[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • SNS participatie-certificaten - Pagina 32
Pagina 32 van 33

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2012 10:40
door snotversnui
Hallo Axasjaak,
Inderdaad staat in de voorwaarden "uiterlijk 10 dagen voor...".
In onze situatie is medegedeeld: beslissing DNB per 1 december. Omdat dit een zaterdag is zal bekendmaking 3 december of enkele dag later zijn. Het zou mooi zijn als het een dag eerder lukt, n.l. vrijdag 30 november.
Al met al: in loop volgende week uitslag te verwachten.
Inderdaad SNS Reaal nogal in het nieuws, helaas niet echt in positieve zin.
Maar: de SNS-poot wordt beschouwd als een systeembank, ergo: de Staat zal zo nodig bijspringen. Indien niet wordt afgelost per 23 december 2012 (en later ook per 23 juni 2013) dan komt primair Kifid weer in beeld (hangende de DNB-besluitvorming heeft het Kifid de hausse aan klachten opgeschort). Ik verwijs naar de ons bekende Kifid-uitspraak, 2011-263.Op alle onderdelen wordt de consument in het gelijk gesteld en beslist het Kifid als volgt (citaat):
"De Commissie beslist als bindend advies:
(a) dat Aangeslotene, indien zij op 28 december 2012 de hoofdsom van de certificaten ad
€ 25.400 nog niet aan Consument heeft terugbetaald, op 28 december 2012 aan
Consument een bedrag van € 25.400 dient te vergoeden en dat Consument, indien
Aangeslotene dit bedrag aan hem vergoedt, de certificaten aan Aangeslotene dient
over te dragen;"

Ik zie niet waar nog ruimte is voor een andere beoordeling. Ergo: zelfs in het geval dat DNB geen toestemming voor aflossing zou geven dan kunnen wij een vordering tot schadevergoeding neeleggen, zowel individueel als collectief.
Daarnaast speelt te verwachten media-aandacht.
Tenslotte speelt nog het feit dat in het slechtste geval (SNS lost niet af) altijd onze vordering blijft bestaan, SNS een hogere rente dient te betalen als in de huidige markt (3,0 tot 3,3%) en uiteindelijk toch á 100 euro per stuk zal moeten worden afgelost. Anders gezegd: per 23 december 2012 niet aflossen gaat SNS simpelweg geld kosten.
Kortom, ik kan me niet voorstellen dat SNS niet zal gaan resp. moet aflossen.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 26 nov 2012 20:29
door ftl1998
De uitspraak van het KIFID, daar kunnen we nog altijd een beroep op doen.
Echter in het ergste geval is een gedeeltelijk verlies, of een geheel verlies van de inleg nog altijd niet uitgesloten.
Zou je een lagere rente krijgen(9-10 jaars staatslening + opslag), en een aflossing op een latere datum dan is er in principe nog niets aan de hand.
Het streven blijft echter dat onze zaken gelijk worden behandeld zoals bij de aflossing van serie 1.

Er staat in de nabije toekomst wel wat te gebeuren bij SNS, en dat is ook voor ons van belang.
Iedereen weet inmiddels wel dat Property Finance, de vastgoedtak van SNS nog altijd een zwaar blok aan het been is.

Het oprichten van een badbank, waar Property Finance ondergebracht zal worden lijkt mij een goede keuze. SNS is dan verlost van het zware blok, en kan dan weer gezond worden door de bank en verzekeringsactiviteiten. De Staat zou dan garant moeten staan, tegen voorwaarden natuurlijk.
Ze kunnen deze badbank op een later tijdstip, eventueel weer met winst kunnen verkopen.

De SNS heeft echter niet zoveel tijd, omdat de verplichtingen telkens zwaar drukken op de winst.
Het verkopen van de verzekeringstak lijkt mij geen goede keuze, ze krijgen er geen goede prijs voor terwijl deze tak wel winstgevend is.
Met de overgebleven bank alleen kan men aan de verplichtingen bij Property niet voldoen, zodat ik niet denk dat dit staat te gebeuren.

