LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Tijdsduur samenstellen medischdossier

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 18 mei 2012 08:46

Chocomelk dank voor reactie

Pit50
Ook dank voor reactie, ik weet dat er geen aansprakelijkheidsverzekeraar bij betrokken is, echter Defensie zou zich minimaal kunnen conformeren.
Daarnaast is het zo dat de stellingname die Defensie gaat doen ( wel of niet accepteren aansprakelijkheid) een beschikking is ( Algemene Wet Bestuursrecht) welke ook een maximale termijn heeft van ik meen 6 of 8 weken.

Resumé.
Grote bedrijven (verzekeraars) en de overheid hanteren afspraken en regelgevingen alleen op die momenten dat het hen uitkomt.

lozevisser
Berichten: 71
Lid geworden op: 30 dec 2011 22:54

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door lozevisser » 18 mei 2012 09:15

Har45 schreef:Chocomelk de reden dat ik niet op eigen initiatief overstap naar een letselschade advocaat is tweeledig:
1. Dit "gevecht" is niet standaard volgens het civiel recht, maar de letselschadespecialist dient kennis en ervaring te hebben van bestuursrechtelijke procedures en kennis te hebben van het militair recht.
2. Ik aan de DAS een premie betaal en dan ook mag verwachten dat zij hun taken naar behoren uitvoeren. Op het moment dat zij hun diensten niet of slecht leveren dan moeten zij (conform de polisvoorwaarden) daar de benodigde kennis voor inhuren.
Op het moment dat ik op eigen gelegenheid zou gaan veranderen van belangenbehartiger, is de kans groot dat de DAS informatie achter gaat houden
( medischdossier incompleet verzenden etc etc)
Neem eens contact op met de BNMO , hoewel de naam anders doet vermoeden zitten daar wel specialisten in dit soort gevallen die je ongetwijfeld verder kunnen en willen helpen.
Het heeft bij mij in ieder geval perfect gewerkt.

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 03 jul 2012 20:04

Eindelijk stelt de DAS een ultimatum :)

Inmiddels zijn drie weken verstreken , zonder dat een inhoudelijke reactie is ontvangen.
Cliënt heeft in deze al veel te lang moeten wachten op een inhoudelijk standpunt van uw kant.
Gelet op de tijd die inmiddels is verstreken moet u nu in staat zijn te laten weten dat het medisch dossier compleet is en op basis daarvan een standpunt in te nemen.
Op basis van de voorhanden zijnde gegevens staat vast dat er door de arts van Defensie naar aanleiding van de laboratoriumuitslag van 27 november 2001 geen actie richting cliënt is ondernomen en cliënt vervolgens vele jaren in onwetendheid is gelaten en de noodzakelijk behandelingen daardoor zijn onthouden..
Indien u zich op het standpunt meent te kunnen stellen dat er wél actie is ondernomen naar aanleiding van die uitslag, zult u daarvan het bewijs dienen te leveren.
Nu u tot op heden in gebreke bent gebleven met het leveren van dit bewijs, terwijl u daartoe ruimschoots de tijd en gelegenheid hebt gehad, dient er voor gehouden te worden dat cliënt ten onrechte de noodzakelijk behandelingen door nalaten van de arts van Defensie zijn onthouden , met schade tot gevolg.
Namens cliënt wordt u dan ook gesommeerd om binnen 3 weken na dagtekening van deze brief de aansprakelijkheid te erkennen

Nu afwachten of dit schrijven indruk maakt :lol:

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 11 jul 2012 18:42

HILARISCH :D

Vernomen dat Defensie nog steeds zoekende is naar het medisch dossier.
Ik vrees met grote vrezen dat de DAS als antwoord op hun sommatie een brief retour krijgt met daarin:

Defensie kan nog steeds geen aansprakelijkheid erkennen.
Defensie zal waarschijnlijk wederom een machtiging gaan vragen die ik zal moeten ondertekenen.
En dat terwijl de medisch adviseur van Defensie ( Veduma) alle machtigingen sinds 12 april 2012 in hun bezit heeft. :lol:
Opgemerkt dient te worden dat het gehele dossier, en specialisten brieven in bezit zijn van Defensie. ( dus niet afhankelijk van derden).

