LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Goede of slechte ervaring met banken? Ergens in belegd en twijfels?
Ventileer hier jouw mening.
Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 28 feb 2011 22:04

Kan iemand mij vertellen of dit zomaar mag?

Mailreactie van WestlandUtrecht Bank:

"In reactie op uw mail van 28 februari jongstleden, inzake legitimatie, berichten wij als volgt.

Het is juist dat een rijbewijs door de Nederlandse Staat aangemerkt is als wettig legitimatiebewijs. Daarnaast hebben banken en overige instellingen de vrijheid om een eigen afwijkende legitimatie eis stellen aan hun producten en / of diensten. WestlandUtrecht Bank heeft voor de SpaarOnline rekening gekozen om op dit moment alleen het paspoort en / of EU Identiteitskaart te accepteren als identificatie middel."

Nu is het zo dat ik geen pas en/of ID-kaart bezit. Onder andere vanwege het afgeven van een vingerafdruk en de opslag, waarvan ik niet overtuigd ben van de veiligheid hiervan.

Het rijbewijs is een erkend legitimatiebewijs, dit geven ze in hun mail ook toe.
Nu zie ik het zo, dat er bij dwang om nog een ander legitimatiebewijs aan te schaffen, sprake is van een onnodige (bovenmatige) handeling, die de veiligheid van mijn persoonsgegevens niet ten goede komt.
Dit feit is mijns inziens in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens.

Even voor de duidelijkheid: Het gaat om een online spaarrekening! Zo'n online spaarrekening is altijd gekoppeld aan een tegenrekening, alwaar je identiteit al vastgesteld is!
Laatst gewijzigd door Twosocks op 28 feb 2011 22:59, 1 keer totaal gewijzigd.

Leo The Emperor
Berichten: 4631
Lid geworden op: 12 dec 2010 16:19

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Leo The Emperor » 28 feb 2011 22:13

Nu zie ik het zo, dat er bij dwang om nog een ander legitimatiebewijs aan te schaffen, sprake is van een onnodige (bovenmatige) handeling, die de veiligheid van mijn persoonsgegevens niet ten goede komt.
Dit feit is mijns inziens in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens.
Dit lijkt me erg vergezocht, en ook niet een houdbaar juridisch standpunt.

De reden van de banken om het rijbewijs niet meer te accepteren is gelegen in het feit dat het oude papieren rijbewijs zeer makkelijk te vervalsen is , en er hierdoor al duizenden mensen zijn bedrogen cq. de banken hebben bedrogen.

Het lijkt me juist de veiligheid van de persoonsgegevens ten goede komen als dit rijbewijs niet meer wordt geaccepteerd voor legitimatie doeleinden

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 28 feb 2011 22:22

Het lijkt me juist de veiligheid van de persoonsgegevens ten goede komen als dit rijbewijs niet meer wordt geaccepteerd voor legitimatie doeleinden
We hebben het hier over een online spaarrekening, die altijd gekoppeld is aan een tegenrekening! De juistheid van de door mij opgegeven gegevens wordt dan ook via de tegenrekening geverifiëerd. In dit geval is een rijbewijs dus zeker niet onveiliger.

Op de website van WestlandUtrecht Bank is de volgende uitspraak te vinden:

"Hoe vindt identificatie van de rekeninghouder(s) van de SpaarOnline Rekening plaats?

Als bank zijn wij verplicht iedere klant te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dat kan uiteraard met een kopie van uw identiteitsbewijs, maar wij hebben ervoor gekozen het papierwerk voor u en voor ons te beperken. Daarom maken wij gebruik van identificatie op afstand. Dat houdt in dat wij uw identiteit verifiëren aan de hand van de gegevens zoals die bekend zijn bij de bank waar uw tegenrekening loopt."

Chocomelk
Berichten: 11419
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Chocomelk » 28 feb 2011 22:27

Bij het uwv is je rijbewijs ook geen geldig legitimatiebewijs.

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 28 feb 2011 22:35

Chocomelk schreef:Bij het uwv is je rijbewijs ook geen geldig legitimatiebewijs.
Kijk hier eens:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen ... licht.html

Daar vind je een overzicht van geldigheid van legitimatiebewijzen. (pdf). Pagina 12.

Bij banken is een rijbewijs volgens deze info dus rechtsgeldig. (Dat gaf WestlandUtrecht ook zelf toe, zoals in mijn eerste bericht te lezen valt.)

