LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] GELDPERS

Goede of slechte ervaring met banken? Ergens in belegd en twijfels?
Ventileer hier jouw mening.
Procesvoerder
Berichten: 689
Lid geworden op: 12 jul 2006 12:26

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door Procesvoerder » 09 nov 2006 09:33

Dit gevoel van onbehagen leeft ook bij mij. TrosRadar loopt wel erg opzichtig aan de hand van de Consumentenbond, die de belangen van de gedupeerden op een misselijkmakende manier verkwanselde. Hoeveel zal Schonewille daar persoonlijk bij hebben opgestreken?

Lamme Goedzak
Berichten: 26
Lid geworden op: 06 nov 2006 13:44

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door Lamme Goedzak » 09 nov 2006 09:39

TrosRadar loopt wel erg opzichtig aan de hand van de Consumentenbond
Amai tros radar hadden we nog niet gehad natuurlijk, zij zijn de volgende onverlaten en bedriegers die in het zwarte boekske van de wel heel erg gedupeerde gedupeerden?

Wordt een mooi boekske, kunnen jullie de kindertjes misschien uit voorlezen op een gure herfstavond, of als presentje in de schoentjes stoppen.

dejongh1
Berichten: 589
Lid geworden op: 18 okt 2003 13:23

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door dejongh1 » 09 nov 2006 10:31

Het verhaal met Schonewille zou op hetzelfde neerkomen ,als Tros radar een kantoorgebouw liet bouwen/ontwerpen door een architect en dat 2 maanden na oplevering in mekaar dondert.Nu 2 jaar later huurt Tros Radar dezelfde architect in om nu een flatgebouw te bouwen/ontwerpen .Zou jij een appartement uit deze flat willen kopen en op de bovenste verdieping willen wonen?Ik niet!Niemand en zeker Tros radar niet ,gaat met deze architect nog in zee.En hetzelfde verhaal gaat op met Schonewille!

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door Elias » 09 nov 2006 16:56

Daar deze Mr. William Schonewille zich in het recente verleden zich duidelijk en daarbij vooral volhardend ontpopt heeft als maatje van Knuppe, Dexia en andere veroorzakers/verzoekers van de ellende en met hen overstag is gedaan om ons, gedupeerden, toch maar zeker met een zo mager mogelijk kluitje in het riet te sturen, zie ik hem vooralsnog niet anders dan een soort rattevanger van Hamelen oftewel een KATVANGER.

Opnieuw effe honderdduizenden (met die woekerpolissen ligt er een gigantische markt open ) naar zich toe lokken, om vervolgens weer zo snel mogelijk een veel te goedkope deal, aanbod/schikking, desnoods weer via WCAM met de veroorzakers te sluiten. (Die laatsen willen vast een hoopje geld schuiven om er weer als het effe kan zonder al te veel kleerscheuren van af te komen )

Hij vergeet echter dat we de toon van zijn fluitje inmiddels kennen en wensen zeker niet meer als ratten te worden "behandeld en afgewerkt".

Groet,
Elias.

faeks
Berichten: 958
Lid geworden op: 08 nov 2005 22:47

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door faeks » 09 nov 2006 23:42

Radar trapt er weer in!
Zou dat zo zijn? Ik heb ook niets met leaseverlies noch met Schonewille, maar vooralsnog zijn het wel degenen die zeiden dat (op tijd) betalen onder protest en met voorbehoud van recht (mits mogelijk) beter was dan niet betalen. Met voorkoming van alle bkr ellende vandien.
Een enkeling is beter geworden van een persoonlijke schikking, niet iedereen. Bovendien kun je niet stellen dat procederen per definitie beter is, zolang je niet weet welke kant het uit zal gaan!

dejongh1
Berichten: 589
Lid geworden op: 18 okt 2003 13:23

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door dejongh1 » 10 nov 2006 15:55

Advocaten Schonewille en Lemstra van de stichting leaseverlies horen beiden onder curatele te staan en uit de orde van advocaten worden gezet.
Zij hebben samen met Zalm voor 4 jaar vertraging gezorgd ivm. de aandelenleasezaak .En dit allemaal in het voordeel van Dexia en de overheid(Zalm,AFM en DNB).
En nu wil Tros radar Schonewille zijn bankrekening nogmaals spekken maar ditmaal met de beleggingsverzekeringen.Of de mensen van Tros radar zijn enorme goede vrinden van Schonewille of ze zijn ontzettend stom.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door Piet » 14 nov 2006 15:44

