LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Intrum Justitia wederom van het pad af

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
DianHofman
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 apr 2013 20:13

Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door DianHofman » 13 jun 2013 18:50

Geachte heer/mevrouw ,


T-Mobile heeft de vordering op u met referentie XXXXXX aan ons overgedragen. Wij hebben u hierover al een brief gestuurd.

Het openstaande bedrag is momenteel € 3.435,45 (inclusief kosten).

U kunt direct online betalen met iDEAL via onze website.
Deze e-mail bereikte mijn inbox. Heel bijzonder aangezien ik nog nooit een contract bij T-mobile heb gehad. Vandaag wederom een e-mail van Intrum Justitia waarin zij aangegeven zo coulant te zijn dat ik maar 25% zou hoeven betalen.

De brief waar zijn aan refereren, heb ik ook niet ontvangen.

tenormin
Berichten: 6833
Lid geworden op: 31 okt 2011 21:29

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door tenormin » 13 jun 2013 19:12

Wat is het probleem dan als u nimmer enig contract met T-Mobile heeft gehad? Als u daar zo stellig in bent, laat men dan maar uw contract zien. Dus dit even vragen.

DianHofman
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 apr 2013 20:13

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door DianHofman » 13 jun 2013 19:20


Wat is het probleem dan als u nimmer enig contract met T-Mobile heeft gehad? Als u daar zo stellig in bent, laat men dan maar uw contract zien. Dus dit even vragen.
Het probleem hierin ligt in het feit dat de vele onwetende mensen hiervan schrikken en gaan betalen. Terwijl van de gehele vordering niets klopt. Door het feit er het bij Intrum Justitia nou eenmaal niet de meest goed communicerende werknemers zitten en er geen bereidheid is tot enige vorm om de vordering uit te zoeken.

Zelf ben ik op de hoogte van deze spooknota`s die Intrum Justia verstuurd en kan me daar wel tegen weren maar wil dit zeker wel bekent houden voor de mensen die niet zoveel kennis hebben van deze zaken.

ashima56
Berichten: 2
Lid geworden op: 11 jul 2013 23:37

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door ashima56 » 12 jul 2013 00:32

LS,
Ze zijn niet enkel van het pad af maar erg SLORDIG.

Ik had in 2007 een zaak bij Intrum t.g.v. Nuon lopen. Bij mij weten alles betaald.

