Pretium Telecom

Heb je goede of slechte ervaringen met jouw telefoon of jouw telefoonaanbieder? Geef hier jouw mening.
hejeja
Berichten: 61
Lid geworden op: 22 feb 2008 14:54

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door hejeja » 18 okt 2008 17:03

klaverbibi lees mijn stukje d.d. 12 oktober. Mijn moeder is er ingetuind ongeveer half juni. Aanvankelijk begrepen wij niet eens waar het om ging. Onze eerste klacht 8 juli. Inhoudelijk reageren op klachten doen ze niet. Als ze al een stenciltje sturen dan is hun datum dagen vroeger dan dat het in jou brievenbus zit. Ik schrijf in elke brief de datum die boven hun brief staat en de datum van ontvangst, tevens ook wanneer ik antwoord verwacht. Bewaar eventueel ook de envelop. TPG stempelt immers.
Bij elke brief verwijs ik naar de niet beantwoorde brieven. Ik blijf mijn klachten herhalen. Mijn moeder kreeg één keer een herinnering. Onvoldoende voor een incassoburo. Elke brief gaat per fax met ontvangstbevestiging, naar de postbus en naar het antwoordnummer.
De enige kans om met hun in contact te komen is via het debiteurennummer, staat op je herinnering. Wijzer wordt je er niet van. Wat dat Pretium Privelege betreft, dat is door ons gelijk opgezegd. Gisteren weer zo,n boekje met weet wat u mist, u heeft wel opgezegd maar dit kan zo weer ongedaan gemaakt worden. Let op, dit zijn verschillende afdelingen en betaalrekeningen. Apart opzeggen dus.
Gisteren zijn alle gegevens opgestuurd om haar contract ongedaan te maken. Zelden zo formeel en burocratisch iets als gemachtigde afgehandeld. Pretium gaat nu haar verzoek opnieuw in overweging nemen!!!! Zij gaat nu bellen via de kabel, gehoord dat ze daar moeilijker weggekaapt kan worden. Ik heb zowel Pretium als de kabelmaatschappij uitdrukkelijk verzocht om goed met elkaar af te stemmen wanneer portering plaats vindt, dit om te voorkomen dat ze zonder telefoon komt te zitten of nog eens een dubbel abonnement heeft. O,ja vanaf dat we ontdekten dat er iets mis was gegaan heb ik alles wat met Pretium te maken had over genomen. Ook de "eventuele" betalingen lopen via mijn bankrekening. Dit in elke brief herhaald. Verder medegedeeld dat we uitsluitend schriftelijk willen overleggen. Voor ons gaat het om een bescheiden bedrag, wel om veel ergenis en wat ik nog erger vindt, mijn moeder wantrouwt nu elk telefoontje.

dijkman
Berichten: 5
Lid geworden op: 06 apr 2007 23:40

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door dijkman » 18 okt 2008 17:32

Wil iedereen waarschuwen die - gewenst of ongewenst - met Pretium belt, de telefoonnota's goed te controleren.
Er werden bij mij nl gesprekken in rekening gebracht die nimmer zijn gevoerd, i.v.m. verblijf in het buitenland.

Nico Pot
Berichten: 1
Lid geworden op: 18 okt 2008 18:13

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Nico Pot » 18 okt 2008 18:50

Het verweer van Pretium Telecom in de Volkskrant van 18 oktober (een pagina- grote advertentie) op uw uitzending van 29 september jl gaat voorbij aan mijn klacht, die waarschijnlijk ook de klacht is van iedereen: het vaste telefoonABONNEMENT is niet het probleem, maar het zonder voorkennis daaraan gekoppelde LIDMAATSCHAP van Pretium, dat een ongevraagd recht geeft op deelname aan hun Prijzenpot en de Pretium Veilingen. Hierrvoor wordt een jaarcontributie van € 63,79 afgeschreven van je rekening. Als je de band opvraagt waarop je je instemming daarmee zou hebben gegeven krijg je geen reactie en van restitutie is ook geen sprake. Je kunt wel het lidmaatschap opzeggen en het abonnement handhaven, met een tariefverhoging van 3%.
Dus: sluikse en ongevraagde koppelverkoop bij de werving!

