Pagina 3 van 4

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 12 feb 2018 22:50
door witte angora
AgoraHendriks schreef:Wel heb ik inmiddels het "dossier" ontvangen. Het is 1 velletje...een verzoek van CAK aan GGN om tot executie over te gaan om de boete te innen. In dat verzoek staat dat ik de boete opgelegd heb gekregen omdat ik dus een aantal maanden uitgeschreven heb gestaan en dat dit niet acceptabel is, aangezien iedereen in Nederland een adres moet hebben om verzekerd te zijn van zorg. Best wel een vage "reden" dus. Meer hebben ze niet, geen dwangbevel, vonnis, brieven aan mij of ga zo maar door. Ik vind dit echt te bizar voor woorden.
En dan ook nog kosten ter waarde van 1199 waar het zo'n 200 moet zijn...

Misschien een hele gekke vraag, maar is dit wel van het echte CAK en GGN?

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 04:12
door Speedy123
witte angora schreef:
AgoraHendriks schreef:Wel heb ik inmiddels het "dossier" ontvangen. Het is 1 velletje...een verzoek van CAK aan GGN om tot executie over te gaan om de boete te innen. In dat verzoek staat dat ik de boete opgelegd heb gekregen omdat ik dus een aantal maanden uitgeschreven heb gestaan en dat dit niet acceptabel is, aangezien iedereen in Nederland een adres moet hebben om verzekerd te zijn van zorg. Best wel een vage "reden" dus. Meer hebben ze niet, geen dwangbevel, vonnis, brieven aan mij of ga zo maar door. Ik vind dit echt te bizar voor woorden.
En dan ook nog kosten ter waarde van 1199 waar het zo'n 200 moet zijn...

Misschien een hele gekke vraag, maar is dit wel van het echte CAK en GGN?
Ja dit is het echte CAK en GGN. TS heeft contact gehad met het CAK. Het is een bekend probleem, de administraties van de gemeentes zijn gekoppeld aan het CAK. Het CAK heeft zijn administratie weer gekoppeld aan de grote gerechtsdeurwaarders kantoren. Alles gaat vol automatisch zonder dat er een mens aan te pas komt, noemt men tegenwoordig 'Straigth Through Processing'. Gaat er in die keten ergens iets fout, zoals bij een gemeentelijke basis administratie, dan wordt het niet automatisch in de hele keten hersteld.

Dus TS moet eerst naar de gemeente, dan naar het CAK en dan naar het GGN. En dan moet hij de contactpersonen van die verschillende instanties met elkaar in contact brengen om het op te lossen. Bij elke instantie moet je bezwaar maken en de jusite proicedure doorlopen. En dat moet je ook nogeens op tijd doen, anders vervalt je recht om bezwaar te maken danwel verstek aan te tekenen.

De kosten die genoemd worden waren een telefonisch dreigement van de medewerkster van GGN. Zoals vanavond nog op TV was, grote incasso bureaus en zelfs deurwaarders kantoren willen nog weleens liegen tegen de consument om ze zo tot betaling te dwingen. Dat bedrag moet je niet serieus nemen, het wordt alleen maar genoemd om druk uit te oefenen.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 04:24
door Jaguarman
[Tekst verwijderd door de Moderator]

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 04:47
door Speedy123
[Tekst verwijderd door de Moderator]

Gemeente gaat ook niet vrij uit. Zij hebben dit allemaal veroorzaakt maar weigeren het zelf op te lossen. Hetzelfde geldt voor het CAK, ook die weten dat TS gelijk heeft maar lossen het niet op. Zowel de gemeente als het CAK worden door de burger betaald, je zou toch verwachten dat die hun verantwoordelijhkeid zouden nemen als ze fouten maken waar een burger de dupe van is?