Als de staat overgaat tot nationalisatie van de SNS, dan is het nog maar de vraag, hoe ze met de Participaties om zullen gaan.
Iedereen zal dan moeten mee betalen, de aandeelhouders en ook de obligatiehouders, die normaal gesproken buiten schot blijven.
Hier kan het feit dat de series achtergesteld zijn, een negatieve uitkomst krijgen, tenzij anders wordt beslist in dergelijke zaak.
Zolang SNS zelfstandig blijft bestaan, is de route van serie 1 de meest voor de hand liggende.
Bij een overname of nationalisatie wordt echter alles anders.
Daarom moeten we actief de persberichten blijven volgen.


FTL1998

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 03 dec 2012 17:34
door eugene1
Zou SinterkNaaS dan toch nog voor 6 december een kadootje in petto hebben?
Vol verwachting.........

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 05 dec 2012 08:32
door SNS Bank Webcare
Beste forumleden,

Vanmorgen heeft SNS Bank bekendgemaakt dat het op 24 december 2012 de tweede serie SNS
Participatie Certificaten zal aflossen. Meer informatie hierover vind je op http://www.snsbank.nl/particulier/beleg ... caten.html.

Met vriendelijke groet,
SNS Bank

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 05 dec 2012 08:53
door J.Hendrix
De door SNS bank op 23 december 2002 uitgegeven participatie-certificaten worden na 10 jaar afgelost. SNS geeft in een door hun uitgegeven persbericht aan dat een belangrijke reden is dat de SNS Participatie Certificaten geen onderdeel meer uitmaken van het vermogen wat getoetst wordt. Dat is voor heel veel houders van de certificaten een mooit Sinterklaas-geschenk.
Het bedrag wat in totaal wordt uitgekeerd bedraagt € 116.000.000,00 (116 miljoen) en wordt rond Kerstmis bijgeschreven op de rekening van de participanten.

Geweldig nieuws is dat en voor veel mensen betekent het dat ze eindelijk gerust kunnen zijn. Echter het verhaal is nog niet helemaal rond. Ook de houders van de participatiecertificaten nummer 3 kijken uit naar aflossing. Dit gaat spelen in juni 2013. Ook zij verdienen het om hun geld terug te krijgen.
Maar vooralsnog betekent het dat we vandaag rustig alvast de champagne kunnen ontkurken. Allemaal van harte proficiat.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn of willen reageren. Dan kan dat. Stuur u dan uw bericht naar j.hendrix2@chello.nl

Met vriendelijke groet,

Jan Hendrix

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 05 dec 2012 09:07
door Velox
Een fantastisch bericht vanochtend. Ik wil de heer Handriks bedanken voor alle inzet die hij hiervoor heeft gedaan. Toch is de strijd niet ten einde en ik wil hierbij alle houders van participatie twee oproepen om gezamenlijk de strijd te blijven voeren voor aflossing drie

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 05 dec 2012 11:26
door kim62
Goeiemorgen, ik sluit me hierbij aan. Van harte gefeliciteerd met deze behaalde overwinning, vooral voor Jan Hendrix die zich voor ons allemaal ongelooflijk heeft ingezet. Ik ken het opgeluchte gevoel dat de houders van deel 2 nu hebben, ik had dat ook bij deel 1. En nu de houders van deel 3 nog!
Groeten!
kim62

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 05 dec 2012 13:17
door 8gesloten
Wat een geweldig goed nieuws! Het was alsnog spannend of deel 2 afgelost zou worden. Hierbij de hartelijke dank voor Jan Hendrix voor zijn enorme inzet, weet niet hoe het zonder zijn inzet en hulp zou zijn afgelopen. Nu hopen dat het voor de houders van deel 3 ook een goede afloop mag hebben.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 06 dec 2012 12:04
door viktim
Gedeelte bericht uit: FD.NL 6-12

DNB maakte het de SNS erg gemakkelig door eergisteren te verklaren dat de "paticipatiecertificaten" opeens niet meer meetellen als bufferkapitaal. Met andere woorden: of de SNS nu wel of niet aflost, voor de solvabiliteitsratio's maakt het niet langer uit. Een woordvoerder van SNS zegt dat zijn bank niet het initiatief heeft genomen om deze verklaring te krijgen. DNB wil geen commentaar geven.

