Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
IsaacPerry
Berichten: 6
Lid geworden op: 04 apr 2020 12:09

Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door IsaacPerry »

Dames en heren,

Kortheidshalve, resumerend en zoals in de titel reeds vernomen heeft VAN ARKEL GERECHTSDEURWAARDERS (hierna genoemd: VAN ARKEL) nalatig naar mij toe gehandeld in verscheidene juridische aspecten c.q. ambtshandelingen.

De reden dat ik mijn verhaal wil delen, uitgaande van en gebaseerd op reeds eerdere klachten op het internet, dat er natuurlijke personen zijn die helaas soortgelijk hebben ervaren. Ik ga er derhalve ook vanuit dat er meerdere zijn die zich in mijn verhaal kunnen herkennen.

Een van de uitgangspunten is een schadeclaim neerleggen zodat hier een televisie uitzending uit voort vloeit. Zodat heel Nederland inziet hoe wij onterecht worden benadeeld, geen verweer kunnen voeren middels een civiele procedure bij de Rechtbank en daarna kosten in rekening krijgen gedrukt van niet uitgevoerde ambtshandelingen.

Leest u mee:

VAN ARKEL treedt op als executeur en heeft een dossier in handen gekregen van Cannock Chase inzake een vordering van Basic-Fit B.V waarin ik €197,22 (saldo totaal €803,03) verschuldigd ben. Van deze overdracht ben ik niet geïnformeerd door VAN ARKEL om alsnog tot een betaling dan wel betalingsregeling te komen.

In beginsel dien ik gedagvaard te worden, echter van de dagvaarding op 29 april 2019, alsmede van de betekening titel en de vonnistitel ben ik nooit en te nimmer in persoon, schriftelijk en of digitaal in kennis gesteld. (Voor de goede orde: mijn e-mailadres is altijd bekend geweest en dit is gebaseerd op een telefonisch onderhoud waarbij ik mijn emailadres moest doorgeven als verificatiemiddel). Voorts is er ook niet tijdig een zogenaamde overbetekening beslag(inclusief formulier) in persoon aan mij uitgereikt om de juiste beslagvrije voet te stellen met nu dus alle gevolgen van dien voor mij.

Desalniettemin en voor het eigen gewin is VAN ARKEL wel in staat om ambtshandelingen correct uit voeren en mijn werkgever een verklaring derdenbeslag uit te reiken zodat het loonbeslag zijn doorgang kon vinden per 09-03-2020. Dit is remarquabel gelet op het feit dat de uitreiking overbetekening beslag voortijdig plaats had moeten vinden. *VAN ARKEL heeft inmiddels schuld bekend van de niet uitgevoerde ambtshandeling

Nadat ik een klacht heb ingediend op 17-03-20 en na het verstrijken van een doorlooptijd 13 werkdagen heb ik op 3 april 16:32 een reactie ontvangen per mail. In deze tegenreactie op mijn klacht waar ik uiteraard niet content mee ben wordt er wel schuld bekend nalatig te zijn geweest voor het niet tijdig verstrekken van een zogenaamde overbetekening van het beslag. Voor de overige niet uitgevoerde ambtshandelingen erkennen ze geen schuld in nalatigheid en dat deze dus wel in optima forma zijn uitgevoerd.

De kosten (€85,41 inclusief BTW) van de overbetekening van het beslag, deze gaat mij uiteindelijk vandaag op 6 april 2020 alsnog worden uitgereikt, gaat ook op mij worden verhaald. Dit vind ik op zijn zachts uitgedrukt tamelijk infantiel, gelet op het feit dat VAN ARKEL schuld bekend en nalatig is geweest voor het niet tijdig uitvoeren van een ambtshandeling.

Uit zogenaamde coulance en eerherstel bieden ze mij alsnog de mogelijkheid om de juiste beslagvrije voet vast te stellen, terwijl het kwaad immers al is geschied voor enig herstel van het loonbeslag. Per heden zijn er inmiddels drie onterechte geldoverboekingen gedaan door mijn werkgever naar de gerechtsdeurwaarder VAN ARKEL. Thans resteert er nog een verschuldigd bedrag van €25,92 plus de extra kosten van overbetekening beslag van €85,41(incl. BTW) wat in totaal neerkomt openstaand €111,33. Dit bedrag gaat verrekend worden met de volgende onterechte geldoverboeking dus een betalingsregeling is niet meer aan de orde.
Preferent als natuurlijk persoon die geen civiel proces heeft gehad eis, vorder en sommeer ik dat alle kosten van de niet uitgevoerde ambtshandelingen gerestitueerd worden door VAN ARKEL.

