hebben wij bij Beachline Beach een activiteit op het strand geboekt.
Wie zijn wij?

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 14:33
door 16again
Weersomstandigheden liggen buiten invloedssfeer van aanbieder. Blocarten met windkracht 0 is niet echt spannend.

Organisator annuleert niet, maar stelt je in gelegenheid om afspraak te verzetten. Andere dag of andere activiteit.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 14:40
door mahadma
Wij dachten dat dit stukje annuleren ging over als WIJ wilden annuleren.

Voorwaarden werken twee kanten op , de aanbieder en de gebruiker.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 16:33
door NeoDutchio
Als u zelf een afspraak maakt, kan deze niet kosteloos geannuleerd worden. Immers is koop ook echt koop. U gaat nu een activiteit doen die weersafhankelijk is. Nieman kan in de toekomst kijken en niemand weet dus ook niet of de juiste omstandigheden er zijn. Vandaar de clausule dat als het weer de activiteit het niet toe laat dat u op een ander moment dat kan doen. U kunt er ook voor kiezen om een andere activiteit te doen die wel mogelijk is met dat weertype op dat moment. Dat is echt geen gekke clausule in de overeenkomst.
En ja, als u toch niet meer wilt, dan is het annuleren en bent u kosten verschuldigd.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 16:49
door Seagoing Racer3
.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 16:55
door 16again
Seagoing Racer3 schreef:
16 sep 2018 16:49
Dit is een onredelijke algemene voorwaarde .

De klant mag de overeenkomst ontbinden als de leverancier deze niet kan nakomen. ook al is dit niet zijn schuld, maar ligt het wel in zijn riscicosfeer.
Waarom is dat de "risicosfeer" van de leverancier? Om de overeenkomst uit te kunnen voeren, is wind nodig, dit weten beide partijen evengoed.
De organisator levert geen wind. Wellicht kun je "de elementen" aansprakelijk stellen :D

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 17:04
door alfatrion
Wanneer een bedrijf tekortschiet in de nakoming van haar verplichting om op de afgesproken datum, dan volgt uit aanvullend recht dat je de overeenkomst kan ontbinden. Wanneer het bedrijf als voorwaarden hanteert dat je dan toch niet mag ontbinden, dan is dat een algemene voorwaarden waarbij de toekomende bevoegdheid tot ontbinding wordt uitgesloten of beperkt. En dat is onredelijk bezwarend voor een consument.
Artikel 6:236 aanhef en onder b BW schreef:Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat de aan de wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding, zoals deze in afdeling 5 van titel 5 is geregeld, uitsluit of beperkt.
Artikel 6:265 lid 1 BW schreef:Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Artikel 6:271 BW schreef:Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.
Artikel 6:83 aanhef en onder a en c BW schreef:Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in: wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft; (...) of wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.
.
16again schreef:
16 sep 2018 16:55
Seagoing Racer3 schreef:
16 sep 2018 16:49
De klant mag de overeenkomst ontbinden als de leverancier deze niet kan nakomen. ook al is dit niet zijn schuld, maar ligt het wel in zijn riscicosfeer.
Waarom is dat de "risicosfeer" van de leverancier?
De bewoording is ongelukkig. Er hier m.i. sprake van overmacht.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 17:10
door Lady1234
Het bedrijf schiet helemaal niet tekort in haar verplichtingen. Zij zorgen niet voor de wind.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 17:14
door alfatrion
De overeenkomst tussen het bedrijf en TS is om op [datum] een [activiteit waar wind voor nodig is] te organiseren in ruil voor de betaling van [bedrag] euro. De verplichting van het bedrijf heb ik vet gemaakt en hierin schiet het bedrijf te kort. Dat het bedrijf niet zorgt voor de wind doet hieraan niets af.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 17:26
door 16again
Aan die organisatie is niets tekort geschoten. (althans ik ga ervan uit dat de vliegertjes, instructeurs etc geregeld zijn)

Evengoed kun je stellen dat de consument fout zit: Hij bestelt deze activiteit op een dag dat het niet waait.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 17:30
door Moneyman
Kijk nog een goed naar de tekst van Alfatrion. Het al dan niet waaien is onlosmakelijk verbonden aan de prestatie die de verkoper moet leveren. De koper hoeft alleen maar te betalen - en dat kan prima zonder wind.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 17:52
door renewouters
Seagoing Racer3 schreef:
16 sep 2018 16:49
Dit is een onredelijke algemene voorwaarde .

