[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • SNS participatie-certificaten - Pagina 22
Pagina 22 van 33

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 07 feb 2012 20:09
door 8gesloten
Heb inmiddels ook het klachtenformulier Tros Radar ingevuld. Ben blij hiermee en hoop dat er veel reacties komen.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 08 feb 2012 02:15
door borowolf
Ik wil de pret niet drukken. Maar bedenk wel dat als SNS over veel verschillende onderwerpen slecht in het nieuws komt, het wel eens slecht zou kunnen aflopen met SNS. Aangezien wij achtergestelde leningen hebben, is dat niet gunstig voor ons. Immers..... SNS weg, centjes weg.

Heb natuurlijk wel het klachtenformulier ingevuld. :)

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 08 feb 2012 12:51
door kanweljanken
Ook ik ben dupe. Door scheiding en verkoop van een huis had ik 10 jaar geleden beschikking over een som geld. Door de adviseur van de SNS is mij geadviseerd om participatie certificaten de kopen, omdat ik een product wilde zonder risico en toch altijd beschikking wilde hebben over mijn geld.
Ik zou tussentijds kunnen verkopen (dit is overigens ook gelukt) en na 10 jaar zou het geld zo wie zo vrijkomen. Het enige kleine risico zou een faillissement van de bank zijn.
Enige weken geleden kreeg ik een brief van de SNS met de mededeling dat in mijn opdracht een nieuwe beleggingsrekening was geopend. Ik had toen meteen een slecht gevoel, omdat ik hiervoor nooit enige opdracht heb gegeven. Na een telefoontje met SNS was ik enigszins gerust gesteld totdat ik gisteren per toeval naar Tros Radar zat te kijken. Mijn argwaan blijkt dus volkomen terecht te zijn!
Ik hoop nu dat we ons met zijn allen kunnen sterk maken, en zo toch nog iets van onze centen terug te zien!

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 08 feb 2012 13:40
door strating
Door Tros Radar van afgelopen maandag werd ik attent gemaakt op dit Forum. Heb mij meteen aangemeld, ook bi J. Hendrix. Ben al sinds begin 2009 in contact met de SNS Bank over de verhandelbaarheid en aflossing van de PC's. Heb in november 2010 een klacht ingediend bij de KiFiD ombudsman. Mijn klacht werd eind december 2010 afgewezen. Ben niet in beroepgegaan bij de geschillencommissie. Met belangstelling heb ik kennis genomen van de uitspraak van de geschilencommissie van 7 oktober jl. Mijn zaak en klacht is vrijwel identiek aan die van de de daar behandelde: geen prospectus, onduidelijkheid over de verhandelbaarheid en de suggestie dat na 10 jaar zou worden afgelost. Bovendien heeft de SNS Bank actief geworven voor het risicoloos beleggen van pensioengeld in deze certificaten.

Heb vandaag weer. Een brief gestuurd naar het KiFiD en met verwijzing naar de uitspraak 2011- 263 mijn zaak weer onder de aandacht gebracht. Zal ook de DNB en AMF en kopie sturen. Ik houd jullie op de hoogte vandeverdere ontwikkelingen.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 08 feb 2012 15:52
door ger koempel
Heb het klachtenformulier van Tros Radar ook direct ingevuld en verstuurd.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 08 feb 2012 17:48
door Norb_S
Voor de mensen die zich afvragen waarom er zich niet nog veel meer slachtoffers hier gemeld hebben:
Ik verkeerde tot 31 januari 2012 in de veronderstelling dat ik in ieder geval eind 2012 mijn geld
terug zou krijgen. Pas toen heeft een medewerker van de beleggingslijn mij er op gewezen dat het
anders in elkaar zit. Drie jaar geleden, bij een eerdere vergeefse verkooppoging, heb dat ook al eens gevraagd.
Toen werd nog bevestigd: ja hoor, in 2012 loopt het sowieso af.
Ofwel een incompetente medewerker, ofwel bewust mijn vraag verkeerd geïnterpreteerd.

