[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • WID - bank overweegt staken van dienst verlening
Pagina 1 van 1

WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 17 jun 2006 13:54
door fverkerk
Beste mensen,

De vriendelijke ABNAMRO bank sommeert mij sinds enige tijd om langs te komen bij een kantoor van de bank om een goede vastlegging van mijn identificatie gevens te laten plaats vinden.

hieraan heb ik tot op heden nog geen gehoor gegeven.

Inmiddels krijg ik een schrijven van de bank dat ze overwegen de dienst verlening te staken als ik mij niet kom legitimeren.

extra info :
1 ik ben reeds klant van amro sinds 1985 en van betreffend kantoor sinds 1996.

2 De wet WID verplicht financiele instellingen transacties vast te leggen boven de 18151,21 Euro.

3 Mijn saldo komt niet over de 15000 uit.

4 Het maximum per transactie over te boeken bedrag voor internet bankieren is 25000 Euro.

5 wet : http://www.nob.net/html/nob/WID-MOT/WID%20010506.pdf
(hoop dat deze correct is)

graag jullie mening !!!

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 17 jun 2006 14:47
door roro25
Beste Fverkerk,

De Wet WID is een voorvloeisel uit wetgeving vanuit Europa welke in NL geimplementeerd moet worden. Afspraken tussen deelnemende llidstaten dienen deze wetgeving binnen bepaalde tijd te worden geimplementeerd. Voor NL houdt dit in voor 31-12-2006.

In Belgie bv zijn ze er al klaar mee met de WID. De Fortis bank in Belgie heeft van klanten die zich niet wensten te legitimeren de rekeningen geblokkeerd en pas de blokkade opgeheven na legitimatie.

U citeert de wet en haalt daar een bedrag van 18.000 en iets meer euro uit. Als u de wet goed interpreteerd betreft het alle transacties tussen u als klant en de bank (opn rekening, kredieten en aandelen). Er is geen hoogte gesteld waaraan het uitstaande volume moet voldoen.

Het ingevolge het eerste lid, onderdeel b, onder 7°, te bepalen bedrag is ten hoogste € 18 151,21. verwijst naar :

verlenen van een dienst ter zake van een transactie of van kennelijk met elkaar
samenhangende transacties, met een tegenwaarde of gezamenlijke tegenwaarde welke gelijk
is aan dan wel meer bedraagt dan een door Onze Minister te bepalen bedrag, dat voor
onderscheiden soorten van transacties verschillend kan zijn;

Maar het geldt voor alle transacties zie lid 1

b. dienst: het door een instelling in of vanuit Nederland:
1°. in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen en
andere waarden;
2°. openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere
waarden kan worden aangehouden;
3°. verhuren van een safe-loket;
4°. verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare
stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;
5°. sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 tegen een premie als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel r, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 boven een door Onze
Minister te bepalen bedrag, alsmede het daarbij verlenen van bemiddeling;
6°. doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld
onder 5° welke meer bedraagt dan een door Onze Minister te bepalen bedrag;
7°. verlenen van een dienst ter zake van een transactie of van kennelijk met elkaar
samenhangende transacties, met een tegenwaarde of gezamenlijke tegenwaarde welke gelijk
is aan dan wel meer bedraagt dan een door Onze Minister te bepalen bedrag, dat voor
onderscheiden soorten van transacties verschillend kan zijn;
8°. Verkopen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij verkoop, van voertuigen, schepen,
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel andere
bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zaken van grote waarde tegen geheel of
gedeeltelijke contante betaling waarbij het contant te betalen gedeelte gelijk is aan dan wel
meer bedraagt dan een door Onze Minister te bepalen bedrag, dat voor onderscheiden
soorten van zaken verschillend kan zijn.
9°. verlenen van andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten;
c. cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een dienst wordt verleend, daaronder
begrepen in geval van een dienst als bedoeld in onderdeel b, onder 5° en 6°, degene die de
premie betaalt alsmede degene aan wie de uitkering wordt gedaan;
d. lid-staat: een staat die lid is van de Europese Gemeenschappen alsmede een staat, niet zijnde
een lid-staat van de Europese Gemeenschappen, die partij is bij de overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132);
e. Onze Minister: Onze Minister van Financiën.