Ik mag hopen dat Defensie in oorlogstijd net zo goed de zaken kan misleiden, verdraaien en traineren, als in dit geval bij mij gebeurd.
Dan heb ik nog enigszins de hoop dat "we"de oorlog winnen. :wink:

Mocht het geen doordachte tactiek zijn van Defensie...............


Dan is het wel heeeeel erg amateuristisch en zielig allemaal !!!!!

hanz
Berichten: 387
Lid geworden op: 07 jun 2005 18:57

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door hanz » 12 jul 2012 12:11

Wie is de minister van defensie? Hillen? Wellicht een optie om die eens op enigzins "onparlementaire" op de hoogte te stellen met het vriendelijke verzoek wanneer er nou eens een einde komt aan dat "beleid".

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 12 jul 2012 18:17

Hanz:

Als goed militair bewandel ik de hiërarchieke weg.
Op 30 april 2012 heb ik op eigen initiatief een (klachten) brief verzonden naar:

1. De Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG)


De IMG zegt een onafhankelijke positie te hebben binnen Defensie, en rechtstreeks te vallen onder de Minister.
De IMG heeft de (klachten) brief ontvangen.
Bij het Hoofd Geneeskundige Personele Zorg Marine (HGPZ) is mijn medisch dossier in bewaring.


2. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)

Heeft dezelfde brief van 30 april mogen ontvangen.
Ook de IGK zegt een onafhankelijke rol binnen de krijgsmacht te hebben.
Van de IGK netjes een ontvangstbevestiging mogen ontvangen, maar omdat het een medisch iets is laat hij de afhandeling aan de IMG over.

In CC meegenomen

Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK)
Hoofd Afdeling Claims van de Juridische dienstverlening
Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV
ACOM de bond voor Defensiepersoneel

19 juli is het ultimatum verstreken.
Mocht er geen antwoord van de juridische dienst Defensie zijn, of zoals ik vrees weer de vraag om een machtiging, dan ga ik weer een stapje hoger.
Een schrijven zal dan gaan naar de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en de Minister van Defensie.

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 13 jul 2012 16:33

Update 13 juli 2012:

Vandaag persoonlijk telefonisch contact gehad met IMG.
Dossier wordt overgedragen aan de Centrale Klachten Commissie (CKC)
CKC gaat de klacht over de medici behandelen.

De CKC bestaat uit 7 vaste leden:
voorzitter;
onderzoeker;
vertegenwoordiger van de centrales;
vertegenwoordiger uit de tweedelijns militaire gezondheidszorg;
militair (huis)arts;
militair tandarts;
militair verpleegkundige.

Omdat de IMG en/of CKC de klacht ten aanzien van de afdeling Claims van JDV niet behandeld, opnieuw bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (ombudsman Defensie) mijn klacht van 30 April 2012 onder de aandacht gebracht.
Een opsomming van punten waarover door mij geklaagd wordt:

*niet reageren op aansprakelijkheid stelling in 2011
*na herhaalde verzoeken van de DAS toch nog verkeerde machtigingen
opsturen
*vergeten dat ik nog in dienst zit
*post naar verkeerd adres sturen
*zich voordoen dat ze niet weten waar het medisch dossier zich bevind.
*proberen medisch dossier op te vragen zonder gebruikmaking machtiging
*nimmer belangstelling getoond voor het slachtoffer.
* waarom JDV mij als oud vuil behandeld en zich niet conformeert aan de
GOMA .

