LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] beleggingen Yarden

Heb je vragen omtrent verzekeringen? Of je hebt een duidelijke mening over verzekeraars? Geef hier jouw mening.
hgb
Berichten: 12
Lid geworden op: 13 okt 2007 14:48

beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door hgb »

De premie van de Yarden uitvaartverzekering is afhankelijk van de beleggingsresultaten van Yarden. Waar kan je de koers van het fonds volgen?

kweenie
Berichten: 15412
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door kweenie »

Ik kan nergens vinden dat de premie van de uitvaartverzekering afhankelijk is van de beleggingsresultaten. Waar heeft u dat gevonden?

Het is wel zo dat de premie (net als alle andere verzekeringspremies trouwens) lager zal worden als de maatschappij meer winst maakt en dat een deel van de winst van een maatschappij voortkomt uit wat ze met de premies doen. Als ze hun vermogen met een hoog rendement kunnen beleggen, dan maken ze meer winst, wat uiteindelijk in de premie tot uiting komt.

Bij yarden heb je ook uitvaartsparen, maar dat is meer een soort spaarrekening, waarbij je rente krijgt op het gespaarde bedrag.

Een andere mogelijkheid is dat je een uitvaartverzekering van Yarden hebt, gecombineerd met een andere (levens)verzekering. Dan kan het zo zijn dat de uitkering bij overlijden vast ligt, maar dat die bestaat uit de waarde van de levensverzekering elders plus een deel van Yarden. Om tot het vaste uitkeringsbedrag te komen moet bij Yarden dus verzekerd zijn het gat tussen het vaste uitkeringsbedrag en de waarde van je levensverzekering. De premie voor Yarden is dan dus afhankelijk van hoeveel de dekking moet zijn, en dat is weer afhankelijk van hoeveel de levensverzekering waard is, en dat is weer afhankelijk van hoe die premies zijn belegd. Goede beleggingsresultaten betekenen dan een hogere waarde van de levensverzekering, waardoor er een lagere dekking door Yarden nodig is, waardoor de premie voor Yarden lager is.

Maar hoe het bij jou zit weet ik dus niet omdat je te weinig informatie geeft.

hgb
Berichten: 12
Lid geworden op: 13 okt 2007 14:48

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door hgb »

Als het fonds een rendement maakt hoger dan een pakket staatsleningen dan gaat de waarde van de polis omhoog (indexering) zonder premieverhoging. Dit werd de afgelopen jaren per jaar bekeken, als klant echter kan je niet achterhalen wat het fondsrendement is.
Het is hierdoor een gemengde levensverzekering , het staat gewoon in de polisvoorwaarden. Stel het rendement is 12%= geen hogere premie. Volgende jaar 3%=hogere premie. Nu kijken ze niet meer per jaar maar eens per 5 jaar. Als klant wil je toch graag weten wat het rendement is aangezien dit gevolgen heeft voor de premie. Bij een hypotheek kan je ook de koers volgen als een deel van de premie belegd is.

kweenie
Berichten: 15412
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door kweenie »

Bij veel (winstdelende) levensverzekeringen en pensioenregelingen is er een regeling waarbij de premie erop gebaseerd is dat een (standaard) pakket staatsleningen bv. 3% rendement haalt. Is het rendement van dit pakket staatsleningen in een jaar hoger, dan wordt een deel van die overrente ofwel aan je verzekeringswaarde toegevoegd, of via een bepaalde formule omgezet in korting op de premie. Dit systeem is vrij helder en objectief, omdat het uitgaat van voor iedereen eenduidig te achterhalen factoren, die ook nog eens onafhankelijk zijn van de werkelijke kwaliteit van de beleggingen.

Bij andere winstdelende verzekeringen wordt er gekeken naar het verschil tussen het feitelijke rendement en het 'staatsleningenrendement'. Dat is moeilijker te achterhalen, mede omdat (wat jij ook aangeeft) de waarde van de beleggingen en het rendement moeilijk te controleren is.

Maar ook voor de verzekeringsmaatschappij is het niet op elk moment bekend wat de waarde van de beleggingen is. Waarschijnlijk is er niet simpel in een (beursgenoteerd) beleggingsfonds belegd, maar wordt er direct belegd. Bijvoorbeeld ook in onroerend goed (lange termijn, stabiel etc.). De waarde van een gebouw en vooral het rendement van een gebouw, kan niet van dag tot dag worden bijgehouden. Dat wordt dus vaak alleen aan het eind van het boekjaar bepaald.