Indien mijn verzoek niet word gehonoreerd dan ben ik derhalve voornemens om spoedig een dezer dagen een klacht in te dienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders voor een tuchtprocedure voor de niet uitgevoerde ambtshandelingen.

Dit om de modus operandi te onderzoeken of de bevoegde/beëdigde deurwaarder daadwerkelijk aan de deur is geweest om de ambtshandelingen uit te voeren die mij in rekening zijn gebracht. Uitsluitsel hiervan zal verkregen worden op basis van telefoon gegevens beroepende op de Wet politiegegevens (Wpg). Een ander deel van het onderzoek zal zijn het opvragen naar de bevoegdheid van de deurwaarders dwz. in het bezit zijn van een diploma rechten, een stage van minstens twee jaar inclusief getuigschrift en benoeming door de Koning. Tevens wordt als onderzoekinstrument toegepast het uitlezen van alle documentatie op basis van metadata verkregen door en beroepende op Artikel 15 AVG.

Indien u zich herkent in bovenstaand verhaal, verzoek ­­u ik vriendelijk om mij een privé bericht te sturen. Bij voorbaat dank.
Laatst gewijzigd door Radar op 06 apr 2020 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel wat genuanceerd

berndv
Berichten: 8896
Lid geworden op: 29 dec 2005 11:10

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door berndv »

Gelukkig hebben we hier een deurwaarder op dit forum die wellicht uitleg kan verschaffen over het wel en wee van deze handelingen. Het enige wat ik zo kan bedenken is dat u wellicht niet woonachtig was op het adres waarop u ingeschreven stond, waardoor er geen persoonlijke afgifte/betekening plaats kon vinden. U heeft het alleen over de fouten die de deurwaarder heeft gemaakt, maar ik lees nergens wat uw rol hierin is. Als er beslag is gelegd, zou er ook een vonnis zijn.

En heeft u uw klacht ook ingediend bij de KBvG?

NeoDutchio
Berichten: 7906
Lid geworden op: 17 jan 2014 22:39

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door NeoDutchio »

Een hoop dure woorden. Maar wat ik mis in het verhaal, waarom hebt u niet betaald? Elke rekening moet gewoon betaald worden.
U wilt ook een schadeclaim in gaan dienen. Wat is uw schade dan? En waarom denkt u dat de televisie hierin geïnteresseerd zou zijn?
U probeert nu een ander te pakken op een fout terwijl de oorzaak gewoon bij uzelf ligt.

16again
Berichten: 11189
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door 16again »

NeoDutchio schreef:
06 apr 2020 09:24
U probeert nu een ander te pakken op een fout terwijl de oorzaak gewoon bij uzelf ligt.
Al ligt de oorzaak bij TS, dan nog dient de deurwaarder zich aan de regels te houden

Ambtshandelingen uitvoeren is de broodwinning van de deurwaarder, wellicht gaan sommigen daar creatief mee om voor eigen gewin. En in meeste gevallen is schuldenaar niet zo welbespraakt, en komt deurwaarder er mee weg.

berndv
Berichten: 8896
Lid geworden op: 29 dec 2005 11:10

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door berndv »

NeoDutchio schreef:
06 apr 2020 09:24
wat ik mis in het verhaal, waarom hebt u niet betaald?
natuurlijk is dit in beginsel waar. Wat de reden van niet betalen is, is naar mijn idee voor het verhaal minder relevant. TS is in het traject van een wanbetaler beland, dat is vervelend voor ts, maar geen reden voor de deurwaarder om zich niet aan de regels te houden.

Moneyman
Berichten: 17750
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Moneyman »

Pfff wat een dure-woorden-brij. Dat maakt het verhaal niet beter en ook niet beter leesbaar, terwijl het ook je geloofwaardigheid aantast. Als je met dit taalgebruik allerlei onjuiste aannames doet en feitelijke onjuistheden neerschrijft, wordt gelijk duidelijk dat dat taalgebruik niets meer dan een (verkeerd gehanteerd) instrument is. Dat helpt je niet, in tegendeel. Als je communicatie met Van Arkel identiek is aan hetgeen je hier laat zien, snap ik wel dat je niet dichterbij een oplossing komt.