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 11:10
door Moneyman
AgoraHendriks schreef:Wel heb ik inmiddels het "dossier" ontvangen. Het is 1 velletje...een verzoek van CAK aan GGN om tot executie over te gaan om de boete te innen. In dat verzoek staat dat ik de boete opgelegd heb gekregen omdat ik dus een aantal maanden uitgeschreven heb gestaan en dat dit niet acceptabel is, aangezien iedereen in Nederland een adres moet hebben om verzekerd te zijn van zorg. Best wel een vage "reden" dus. Meer hebben ze niet, geen dwangbevel, vonnis, brieven aan mij of ga zo maar door. Ik vind dit echt te bizar voor woorden.
Dat kan gewoon niet juist zijn. Zonder dwangbevel of vonnis kan er géén beslag gelegd worden. Alleen al het feit dat het CAk GGN vraagt om "tot executie over te gaan" bewijst dat er iets moet zijn om te executeren: en dat moet dat vonnis of dwangbevel zijn. En dat moet dan ook nog eens aan jou betekend zijn. Kortom; opnieuw bellen en concreet om deze documenten vragen. Wees specifiek: dat voorkomt verkeerde informatie.
Jaguarman schreef:het blijven Boeffen die GGN
Vooralsnog zie ik GGN weinig fout doen, behalve dat er blijkbaar onduidelijkheid is over de door TS gevraagde documentatie. Als er een executoriale titel ligt, moet GGN die gewoon ten uitvoer leggen. Het is uitdrukkelijk niet aan de gerechtsdeurwaarder om de juistheid van vorderingen te beoordelen - daar gaat gelukkig uitsluitend de rechter over.

Maar goed, uit jouw mond betekent dit statement natuurlijk ook niet zoveel. Hoe jij in de wedstrijd staat, heb je immers al duidelijk genoeg gemaakt.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 15:56
door BreejKC
@Speedy123. U schrijft: “Dus TS moet eerst naar de gemeente, dan naar het CAK en dan naar het GGN”. Dit kan toch niet waar zijn? Als er ergens in die keten iemand een fout maakt dat je als klant zelf heel die keten dan maar achter hun broek moet zitten om bij hun allen ergens de fouten opgelost te krijgen. Dat lukt je in ons ambtenaren-gestuurd-Nederlandje natuurlijk nooit en te nimmer.

CAK kan dan wel eens een mooi 'Straigth Through Processing' systeem hebben, waardoor ineens alles automatisch gaat. Dit hele proces ontslaat ze echter niet van hun verantwoordelijkheid dat áls het ergens in dit proces fout gaat dat dit door mensen opgelostwordt. Dat hele proces is ook door mensen verzonnen en gemaakt, niet waar? Weet u wat veel makkelijker is? De schuld afschuiven op één of ander proces en de ‘gewaardeerde klant’ vervolgens in de kou laten staan. Dat is wat er nu gebeurt.

Nogmaals, CAK is de eisende partij, CAK heeft deze chaos veroorzaakt bij zichzelf en alle anderen in die keten, of door dit manke proces. CAK moet het dus oplossen ook. Willen ze dit (onwil), of kunnen ze dit niet (onkunde), dan zullen ze de harde gevolgen daarvan moeten ondervinden. Zoals genoemd, daar is het bureau Nationale Ombudsman o.a. voor in het leven geroepen. Zij kunnen dit soort onwillige organisaties, die in het leven gehouden worden door vooral eigenwijze ambtenaartjes, flink op de vingers te tikken.

U kunt ook de rechtszaak gewoon afwachten. Uw huis wordt echt niet leeg gehaald als er geen vonnis van een rechter aan ten grondslag ligt. Als u met alle bewijzen die u heeft die rechtszaak gewoon bijwoont en die bewijzen ovelegd, dan zal het de rechter zijn die korte metten maakt met GGN of het CAK die hun opdrachtgever is.

Maar wees er verzekerd van dat als GGN er achter komt dat u het op een rechtszaak laat aankomen, zij ineens gedegen onderzoek zullen instellen en uw argumenten wel serieus zullen nemen. Zij weten heel goed dat als ze dat vooraf niet goed en zorgvuldig doen, dat de rechter korte metten met ze maakt en de hoge kosten van zo’n hele procedure voor hen of voor hun opdrachtgevers zijn.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 16:41
door Moneyman
Er is al lang een vonnis of dwangbevel.... Anders kan er immers geen beslag gelegd worden.

Niet voor niets hamer ik steeds op verzet of bezwaar, maar ik hoor ts daar niet over. ..

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 16:44
door gosewijn
Heb zo n idee dat niet alles verteld wordt.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 17:18
door angel1978
gosewijn schreef:Heb zo n idee dat niet alles verteld wordt.
Serieus niet? Dat zou een trendbreuk zijn,. Normaal vertellen ze hier altijd alles meteen.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 17:51
door BreejKC
Nergens lees ik dat TS een vonnis of dwangbevel ontvangen heeft. Het hele topic heb ik hierover, zo goed en kwaad als snel mogelijk is, hierop nog eens nagelezen. Op verzoek van TS wordt hem dit ook niet toegestuurd. De adresgegevens waren natuurlijk al weer correct in de GBA, dus als er een vonnis of dwangbevel uitgegeven zou zijn, dan is dat aan TS nooit toegestuurd.

