Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ben je het niet eens met de regelgeving of de overheid? Ventileer hier jouw mening.
ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Er volgt wel meer "gewoon direct uit de wet" , je moet het maar net even weten.

Ik heb (indirect) een aantal malen mogen ervaren dat de Geschillencommissie overwoog in het voordeel van de klager te beslissen. De bank deed vervolgens onder dreiging van een een nog langere procedure een halfslachtig aanbod om een voorbeelduitspraak te voorkomen. Sta dan maar eens sterk in je schoenen als consument die zijn gemachtigde niet eens mee mag nemen...

Had Kifid meteen de daad bij het woord gevoegd met een mondelinge uitspraak, dan was de schadevergoeding vele (tien)duizenden euro hoger uitgevallen. En hadden we perfecte voorbeelduitspraken gehad voor honderden andere gedupeerden...

Moneyman
Berichten: 25888
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman »

Die volg ik niet. Ongeacht of de uitspraak mondeling of schriftelijk wordt gedaan, wordt het sowieso pas gedaan na dat onderhandelmoment met de bank waar je het over hebt. Het effect zal dus in de praktijk niet anders zijn.
ClaimConcept schreef:
04 feb 2021 16:32
Er volgt wel meer "gewoon direct uit de wet" , je moet het maar net even weten.
Tsja, een ieder wordt geacht de wet te kennen - en zeker voor mensen die als gemachtigde optreden mag verwacht worden dat dat op de relevante wetgeving ook zo is natuurljk.

ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

@Moneyman, geen speld tussen te krijgen. Maar met "gewoon de wet" zou er geen rechter nodig zijn, zou de strijd rond aandelenlease/effectenlease geen 20 jaar hoeven duren. De praktijk is echter weerbarstiger, en juist alternatieve geschilbeslechting moet glashelder zijn zonder dat grootmachten als Aegon en Dexia achter de schermen invloed hebben.

Moneyman
Berichten: 25888
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman »

ClaimConcept schreef:
05 feb 2021 10:25
...en juist alternatieve geschilbeslechting moet glashelder zijn zonder dat grootmachten als Aegon en Dexia achter de schermen invloed hebben.
Je klinkt als een complotdenker :wink: Het feit dat KIFID er -net als ieder ander rechtsprekend orgaan- voor kan kiezen mondeling uitspraak te doen, heeft natuurlijk niets te maken met "grootmachten die achter de schermen invloed hebben".

ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Moneyman schreef:
05 feb 2021 12:49
Je klinkt als een complotdenker :wink: Het feit dat KIFID er -net als ieder ander rechtsprekend orgaan- voor kan kiezen mondeling uitspraak te doen, heeft natuurlijk niets te maken met "grootmachten die achter de schermen invloed hebben".
Ik sta 100% achter de uitgangspunten van laagdrempelige alternatieve rechtspraak, maar dat betekent niet dat er geen verbeterpunten zijn. Nadat ik eind 2011 bekend raakte met deze klachtmogelijkheid bij Kifid, heb ik meteen een groot aantal klachten over Achmea, Aegon en Dexia neergelegd. In september 2012 heeft de toenmalige Ombudsman eenzijdig alle klachtbehandeling stilgelegd (ook bij de Geschillencommissie waar hij formeel geen enkele zeggenschap over had) en Aegon alle klagers rechtstreeks buiten mij om laten benaderen. Het begin van een haat-liefde verhouding.

Halverwege 2015 ontdekte ik dat niet de Commissie, maar de Secretaris uitspraken in concept uitschrijft. Omdat mij als gemachtigde woorden in de mond werden gelegd die ik aantoonbaar niet geschreven of gezegd had, heb ik uiteindelijk aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte. Nooit meer iets van het OM gehoord, wel werd de desbetreffende Secretaris binnen een week uit zijn functie ontheven...

Over de invloed achter de schermen misschien later meer, maar met de kennis van nu ben ik ervan overtuigd dat een mondelinge uitspraak meteen bij de hoorzitting deze ellende niet met zich mee zou hebben gebracht.