Ik weet bijna zeker (maar kan natuurlijk niets bewijzen) dat ze me tien jaar geleden iets
soortgelijks verteld hebben. Anders zou ik ze nooit gekocht hebben. Toen geloofde je een bank nog wel eens.

Veel mensen zullen er pas dit jaar achter komen dat ze misleid zijn. We gaan hier dus nog meer van horen.

Als de SNS te goeder trouw is en ook door de ontwikkelingen verrast is, dan is er best een nette oplossing
denkbaar. Maar zo niet, dan zijn we ons geld gewoon kwijt aan een geraffineerde oplichtersbende.
SNS: laat maar eens zien tot welke categorie jullie behoren.

Ik heb me inmiddels een klacht ingediend bij de SNS, met kopie aan DNB en AFM, en ik heb me ook
gemeld bij j.hendrix.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 08 feb 2012 21:05
door H&M2002
Borowolf heeft zeker gelijk; hoe meer SNS negatief in het nieuws komt hoe slechter dat voor ons is. (En SNS komt helaas vaak negatief in het nieuws....)
We moeten daarom niet op de voorpagina van De Telegraaf gaan roepen wat er gaande is, want dan krijgen we straks een 'bank run', zoals bij DSB is gebeurd. Daarom de rust nog even bewaren, ons organiseren, klachten indienen bij SNS Bank en Kifid, contactformulier van Tros Radar invullen en brieven schrijven aan DNB en AFM.
Na onze eerstvolgende vergadering zien we dan wel verder.....

Fijne avond!

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 12:54
door strating
Heb vandaag kopieen van mijn correspondentie met SNS en KiFiD naar de DNB en AFM gestuurd.

Wisten jullie trouwens dat volgens het Prospectus de SNS Bank bij onvoldoende middelen (lees jaar resultaat) geen rente op de certificaten hoeft te betalen en dit ook op een later tijdstip hoeft in te halen.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 13:34
door H&M2002
Ja, dat van die rente weten we sinds een paar maanden helaas ook!
Hadden we dat maar in 2002 geweten...
Maar we mogen toch hopen dat SNS niet zo asociaal zal zijn...
SNS zegt nog steeds dat de klant centraal staat 'no matter what'!

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 13:58
door kim62
Hallo, over dat in enig jaar niet uitbetalen van de couponrente heb ik ooit eens gesproken met onze accountmanager, ik meen in het crisisjaar 2008. SNS zal altijd couponrente betalen, zei hij, want als ze dat niet zouden doen, zou de goede naam van SNS enorm geschaad worden. Daar hoefde ik dus niet bang voor te zijn. En, de couponrente is toch ook elk jaar keurig op tijd betaald?

Dat SNS opzettelijk het prospectus niet zou hebben overlegd, sorry, maar dat kan er bij mij niet in. Een Bank moet het hebben van vertrouwen van de consument! Ik kan me eenvoudigweg niet voorstellen dat er zo onzakelijk gewerkt zou worden bij een Bank. Nee, er is volgens mij door andere oorzaken iets vreselijk mis gegaan met die Certificaten...

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 14:03
door Velox
Vandaag een antwoord gekregen op mijn klacht in de tweede fase aan beroepszaken.
Verwonderlijk is dat het antwoord op mijn brief die aan SNS gericht was is beantwoord door Reaal Bancaire diensten waar indertijd een beleggingsrekening is geopend. (maar SNS en Reaal is een pot nat). Het antwoord is dus onbevredigend met gelijksoortige antwoorden als op mijn eerste klacht.

