Lotisico B.V.

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Jazeker! Zou je contact willen opnemen met lotisico apenstaart gmail punt com ?

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Vandaag is er nogmaals een oproep gedaan in Radar Radio aan deelnemers om zich te melden:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/ ... 3-10-2018/
(op 09.35)

Binnen 2 uur na uitzending resulteerde dat al in 3 nieuwe aanmeldingen. Daarnaast ben ik afgelopen vrijdag bij een gedupeerde langs geweest die ons een behoorlijk archief ter beschikking stelde met correspondentie en krantenartikelen. Niet alleen met Lotisico maar ook met Consumentenbond, Ministerie van Veiligheid en Justitie, leden Tweede Kamer etc. Dat archief zijn we momenteel aan het bestuderen op mogelijk bruikbare punten. Inmiddels hebben zich ook de eerste landelijke organisaties gemeld die beschikken over polissen uit nalatenschappen: Vereniging het Nederlandse Rode Kruis en Reuma Nederland (voorheen Reumafonds).

We beseffen dat het een helse klus is om polishouders te vinden. Lotisico heeft zelf ooit gemeld dat van 80% van de polissen de eigenaar en bankgegevens bekend zijn. Dat betreft dan zo'n 52.000 polissen. De missende 20% kan diverse oorzaken hebben: weggegooid bij opruimen van erfenis, verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, of ergens liggend in een la zonder verder te beseffen dat dit een waardepapier is. Erger nog, als op een van die polissen (die dus gewoon meetrekken) een prijs valt, vervalt die prijs 3 jaar na trekkingsdatum aan Lotisico.

Wat we duidelijk willen stellen is dat die polis(sen) een waardepapier is/zijn. Er rust namelijk op de aanbieder een verplichting tot ( geleidelijke) uitbetaling van een bedrag van hoogstens NLG 10.000,00. Als door een prijs het bedrag van 10.000 gulden wordt overschreden, vervalt het meerdere aan Lotisico.

Er is sprake van een verzekeringsovereenkomst, meer specifiek van een sommenverzekering.
De loterij is eigenlijk slechts een ondergeschikt deel. Het is alleen in het leven geroepen om te bepalen op welke wijze de geleidelijke uitkering op de polis wordt bepaald. Het polisnummer is dus eigenlijk een "kansnummer" om de loterij te kunnen legitimeren.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Wederom 3 nieuwe aanmeldingen ontvangen, waaronder een winnaar van 25.000 gulden uit de 254e trekking.
Dat zijn de "grote vissen" die we zoeken! Er zijn inmiddels 12 schuldeisers gelokaliseerd maar, ingeval van een faillissementsaanvraag,
kan de vordering natuurlijk ook ingesteld worden namens de 3060 onbekende minus 12 bekende schuldeisers.
Want ook die onbekende schuldeisers hebben uiteraard recht op hun prijs. De vooruitzichten zien er wat dat betreft dus goed uit.

We zijn druk bezig met de voorbereiding van een 2e nieuwsbrief. We hopen die einde komende week uit te brengen. Vooraf zal nog wel afstemming met de advocaten plaatsvinden omdat we niet al ons kruit publiekelijk willen prijsgeven.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Oorspronkelijk was het de bedoeling dit weekend uit te komen met een 2e nieuwsbrief.
Onze advocaten zijn echter nog druk bezig met het lezen en analyseren van alle toegezonden toegezonden stukken
om op basis daarvan een procesadvies te concipiëren.
Het lijkt ons daarom beter om die 2e nieuwsbrief even uit te stellen tot het procesadvies beschikbaar is.
Dan valt er, zeker inhoudelijk, meer te melden.
Aanmeldingen blijven natuurlijk welkom.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Even een update van de huidige stand van zaken:

Er zijn 53 bij ons geregistreerde deelnemers.
Zij beschikken over 196 bij ons geregistreerde polissen.

Van de 53 geregistreerde deelnemers zijn er 11 die in de 254e en/of 255e trekking een prijs hebben gewonnen
maar niet uitgekeerd hebben gekregen.
Van deze 11 deelnemers zijn er 3 die meerdere prijzen hebben gewonnen:
Deelnemer 8 heeft 3 prijzen gewonnen, deelnemer 7 heeft 2 prijzen gewonnen, en deelnemer 3 eveneens 2 prijzen.
In totaal hebben de 11 geregistreerde deelnemers dus 15 prijzen gewonnen.