En niet alleen ABN AMRO moet hieraan voldoen, maar alle in Nederland gevestigde banken welke een vergunning van de DNB hebben. Heeft de bank de WID niet op tijd op orde dan kan de vergunning ingetrokken worden en dan bent u als klant nog meer gedupeerd.
Dus ook de andere banken dienen hier aan te voldoen.

Als het goed is wordt u al sinds vorig jaar gevraagd om u te legitimeren.

De banken zijn met de WID ook niet gelukkig, maar omdat ze verplicht zijn vanuit EU-wetgeving dient de bank hier aan mee te werken.

Maar goed als u zich (principieel) niet wenst te legitimeren tja dan kan het zo zijn dat de dienstvelening door de bank (en) aan u wordt gestaakt.

HEt doet er ook niet toe hoe lang u al klant bent; wat voor kleine moeite is het om een opie van uw legitimatiebewijs te maken als u even naar de bank gaat.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 17 jun 2006 15:57
door karr-2
Sommige mensen maken er een sport van om overal moeilijk over te doen, ongeacht of het nu wettelijk verplicht is of niet.

Het is gewoon de wet die uitgevoerd wordt, de banken zijn er ook niet blij mee, maar wat moet dat moet.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 17 jun 2006 21:04
door mr T.
Inmiddels krijg ik een schrijven van de bank dat ze overwegen de dienst verlening te staken als ik mij niet kom legitimeren.
U heeft eigenlijk geen keus. Het staken van de dienstverlening zal net zolang doorgaan tot of: de legitimatie wordt vertstrekt of of: dat de bank eenzijdig de bankrelatie opzegt. In dat laatste geval zal er in Nederland geen bank meer zijn die iemand als u nog als client wil.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 18 jun 2006 13:22
door NAK
Ik ontving maanden geleden de zelfde brief.
Toen ik om een nadere verklaring vroeg werd mij verteld dat elke balie medewerker in Nederland, bij geld opname, moet kunnen zien of de opname wel verantwoord is.

Ondanks dat ik aangaf uitsluitend gebruik te maken van internetbankieren en de betaalautomaat en derhalve weinig tot niets met het balie personeel te maken had, hield men voet bij stuk

De medewerker verzekerde mij dat bij het verstrijken van de gestelde termijn er sancties ten uitvoer zouden worden gelegd.

Omdat ik de toon aanmatigend vond, de genoemde reden te gek achtte voor woorden en onpasselijk werd van het "heerschappelijk " gevoel van de bank, heb ik terstond via internet bankieren al mijn geld overgeschreven naar een andere bank.
Daarna heb ik pas het formulier voor opzegging van mijn rekening ingevuld en naar hen toe gemaild.
Binnen 24 uur een brief thuis ontvangen met de mededeling dat mijn rekening geblokkeerd werd in afwachting van de commissie die ging beoordelen of het opheffen van de rekening wel kon.
Beslissing werd binnen 10 werkdagen genomen.

De zelfde dag als de brief binnen kreeg een boze mail, omdat ik tegen de regels had gehandeld door al mijn eigen geld over te boeken voordat de commissie een beslissing had genomen.
Op deze mail heb ik niet gereageerd.
Gevolg: 3 dagen later was de rekening opgeheven.

Ik had rekeningen bij 3 banken, waarvan de ABNAMRO als enige een ID bewijs wilde hebben.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 18 jun 2006 13:40
door karr-2
Dan zal de ABN de enige zijn die er om gevraagd heeft, maar anderen zullen snel volgen. Het is nu eenmaal een wettelijke regel en daar komt niemand onderuit. Ik snap ook de reden van de weerstand niet, ze doen je geen kwaad toch?

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 22 jun 2006 15:14
door Jeanne
Ha, ha, ha, die NAK! Ben jij even de komende maanden bezig met het overboeken en opheffen van rekeningen :lol: :lol:

ALLE banken gaan over tot deze actie, dus: VEEL SUCCES!