Wordt ik door ex buren ca 3 weken geleden geconfronteerd met een schrijven van IJ. Ik meteen bellen want vlgs. hun zou ik nog een openstaande factuur hebben t.g.v. T mobile. Op mijn vraag hoe het komt dat alle post inzake dit geval naar mijn oude adres is geweest t/m heden terwijl ik in 2007 nog contact met IJ heb gehad, wordt mij te kennen gegeven dat men mijn huidige adres niet had en dat dit mijn verantwoording is hun van het juiste adres te voorzien. En buitendien is dit dossier (Nuon) dus reeds gesloten. Ik aangeven dat indien ik mij er bewust van was van een nog openstaande regeling dan was deze reeds voldaan i.p.v. nu opgezadeld te zijn met allerlei bijkomende kosten en renteberekening. Daarbijkomend zat tevens in de stapel brieven een schrijven van IJ dat zij mij de kans geven voor de helft van het verschuldigde totaal bedrag deze schuld te voldoen. En ik geef ook aan dat indien er een schuld t.g.v. mij is ik die wel wil betalen maar niet de daarbij bijkomende kosten, immers ik attendeer ze op hun eigen aanbieding. Lang verhaal kort, ik sluit dus een betalingsregeling af voor het bedrag in 2 termijnen te betalen aanvang 26 juni jl. Per abuis vermeld ik op betalingsbewijs het dossiernr. van Nuon i.p.v. dossiernr. T mobile.
Op 8 juni ontvang ik een brief van IJ dat de betalingsregeling is komen te vervallen omdat ik in gebreke ben gebleken. Ik bel ze en vertel dat het geld wel degelijk aan hun is overgemaakt. hun verweer, het is niet bij hun binnen en ik moest maar betalingsbewijs per email zenden. Hieraan gevolg gegeven, ontvang ik tot mijn stomme verbazing wederom een brief dat betalingsbewijs nog niet binnen was, terwijl ik het persoonlijke emailadres van een medewerker IJ gebruikt heb. Buitendien kon men tijdens afwezigheid van deze medewerker niet in zijn inbox. Ik weer bellen en nadrukkelijk vragen naar de desbetreffende medewerker en hij checkt zijn inbox en email bleek z.a. afgesproken reeds binnen te zijn alleen had collega de bijlage over het hoofd gezien. Kunt u het nog volgen?
Wordt ik hedenmiddag door IJ gebeld met het relaas dat het bedrag op de reeds gesloten dossier van Nuon is afgeboekt want er bleek nog schuld t.g.v. mij open te staan. En men kon dit door mij gestorte bedrag niet meer terughalen en boeken op het T mobile dossier, m.a.g. ik ben terug bij af. Ik meteen Nuon gebeld want indien er schuld is dan moet Nuon en had Nuon dit reeds in 2007 aan mij kenbaar moeten maken. En Nuon is altijd de enige toeleverancier wat mij betreft geweest.
Medewerker van Nuon gaat nu ter verificatie met de door IJ verstrekte notanrs. tot aan 2006 terug en wederom kan er geen schuld t.g.v. mij boven water komen.
Ik IJ opgebeld en nadrukkelijk gevraagd om een specificatie zodat ik dit bij Nuon kan neerleggen. Antwoord IJ: zij hebben de ref.nrs. en Nuon moet maar contact met IJ nemen. Ik geef aan dat als Nuon geen openstaande vordering t.g.v. mij heeft maar het IJ beweert van wel dan dient toch het IJ contact te nemen met Nuon en niet andersom? Vraag ik naar een contactpersoon waar Nuon mee kan bellen is dat vlgs. NJ dit niet mogelijk. Wederom Nuon gebeld, deze hebben toen nogmaals nu middels hun back up gekeken om valse hoop situatie uit te sluiten en wederom blijkt dat er geen vordering openstaat.
Nadat 3x ben afgegooid c.q. gesprek verbroken door NJ kreeg ik een medewerker te pakken en heb nadrukkelijk om een specificatie gevraagd, immers als ik boodschappen haal krijg ik ook een bon. Men heeft telefonisch toegezegd mij dit te sturen, echter ik heb zo mijn bedenkingen.
Ik heb tevens een fikse email gestuurd richting NJ, want ik kan met dit gebeuren geen genoegen nemen!
Indien zij zo overtuigd zijn van hun gelijk dan moet het niet zo moeilijk zijn om desbetreffende gegevens te produceren. Vind dit niet plaats dan laat ik het escaleren door me niet te houden aan betalingsregeling en dan laat ik deze zaak voor het gerecht komen. En dit heb ik ze tevens kenbaar gemaakt.
Op dit moment heeft mijn frustratie het kookpunt bereikt en mijn achterdocht naar het niveau Defcon1 gestegen.
Conclusie: 1)het kan altijd erger bij het IJ!
2) De mensen die op adequate wijze kunnen werken zitten thuis en de inadequaten zijn aan het werk, de goede daar buiten gelaten.
3) Is Vodafone hiervan op de hoogte, immers zij hebben toch T mobile overgenomen? Kan IJ zomaar de schuld halveren zonder medeweten van Vodafone?
4) NJ is absoluut niet goed bezig.

sacredfour
Berichten: 1726
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door sacredfour » 13 jul 2013 10:00

Kan IJ zomaar de schuld halveren zonder medeweten van Vodafone?
Ja, dat kunnen ze. Het gaat hier zonder twijfel over cessie. Dat betekend dat IJ de vordering heeft over gekocht. Waarschijnlijk voor minder dan 1/10 van de originele vordering. Zelfs met het halveren kunnen ze hier toch nog een leuke winst op maken!