De belangrijkste vraag laat je overigens opvallend genoeg volledig buiten beschouwing: hoe komt het dat je de exploten niet hebt ontvangen? Wat was het antwoord van Van Arkel op dat verweer? Is er sprake geweest van een verhuizing, waar stond je ingeschreven in de BRP, heb je huisgenoten die bij de post kunnen, is het door Van Arkel gehanteerde adres wel het juiste BRP-adres, noem maar op. Feitelijk is dit het enige relevante, en juist daar zeg je niets inhoudelijks over. Opvallend.

Ik loop even door je verdere teksten heen. En dat kost me een paar berichten :D
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Dames en heren, kortheidshalve, resumerend en zoals in de titel reeds vernomen heeft VAN ARKEL GERECHTSDEURWAARDERS (hierna genoemd: VAN ARKEL) nalatig naar mij toe gehandeld in verscheidene juridische aspecten c.q. ambtshandelingen.
Als je écht “kortheidshalve” zou communiceren, had je gezegd “ik heb met Van Arkel te maken”.
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
De reden dat ik mijn verhaal wil delen, uitgaande van en gebaseerd op reeds eerdere klachten op het internet, dat er natuurlijke personen zijn die helaas soortgelijk hebben ervaren. Ik ga er derhalve ook vanuit dat er meerdere zijn die zich in mijn verhaal kunnen herkennen.
Wat hebben verhalen van anderen met jouw verhaal te maken? Iedere zaak staat op zich en wordt ook apart behandeld.
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Een van de uitgangspunten is een schadeclaim neerleggen zodat hier een televisie uitzending uit voort vloeit. Zodat heel Nederland inziet hoe wij onterecht worden benadeeld, geen verweer kunnen voeren middels een civiele procedure bij de Rechtbank en daarna kosten in rekening krijgen gedrukt van niet uitgevoerde ambtshandelingen.
Je bent gedagvaard, je had dus verweer kunnen voeren. Je bent bij verstek veroordeeld, je had dus in verzet kunnen gaan. Dat had je zelfs nog kunnen doen op het moment dat je er achter kwam dat er een vonnis was. Je hebt dus wel degelijk verweer kunnen voeren, je hebt het alleen niet gedaan. Je laat ook allerlei cruciale informatie weg. Hoe en wanneer ben je bijvoorbeeld van de vordering op de hoogte geraakt?
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Leest u mee: VAN ARKEL treedt op als executeur en heeft een dossier in handen gekregen van Cannock Chase inzake een vordering van Basic-Fit B.V waarin ik €197,22 (saldo totaal €803,03) verschuldigd ben. Van deze overdracht ben ik niet geïnformeerd door VAN ARKEL om alsnog tot een betaling dan wel betalingsregeling te komen.
Van Arkel is geen executeur, Van Arkel is gerechtsdeurwaarder. De vordering is ook niet overgedragen, de vordering is uit handen gegeven. Ook hier vertel je niet wat het voortraject is: wat heb je van Basic Fit en Cannock Chase te horen gekregen?
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
In beginsel dien ik gedagvaard te worden, echter van de dagvaarding op 29 april 2019, alsmede van de betekening titel en de vonnistitel ben ik nooit en te nimmer in persoon, schriftelijk en of digitaal in kennis gesteld. (Voor de goede orde: mijn e-mailadres is altijd bekend geweest en dit is gebaseerd op een telefonisch onderhoud waarbij ik mijn emailadres moest doorgeven als verificatiemiddel).
De betekening van exploten hoeft ook niet in persoon te gebeuren, maar mag ook schriftelijk. Digitale betekening is wettelijk niet toegestaan, dus dat je emailadres bekend is, is in dit opzicht irrelevant. Hoe kwam je er eigenlijk toe om contact op te nemen? Je was dus op de hoogte van de vordering die bij Van Arkel in behandeling was. Hoe beschikte Van Arkel al over jouw e-mailadres op het moment dat er gedagvaard werd (dat volgt immers uit jouw argumentatielijn)? Dat hebben ze van jou gehad, schrijf je: waarom had je dan al contact gehad voordat je gedagvaard werd, als je niet zou weten dat er een vordering ligt?
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Voorts is er ook niet tijdig een zogenaamde overbetekening beslag(inclusief formulier) in persoon aan mij uitgereikt om de juiste beslagvrije voet te stellen met nu dus alle gevolgen van dien voor mij.
Als er niet tijdig (lees: 8 dagen ná het gelegde derdenbeslag) aan jou overbetekend is, is dat klachtwaardig.

