LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] NGRC: Ooglaseren in goede handen bewezen veilig

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
Gesloten
NGRC bestuur
Berichten: 1
Lid geworden op: 12 apr 2006 09:57

NGRC: Ooglaseren in goede handen bewezen veilig

Ongelezen bericht door NGRC bestuur »

Reactie van het bestuur van Het Nederlands Gezelschap Refractie Chirurgie op de televisie uitzending op maandag 10 april 2006 van Tros Radar over ooglaseren:
Ooglaseren in goede handen is bewezen veilig.

• Het NGRC is de nationale autoriteit die in het leven is geroepen door de beroepsgroep Oogheelkunde om toe te zien op veiligheid en kwaliteit van de refractiechirurgie in Nederland. Om die rol te kunnen vervullen is er een stringente Consensus (richtlijn) opgesteld en wordt er gestart met visitatie en registratie van oogartsen en klinieken. Tevens hebben wij een internetsite voor objectiveerbare, evidence–based informatie over refractiechirurgische behandelingen. U kunt deze raadplegen via www.ooglaseradvies.org
• Het NGRC betreurt de gevallen zoals gemeld in Tros Radar en constateert tegelijkertijd dat in tenminste 2 van de 3 genoemde gevallen de Nationale Consensus Refractiechirurgie wordt overtreden.
• Andere instanties die zich op het terrein van informatie verstrekking over refractiechirurgie begeven zoals OMC Amsterdam, Ooglasertrefpunt en Ooglaservergelijking zijn op dit gebied onvoldoende bekwaam om zich als autoriteit uit te kunnen geven.
• De berichtgeving zoals in het programma Radar vinden wij onverantwoordelijke journalistiek: ze is zeer eenzijdig en geeft een onjuist beeld van de waarheid. Goed uitgevoerde refractiechirurgie is wel degelijk bewezen veilig en verantwoord.
• Lasik is een behandelvorm die is gebaseerd op een procedure genaamd keratomileusis die 50 jaar geleden al werd toegepast. De technologie om Lasik uit te voeren is sterk verbeterd, de kennis over hoe patienten te selecteren op geschiktheid is toegenomen en de veiligheids grenzen zijn goed gedefinieerd.
• Internationaal wordt refractiechirurgie op zeer grote schaal uitgevoerd. Wereldwijd zijn ruim 17 miljoen Lasik behandelingen gedaan sinds begin jaren 90. Alleen al in Noord Amerika worden momenteel jaarlijks 2 miljoen behandelingen verricht waarvan zeker 90% bestaat uit Lasik. Ook het zeer kritische Britse Overheidsinstituut NICE, dat aanvankelijk terughoudend was ten aanzien van lasik betitelt in een persbericht van maart 2006 Lasik als lange-termijn veilig. De Amerikaanse Food and Drug Adminstration (FDA) heeft Lasik goedgekeurd en heeft geen korte- of lange termijn bezwaren tegen deze behandeling.

Dat laat onverlet dat een aantal punten strikt in acht moet worden genomen:
• Het is zeer belangrijk dat u goed geinformeerd wordt voordat u uw ogen laat laseren. Zoek een kliniek uit waar u goed wordt voorgelicht.
• De ervaring, het naleven van de richtlijnen en de medische autonomie van de behandelende oogarts zijn van groot belang bij de keuze van de behandelvorm en de uitvoering daarvan.
• Het NGRC raadt af om uw ogen te laten laseren in het buitenland:
o Adequate nazorg door de behandelde oogarts als u terug bent in Nederland is doorgaans niet geregeld.
o Er kan buiten Nederland geen toezicht worden gehouden op de veiligheids eisen die gesteld moeten worden aan een ooglaserbehandeling.
o U hebt geen verhaalrecht als er iets niet naar wens is velopen.
• Het ligt in de bedoeling van het NGRC om behalve de oogartsen ook de klinieken te keuren en certificeren in samenspraak tussen de oogheelkundige beroepsgroep (NGRC) en Inspectie Volksgezondheid (IGZ).


April 2006
Het bestuur van het NGRC
[email protected]

john.elsewhere
Berichten: 52
Lid geworden op: 29 jan 2004 12:59

Re: NGRC: Ooglaseren in goede handen bewezen veilig

Ongelezen bericht door john.elsewhere »

Ik begrijp al dat gedoe over ooglaseren niet. Ik zelf heb twee staaroperaties achter de rug, waarbij er twee nieuwe lenzen in mijn ogen werden geplaatst. Mijn rechteroog ging van +6,5 naar 0 en het linkeroog van +4,75 naar -1/4. Ik kan nu uitstekend zien en kan nu zelfs op mijn tweënzestigste zonder bril lezen. Je hoeft geen grijze staar te hebben voor het implanteren van nieuwe (kunst)lenzen. Je kunt ook gewoon een clear lens operation ondergaan.

Dus laat je niet belaseren!