Helaas is de kans groot dat mijn gevecht een gevecht tegen de bierkaai gaat worden.
Net zoals Klaas Jol een zeer gerespecteerde oud overste van het Korps Mariniers al meer dan 30 jaar moet vechten voor erkenning en eerherstel.

http://www.radio1.nl/items/52670?page=7

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 18 jul 2012 21:31

Voorspelbaar :evil:

Defensie heeft gereageerd op het ultimatum wat de DAS had gesteld.
Maar zoals ik al voorspelde in mijn eerdere posting, kan Defensie nog steeds geen uitspraak doen over het wel of niet aanvaarden van aansprakelijkheid.
Volgens Defensie is het dossier nog steeds incompleet omdat de internist welke eerder gevraagd werd medische gegevens te verstrekken, deze niet voltallig heeft aangeleverd.
Kortom de DAS heeft nu een nieuwe machtiging opgesteld met expliciet erin vermeld dat alle gegevens met spoed moeten worden vrij gegeven
Bijzonderheid : de jaren die ontbreken, was de internist in loondienst van Defensie.
Verder merkt de juridische dienst van Defensie subtiel op in hun schrijven dat ze niet gecharmeerd zijn dat ik contact heb gehad met het Hoofd Geneeskundige Personele Zorg.
Resume:
Nu er wederom gegevens bij het Gemini Ziekenhuis te Den Helder opgevraagd moeten worden, heb ik zomaar het idee dat het nog wel een aantal maanden gaat duren eer er duidelijkheid komt.
Immers de tijdsduur om een onvolledig dossier van het Gemini ziekenhuis te mogen ontvangen bedroeg al 6 maanden.
Alleen al om de medische gegevens compleet te krijgen is de DAS al bijna 3 jaar bezig.
Ruim 1 jaar geleden is Defensie aansprakelijk gesteld.

wordt vervolgt ..................................

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 14 aug 2012 20:34

Goede tijden slechte tijden :lol:
Vandaag 14 augustus 2012 vanuit het niets een teken van leven van de JDV.
In hun brief stellen ze dat zelfs Defensie vind dat er teveel vertraging ontstaat door het enkele feit dat bepaalde medische gegevens nog altijd niet onder aandacht zijn gebracht van hun medisch adviseur.
Blijkbaar is de JDV wakker geschrokken want men heeft nu ineens wel de juiste functionaris benaderd om aan mijn medische gegevens te komen, en dat terwijl ik al ruim 4 maanden geleden voor deze persoon een machtiging aan de medisch adviseur van Defensie had doen toekomen. De functionaris die mijn medisch dossier in bewaring heeft vroeg nu wel een extra handtekening van mij voor akkoord omdat hij zich ervan wil verwittigen dat ik daar ondubbelzinnig toestemming voor geef.


Toelichting ondubbelzinnige toestemming:
De toestemming hoeft niet schriftelijk te zijn, maar moet wel buiten twijfel zijn. De verantwoordelijke moet kunnen bewijzen dat en voor wat de betrokkene toestemming heeft gegeven.
De betrokkene moet zijn wil in vrijheid hebben geuit, niet onder druk van de omstandigheden en niet onder druk van de afhankelijkheid ten opzichte van de verantwoordelijke.
De toestemming van de betrokkene moet gericht zijn op een bepaalde verwerking. Hij moet zodanig ge�nformeerd zijn dat hij begrijpt waarvoor hij toestemming geeft. Er mag niet van worden uitgegaan dat de betrokkene wel weet wat met de gegevens gedaan zal worden.
Een eenmaal gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 25 aug 2012 12:12

Wow niet te geloven maar zowaar het ziekenhuis heeft na slechts 1 rappel een kopie van het medisch dossier aangeleverd.
Nu wordt deze opgestuurd naar defensie met een begeleidend schrijven dat er een stellingname moet komen tussen nu en 3 weken, immers alle door hun gevraagde stukken zijn nu in hun bezit.

wordt vervolgt..............