(wordt vervolgd)

Moneyman
Berichten: 17750
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Moneyman »

(vervolg 2/3)
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Desalniettemin en voor het eigen gewin is VAN ARKEL wel in staat om ambtshandelingen correct uit voeren en mijn werkgever een verklaring derdenbeslag uit te reiken zodat het loonbeslag zijn doorgang kon vinden per 09-03-2020. Dit is remarquabel gelet op het feit dat de uitreiking overbetekening beslag voortijdig plaats had moeten vinden. *VAN ARKEL heeft inmiddels schuld bekend van de niet uitgevoerde ambtshandeling
Jouw beeld van de vereiste volgorde is onjuist. De overbetekening van het derdenbeslag hoort niet vooraf plaats te vinden, maar (zoals ik al schreef) binnen 8 dagen ná het derdenbeslag. Bovendien: hoezo, “voor eigen gewin”? Volgens mij vooral om de openstaande vordering te kunnen incasseren… die tot op dat moment nog niet was betaald.
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Nadat ik een klacht heb ingediend op 17-03-20 en na het verstrijken van een doorlooptijd 13 werkdagen heb ik op 3 april 16:32 een reactie ontvangen per mail. In deze tegenreactie op mijn klacht waar ik uiteraard niet content mee ben wordt er wel schuld bekend nalatig te zijn geweest voor het niet tijdig verstrekken van een zogenaamde overbetekening van het beslag. Voor de overige niet uitgevoerde ambtshandelingen erkennen ze geen schuld in nalatigheid en dat deze dus wel in optima forma zijn uitgevoerd.
Zoals ik al schreef: niet tijdig betekenen is klachtwaardig.
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
De kosten (€85,41 inclusief BTW) van de overbetekening van het beslag, deze gaat mij uiteindelijk vandaag op 6 april 2020 alsnog worden uitgereikt, gaat ook op mij worden verhaald. Dit vind ik op zijn zachts uitgedrukt tamelijk infantiel, gelet op het feit dat VAN ARKEL schuld bekend en nalatig is geweest voor het niet tijdig uitvoeren van een ambtshandeling.
Dat de kosten op jou verhaald worden is terecht. De gerechtsdeurwaarder is wettelijk verplicht de overbetekening uit te voeren, en daar hoort een eveneens wettelijk vastgesteld tarief bij. Dat dat te laat plaats vindt, maakt niet dat die kosten ineens niet meer verschuldigd zijn. Persoonlijk zou ik uit coulance vanwege de gemaakte fout die kosten vervolgens weer crediteren, maar dat blijft een afweging die van het totale dossier afhangt.
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Uit zogenaamde coulance en eerherstel bieden ze mij alsnog de mogelijkheid om de juiste beslagvrije voet vast te stellen, terwijl het kwaad immers al is geschied voor enig herstel van het loonbeslag.
Dat is geen coulance, dat is gewoon wettelijk geregeld. Bovendien moet een correctie met terugwerkende kracht plaatsvinden, dus er kan wel degelijk herstel plaatsvinden. Of je daar iets aan hebt moet je zelf weten, want als je laat herstellen zit je er vervolgens weer langer aan vast. Je kunt het dus ook zo laten.
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Per heden zijn er inmiddels drie onterechte geldoverboekingen gedaan door mijn werkgever naar de gerechtsdeurwaarder VAN ARKEL. Thans resteert er nog een verschuldigd bedrag van €25,92 plus de extra kosten van overbetekening beslag van €85,41(incl. BTW) wat in totaal neerkomt openstaand €111,33. Dit bedrag gaat verrekend worden met de volgende onterechte geldoverboeking dus een betalingsregeling is niet meer aan de orde.
Ik lees vooralsnog niets waaruit blijkt dat er onterecht geld ingehouden is. Er is een vonnis, er is beslag gelegd, dus wordt er afgedragen. Als je daar iets tegen had willen doen, had je een verzetprocedure of executiegeschil moeten starten. Dat heb je blijkbaar niet gedaan. Los daarvan: als er eenmaal beslag gelegd is, is een betalingsregeling uiteraard niet meer aan de orde. Dat station is inmiddels gepasseerd, en het traject voorafgaand aan dat station laat je bewust of onbewust geheel buiten beschouwing in je verhaal…

(wordt vervolgd)

Moneyman
Berichten: 17750
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Moneyman »

