[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Insluiping of niet? - Pagina 2
Pagina 2 van 3

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 20:57
door k2p
Lady1234 schreef:
08 dec 2018 20:43
Dat u geschrokken bent, of beter gezegd uw buurman, kan ik best begrijpen, maar wees maar blij dat er niet echt een insluiping is geweest in een woning, terwijl u lag te slapen.

Want dan gaat u minstens een jaar lang bij elk gerucht uw bed uit om te controleren.

Het is heel vervelend wat er is gebeurd, maar zet u er overheen, want het was “slechts een eenvoudige diefstal”.
Mijn buurman?

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 21:02
door Lady1234
k2p schreef:
08 dec 2018 20:57
Lady1234 schreef:
08 dec 2018 20:43
Dat u geschrokken bent, of beter gezegd uw buurman, kan ik best begrijpen, maar wees maar blij dat er niet echt een insluiping is geweest in een woning, terwijl u lag te slapen.

Want dan gaat u minstens een jaar lang bij elk gerucht uw bed uit om te controleren.

Het is heel vervelend wat er is gebeurd, maar zet u er overheen, want het was “slechts een eenvoudige diefstal”.
Mijn buurman?
Ok. De bewoner wiens spullen gestolen zijn.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 22:01
door Erthanax
k2p schreef:
08 dec 2018 20:57
Mijn buurman?
Voor die verwarring had ik al gewaarschuwd :D

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 22:07
door Moneyman
k2p schreef:
08 dec 2018 20:06
Moneyman schreef:
08 dec 2018 19:58
Deze discussie heeft totaal geen nut, een eventuele vervolging zal voor die diefstal plaatsvinden. En dat is inderdaad slechts eenvoudige diefstal. Een gemeenschappelijke ruimte in een flat kwalificeert overigens niet als “erf”.
Ik hoef niet per se gelijk te krijgen, hoor. Als jij weet uit te leggen dat gemeenschappelijke ruimte geen erf is, heeft deze discussie toch nut gehad. Ik stel juist mijn vraag omdat ik het niet weet.

Ik las bijvoorbeeld deze definitie:
Erf: Al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.
Ik zie nu dat je dit bericht nog hebt aangepast nadat ik het had gequote. Die definitie klopt. Maar om je duidelijk te maken hoe je die moet lezen (en waarom het evident niet op jouw situatie van toepassing is) geef ik je onderstaand nog de toelichting van het ministerie van VROM op deze definitie:
Uitleg volgens ministerie VROM
In artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is voor erf de volgende definitie opgenomen:
Erf: Al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

Deze definitie is afgeleid uit de jurisprudentie (zie ABRS 15 september 1997, AB 1998, nr. 5). Uitgangspunt is dat het gehele perceel grond bij een hoofdgebouw (woning, bedrijfsgebouw, etc.) in beginsel als erf kan worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een bestemmingsplan kan voortvloeien dat bepaalde, verder van het hoofdgebouw af gelegen, delen van het perceel niet als erf aangemerkt kunnen worden. Dit zal het geval kunnen zijn bij grotere percelen, veelal gelegen buiten de bebouwde kom. Bij die percelen zie je soms dat bestemmingsplannen het perceel onderverdelen in een bouwblok, waar het hoofdgebouw kan worden gebouwd, in een gedeelte dat veelal is aangeduid als Erf I of Tuin I, waarin bijgebouwen en verhardingen mogen worden gerealiseerd, en een deel dat wordt aangeduid als Erf II, Tuin II, Bos of iets dergelijks. Binnen deze laatste bestemming mogen geen bouwwerken, verhardingen en andere bij normaal gebruik als erf te gebruiken terreininrichtingen worden gerealiseerd. Uitgaande van deze bestemmingsplansystematiek kan gesteld worden dat deze laatstbedoelde delen van een perceel niet aangemerkt kunnen worden als het erf en daar kunnen dus ook geen vergunningsvrije bouwwerken worden gebouwd.
Bij bestemmingsplannen waar aan- en uitbouwen en bijgebouwen alleen gebouwd mogen worden op een afstand van minimaal 3 meter achter de voorgevelbouwgrens (of voorgevelrooilijn) kan niet gesteld worden dat deze 3 meter-zone niet beschouwd zou kunnen worden als erf. Deze 3 meter-zone is direct gelegen bij de woning en veelal feitelijk ingericht als erf met verhardingen. Daarbij staat het Besluit omgevingsrecht het bouwen op 1 meter achter het voorerf (voor zover dit achtererfgebied is) nadrukkelijk toe. Dus in die gevallen kan niet gesteld worden dat geen sprake zou zijn van erf. Samengevat: verbieden houdt in dat al het bouwen en verharden is verboden op grond van het bestemmingsplan (of de beheersverordening).

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 22:28
door k2p
Moneyman, ik denk het met je eens te zijn. Een erf kan zijn (een deel van) een perceel direct gelegen bij een hoofdgebouw. Een hal is juist gelegen in het gebouw, maar ook weer geen woning.

Zo heb je nu dus rare fratsen, waarbij de woning is gedekt, het erf rond het gebouw is gedekt, maar delen van het gebouw zelf niet.
3 diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt;

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 22:36
door Moneyman
Je vergeet daarbij nog dat “een erf” om privé bezit gaat, terwijl er bij een appartementencomplex sprake is van gezamenlijk bezit. Ook de eventuele eigen grond rondom je flat is geen “erf”.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 22:50
door Lady1234
En u weet al helemaal niet of die personen daar “buiten de wil of tegen de wil van de rechthebbende” waren.