william-1973
Berichten: 27
Lid geworden op: 25 jun 2013 20:53

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door william-1973 » 14 jul 2013 21:40

je factuur is van 2007,
en zoals ik het op radar heb begrepen vervalt een vordering na 5 jaar, dus dat zou vorig jaar verlopen moeten zijn.

ashima56
Berichten: 2
Lid geworden op: 11 jul 2013 23:37

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door ashima56 » 17 jul 2013 12:19

Hartelijk dank voor de info.

renegade66
Berichten: 1871
Lid geworden op: 24 mei 2008 15:27

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door renegade66 » 29 jul 2013 22:07

Stuur onderstaand bericht naar intrum justitia en grote kans dat je niets meer van ze hoort.

Geachte L.S

Er zijn een aantal zaken besproken over een aantal facturen die zijn ingediend door [naam bedrijf] hierna te noemen eiseres, waarvan u geen kennis schijnt te hebben. Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist. 

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging, intimidatie en afpersing, met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving: 
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1. Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW om nadere informatie vragen) 
Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald.

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2. Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd bent om voor eiseres te handelen. BW. Artikel 3:71 lid 1

Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort (BW. Artikel 6:59)

Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen BW. Artikel 6:62

3. Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor [naam bedrijf handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in (2) vermeld.

Is er geen overtuigend bewijs van bevoegdheid of cessie, dan zal ik ook moeten concluderen dat eiseres heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een melding hiervan zal doorgeven worden aan het CBP.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een redelijk termijn (7 werkdagen) aan mij doet toekomen.

Qui tacet, consentit

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Hoogachtend,

naam en adres
Laatst gewijzigd door renegade66 op 31 jul 2013 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.

ArneLH
Berichten: 1666
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door ArneLH » 29 jul 2013 23:36

renegade66 schreef:1. Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW om nadere informatie vragen)
Een cessie-akte is geen contract.

renegade66
Berichten: 1871
Lid geworden op: 24 mei 2008 15:27

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door renegade66 » 30 jul 2013 11:40

1. Een kopie van een wettelijk bindend(e) overeenkomst/acte van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft gecedeerd. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW om nadere informatie vragen)

Zo beter?

Ad Verkaad
Berichten: 643
Lid geworden op: 23 jan 2009 14:09
Locatie: 51.926316, 4.450772

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door Ad Verkaad » 31 jul 2013 16:01

renegade66 schreef:3. Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor Blauwhof handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in (2) vermeld.
Wie / wat is Blauwhof?

renegade66
Berichten: 1871
Lid geworden op: 24 mei 2008 15:27

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door renegade66 » 31 jul 2013 16:52

oeps!!!! is hersteld,,,,,, :D :D

Solar Angel
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 feb 2010 21:27

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door Solar Angel » 02 aug 2013 17:27

DianHofman schreef:

Wat is het probleem dan als u nimmer enig contract met T-Mobile heeft gehad? Als u daar zo stellig in bent, laat men dan maar uw contract zien. Dus dit even vragen.
Het probleem hierin ligt in het feit dat de vele onwetende mensen hiervan schrikken en gaan betalen. Terwijl van de gehele vordering niets klopt. Door het feit er het bij Intrum Justitia nou eenmaal niet de meest goed communicerende werknemers zitten en er geen bereidheid is tot enige vorm om de vordering uit te zoeken.

Zelf ben ik op de hoogte van deze spooknota`s die Intrum Justia verstuurd en kan me daar wel tegen weren maar wil dit zeker wel bekent houden voor de mensen die niet zoveel kennis hebben van deze zaken.
Met alle respect, maar als je ineens van een willekeurig incassobureau een verzoek krijgt om duizenden euro's te gaan betalen dan vind ik het moeilijk om klakkeloos aan te nemen dat mensen inderdaad zomaar gaan betalen 8)

ArneLH
Berichten: 1666
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door ArneLH » 02 aug 2013 17:31

Ach, in 2008 schijnt meer dan 30% van de consumenten er niet bekend mee te zijn geweest dat het mogelijk is om een geschil voor te leggen aan de civiele rechter. Op een gegeven moment verbaas je je niet zo snel meer.