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 04 okt 2012 19:26

Update 4 oktober 2012:

Vandaag een brief ontvangen van de juridische dienst van defensie.
Uiterlijk week 41 ( 8 t/m 12 oktober) zal de medisch adviseur van defensie een advies uitbrengen aan defensie.
Zodra dit advies bij defensie bekend is gaat de juridische dienst aan de slag om een beslissing op schrift te zetten eindelijk zal ik eens te weten komen of defensie de aansprakelijkheid wel of niet erkent.
Gezien het werktempo van de juridische dienst hou ik rekenschap dat dit eind November gaat worden.
Helaas heb ik van de IMG/CKC en de IGK tot op heden nog steeds niks mogen vernemen :(

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 09 okt 2012 21:58

De Centrale Klachten Commissie

Uitgerekend in week 41 ( week dat medisch adviseur advies zou geven aan Defensie over aansprakelijkheid) bericht mogen ontvangen van de Centrale Klachten Commissie ( CKC)
Kort samengevat het CKC heeft vanaf 16 augustus tot op heden nagenoeg niks aan mijn klacht gedaan.
Ik heb hen herinnerd aan het feit dat mijn klacht al vanaf 30 april 2012 bekend is en dat het nu echt tijd gaat worden om richting politiek of nationale ombudsman te gaan in de hoop dat deze wel mijn klacht serieus neemt. Van de Inspecteur Generaal Krijgsmacht heb ik tot heden helemaal niets meer vernomen, kan ik dat ook meteen meenemen.

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 21 okt 2012 12:41

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)

Op 10 oktober 2012 een email ontvangen van de IGK.
Op 11 september j.l. had de IGK al een uitgebreide toelichting ontvangen van het hoofd van de Sectie claims.
Na bestudering heeft de IGK gemeend deze toelichting vrijwel één op één aan mij door te zetten in de hoop dat daarmee al mijn vragen afdoende zijn beantwoord.
Opmerking:
Tijdsduur van ruim 4 weken om een antwoord één op één door te zetten !!!
Op 30 april 2012 had ik een klacht ingezonden in plaats van een vraag!!!
Het hoofd van de sectie claims gaat alleen in op de tijdsduur van verkrijgen medische informatie sinds 2011, en niet vanaf 2009 toen de DAS al drukdoende was om medische informatie van diverse Defensie instanties te verkrijgen.
De IGK sluit met uitleg door hoofd van de sectie claims de zaak.
Hier ben ik het niet mee eens omdat de werkwijze structureel is en nu wordt de zaak overgedragen aan Centrale Adviseur Integriteit Defensie (CAID)


Hieronder een korte samenvatting van de uitgebreide toelichting van het hoofd van de sectie claims.

Citaat:
Bezie ik het verloop in onderhavig dossier, dan stel ik vast dat nadat de aansprakelijkstelling verlaat (in september) aan ons ter afhandeling was aangeboden (deze was niet aan de sectie Claims gericht)
Opmerking:
De aansprakelijkstelling is 2 augustus 2011 verzonden aan de Centrale Ziekenboeg, deze hebben hem door gestuurd naar bureau rechtspositie en uit eindelijk terecht gekomen bij afdeling claims.


Citaat:
Om voor ons onduidelijke reden heeft - ondanks een correcte medische machtiging - de vergaring van de ontbrekende gegevens intern CZSK, waartoe door SMDKM ook HGPZ KM is benaderd, veel tijd gevergd. Eind augustus jl. mochten wij de gevraagde gegevens ontvangen en deze zijn onverwijld naar onze medisch adviseur doorgezonden.