Tally
Berichten: 11
Lid geworden op: 14 jun 2005 19:56

Re: NGRC: Ooglaseren in goede handen bewezen veilig

Ongelezen bericht door Tally »

Mee eens! Ik heb lensimplantaten sinds een jaar, beide ogen -10! Nu allebei naar 0 gebracht! Heerlijk! :!:

Radar
Site Admin
Berichten: 4893
Lid geworden op: 22 apr 2004 10:56

Re: NGRC: Ooglaseren in goede handen bewezen veilig

Ongelezen bericht door Radar »

Reactie Redactie Radar op bericht NGRC:

Hilversum, 12 maart 2006

Geacht Bestuur,

Inmiddels hebben wij geconstateerd dat u uw reactie geplaatst heeft op het forum op onze site. Daarmee heeft u zelf al voldaan aan het verzoek om de reactie op de website te plaatsen.

Wij hebben echter nog wel enkele opmerkingen.
. U geeft zelf aan dat in tenminste 2 van de genoemde 3 gevallen de Nationale Consensus Refractiechirurgie is overtreden. Het lijkt ons toch dat het dan juist ook in uw belang is dat deze gevallen aan de kaak worden gesteld. Wij vragen ons af hoe dit mogelijk is, daar in twee van de drie gevallen de patiënt gewoon in Nederland is behandeld door een oogarts, in een professionele kliniek.
. Kunt u ons uitleggen in welke mate de genoemde consensus is overtreden, wat dit concreet voor de patiënt inhoudt, om welke klinieken dit gaat en welke stappen u gaat ondernemen tegen deze klinieken?
. Tevens vragen wij ons af of u , aan de mensen die in onze uitzending aan het woord kwamen, namelijk de heer Harmes, mevrouw Roest en mevrouw Karincaoglu, kunt uitleggen dat ooglaseren "bewezen veilig" is.
. Wij hebben noch het ooglasertreftpunt, noch ooglaservergelijking als autoriteit neergezet in de uitzending, maar het bevreemdt ons dat u stelt dat het Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam zich niet als autoriteit zou kunnen uitgeven. Of heeft dit te maken met het feit dat dit geen privé-kliniek is, die bovendien geen cosmetische laserbehandelingen uitvoert?
. U beticht ons van onverantwoordelijke journalistiek. Daarbij willen wij graag aantekenen dat de voorzitter van uw werkgroep diverse keren is uitgenodigd om live in de uitzending te reageren. De voorzitter heeft hier geen gebruik van gemaakt.
. Tevens bevreemdt het ons dat u nergens ingaat op de opmerkingen die in onze uitzending gemaakt werden door dr. Geerards, zelf oogarts en al jaren praktiserend. Mevrouw Geerards heeft zelf ruime ervaring met het uitvoeren van laserbehandelingen.
. In dier voege is het jammer dat u volstaat met het noemen van de "drie gevallen", in plaats van in te gaan op de algemene kritiek op onvolledige voorlichting en de blijvende zwakte van ogen na een Lasikbehandeling.

Aangezien uw site ooglaseradvies.org geen forum heeft, kunnen wij deze opmerkingen daar niet plaatsen. Kunnen wij ervan uitgaan dat u zult zorgen voor vermelding van onze opmerkingen op uw site? Ik zie uit naar uw reactie,

Hartelijke groet,

Antoinette Hertsenberg
Eindredacteur Radar


Reactie bestuur NGRC:

Geachte redactie, Beste mevrouw Hertsenberg,
 
In reactie op uw schrijven kunnen wij het volgende berichten:
- Laserbehandeling van hypermetropie boven de +4D wordt ontraden en behandeling in het buitenland zonder adequaat geregelde nazorg wordt ontraden.
- De NGRC speelt in haar toezicht op kwaliteit van refractiechirurgische behandelingen vooralsnog een adviserende rol en zal pas maatregelen kunnen treffen indien bij visitatie onjuistheden worden geconstateerd. Binnenkort zal met visitatie van de leden worden gestart.
- Wij willen niet beweren dat - zoals blijkens de 3 genoemde betreurenswaardige gevallen - met refractie chirurgie geen problemen kunnen ontstaan. Wel willen wij wijzen op het feit dat is bewezen dat ooglaser behandeling veilig is mits de veiligheidsregels worden nageleefd en de behandelaar bekwaam is. In die omstandigheden worden vermijdbare problemen voorkomen en onvoorziene problemen adequaat opgelost.
- De door u geciteerde en als referentie opgegeven instanties als ooglasertrefpunt en OMCA (lasikdisaster.nl) hebben geen ervaring op refractie chirurgisch gebied.
- Wij vinden uw TV item onverantwoordelijke journalistiek omdat voorbij wordt gegaan aan de wetenschappelijke bewijzen. Dat u de beschreven gevallen belicht is uw goed recht en daartegen maken we ook geen bezwaar. Maar het feit dat deze gevallen zich voor hebben gedaan wil niet zeggen dat goed uitgevoerde lasik door bekwame oogartsen onveilig is. Het geeft aan dat in deze 3 gevallen het niet goed is uitgevoerd! Iedere medische behandeling kent zijn complicaties. Dat maakt het niet meteen onveilig. Waarschijnlijk is Lasik een van de meest veilige procedures ter wereld.
- Dr Geerards heeft recht op haar eigen mening maar die wijkt zeer af van de internationale ervaring en wetenschappelijke onderbouwing. Er zijn in ruim 10 jaar wereldwijd 17 miljoen Lasik behandelingen gedaan, waarvan momenteel 2 miljoen jaarlijks in de VS. Er is al 50 jaar follow-up van duizenden keratomileusis behandelingen. Als het niet goed zou zijn dan zouden we dat nu weten.
 