Ook als je de totale kosten, voordat het tot een vonnis komt, bij elkaar zou optellen dan kloppen de bedragen niet. Dat vonnis of dwangbevel is er zeer waarschijnlijk nog lang niet. Als er echt een vonnis of dwangbevel was, dan zou dat loonbeslag ook niet ingetrokken zijn of tenminste ten dele tot uitvoer zijn gebracht.

Maar GGN, dat is wat ik uit de openingspost lees, dreigt daar waarschijnlijk behoorlijk mee en stelt daarmee allerlei kosten in het vooruitzicht. Daar zijn deurwaarders erg goed in, maar dat is een ander actueel onderwep vandaag. TS is zich door al die bedreigingen een hoedje geschrokken, waarschijnlijk volledig in paniek en ziet die bui van al die bedreigingen en komende extra kosten al hangen. In die paniek heeft hij hier hulp voor dit probleem gezocht. Hierdoor ook misschien niet tot in detail verwoord. Is nu volledig de weg kwijt en moet hiermee door iemand die met dit soort materie kan omgaan geholpen worden.

Gezien het toch wel spoedeisend karakter en omdat kennelijk niemand meer iets voor TS kan of wil betekenen, heb ik TS verwezen naar het bureau van de Nationale Ombudsman. Van TS zou ik graag vernemen of hij hier contact mee gezocht heeft en wat daarvan de voorlopige uitslag is.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 17:55
door witte angora
gosewijn schreef:Heb zo n idee dat niet alles verteld wordt.
Het viel mij ook al op dat een aantal zaken niet echt kloppen.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 13 feb 2018 19:48
door Moneyman
BreejKC schreef:Nergens lees ik dat TS een vonnis of dwangbevel ontvangen heeft. Het hele topic heb ik hierover, zo goed en kwaad als snel mogelijk is, hierop nog eens nagelezen. Op verzoek van TS wordt hem dit ook niet toegestuurd. De adresgegevens waren natuurlijk al weer correct in de GBA, dus als er een vonnis of dwangbevel uitgegeven zou zijn, dan is dat aan TS nooit toegestuurd.
Uit het enkele feit dat er door een gerechtsdeurwaarder een beslag wordt aangekondigd, kan al opmaken dat er een executoriale titel is. NIet voor niets heb ik al meermaals aangegeven dat TS moet vragen om de betekende exploten. Dat kan prima gebeurd zijn in de periode dat TS niet ingeschreven stond in de BRP (de GBA bestaat al lang niet meer).
BreejKC schreef:Ook als je de totale kosten, voordat het tot een vonnis komt, bij elkaar zou optellen dan kloppen de bedragen niet. Dat vonnis of dwangbevel is er zeer waarschijnlijk nog lang niet. Als er echt een vonnis of dwangbevel was, dan zou dat loonbeslag ook niet ingetrokken zijn of tenminste ten dele tot uitvoer zijn gebracht.
Je hebt de OP duidelijk niet gelezen of begrepen. Het loonbeslag sorteert geen effect omdat het inkomen van TS te laag is. overigens lijkt ook uit dit gelegde beslag (waarbij een kopie van de executoriale titel aan de werkgever wordt meebetekend!) al overduidelijk dat er wel degelijk een titel is.
AgoraHendriks schreef:GGN heeft trouwens (ook voor deze vermeende schuld bij het CAK) anderhalve maand geleden ook al een loonbeslag gelegd bij mijn werkgever. Dit beslag levert voor GGN niets op, aangezien mijn inkomen (uit loon) net zo hoog is (soms zelfs lager) als het sociaal minimum (ik werk als oproepkracht en heb dus geen vast inkomen).
BreejKC schreef:Maar GGN, dat is wat ik uit de openingspost lees, dreigt daar waarschijnlijk behoorlijk mee en stelt daarmee allerlei kosten in het vooruitzicht. Daar zijn deurwaarders erg goed in, maar dat is een ander actueel onderwep vandaag. TS is zich door al die bedreigingen een hoedje geschrokken, waarschijnlijk volledig in paniek en ziet die bui van al die bedreigingen en komende extra kosten al hangen. In die paniek heeft hij hier hulp voor dit probleem gezocht. Hierdoor ook misschien niet tot in detail verwoord. Is nu volledig de weg kwijt en moet hiermee door iemand die met dit soort materie kan omgaan geholpen worden.
Onzin. Je hebt de klok horen luiden, maar de klepel ben je duidelijk kwijt. je gooit gerechtsdeurwaarders en incassobureau's weer eens onterecht op één hoop en trekt daar ongefundeerde en onjuiste conclusies uit. Als de gerechtsdeurwaarders van GGN zouden doen wat jij hen verwijt, zouden ze in no time geschorst zijn.
BreejKC schreef:Gezien het toch wel spoedeisend karakter en omdat kennelijk niemand meer iets voor TS kan of wil betekenen, heb ik TS verwezen naar het bureau van de Nationale Ombudsman. Van TS zou ik graag vernemen of hij hier contact mee gezocht heeft en wat daarvan de voorlopige uitslag is.
TS heeft hier heel wat concrete en bruikbare adviezen gekregen en er zijn duidelijke vragen gesteld. Ze zijn echter lang niet allemaal beantwoord...
Het hele verhaal ligt hier duidelijk nog niet op tafel.