Bron : Vereniging Consument & Geldzaken
PERSBERICHT
Amsterdam, 14 november 2006

Consument & Geldzaken waarschuwt tegen paniekreactie onder beleggingsverzekerden
De heisa die vanaf eind september is ontstaan over de gebrekkige voorlichting over de hoge kosteninhoudingen bij beleggingsverzekeringen, lijkt tot een paniekreactie te leiden bij veel polishouders van deze verzekeringen.
Veel polishouders overwegen in een paniekreactie nu om zo'n polis voortijdig af te kopen dan wel om de polis premie vrij te maken. Aan beide opties kleven grote nadelen. De Vereniging Consument & Geldzaken waarschuwt tegen overhaaste beslissingen door polishouders.

Bij afkopen van een beleggingsverzekering komen alle verborgen kosten in één keer tot uitdrukking. De afkoopsom is meestal maar een fractie van de tot dan toe betaalde premies. Bij beleggingsverzekeringen in lijfrentevorm kan ook de fiscus nog met een naheffing komen, indien de premie of koopsom destijds in mindering is gebracht bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij premievrijmaken betaalt de polishouder voor de resterende kooptijd geen premie meer en de opgebouwde poliswaarde blijft bij de verzekeraar staan totdat de oorspronkelijk afgesproken einddatum wordt bereikt. Ook hieraan zijn grote nadelen verbonden, de overlijdensrisicodekking blijft dan immers gewoon doorlopen en de premie daarvoor wordt door de verzekeraar onttrokken aan de premievrijgemaakte waarde in de polis. Die waarde kan hierdoor in de resterende looptijd verder dalen indien er onvoldoende beleggingsopbrengsten tegenover staan. De Vereniging Consument & Geldzaken adviseert polishouders om niet in paniek te handelen, maar zich eerst goed te laten voorlichten over de voor- en nadelen van afkopen of premievrij maken. De consumentenorganisatie waarschuwt polishouders tegen een ander addertje onder het gras. Sommige verzekeraars, o.a. Aegon dochter Spaarbeleg, laten polishouders voorafgaande aan het doen van de uitkering een zg. vrijwaringsverklaring tekenen. Met zo'n vrijwaring poogt Spaarbeleg zich vrij te pleiten tegen eventuele latere aansprakelijkheid. Wij adviseren polishouders om zo'n vrijwaring nimmer te ondertekenen. Polishouders hebben juridisch wel enig recht van spreken bij een schadeclaim. De Vereniging Consument & Geldzaken heeft het Verbond van Verzekeraar en Minister Zalm er in oktober al op gewezen dat verzekeraars vanaf medio 1994 verplicht waren om klanten vooraf re informeren over de ingehouden kosten. Aan deze verplichting ligt een Europese Richtlijn uit 1992 ten grondslag. De door de het Verbond van Verzekeraars benoemde Commissie de Ruiter heeft nu nog de gelegenheid om een massaclaim tegen tientallen verzekeraars af te wenden door met een compensatietregeling te komen. Verbondsdirecteur Weurding maakte begin november in een uitzending van het televisieprogramma 'Een Vandaag' duidelijk dat een goedschikse schaderegeling er niet komt. Hierdoor dreigen nu talloze rechtszaken tegen tientallen verzekeraars.

