LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
Cor1
Berichten: 11
Lid geworden op: 05 jan 2007 09:09

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Cor1 »

Tjip R schreef: Mijn cliënte heeft onlangs een brief ontvangen van een ander bureau (ik begreep Van Bogchelen) dat de zaak wil overnemen van ICC. . Beste Tjip R, ik weet in ieder geval dat C. van Boggelen (zo heet hij voluit) tot aan het faillissement van ICC heel nauw met Visser heeft samengewerkt en dus ook precies wist hoe er bij ICC gewerkt werd (of niet). Ik ken de inhoud van zijn brief en hij doet het nu voorkomen dat ICC per januari 2007 stopt met de werkzaamheden. Hij vertelt niet dat ICC failliet is. Hoe komt hij trouwens aan de klantgegevens en dossiers die bij de curator horen te liggen?

judith27
Berichten: 4
Lid geworden op: 17 jan 2007 21:33

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door judith27 »

hallo

ik ben ook een slachtoffer van ICC. het probleem bij mij is alleen dat de tegenpartij al meer dan een jaar uitbetaald heeft aan ICC. daar ben ik achter gekomen omdat ik de tegen partij heb gebeld. e. visser heeft me aan het lijntje gehouden met verklaringen die ik moest ondertekenen en die dan weer kwijt waren. enzovoorts het bekende verhaal. niet bereikbaar, niet terug bellen.....
ik heb aangifte gedaan bij de politie van oplichting en diefstal. misschien een tip voor andere slachtoffers.
misschien kunnen we zo de zaak nog afhandelen

Aggie_
Berichten: 23
Lid geworden op: 19 jan 2007 02:49

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Aggie_ »

Ik weet het niet hoor, maar je neemt een letselschade advocaat om een tegenpartij ergens verantwoordelijk voor te stellen.


De tegenpartij hoort gewoon direct aan jou te betalen! Een goede belangenbehartiger doet dat! Dan gaat er niets eerst naar de belangenbehartiger toe en dan pas naar het slachtoffer!

Wat een flutbedrijf is dat? Dit is zeker een tip voor mijn forum die ik heb voor letselslachtoffers en dat ik hoop dat ze nooit in aanraking komen met hun!

Sowieso bedrijven met weet ik hoeveel verschillende namen zijn al niet 100% te vertrouwen, want als jij een goed bedrijf heb, hoef jij je naam niet te veranderen.

J. Menke
Berichten: 3
Lid geworden op: 21 jan 2007 11:44

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door J. Menke »

Wij zijn ook enorm benadeeld door Dhr. Visser en Dhr. Bussink wie ook een zeer dubieuze rol heeft gespeeld in het geheel. Buiten dat we door de gevolgen van een ongeval in 1999 te Zwitserland met blijvend letsel en dodelijke afloop reeds getraumatiseerd waren moeten we nog een enorme dreun zien te verwerken. Hij heeft onze zaak verkwanseld en heeft onze belangen niet goed behartigd en heeft vervolgens meer als € 110.000 verduisterd. Alles dat hier op de reactie site reeds vermeld is hebben wij ook meegemaakt van het niet terug bellen tot een jaar lang geen contact kunnen krijgen etc. Dat deze heer zolang de zaken heeft kunnen oplichten en "door de reacties op de site gelezen te hebben " in en met mede weten van gerenommeerde verzekerings partijen is nog het meest schokkend. We hebben het hier niet over zakelijke oplichting maar over menselijkdrama waarbij zeer groot lichamelijke en geestelijke letsel is opgelopen en zij hierdoor nogmaals geslachtofferd worden, dit kan en mag toch niet waar zijn. Ik hoop dat met de vele dossiers die ICC in zijn bezit heeft zorgvuldig mee wordt omgegaan en ze niet verloren gaan.
Wie of welke instantie draagt daar zorg voor en pluist de dossiers uit om in kaart te brengen of en welke vergoedingen uitkeringen er zijn gedaan en of ze bij de uitkerings gerechtenden zijn terecht gekomen
Dhr Visser heeft er zich in de jaren een riante levensstijl op nagehouden met geld van anderen, dit baseer ik niet op vermoedens maar op feiten.
Ook vermoed ik dat hij gelden heeft gesluisd naar buitenlandse bankrekeningen en hierop dient natuurlijk direct beslag gelegd te worden om de financiële schade voor de benadelden enigszins te beperken voorzover dit nog mogelijk is want de belastingdienst heeft helaas al een enorme vordering liggen en beslag laten leggen op de bezittingen van ICC en de woning van dhr. Visser.
Om al dit onrecht recht te zetten denk ik dat alle benadeelden een collectief op moeten zetten en een belangenbehartiger in de hand moeten nemen om alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheden te wijzen en moeten repareren daar waar ze ernstig tekort zijn, ik doel daarbij m.n. op de betrokken verzekeringspartijen.
[/url]