Hopende u hiermee voldoende te informeren
vriendelijke groet,
Namens het bestuur NGRC
Michiel H.A. Luger, oogarts

OMC Amsterdam
Berichten: 1
Lid geworden op: 13 apr 2006 16:30

Re: NGRC: Ooglaseren in goede handen bewezen veilig

Ongelezen bericht door OMC Amsterdam »

Dit is eerder geplaatst op de website http://www.ooglasertrefpunt.nl

NGRC: "De Amerikaanse Food and Drug Adminstration (FDA) heeft Lasik goedgekeurd en heeft geen korte- of lange termijn bezwaren tegen deze behandeling."

FDA op de website http://www.fda.gov/cdrh/LASIK/risks.htm:

"Long-term data is not available. LASIK is a relatively new technology. The first laser was approved for LASIK eye surgery in 1998. Therefore, the long-term safety and effectiveness of LASIK surgery is not known."

So far voor het NGRC wat dit betreft. Het is maar een voorbeeld....

Volledige tekst van dit gedeelte van de FDA website:

"What are the risks and how can I find the right doctor for me?

Most patients are very pleased with the results of their refractive surgery. However, like any other medical procedure, there are risks involved. That's why it is important for you to understand the limitations and possible complications of refractive surgery.

Before undergoing a refractive procedure, you should carefully weigh the risks and benefits based on your own personal value system, and try to avoid being influenced by friends that have had the procedure or doctors encouraging you to do so.

Some patients lose vision. Some patients lose lines of vision on the vision chart that cannot be corrected with glasses, contact lenses, or surgery as a result of treatment.

Some patients develop debilitating visual symptoms. Some patients develop glare, halos, and/or double vision that can seriously affect nighttime vision. Even with good vision on the vision chart, some patients do not see as well in situations of low contrast, such as at night or in fog, after treatment as compared to before treatment.

You may be under treated or over treated. Only a certain percent of patients achieve 20/20 vision without glasses or contacts. You may require additional treatment, but additional treatment may not be possible. You may still need glasses or contact lenses after surgery. This may be true even if you only required a very weak prescription before surgery. If you used reading glasses before surgery, you may still need reading glasses after surgery.

Some patients may develop severe dry eye syndrome. As a result of surgery, your eye may not be able to produce enough tears to keep the eye moist and comfortable. Dry eye not only causes discomfort, but can reduce visual quality due to intermittent blurring and other visual symptoms. This condition may be permanent. Intensive drop therapy and use of plugs or other procedures may be required.

Results are generally not as good in patients with very large refractive errors of any type. You should discuss your expectations with your doctor and realize that you may still require glasses or contacts after the surgery.

For some farsighted patients, results may diminish with age. If you are farsighted, the level of improved vision you experience after surgery may decrease with age. This can occur if your manifest refraction (a vision exam with lenses before dilating drops) is very different from your cycloplegic refraction (a vision exam with lenses after dilating drops).

Long-term data is not available. LASIK is a relatively new technology. The first laser was approved for LASIK eye surgery in 1998. Therefore, the long-term safety and effectiveness of LASIK surgery is not known."

Verder vinden wij dat www.ooglasertrefpunt.nl zeer goed werk doet in een een poging tot het geven van objectieve informatie over refractiechirurgie.
Ook complimenten voor Tros Radar voor de aandacht die zij hieraan geven.

Of http://www.ooglaseradvies.org (NGRC) objectief is? Er staan voor de leden grote commerciele belangen op het spel.

Daardoor lopen helaas bij de NGRC commerciele en medisch ethische belangen volledig door elkaar heen. Dit is eigenlijk onaanvaarbaar aangezien het NGRC onderdeel is van een wetenschappelijke vereniging (het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap).

Ook voor andere functies in Nederland wordt enige onafhankelijkheid van de commercie in het algemeen op prijs gesteld. Collega Luger is nota bene directeur van Vision Clinics...

Wij hebben overigens de Consensus Refractiechirurgie van het NGRC van illustraties en commentaar voorzien en makkelijker leesbaar gemaakt via een nieuwe website website:

http://www.consensusrefractiechirurgie.nl

De tekst op deze website is de letterlijke tekst van het NGRC, de aanvullingen vallen onder onze verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groet en succes met Tros Radar. Vervolguitzendingen over dit onderwerp zouden wenselijk zijn..

OMC Amsterdam
_________________
Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam
De Lairessetraat 59 1071 NT Amsterdam

Gesloten