Dat betekent dus ook dat de waarde van de beleggingen (en het rendement) niet van dag tot dag bekend is, maar slechts eens per jaar. Wil je inzicht in de beleggingsresultaten van Yarden, dan zul je dus de jaarverslagen van de afgelopen jaren moeten bekijken.

Overigens zijn er meer levensverzekeringsmaatschappijen die zo'n soort winstdeling toepassen, maar daarbij wordt vaak de waarde van je beleggingen verhoogd met een deel van het overrendement. Vaak is een (laag) rendement gegarandeerd en komt er een (flink) extra bedrag bij van de winstdeling. (Echte garanties zijn namelijk zeer moeilijk/duur om te geven.) Bij een risicoverzekering kan dat niet, omdat je daar geen opgebouwde waarde hebt. Dan vloeit het dus terug in de vorm van lagere premies.

hgb
Berichten: 12
Lid geworden op: 13 okt 2007 14:48

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door hgb »

Zijn ze niet verplicht een koers te publiceren?
In de krant staan koersen van fondsen van veel verzekeraars.
Bovendien kan je ook de koers van fondsen volgen die beleggen in niet beurgenoteerde bedrijven.
Het lijkt mij dat Yarden het tegenover zijn klanten verplicht is transparant te zijn over de waarde van de beleggingen en de koers dagelijks kan publiceren. Onroerend goed staat toch ook gewoon op de balans?

kweenie
Berichten: 15412
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door kweenie »

Nee, dat zijn ze niet verplicht.

In de krant staan inderdaad koersen van beleggingsfondsen die door verzekeraars worden aangeboden, maar dit heeft niets te maken met wat de verzekeraar zélf met het geld doet of waar de verzekeraar het geld in investeert. Het zijn alleen manieren die ze aan beleggers aanbieden, om je geld te kunnen investeren.

Bij veel winstdelende maatschappijen is onbekend wat het (beleggings)rendement van die maatschappij is. Er is vaak alleen een verdeelsleutel bekend om de (over)winst te verdelen. Daarbij wordt alleen aan het eind van het jaar gekeken wat er voor resultaat is behaald en een deel daarvan wordt jaarlijks onder de klanten verdeeld. Voor veel levensverzekeringen is dit ook de enige manier om een zeker minimaal rendement en een zekere uitkering te combineren met de kans op meer rendement in goede tijden. Er wordt vaak een bescheiden rendement gegarandeerd, bv. 3% per jaar, met daarbovenop een deel van het extra rendement dat is behaald. Maar dat rendement is dus alleen aan het eind van het jaar bekend.

testcase
Berichten: 602
Lid geworden op: 03 jun 2007 01:03

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door testcase »

koers publiceren?!?1?1?1

Nu haal je toch een aantal dingen door elkaar.

Yarden is een bedrijf dat zijn ontvangen premies belegd en geen fonds of een bedrijf dat fondsen beheert. De beleggingresultaten kan je terugvinden in het jaarverslag zoals de wet dat voorschrijft.

Elk verzekeringsbedrijf past zijn premies aan als de bellegingresultaten minus kosten niet de stijging van de dekking(in dit geval de uitvaart) bij kunnen houden. Hier zijn GEEN uizonderingen op, dit doen alle partijen. Dit is vastgesteld in de voorwaarden. Het enige wat yarden nu heeft gedaan is dat in plaats van de premie te laten stijgen men ook een optie heeft ingebeouwd om de premie niet te laten stijgen, maar dit betekend natuurlijk wel dat het pakket niet meer volledig gedekt is.
Dus waarom je nu ineens een koers wil zien is mij een raadsel. je bent er alleen maar op vooruit gegaan(meer keuzemogelijkheden).