Hans V
Berichten: 236
Lid geworden op: 08 jun 2005 07:32

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Hans V »

Verzekeraars kunnen dit soort dingen niet eenvoudig weten. Zij worden vaak afgeschermd van de claimende partijen die vaak ook machtigingen tekenen om netalingen op derden rekeningen te laten belanden etc.
Zorg er als slachtoffer voor dat je rechtstreeks contact het met de verzekeraar, dan weet je wanneer er iets wordt betaald en hoe.
Verzekeraars zoeken niet uit wie je belangenbehartigt, dat doe je zelf!

Dick-de-Bruyn
Berichten: 7
Lid geworden op: 21 jan 2007 15:53

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Dick-de-Bruyn »

Bekend verhaal.
In 2001 een ernstig ongeluk gehad in Turkije. Achmea heeft het hele dossier doorgegeven aan ICC.

Vanaf pakweg half 2002 loopt de zaak via hen. Steeds maar mailen (bellen lukte meestal niet). Steeds weer smoezen en weet ik veel.
Een maand of 3 geleden stopten de spaarzame reacties op mijn mail geheel.

Een maand of 2 terug kwam ik na googlen op dit forum uit. Ik heb (zowel als benadeelde maar ook als werkger) Achmea aangeschreven.

Mijn dossier is dus door ICC uitbesteed aan een ander bedrijf. Achmea kent dit ook niet. Nu blijkt dat Achmea geld heeft voorgeschoten aan ICC die dit niet heeft doorbetaald aan het andere bedrijf. Achmea moet nu nogeens betalen om mijn dossier terug te krijgen.

ICC? Wat een oplichters!

J. Menke
Berichten: 3
Lid geworden op: 21 jan 2007 11:44

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door J. Menke »

Beste meneer Hans V. het is duidelijk te merken dat het u ontbreekt aan inlevings vermogen t.a.v. alle gedupeerden van de dhr E.Visser en dhr M.B.G. Bussink. Aan uw inbreng te merken bent u geen gedupeerde van deze heren maar in de branche werkzaam . In de meeste gevallen waarbij de ongevallen in het buitenland hebben plaatsgevonden is het al moeilijk genoeg om de tegenpartij aansprakelijk zien te stellen laat staan je als gedupeerde direct in contact te kunnen stellen met deze tegenpartij. Dit hebben de verzekeringspartijen wel mooi afgedekt hierdoor ontkom je er niet aan om bedrijven als ICC in te schakelen en wat er dan allemaal wel of niet gebeurd en of deze lieden een derden rekening hebben. Juist hierin vind ik wel dat de verzekeringspartijen hun verantwoordelijkheid hebben en dienen te nemen door er zorg voor te dragen dat de gelden aan de rechtmatigen worden uitgekeerd ze hebben tenslotte alle gegevens en kunnen dan toch vrij simpel een constructie en een controle bedenken dat de uitkering bij de juiste persoon terecht komt. Resumerende is het achteraf gemakkelijk oordelen hoe men wel of niet had moeten handelen maar let wel het betreft hier allemaal mensen die vaak getraumatiseerd zijn daardoor een gewillig slachtoffer lijken te zijn.
De reactie echter bekijkende zie je ook dat er toch hele gerenommeerde verzekerings maatschappijen in de zwendel het bedrog en misleidingen van dhr E.Visser zijn getrapt hoe moet je dan in hemelsnaam als leek deze zaken overzien. Er licht hier een schone taak voor de branche om aan deze bavianen toestanden een einde te maken.
Het is duidelijk te merken dat het u ontbreekt aan inlevings vermogen t.a.v. alle gedupeerden van de dhr E.Visser en dhr M.B.G. Bussink