Enkele citaten
Wij boden de mogelijkheid om door middel van een beleggingsrekening te participeren in het certificaat. Hierbij hebben wij zowel de prospectus als een brochure beschikbaar gesteld. (niet op geattendeerd en dus nooit ontvangen)

De Certificaten kennen een onbepaalde looptijd.....SNS noch enige derde is verplicht om over te gaan tot inkoop en/of aflossing van de Certificaten danwel dat de Certificaten op enig moment recht geven op geheel of gedeeltelijke aflossing van de hoofdsom. (dus geld wordt hier van ons gestolen)

Achteraf is het uiteraard makkelijk om aan te geven dat dit product onverstandig is geweest....Echter in 2002 was het voor de adviseur lastig te voorspellen dat de financiele markt in 2008 volledig zou instorten. (was hier nooit ingestapt bij goede voorlichting omtrent de risico's)

Met dank aan SNS/Reaal. Vervolg voor mij is nu de gang naar KIFID

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 15:42
door Norb_S
@strating:

Ja, dat wist ik, want het staat nl. in de brochure.
In 2002 heb ik een brief en een brochure (van PC2) ontvangen, geen prospectus.

In de brochure staat een hoofdstukje "aantrekkelijk rendement, beperkt risico". Hierin wordt slechts
EEN risico genoemd: "Uitkering daarvan (i.e. de rente) vindt plaats zolang SNS bank over voldoende
ge-eigende reserves beschikt". Wie bepaalt trouwens wat "voldoende" is?
Daarna staat er nog "dat is dus een gering risico gegeven de hoge kredietwaardigheid van SNS bank".

Ik moet bekennen dat ik dit inmiddels vergeten was, omdat dit risico in het niet valt bij de echte risico's.
Aan het eind van de brochure staat nog een blauw kadertje met daarin de definitie van een achtergesteld deposito, waaruit duidelijk blijkt dat faillissement van de bank ook nog een risico is. Dat wist iedereen waarschijnlijk ook wel.

Maar het risico van instortende handel en het nooit terug krijgen van de inleg wordt nergens genoemd.

Er had gewoon moeten staan: "U loopt het risico dat U de certificaten niet meer kunt verkopen, en wij wijzen U er op
dat de bank geen enkele verplichting heeft om ze op enig moment van U terug te kopen".

Maar dan had natuurlijk niemand ze ooit gekocht.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 16:40
door SunnyD
Verkooporders opgeven voor SNS participaties.
In de bevestiging van een verkooporder voor SNS participaties staat altijd het woord ‘bestens order’ vermeld. Betekent dit dat SNS op elke verkoopdatum helemaal zelf kan bepalen wat de prijs wordt en er dus dumpprijzen van zou kunnen maken? Is er iemand die weet of SNS de prijs lang genoeg van tevoren bekend maakt zodat je je order nog kunt terugtrekken als je de handelskoers te laag zou vinden?

Wij hebben sinds enige maanden onze participaties weer voor verkoop aangeboden, maar hebben het gevoel dat we nu wellicht onvoorziene risico’s lopen nu het SNS Klachtenmanagement onze schriftelijke eis voor volledige aflossing op 28 juni 2012 heeft ontvangen. Wat is wijsheid in deze fase van de strijd??

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 17:05
door aardjee
Bestens orders zijn risicovol en dit moet je expliciet aangeven. Bestens orders op een normale beurs zijn namelijk bij opening al weg. Het lijkt mij dat dit in ieder geval in strijd is met normaal handelen. Ook een puntje om in een klachtenprocedure op te nemen

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 17:30
door Norb_S
@SunnyD

Ik heb dat "bestens order" nu ook gezien, en nu realiseer ik me dat er dus NOG een addertje onder het gras zit.

Ik heb er steeds overheen gelezen, maar ik heb het opgezocht en gezien dat dit inderdaad betekent dat
er dan geen prijslimiet is, en dat ze voor elke prijs verkocht zouden mogen worden.

Maar op de SNS web pagina zie ik: laatste handelskoers (1 februari 2012): 103.83 (PC2)

Hoe is dit met elkaar te rijmen? Als er geen kopers zijn zou de prijs in zo'n geval toch in elkaar moeten storten?

Overigens heeft niemand er mij ooit op gewezen dat ik het risico liep dat ik bij verkoop slechts een fractie van
de waarde zou krijgen. Ik heb ook nooit een "bestens order" gegeven. Ik wist tot vandaag niet eens wat dat is.