(vervolg 3/3)
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Preferent als natuurlijk persoon die geen civiel proces heeft gehad eis, vorder en sommeer ik dat alle kosten van de niet uitgevoerde ambtshandelingen gerestitueerd worden door VAN ARKEL.
Onzin. Je bent niet preferent (waarom zou je?), en je hebt wel degelijk een proces gehad. Je bent immers veroordeeld.
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Indien mijn verzoek niet word gehonoreerd dan ben ik derhalve voornemens om spoedig een dezer dagen een klacht in te dienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders voor een tuchtprocedure voor de niet uitgevoerde ambtshandelingen.
Niet uitgevoerd? Dan heb je bewijs nodig. Heb je dat?
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Dit om de modus operandi te onderzoeken of de bevoegde/beëdigde deurwaarder daadwerkelijk aan de deur is geweest om de ambtshandelingen uit te voeren die mij in rekening zijn gebracht. Uitsluitsel hiervan zal verkregen worden op basis van telefoon gegevens beroepende op de Wet politiegegevens (Wpg). Een ander deel van het onderzoek zal zijn het opvragen naar de bevoegdheid van de deurwaarders dwz. in het bezit zijn van een diploma rechten, een stage van minstens twee jaar inclusief getuigschrift en benoeming door de Koning. Tevens wordt als onderzoekinstrument toegepast het uitlezen van alle documentatie op basis van metadata verkregen door en beroepende op Artikel 15 AVG.
Vergeet het maar. De Wet politiegegevens heeft hier niets mee te maken en is niet op jouw casus van toepassing. Of de gerechtsdeurwaarder bevoegd was, kan je eenvoudig checken in het register (zie hier: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor). Het dor jou genoemde eisenlijstje is overigens onjuist. Art. 15 AVG geeft jou op geen enkele manier het recht om een onderzoek naar metadata van documenten te starten. Bovendien: wat zou je ermee willen…?
IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 08:53
Indien u zich herkent in bovenstaand verhaal, verzoek ­­u ik vriendelijk om mij een privé bericht te sturen. Bij voorbaat dank.
En dan? Wat zou je willen doen met anderen? Zoals al gezegd: iedere casus staat op zich en wordt ook separaat behandeld.

Ik zou je adviseren om met deze kennis nog eens goed naar de feiten te kijken alvorens je stappen onderneemt. De enige fout die daadwerkelijk uit jouw verhaal blijkt, is de te late overbetekening.

En wat je ook doet: cut the crap, houdt het gewoon bij de feiten en gebruik normale taal. Dan is de kans dat je je doel haalt een stuk groter.

Moneyman
Berichten: 17750
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Moneyman »

16again schreef:
06 apr 2020 09:39
Ambtshandelingen uitvoeren is de broodwinning van de deurwaarder, wellicht gaan sommigen daar creatief mee om voor eigen gewin.
Tsja, dat zou kunnen. Er staat echter wel de doodstraf op. Dus of die kans nu zo groot is...
16again schreef:
06 apr 2020 09:39
En in meeste gevallen is schuldenaar niet zo welbespraakt, en komt deurwaarder er mee weg.
Dit soort "welbespraaktheid" helpt je eerder in de ellende dan eruit.

Lady1234
Berichten: 15126
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Mooie cursus. 😀

v.d.Heyden
Berichten: 708
Lid geworden op: 19 jan 2010 22:04

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door v.d.Heyden »

Even afgezien van de vraag of TS nog gaat reageren, vind ik het van Moneyman wel heel fideel dat hij zo uitgebreid reageert.
(Wilde ik gewoon even kwijt, hoeft geen TV uitzending van gemaakt te worden)

Erthanax
Berichten: 5604
Lid geworden op: 19 jan 2018 19:57

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Erthanax »

berndv schreef:
06 apr 2020 09:24
Gelukkig hebben we hier een deurwaarder op dit forum die wellicht uitleg kan verschaffen over het wel en wee van deze handelingen.
Inmiddels weten we dat wel zeker :wink:.

gosewijn
Berichten: 2318
Lid geworden op: 10 apr 2014 18:00

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door gosewijn »

Het is ook altijd wat met die deurwaarders ,liggen altijd dwars ,geven je nooit gelijk, en willen altijd geld zien. Okee okee , een enkeling wil je nog wel eens helpen . :roll: :roll: :mrgreen:

Theotrucker
Berichten: 5025
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Wat je hier gratis hebt gekregen daar mag je toch dank U tegen zeggen! Doe er je voordeel mee!

