LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
arwen
Berichten: 2
Lid geworden op: 13 jun 2005 12:08

na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Ongelezen bericht door arwen »

Dit weekend ontvingen wij een rekening van maar liefst € 1000,00 voor de installatie en werkzaamheden aan de nieuwe centrale verwarming in ons huis !!!!!! Deze werkzaamheden hebben in maart 2001 plaatgevonden.
Wij waren verbaasd omdat wij volgens ons alles betaald hebben. Bankafschriften hebben we niet meer. Hoe lossen we dit nu op ? Wij zijn erg geschrokken ! €1000,00 !!!! .Kan een installatie bureau na 4 jaar nog een rekening sturen ? hieruit blijkt toch ook wel dat ze een slechte administratie hebben ? Aanmaningen hebben wij nooit ontvangen. Volgens ons was en is alles betaald. Wie kan ons helpen ? Heel erg bedankt alvast.,
Nancy

berendjan
Berichten: 469
Lid geworden op: 25 jul 2004 17:58

Re: na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Ongelezen bericht door berendjan »

Een vordering op een particulier verjaart 2 jaar nadat het goed of de dienst geleverd is. Die verjaringstermijn kan gestuit worden door een aanmaning of indien er een dispuut (dicussie) over de vordering tussen de leverancier en de klant is. Als die leverancier sinds 2001 noch een factuur, noch aan aamning heeft gestuurd krijgt hij het heel moeilijk. Wat je echter niet moet doen is achterover leunen. Wat je wel moet doen is de leverancier een aangetekende brief sturen dat de vordering verjaard is, Het is dan aan hem om te bewijzen dat hij al eerder een factuur en aanmaningen gestuurd heeft. Dus vooralsnog niet betalen maar wel SCHRIFTELIJK reageren en dan de reactie afwachten.

bodejosm43
Berichten: 3041
Lid geworden op: 03 dec 2003 23:26

Re: na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Ongelezen bericht door bodejosm43 »

Hoe kan iemand bewijzen, dat hij of zij weldegelijk eerder een rekening heeft gestuurd?

Als de geadresseerde zegt, dat hij of zij die rekening nooit heeft ontvangen, wordt het sowieso moeilijk voor de leverancier. Zelfs als vanuit zijn administratie, aan de hand van een volgnummer dat aan de uitgaande post is gegeven, kan worden afgeleid dat er ooit een rekening op papier is gezet, is daarmee nog niet bewezen, dat die ook daadwerkelijk verstuurd is aan de geadresseerde.

Eigenwijs volhouden dat de rekening nooit is ontvangen, is echter ook niet de juiste gang van zaken. Ik weet zelf hoe hardnekkig sommige mensen kunnen zijn. Je kan er als verzender nog zo zeker van zijn dat je iets verzonden hebt, maar als de geadresseerde blijft volhouden het niet te hebben ontvangen, wie krijgt dan gelijk?

berendjan
Berichten: 469
Lid geworden op: 25 jul 2004 17:58

Re: na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Ongelezen bericht door berendjan »

Stel dat de leverancier in eenprocedure inderdaad komt met de bewering dat gelijk na het uitvoeren van de opdracht 4 jaar geleden een factuur is verzonden, dan nog is de vordering verjaard. Ook al is binnen 2 jaar na de factuur aan aanmaning verzonden. Daarmee wordt de verjaring weliswaar gestuit maar ook dan nog is de vordering verjaard want inmiddels is de datum van de uitvoering van de werkzaamheden 4 jaar geleden. Bovendien zal hij de rechter nog eens moeten uitleggen waarom hij vier jaar na de eerste factuur andermaal een factuur voor dezelfde werkzaamheden heeft verstuurd. Maar nogmaals, niets telefonisch of mondeling, maar alles schriftelijk afhandelen. En dan bij voorkeur aangetekend, Overigens het beweren dat je geen factuur hebt ontvangen is geen reden om een vordering af te wijzen. Dat een factuur niet in de brievenbus van de geadresseerde valt kan voorkomen. Doch de daarop volgende aanmaningen ook niet kan alleen maar als de afzender die naar een totaal verkeerd adres heeft gestuurd. Beweringen dat facturen etc, nooit ontvangen zijn zijn door rechters nog nooit gehonoreerd. Ook al worden op deze forums andere beweringen gedaan.

bodejosm43
Berichten: 3041
Lid geworden op: 03 dec 2003 23:26

Re: na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Ongelezen bericht door bodejosm43 »

Dat is dus een steun in de rug voor mensen die zelf post bezorgen, en incidenteel met dit soort beweringen te maken krijgen. Ik kan uit eigen ervaring spreken: mensen houden glashard vol dat ze niets hebben ontvangen, terwijl ik heel nadrukkelijk erop let dat het poststukIN de brievenbus van geadresseerde belandt. Goede adres is daarbij uiteraard een vereiste. De naam van de geadresseerde doet er niet toe.

Wat men er vervolgens mee doet, is eigenlijk mijn probleem niet.

arwen
Berichten: 2
Lid geworden op: 13 jun 2005 12:08

Re: na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Ongelezen bericht door arwen »

Het gaat mij er niet om of post nou wel of niet bezorgd word.Het gaat mij om het feit dat het installatie bureau na 4 jaar pas een rekening stuurt. Da's toch wel een beetje vreemd, niet ? wij hebben nu onze rechtsbijstandsverzekering erop gezet want dit pikken we toch echt niet.
Nancy

bodejosm43
Berichten: 3041
Lid geworden op: 03 dec 2003 23:26

Re: na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Ongelezen bericht door bodejosm43 »

Natuurlijk begrijp ik waar het je om gaat. Ik zeg dus alleen: je kunt een postbode er (zoals berendjan al aangeeft) hooguit 1 keer van betichten dat die zijn of haar werk niet goed heeft gedaan. Als er keer op keer post van een bepaalde afzende4r niet wordt bezoorgd, is er iets anders aan de hand.

Ik ben het dus ook met je eens, als jij nooit post van die installateur hebt gehad, dat de nalatigheid bij hem te zoeken is, en niet bij jou of een bezorger. In die vier jaar had die man weleens aan de bel mogen trekken. Als hij dat niet heeft gedaan, heeft hij gewoon het nakijken.

jakke sok
Berichten: 4
Lid geworden op: 23 jun 2005 09:40

Re: na 4 jaar een rekening van installatie bureau

Ongelezen bericht door jakke sok »

Het is toch duidelijk? Die rekening is gedateerd op onlangs. Er wordt niet verwezen naar enige andere rekening of aanmaning. Dus.. er is nooit eerdere een rekening of aanmaning gestuurd. Dus niet betalen en wijzen op de verjaringstermijn.

Gesloten