De verklaring van DNB geldt ook voor een derde serie van deze certificaten ter grootte van € 57 mln. SNS is van plan ze de komende zomer af te lossen volgens plan !!!

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 01 feb 2013 14:08
door axasjaak
Het besluit van het ministerie van financiën om bij het onteigeningsbesluit ook op te nemen :
"h. alle niet-beursgenoteerde achtergestelde obligaties, uitgegeven door SNS Bank
N.V. onder de naam "SNS Participatie Certificaten 3", met nominale waarde
van EUR 100 per stuk, met rente van (thans) 5,16%, uitgegeven voor
onbepaalde tijd en beschreven in het prospectus d.d. 1 mei 2003;
i. alle door of met medewerking van SNS REAAL N.V. of SNS Bank N."
geeft in elk geval te denken hoe dat zich verhoudt tot de uitspraak van het KIFID over de schadevergoeding als SNS deze derde serie niet uitkeert.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 01 feb 2013 14:45
door snotversnui
Axasjaak: vollerdig mee eens.
Kifid stelde de klager volledig in het gelijk en SNS in het ongelijk op alle onderdelen die SNS aanvoerde.
Voor het geval dat wij als gedupeerden op één lijn worden geplaatst met aandeelhouders: wij konden al vele jaren geen kant meer op, de handel lag tgv SNS-beleid volkomen stil, aandeelhouders konden iedere dag besluiten ja/nee verkopen met eventueel hun verlies te nemen (zeer wel passend overigens bij het fenomeen 'aandeel'), ons is het door SNS willens en wetens verkocht als spaarproduct.

VOOR NIEUWKOMERS: ik verwijs naar eerdere berichten en vooral ook naar uw mogelijkheid om u via j.hendrix2@chello.nl aan te sluiten bij de groep Hendrix. U komt dan in contact met een grote groep van medegedupeerden, die momenteel alle mogelijkheden bezien om deze misstand te herstellen.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 01 feb 2013 14:57
door Mk
Zoals ik het lees heeft de minister besloten om de houders van deze participaties te onteigenen. De uitspraak van de KIFID wordt daarmee voor deze serie volgens mij irrelevant. Er zal geen sprake meer zijn van aflossing op wat voor datum dan ook.

NB: wat onverlet laat dat je nog altijd kan kijken of je had kunnen weten dat dit zou kunnen gebeuren en naar aanleiding daarvan een zaak maakt (zie ook de DSB-gedupeerden met achtergestelde deposito's).

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 01 feb 2013 15:59
door AZZ
Misschien biedt punt 55 van het onteigeningsbesluit toch nog enige hoop?

55. Eén van de gevolgen van de onteigening en de daaruit resulterende hersteloperatie
is dat SNS REAAL wederom verhaal biedt. SNS REAAL wordt daarmee
weer een aantrekkelijke partij om een schadevergoedingsvordering tegen in te
stellen. Te denken valt bijvoorbeeld aan onteigende beleggers die het verlies op
hun belegging wijten aan onrechtmatige gedragingen van SNS REAAL of haar
functionarissen.
Het zou niet aanvaardbaar zijn als deze beleggers, indien hun
vorderingen in rechte gehonoreerd zouden worden, op deze wijze alsnog een vergoeding
van SNS REAAL voor hun verlies zouden kunnen realiseren. Het koersverlies
en beleggersrisico zou dan immers alsnog op de Staat afgewenteld worden,
hetgeen niet verenigbaar is met de strekking van de wetsbepalingen van hoofdstuk
6.3 van de Wft. Op dezelfde voet zou het niet aanvaardbaar zijn, wanneer vorderingen
van voormalige houders van onteigende effecten zouden kunnen worden
gerealiseerd en voor rekening van de Staat zouden komen. Al deze voornoemde
vorderingen dienen derhalve onteigend te worden, zodat het eventuele recht op
compensatie op grond van artikel 6:8 van de Wft is gelimiteerd tot het bedrag dat

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 01 feb 2013 16:08
door AZZ
De complete tekst kon ik net niet helemaal plaatsen. Hier de laatste zin:

Al deze voornoemde
vorderingen dienen derhalve onteigend te worden, zodat het eventuele recht op
compensatie op grond van artikel 6:8 van de Wft is gelimiteerd tot het bedrag dat
bij gebreke van interventie uitbetaald zou zijn.