Voor hetzelfde geld waren het vervelende gastjes die bij een bewoner op bezoek waren.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 22:56
door k2p
Op dat allerlaatste zal het niet stuk lopen. Maar ik ga al mee in dat het geen erf betreft. Dus artikel 311 SR valt af.

Blijft artikel 138 SR over. En ik lees net dat tot in cassatie (ECLI:NL:HR:2008:BC7921) al is vastgesteld dat het trappenhuis onder “besloten lokaal” valt.

Wellicht is mijn aangifte alleen niet voldoende omdat ik, zoals je indirect aanhaalt, niet de eigenaar ben van het lokaal. Dat is de VVE, waartoe ik wel behoor, maar wellicht niet namens gemachtigd ben aangifte te doen. Ik zal nagaan of het bestuur van de VVE aangifte wil doen.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:01
door Lady1234
Maar er is van u niets gestolen. En natuurlijk bent u niet gemachtigd om namens de VvE aangifte te doen.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:05
door Moneyman
k2p schreef:
08 dec 2018 22:56
Op dat allerlaatste zal het niet stuk lopen. Maar ik ga al mee in dat het geen erf betreft. Dus artikel 311 SR valt af.

Blijft artikel 138 SR over. En ik lees net dat tot in cassatie (ECLI:NL:HR:2008:BC7921) al is vastgesteld dat het trappenhuis onder “besloten lokaal” valt.

Wellicht is mijn aangifte alleen niet voldoende omdat ik, zoals je indirect aanhaalt, niet de eigenaar ben van het lokaal. Dat is de VVE, waartoe ik wel behoor, maar wellicht niet namens gemachtigd ben aangifte te doen. Ik zal nagaan of het bestuur van de VVE aangifte wil doen.
Ga je ook niet redden. De vordering om het besloten lokaal te verlaten is immers niet gedaan.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:06
door Lady1234
Niet voor het een of ander, maar u maakt van een mug een olifant.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:18
door k2p
Moneyman schreef:
08 dec 2018 23:05
Ga je ook niet redden. De vordering om het besloten lokaal te verlaten is immers niet gedaan.
Is niet nodig met lid 2. Geen van de buren heeft die jongens uitgenodigd gehad. En al helemaal niet midden in de nacht

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:20
door k2p
Lady1234 schreef:
08 dec 2018 23:06
Niet voor het een of ander, maar u maakt van een mug een olifant.
Ik brei er ook een eind aan. Maar ik zal in een volgend contactmoment met politie/justitie zeker het aangehaalde artikel voorleggen, mits zij die niet zelf al opvoeren.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:21
door Moneyman
k2p schreef:
08 dec 2018 23:18
Moneyman schreef:
08 dec 2018 23:05
Ga je ook niet redden. De vordering om het besloten lokaal te verlaten is immers niet gedaan.
Is niet nodig met lid 2.
Zeker wel. Lid 2 precisieert slechts lid 1, die kan je niet uit elkaar trekken. Wetten interpreteren is niet zo simpel als het lijkt...

Met alle respect, naar denk je niet dat het niet voor niets is dat er gewoon voor diefstal gegaan wordt?

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:42
door BL2
.....Maar ik zou willen dat als een groep personen in de nachtelijke uren op rooftocht uit gaat en gebouwen indringt....
Is er bij meer gebouwen ingebroken ? En welke bewoording is daarbij gebruikt in het PV ?

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:46
door k2p
BL2 schreef:
08 dec 2018 23:42
.....Maar ik zou willen dat als een groep personen in de nachtelijke uren op rooftocht uit gaat en gebouwen indringt....
Is er bij meer gebouwen ingebroken ? En welke bewoording is daarbij gebruikt in het PV ?
Er is de afgelopen maand meermaals rond hetzelfde rijdstip in ons gebouw ingeslopen, soms met braak en grote schade tot gevolg nadat zij het gebouw al zijn ingeslopen. Dit is de eerste keer dat we gezichten op beeld hebben staan. Maar we kunnen helaas niet bewijzen dat dezelfde personen verantwoordelijk zijn voor de andere gevallen. Hoe aannemelijk het ook klinkt.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 08 dec 2018 23:50
door Theotrucker
Zonder bewijs geen veroordeling.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 09 dec 2018 09:08
door marnix
k2p, Hilde heeft op dat forum een wat wonderlijke voorrangspositie,
ik had een keer een discussie met haar en die begon zij te verliezen, ineens waren haar antwoorden veranderd, en werd het dispuut gesloten als zijnde opgelost.

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 09 dec 2018 11:09
door juliomariner
Wie is Hilde?

Re: Insluiping of niet?

Geplaatst: 09 dec 2018 11:16
door sylvesterb
k2p schreef:
08 dec 2018 19:23
Dat is nu precies mijn vraag. Moet ik dit laten voor wat het is, in de veronderstelling dat het OM zelf de juiste feiten er bij zoekt? Of gaat het OM niet verder dan waar aangifte voor is gedaan.
Het hele probleem is dat de zwaardere feiten niet te bewijzen zijn, dit zegt u ook zelf in het bericht. Als er een verdachte is opgepakt kunt u altijd het OM vragen een andere overtreding op te leggen.