Moneyman
Berichten: 25888
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman »

ClaimConcept schreef:
05 feb 2021 14:17
Moneyman schreef:
05 feb 2021 12:49
Je klinkt als een complotdenker :wink: Het feit dat KIFID er -net als ieder ander rechtsprekend orgaan- voor kan kiezen mondeling uitspraak te doen, heeft natuurlijk niets te maken met "grootmachten die achter de schermen invloed hebben".
Ik sta 100% achter de uitgangspunten van laagdrempelige alternatieve rechtspraak, maar dat betekent niet dat er geen verbeterpunten zijn. [...]
Daar sluit ik me bij aan. Dat geldt wat mij betreft overigens voor de héle rechtspraak, niet alleen het alternatieve deel.
ClaimConcept schreef:
05 feb 2021 14:17
Halverwege 2015 ontdekte ik dat niet de Commissie, maar de Secretaris uitspraken in concept uitschrijft. Omdat mij als gemachtigde woorden in de mond werden gelegd die ik aantoonbaar niet geschreven of gezegd had, heb ik uiteindelijk aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte. Nooit meer iets van het OM gehoord, wel werd de desbetreffende Secretaris binnen een week uit zijn functie ontheven...
Dat klinkt wellicht als iets heel bijzonder, maar is de normaalste zaak van de wereld. Of dacht je echt dat vonnissen altijd door de rechter geschreven worden? Welnee, dat gebeurt heel vaak gewoon door griffies en secretarissen. Het is de rechter die verantwoordelijk is en ondertekent, maar dat wil niet zeggen dat hij de stukken zelf maakt.

Ik maak als gerechtsdeurwaarder ook niet alle authentieke akten die ik beteken zelf. Dat er in een uitspraak een onjuiste weergave wordt gedaan, zegt meer iets over het functioneringsniveau van die bewuste medewerker (en dat verklaart ook heel simpel waarom hij uit zijn functie is ontheven), maar bevestigt ook geen complot.
ClaimConcept schreef:
05 feb 2021 14:17
Over de invloed achter de schermen misschien later meer, maar met de kennis van nu ben ik ervan overtuigd dat een mondelinge uitspraak meteen bij de hoorzitting deze ellende niet met zich mee zou hebben gebracht.
Ik lees wat je schrijft, maar ik mis nog steeds iedere vorm van argumentatie.

Joepie Joepie
Berichten: 1170
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Soms zijn mensen te overtuigd van eigen gelijk om naar elkaar te kunnen luisteren (daarmee doel ik niet alleen op KiFID zelf).

Moneyman
Berichten: 25888
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman »

Joepie Joepie schreef:
08 feb 2021 15:23
Soms zijn mensen te overtuigd van eigen gelijk om naar elkaar te kunnen luisteren (daarmee doel ik niet alleen op KiFID zelf).
Een waarheid als een koe. Maar in deze vage vorm is je post nogal nutteloos en nietzeggend.

Joepie Joepie
Berichten: 1170
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Jelle vertrouwt KiFiD niet, KiFiD luistert niet meer naar hem.

Ik heb niet het gevoel dat KiFiD naar mij geluisterd heeft.

ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het gaat mij niet om mijn eigen gelijk, maar om gerechtigheid. En toezicht op het toezicht op het toezicht
Moneyman schreef:
05 feb 2021 15:21
Het is de rechter die verantwoordelijk is en ondertekent
Het is mij al jaren bekend dat de Secretaris bij Kifid niet alleen de uitspraak schrijft, maar ook digitaal ondertekent:
ClaimConcept schreef:
14 mar 2017 20:52
De Secretaris bij Kifid, ook in het nieuwe Reglement oncontroleerbaar. De Regisseur, zeker nu de Ombudsman is opgeheven. En daarmee tegelijkertijd de controle van onze Tweede Kamer.

Behandelaar, beoordelaar, bemiddelaar (nog nooit meegemaakt), beoordelaar, aanklager, beoordelaar, beslisser hoor- wederhoor, beoordelaar, beslisser vereenvoudigde behandeling, hoor- of geen hoorzitting, doorgeefluik bewijsstukken (of niet), beoordelaar, scribent hoorzitting en eventuele schikkingsovereenkomst, beoordelaar, opsteller (concept)uitspraak, ondertekenaar uitspraak, inclusief de handtekening van de Voorzitter.

Diens almacht werd altijd in alle toonaarden ontkent door Voorzitters, Directie en Bestuur van Kifid, het heeft uiteindelijk geleid tot mijn uitsluiting. Dan is het extra fijn als een nieuwbakken Secretaris eens openlijk zijn functie op LinkedIn plaatst :
Jurist Effecten, Bank- en Hypotheekzaken
Company Name Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Verrichten van juridische en vakinhoudelijke werkzaamheden ten aanzien van de voorgelegde klachten op de afdelingen Beleggingen en Bancaire diensten.