Arjan 1971
Berichten: 16
Lid geworden op: 28 feb 2011 23:41

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Arjan 1971 » 28 feb 2011 23:44

Beste Two Socks.
Dan open je de rekening toch gewoon niet. Ik denk dat het wellicht de beste optie is vor alle partijen. Banken hebben zelf het recht om voorwaarden anders neer te leggen dan dat de overheid dit doet.

buckleup
Berichten: 173
Lid geworden op: 16 sep 2008 18:33

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door buckleup » 01 mar 2011 00:21

Ja inderdaad, kerel. De bank heeft het recht om zelf te bepalen welke legitimatiebewijs ze accepteren. Gezien de grote aantallen fraudezaken met rijbewijzen, snap ik wel dat ze die in de ban hebben gedaan.

Dan kunt u wel blijven zeuren dat u dat jammer vindt, maar dat verandert verder niets aan de zaak.

elmo43
Berichten: 542
Lid geworden op: 03 sep 2009 19:53

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door elmo43 » 01 mar 2011 07:48

Ik kan me TS wel voorstellen, rijbewijs is een wettig id bewijs.
Werk en inkomen accepteren ook geen rijbewijs en als reden geven ze op dat op het rijbewijs geen adres vermeld staat. :? :? Beetje raar in mijn paspoort staat ook geen adres. :?

marcel75
Berichten: 1639
Lid geworden op: 12 jan 2008 16:22

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door marcel75 » 01 mar 2011 08:49

Helaas loopt de informatie op overheid.nl weer eens achter/is niet volledig. Voor de banken geldt natuurlijk ook nog de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme). Hierin staat onder meer ook dat een kopie van het legitimatiebewijs gemaakt moet worden en in het dossier van de klant moet zitten. Op dat legitimatiebewijs moeten alle voornamen volledig staan. En dat is bij een rijbewijs niet het geval. Een rijbewijs is ook niet meer dan een rijbewijs, zeg maar een diploma dat je geacht wordt een voertuig te kunnen besturen. Dat is dus geen legitimatiebewijs. Dat de overheid voor bepaalde zaken dat wel toestaat is een gevolg van luiheid van de burger. Te vaak had men geen paspoort bij zich en toen is de overheid de regels maar gaan aanpassen.

Een bank mag (en moet) dus zeker weten wie hij tegen over zich heeft en verlangt daarom een paspoort of ID-pas. Omdat daar gewoon wel alle gegevens staan.

Vraag me wel of hoe je wilt identificeren mocht je aangehouden worden en je rijbewijs is bijvoorbeeld gescheurd, ingenomen, ongeldig verklaard etc.

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 01 mar 2011 16:59

Allereerst wil ik verwijzen naar artikel 1 lid 4 van de Wet op de identificatieplicht:
Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, worden aangewezen:
4°. een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, een geldig rijbewijs.... (etc)
Vervolgens wijs ik er nogmaals op dat het hier om een online spaarrekening gaat, gekoppeld aan een tegenrekening.
WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME
Artikel 8.-2. Onverminderd het eerste lid neemt een instelling, indien een cliënt niet fysiek aanwezig is voor identificatie, maatregelen om het hogere risico te compenseren. De instelling kan aan de vorige volzin voldoen indien zij:

c. waarborgt dat de eerste betaling die met de zakelijke relatie of transactie verband houdt, wordt gedaan ten gunste of ten laste van een rekening van de cliënt bij een bank met zetel in een lidstaat of in een door Onze Minister van Financiën aangewezen staat die beschikt over een vergunning om in die lidstaat onderscheidenlijk die staat haar bedrijf te mogen uitoefenen.
Dit houdt dus in, dat ik via de website van de bank, mijn gegevens verstrek en dat door storting van de zogenaamde tegenrekening de verstrekte gegevens geverifiëerd kunnen worden. Dit is ook wat er in de praktijk gebeurd.

Tenslotte:
Artikel 11.-1. Indien de cliënt een natuurlijke persoon is, wordt diens identiteit geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. Bij ministeriële regeling kunnen documenten, gegevens of inlichtingen worden aangewezen op basis waarvan kan worden voldaan aan het in de vorige zin bepaalde.
Welke documenten gebruikt kunnen worden bepaald dus het betreffende ministerie en NIET de banken!
Er is momenteel een wet die meer duidelijkheid over de geldigheid van legitimatiebewijzen geeft en dat is dan weer het artikel 1 lid 4 van de Wet op de identificatieplicht, die ik reeds boven geciteerd heb.

marcel75
Berichten: 1639
Lid geworden op: 12 jan 2008 16:22

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door marcel75 » 01 mar 2011 17:10

Wil niet al te eigenwijs zijn, maar de WID bestaat niet meer. Die is op 1 augustus 2008 al ingetrokken. Sindsdien hebben de WWFT. En het is naast de bepalingen van de WWFT, nog altijd aan de banken een eigen beleid er op na te houden op het gebied van het voldoen aan de bepalingen van de WWFT. Als zij stellen dat ze een paspoort willen zien, dan kunnen ze dat zeker wel eisen. De WWFT geeft slechts een zeer minimale bodem en werkt vooral met graadmeters aan de hand waarvan de bank een risicoanalyse moet maken.

