[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure - Pagina 6
Pagina 6 van 8

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 08:45
door witte angora
Moneyman schreef:
27 apr 2019 08:34
Of een 50/50-verdeling redelijk is, hangt af van meerdere factoren, enerzijds de vraag bij wie formeel de verantwoordelijkheid voor de meterstanden lag, en anderzijds de brede bekende “stookcijfers” over beide jaren. Met name dat laatste lijkt mij een redelijk aanknopingspunt,
Doorgaans is het inderdaad een redelijk aanknopingspunt. Er zijn echter meer factoren die het gasverbruik beïnvloeden, behalve de buitentemperatuur.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 09:15
door Ivo.w
avante999 schreef:
20 apr 2019 11:46
@ willemina trouwens, wat je dus zegt: als je een probleem heb met een rekening, gaan ze je niet helpen. Hahaha nouja ik begrijp dat men natuurlijk het liefst allemaal teveel betalende klanten heeft ;) Ik vraag me gewoon af in hoeverre ik 'recht heb op' een gecorrigeerde rekening in deze, en bijv. of er niet gewoon een wettelijke verplichting is dat zij de slimme meter data gebruiken in plaatst van schatten.
In hoeverre je recht hebt op een gecorrigeerde rekening durf ik zo niet te beoordelen. Maar je hebt in elk geval recht op een inhoudelijk antwoord op de klachten naar aanleiding van de volgens jou incorrecte rekening. Zo'n antwoord kan natuurlijk best een afwijzing zijn wat onderbouwd wordt met argumenten.

Wie in dat opzicht gelijk heeft weet ik echt niet, daarvoor kennen wij hier de inhoud van het dossier onvoldoende.

Maar bedrijven die zomaar een incassoprocedure starten terwijl de klant al lang geleden op fatsoenlijke wijze vragen gesteld heeft waar niet op gereageerd is, is ronduit schofterig gedrag. Uitgaande van vragen die gewoon netjes gesteld zijn, in fatsoenlijke taal.

Helaas weet de hele energiebranche niet wat "klantenservice" betekent en bovendien kent men in de energiebranche de eigen voorwaarden en regelgeving niet.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 09:15
door alfatrion
Moneyman schreef:
26 apr 2019 21:04
alfatrion schreef:
26 apr 2019 17:52
Moneyman schreef:
26 apr 2019 12:09
Voor incassokosten hoef je juist niet meer aan te tonen of er daadwerkelijk kosten gemaakt zijn: daarvoor is simpelweg de WIK in het leven geroepen.
De rechter wijst de incassokosten af onder de WIK indien er geen kosten zijn gemaakt.

Wat je onder de WIK niet hoeft te doen is aantonen hoe hoog deze kosten exact zijn, maar ze moeten er wel zijn.
Dit staat onder meer in kamerstukken.
De regeling maakt het niet mogelijk om incassokosten als verkapte boete in te zetten, de grondslag blijft vermogenschade.
En zodra er een sommatiebrief is verzonden, zijn die kosten er. Met deze redenatie kom je niet weg. Gelukkig, want dat zou de deur voor massale afwijzing van de incassokosten.
EK, 2011-2012, 32418, C schreef: 3. Vorderen van buitengerechtelijke incassokosten
Eén kosteloze aanmaning
(...)
Het is mogelijk dat schuldeisers naar aanleiding van het wetsvoorstel
bepalen de incasso zelf ter hand te nemen, omdat dat voor hen het meest
effectieve traject is. Het doel van het wetsvoorstel is om duidelijkheid te
verschaffen over de incassokosten en onredelijk hoge incassokosten
tegen te gaan, ongeacht wie de inning van de vordering op zich neemt. In
die zin maakt het wetsvoorstel bewust geen onderscheid tussen incasso
door de schuldeiser zelf en incasso door een derde in opdracht van de
schuldeiser. Ook onder het huidige recht kan een schuldeiser een
(redelijke) vergoeding voor zijn eigen incassokosten op de schuldenaar
verhalen. Voorwaarde voor het zich kunnen beroepen op een vergoeding
van incassokosten, is dat er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt.
Ik
verwacht dat schuldeisers een traject kiezen waarmee het innen van hun
vordering de grootste kans van slagen heeft. Zij zullen zelf kiezen welke
incassohandelingen zij (laten) verrichten en of direct of stapsgewijs de
incassokosten in rekening worden gebracht. Het wetsvoorstel perkt die
keuzevrijheid niet in.
ECLI:NL:RBMNE:2014:6159 schreef: 4.14. (...)
Alle andere vorderingen van [eiser] moeten worden afgewezen, ook die omtrent de buitengerechtelijke kosten. Immers, gesteld noch gebleken is dat [eiser] daadwerkelijk kosten heeft gemaakt.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 09:25
door Ivo.w
witte angora schreef:
27 apr 2019 08:45
Moneyman schreef:
27 apr 2019 08:34
Of een 50/50-verdeling redelijk is, hangt af van meerdere factoren, enerzijds de vraag bij wie formeel de verantwoordelijkheid voor de meterstanden lag, en anderzijds de brede bekende “stookcijfers” over beide jaren. Met name dat laatste lijkt mij een redelijk aanknopingspunt,
Doorgaans is het inderdaad een redelijk aanknopingspunt. Er zijn echter meer factoren die het gasverbruik beïnvloeden, behalve de buitentemperatuur.
Natuurlijk zijn er ook nog andere aanknopingspunten, maar als men niet over exacte meterstanden beschikt, is het heel lastig om rekening te houden met die andere factoren.