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond » 18 okt 2008 19:23

Naast uw klacht dat u ook een pretium abonnement met de daaraan verbonden kosten in de maag gesplitst krijgt, zijn hier voornamelijk klachten over de manier waarop call centers met name oudere mensen werft voor vaste telefonie. Ook jongere mensen lijken om de tuin geleid te zijn.
Het betreft hier dus ook om klachten van ongewilde inlijving bij Pretium vaste telefonie, omdat de mensen dachten met iemand van KPN.com te spreken.

Het is daarna moeilijk te bewijzen dat door dwaling het contract gesloten lijkt te zijn omdat alleen het korte ja ja gesprek als voicelog bewaard blijft. Bij dwaling zou gedupeerde drie maanden de tijd hebben om een ongewenst abonnement te annuleren.

automaiti
Berichten: 25
Lid geworden op: 30 sep 2008 14:56

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door automaiti » 18 okt 2008 21:28

Als ik al deze trieste berichten hier weer lees dan vraag ik me af of het geen optie is om op de een of andere manier alle klachten te bundelen van iedereen die hier zijn ongenoegen kenbaar maakt over de handelswijze van PT.
Bijvoorbeeld onder leiding van Tros Radar de hele kwestie, namens al die honderden gedupeerden naar het kantongerecht Haarlem te brengen. Inderdaad dus collectief procederen. Als je toch alle krachten bundelt, een goede advocaat vindt dan moet er toch een zaak zijn. Wij zijn hier toch niet debiel met z'n allen.

Johan250
Berichten: 139
Lid geworden op: 20 jan 2008 15:02

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Johan250 » 19 okt 2008 13:55

Na mijn laatste berichtje, data 09-10-08, las ik dat er mensen zijn die het wel of niet eens zijn met mij. Als iemand denkt dat ik zomaar overstag gegaan ben om tot een deal te komen, daar ben ik het niet mee eens. iK BEN NIET ZOMAAR OVERSTAG GEGAAN. De deal is goed overwogen en naar mijn wens gesloten. Ik hou me verder gewoon aan de afspraak om hierover verder niets te melden. Als je je niet aan afspraken houdt, waar dan ook, dan maak je alleen maar een "loze" belofte.

pretellende
Berichten: 1
Lid geworden op: 19 okt 2008 13:31

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door pretellende » 19 okt 2008 14:20

Eerst maar ff mijn opgekropte woede eruit gooien. :twisted:
!0 medelanders van een zekere komaf (beruchte ettertjes), bezorgen mij minder last en ergenis dan één blank heerschap. Ik zeg niks.

Zo, dat lucht op.
In plaats van de geldverslindende pagina grote advertenties van Niks, had Niks er beter aan gedaan dat geld te besteden aan goede en corrrecte klachtenafhandeling.

Ik ben voor mijn schoonvader (84) al 5 maanden bezig om Niks aan het verstand te peuteren, dat er geen sprake is van een rechtsgeldig contract. Voicelog kan niet geleverd worden, aanmeldingsbrief met opzegmogelijkheid is nooit ontvangen. Niks heeft voor mijn schoonvader het abonnement bij KPN onder valse voorwendsels opgezegd. KPN is misleid door Niks en heeft daar aan meegewerkt. KPN is door mij verzocht het e.e.a. met terugwerkende kracht terug te draaien.
Niks regaeert met niets zeggende standaard briefjes, maar gaat niet in op de eis het e.e.a. terug te draaien. Automatische incasso wordt geblokkeerd. Het lijkt erop dat Niks de zaak rekt om op enig moment een regeling te kunnen aanbieden in de zin van betaal het abonnement en de gesprekskosten over de verstreken periode en je bent van ons af. Daar trap ik dus niet in, dat is belonen van crimineel gedrag en dat zint me niet. Naar de geschillencommissie is volgens mij geen optie, daarmee zou ik immers aangeven dat er een overeenkomst tussen Niks en mijn schoonvader is en die is er niet. Niks stelt dat er een overeenkomst is en eist betaling. Wie eist bewijst. Het is dus niet aan mij te hoeven bewijzen dat er geen overeenkomst is.
Nu komt vervolgens ook nog dat walgelijke reclameblaadje in de bus rollen met vanaf pagina 44 een ongegeneerde lofzang op Pretium. Die lofzang wordt overigens door die paginagrote advertenties danig gelochenstraft.
Hoe kom je van Niks af? Door Nyks te doen?
Pretium is drie keer Nyks