ton1
Berichten: 189
Lid geworden op: 24 apr 2006 16:25

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door ton1 »

hans v=hans verzekeraar=hans de verzieker=hans de viezerik=hans de vuilak=hans de verrader.

hou dit in oogenschouw!


tommys

hanz
Berichten: 387
Lid geworden op: 07 jun 2005 18:57

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door hanz »

Tommys,

Ook al zou Hans V een verzekeraar zijn en derhalve mogelijk niet vies zijn van het verzieken van letselschadezaken, dan nog ga je nogal buiten je boekje met termen als "viezerik en vuilak".

Hanz

Pieter Romein
Berichten: 275
Lid geworden op: 15 jan 2007 21:37

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Pieter Romein »

Hanz, Dat ben ik met je eens, Tommy's heeft nog niet geleerd, dat schelden en agressie niet tot oplossingen leiden, maar tot verdere verslechtering. Hans V heeft nog niet geleerd wat er met verzekeraars en de letselschadebranche eens is. Alleen met argumenten bewijzen feiten en diplomatie valt er verbetering te bereiken. De Universiteit van Tilburg is daar nog steeds mee bezig en het zal gezien de resultaten nog een lange weg te gaan zijn. Zie dat onderwerp.Dat bewijst ook de 14 jarige zaak die vorige week in het nieuws kwam en waarbij verzekeraars gewoonweg niet uitbetalen, terwijl rechters al 3 keer geoordeeld hadden dat wel betaald moest worden. Dat er veel mis is bewijst ook het feit, dat er tienduizenden advocaten er hun brood mee verdienen. dat is niet nodig, als verzekeraars gewoon samen met slachtoffers de schade berekenen en uitkeren zoals dat ook met andere materiele schade gebeurt tot aan Total Loss auto's toe. Als het duurder wordt dan pakweg een auto, willen ze gewoonweg niet meer betalen. Daar zit hem de kneep. De verzekeraars zijn machtig en zetten een deel van de advocaten met een vette worst naar hun hand. Ook zijn er helaas telkens weer advocaten, die er met de buit vandoor gaan. Vechten 2 honden om een been, dan gaat de derde ermee heen.
Schandalig. Het ontbreekt aan goede wil om de bracnche te verbeteren en aan sancties om ze daartoe te prikkelen of dwingen. Dat is een grote tekortkoming in ons rechtssysteem.
Alleen via de media en politiek kunnen we hierop blijven hameren.
Vooral doorgaan!

hanz
Berichten: 387
Lid geworden op: 07 jun 2005 18:57

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door hanz »

Hoi Pieter,

Je schreef:
" waarbij verzekeraars gewoonweg niet uitbetalen, terwijl rechters al 3 keer geoordeeld hadden dat wel betaald moest worden".

Het verbaast mij dat er tot nu toe kennelijk geen rechter te vinden is die in dat soort gevallen een dwangsom oplegt voor elke dag dat een verzekeraar in gebreke blijft te betalen.

Zonder sancties maak je dat soort verzekeraarsgedrag wel mogelijk.
Word het geen tijd dat hier een Amerikaanse Toestand cq een punative action wordt ingevoerd bij wangedrag?

