Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ben je het niet eens met de regelgeving of de overheid? Ventileer hier jouw mening.
ClaimConcept
Berichten: 1565
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 26 sep 2019 15:29

Er is op 10 september 2019 bezwaar gemaakt conform artikel 8 Reglement Geschillencommissie
Naar aanleiding van een uitermate gunstige uitspraak van de Hoge Raad op 2 september 2016 over effectenlease, heeft [Klager] op 6 oktober 2016 bij Aegon geklaagd over zijn SprintPlan via Van Koesveld Sparen. Aegon heeft op 7 december 2016 de claim op basis van de uitspraak van de Hoge Raad naast zich neergelegd, maar [Klager] wel een coulanceregeling aangeboden op basis van (een scheepslading aan financiële) gegevens uit de tijd dat hij het SprintPlan kocht.

[Klager] is hier uiteraard niet op ingegaan, heeft zijn vordering op 20 april 2017 nogmaals verduidelijkt en heeft uiteindelijk op 31 maart 2018 zijn klacht onder kenmerk 18.01205 aan het hem eerder onbekende Kifid voorgelegd.
Vreemd genoeg liet uw secretariaat op 4 april 2018 weten dat eerst de interne klachtprocedure moet zijn afgerond, waarop [Klager] de eerdere correspondentie naar Kifid heeft gestuurd. Nog steeds te vroeg, ondanks de reactie van Aegon was de interne klachtprocedure nog niet geheel doorlopen. Dus op 25 mei 2018 wederom bij Aegon geklaagd en opnieuw bij Kifid aangeklopt. Weer te vroeg, eerst moest Aegon de kans krijgen om binnen acht weken inhoudelijk te reageren. Natuurlijk herhaalde Aegon haar standpunt uit 2017, wat onder het nieuwe kenmerk 18.03112 op 12 september 2018 is doorgestuurd naar Kifid.
Op 2 april 2019 belde uw Secretaris De Bie [Klager] dat hij de klacht niet in behandeling zou nemen vanwege een collectieve procedure van Vereniging Consument & Geldzaken, zonder acht te slaan op de nog lopende procedure van Platform Aandelenlease.

Nadat uw secretariaat onlangs ook de op die basis ingediende klacht 19.02460 niet in behandeling wilde nemen, hebben wij conform artikel 8 met het daarvoor bestemde formulier gemotiveerd bezwaar gemaakt bij de Voorzitter.

Of we er inhoudelijk/procedureel nog wat van verwachten? Nee, want de stellingname van deze Secretaris is inmiddels tot beleid verheven. Vreemd genoeg ook zonder de mogelijkheid - vanwege het belang van de zaak voor vele andere klagers - deze ingrijpende consumentonvriendelijke beleidswijziging aan de Commissie van Beroep voor te leggen.

Zoals onlangs wel voor overlijdensrisicoverzekeringen is gedaan...
Beroep
De uitspraak GC 2019-623 over de klacht van een consument tegen De Hypotheker Emmeloord is bindend. De uitspraak GC 2019-625 over de klacht van een consument tegen VLIEG Advies Groep is niet-bindend. Vanwege het belang van deze uitspraken voor zowel de consumenten als de financiële dienstverleners heeft de Geschillencommissie bepaald dat voor beide partijen beroep mogelijk is bij de Commissie van Beroep.

ClaimConcept
Berichten: 1565
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 29 nov 2019 11:45

ClaimConcept schreef:
17 sep 2019 13:22
De Beslissing op bezwaar, niet van de Voorzitter maar van de aanstaande behandelend Secretaris...
De klacht zal nu opgepakt worden door de behandelend secretaris mr. A.C. de Bie.
(..)
U zult binnen een termijn van twee weken bericht krijgen van de behandelend secretaris.

Met vriendelijke groet,
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

mr. A.C. de Bie
Secretaris Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

Een Beslissing op Bezwaar zoals het hoort, tegen een afwijzing van de Secretaris Ombudsman Kifid op 14 december 2011.
De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft op 14 december 2011 beslist dat het door u, namens de Consument, ingediende geschil niet kan worden behandeld omdat de klacht niet is ingediend binnen drie maanden nadat Aangeslotene zijn definitief standpunt kenbaar heeft gemaakt.
Uit de door u ingezonden correspondentie blijkt niet dat sprake is (geweest) van een definitief standpunt aan de zijde van Aangeslotene. Evenmin blijkt dat Aangeslotene u heeft gewezen op de interne klachtenprocedure dan wel op de mogelijkheid om de klacht aan het Klachteninstituut voor te leggen. Gezien de onbekendheid van de Consument met het Klachteninstituut en de door het Klachteninstituut gehanteerde termijnen ben ik van mening dat niet gesteld kan worden dat de Consument de klacht niet binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 15 lid 2 van het Reglement bij het Klachteninstituut heeft ingediend.

Op grond van het voorgaande acht ik uw bezwaar dan ook gegrond.

