LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
Jolijn
Berichten: 6321
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door Jolijn » 25 feb 2013 16:52

Een A4tje uitdraaien staat niet gelijk aan versturen.
Een handtekening voor ontvangst is eigenlijk het enige bewijs dat een brief verstuurd is.

VioletPrue
Berichten: 3576
Lid geworden op: 03 mar 2009 15:37

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door VioletPrue » 25 feb 2013 17:04

Jolijn schreef:Een A4tje uitdraaien staat niet gelijk aan versturen.
Een handtekening voor ontvangst is eigenlijk het enige bewijs dat een brief verstuurd is.
Maar ik kan dus nergens vinden dat een bedrijf moet kunnen bewijzen dat een aanmaning ontvangen is.
Als dat zo was, zouden alle aanmaningen wel aangetekend verstuurd worden.
Ze hoeven alleen te bewijzen dat ze hem verstuurd hebben.
En dan kunnen ze dus makkelijk een biefje anders dateren, uitprinten en hoppa, bewijs!

Jolijn
Berichten: 6321
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door Jolijn » 25 feb 2013 17:07

Om incassokosten te verantwoorden zijn er een aantal voorwaarden, en met ingang van vorige zomer is daar ook nog weer 1 en ander aan gewijzigd. Als klant moet je wel weten dat je in gebreke bent gebleven, kan best zijn dat NS niet eens aan herinneringen/aanmaningen doet (hoeft te doen) maar het recht heeft een incassobureau in te schakelen? ?

(Je kunt niet bewijzen dat je iets verstuurd hebt, een brief op een computer is niet het bewijs dat 'ie uitgeprint is, in een envelop gedaan, afgestempeld, in een brievenbus gedaan enz.)

( ik heb tig brieven op m'n laptop staan, lang niet allemaal zijn ze per post verstuurd en als ik mails niet bewaar of geen antwoord krijg, kan ik ook daarvan niet aantonen dat ze per elektronische post verstuurd zijn)

ArneLH
Berichten: 1666
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door ArneLH » 25 feb 2013 17:23

Wat hierboven wordt opgemerkt is inderdaad zeker op de goede weg: volgens de algemene voorwaarden ontvang je een kostenloze aanmaning en zoals Bor Komorovski m.i. correct opmerkt zal er daarbij van de ontvangsttheorie moeten worden uitgegaan. Zonder ontvangst gaat er immers geen werking uit van de aanmaning. Aangezien bij vooruitbetaling diende te worden betaald, treedt ex art. 6:83 sub a BW direct verzuim in als betaling niet plaatsvindt vóór de aanvang van de nieuwe abonnementstermijn. Als verzuim is ingetreden voor 1 juli 2012 is art. 6:96 (nieuw) BW niet van toepassing en dient bij de in rekening gebrachte incassokosten de dubbele redelijkheidstoets worden toegpast, ook als het zoals hier om een bedongen kostenvergoeding gaat. Deze toets kan ingevuld worden met behulp van Voorwerk II.

alfatrion
Berichten: 15508
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door alfatrion » 25 feb 2013 18:12

VioletPrue schreef:Maar ik kan dus nergens vinden dat een bedrijf moet kunnen bewijzen dat een aanmaning ontvangen is.
Art. 3:37 lid 3 BW schreef:Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.
Art. 150 Rv schreef:De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

renegade66
Berichten: 1871
Lid geworden op: 24 mei 2008 15:27

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door renegade66 » 25 feb 2013 18:30

Zoals ik het lees is de vordering van dit jaar, dus kunnen we uitgaan van de WIK.
Volgens deze wet is het verplicht een aanmaning/ingebrekestelling te sturen waarin een termijn van 14 dagen is opgenomen en waarin gemeld staat dat na verstrijken van de betaaltermijn incassokosten worden berekend. Ook moet de hoogte van die kosten vermeld worden.

Tevens gaat ns in hun voorwaarden ook de fout in. Naast incassokosten mogen geen andere kosten in rekening gebracht worden. De incassokosten zijn namelijk alles omvattend.

Kortom. Incassokosten behoren €40.- te zijn, ingebrekestelling moet ontvangen zijn (ontvangsttheorie) en de termijn en hoogte kosten moeten vermeld staan.
Is dit alles niet gebeurd, is de vordering niet terecht.