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond » 19 okt 2008 14:46

De extra plichten van de verkopende partij zijn:

- De verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:

o Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;

o De belangrijkste kenmerken van het product;

o De prijs van het product (inclusief alle belastingen). Indien van toepassing, de kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering of uitvoering, het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;

o De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

- De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

o De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);

o Het bezoek- of afhaaladres van de leverancier;

o Gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar;

o De vereisten en voorwaarden voor opzegging.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.
Bron: http://www.vergelijk.nl/info/wetkopenopafstand/

Het lijkt mij dat alleen al op grond van deze wet Pretium niet kan hard maken dat er sprake is van een overeenkomst.

Naast de wet Koop op afstand heeft Pretium in dit geval ook niet gehandeld conform de wet telecommunicatie :
Wet telecommunicatie
Wet_implementatie_Europees_regelgevingskader_elektronische_communicatie_(13-05-2004)_(stb189).pdf
Artikel 7.1
1. Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst
verstrekt voor of bij het sluiten van een overeenkomst met een consument
aan hem de volgende gegevens op schrift of op een andere te zijner
beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager:
a. de naam en het adres van vestiging van de aanbieder;
b. de te verstrekken diensten en de wachttijd bij eerste aansluiting op
een openbare elektronische communicatiedienst;
c. het kwaliteitsniveau van de te verstrekken diensten;
d. de soorten onderhoudsdiensten;
e. de geldende tariefstructuur, de belangrijkste tarieven en de wijze
waarop informatie verkregen kan worden over de geldende tarieven en
onderhoudskosten;
f. de duur van de overeenkomst alsmede de voorwaarden waaronder
de overeenkomst of onderdelen daarvan, kan worden verlengd of
beëindigd;
Daarbij ontbreekt ten overvloede de voice log, waaruit had kunnen blijken dat uw vader mondeling een overeenkomst heeft gesloten.

Alleen al op grond van niet handelen conform 2 wetten, in het leven geroepen om de rechten van de consumenten te beschermen, lijkt het mij dat u rustig kunt achterover leunen en afwachten tot Pretium een rechtszaak tegen u begint i.p.v. dat u uw kostbare tijd en energie aan Pretium verspilt.

Wilt u hier melden hoe uw zaak verloopt?

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond » 19 okt 2008 14:52

Ten overvloede
Mocht het walgelijke reclameblaadje Privilege heten, dan is uw vader ook onvrijwillig lid gemaakt van Pretium en wordt hij stilzwijgend na 1 jaar betalend lid wat in dit geval onterecht van zijn rekening wordt afgeschreven als u deze al niet heeft voorzien van een selectieve blokkade voor Pretium.
Ik neem aan dat Pretium ook deze inlijving niet hard zal kunnen maken mocht dit lidmaatschap hem ook in de maag gesplitst zijn.

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond » 19 okt 2008 15:01

Toevoeging
Mocht Pretium het niet ontvangen van de overeenkomst door uw vader op TNT proberen af te wentelen, dan is dit het probleem en de verantwoording van Pretium.

Als Pretium het belangrijk vindt dat post aankomt bij eventuele gedupeerden, dan kan Pretium deze belangrijke brieven aangetekend met ontvangstbevestiging versturen, kopie van de brieven maken en de verzend- en ontvangstbewijzen goed bewaren. Hierdoor kan Pretium aantonen dat deze overeenkomst daadwerkelijk verzonden heeft.

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond » 19 okt 2008 15:12

http://www.consuwijzer.nl/Uitgelicht/We ... praktijken

Vanaf 15 oktober 2008 geldt de nieuwe Wet oneerlijke handelspraktijken (OHP).

Deze wet verbiedt aanbieders van producten en diensten om misleidende en agressieve verkooppraktijken toe te passen bij de verkoop aan u als consument.

http://www.consumentenautoriteit.nl/Act ... u_verboden
hier wet oneerlijke handelspraktijken down te loaden.