In de twee trekkingen zijn in totaal 3060 winnende polisnummers getrokken. Bij geen van hen heeft een uitkering
plaatsgevonden.
In beide trekkingen diende een bedrag van euro 9393,28 (excl. evt. kansspelbelasting) te worden uitgekeerd, totaal dus
euro 18.786,56. Dit bedrag dient met 3 te worden vermenigvuldigd (voor de series A, B en C) Totaal uit te keren is dus
euro 56.359,68.

De 11 deelnemers met hun 15 prijzen vertegenwoordigen een waarde van euro 748,08.

Dat resulteert in:

3060 – 15 = maximaal 3045 onbekende winnaars
56.359,68 – 748,08 = euro 55.611,60 waarop deze winnaars aanspraak kunnen maken.

Wanneer het gaat om het “aanmerkelijk belang” dan hebben we 1,7% van de winnaars gevonden.
In termen van geld bedraagt het 1,32% van het totaal waarop de deelnemers van de recht hebben.
Dan hebben we het uiteraard alleen over de laatste 2 trekkingen waarop geen uitkering volgde.

Afgezet op het totaal aantal polissen is de vertegenwoordiging natuurlijk marginaal: 0,3%

Als er een polis administratie gevonden kan worden dan verandert dat de situatie natuurlijk aanmerkelijk.
Dan kan het merendeel van de, nu nog onbekende, deelnemers een gezicht krijgen doordat er een naam aan gekoppeld
kan worden.

Een dezer dagen verwachten we een analyse/plan met de (on)mogelijkheden die open staan. Zodra dit ontvangen en bestudeerd is
zullen we daar uiteraard melding van maken.

WRaymond
Berichten: 8
Lid geworden op: 22 jan 2018 15:08

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door WRaymond »

Hallo Redhead55,
Bedankt voor de laatste update.
In de tweede alinea lees ik dat er 3 deelnemers zijn die meerdere prijzen "gewonnen" hebben.
Zelf heb ik administratie nummer 14 toegewezen gekregen.
Dacht dat ik ook 2 prijzen gewonnen heb nl. Hfl. 100 en 3000 (trekking 255)
Vergis ik mij hierin of begrijp ik het gewoon niet?
De hele gang van zaken en de uitleg over trekkingen ed. gaat mij ver boven de pet maar dat ligt aan mijn kennis in deze.
Wens je in ieder geval veel succes en blij graag op de hoogte.
Raymond

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Raymond,

Je moet een onderscheid maken tussen "prijzen" en "premies". In elke serie (A, B en C) worden 510 "prijzen" getrokken (35 in elk van de klassen 1 t/m 4 en 370 in klasse 5). 2 van deze 510 winnaars per serie worden daarnaast verblijd met een "premie": 1 van NLG 3000 en 1 van NLG 30.000. Deze laatste valt alleen in klasse 5. Maar voor je je gelijk rijk gaat rekenen: Lotisico is gebaseerd op 1/20 staatslot.

Dat betekent dat je prijs van NLG 100 dus in werkelijkheid NLG 5,00 bedraagt. Hierop houdt Lotisico 15% in ("omdat de Staatloterij dat nu eenmaal ook deed", alleen lag er voor de Staatloterij een wettelijke verplichting ten behoeve van de Staat aan ten grondslag en voor Lotisico niet).
Je polis is niet aan een klasse gebonden. Dus bij de ene trekking kun je een prijs in klasse 4 winnen en bij een volgende trekking in klasse 1.
In dit geval viel je prijs in klasse 5. Elke klasse kent zijn eigen z.g. "eigen geld". Dat eigen geld is de verkoopprijs van een 1/20e Staatslot en bedraagt voor klasse 1 NLG 0,85, voor klasse 2 NLG 1,45, voor klasse 3 NLG 2,15, voor klasse 4 NLG 2,95 en voor klasse 5 NLG 3,60.

Dus je prijs van NLG 100 resulteert uiteindelijk in: NLG 100/20 = NLG 5,00 - NLG 0,75 (15%) - NLG 3,60 (klasse 5) = NLG 0,65 (ofwel 29 eurocent).