Die Nationale Ombudsman is leuk, maar daar help je TS op dit moment niet mee. TS heeft een acuut en dringend civielrechtelijk probleem, dáár moet je de oplossing zoeken. Achteraf klagen bij de NO kan altijd nog.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 14 feb 2018 09:14
door witte angora
AgoraHendriks schreef:Gisteren ontving ik van GGN deurwaarders een aankondiging boedelbeslag. Dit zouden ze namens CAK uitvoeren. Nu is het zo dat ik een aantal maanden geleden door een fout van de Gemeente uitgeschreven ben geweest uit de GBA
Het is ook niet bekend wanneer de uitschrijving precies was en hoe lang die geduurd heeft. Gezien het feit dat de topicstarter er bij toeval achterkwam (via het pensioenfonds) zou het best een langere tijd geduurd kunnen hebben. Het zou inderdaad heel goed mogelijk kunnen zijn dat het CAK-traject gedurende deze periode op is gestart.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 14 feb 2018 11:16
door moederslink
AgoraHendriks schreef:......... Nu is het zo dat ik een aantal maanden geleden door een fout van de Gemeente uitgeschreven ben geweest uit de GBA ( ik was zogenaamd vertrokken naar het buitenland ). Ik kwam er pas achter toen ik een brief van het pensioenfonds ontving met daarin de vraag aan hun door te geven waar ik woonachtig ben. De Gemeente had mij nooit eerder een brief of wat dan ook gestuurd, maar had mij zonder mij te berichten, uitgeschreven................. Inmiddels is deze fout van de Gemeente hersteld en ben ik weer "onafgebroken" ingeschreven in het GBA. So far, so good...tot gisteren.
Persoonlijk heb ik nog nooit gehoord dat een gemeente iemand op eigen houtje uitschrijft omdat hij of zij zogenaamd is vertrokken naar het buitenland.
Een dergelijke actie van de gemeente komt niet uit de lucht vallen lijkt mij.....ook moet men als men verhuist zichzelf uitschrijven uit de oude gemeente en zichzelf dan ook weer inschrijven in de nieuwe gemeente.
Ik mis een belangrijk stuk......

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 14 feb 2018 11:32
door arvandongen
moederslink schreef:Persoonlijk heb ik nog nooit gehoord dat een gemeente iemand op eigen houtje uitschrijft omdat hij of zij zogenaamd is vertrokken naar het buitenland.
Een dergelijke actie van de gemeente komt niet uit de lucht vallen lijkt mij.....ook moet men als men verhuist zichzelf uitschrijven uit de oude gemeente en zichzelf dan ook weer inschrijven in de nieuwe gemeente.
Ik mis een belangrijk stuk......
Het kan toch een administratief foutje zijn van de gemeente? Bijvoorbeeld een naamsverwisseling met een persoon die wel is verhuisd?