Morganlefay
Berichten: 332
Lid geworden op: 23 dec 2016 14:53

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Morganlefay »

Heb lang geleden geleerd van een grote deurwaarder uit Rotterdam dat ze niet zomaar langskomen daar gaat een heel traject an vooraf.
TS ziet kans om zijn eigen onvolkomenheden compleet onder te laten sneeuwen door zijn taalgebruik.
Er zijn gelukkig mensen die hier niet intrappen. :lol:

IsaacPerry
Berichten: 6
Lid geworden op: 04 apr 2020 12:09

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door IsaacPerry »

@ Moneyman

Met een waar genoegen en zoals verwacht heb ik uw repliek vernomen als afgevaardigde van een groepering gerechtsdeurwaarders. Joost mag weten wiens belangen u behartigt, maar er zijn genoeg gronden gebaseerd op feitelijke waarnemingen waarop ik dit vermoeden berust. Enfin, dit wil dus zeggen dat er alle schijn is van belangenverstrengeling. De rest van de clowneske reacties van de overige gebruikers laat ik nog maar even geheel ter buiten beschouwing.

Uit uw respons kan ik in acht nemen dat begrijpend lezen niet tot uw sterkste punten behoort dus allicht een verbeteringspunt. Ik bemerk tevens een uiterst hoog wc-eend gehalte in uw reacties, welk mij er absoluut, maar dan ook echt absoluut er niet van zulen weerhouden om mijn beklag te doen via een tuchtprocedure. De klacht zal ik desnoods voortzetten tot het Europees Hof voor de Rechten van de mens.

U vraagt, wij draaien:

- Hoe en wanneer ben je bijvoorbeeld van de vordering op de hoogte geraakt?
Op het moment dat mijn werkgever op 16-03-2020 een mail stuurt dat er beslag is gelegd op mijn salaris per 09-03-2020.

Hoe beschikte Van Arkel al over jouw e-mailadres op het moment dat er gedagvaard werd (dat volgt immers uit jouw argumentatielijn)? Dat hebben ze van jou gehad, schrijf je: waarom had je dan al contact gehad voordat je gedagvaard werd, als je niet zou weten dat er een vordering ligt?

Dit is wellicht ten overvloede maar een kwestie van logisch nadenken, immers mijn emailadres is bekend bij Basic-Fit en Cannock Chase en deze gegevens zijn verstrekt aan derden. In dit geval VAN ARKEL.

- Van Arkel is geen executeur, Van Arkel is gerechtsdeurwaarder. De vordering is ook niet overgedragen, de vordering is uit handen gegeven. Ook hier vertel je niet wat het voortraject is: wat heb je van Basic Fit en Cannock Chase te horen gekregen?

Ik citeer: Cannock Chase heeft haar dossier aan Van Arkel overgedragen met het verzoek de dagvaarding op te stellen, de rol waar te nemen en het te behalen vonnis te executeren. Cannock Chase is derhalve tot op heden onze opdrachtgever en zij heeft u voorafgaand aan overdracht van het dossier aan Van Arkel tot betaling gesommeerd.

De belangrijkste vraag laat je overigens opvallend genoeg volledig buiten beschouwing: hoe komt het dat je de exploten niet hebt ontvangen? Wat was het antwoord van Van Arkel op dat verweer? Is er sprake geweest van een verhuizing, waar stond je ingeschreven in de BRP, heb je huisgenoten die bij de post kunnen, is het door Van Arkel gehanteerde adres wel het juiste BRP-adres, noem maar op. Feitelijk is dit het enige relevante, en juist daar zeg je niets inhoudelijks over. Opvallend.

Het juiste adres is altijd bekend geweest bij VAN ARKEL, echter krijg ik als tegenreactie '‘omdat aldaar niemand werd aangetroffen aan wie rechtsgeldig afschrift kon worden gelaten".Ts is reeds 25 jaar inwonend en de post wordt ook beheerd door beide ouders die beurtelings de brievenbus legen. Met andere woorden ik heb dus geen toegang tot de brievenbus en correspondentie die mij wordt aangeschreven wordt mij dus ten alle tijde tijdig in persoon uitgereikt.
Laatst gewijzigd door IsaacPerry op 06 apr 2020 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.