Solar Angel
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 feb 2010 21:27

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door Solar Angel » 02 aug 2013 17:34

Maar dan nog steeds : als je van een incassobureau ineens een dreigbrief krijgt dat je nu echt heel snel heel veel euro's moet gaan betalen dan is toch het eerste wat je doet contact opnemen met het incassobureau om te vragen waarom en waaraf ? Of denk ik nu te simpel ? 8)

Guardian72
Berichten: 6840
Lid geworden op: 04 jun 2008 13:37
Contacteer:

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door Guardian72 » 03 aug 2013 13:31

Solar Angel schreef:Maar dan nog steeds : als je van een incassobureau ineens een dreigbrief krijgt dat je nu echt heel snel heel veel euro's moet gaan betalen dan is toch het eerste wat je doet contact opnemen met het incassobureau om te vragen waarom en waaraf ? Of denk ik nu te simpel ? 8)
Als je hoort op het nieuws (RTL nieuws van 19:30, 02-08-2013) dat er zelfs hele gezinnen onderduiken uit angst voor schuldeisers / deurwaarders..
Kennelijk weten de incassocowboys de juiste woorden (geblaf) te gebruiken waardoor bij een aantal mensen de (pavlov)reactie is "ik betaal maar, ben ik er van af".

Solar Angel
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 feb 2010 21:27

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door Solar Angel » 03 aug 2013 14:13

Guardian72 schreef:
Solar Angel schreef:Maar dan nog steeds : als je van een incassobureau ineens een dreigbrief krijgt dat je nu echt heel snel heel veel euro's moet gaan betalen dan is toch het eerste wat je doet contact opnemen met het incassobureau om te vragen waarom en waaraf ? Of denk ik nu te simpel ? 8)
Als je hoort op het nieuws (RTL nieuws van 19:30, 02-08-2013) dat er zelfs hele gezinnen onderduiken uit angst voor schuldeisers / deurwaarders..
Kennelijk weten de incassocowboys de juiste woorden (geblaf) te gebruiken waardoor bij een aantal mensen de (pavlov)reactie is "ik betaal maar, ben ik er van af".

Ik heb het niet gezien maar ga het eens bekijken. Maar zijn er nu echt mensen die een brief krijgen van een incassobureau en dan maar direct denken : ik betaal maar, ben ik er vanaf ?

Solar Angel
Berichten: 18
Lid geworden op: 02 feb 2010 21:27

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door Solar Angel » 03 aug 2013 14:20

Zo, net gezien. Blijkt ook uit dat ze uiteindelijk toch weer boven water komen en dan begint het hele feest weer van voren af aan. Hadden ze zich de moeite kunnen besparen lijkt me.

alfatrion
Berichten: 15492
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Intrum Justitia wederom van het pad af

Ongelezen bericht door alfatrion » 03 aug 2013 22:06

Solar Angel schreef:Maar dan nog steeds : als je van een incassobureau ineens een dreigbrief krijgt dat je nu echt heel snel heel veel euro's moet gaan betalen dan is toch het eerste wat je doet contact opnemen met het incassobureau om te vragen waarom en waaraf ? Of denk ik nu te simpel ? 8)
Zij geven je zelden tot nooit gelijk. Recentelijk ben ik in aanraking met twee incassobureau's gekomen. In beide gevallen zaten zij aantoonbaar fout.

De eerste omdat proefabonnementen op tijdschriften niet meer stilzwijgend mag verlengen of voortzetten als de tegenpartij een consument is. De tweede omdat ik gebruik had gemaakt van mijn bevoegdheid om een fors bedrag te verrekenen op een vordering waar de schuldenaar recht op had. Geen van deze twee incassobureau's hebben expliciet toegegeven fout te zitten, maar ze wisten het wel alle twee.

Gesloten