TS zou de bijdragen van @Moneyman goed moeten lezen en exact moeten opvolgen. Dat is dé expert op dit gebied.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 14 feb 2018 12:35
door Moneyman
arvandongen schreef:
moederslink schreef:Persoonlijk heb ik nog nooit gehoord dat een gemeente iemand op eigen houtje uitschrijft omdat hij of zij zogenaamd is vertrokken naar het buitenland.
Een dergelijke actie van de gemeente komt niet uit de lucht vallen lijkt mij.....ook moet men als men verhuist zichzelf uitschrijven uit de oude gemeente en zichzelf dan ook weer inschrijven in de nieuwe gemeente.
Ik mis een belangrijk stuk......
Het kan toch een administratief foutje zijn van de gemeente? Bijvoorbeeld een naamsverwisseling met een persoon die wel is verhuisd?
Dat klopt inderdaad. Ook bij de gemeente werken gewoon mensen :wink: en die maken fouten. Er worden vaker onterechte mutaties verwerkt, die meestal na ontdekking wel weer gecorrigeerd worden.

De vraag voor mij blijft vooral waar deze vordering dan exact betrekking op heeft. Hoezo zou er een boete staan op niet-inschrijving? VGZ lijkt hierin geen rol gespeeld te hebben. Ik kan me zo gauw geen grondslag voor deze vordering bedenken. Maar goed, TS moet vooral tijdig gebruik maken van haar recht op verzet/ bezwaar, al vraag ik me inmiddels steeds meer af of TS die termijnen niet al lang heeft laten verstrijken. Normaliter kom je zowel via de deurwaarder als via de werkgever ook op de hoogte van een loonbeslag. Op dat moment zou TS dus kennis genomen hebben van het bestaan van de bewuste vordering, en is de verzettermijn al gaan lopen.

En als je géén gebruik maakt van de rechtsmiddelen die je ter dienste staan, is de executoriale titel onherroepelijk - zélfs als je achteraf alsnog aantoont dat de vordering onjuist zou zijn.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 14 feb 2018 14:03
door Appie83
Dat begrijp ik dus ook niet...Het CAK komt toch alleen om de hoek kijken als je geen zorgverzekering hebt of een wanbetaler bent. Heeft TS misschien in de afgelopen jaren bepaalde rekeningen niet betaald of is hij niet verzekerd geweest?

Mogelijk heeft de onterechte uitschrijving niets te maken met het CAK, behalve dan dat als gevolg van de uitschrijving er geen deurwaarder aan de deur is geweest.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 14 feb 2018 15:01
door witte angora
Ik probeer er een beetje wijs uit te worden door op de site van het CAK zelf te kijken. En ik denk dat ik wel iets gevonden heb.
Wanneer u een uitkering of pensioen ontvangt en naar het buitenland verhuist, eindigt
uw Nederlandse zorgverzekering. Gaat u in een verdragsland wonen, dan kunt u zich
daar bij het lokale ziekenfonds inschrijven met het formulier 121. Voor uw medische zorg
in uw woonland moet u dan een verdragsbijdrage betalen aan het CAK.
Het zou zomaar om deze verdragsbijdrage kunnen gaan.

Bron: https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetC ... kering.pdf

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 14 feb 2018 15:11
door Appie83
witte angora schreef:Ik probeer er een beetje wijs uit te worden door op de site van het CAK zelf te kijken. En ik denk dat ik wel iets gevonden heb.
Wanneer u een uitkering of pensioen ontvangt en naar het buitenland verhuist, eindigt
uw Nederlandse zorgverzekering. Gaat u in een verdragsland wonen, dan kunt u zich
daar bij het lokale ziekenfonds inschrijven met het formulier 121. Voor uw medische zorg
in uw woonland moet u dan een verdragsbijdrage betalen aan het CAK.
Het zou zomaar om deze verdragsbijdrage kunnen gaan.

Bron: https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetC ... kering.pdf
Dat kwam ik ook al tegen, maar dit vraagt om een handeling van TS, namelijk het inschrijven bij het lokale ziekenfonds met formulier 112, vervolgens ben je een verdragsbijdrage schuldig.

Re: GGN dreiging boedelbeslag voor EURO 275,76

Geplaatst: 14 feb 2018 15:14
door Moneyman
witte angora schreef:Het zou zomaar om deze verdragsbijdrage kunnen gaan.
Lijkt mij niet, enerzijds omdat dat een actieve handeling van TS had gevergd, en anderzijds omdat dat überhaupt niet van toepassing is zolang je nog in Nederland werkt (en dat doet TS).