Paul van Aken
Berichten: 5
Lid geworden op: 13 okt 2008 21:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Paul van Aken » 20 okt 2008 10:17

Vind hier een hoop ellende, maar voor een deel ook opgeklopte frustraties. Ik bel al jaren via pretium, en de tarieven zijn een stuk lager als via kpn. Als je echter wat van ze wil weten, dan is het een gruwelijke ramp. "Helpdesk" is allen en 0900 melkkoe.
En hun eeuwige gezeur om toch maar vooral ook pretium privilege lid te worden, daar kom je nooit vanaf, al zeker 10 keer geprobeerd.
Wilde nu een aansluiting voor mijn ouders aanvragen, maar dat gaat niet eens.
En: een telecom bedrijf dat via e-mail niet te bereiken is?????????
Hebben volgens mij eigenlijk geen bestaansrecht meer, ondanks de tarieven.

honda98
Berichten: 83
Lid geworden op: 07 mei 2005 08:33

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door honda98 » 20 okt 2008 11:09

reactie op op het vorige bericht !
je mag je school geld wel eens terug halen ale je de tarieven van pretium goed koper vind !
het abbonnement is iets goed koper maar daar tegen zijn de bel tarieven hoger zodat je op het zelfde zit als kpn !
ik raad ook ieder een aan om geen zaken met pretium te doen want ze belazeren waar je bij staat !
ik blijf bij mijn stand punt dat pretium (niets) goedkoper is als kpn :!:
Laatst gewijzigd door honda98 op 20 okt 2008 16:13, 2 keer totaal gewijzigd.

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond » 20 okt 2008 12:38

En hun eeuwige gezeur om toch maar vooral ook pretium privilege lid te worden
Dit op zich is al een vreemde constructie en verhoogt dus de abonnementsgelden met
65 tot 80 euro per jaar voor de mensen die hier op ingaan ( al dan niet zonder dat ze dat zelf op dat moment doorhebben + de consequenties ervan bij opzeggen).
Quote pretium:
De jaarcontributie van het Pretium lidmaatschap bedraagt € 65 per jaar voor een enkel lidmaatschap en € 15 voor een Partner lidmaatschap. ...
------------------------------------
De opzegtermijn van het lidmaatschap is 3 maanden en schijnt afzonderlijk opgezegd te moeten worden.
Ik heb al gelezen dat ze het lidmaatschap van Pretium door laten lopen als het telefoonabonnement wordt opgezegd ( wat een andere opzegtermijn heeft) of andersom.

Ik vraag me af of deze gang van zaken niet valt onder de Wet Oneerlijke Handelspraktijken.

Blind fire
Berichten: 8
Lid geworden op: 16 apr 2008 19:05

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Blind fire » 20 okt 2008 14:31

Beste Pretellende,

Ook ik heb een soortgelijke situatie met mijn vader waarbij er tot tweemaal toe door mij aangetekende brieven zijn verzonden met de vraag om 'enig' bewijs van een overeenkomst te krijgen. Die heb ik uiteraard niet gekregen. Er is namelijk geen overeenkomst, niet waar?

Standaardbriefjes dat de 'voice log' volledig conform de wet tot stand gekomen is en dat er niets onwettigs is gebeurd. Da's leuk, maar dat zou ik graag zelf willen constateren.....

Na dreigementen dat mijn vader zou worden afgesloten, meteen een porteringsformulier aangevraagd bij de KPN en alles weer door de KPN terug laten zetten. (Dat duurde 2 weken) Mijn vader is op leeftijd en kan niet zonder telefoon. Ik heb alleen nog een brief gehad dat we toch echt opnieuw met spoed een machtiging moesten ondertekenen voor automatische incasso door Pretium. Dat gaat uiteraard niet gebeuren.

Of ik er vanaf ben weet ik niet, het is al wel een week of 8 stil vanuit Pretium. Anderen op dit forum hebben de ervaring dat het daarmee nog niet afgelopen is. Ik doe op dit moment niets meer en wacht af.