IsaacPerry
Berichten: 6
Lid geworden op: 04 apr 2020 12:09

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door IsaacPerry »

Los daarvan: als er eenmaal beslag gelegd is, is een betalingsregeling uiteraard niet meer aan de orde. Dat station is inmiddels gepasseerd, en het traject voorafgaand aan dat station laat je bewust of onbewust geheel buiten beschouwing in je verhaal…

De vordering van Cannock Chase daar heb ik geen bezwaar op, want ik ben immers zelf in gebreke gebleven van betaling aan de Basic-Fit.

Ik lees vooralsnog niets waaruit blijkt dat er onterecht geld ingehouden is. Er is een vonnis, er is beslag gelegd, dus wordt er afgedragen. Als je daar iets tegen had willen doen, had je een verzetprocedure of executiegeschil moeten starten. Dat heb je blijkbaar niet gedaan.
Ik ben bij verstek veroordeeld in een civiel proces waar ik niet voor ben betekend dus ik heb nimmer een eerlijk en rechtsgeldig proces gehad daar ik niet in de gelegenheid ben gebracht om mij te kunnen verweren. Een afschrift van het vonnis is mij ook nooit aangeleverd en tevens is mij ook nimmer een overbeteking beslag tijdig aangeleverd, dus jouw reactie gaat niet op.


Dat is geen coulance, dat is gewoon wettelijk geregeld. Bovendien moet een correctie met terugwerkende kracht plaatsvinden, dus er kan wel degelijk herstel plaatsvinden. Of je daar iets aan hebt moet je zelf weten, want als je laat herstellen zit je er vervolgens weer langer aan vast. Je kunt het dus ook zo laten.
Dat dit wettelijk is zo geregeld is ter bescherming van de onjuiste ambtshandelingen die leiden tot het vaststellen van een niet correcte beslagvrije voet die ‘per abuis’ toevalligerwijs niet is verstrekt door de deurwaarder. Nou, dat laatste mag je de kat wijs maken, vermits dit per voorbedachte rade is gegaan. Dus het is inderdaad maar al te goed dat dit wettelijk is vast gelegd ter bescherming van de burger zodat deze zich nog enigszins kranig kan verweren tegen de vierde macht.


Vergeet het maar. De Wet politiegegevens heeft hier niets mee te maken en is niet op jouw casus van toepassing. Of de gerechtsdeurwaarder bevoegd was, kan je eenvoudig checken in het register (zie hier: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor). Het dor jou genoemde eisenlijstje is overigens onjuist. Art. 15 AVG geeft jou op geen enkele manier het recht om een onderzoek naar metadata van documenten te starten. Bovendien: wat zou je ermee willen…?
Ik heb recht op gedegen onderzoek en daarbij ga ik gebruik maken van alle opsporingsmiddelen die tot de mogelijkheden behoren dus ook een politieonderzoek. Dus ook op de Wet Politiegegevens (Wpg) doe ik een beroep doen om telefoondata te verkrijgen. En wie bent u om te bepalen met een pretentieuze reactie dat ik het wel kan vergeten? Dat is ten slotte aan de tuchtcollege om te bepalen.


Je bent gedagvaard, je had dus verweer kunnen voeren. Je bent bij verstek veroordeeld, je had dus in verzet kunnen gaan. Dat had je zelfs nog kunnen doen op het moment dat je er achter kwam dat er een vonnis was. Je hebt dus wel degelijk verweer kunnen voeren, je hebt het alleen niet gedaan.
Niet als een gerechtsdeurwaarder er Noord-Koreaanse ambtshandelingen op nahoudt. Dus nogmaals ik ben inderdaad bij verstek veroordeeld in een civiel proces waar ik niet voor ben betekend. Dus ik heb nimmer een eerlijk en rechtsgeldig proces gehad daar ik niet in de gelegenheid ben gebracht om mij te

IsaacPerry
Berichten: 6
Lid geworden op: 04 apr 2020 12:09

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door IsaacPerry »

Je bent gedagvaard, je had dus verweer kunnen voeren. Je bent bij verstek veroordeeld, je had dus in verzet kunnen gaan. Dat had je zelfs nog kunnen doen op het moment dat je er achter kwam dat er een vonnis was. Je hebt dus wel degelijk verweer kunnen voeren, je hebt het alleen niet gedaan.
Niet als een gerechtsdeurwaarder er Noord-Koreaanse ambtshandelingen op nahoudt. Dus nogmaals ik ben inderdaad bij verstek veroordeeld in een civiel proces waar ik niet voor ben betekend. Dus ik heb nimmer een eerlijk en rechtsgeldig proces gehad daar ik niet in de gelegenheid ben gebracht om mij te kunnen verweren. Een afschrift van het vonnis is mij ook nooit aangeleverd alsmede overbetekening beslag.