- Inventarisatie, analyse en beoordeling van de aanhangige zaken;
- Bemiddeling: onderzoeken of, zonder uitspraak van de Geschillencommissie, gekomen kan worden tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing;
- Regievoering van de lopende zaken;
- Deelname aan de zittingen/beraadslaging van de Geschillencommissie en het opstellen van de (concept)uitspraken
Ook in 2012, 2014 en 2015 heb ik al aandacht gevraagd voor die allesbepalende rol van Secretaris bij Kifid. Waarover Kifid zelf heeft toegegeven dat deze zelfs handtekeningen van de Voorzitter digitaal plaatst!
En nee, dit ging niet over de Secretaris die z'n congé kreeg

Moneyman
Berichten: 25888
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman »

Kan je eens kort en krachtig (dus zonder ontelbare citaten, verwijzingen en links) aangeven wat precies je issue is met die ondertekening door de secretaris, waarv je het steeds over hebt?

ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Ik heb vele issues over Kifid, allemaal gerelateerd aan Aandelenlease/Effectenlease. Aanleiding voor onze huidige dialoog was publicatie van een 'Mondelinge uitspraak', een mogelijkheid die ik vanuit de Reglementen niet ken. Je mag van het enige door de Minister van Financiën gecertificeerde ADR-instituut verwachten dat zij zich aan de eigen Reglementen houdt.

Jij reageerde met een nieuwsbericht van 1 oktober 2019 waarin de mogelijkheid van een 'Mondelinge uitspraak' werd aangekondigd. Ik vond en vind het raar dat klagers hier niet persoonlijk op worden gewezen, jij gaf aan dat deze mogelijkheid gewoon uit de wet volgt. Maar waarom dan een speciaal nieuwsbericht? En zo kwam ik bijna als vanzelf op de rol van de Secretaris.

En nee, dan vind ik niet dat deze spin in het web zelfs de handtekening van de Voorzitter digitaal kan plaatsen. Een officiële uitspraak is in mijn ogen pas controleerbaar authentiek als deze net als bij de gewone rechter met pen is ondertekend.

Moneyman
Berichten: 25888
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman »

Ik ben het wel met je eens dat het netter zou zijn dat de mogelijkheid van de mondelinge uitspraak in het Reglement zou staan, al is het slechts een melding "ten overvloede", aangezien de wet uiteraard boven een reglement gaat.

De link tussen een nieuwsbericht over die mondelinge uitspraak en de rol van de secretaris zie (of volg) ik niet. Dat er een nieuwsbericht wordt geplaatst als er iets verandert is toch niet meer dan logisch?
ClaimConcept schreef:
09 feb 2021 08:58
En nee, dan vind ik niet dat deze spin in het web zelfs de handtekening van de Voorzitter digitaal kan plaatsen. Een officiële uitspraak is in mijn ogen pas controleerbaar authentiek als deze net als bij de gewone rechter met pen is ondertekend.
Tsja, dat klinkt logisch maar is het niet. Je kunt een digitale handtekening net zo min controleren als een zogenaamde natte handtekening. De uitspraken worden natuurlijk ook gewoon door de rechter én de secretaris ondertekend. Dat er een keer een uitspraak de deur uit is gegaan waarin verzuimd is de handtekening van de rechter te plaatsen, maakt dat niet anders. Oftewel: je maakt hier een enorm punt van iets wat de facto niets voorstelt.

ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
02 feb 2021 12:51
Ik zag dat de oproep van de SP al weer enige tijd geleden is gedaan, op 3 oktober 2020 (zie link)

Een financiële waakhond is nodig
Als bijvoorbeeld blijkt dat je teveel hebt betaald aan je bank, maar de bank geeft niet thuis, dan kan je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, ook wel het Kifid genaamd. Dit instituut heeft als taak mensen bij te staan wanneer zij klachten hebben over financiële dienstverleners en een eerlijke kans te bieden om tot een oplossing te komen. Maar het komt te vaak voor dat dit Klachteninstituut niet aan de kant van de mensen staat.

