[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • SNS participatie-certificaten - Pagina 11
Pagina 11 van 33

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 16:25
door J.Hendrix
Fijn dat de reacties positief zijn mbt de bijeenkomst voor a.s. zaterdag. Ik heb er ook veel zin in. Mocht er nog iemand belangstelling hebben voor de bijeenkomst meld je dan aan. Inderdaad samen staan we sterk of zoals ik laatst las 'Brothers in arms'.
H&M2002. Ik neem a.s. zaterdag een copietje mee van de brochure van pcp 1

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 16:32
door kim62
H&M2002, graag gedaan. De brochure die je bedoelt hebben wij ook nooit gekregen, maar ik hoorde van snotversnui dat daarin het beleggen in Participatie Certificaten qua risico zeer rooskleurig werd omschreven. Als je dan later de punten en de komma's in het prospectus ziet, en dat ook nog te laat....
Ik hou me ook aanbevolen voor de brochure van de PC1's!!
Tot 3 december en fijn weekend

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 16:44
door solidair67
Goedemiddag lotgenoten

Graag sluit ik me bij jullie aan met een ondersteunende stem.
Ik had nog wel hoop dat de certificaten na afloop gewoon zouden worden uitbetaald, maar gelet op jullie ervaringen begin ik nu toch wel te twijfelen. Daarom mijn steun met de hoop dat met wat landelijke bekendheid er nog veel meer supporters komen. Misschien een advertentie plaatsen of een eigen website openen?
Met een gezamenlijke inspanning moet het toch wel lukken?!

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 16:51
door kim62
Solidair 67, welkom op dit forum namens ons allemaal!
Ben je er ook 3-12 a.s. in Bar Le Duc te 's-Hertogenbosch, Korenbrugstraat 5 om 10.30u. om met ons mee te praten? Dat zou fijn zijn. Stuur een mail naar j.hendrix2@chello.nl om je aan te melden.
Groeten,
harmieke

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 17:07
door Velox
Hallo allemaal

Fijn dat er actie komt. Ik ben zelf nog niet zo lang op dit forum en heb mij nog niet zo erg verdiept in de materie zoals anderen dat wel hebben gedaan. Ik hoop echter a.s. zaterdag informatie te krijgen en dat ik voldoende bagage mee krijg om dit probleem waar we allen in zitten tot een goed einde te brengen. Ik voel mij in ieder geval niet alleen staan en ben blij met een gezamenlijke aanpak.
Ik beschik in tegenstelling tot de meesten op dit forum over CTF 2. De datum hiervan verloopt eind 2012. Ik verwacht gelijksoortige problemen als bij CTF1
Ben ook al een jaar bezig om te verkopen hetgeen niet lukt.

Er werd gevraagd naar een link voor prospectus CTF 1.
Via onderstaande link vind je de prospectussen van CTF 1,2 en 3

http://www.snsbank.nl/particulier/beleggen/participatie-certificaat.html

Fijn weekend en tot a.s. zaterdag

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 17:28
door kim62
Velox, heb je je aangemeld bij j.hendrix2@chello.nl voor de bijeenkomst 3-12
in Bar le Duc te 's-Hertogenbosch? Anders alsnog doen als je wilt!

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 17:35
door pjn
Ik zal er a.s. zaterdag graag bij zijn in Den Bosch.
Ben in het bezit van SNS Participaties 2.

Groet > PJN/Apeldoorn

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 17:39
door Velox
Harmieke

Ik heb mij zeker aangemeld en ben er 03-12 zeker bij

Groeten

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 17:39
door J.Hendrix
Solidair 67. Wil je me even mailen. Dan kan ik wat aanvullende info geven mbt a.s. zaterdag.

PJN wil je me ook even mailen.
j.hendrix2@chello.nl

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 21:23
door snotversnui
Rooskleurig.

Harmieke haalt naar voren dat in de Brochure e.e.a. rooskleurig is voorgesteld. Klopt, en niet alleen ik vind dat, maar met name ook het Kifid.