De Vereniging Consument & Geldzaken heeft begin november een aparte website gelanceerd (www.beleggingspolisclaim.nl) om gedupeerde polishouders alvast te gaan mobiliseren. Het gaat in deze zaak om ergens tussen de 4 en 10 miljoen polissen, dus ook grote aantallen gedupeerden. "Ofschoon wij de hoop op een oplossing buiten de rechter om nog niet opgeven, wordt het steeds moeilijker te geloven dat rechtszaken nog te vermijden zijn", aldus woordvoerder Weenink. De Vereniging Consument & Geldzaken ziet niet direct een rol weggelegd voor de Autoriteit Financiële Markten bij het oplossen van de losgebarsten 'woekerpolis-affaire', zoals vandaag voorgesteld door PvdA kamerlid Heemskerk. De toezichthouders (Pensioen- en Verzekeringskamer en later De Nederlandsche Bank en AFM) in ons land hebben jarenlang zitten slapen, het ligt dus niet direct voor de hand zo'n toezichthouder een rol te geven als geschillenbeslechter. Politieke druk op verzekeraars -bij voorkeur Kamerbreed- om in één keer schoon schip te maken in deze affaire, achten wij momenteel van groter belang.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door Piet » 14 nov 2006 15:48

Bron : De Vermogensmonitor 14 november 2006
Onderzoek AFM naar hoge kosten beleggingspolissen

In 2005 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een oriënterende analyse gedaan naar het product beleggingsverzekeringen. Deze analyse diende als ' nulmeting' voorafgaande aan invoering van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), de vernieuwde financiële bijsluiter en de bepalingen inzake adviesmatch. Op dat moment had de AFM dan ook nog geen wettelijke bevoegdheden. Een viertal verzekeringsmaatschappijen heeft hiertoe op vrijwillige en vertrouwelijke basis meegewerkt aan deze verkennende analyse. De AFM heeft de resultaten van deze analyse vastgelegd in een lijst met bevindingen en heeft deze lijst vervolgens besproken met het verbond van verzekeraars. Het verbond heeft onder meer op basis van deze gesprekken besloten de commissie transparantie beleggingsverzekeringen (ook wel commissie De Ruiter genoemd) in te stellen. Deze commissie zal meer sectorbreed kijken naar de bevindingen die de AFM heeft geconstateerd in haar eigen analyse. Het verbond heeft de commissie verzocht de bevindingen van de AFM mee te nemen in het onderzoek.

Minster Zalm berichtte de tweede kamer hier recentelijk over en schreef het volgende.

- Het product is complex en ondoorzichtig.
- De informatieverstrekking is onvolledig, ontoereikend en niet in alle gevallen juist.
- Eén van de belangrijkste normen bij vermogensbeheer, handelen in het belang van de belegger, wordt bij beleggingsverzekeringen veel minder nagevolgd.
- Een beleggingsverzekering is relatief duur, een belangrijk deel van de inleg wordt niet belegd maar gaat op aan kosten, provisies en -in mindere mate- premies.
- Vaak zijn administratieve systemen en processen verouderd, ontbreken procedures en werkafspraken en/of worden deze onvoldoende nageleefd.
- Sommige verzekeraars hebben geen of beperkte rapportages van de interne of externe accountant over de risico's die zijn gesignaleerd in de bedrijfsvoering (met betrekking tot beleggingsverzekeringen).

Hoewel het hier een niet representatieve analyse betrof, is het resultaat toch zorgwekkend De bevindingen van de AFM onderstrepen de nut en noodzaak van de getroffen maatregelen die sindsdien zijn genomen. Sinds het uitvoeren van de analyse is de informatieverschaffing sterk verbeterd door de invoering van de Wfd en de bepalingen met betrekking tot adviesmatch. Bovendien draagt de vernieuwde financiële bijsluiter - die per 1 oktober 2006 van kracht is geworden - bij tot een betere transparantie van deze producten en worden ook de kosten beter inzichtelijk.

Dat laat onverlet dat het nu zaak is dat de sector het daar niet bij laat en verder orde op zaken stelt. Het is dan ook te prijzen dat het verbond van verzekeraars de handschoen zelf heeft opgepakt door het instellen van de commissie De Ruiter.

Ondanks dit initiatief verdienen deze producten gezien de aard van de bevindingen de volle aandacht van het Kabinet. De commissie De Ruiter heeft aangegeven nog voor het einde van het jaar met een eindrapport te komen. Op dat moment is het goed om de balans op te maken en te beslissen op welke punten de sector zelf met regulering moet komen en op welke punten aanvullende wetgeving noodzakelijk is.