Bij premies wordt eveneens 15% ingehouden maar, in tegenstelling tot de prijzen, geen eigen geld.

Bij de premie wordt dus de berekening: NLG 3000/20 = NLG 150,00 - NLG 22,50 (15%) = NLG 127,50 (ofwel euro 57,86). Je kunt dus niet "alleen" een premie winnen, die zit altijd gekoppeld aan "een" prijs.

Stel nu het hypothetische geval dat de prijs van NLG 100000 en de premie van NLG 30000 samenvallen. (Dit kan alleen in klasse 5).

Dan krijg je dus als prijs: 100000/20 = NLG 5000 - NLG 750 (15%) - NLG 3,60 = NLG 4246,40 (euro 1926,93). Daar bovenop komt dan nog de premie: NLG 30000/20 = NLG 1500 - NLG 225 (15%) = NLG 1275 (euro 578,57)

Het zal duidelijk zijn dat prijs en premie samen (euro 2505,50) ruimschoots boven de vrijstelingsgrens van 449 euro (2017) ligt.
Dat betekent dat kansspelbelasting over 2505,50 moet worden ingehouden. In 2017 was dat 29% ofwel euro 726,60. Uiteindelijk rest in dit hypothetische geval dus voor de winnaar euro 1778,90.

Anneke68
Berichten: 1
Lid geworden op: 30 nov 2018 15:20

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Anneke68 »

Ook ik heb een lot van Lotisico en heb mij net aangemeld via het email adres.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Anneke, je mail ontvangen en je gegevens zijn opgenomen in de deelnemers administratie.

Andre_P
Berichten: 3
Lid geworden op: 23 mar 2018 13:04

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Andre_P »

Het is weer enige tijd stil op dit forum. Zijn er nog ontwikkelingen te melden ?

m.vr.gr.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Beste Andre,

De zaak ligt momenteel bij de advocaten, die bezig zijn met de analyse van alle stukken om de diverse (on)mogelijkheden te kunnen bepalen.
Je kunt, heel snel, op een faillissement aansturen. De kans is echter groot dat je dan een lege pot aantreft.
Of een curator treft die er niet veel tijd in wil steken. Dan sta je (alsnog) met lege handen.

De Wok biedt weinig aanknopingspunten, omdat op Lotisico art 44 lid 1 van toepassing is. (Valt buiten het toezicht van de KSA).
Dan zal je de KSA moeten proberen te overtuigen van een groter algemeen belang, wil je ze toch in actie krijgen. Zoiets kost tijd en vooral overredingskracht.

De verzekeringsovereenkomst biedt wellicht wel aanknopingspunten. Juridisch gezien is er sprake van een z.g. sommenverzekering.
De loterij (het kansspel) is slechts een middel om te bepalen wanneer op welke polis een uitkering wordt gedaan. De risicodrager is echter niet bekend bij DNB, die toezicht houdt op de verzekeraars. Lotisico heeft zich echter altijd beroepen op een "kansspel" (een loterij).
Dat lijkt tegenstrijdig met de voorziening dekking polissen ter waarde van NLG 9.450.000 (euro 4.288.223) die op de balans prijkt. een "kansspelbedrijf" hoeft een dergelijke voorziening niet aan te houden.

Kortom, elke optie bevat de nodige "valkuilen" en dus moet er zorgvuldig gekeken worden welke strategie de beste kansen biedt.

Inmiddels hebben zich zo'n 65 deelnemers aangemeld, met in totaal 230 polissen. De grootste prijs daarbij was de NLG 25.000
in de 254e trekking. Maar de winnaars van NLG 100.000 uit zowel de 254e als 255e trekking bijvoorbeeld, hebben zich nog steeds niet gemeld.

Wel hebben we inmiddels bij de advocaten de vraag neergelegd of het zinvol is een collectieve stuitingsbrief te sturen om te voorkomen dat het recht op de uitkering van de prijzen door verjaring vervalt.

Uiteraard melden we het direct als er concrete stappen genomen gaan worden.