Citaat:
Het is overigens correct dat abusievelijk de eerste medische machtiging beperkt was tot het opvragen van gegevens bij het (voormalig) CMA en dat onze externe medisch adviseur eenmaal abusievelijk het vorige woonadres van V……. als vermeld in de stukken in het medisch dossier heeft gehanteerd in zijn correspondentie. Beide omissies werden evenwel ook zeer kort daarna hersteld

Citaat:
Dat er in het traject van behandeling alhier administratieve spaandertjes zijn gevallen terwijl er gehakt wordt, zal ik zeker niet ontkennen, en dat de werkdruk alhier (ruim 850 letselschadedossiers met 6 behandelaren) bij tijd en wijle dwingt tot prioritering in behandeling is eveneens een gegeven. Op de vergaring en verstrekking van medische gegevens hebben wij helaas – ook vanwege de waarborgen voornoemd - geen enkele invloed en het is ook tot onze spijt een gegeven dat dit - ook intern defensie – doorgaans langdurige trajecten zijn.

Citaat:
Op 23 februari jl. ontving ik een rappel van de DAS met betrekking tot haar laatst bericht van 7 februari jl. Hierop heb ik op 29 februari jl. gereageerd door toezending van een medische machtiging met het voormalig Centraal Medisch Archief als aan te schrijven instantie. (P.S. Deze instantie is achteraf gezien niet juist, daar betrokkene nog actief als militair is en geen oud-medewerker, waarover later meer)

Citaat:
Feitelijk ontstaat vanaf dat moment vertraging door verscheidene factoren.

Citaat:
Uit een kopie van het informatieverzoek van Veduma d.d. 27 maart jl. blijkt dat het voormalig CMA is aangeschreven. Dit had het SMD KM moeten zijn. Dit is begin april jl. geconstateerd. Op 2 april jl. heeft Veduma derhalve betrokkene een nieuwe machtiging toegezonden, met daarin opgenomen de juiste instantie. Helaas is daarbij een woonadres gebruikt, op welk adres betrokkene inmiddels niet meer woonachtig was. Dat is mij aan Veduma doorgegeven , waarna op 10 april jl. betrokkene opnieuw is aangeschreven op het juiste adres met de juiste instantie. Over dit alles is de DAS per mail op 6 april jl. geïnformeerd.
Opmerking:
Sinds 2001 woonachtig op huidig woonadres, en ook sinds die tijd bekend bij defensie.


Citaat:
Uit telefonisch onderhoud met Veduma is voorts gebleken dat op 18 april jl. de nieuwe getekende machtiging werd ontvangen en dat op dezelfde dag een verzoek om toezending van het dossier bij de SMD KM is neergelegd. Begin mei heb ik wederom telefonisch contact opgenomen met Veduma, echter zij had nog geen reactie ontvangen van de SMD KM. Ondertussen ontving ik kopieën van brieven van betrokkene via de DAS, waarin hij wederom zijn ongenoegen uitte over de gang van zaken en aangeeft klachten in te dienen bij de IGK alsmede de IMG.

Citaat:
Ik heb vervolgens op 3 mei jl. per e-mail KLTZAR D….. (op aangeven van de DAS en zijn cliënt) aangeschreven met een uitleg van de casus en een verzoek om spoedige toezending van het medisch dossier. Dit is voorts op dezelfde dag door de KLTZAR doorgestuurd naar KLTZAR P…. en HGPZ, met het verzoek de kwestie op te pakken. Wederom op dezelfde dag is mij per mail meegedeeld dat betrokkene per februari 2012 niet meer bij de SMD is geplaatst en dat men geen machtiging voorbij heeft zien komen (….) Tevens ontving ik een bericht van HGPZ, dat hij een gesprek binnenkort heeft met betrokkene waarin hij het e.e.a. verhelderd tracht te krijgen.Op 4 mei jl. heb ik beide artsen bedankt voor de snelle reacties en graag geïnformeerd te willen blijven vanwege de lange duur van de behandeling van het dossier en de spoedeisendheid.
Helaas ben ik niet verder meer geïnformeerd over de ontwikkelingen en vooral het resultaat van het gesprek dat tussen HGPZ en betrokkene zou hebben plaatsgevonden. Derhalve heb ik op 6 juni jl. KLTZAR P…. gevraagd of het medisch dossier reeds is verstuurd, waarna deze op 8 juni jl. HGPZ heeft verzocht mij op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.