SP-Kamerlid Alkaya: “Het Kifid moet een waakhond van de consument zijn, maar in plaats daarvan is het een thuisfluiter voor de financiële instellingen”. De SP vindt dat het Kifid mensen écht moet bijstaan tegenover de macht van grote financiële instellingen en hun dure advocaten. De SP zet zich al langer in voor verbetering, maar ziet te weinig verbetering.

Uit eerdere evaluaties bleek al dat het Kifid te nauw verbonden is met de financiële sector en dat zij zelfs haar financiering uit deze sector ontving. Momenteel is de doorlooptijd voor klachten extreem lang, is de communicatie slecht, is er sprake van geheimhouding die slecht uitpakt voor mensen en krijgen mensen in slechts 7% van de gevallen gelijk. In plaats van een gelijk speelveld en ondersteuning voor mensen vormen lijkt het instituut een extra obstakel om tot een eerlijke oplossing te komen.

Naar aanleiding van de vele klachten maakt de SP een zwartboek over het Kifid. Heeft u ook een slechte ervaring gehad met het Kifid, mail uw verhaal dan naar [email protected]
Op 10 februari 2021 gevolgd door een initiatiefnota van SP-kamerlid Alkaya, die op 26 september 2022 met minister Kaag van Financiën in de Tweede Kamer is behandeld:
Van 'neutrale' arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Interessant genoeg om in Den Haag het debat vanaf de publieke tribune live te volgen. Een constructief overleg, al bekruipt mij gaandeweg wel een gevoel van déjà vu bij het horen en zien van motie 35722-3 van SP-kamerlid Leijten:
in Motie 35722-3, d.d. 26 september 2022 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid schreef:van mening dat de financiering en de wijze waarop Kifid is georganiseerd invloed hebben op het functioneren ervan en dat de verbeteringen die al zijn doorgevoerd naar aanleiding van de initiatiefnota weliswaar goed, maar onvoldoende zijn;

verzoekt de regering Kifid te hervormen tot een publiekrechtelijke organisatie met enerzijds een onafhankelijke geschillencommissie en anderzijds secretarissen die consumenten actief bijstaan in conflicten met financiële instellingen, conform de voorstellen in de initiatiefnota,
Ofwel de organisatie tot 1 april 2017 met de (zelfstandige) Ombudsman Financiële Dienstverlening Kifid !
1 april 2014: in het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie financiële dienstverlening, Kifid schreef: Algemene inleiding
Dit reglement omvat een belangrijke verandering in de procedure bij Kifid. In de kern komt deze erop neer dat de dubbele beoordeling van zaken in de fase van de Ombudsman en van de Geschillencommissie, met de daarbij behorende dubbele dossieropbouw, wordt afgeschaft. De Ombudsman zal zich uitsluitend toeleggen op bemiddeling. Het geven van oordelen wordt geconcentreerd bij de Geschillencommissie, met in zaken met een groter belang de mogelijkheid van hoger beroep.

De belangrijkste reden voor de wijziging is dat het, mede gelet op de implementatie van de ADRrichtlijn, wenselijk is de doorlooptijd van de procedure bij Kifid te bekorten. Met het oog daarop zijn ook de termijnen herzien, en de mogelijkheden tot uitstel beperkt. Doordat de Ombudsman zich uitsluitend zal toeleggen op bemiddeling, kan ook de bemiddelende functie van Kifid worden versterkt. Daarmee wordt de kwaliteit van de geschilbeslechting vergroot.

De bemiddelfase zal sterker dan voorheen een vertrouwelijk karakter krijgen, waarbij de bemiddeling geen invloed heeft op de beoordeling. Ook wordt voorzien in de mogelijkheid van mediation.
Watskeburt?!

ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het verslag van het notaoverleg op 26 september 2022 staat inmiddels online, onder dezelfde naam als de initiatiefnota zelf
Van 'neutrale' arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Eerst een treffend voorbeeld van die Ombudsman, met een achteraf tijdloze aanbeveling over consumptieve kredieten met variabele rente
in 2011, de Ombudsman van Kifid schreef:De ombudsman van Kifid heeft zijn oordeel gegeven over de wijze waarop kredietverstrekkers moeten omgaan met variabele-rente aanpassingen.
In een onlangs voorgelegde zaak had de instelling zich de mogelijkheid voorbehouden om de hoogte van de rente aan te passen zonder vooraf aan de consument duidelijk te maken hoe dat precies zou gebeuren. Bovendien week de renteverhoging die de kredietverstrekker de consument had aangezegd sterk af van de (dalende) marktrente over de betreffende periode.
Volgens de ombudsman had de consument voor het aangaan van zo'n overeenkomst recht op duidelijkheid en mocht de instelling alleen méér rente in rekening brengen als stijging van de marktrente dat rechtvaardigde. Bovendien moet de instelling de consument vertellen hoe deze de rentestijging berekent.
2011 meets 2022, waar dankzij Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen, de ABN AMRO (e.a.) ook rekening moet houden met ‘rente-over-rente-effect’!