Bramels
Berichten: 1
Lid geworden op: 23 jan 2019 15:07

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Bramels »

Hallo ik heb ook een polis van Lotisico. al jaren niets gewonnen

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

meld je aan via lotisico at gmail punt com

Theotrucker
Berichten: 5014
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Vermoedelijk zijn hier geen winnaars meer.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Allereerst: tot op de dag van vandaag ontvangen wij aanmeldingen van mensen die over (een) polis(sen) of doorlopend(e) lot(en) beschikken.
Vrijwel zonder uitzondering zijn zij via zoeken op "Lotisico", via DIT topic, uiteindelijk bij ons terecht gekomen. Dit topic vervult daarmee een belangrijke rol in het opsporen van houders van polissen of doorlopende loten.

Het gaat echter niet ALLEEN om de winnaars.

Natuurlijk zijn de 3060 houders van een polis/doorlopend de eerste gedupeerden. Zij hebben immers in de 254e en 255e trekking een prijs gewonnen maar hebben deze niet uitbetaald gekregen. Daarbij maakt het niet uit of die prijs nu 29 eurocent is (de kleinste prijs) of 1926,93 euro (de hoofdprijs).

De 3 series A, B en C omvatten elk 21.000 polissen/doorlopende loten. Totaal dus 63.000 polissen/doorlopende loten. Dat is ook het universum van gedupeerden. Van ongeveer 80% hiervan zijn de gegevens bekend bij Lotisico B.V. (William Haighton, Radar Radio, 6 januari 2018).

Dat betekent grofweg 52.500 bij naam bekende gedupeerden. Daar zitten gedupeerden tussen met slechts 1 polis/doorlopend lot, maar er zijn er ook die 4, 5, 6 of meer polissen/doorlopende loten bezitten. De huidige inschatting is dat het om grofweg tussen de 40.000 en 50.000 gedupeerden gaat.

Prijzen vervallen 3 jaar na publicatiedatum van de betreffende trekking, dus dit jaar zal zeker een (collectieve) stuitingsbrief namens de 3060 prijswinnaars van de 254e en 255e trekking verzonden moeten worden om verval van recht te voorkomen. (De prijzen vervallen in dat geval aan Lotisico B.V. )
Dat gebeurt elke trekking! Is de houder van de getrokken polis/het doorlopende lot niet bij Lotisico B.V. bekend, en meldt hij/zij zich niet binnen 3 jaar na publicatiedatum van de betreffende trekking dan vervalt de prijs automatisch aan Lotisico B.V.

In dezelfde uitzending die hiervoor genoemd werd (https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/ ... -niet-uit/) verklaarde William Haighton dat het "wederom in theorie" gaat om een bedrag van tussen de 6 en 7000 euro per trekking.
Wat Haighton NIET vertelde is dat een trekking 510 prijzen omvat en een tweetal premies EN dat deze 510 prijzen en 2 premies betrekking hebben op ELK van de series A, B en C. Dus 510 prijzen x 3 series is 1530 prijzen x2 trekkingen is 3060 direct gedupeerden.

Berekeningen hebben geleerd dat in een serie voor nagenoeg 9400 euro aan prijzen wordt uitgekeerd. Als 20% van de polis-/lothouders niet bekend is, EN prijzen op ALLE polissen/loten van deze onbekende houders vallen, dan wordt 1880 euro niet uitgekeerd. Ofwel wordt 7520 euro WEL uitgekeerd. Dan zou Haighton, met een slag om de arm, met 6 tot 7000 euro aan de "lage" kant zitten. Maar al die omstandigheden SAMEN, zal zich in de praktijk vrijwel niet voordoen.

Als dus een serie 9400 euro aan prijzen oplevert, dan is dat voor 3 series 28.200 euro. En voor 2 trekkingen dus 56.400 euro.
Dat is dan de becijferde schade voor de 3060 houders van een polis/doorlopend lot uit de 254e en 255e trekking.

Lotisico staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met de volgende SBI code (Standaard Bedrijfscode Indeling):

SBI-code 92001 - Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)

Zij ziet zichzelf dus overduidelijk als loterij- c.q kansspelbedrijf. Op grond daarvan, en in combinatie met haar oprichtingsdatum van 9 juli 1902, beroept zij zich op de uitzondering in de Loterijwet 1905 (artikel 11) en de Wet op de kansspelen (Wok, artikel 44 lid 1) waarmee zij haar activiteiten ZONDER vergunning van de Kansspelautoriteit (Ksa) kan voortzetten. De Ksa kan dus in dit geval op grond van de Wok niet handhavend optreden.