Niet uitgevoerd? Dan heb je bewijs nodig. Heb je dat?
Op 25 april 2019 zijn mijn beide ouders gehele dag thuis aanwezig geweest en dit kan ik weerleggen op basis van telefoondata, locatievoorzieningen en Google-gegevens.
Bovendien hangen er voor uw en mijn veiligheid meerdere camera's in en rondom het appartementencomplex die hier spoedig uitsluitsel van zullen gaan geven.

Onzin. Je bent niet preferent (waarom zou je?), en je hebt wel degelijk een proces gehad. Je bent immers veroordeeld.
En dit geheel op basis van welhaast Noord-Koreaanse toestanden. Nogmaals ik ben bij verstek veroordeeld in een civiel proces waar ik niet voor ben betekend dus ik heb nimmer een eerlijk en rechtsgeldig proces gehad daar ik niet in de gelegenheid ben gebracht om mij te kunnen verweren. Een afschrift van het vonnis is mij ook nooit aangeleverd en tevens is mij ook nimmer een overbeteking beslag tijdig aangeleverd, dus jouw reactie weer gaat niet op.

Als er niet tijdig (lees: 8 dagen ná het gelegde derdenbeslag) aan jou overbetekend is, is dat klachtwaardig.
In uw e-mail beklaagt u zich over het loonbeslag dat Van Arkel Gerechtsdeurwaarders (hierna: Van Arkel) heeft gelegd zonder u hiervan in kennis te stellen. Van Arkel heeft op 9 maart 2020 beslag gelegd op uw inkomen onder uw werkgever. U stelt correct dat het beslag zonder vooraankondiging is gelegd. Van het beslag wordt u uiteraard in kennis gesteld door de zogenaamde overbetekening van het beslag. Deze overbetekening staat gepland voor maandag 6 april 2020. Indien op uw adres niemand wordt aangetroffen, zal deze in een gesloten envelop worden achtergelaten. Bij de overbetekening zal een formulier gaan, waarmee u ons kunt vragen de beslagvrije voet te herberekenen, indien u het niet eens bent met de gehanteerde beslagvrije voet.

Een noemenswaardige reactie en naar te hopen een stap in de goede richting, want dit gaat nog een staartje krijgen voor VAN ARKEL GERECHTSDEURWAARDERS. Waarvan akte

Erthanax
Berichten: 5604
Lid geworden op: 19 jan 2018 19:57

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door Erthanax »

IsaacPerry schreef:
06 apr 2020 21:07
@ Moneyman

Met een waar genoegen en zoals verwacht heb ik uw repliek vernomen als afgevaardigde van een groepering gerechtsdeurwaarders. Joost mag weten wiens belangen u behartigt, maar er zijn genoeg gronden gebaseerd op feitelijke waarnemingen waarop ik dit vermoeden berust. Enfin, dit wil dus zeggen dat er alle schijn is van belangenverstrengeling. De rest van de clowneske reacties van de overige gebruikers laat ik nog maar even geheel ter buiten beschouwing.

Uit uw respons kan ik in acht nemen dat begrijpend lezen niet tot uw sterkste punten behoort dus allicht een verbeteringspunt. Ik bemerk tevens een uiterst hoog wc-eend gehalte in uw reacties, welk mij er absoluut, maar dan ook echt absoluut er niet van zulen weerhouden om mijn beklag te doen via een tuchtprocedure. De klacht zal ik desnoods voortzetten tot het Europees Hof voor de Rechten van de mens.
(...)
Over taalfouten mag ik het niet hebben, wel over de opmerking die ik vet heb gemaakt. Die is in één woord bespottelijk.

juliomariner
Berichten: 1869
Lid geworden op: 27 apr 2007 16:55

Re: Nalatigheid door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders?

Ongelezen bericht door juliomariner »

Moneyman betichten van belangenverstrengeling? U bent af. Hij schrijft misschien iets wat u niet aanstaat maar dat ligt meer aan u en geeft ook aan dat u denk een ander te kunnen overbluffen met een nietszeggende woorden diarree.
Helaas voor u, deze strategie gaat niet werken

Plaats reactie