Hanz

Pieter Romein
Berichten: 275
Lid geworden op: 15 jan 2007 21:37

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Pieter Romein »

Hanz,
Dat verbaast mij ook. De Palsgroep bracht dit geval vorige week in de media en gaat weer verder procederen. Wat hebben processen voor nut als rechters geen dwangsom of andere sancties opleggen?
conclusie: Het is al moeilijk een goede advocaat te vinden en als je een goede hebt, dan komt de zaak vast te zitten bij de rechter(s)

Kijk overigens voor een "schone"" advocaat bij het onderwerp: mogelijke belangenverstrengelingen ontwaren / antecedenten.Ik heb persoonlijk overigens geen vertrouwen in belangenbehartigers die onder een fantasienaam als Euroclaim e.d. werken. Er moet een familienaam bovenaan staan met een jarenlange ervaring en goede reputatie. Het is ook gebleken, dat juist onder die fantasienaambedrijven telkens de verkeerde belangenbehartigers blijken te zitten en ze veranderen voortdurend hun (fantasie)naam.
Mijn advies: "Euroclaim, Eurosupport Europe, e.d. of ICC ga er niet mee in zee."

Hans V
Berichten: 236
Lid geworden op: 08 jun 2005 07:32

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Hans V »

Het lijkt me goed om af te gaan op feiten en niet op veronderstellingen.

Ik begrijp heel goed dat het voor slachtoffers van ongevallen in het buitenland heel lastig is (ik moet zeggen was) om schade te verhalen. Dat heeft NIETS te maken met verzekeraars, maar met het feit dat landen verschillende rechtstelsels hebben en dat het gewoon lastig is om aan een fransman (bijvoorbeeld) uit te leggen wat je nu is overkomen.
Het is om die reden dat politiek en verzekeraars dat sinds een tijdje vrij goed geregeld hebben. Als je in Frankrijk een ongeval overkomt kun je je wenden tot een vertegenwoordiger in Nederland en daarmee communiceren.

Wat ik niet begrijp is waarom het probleem van een frauderende of gefailleerde advocaat/belangenbehartiger (alleen) aan een verzekeraar die daar toch niets aan kan doen moet worden toegerekend. Ik begrijp wel dat het makkelijk is, maar waarom zou dat rechtvaardig zijn?

Verzekeraars hebben te maken met degene die door de claimende partij als vertegenwoordiger wordt aangesteld. Zij mogen die niet passeren en dus niet rechtstreeks contact zoeken met declaimende partij. Doen ze dat wel dan wordt er prompt over ze geklaagd.

Verzekeraars vragen meestal uitdrukkelijko machtigingen voor betalingen. Ze willen dus weten of de claimende partij het goed vindt dat oprekening van een belangenbehartiger wordt betaald. Als nu de claimende partij zo'n machtiging afgeeft en de verzekeraar ook op die rekening betaalt is het dan inderdaad redelijk om de verzekeraar nog een keer te laten betalen als de belangenbehartiger fraudeert of failliet gaat? Ik vind van niet....

Hans V
Berichten: 236
Lid geworden op: 08 jun 2005 07:32

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Hans V »

O ja, en nog even over dwangsommen enzo. Dat is onzin. Als een rechter beslist dat een bepaald bedrag betaald moet worden kan hij geen dwangsom opleggen (hoeft ook niet) omdat dat bedrag gewoon betaald moet worden en dus ook geincasseerd kan worden. Je mag er dus op rekenen dat er gewoon betaald is, maar natuurlijk kan iedereen tegen een beslissing in beroep. Dan doen verzekeraars soms en claimende partiejn doen dat soms ook. Dat heet "recht".
En van drie rechters gelijk krijgen en dat nog niet klaar zijn is echt raar. We hebben in nederland namelijk maar drie niveaus rechtspraak. Als die drie zijn doorlopen is het klaar. Mogelijke conclusie: kennelijk is er ook ergens een rechter geweest die een wat ander idee over de zaak had en is er een keer terugverwezen.