De klant mag de overeenkomst ontbinden als de leverancier deze niet kan nakomen. ook al is dit niet zijn schuld, maar ligt het wel in zijn riscicosfeer.

Als u echt niet op andere datum deze activiteit wil doen zou ik ze melden dat u de overeenkomst wil ontbinden, en dat hun AV clausule niet redelijk is en op de zwarte lijst staat.
Goed, dan verhogen de ondernemers voortaan de tarieven met 20% om het risico af te dekken. Kunnen we daar weer over gaan zeuren.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 17:54
door NeoDutchio
De organisator kan heel goed de activiteit aanbieden, maar daar heb je niks aan als klant. Als je gaat surfen kan je best met je surfplank het water op. Dan levert de verkoper dus waar de klant voor betaald heeft. Dat de klant niets kan omdat er geen wind is, maakt dus niet uit. De organisator levert een dienst. Dat de organisator mee denkt en vooraf meld dat er geen wind staat geeft de mogelijk om de afspraak te verzetten.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 18:06
door alfatrion
NeoDutchio schreef:
16 sep 2018 17:54
Als je gaat surfen kan je best met je surfplank het water op.
Je kan het water op met de surfplan, ook als er geen wind staat, maar je kan niet surfen zonder wind. Als de organisatie surfen aanbied, dan schiet ze tekort omdat je niet kunt surfen.
renewouters schreef:
16 sep 2018 17:52
Goed, dan verhogen de ondernemers voortaan de tarieven met 20% om het risico af te dekken. Kunnen we daar weer over gaan zeuren.
Verkoper van producten verhogen de prijs om de keren te dekken dat ze een non-conform product leveren. Ik heb daar nog nooit koper over horen klagen.

Verder zie ik niet in waarom de tarieven verhoogt met 20% verhoogt zouden zouden moeten worden. Als de "koper" op een andere datum komt, dan kan een andere consument niet op die datum komen. Als de "koper" op een andere datum komt, dan kan een andere consument wel op die datum komen. Of je gewenste uitgangspunt moet zijn dat de "koper" moet betalen, ook als het bedrijf niet levert, maar die staat ook op de zwarte lijst.
Artikel 6:236 aanhef en onder a BW schreef:Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 18:21
door Ivo.w
De organisator houdt zich prima aan de voorwaarden, en de voorwaarden zijn ook niet onredelijk.

Voor het behalen van plezier/voldoening tijden het uitoefenen van de activiteit is de klant Afhankelijk van de weersomstandigheden. Vliegeren/surfen/blowkarten bij windstil weer levert geen plezier en bij storm levert het gevaar voor de deelnemers. In het eerste geval is het een service van de ondernemer dat kostenloos en naar keuze van de klant een andere datum gekozen kan worden of een alternatieve activiteit.

In het tweede geval is sprake van overmacht, en heeft de ondernemer natuurlijk geen keuze om een alternatief te bieden.

Waarschijnlijk staat elders in de voorwaarden dat de gekozen datum voor de activiteit een voorkeursdatum is, maar dat een alternatief gezocht zal worden wanneer de activiteit vanwege de weersomstandigheden niet op die datum kan plaatsvinden. De overeenkomst is dan ook de activiteit doen op een willekeurige datum. De geplande voorkeursdatum geeft slechts een nadere invulling aan de overeenkomst.

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 18:28
door alfatrion
Ivo, hoe kun je vliegeren of surfen zonder wind? Ik ben zeer benieuwd. Is vliegeren zonder wind niet net zoiets als schrijven met een vulpen zonder inkt?

Re: Organisator annuleert activiteit en brengt 20% in rekening als ik geen andere datum wil kiezen maar wil ontbinden

Geplaatst: 16 sep 2018 20:00
door 16again
Moneyman schreef:
16 sep 2018 17:30
Het al dan niet waaien is onlosmakelijk verbonden aan de prestatie die de verkoper moet leveren.
De verkoper wil de prestatie alsnog leveren als het voor de koper wel nut heeft. Of alternatief vertier/vermaak bieden op oorspronkelijk tijdstip.
Het is de koper te verwijten hier geen gebruik van te willen maken.
Merk op dat titel van topic fout is.