Pagina 1 van 1

LIS BV

Geplaatst: 19 aug 2004 10:42
door conimus
LIS BV te Emmen bied een gratis proefperiode aan van 10 dagen van diverse online diensten. Vervolgens worden er na een paar dagen fakturen verstuurd welke dan voldaan dienen te worden. Ook wanneer men netjes heeft opgezegd binnen de daarvoor door hun gestelde termijn worden er fakturen door hen verstuurd. Er wordt via hun website gezegd dat zij via email, fax en telefoon bereikbaar zijn, maar in de praktijk is gebleken dat dit niet het geval is. In mijn persoonlijke situatie heb ik meerdere schriftelijke opzeggingen naar hen verstuurd in de eerste week van de proefperiode. En nog beweren zij dat deze nooit zijn aangekomen. Vervolgens worden er met enige regelmaat aanmaningen verstuurd via email en via de reguliere post. Wanneer men hier niet op reageert d.m.v. betaling dan volgt een laatste waarschuwing waarin wordt gedreigd met een deurwaarder/incassobureau. Hierbij wordt de naam van Heutink Advocaten te Apeldoorn genoemd. Hierop heb ik mijn rechtsbijstandverzekering ingeschakeld en deze heeft via de hierboven genoemde manieren meerdere malen getracht om contact te krijgen met dit bedrijf maar zonder resultaat.

Er zijn meerdere gedupeerde welke zijn benadeeld door dit bedrijf. Een deel van deze mensen hebben op de website van het consumentenprogramma Kassa hun ongenoegen geuit naar deze firma. Omdat het natuurlijk geen stijl is om een gratis proefperiode aan te bieden van 10 dagen. Vervolgens ben je niet bereikbaar en stuur je fakturen rond welke niet gegrond zijn.

Re: LIS BV

Geplaatst: 21 aug 2004 17:31
door conimus
Via deze weg wil ik andere gedupeerde verzoeken om hun verhaal en naam- adresgegevens te mailen naar: [email protected].
Zodat er een klacht kan worden ingediend bij o.a. de Kamer van koophandel waar dit bedrijf onder valt.

Deze kwestie wordt ook behandeld op de website van Kassa!

http://kassa.vara.nl/portal?_scr=forum_ ... &frm=20164

Re: LIS BV

Geplaatst: 24 aug 2004 10:50
door Gast
Proefabbonement is een groot woord. Bij LIS woordt je m.i. dus meteen vanaf het begin lid gemaakt en dien je dan vervolgens op te zeggen als je niet door wilt gaan. Vaak wordt in zulke gevallen ook nog met een aantal kleine ondoorzichtige letters gewerkt. Een overbekend verhaal met haken en ogen waar helaas veel goedgelovege mensen nog steeds met open ogen intrappen.

Zo zijn er tal van voorbeelden. Vroeger waren er sommige boeken/platenclubs en tijdschriften idem dito bezig. Vaak werd je extra met een gratis of goedkoop leuk kado gelokt. Vervolgens vergaten veel mensen gezien de krappe opzegperiode op tijd op te zeggen en zaten dan ongewilt aan een soms duur abbonnement vast. Daar werd m.i. uiteraard op gespeculeerd.

Een ander voorbeeld is het beruchte BBI telegids bedrijf, die eveneens met vergelijkbare praktijken landelijk opereerde, vervolgens nergens op reageerde maar wel regelmatig rekeningen via incassobureaus stuurde. Opzeggingen werden aan de lars gelapt en abbonnementen eigenhandig verlengd. In mijn persoonlijk geval werd na heel wat incassobureau facturen / dreigbriefen op gegeven moment zelf een lager zgn. regelingsbedrag voorgesteld, om maar van de problemen af te zijn.
Ik ben hier uiteraard nooit mee akoord gegaan nog heb ik ooit iets betaald !

Hoe dan ook, in mijn ogen zijn dit bewust gehaaid uitgekiende construkties en weten dit soort bedrijfen bij voorbaat, dat er veel mensen zullen intrappen.