Minstens zo interessant is de motie 35727-5 van SP-kamerlid Leijten over groepsgewijze afhandeling van massaclaims:
in Motie 35727-5, SP-kamerlid Leijten schreef:constaterende dat de regering aangeeft dat groepsgewijs afhandelen van geschillen door het Kifid veel capaciteit zou vragen en daarom niet mogelijk wordt gemaakt;
van mening dat veel geschillen tussen consumenten en financiële instellingen sterke overeenkomsten met elkaar vertonen en dat in de praktijk blijkt dat deze consumenten sterker staan als zij zich verenigen;
verzoekt de regering met Kifid en financiële instellingen in gesprek te gaan met als doel groepsgewijze afhandeling van geschillen mogelijk te maken en dat hier adequaat budget en capaciteit voor wordt vrijgemaakt,
Helemaal klaar voor!


ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

SP: eerlijke financiële consumentenwaakhond is nodig
Aangenomen:
Motie 35 727, nr. 3 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Leijten over onderzoeken of hervorming van KIFID tot een publiekrechtelijke organisatie het beter in staat zou stellen aan zijn wettelijke en statutaire taken te voldoen
Motie 35 727, nr. 4 -de motie-Leijten/Heinen over de Kamer informeren over de ervaringen met de behandeling van klachten van het mkb door het Kifid
Motie 35 727, nr. 6 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Van Weyenberg over bij het beoordelen van de begroting van het Kifid sturen op verkorten van de doorlooptijd van klachten
Aangehouden:
Motie 35 727, nr. 5 (aangehouden) -de motie-Leijten over het mogelijk maken van groepsgewijze afhandeling van geschillen door het Kifid

Bij de SP ook een Portrettenboek KIFID: EEN FINANCIËLE WAAKHOND IS NODIG met 4 ervaringsdeskundigen, waarvan belangenbehartiger Shureluck onlangs nog met een kluitje het riet in is gestuurd met een discutabele Voorzittersbeslissing CvB over de behandelbaarheid van effectenlease Aegon Spaarbeleg SprintPlan

Stichting Geldbelangen daarentegen kreeg onlangs behandeling door de Commissie van Beroep wél voor elkaar in het collectieve belang van de zaak, met een klinkende overwinning op ABN AMRO over Rente-op-rente bij krediet met variabele rente

Bij Stichting Allianz DINPlan Dupe over identieke woekerpolissen van de vroegere Zwolsche Algemeene, blijkt wel degelijk ook collectief te zijn bemiddeld door Kifid
"Stichting Allianz DINPlan Dupe" schreef:9 oktober 2014 worden onze advocaat en ik als voorzitter van onze stichting uitgenodigd door de Ombudsman van Kifid. Bij Kifid ligt een groot reservoir onbehandelde klachten. Daar zijn in 2014 rond 200 Allianz DIN plan-klachten bij gekomen. Met de Ombudsman wordt afgesproken dat hij aan de voorzitter van de Geschillencommissie zal voorstellen om onze drie ‘voorbeeldzaken’ met voorrang te behandelen. In afwachting van uitspraken zullen de overige zaken worden aangehouden
(..)
Vervolgens lanceert Kifid op 1 april 2018 een nieuwe aanpak om wachtlijsten weg te werken: de ‘clustergewijze aanpak’ op basis van ‘vijf richtinggevende uitspraken’ van de CvB.
(..)
Zonder dat de Geschillencommissie uitspraken heeft gedaan [over Allianz DIN Plan] wordt de stichting – in het kader van de ‘nieuwe aanpak van Kifid’ – als eerste uitgenodigd voor schikkingsoverleg met Allianz. In 2018 en 2019 lopen schikkingsgesprekken met Allianz onder leiding van de voorzitter van de Geschillencommissie.

Plaats reactie