De totale tekst is hier te vinden: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013 ... -bank.html

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 01 feb 2013 19:25
door Mk
Gezien de strekking van de voorgaande tekst denk ik dat ze met "bij gebreke van interventie" de situatie bedoelen dat er niet bij SNS ingegrepen zou zijn. In dat geval zou SNS failliet zijn gegaan, hoeveel had je dan nog terug gekregen op de certificaten.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 02 feb 2013 22:22
door AZZ
@Mk
Als je het letterlijk neemt, heb je inderdaad helemaal gelijk. Misschien is het een strohalm waar ik me aan vast houd, maar SNS REAAL heeft er hopelijk ook belang bij om het vertrouwen terug te krijgen. Omdat deel 1 en 2 ook uitbetaald is en velen al geruime tijd proberen om hun geld terug te krijgen, zal deel 3 hoop ik ook uitbetaald gaan worden. Maar natuurlijk geldt in dit geval: De wens is de vader van de gedachte. Het is volgens mij belangrijk om dit als groep via dhr. Hendrix te regelen. Ik wacht in spanning af.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 02 feb 2013 22:38
door Mk
Quote van de volkskrantsite van vandaag: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12404/St ... rama.dhtml
Gelukkig voor de overheid (die de rekening van de SNS Reaal-redding zoveel mogelijk bij anderen dan de belastingbetaler wil neerleggen) hebben SNS Reaal en SNS Bank ook 1,35 miljard euro aan achtergestelde leningen op de balans staan. 'Achtergesteld' betekent dat de schuldeiser minder rechten heeft dan een gewone obligatiehouder en bij een faillissement weinig aanspraken heeft op terugbetaling. De staat heeft gisteren niet alleen de aandeelhouders, maar ook deze schuldeisers onteigend. Ook zij krijgen nul euro schadevergoeding als het aan de minister ligt, en kunnen tegen dat besluit in beroep bij de Ondernemingskamer. Onder deze onteigende schuldeisers zijn ook de circa 2.500 particulieren die in 2003 participatiecertificaten van SNS Bank hebben gekocht. Zij zijn in totaal 57 miljoen euro vermogen kwijt. Dijsselbloem gaf gisteren wel aan dat deze groep misschien nog enige vorm van compensatie krijgt, omdat SNS Bank hen destijds verkeerd heeft voorgelicht over de risico's. Hij deed daar echter geen harde toezeggingen over.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 02 feb 2013 22:52
door kweenie
SNS REAAL heeft er hopelijk ook belang bij om het vertrouwen terug te krijgen
Zou er niet op rekenen. Dat is nl. juist een van de belangrijke redenen waarom het is misgegaan. Ze wilden het vertrouwen of de goede naam niet verliezen en daarom de spaanse investeringen niet laten vallen toen dat nog kon.

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 07 feb 2013 14:32
door snotversnui
HOERA!!!
NOS Journaal heden, 13.00 uur:

"Mensen die zogeheten participatiecertificaten hebben gekocht bij SNS en nu hun geld kwijt zijn moeten schadeloos worden gesteld, dat zei minister Dijsselbloem gisteren in het kamerdebat.
Het gaat om 2500 particulieren die 10 jaar geleden in totaal 57 miljoen euro aan SNS Reaal hebben geleend.
Volgens de minister zijn ze niet goed op de hoogte gesteld van de risico's van de certificaten. Ze dachten dat ze een spaarproduct hadden en konden niet weten dat ze bij nationalisatie van de bank hun geld kwijt zouden zijn.
Dijsselbloem heeft het nieuwe bestuur van SNS Reaal opdracht gegeven om snel met een oplossing te komen voor deze groep."

Re: SNS participatie-certificaten

Geplaatst: 10 feb 2013 00:05
door Tandwiel
OPROEP aan SNS PARTICIPATIEHOUDERS Certificaat 3 (oorspr. geplande uitkering in juni 2013):
Heeft u zich nog niet aangemeld bij de groep participanten die zich heeft verenigd in 'Groep Hendrix' doe dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk via: j.hendrix2@chello.nl
Bedankt!