Citaat uit 'onze' uitspraak:
[*][*]4.5 De vraag of de voorlichting toereikend is geweest, moet daarom worden beoordeeld aan de hand van de brochure. De Commissie overweegt als volgt. Uit de brochure blijkt voldoende duidelijk dat het gaat om een lening, dat het achtergestelde karakter van de lening relevant is in geval van faillissement of liquidatie en dat in de eerste tien jaar van de looptijd een vaste rentevoet wordt gehanteerd. De brochure bevat evenwel minder specifieke informatie over de aflossing van de lening. Er staat dat de lening ‘in beginsel eeuwigdurend’ is en ‘pas vanaf het elfde jaar mag worden afgelost’; er wordt echter niet expliciet gewezen op het feit dat Aangeslotene na tien jaar niet tot aflossing verplicht is en dat de belegger daardoor wordt blootgesteld aan het risico dat hij (veel) langer dan tien jaar op aflossing zal moeten wachten. Ook ten aanzien van de verhandelbaarheid van certificaten is de informatie in de brochure weinig specifiek. De verhandelbaarheid wordt als een voordeel gepresenteerd, waarbij wordt volstaan met de opmerking dat de belegger de certificaten elk kwartaal kan verkopen en dat in het prospectus te lezen is hoe dit precies in zijn werk gaat, terwijl de brochure bovendien de geruststellende opmerking bevat dat het gaat om een product met een ‘grote mate van veiligheid’ en ‘een beperkt risico’. Daarbij wordt echter niet vermeld dat de certificaten bij gebrek aan een beursnotering beperkt verhandelbaar zijn
en onder omstandigheden in het geheel niet verhandelbaar.[*][*]

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 21:53
door kim62
Ik hoop dat J.Hendrix voor ons ook een kopietje meebrengt van de brochure van de PC1's, want die is ons ook nooit overhandigd net zo min als het prospectus. Ongelooflijk eigenlijk als je daar zo op terug kijkt. Nu zouden wij zoiets niet accepteren en meteen om "Unterlagen" vragen, behorend bij de belegging. Maar dat was in die tijd (vóór de bankencrisis) helemaal niet ongewoon, zelfs gebruikelijk. Je belegde na telefonisch overleg met de Bank -of hooguit kreeg je een kleine omschrijving per brief over de belegging, zoals couponrente, looptijd, koers etc. Over de Participatie Certificaten hebben wij alleen telefonisch gesproken en later kregen we een bewijs van aankoop in de vorm van een bankafschrift. En dat was het.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2011 23:32
door ftl1998
Ik heb de uitspraak gisteren nog eens aandachtig gelezen, maar kom tot een zelfde conclusie als de uitspraak die het KIFID heeft gedaan.
Ik hoop dat het zaterdag een succesvolle bijeenkomst zal zijn.
Hulde aan J.Hendrix, die deze bijeenkomst geregeld heeft op dergelijke korte termijn.
Jammer dat ik zelf niet aanwezig kan zijn, maar ik vindt het heel goed dat er zoveel belangstelling is getoond om aanwezig te zijn.
Samen staan we sterk.

ftl1998

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 27 nov 2011 11:11
door kim62
De volgende keer beter ftl1998! Er zal ongetwijfeld nog een vervolg- bijeenkomst komen. We vinden het jammer dat U deze eerste keer er niet bij kunt zijn omdat U zo gedetailleerd op de hoogte bent en ons daarmee zo kon helpen (uitspraak Kifid!).
We'll keep in touch!!
M.vr.groet,
harmieke

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 28 nov 2011 18:45
door J.Hendrix
Goede-avond,

Ondertussen heb ik contact gehad met De Nederlandsche Bank (DNB) met betrekking tot het wel of niet vallen onder Basel3.
Navraag leerde het volgende:

Het is zeer waarschijnlijklijk dat het instrument onder Bazel III eisen niet voldoet aan de eindtermen voor Tier 1. Kwalificerende vormen van vermogen die tot Tier 1 onder BIII worden gerekend zijn zeer beperkt. Old-style instrumenten moeten dus worden gegrandfathered; maar de regels voor grandfathering zijn complex en lang niet alles wordt gedekt voor grandfathering. Het is een taak van SNS om aan de klant duidelijk te maken wat de status van desbetreffende vorm van vermogen is onder BIII.