Is er iemand die dit kan uitleggen?

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 17:37
door aardjee
Deze certificaten tellen mee voor de tier1 ratio van de bank, SNS heeft een kapitaaltekort op dit moment. als ze de werkelijke koers zouden hanteren dan zou de 300 miljoen aan certificaten minder waard zijn en moeten ze nog meer kapitaal gaan aantrekken, vandaar dat de koers nog steeds boven de nominale waarde staat. het is een gemanipuleerde koers, als ik bestens zou kopen, dan zou ik € 0,10 bieden en krijg ik alle certificaten die ik wil, dit zal niet gebeuren

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 18:08
door Velox
Met deze laatste mededelingen wordt het voor mij nog waziger.
Ik heb een jaar geleden bij Reaal Bancaire diensten waaronder een beleggingsrekening valt opdracht gegeven tot verkoop Certificaten 2 via een opdrachtformulier wat via internet kon worden gedownload. Op dit formulier is
niets vermeld over bestens order. Dit jaar verviel deze order en heb ik een nieuwe opdracht gegeven tot verkoop middels een aangevinkt kruisje op de site van Bancaire diensten van Reaal. Bij voortgang wordt gemeld lopende order. Geen handtekening nodig.
Kan iemand mij hier wat meer duidelijkheid over geven of is bestens order niet van toepassing op deze Certificaten. Alles wat ik hier over lees slaat op de aandelenmarkt

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 18:38
door ftl1998
Ja dat is een bestens order, anders moet je een limiet opgeven.
Bestens is tegen elke volgende koers kopen of verkopen, je weet dan niet vooraf tegen welke prijs de order wordt uitgevoerd.

Bij limiet geef je zelf aan tegen welke prijs je wilt kopen of verkopen, en dat kan dus niet bij de SNS Participaties, dus is het bestens

Tegen welke prijs je kunt verkopen?
Dit kun je alleen zien in een bied/laat boek, daar staan alle orders in en tegen welke prijs er kan worden gehandeld, hoeveel en hoeveel orders er zijn ingelegd per prijslimiet.

Ik heb de sns bank verzocht om inzage te mogen krijgen via internet in het bied en laatboek, dan kun je zien hoeveel orders er zijn aan de koopkant en aan de verkoop kant. Dit hebben ze geweigerd openbaar te maken, waarop ik heb gezegd dat het tegenwoordig de normaalste zaak is om daar transparant in te zijn, en wat weerhoudt de sns bank dan om het niet vrij te geven. Daar wilde ze geen inhoudelijke reactie opgeven en wat ik verder heb begrepen mochten medewerkers daar ook geen uitspraak over doen.

Dus voor alle zekerheid zou ik de orders annuleren tenzij je in het bied en laatboek kunt kijken voor welke prijs je kunt verkopen.

Ikzelf koop/verkoop nooit bestens, behalve als ikzelf mijn stukken wil kopen/verkopen en in het bied/laatboek kan zien tegen welke prijs dat zal zijn en welke hoeveelheid die verhandeld kan worden voor een bepaalde prijs.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 19:06
door eugene1
Ongevraagd is overgeheveld van mijn spaarmixrekening naar de (door de strot geduwde) beleggingsrekening mijn SNS PCC's . Dat is geen nieuws. Maar wat mij opviel, is dat er op de beleggingsrekening geen order meer geplaatst is voor de verkoop van de certificaten. Nochtans had ik op mijn oude spaarmixrekening nog een verkooporder lopen tot september 2012. Wat gebeurt er allemaal???!!!

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 09 feb 2012 19:11
door Velox
De participaties zijn indertijd aan mij verkocht met de mededeling dat het hier gaat om een vorm van obligatie met nauwelijks koerswijzigingen. Ik ben geen ervaren belegger dus heb dit als waarheid aabgenomen omdat ik geen risico wilde lopen, laat staan dat ik op de hoogte zou zijn van bestens.
Wat zegt overigens de koers dan die nu op mijn beleggingsrekening om € 1,04 staat