Verbruik tussen twee moment waarvan de meterstanden bekend zijn herberekenen aan de hand van graaddagen is de meest logische oplossing in dit verhaal. Waarbij van het totale verbruik zo'n 10% voor warm water en koken evenredig over de dagen verdeeld wordt.

Of dat verschil oplevert voor de rekening durf ik niet te zeggen. Het is aan Nuon om de verdeling op de huidige factuur te onderbouwen danwel een herberekening te maken. Stilzwijgen is simpelweg not done.

Aan TS: betaal vast het grootste deel van de oorspronkelijke factuur, minus pakweg 100 euro. Je laat daarmee concreet je bereidheid tot betaling zien. Dit zal zeker in je voordeel werken wanneer de discussie nog verder uit de hand loopt.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 09:34
door alfatrion
De advocaten Van Riet schreef:Voor beantwoording van de vraag is volgens de Hoge Raad van belang dat normering van de hoogte van de verschuldigde incassokosten niet met zich meebrengt dat ook de rest van de “dubbele redelijkheidstoets” is ingevuld. Met andere woorden: alvorens buitengerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen moet wel vaststaan dat het redelijk is dat deze kosten zijn gemaakt. Daarbij geldt dat er ook daadwerkelijk incassohandelingen moeten zijn verricht en kosten moeten zijn gemaakt. Anders heeft de schuldeiser geen recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
https://avvr.nl/wanneer-zijn-buitengere ... huldigd-2/

ECLI:NL:HR:2014:1405 schreef: 3.5
Met de normering van de hoogte van de verschuldigde incassokosten is niet beoogd ook de ‘eerste redelijkheidstoets’ (de vraag of het redelijk is dat kosten zijn gemaakt) in te vullen. De minister heeft naar aanleiding van Kamervragen als volgt geantwoord:

“In artikel 6:96 BW is bepaald dat redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerking komen. Er is hier sprake van een dubbele redelijkheidstoets. Deze dubbele redelijkheidstoets houdt in dat incassokosten in omvang redelijk moeten zijn en in redelijkheid gemaakt moeten zijn. In de voorgestelde regeling komt men niet meer toe aan een toets van de omvang [van] de kosten (…). Er wordt namelijk uitgegaan van vaste maximale kosten waarmee de redelijkheidsnorm van artikel 6:96 BW wordt ingekleurd. Incassokosten die het maximum niet te boven gaan, worden als redelijke kosten beschouwd. Dit heeft als voordeel dat een gang naar de rechter om vast te stellen of de kosten redelijk zijn, wordt voorkomen. Voor de schuldenaar en de schuldeiser staat vast hoeveel maximaal aan incassokosten mag worden gevraagd. Dit schept rechtszekerheid. Vanzelfsprekend dienen er wel daadwerkelijk incassohandelingen te worden verricht en kosten te worden gemaakt. Anders komt men aan een recht op vergoeding van de incassokosten niet toe.” (Kamerstukken II 2010-2011, 32 418, nr. 5, p. 5)