Paul van Aken
Berichten: 5
Lid geworden op: 13 okt 2008 21:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Paul van Aken » 20 okt 2008 15:31

Om even te reageren op janvankampen:
Ja de tarieven zijn lager als KPN, zeker naar het buitenland,
ja het abonnement is voordeliger.
Ja, als ze de kans krijgen belazeren ze je waar je bij staat, maar dan moet je je wel LATEN belazeren.

Enige negatieve dingen aan Pretium:
Onbereikbaar
Opdringerig gedoe over privilege, maar dat hoef je niet te nemen, ook al sturen ze je een zogenaamd gratis paspoort. Alleen als je het weigert, blijven ze wel elk kwartaal brieven sturen welke geweldige kansen je laat liggen. Het beste kun je daar niet op reageren en de boel de boel laten, want ze blijven het sturen.

MamMaria
Berichten: 144
Lid geworden op: 29 mar 2008 11:56

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door MamMaria » 20 okt 2008 16:03

@Paul van Aken:

Ja, als ze de kans krijgen belazeren ze je waar je bij staat, maar dan moet je je wel LATEN belazeren.

Daar heb je helemaal gelijk in, echter gaat het mij niet om degenen die zich "laten belazeren" maar om de ouderen en de minder begaafden onder ons die gewoon niet in de gaten hebben dat ze belazerd wórden!!

Ze (de ouderen en minderbegaafden) worden toch (zoals heel vaak blijkt) door KPN gebeld? Dat is een gemene manier van Pretium om zo op het vertrouwen van deze mensen in te spelen!
In deze hoek vallen de meeste én de grootste klappen!

En wie mag het dan weer oplossen?
Juist! De kinderen of de hulpverlener!

Voornoemde groepen zitten over het algemeen al heel lang bij KPN en zijn (over het algemeen) ook helemaal niet van plan om over te stappen: ouderen veranderen liever niet!

Dus, als je zelf goed 'bij' bent dan kun je voor jezelf de keuze maken wat of je wilt maar probeer niet met bovengenoemde praktijken onze ouderen en minder begaafden er tussen te nemen! :evil: :evil:

illygirl
Berichten: 1
Lid geworden op: 20 okt 2008 21:43

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door illygirl » 20 okt 2008 22:25

7z3cwMamMaria, je hebt helemaal gelijk , ik , dochter van een 84 jarige vader , met full timejob , moet hier ook achteraan. de beste man heeft al sinds april 2007 P , maar durfde dit pas onlangs op te biechten. (want het was al de 2 de keer dat ze hem benaderden , de eerste keer heeft ie de kpn gebeld om het weer in orde laten maken , maar de 2 de keer lukte dat niet" ik ben er in gestonken " waren zijn woorden. .en wat tref ik vanavond aan op zijn tafel ? privilege!heb net vanmiddag (met bericht van ontvangst) de boel stop laten zetten bij de telecom divisie , moet ik weer in actie komen!

hklein
Berichten: 4
Lid geworden op: 14 okt 2008 18:02

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door hklein » 21 okt 2008 17:35

Paul van Aken. Ik heb Preitum nooit hoeven bellen en ik hoop dat dat nooit gebeurt, want ik denk dat het oneerlijk is als ze je in de wacht zetten terwijl jij betaalt voor het gesprek. Waarvoor moest jij ze bellen? Ik hoop maar dat dat mij niet zal overkomen.

Ik krijg ook zo'n brief van tijd tot tijd. Ik heb er geen erg meer in en ze gaan onmiddelijk bij het oud papier net als al die brieven en blaadjes waar ik niet om heb gevraagd. Ik krijg eigelijk nooit meer post die ik graag hebben wil. Er is niet veel anders dan rekeningen en stomme reclame. Ik zou graag weer eens een brief krijgen, maar alles gaat via email dezer dagen.

MamMaria
Berichten: 144
Lid geworden op: 29 mar 2008 11:56

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door MamMaria » 21 okt 2008 22:02

@hklein:
Prijs je rijk en flikker gelijk de hoorn op de haak (of gewoon het knopje indrukken, wil ook nog wel is helpen)!

Ga ook niet de goden verzoeken want als je pech hebt dan ben je gewoon een keer aan de beurt|!!!!!!!

Echt dat meen ik, want in mijn ogen zijn het niet meer dan telefoon-rerroristen

Plaats reactie