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 01 mar 2011 17:24

marcel75 schreef:Hierin staat onder meer ook dat een kopie van het legitimatiebewijs gemaakt moet worden en in het dossier van de klant moet zitten.
Onjuist! Er staat:
Artikel 33.-1a-1°. de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats dan wel plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan de identificatie heeft plaatsgevonden;
marcel75 schreef:Op dat legitimatiebewijs moeten alle voornamen volledig staan.
Ook dit staat nergens. er staat alleen dat de voornamen geregistreerd moeten worden, niet dat deze op het legitimatiebewijs vermeld moeten staan!

marcel75
Berichten: 1639
Lid geworden op: 12 jan 2008 16:22

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door marcel75 » 01 mar 2011 17:30

Twosocks,
Je moet eens meer gaan lezen dan alleen wetteksten. Dan had je namelijk geweten dat een financieel dienstverlener moet kunnen aantonen hoe die aan die gegevens komt en ze gecontroleerd heeft. Is dat op basis van het dossier niet aantoonbaar dan kan er een behoorlijke boete volgen.

Dat bewijsstuk is dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs. En omdat op een rijbewijs niet alle voornamen volledig staan, kom je bij een paspoort of id-kaart uit.

Neem eens contact op met een compliance officer van een bank of welke dienstverlener ook en je weet hoe regelgeving in de praktijk werkt en welke sancties op niet nakoming daarvan staat.

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 01 mar 2011 17:57

marcel75 schreef:Wil niet al te eigenwijs zijn, maar de WID bestaat niet meer. Die is op 1 augustus 2008 al ingetrokken. Sindsdien hebben de WWFT. En het is naast de bepalingen van de WWFT, nog altijd aan de banken een eigen beleid er op na te houden op het gebied van het voldoen aan de bepalingen van de WWFT. Als zij stellen dat ze een paspoort willen zien, dan kunnen ze dat zeker wel eisen. De WWFT geeft slechts een zeer minimale bodem en werkt vooral met graadmeters aan de hand waarvan de bank een risicoanalyse moet maken.
Dat WID niet meer van toepassing is is me bekend, ik verwijs dan ook naar de WWFT.

Banken mogen volgens jou dan wel een eigen beleid voeren, echter er is hier ook sprake van nog een andere wet, waar ze ook rekening moeten houden en dat is de wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 11-1.Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Artikel 13 De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Over het feit dat sommige banken eisen een kopie van een legitimatiebewijs toe te sturen, heb ik reeds een klacht neergelegd bij het CBP (College bescherming persoonsgegevens). Mijn bezwaar: De echtheid van een kopie is totaal niet vastgesteld. Het kan makkelijk met een programma als Photoshop vervalst zijn. Daarnaast is er kans dat de kopie en dus mijn persoonsgegevens, op een verkeerde plaats terecht komt. Het versturen van een kopie heeft dus geen enkele toegevoegde waarde maar brengt wel extra risico's met zich mee. Dit is in strijd met de bovengenoemde artikelen van WBP.

Feit is dat banken doen wat ze willen en hun zorgplicht t.a.v. klanten niet erg serieus nemen.
Is het niet zo dat onlangs in de tweede kamer een debat heeft plaatsgevonden over banken en dat hierbij ook gesproken werd over klantenservice, die te wensen over liet?

Tenslotte: Er is geen enkele reden die rechtvaardigt het rijbewijsnummer (ja we praten in essentie alleen maar over dit bewuste nummer!) niet te accepteren.

Leo The Emperor
Berichten: 4631
Lid geworden op: 12 dec 2010 16:19

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Leo The Emperor » 01 mar 2011 18:05

Tenslotte: Er is geen enkele reden die rechtvaardigt het rijbewijsnummer (ja we praten in essentie alleen maar over dit bewuste nummer!) niet te accepteren.
Jawel, en dat heb ik mijn eeste posting al vermeld. Het oude rijbewijs is zeer fraudegevoelig. Voldoende argumentatie lijkt me zo.

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 01 mar 2011 18:15

marcel75 schreef:Twosocks,
Je moet eens meer gaan lezen dan alleen wetteksten. Dan had je namelijk geweten dat een financieel dienstverlener moet kunnen aantonen hoe die aan die gegevens komt en ze gecontroleerd heeft. Is dat op basis van het dossier niet aantoonbaar dan kan er een behoorlijke boete volgen.

Dat bewijsstuk is dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs. En omdat op een rijbewijs niet alle voornamen volledig staan, kom je bij een paspoort of id-kaart uit.