De geschiedenis herhaalt zich, telkens weer. Zoals deze klacht tegen Dexia, op 28 maart 2012 (!!!) bij Kifid ingediend
4 november 2019, de Secretaris Geschillencommissie Kifid schreef:U heeft Dexia op 26 augustus 2009 bericht schade te hebben ondervonden door het afsluiten van de overeenkomst. Dexia heeft u hierop een reactie gestuurd. Hieruit blijkt dat u in 2009 op de hoogte was van de feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot het indienen van een klacht over uw effectenlease-overeenkomst. U heeft uw klacht pas op 28 maart 2012 ingediend bij Kifid. Tussen 26 augustus 2009 en 28 maart 2012 zit een periode van respectievelijk ruim 2,5 jaar. Daarmee is de ‘redelijke termijn’ ruimschoots overschreden en kan de Geschillencommissie uw klacht niet in behandeling nemen.

ClaimConcept
Berichten: 1565
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 02 dec 2019 13:31

De termijn van indiening bij Kifid is pas op 1 april 2017 beperkt tot een jaar nadat Consument zijn Klacht aan de Financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Heeft de FD de klager niet gewezen op de klachtmogelijkheid bij Kifid, dan kan de Consument de Klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat hij begreep of had behoren te begrijpen dat hij met zijn Klacht bij Kifid terecht kon. Wat met een spontane naamsbekendheid van 7% (onderzoek Kwink 2016) in theorie weer oneindig kan zijn.

Voor een tiental klachten heeft Dexia na jarenlange onderhandelingen begin 2012 nieuwe voorstellen gedaan via Zettel Mediation. Nog steeds volstrekt onvoldoende, dus meteen geklaagd bij Kifid. Waar nu eind 2019 een onverbeterlijke Secretaris dus domweg geen zin heeft om onze klachten verder uit te werken en ze door de Geschillencommissie inhoudelijk te laten beoordelen...

ClaimConcept
Berichten: 1565
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 02 dec 2019 17:23

Of is dit soort afwijzingen meer een persoonlijke vete?
22 november 2019, dezelfde Secretaris Geschillencommissie schreef:uit de gegevens blijkt dat de klacht voor de eerste maal op 19 september 2017 is gemeld bij Aegon Bank N.V. Deze reageerde uitgebreid op 28 september 2017 op de klacht. Een klacht moet altijd binnen één jaar aan ons worden toegestuurd.

Deze Secretaris ziet even over het hoofd dat de klacht daarna op 31 oktober 2017 opnieuw aan Kifid voorgelegd en vervolgens nogmaals in z'n geheel op 5 juni 2018. Een dossier wat bij Kifid op onverklaarbare wijze online helemaal verdwenen is. Gelukkig hebben we de foto's nog!

Lady1234
Berichten: 11066
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Lady1234 » 02 dec 2019 17:27

Zou het niet eens tijd worden dat het Kifid voor de rechter gedaagd wordt voor hun eigen handelen? Of is dat niet mogelijk?

Joepie Joepie
Berichten: 963
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie » 02 dec 2019 18:13

Lady1234 schreef:
02 dec 2019 17:27
Zou het niet eens tijd worden dat het Kifid voor de rechter gedaagd wordt voor hun eigen handelen? Of is dat niet mogelijk?
Ik doe graag mee!!!

ClaimConcept
Berichten: 1565
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 03 dec 2019 14:39

Lady1234 schreef:
02 dec 2019 17:27
Zou het niet eens tijd worden dat het Kifid voor de rechter gedaagd wordt voor hun eigen handelen? Of is dat niet mogelijk?
Hoe? Wij hebben geklaagd tot aan de Minister van Financiën en de Tweede Kamer, niemand die er ook maar iets mee doet. Mijn nog altijd voortdurende uitsluiting begin 2016 is domweg een wraakactie van het toenmalig bestuur geweest, nadat ik op verzoek van het programma Kassa een aantal voorbeelddossiers had aangeleverd met verbeterpunten voor Kifid.

Het Klachteninstituut als instantie is onafhankelijk en onpartijdig, maar dat geldt niet voor ieder individu en zeker niet voor een aantal secretarissen. Zo zit daar een voormalig advocaat van Aegon en het voormalige hoofd Afwijzingen van Dexia, ex-collega van de huidige senior-jurist van Aegon. Kifid zal het nooit toegeven en ze zolang mogelijk steunen, maar er zijn de afgelopen jaren al wel een paar via de achterdeur vertrokken. Als we die extra drempel maar eenmaal voorbij zijn, dan trekken we de zaak vaak alsnog naar ons toe.

Helaas te vaak (voor klachten met een belang vanaf € 25.000,--) pas bij de Commissie van Beroep,maar 3x is dan wel scheepsrecht!

Moneyman
Berichten: 14033
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman » 04 dec 2019 08:26

Toch is het wel triest. Een dergelijk instituut, wat er juist voor de burger moet zijn, zou van onberispelijke reputatie moeten zijn. Helaas is de werkelijkheid anders.

Plaats reactie