DE hamvraag die momenteel voorligt is, of Lotisico B.V. wel kwalificeert als loterij - c.q. kansspelbedrijf OF kwalificeert als
verzekeringsbedrijf.

Want Lotisico B.V., voorheen de N.V. Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekering van Risico in Loterijen, heeft polissen en /of doorlopende loten uitgegeven die, tegen betaling van een bedrag ineens (nu zouden we dat een "koopsompolis" noemen) van NLG 150,00 , dan wel tegen termijnbetaling van 1,25 gulden per maand gedurende 15 jaar (totaal NLG 225,00) recht geven op een geleidelijke uitkering van ten hoogste NLG 10.000,00. Daarmee kwalificeert de polis/het doorlopend lot als een "sommenverzekering".

Art. 7:964 BW omschrijft de sommenverzekering:
Sommenverzekering is de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering en bij verzekeringen welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewezen.

Op grond van bovenstaande zou geconcludeerd kunnen worden dat het hoofddoel was een verzekering aan te bieden met een (geleidelijke) uitkering van ten hoogste NLG 10.000,00 en dat het middel om de uitkering op elk van de polissen/doorlopende loten te bepalen een loterij betreft.

Zou deze conclusie juist zijn dan zou Lotisico B.V. / N.V. Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekering van Risico in Loterijen kwallificeren als verzekeringsbedrijf (hoofddoel) en NIET als loterij- c.q. kansspelbedrijf (middel).
Zij zou daarmee bovendien vallen onder het toezicht van, voorheen, de Pensioen - en Verzekeringskamer, en thans De Nederlandsche Bank (DNB) als prudentiëel toezichthouder.

De juistheid van deze conclusie wordt bovendien onderschreven door het feit dat op de balans 2012 van Lotisico B.V. een voorziening "dekking polissen" (een "schuld" jegens de polishouders) vermeld staat van NLG 9.450.000,00 (63.000 polissen met een nominale waarde van NLG 150,00/stuk) . Ofwel bijna 4,3 miljoen euro. Waarmee Lotisico B.V. tevens expliciet erkent een verzekeringsbedrijf te zijn en GEEN loterij- c.q. kansspelbedrijf (dat hoeft immers geen voorziening voor "nieten" op te nemen.!). Dat niettemin sprake is van een "kansspel" c.q. "loterij" als bedoeld in de Wok, maakt dat niet anders. Er is slechts sprake van een samenloop van bevoegdheden (DNB/Ksa)

Bovenstaande zijn exact de vragen waar onze juristen zich op dit moment over buigen.

Waar bij een faillissementsaanvraag het onderscheid kansspelbedrijf of verzekeraar nog geen rol speelt, maakt de aanpak op grond van de Wok of andere wetgeving (ingeval van een verzekeraar) een groot verschil. En dat vergt grote zorgvuldigheid van de door ons ingeschakelde juristen/advocaten om het geheel tot een goed einde te brengen.

PHdJ
Berichten: 1
Lid geworden op: 26 jan 2019 14:48
Locatie: Online
Contacteer:

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door PHdJ »

Ik heb me vandaag ook gemeld via uw mailadres. :)

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Vandaag hebben we het procesadvies van Vissers Advocatuur ontvangen.
Uiteraard gaan we dit nu zorgvuldig bestuderen en vervolgens een afspraak met hen maken om de juiste aanvliegroute
met hen te bespreken. We houden jullie van de verdere ontwikkelingen uiteraard op de hoogte!

DaisyVogel
Berichten: 1
Lid geworden op: 06 feb 2019 10:48

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door DaisyVogel »

Net aangemeld, ook ik heb 2 loten geërfd, 1 op naam van mijn overleden moeder en 1 aan toonder. Er staat veel te lezen maar snap er niet zo veel van. Even kort vraagje. Zijn deze nog iets waard ? Ben bang van niet. Ga dit maar eerst een volgen.

Theotrucker
Berichten: 5014
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Je hebt in ieder geval iets te lezen.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Er staat een afspraak gepland met Mr. Johan Vissers en Mr. Lars Westhoff op 21 februari a.s. om 10.00 uur.

Plaats reactie