Als je een beleggingshypotheek hebt . Beleg je de premie in meestal belegingsfondsen. Dat is een produkt op de beurs of bij een bedrijf deze heeft dan een kunstmatige koers. En ja die moeten ee koers publiceren.

hgb
Berichten: 12
Lid geworden op: 13 okt 2007 14:48

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door hgb »

Nee, U draait de boel om.
Eerst was er een vaste premie, nu is de premie afhankelijk van de beleggingsresultaten van Yarden. Het is al enkele jaren een gemengde verzekering. Yarden heeft nagelaten de klanten te informeren over de resulaten van de beleggingen.
Andere verzekeringsmaatschappijen publiceren ook afgifteprijzen dus waarom doet Yarden dit niet?

kweenie
Berichten: 15412
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door kweenie »

Hangt van het soort gemengde verzekering af. Er zit namelijk een verschil tussen beleggingsverzekeringen en spaarverzekeringen.

Bij beleggingsverzekeringen koop je units van een bepaald beleggingsfonds en van deze units (of van dit beleggingsfonds) flucueert de koers. Die hebben dus een unitprijs, die je kunt opzoeken.

Bij spaarverzekeringen wordt over je inleg een bepaald (gegarandeerd) rentepercentage vergoed. Je kunt het zien als units die elk jaar bv. 3% rendement geven. Als aan het eind van het jaar, of aantal jaren, blijkt dat ze een beter rendement hebben kunnen halen dan verwacht, en er blijft dus geld 'over', dan wordt een deel van dat extra rendement verdeeld onder de polishouders, volgens een bepaalde verdeelsleutel.

Dit geld wordt uitgekeerd in ofwel een extra bedragje op je saldo (of bonus units), ofwel een korting op de aankoop van de units volgend jaar (of in de volgende jaren). Dit hangt af van of het eindbedrag vast moet liggen of dat de inleg vast moet liggen.

Essentieel hierbij is dat je nooit een hogere premie krijgt dan de basispremie, je hebt altijd een gegarandeerd rendement en je kunt dus ook nooit verlies hebben op je beleggingen. Dit is zijn grote verschillen met een beleggingsverzekering.

testcase
Berichten: 602
Lid geworden op: 03 jun 2007 01:03

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door testcase »

hgb wrote:

Nee, U draait de boel om.
Eerst was er een vaste premie
NU breekt mijn klomp. Mijn verhaal was toch erg duidelijk. nu toch maar even wat werk verricht voor ongelovige Thomassen:

--- zie avvl voorwaarden 1993 zie art. 4.5a:http://www.yarniek.nl/avvl/Binder1.pdf
--- zie yarden voorwaarden 2005 zie artikel 4.2: http://www.yarniek.nl/avvl/Binder1.pdf
--- zie artikel 4 uit de Nuva voorwaarden(geplukt van de yarniek site:
Artikel 4. Herziening
De premie kan eenmaal per jaar door de Vennootschap worden herzien, indien de ontwikkeling van de kosten van een uitvaart, daartoe naar het oordeel van de Vennootschap aanleiding geeft.
De overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel herziene premie wordtaan het begin van het jaar schriftelijk aan de verzekeringnemer mede­ gedeeld in de vorm van een aanhangsel. Dit aanhangsel maakt deel uit van de polis.
Oftewel het heeft atijd in de voorwaarden gestaan dat de premie elk jaar aangepast kan worden. Dat dit niet elk jar is gebeurd heeft uiteraard met de kosten en rendementsontwikkelingen te maken. Deze worden elk jaar uigebreid geplubiceerd in het jar verslag.

Ach en over de koers van het fonds. U heeft de klok wel horen luiden,maar.....

Tot slot. Alle uitvaartverzekeraars hebben altijd een artikel in hun voorwaarden staan dat ze de premie kunnen aanpassen. En dat is ook logisich, omdat yarden onmogelijk de kostenontwikkeling en rendementsontwikkeing kan voorzien. Yarden biedt de kant nu alleen de gelegenheid om de premie gelijk te houden, maar het pakket minder te maken. Low prices, high service. O nee dat was wat anders.


Ik maak er verder gen woorden meer aan vuil. Ik adviseer dat u eens met een deskundige gaat praten en het u laat uitleggen.

hgb
Berichten: 12
Lid geworden op: 13 okt 2007 14:48

Re: beleggingen Yarden

Ongelezen bericht door hgb »

Ja, U kan het mooi vertellen.
Die enbloc clausule is er voor als er een overstroming is of er een griep uitbreekt waardoor een verzekeraar niet meer kan garanderen dat iedereen de uitvaart krijgt die in de voorwaarden staat. Niet om klanten te benadelen en de winst te vergroten.

Gesloten