Ik moet zeggen ik vind dat toch wel een goed bericht. DNB stelt dat old-style instrumenten dus moeten worden gegrandfathered. Op het moment dat de participaties niet meer onder het Buffervermogen vallen is het duur geld voor SNS en dat kan dan weer betekenen dat ze overwegen tot aflossing. Als ik in de directie van SNS zou zitten zou ik het wel weten.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 28 nov 2011 19:40
door J.Hendrix
Ik heb even een verzoek: ik wil vragen of de volgende personen mij een mail willen sturen. Ik zou dat erg waarderen. Het betreft:
Guyp
JHLHE
JohnP

Alvast bedankt.
j.hendrix2@chello.NL

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 28 nov 2011 19:50
door sape
Beste mensen,

Ik ben blij met het onderzoek van dhr. Hendrix en vooral met de uitslag.

Blijkt dat de medewerker van de SNS bank, waarvan ik de mail heb geciteerd,
toch wel wist waar hij het over had toen hij met eenzelfde soort conclusie kwam.

Zie jullie allemaal zaterdag a.s.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 28 nov 2011 19:53
door kim62
J.Hendrix, heb ik het goed begrepen als het navolgende het geval is met de SNS Participatiecertificaten volgens DNB:
De Participatie Certificaten zullen in 2019 (als Basel3 van kracht wordt) niet langer onder het Tier1-kapitaal van de Bank mogen vallen. Deze "verouderde" financiële instrumenten in de buffer zouden daartoe in een nieuwe vorm gegoten moeten worden en dan nog is het lang niet zeker dat ze dan zullen voldoen aan die nieuwe aangescherpte eisen. Daarom is het voor de SNS goedkoper om de certificaten af te lossen.
Correct me if I'm wrong!

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 28 nov 2011 20:10
door J.Hendrix
Harmieke: aan je woorden kan ik weinig toevoegen. Ik denk dat je het juist ziet.
Het is voor SNS van heel groot belang dat ze buffervermogen hebben. Welnu op dit moment vallen de SNS participaties onder TIER1 vermogen.
Echter het bericht van DNB geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat de SNS participaties ook nog onder Tier 1 vallen op het moment dat de banken zich moeten houden aan de spelregels van BASEL3.
Op het moment dat de SNS participaties niet meer onder Tier 1 vallen kunnen ze net zo goed veel goedkoper spaargeld aantrekken via hun internetspaarrekening en de dure participaties callen of aflossen.

Sape: je hebt gelijk. Je adviseur is op dit gebied wel op de hoogte.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 28 nov 2011 22:03
door solidair67
Goedenavond

Helaas kan ik aanstaande zaterdag niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar ik wens jullie wel veel succes.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 28 nov 2011 22:13
door kim62
J.Hendrix: het is interessant, deze achtergrondinformatie. De SNS Bank zélf zal ongetwijfeld op de hoogte zijn met de eisen die in Basel3 gesteld gaan worden en dienovereenkomstig moeten handelen. Mag ik vragen, wat hebben wij daar nú als voordeel aan? Wij willen nú -althans voor de PC1's in juni 2012, voor de PC2's in december 2012 en voor de PC3's juni 2013- afgelost hebben, zoals het ons allemaal is voorgespiegeld. Maar dat weet je wel, dat wil jij zelf ook.
Breng je voor mij ook een kopietje mee van de brochure van de PC1's die destijds aan sommigen van ons is uitgereikt?
Ondertussen zie ik het bericht binnenkomen van Solidair 67: hij is verhinderd om te komen zaerdag 3-12. Jammer.