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 22 jun 2006 22:41
door roro25
wat zullen er een aantal mensen dan hun geld voortaan thuis moeten gaan opbergen......................

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 23 jun 2006 01:53
door mr T.
Omdat ik de toon aanmatigend vond, de genoemde reden te gek achtte voor woorden en onpasselijk werd van het "heerschappelijk " gevoel van de bank, heb ik terstond via internet bankieren al mijn geld overgeschreven naar een andere bank.
Hopelijk was de ontvangende bank niet de Postbank. Op de website van de Postbank is aangegeven dat klanten zich ook zullen moeten laten identificeren, bij de Rabo en alle andere Nederlandse banken idem. De enige oplossing lijkt een rekening in Zwitserland, Luxemburg, de Kanaaleianden of nog verder weg.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 23 jun 2006 13:16
door fverkerk
reden om niet meteen naar bank te rennen met id zijn :

1. Men weet reeds zeer lang dat deze wet er aan zit te komen. vervolgens heeft men niet de moeite genomen om mijn gegevens in de afgelopen tijd correct te registreren als ik met ID aanwezig was op kantoor van bank.

2. Banken hebben afgelopen decennia flink gesneden aan hun dienstverlening voor consumenten met name openingstijden van kantoren & aantal kantoren. Daardoor is het voor velen niet eenvoudig om binnen kantoor uren een bezoek te brengen aan de bank. Daarom maken we toch gebruik van internetbankieren.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 23 jun 2006 13:49
door Mk
Joh, dan doe je dat toch niet. Heb je je baas al verteld dat je je loon weer contant komt halen? En de huurbaas dat je de huur contant komt brengen? Of heb je een hypotheek en ga je je huis verkopen (want als ik het zo lees dan zal de bank of andere financiële dienstverlener de hypotheek opzeggen als jij niet langskomt).

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 23 jun 2006 16:41
door roro25
blijf lekker principieel.......

Waarom vraag jezelf geen bankvergunning aan bij de DNB. OH nee want dan moet jezef ook aan de WID voldoen..

sorry kan er alleen nog maar om lachen....

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 24 jun 2006 10:19
door mr T.
reden om niet meteen naar bank te rennen met id zijn :

1. Men weet reeds zeer lang dat deze wet er aan zit te komen. vervolgens heeft men niet de moeite genomen om mijn gegevens in de afgelopen tijd correct te registreren als ik met ID aanwezig was op kantoor van bank.

2. Banken hebben afgelopen decennia flink gesneden aan hun dienstverlening voor consumenten met name openingstijden van kantoren & aantal kantoren. Daardoor is het voor velen niet eenvoudig om binnen kantoor uren een bezoek te brengen aan de bank. Daarom maken we toch gebruik van internetbankieren.
met betrekking tot ad 1.) als de wetgeving nog niet van kracht is, lijkt het me nogal zinloos om actie te ondernemen in de richting van de klant. Overigens hebben de meeste banken wel degelijk tijdig aangekondigd dat er iets aan zit komen. Kortom er is mogelijk wel sprake van enige weerstand, maar niet van een geldige reden. en wat betreft ad 2.) denk je nou echt dat banken op extra werk zitten te wachten met betrekking tot het tonen van een id-bewijs? Ze verkopen liever in de tijd die ze het gaat kosten een spaarproduct dan dat ze paspoorten e.d. gaan bekijken. En het is heel simpel ook: geen id-laten zien? Dan heb je blijkbaar wat te verbergen voor de bank en dubieuze klanten zijn voor banken niet interessant (gezien het potentiele nawerk dat ze kunnen opleveren).

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 24 jun 2006 12:23
door seagoing racer2
Beste,

Als er straks een grote maar onterechte kashandeling zou plaatsvinden ten laste van je rekening omdat iemand zich voor jouw heeft uitgegeven, hoe reageer je dan ?? :( :(

Vordert je eigen geld terug, toch ....... dus doe niet zo puberaal en zorg gewoon dat je ID gegevens in orde worden gebracht. :D

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 28 jun 2006 20:56
door Sann
1 ik ben reeds klant van amro sinds 1985 en van betreffend kantoor sinds 1996.