Hieruit blijkt dat ook in de nieuwe wettelijke regeling pas recht bestaat op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, indien daadwerkelijk incassohandelingen zijn verricht (zodat vermogensschade bestaat in de zin van art. 6:96 lid 1 BW). Niet beoogd is recht te geven op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, wanneer in redelijkheid onvoldoende aanleiding bestond incassohandelingen te verrichten.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 10:07
door alfatrion
Moneyman schreef:
26 apr 2019 21:04
En zodra er een sommatiebrief is verzonden, zijn die kosten er.
Het is mogelijk om brieven te versturen zonder daarbij kosten te maken. Te denken valt aan via email of via een abonnement bij portal of vergelijkbare aanbieder.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 10:13
door Moneyman
Je hebt hopelijk wel in de gaten dat:
- je met veel meer woorden hetzelfde zegt als ik;
- en dat je laatste post veel meer met theorie dan met praktijk te maken heeft;
- die theorie sowieso niet met de casus van TS te maken heeft?

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 10:29
door Kees2850
Iedereen vergeet dat Stedin de juiste standen heeft doorgegeven aan Nuon maar deze weigeren die beschikbaar te stellen. Met de juiste standen moet toch een correcte jaarrekening op te maken zijn lijkt mij.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 10:31
door Moneyman
Waaruit blijkt dat dat zo is?

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 10:47
door Bob Schurkjens
"Schattingen van meterstanden en foute energienota's horen bovendien tot het verleden."

https://www.netbeheernederland.nl/consu ... limmemeter

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 10:47
door Lady1234
avante999 schreef:
20 apr 2019 12:20
Ja ga er nog even over nadenken...ergens lijkt het me ook wel interssant om mee te maken...maar ik heb vanuit Stedin begrepen dat mijn slimme gasmeter gewoon werkte; wordt ik dan echt geacht een eindstand voor 2017 te kunnen weerleggen of zou Nuon dat moeten doen..? Ik krijg die data van Stedin namelijk niet; de energieleverancier wel.
Dit schrijft de Ts.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 10:51
door Kees2850
@moneyman zoals @lady1234 citeert in voorgaande bericht.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 10:59
door witte angora
Maar zou het ook kunnen dat de 'slimme' meter een beetje de kluts kwijt was, en een veel te hoge stand heeft doorgegeven?

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 11:05
door Kees2850
@witte angora de gegevens die Stedin doorgeeft aan energieleverancier zijn de originele meetstanden. Als daarin wat fout is gegaan zal dat uitgezocht moeten worden. Maar daarover is aan TS geen melding gedaan zover ik TS zijn berichtgeving lees. Noch door Stedin noch door NUON

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 11:21
door Moneyman
Kees2850 schreef:
27 apr 2019 10:51
@moneyman zoals @lady1234 citeert in voorgaande bericht.
Dat klinkt mij meer als een aanname dan een feit. Maar ik kan het mis hebben natuurlijk :wink:

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 17:11
door alfatrion
Moneyman schreef:
27 apr 2019 10:13
Je hebt hopelijk wel in de gaten dat:
- je met veel meer woorden hetzelfde zegt als ik;
- en dat je laatste post veel meer met theorie dan met praktijk te maken heeft;
- die theorie sowieso niet met de casus van TS te maken heeft?
Hoe komt het dat je protesteerde dat het verweer dat er geen kosten zijn gemaakt nooit gaat werken als er een aanmaning is verstuurd omdat uit het feit dat er een aanmaning is verstuurd zou volgen dat er kosten zijn gemaakt, als we beiden vinden dat er alleen incassokosten in rekening kan worden gebracht als er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt en aanmaningen ook kunnen worden verstuurd zonder dat hierbij kosten worden gemaakt?

Over welke praktijk heb je het? De rechter wijst de incassokosten af indien de schuldeiser deze vordert, het laat bij de stelling dat er een aanmaning is verstuurd en het verweer is dat de schuldenaar geen kosten heeft gemaakt.