Pieter Romein
Berichten: 275
Lid geworden op: 15 jan 2007 21:37

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Pieter Romein »

..............en zoals Hans V kletst, zo kletst ook jaar in jaar uit de verzekeraar met zijn cs. om maar niet te (hoeven) betalen. blijkbaar is men de polis vergeten en het feit, dat er premie voor betaald is. Een verzekeraar hoort de schade snel uit te keren ook zonder rechters en advocaten, zodat slachtoffers schadeloos gesteld worden, verdere geestelijke en lichamelijke schade voorkomen wordt, slachtoffers zich toe kunnen leggen op hun herstel en de draad van het leven zo snel mogelijk en zo optimaal mogelijk weer op kunnen pakken . Dat is nou net het punt waarom het hier draait en waarom slachtoffers op dit forum komen. Het is niet vreemd, dat Hans V de verwerpelijke argumenten en motieven van verzekeraars verdedigt, want hij heeft er zelf belang bij. Blijkbaar wil hij het zo houden en misschien mag het van hem nog erger?.

Dick-de-Bruyn
Berichten: 7
Lid geworden op: 21 jan 2007 15:53

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Dick-de-Bruyn »

Nou, Hans V, ik wil me er niet mee bemoeien maar niet betalende verzekeringsmaatschappijen komt regelmatig voor, ook al zijn er veroordelingen en is de rechtsgang uitgeput.

Maar het gaat hier om ICC. En zoals ik het hier lees zit er wel een luchtje aan ICC. Onbegrijpelijk voor mij is dan dat nederlandse verzekeraars niet zien dat zaken zo lang lopen zonder resultaat.
Een vorm van controle op een bedrijf dat ze inschakelen om hun werk uit te voeren (rechtsbijstand) zou toch op zijn plaats zijn.
Als leek weet ik ook niet hoe en hoe lang procedures in (in mijn geval) Turkije duren.
Ben benieuwd hoe het met anderen zit, zijn jullie ook door je verzekering "uitbesteed" aan ICC?

Hans V
Berichten: 236
Lid geworden op: 08 jun 2005 07:32

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Hans V »

O, even voor de goede orde: als rechtsbijstandsverzekeraars ICC inschakelen zijn ze daarvoor natuurlijk wel verantwoordelijk. Zij kiezen dan de club, en zijn ervoor verantwoordelijk.
In Nederland lopen zaken in het algemeen veel minder lang dan in de meeste buitenlanden. Hoe exotischer des te lastiger. Turkijke is dus echt een probleem....en dat probleem ligt niet aan Nederlandse verzekeraars

Cor1
Berichten: 11
Lid geworden op: 05 jan 2007 09:09

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Cor1 »

Als het dossier nog niet gesloten is, geldt voor alle (ex) ICC-klanten: meld je bij de curator, mevrouw mr. I.M.H. Bloemen, Postbus 1102, 6501 BC Nijmegen.

Dick-de-Bruyn
Berichten: 7
Lid geworden op: 21 jan 2007 15:53

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door Dick-de-Bruyn »

of uiteraard bij de verzekeraar die je bij ICC heeft ondergebracht.

judith27
Berichten: 4
Lid geworden op: 17 jan 2007 21:33

Re: Letselschade behandelaar E. Visser (ICC Int. Claims Company)

Ongelezen bericht door judith27 »

je schrijft als het dossier nog niet is gesloten dat je de curator moet raad plegen. maar hoe moet het nu met mijn zaak?
voor mij is de zaak nog niet gesloten want het is met mij nog niet afgehandeld, maar het is in 2005 al uitbetaald aan ICC. ik heb contact opgenomen de curator, en aangifte gedaan van diefstal en oplichting bij de politie. maar ik heb niet het gevoel dat het iets opleverd.
wat moet ik nu doen?
het kan toch niet waar zijn dat dhr. visser gewoon een nieuw bedrijf op kan starten en daar weer mensen gaat oplichten. er moet iets gebeuren dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen!

Gesloten