2 De wet WID verplicht financiele instellingen transacties vast te leggen boven de 18151,21 Euro.

3 Mijn saldo komt niet over de 15000 uit.

4 Het maximum per transactie over te boeken bedrag voor internet bankieren is 25000 Euro.
1) Alle identiteitsgegevens van de klant moeten vastgelegd zijn, hoe langer je klant bent, hoe groter de kans dat men die gegevens niet goed heeft vastgelegd in den beginne.
2) WID geldt voor iedere klant ongeacht het saldo.
3) idem dito
4) het maximum bedrag wat je over kan boeken via internetbankieren van abn is 250.000 per keer. Het is dus ook mogelijk dit bedrag 100x per dag via internet over te boeken.

En de bank doet dit inderdaad niet om je te pesten maar omdat het anders zijn banklicentie kwijt kan raken.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 22 jul 2006 22:31
door anna100
Wij hebben dat zo'n drie jaar terug gehad met Spaarbeleg van Aegon. Out of the blue kwam er een brief binnen dat we binnen twee weken een kopie van ons paspoort toe moesten zenden of dat anders onze rekening opgeheven zou worden. Kennelijk waren er al twee brieven eerder verzonden, maar niet op het nieuwe adres (wat wel tijdig was doorgeven, overzichten waren tussendoor wel goed gezonden). We vermoeden dat de sukkels het naar een ander adres hadden gezonden, maar dan verwacht je wel een ander toontje in de brief die ze wel naar het juiste adres zonden. Zeker gezien het saldo dat er op stond. (laten we zeggen veeeel hoger dan dat van topicstarter)
Ik had toen eea uitgezocht en gezien dat de WID er al sinds 1993 (!) is dus dit was niet bevoordelijk voor de irritatie die was ontstaan richting Aegon. Lekker vlot 10 jaar later mij sommeren binnen 2 weken te reageren.
De callcentre-medewerker toonde wel begrip en liet doorschemeren, dat DNB audits aan het houden waren, maar kreeg van de back-office uitdrukkelijk te horen, dat hij niet mocht doorverbinden.
Dan weten wij genoeg over de service daar. Wij wensten geen zaken meer met hun te doen. De rekening is opgeheven (door hun) en het geld werd overgemaakt naar de tegenrekening van de Postbank. Zonder mededeling aan de mede-rekeninghouder overigens(ander adres wat notabene bij hun bekend was). Technisch gezien zou ik dus niet weten dat mijn geld weggesluist is.

Ik kan best begrip opbrengen voor de regeling, maar een beetje klantvriendelijkheid is me ook heel wat waard.

Ps als ik het goed onthouden heb is indentificatie voor zo'n rekening niet nodig indien je je al geidentificeerd hebt voor de vaste tegenrekening. Maar zoals ik als schreef is het weer even geleden dat ik dat uitgezocht heb. Het kan natuurlijk veranderd zijn.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 27 okt 2006 00:29
door M-thing
Tis allemaal wel weer leuk. Ik bespeur in een hoop stukjes die in dit forum over de WID geschreven zijn een 'opzitten-en-pootje-geven' mentaliteit. "Het is nu eenmaal een wet waar we aan moeten voldoen, en dus gaan we ons maar braaf legitimeren."
Dit is er dus één uit de zelfde catagorie als de beroemde ID wet, waarin staat dat iedereen verplicht is ten alle tijde een ID te kunnen tonen.
We zijn dus allemaal crimineel, terrorist of tenminste verdacht van het plegen van illegale handelingen, en we moeten zelf maar het tegendeel bewijzen.
Je vraagt je af waar dit ophoud. Allemaal een verplichte ID chip in ons lijf zodat we 24 op 24 getraceerd kunnen worden?
Orwell zou eens moeten weten hoezeer hij gelijk had...