Ik begrijp het verhaal van TS zo dat Nuon zelf een aanmaning heeft verstuurd via de email, daarvoor geen kosten heeft gemaakt en daar nu de hoofdprijs wilt.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 18:02
door Lady1234
Dus in het vervolg moet een schuldeiser, als hij na een correcte aanmaning uiteindelijk incassokosten in rekening gaat brengen, ook nog gaan aantonen dat er werkelijk kosten zijn gemaakt en hoe hoog die kosten dan zijn?

Alsof een computer uit zichzelf een mail stuurt.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 18:34
door Moneyman
alfatrion schreef:
27 apr 2019 17:11
Moneyman schreef:
27 apr 2019 10:13
Je hebt hopelijk wel in de gaten dat:
- je met veel meer woorden hetzelfde zegt als ik;
- en dat je laatste post veel meer met theorie dan met praktijk te maken heeft;
- die theorie sowieso niet met de casus van TS te maken heeft?
Hoe komt het dat je protesteerde dat het verweer dat er geen kosten zijn gemaakt nooit gaat werken als er een aanmaning is verstuurd omdat uit het feit dat er een aanmaning is verstuurd zou volgen dat er kosten zijn gemaakt, als we beiden vinden dat er alleen incassokosten in rekening kan worden gebracht als er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt en aanmaningen ook kunnen worden verstuurd zonder dat hierbij kosten worden gemaakt?

Over welke praktijk heb je het? De rechter wijst de incassokosten af indien de schuldeiser deze vordert, het laat bij de stelling dat er een aanmaning is verstuurd en het verweer is dat de schuldenaar geen kosten heeft gemaakt.

Ik begrijp het verhaal van TS zo dat Nuon zelf een aanmaning heeft verstuurd via de email, daarvoor geen kosten heeft gemaakt en daar nu de hoofdprijs wilt.
Ik protesteer daartegen, omdat in de praktijk waarin ik dagelijks werk altijd (!) veertien-dagenbrieven per post worden verzonden. Als het al per email gebeurt, is dat complementair aan de schriftelijke.

Dat is ook logisch, omdat die brief in het geding gebracht moet worden om de kosten toegewezen te krijgen. Als de kosten al eens op deze grond afgewezen worden, heb je meestal te maken met de uitzondering van een schuldeiser die zijn huiswerk niet gemaakt heeft.

Daarom gaf ik al aan dat je scenario vooral theoretisch is.

Ik heb volgens mij niet gelezen dat Nuon TS alleen gemaild heeft, maar ik weet in ieder geval zeker dat de standaard werkwijze van Nuon gewoon gebruik maakt van de post.

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 27 apr 2019 19:15
door fonsflons
Ben ik de enige die in spanning zit te wachten op de oneliner: 'ik heb het dan verkeerd begrepen omdat je het niet duidelijk opgeschreven had' in deze discussie tussen een deurwaarder en 'jurist'

Re: Nuon negeert bezwaar tegen rekening, start incassoprocedure

Geplaatst: 28 apr 2019 18:16
door avante999
@alfatrion, dat zijn welk interssante alinea's. Ik denk dat " Niet beoogd is recht te geven op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, wanneer in redelijkheid onvoldoende aanleiding bestond incassohandelingen te verrichten." mij wel een handvat biedt, aangezien ik meermaals heb aan te geven te willen betalen maar Nuon incassokosten rekenend voordat zij ook maar reageren/contact op nemen. Ja ze versturen idd ook brieven (complimentair aan maitljes), maar ik heb ze letterlijk mede gedeeld dat het niet nodig is incassokosten te maken, omdat ik wel wil betalen...ze sturen de brieven dus onnodig; daar lijkt me dan geen echte aanleiding toe.

@witte angora / Kees, ten aanzien van "de gegevens die Stedin doorgeeft aan energieleverancier zijn de originele meetstanden. Als daarin wat fout is gegaan zal dat uitgezocht moeten worden. Maar daarover is aan TS geen melding gedaan zover ik TS zijn berichtgeving lees. Noch door Stedin noch door NUON"

Ik denk nu idd dat daarin iets fout is gegaan (alhoewel ik op die vraag aan Nuon geen reactie heb gekregen). Ik heb in zoverre melding gedaan, dat ik heb aangegeven aan Nuon dat die geschatte stand niet correct kan zijn -en dat het fout is gegaan dat er geschat is terwijl zou worden uitgelezen- en het verzoek om deze te corrigeren met de daadwerkelijke meterstand.