Citaat:
Op 10 juni jl. word ik, op mijn verzoek van diezelfde dag, geïnformeerd over de gesprekken die hebben plaatsgevonden. Inderdaad is gebleken dat de DAS en betrokkene bepaalde medische gegevens niet had ontvangen in het verleden maar dat deze wel zich bevinden in het SMD-dossier.

Citaat:
Op 6 augustus jl. ontvang ik een e-mail van HGPZ met een verzoek hem te informeren over de stand van zaken inzake de claim bij JDV (?!). Dit vanwege diverse acties uitgezet door betrokkene bij C-ZCK en CKAB C-ZSK. Hierop heb ik uitvoerig per mail van 7 augustus jl. gereageerd dat ik thans reeds maanden bezig ben informatie te verkrijgen ten behoeve van mijn medisch adviseur en dat daardoor de behandeling van de claim bijzonder wordt vertraagd en dat ik ook niet begrijp waarom de verzochte gegevens niet al veel eerder waren toegezonden daar er een medische machtiging voor vrijgegeven was.
Opmerking:
C-ZCK en CKAB C-ZSK (Commandant der Zeestrijdkrachten.)


Citaat:
Tot slot ontving ik op 28 augustus jl. nu eindelijk het dossier, dat ik op 29 augustus jl. heb toegezonden aan de medisch adviseur voor verzoek om snelle behandeling. Ik rappelleer de medisch adviseur dinsdag 11 september a.s.
Opmerking:
Vandaag 21 oktober 2012 nog steeds geen antwoord mogen ontvangen op de aansprakelijkstelling.
Nu drukdoende een brief te schrijven aan een politieke vertegenwoordiger.

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 03 nov 2012 11:12

Bericht wel of niet aanvaarden aansprakelijkheid.

Na dik drie jaar heb ik heb gisteren ( 2 november 2012) bericht mogen ontvangen van Defensie over het wel of niet aanvaarden van de aansprakelijkheid.

Met excuses voor de vertraging staat er verder geschreven dat Defensie op advies van haar medisch adviseur dient te concluderen dat de behandelend arts in 2001 verzuimd heeft nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van de bij mij geconstateerde verhoogde glucosewaarde.
Dit betekend dat de diagnose Diabetes eerder gesteld had moeten worden, dan thans het geval is geweest.

Defensie erkent derhalve aansprakelijkheid voor de materiële en immateriële schade voortvloeiend uit de te laat gestelde diagnose en de daaropvolgende behandelingen.


Defensie acht het wenselijk om de gevolgen met en zonder tijdige vaststelling van voorgenoemde diagnose door middel van een onafhankelijke medische expertise nader te laten bepalen. De DAS mag aangeven welke expertisearts zijn of haar voorkeur heeft.

sjoegel
Berichten: 3081
Lid geworden op: 09 okt 2007 19:19

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door sjoegel » 03 nov 2012 12:28

Mijn ervaring is dat juristen van een rechtsbijstandsverzekering niet zo hard lopen. Het kost ze alleen maar geld.

Har45
Berichten: 260
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: Tijdsduur samenstellen medischdossier

Ongelezen bericht door Har45 » 03 nov 2012 16:34

sjoegel schreef:Mijn ervaring is dat juristen van een rechtsbijstandsverzekering niet zo hard lopen. Het kost ze alleen maar geld.
Spijtig genoeg is dit een veel gehoorde "kreet", ook ik heb in het verleden mijn klaagzang gedaan over het feit dat mijn dossier steeds door iemand anders bij de DAS werd behandeld.
Echter ik heb het volste vertrouwen in de behandelaar van de DAS die nu mijn dossier onder zich heeft.

Let wel: Een mogelijkheid tot second opinion staat altijd open.

Gesloten