Hoogachtend,

De minister van Financiën,

G. Zalm

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door Piet » 14 nov 2006 19:15

Weer even terug naar het onderwerp van deze topic : de beleggingsverzekeringen zwendel.
Wil je meer informatie over de diverse contract vormen en hoe je bij je verzekeraar informatie kunt opvragen over jouw polissen en contracten, kijk bij “Sparen” voor later op de website van PAL. Hier de link : http://www.platformaandelenlease.nl/Sparenvoorlater.htm
Heb je vragen hierover, mail naar Johan : [email protected] en je krijgt z.s.m. antwoord.

Groeten,
Piet

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door Elias » 14 nov 2006 22:14

Minster Zalm berichtte de tweede kamer hier recentelijk over en schreef het volgende.

- Het product is complex en ondoorzichtig.
- De informatieverstrekking is onvolledig, ontoereikend en niet in alle gevallen juist.
- Eén van de belangrijkste normen bij vermogensbeheer, handelen in het belang van de belegger, wordt bij beleggingsverzekeringen veel minder nagevolgd.
- Een beleggingsverzekering is relatief duur, een belangrijk deel van de inleg wordt niet belegd maar gaat op aan kosten, provisies en -in mindere mate- premies.
- Vaak zijn administratieve systemen en processen verouderd, ontbreken procedures en werkafspraken en/of worden deze onvoldoende nageleefd.
- Sommige verzekeraars hebben geen of beperkte rapportages van de interne of externe accountant over de risico's die zijn gesignaleerd in de bedrijfsvoering (met betrekking tot beleggingsverzekeringen).
Als onze o zo voorzichtig azende Zalm (die dit al vele jaren verdraaid goed weet) dit nu al, na geheim onderzoek van zijn toezichthouder AFM en zelfs vooruitlopend op nog in te stellen onderzoek door commissie De Ruijter, kwijt wil, dan is er wel degelijk iets serieus aan de hand.
Je zou kunnen denken dat hij zich al indekt.......

Iedereen, die zo'n polis heeft, doet er goed aan om, vooruitlopend op wat komen gaat, deze nog eens goed na te lezen ( om vervolgens vast te stellen dat die onleesbaar en ondoorgrondelijk, laat staan controleerbaar is en dankbare basis is voor de Verz. Mij's voor hun jaarlijkse miljoenenwinsten) en specificatie van de kosten ( verleden, heden en toekomst ) op te vragen.

Laat die Verzekeringsmij's maar eens het zweet tussen de billen krijgen.
In de Dexialease-affaire hebben de meesten van ons in onwetendheid zowiezo veel te lang afgewacht, veel te laat of zelfs nog helemaal niet gehandeld.

idem
Berichten: 118
Lid geworden op: 23 dec 2004 14:24

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door idem » 14 nov 2006 22:15

Of een reisje aangeboden gekregen als dank voor bewezen diensten.

Joop(K)
Berichten: 325
Lid geworden op: 24 mei 2004 08:02

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door Joop(K) » 14 nov 2006 23:19

Idem schrijft:
Of een reisje aangeboden gekregen als dank voor bewezen diensten.
Beste idem, ik zal je een geheim verklappen. Niet verder vertellen! Afgesproken? Direct na het instorten van de aandelenkoersen in 2001 heb ik flink wat aandelen gekocht. Geloof het of niet, maar laat nou net de waarde van een groot deel van die aandelen in vijf jaar tijd in waarde zijn verdrie- of verviervoudigd. In Legio Lease termen zou je dat, jawel, een winstverdriedubbelaar kunnen noemen. Laat ik je vertellen dat je van de gemaakte winst heel goed en regelmatig op vakantie kunt gaan. :wink:

En wat jouw volgende opmerking betreft:
Wegblijven dan maar.
Als je het niet erg vindt wil ik dat graag zelf bepalen. Zeker nu ik de relativerende bijdragen van B+ en Tijl lees, krijg ik meer dan ooit trek om voor mijn mening over aandelenlease en zijn goklustige gedupeerden uit te komen.

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: GELDPERS

Ongelezen bericht door pluutje » 15 nov 2006 20:59

Wel typisch dat iemand die zo goed geboerd heeft :?: :?: als Joop[k] zich hier nog druk komt maken op het forum!!!! :idea:

Gesloten