Ik waarschuw mensen dan ook om met dit soort construkties aan de gang te gaan ! Het verhaal spreekt eigentlijk al voor zich zelf. Indien er na een vrijblijvende proefperiode tot een abbonement kan worden besloten is dit een ander en vooral eerlijker verhaal !

Opzeggen van abbonementen van welke vorm dan ook dienen alltijd aangetekend te geschieden, incl. een ontvangstbevestiging en liefst ruim voor tijd ! Kan men later namelijk niet aantonen dat de opzegging ook daadwerkelijk is versturd en aangekomen, wordt de zaak vrij ingewikkeld ! Het is verder aan te raden, om in de opzegging om hun bevestiging binnen een gestelde redelijke termijn te vragen, bijv. binnen 10 dagen.

Indien hierop geen antwoord volgt en er vervolgens rekeningen/anmaningen via incassobureaus/advocaten komen, moet er meteen een aangetekende brief/ontvangstbevestiging met de copien van de opzegging en het verzend/ontvangstbewijs naar deze instantie worden gestuurd incl. het verzoek om onmiddelijke hun onterechte actie te beindigen. Ingeval zij toch menen door te moeten gaan, eveneens juridische stappen aankondigen onder gelijktijdige verwijzijng van verhaal van te maken kosten ivbm. verweer.

Ik begrijp uiteraard, dat onkondige mensen soms bang zijn, dat is m.i. precies waarop sommige lieden speculeren. Hierbij wil ik dan ook meteen erop wijzen, dat sommige incassobureaus op hun briefpapier zgn. een deurwaarder of aspirant/kandidaat deurwaarder in dienst hebben hetgeen vaak niet zo is. Papier is erg geduldig en vergeet niet dat incassobedrijven een vrij beroep is waar bedrijfsmatig veel mogelijk is. Het gaat in principe alleen erom om hun provisies binnen te halen. Verder zijn er amper controles op hun.

Uiteraard zijn er ook serieuse incassobureaus en deurwaarders/incassobedrijven die aan de branchevereniging zijn aangesloten. Men doet er altijd goed aan om te achterhalen, met wie man te maken heeft, dat kan overigens bij de branchevereniging ! In principe kan een berdijfsmatig incassobureau die geen eigen gerechtsdeurwaarder in dienst heeft niet veel. Om gerechtelijke actie te kunnen ondernemen moeten zij bij een erkend en bevoegde gerechtsdeurwaarder aankloppen.

Onterecht betalen zou ik persoonlijk nooit ! Dat geld zou ik liever gebruiken om naar een advocaat te stappen of bijv. een juridisch rechstwinkel (vaak gratis hulp). Ook kan men desbetreffend bij sommige gerechtsdeurwaarderspraktijken om raad vragen, omdat veel van deze deurwaardes rechten hebben gestudeerd, meestal in betalings/vorderingszaken gespecialiseerd und behulpzaam zijn.

Tenslotte heb ik onderaan even de weblink van Heutink Advocaten B.V. geplaatst om het een en ander na te kunnen lezen. Het is misschien ook goed om te weten, dat Heutink een zusterveenootschap heeft, namelijk Limone Factoring BV, welke portefuilles van dubieuze klanten overneemt etc.

http://www.heutinkadvocaten.nl/hoofd.html

Sorry voor mijn wat grotere bijdrage, maar als je mensen wijzer kan maken of voor bepaalde praktijken kan behoeden heb ik mijn doel bereikt en is het mij dit wel waard !

Re: LIS BV

Geplaatst: 27 aug 2004 18:10
door Orphean
Op de site van radar is dit probleem al bezig misschien dat het de moeite loont deze topic ook ff door te nemen ...

http://www.trosradar.nl/forum/viewtopic.php?t=17278

op het moment van plaatsen van deze reactie staat deze topic op pagina 2 onderaan maar kan naar pagina 3 verschoven zijn