Neem eens contact op met een compliance officer van een bank of welke dienstverlener ook en je weet hoe regelgeving in de praktijk werkt en welke sancties op niet nakoming daarvan staat.
Wat geeft je het idee dat ik niet op de hoogte ben van de plichten van een financieel dienstverlener?

Met alle respect, je blijft één ding over het hoofd zien:
We praten over identificatie op afstand! Ik ben hierbij niet fysiek aanwezig! In WID alsook in WWFT is in deze situatie voorzien en wordt de identiteit vastgesteld door de tegenrekeningprocedure.
Niet elke bank vraagt bij openen van een online spaarrekening om de kopie. Alleen hieruit blijkt al dat het helemaal niet nodig is.

Wat is er mis met het nalezen van de wet? De banken beroepen zich erop en jijzelf komt ook aanzetten met verwijzingen en geeft er bovendien ook nog een eigen, onjuiste interpretatie aan........... Wellicht dat je eerst zelf maar eens wat meer en zeker beter moet lezen.....

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 01 mar 2011 18:22

Leo The Emperor schreef:
Tenslotte: Er is geen enkele reden die rechtvaardigt het rijbewijsnummer (ja we praten in essentie alleen maar over dit bewuste nummer!) niet te accepteren.
Jawel, en dat heb ik mijn eeste posting al vermeld. Het oude rijbewijs is zeer fraudegevoelig. Voldoende argumentatie lijkt me zo.
Bij identificatie op afstand worden de gegevens die je verstrekt geverifiëerd bij de bank waar je je tegenrekening hebt. Als je foutieve gegevens doorgeeft, wordt dit meteen duidelijk, derhalve is er qua fraudegevoeligheid dus geen verschil in vergelijking met paspoort of ID-Kaart. Je argumentatie gaat dus mank....

Nogmaals: De wetgever bepaald welke legitimatiebewijzen geldig zijn en in welke situatie. Niet de banken!

Leo The Emperor
Berichten: 4631
Lid geworden op: 12 dec 2010 16:19

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Leo The Emperor » 01 mar 2011 18:28

Kan iemand mij vertellen of dit zomaar mag?

Ik heb niet het idee dat je antwoord zoekt op de eerste vraag die je hebt gesteld
Bij identificatie op afstand worden de gegevens die je verstrekt geverifiëerd bij de bank waar je je tegenrekening hebt. Als je foutieve gegevens doorgeeft, wordt dit meteen duidelijk, derhalve is er qua fraudegevoeligheid dus geen verschil in vergelijking met paspoort of ID-Kaart. Je argumentatie gaat dus mank....
Leg me dan eens uit hoe de bank dit verifieert, als je met vervalst rijbewijs komt, waar wel jouw foto en de eerder door jouw gebruikte naam op staan maar wat niet aan jezelf toebehoort ?

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 01 mar 2011 18:47

Leo The Emperor schreef:
Kan iemand mij vertellen of dit zomaar mag?

Ik heb niet het idee dat je antwoord zoekt op de eerste vraag die je hebt gesteld
Bij identificatie op afstand worden de gegevens die je verstrekt geverifiëerd bij de bank waar je je tegenrekening hebt. Als je foutieve gegevens doorgeeft, wordt dit meteen duidelijk, derhalve is er qua fraudegevoeligheid dus geen verschil in vergelijking met paspoort of ID-Kaart. Je argumentatie gaat dus mank....
Leg me dan eens uit hoe de bank dit verifieert, als je met vervalst rijbewijs komt, waar wel jouw foto en de eerder door jouw gebruikte naam op staan maar wat niet aan jezelf toebehoort ?
De wetgever gaat er van uit dat bij het vaststellen van je identiteit bij de bank waar je daadwerkelijk fysiek aanwezig bent geweest, voldoende zorgvuldigheid is gehanteerd. Van de controlerende, online bank wordt alleen verwacht dat hij de gegevens vergelijkt met die van de tegenrekening, zij hoeven de juistheid van de gegevens van de tegenrekening niet op juistheid te controleren, dat is namelijk de verantwoordelijkheid van de bank die de tegenrekening beheerd!

Twosocks
Berichten: 114
Lid geworden op: 29 jan 2009 12:57

Re: Weigering rijbewijs als legitimatie door WestlandUtrechtBank

Ongelezen bericht door Twosocks » 01 mar 2011 22:53

Kijk eens naar dit filmpje. Hier wordt goed uitgelegd wat mijn bezwaar is.

http://www.youtube.com/watch?v=b3YPlu3NeIY

Onzin? Denk ook eens aan de OV-Chipkaart......

Ook interessant:

http://tweakers.net/nieuws/52684/chaos- ... ister.html

http://nos.nl/artikel/147667-opslag-vin ... eilig.html

http://nos.nl/artikel/219043-rechter-bu ... ukken.html

Gesloten