Maar even ter zake, ik heb dus begin sept. een eerste brief van de Postbank ontvangen waarin mij werd opgedragen mij voor het eind van sept. te komen legitimeren op het postkantoor.
Omdat ik deze brief vergeten was, kreeg ik vandaag (26-10) een herinnering waarin ik nogmaals op het dichtstbijzijnde postkantoor wordt uitgenodigd. Overigens wordt er geen woord gerept over enige consequenties als ik geen gehoor zou geven aan deze WID eis.
Ik weet inmiddels dat deze WID al een aantal jaren bestaat, dus ze zijn bij de Postbank weer lekker op tijd.
Maar het kan nog gekker, mijn vriendin heeft een rekening bij de Fortis bank en heeft nog helemaal geen WID brief ontvangen!!!!

Ik dacht trouwens dat de grootste financiële oplichters van de laatste tijd van het Afrikaanse continent kwamen? Daar kennen ze de WID zeker ook niet? :roll:

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 28 okt 2006 11:31
door mr T.
Ik had toen eea uitgezocht en gezien dat de WID er al sinds 1993 (!) is dus dit was niet bevoordelijk voor de irritatie die was ontstaan richting Aegon. Lekker vlot 10 jaar later mij sommeren binnen 2 weken te reageren.
De wetgeving is later gewijzigd. Is dus een verkeerde voorstelling van zaken.
Dit is er dus één uit de zelfde catagorie als de beroemde ID wet, waarin staat dat iedereen verplicht is ten alle tijde een ID te kunnen tonen.
We zijn dus allemaal crimineel, terrorist of tenminste verdacht van het plegen van illegale handelingen, en we moeten zelf maar het tegendeel bewijzen.
Er wordt aan mensen gevraagd om te identificeren. Dat heeft niets te maken met verdenking van strafbare feiten.
e callcentre-medewerker toonde wel begrip en liet doorschemeren, dat DNB audits aan het houden waren, maar kreeg van de back-office uitdrukkelijk te horen, dat hij niet mocht doorverbinden.
Toezicht van DNB heeft ook alleen betrekking op toezicht op financiele instellingen. DNB heeft, behoudens een faillissement van een financiele instelling helemaal niets te maken met consumenten.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 29 okt 2006 23:32
door M-thing
Quote:
Dit is er dus één uit de zelfde catagorie als de beroemde ID wet, waarin staat dat iedereen verplicht is ten alle tijde een ID te kunnen tonen.
We zijn dus allemaal crimineel, terrorist of tenminste verdacht van het plegen van illegale handelingen, en we moeten zelf maar het tegendeel bewijzen.


Er wordt aan mensen gevraagd om te identificeren. Dat heeft niets te maken met verdenking van strafbare feiten.
Er moet toch wel een hele goede reden zijn om aan iemand te vragen zich te legitimeren, bijvoorbeeld verdenking van een strafbaar feit.
Ik ben al 20 jaar klant van de Postbank, ik ben in die tijd 2 keer verhuist en 1 keer van werkgever veranderd. Als ze nu nog niet weten wie ik ben, waar ik woon en wat mijn geldstromen zijn, kunnen ze beter poffertjes gaan verkopen.
En ik weet wel dat de Postbank dit niet heeft bedacht, maar de overheid heeft jaren terug het sofinummer uitgevonden juist om allerlei databanken aan elkaar te kunnen knopen en nu komen ze hiermee....
Zoals ik in m'n vorige reactie al schreef, het wachten is op die ID-chip in m'n bil.....
En wat identificeren betreft. Ik hoef mezelf niet te identificeren. Ik weet wie ik ben. Ik kan mezelf alleen maar legitimeren, dan mogen anderen mij identificeren.

Groeten,

Marcel.

Re: WID - bank overweegt staken van dienst verlening

Geplaatst: 30 okt 2006 00:02
door mr T.
Er moet toch wel een hele goede reden zijn om aan iemand te vragen zich te legitimeren, bijvoorbeeld verdenking van een strafbaar feit.
Nee, dat hoeft niet. Het opnemen van de bepaling dat zoiets nodig is voor het vastleggen van gegevens is hiervoor juridisch gezien voldoende.