Jolijn
Berichten: 6321
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door Jolijn » 25 feb 2013 18:43

Vlgs de voorwaarden op de site: 23 september 2011.
8.5 Indien het automatisch incasseren
van de jaartermijn niet lukt,
ontvangt u een aanmaning.
Indien de aanmaning niet tijdig
(na 21 dagen) wordt betaald,
wordt op de jaartermijn – zonder
dat daartoe aan aanmaning
of ingebrekestelling nodig
is – een toeslag in rekening
gebracht. Het betreft een verhoging
van € 27,- en administratiekosten
van € 4,50.

Heb nog niets kunnen vinden over het niet kunnen opzeggen als er nog een 'schuld' is

alfatrion
Berichten: 15508
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door alfatrion » 25 feb 2013 19:10

Jolijn schreef:Vlgs de voorwaarden op de site: 23 september 2011.
8.5 Indien het automatisch incasseren van de jaartermijn niet lukt, ontvangt u een aanmaning. Indien de aanmaning niet tijdig (na 21 dagen) wordt betaald, wordt op de jaartermijn – zonder dat daartoe aan aanmaning of ingebrekestelling nodig is – een toeslag in rekening gebracht. Het betreft een verhoging van € 27,- en administratiekosten van € 4,50.
Het woord toeslag zou er op kunnen wijzen dat het hier gaat om een boete, maar het dat daarnaast ook administratiekosten in rekening sluit dat uit. Tja, dan gaat het hier dus om incassokosten en daarmee wordt dwingend recht overtreden.

Bor Komorovski
Berichten: 1719
Lid geworden op: 05 jul 2006 10:13

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door Bor Komorovski » 27 feb 2013 12:21

@Violet
3:37 zegt
Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt.
Dus een aanmaning geldt pas als deze de ontvanger heeft bereikt. Het elders geciteerde artikel 150 Rv zegt dat degeen die zich op een rechtsgevolg beroept de achterliggende feiten moet bewijzen. NS beroept zich erop dat er een aanmaning is geweest. Die aanmaning zal dus werking hebben wanneer deze is ontvangen (3:37) en de ontvangst door TS zal als achterliggend feit door de NSmoeten worden aangetoond (150 Rv).

De reden hiervoor is heel simpel. Het is immers niet eerlijk om iemand aan rechtsgevolgen van een brief, factuur of aanmaning te houden als deze het document in het geheel niet heeft kunnen lezen. Stel je het volgende voor.

Je laat een loodgieter voor 2000 euro werk verrichten, te factureren achteraf. De loodgieter vergeet de factuur en aanmaningen te versturen, en na een jaar krijg je opeens een brief van een incassobureau waarbij ook nog eens 400 euro incassokosten en 400 euro rente worden berekend. Het incassobureau houdt vol dat je dit moet betalen want in hun systeem staat dat de factuur en enige aanmaningen verstuurd zijn. Jij hebt echter nooit iets ontvangen, ondanks herhaalde verzoeken. Het is toch niet eerlijk dat je dan 800 euro extra zou moeten betalen als je niet eens de factuur hebt gekregen?

paul1509
Berichten: 1
Lid geworden op: 09 mar 2013 15:11

Re: NS, Interum Justitia en weigering abonnement te beeindigen

Ongelezen bericht door paul1509 » 09 mar 2013 15:38

Een cliënt kreeg een aanmaning van Groenewegen gerechtsdeurwaarders omdat de € 60,00 voor de verlenging van het voordeel abonnement niet tijdig geïncasseerd zijn. Extra kosten bedragen € 40,00 een en ander binnen 14 dagen te betalen.
Er is geen herinnering gestuurd nadat de incasso niet geslaagd is.
Volgens de kleine lettertjes ( artikel 8.5) die bij de aankondiging van de voordeelurenkaart in december 2012 waren toegevoegd dient er eerst een herinnering te worden gestuurd en daarna volgt een aanmaning met een verhoging van € 27,00 en administratiekosten van € 4,50. De NS handelt niet volgens hun eigen voorwaarden. Met de productvoorwaarden Voordeelurenabonnement is de klant akkoord gegaan. De NS mag deze niet eenzijdig zonder kennisgeving wijzigen.
Nadat ik Groenewegen en de NS hiervan in kennis heb gesteld hebben zij het dossier gesloten. Mijn cliënt kan nu zijn abonnement beëindigen.
Uit de forumbrieven maak ik op dat er vele mensen onnodig extra kosten betalen. Misschien iets voor Radar uitzending?

Gesloten