LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Dagvaarding door GGN

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
asohrabk
Berichten: 4
Lid geworden op: 05 feb 2004 21:08

Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door asohrabk » 30 jan 2006 13:14

Ik ben gedagvaard door GGN in opdracht van TElfort.
De zaak zou op 25-01-06 voorkomen maar ik heb uitstel gevraagd en toezending van alle stukken.
Mij is wel uitstel voor een maand (25-02-2006) verleend , maar geen toezending van de stukken.

Ik moet voor 25-02 mijn schriftelijke reactie opsturen, alleen weet ik niet hoe ik mijn verweer moet opbouwen, daar ik niet voldoende weet wat in hum dagvaarding staat.
Enige wat in de dagvaarding staat is dat de rechtszaak op 25-01 zou dienen.

Waar het om gaat is dat indertijd (2003) Telfort een bedrag afgeschreven had zonder dat er een factuur voor gestuurd was. Ik kon wel een kopie factuur krijgen maar dat zou mij 2,50 euro kosten. Ik heb tegen Telfort getoogd dat ik geen kopie wil maar het origineel, die is immers nooit door mij ontvangen. Hierdoor is een betalingsachterstand ontstaan en hebben zij mijn abonnement geblokkeerd.
Ik heb per aangetekende brief mijn aboinnement opgezegd met als argument dat zij mijn abonnement ten onrechte hebben geblokkerd.

Daarna een hele tijd niets gehoord totdat van GGN een incasso brief kwam.
Ik heb GGN geschreven dat Telfort ten onrechte mijn gegevens aan hen gegeven had en dat zij mij maar niet "lastig" moeten vallen.
Zij schreve ndat zij wel terecht de gegevens hadden ontvangen en dat zij gerechtigd waren om het achterstallige bedrag te incasseren.

Ik heb daarop niet gereageerd en nu de dagvaarding.

Bovenstaande zal ik dan ook in mijn verweer opnemen.

Heeft een van juliie nog bruikbare tips of adviezen.


Alvasr dank.

Aziem

Dilbert29
Berichten: 2509
Lid geworden op: 31 mar 2005 15:08

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Dilbert29 » 30 jan 2006 13:18

Ik vrees dat er weinig aan te doen valt. Het niet ontvangen van een rekening is niet te wijten aan Telfort, maar kan ook een fout in de post zijn of zo. Dat ze je een kopie toe willen sturen is al coulance, maar zeker niet noodzakelijk.

Ondanks dat je de factuur niet ontvangen hebt, zal je nog steeds moeten betalen, daar ontkom je niet aan.

Ik ben het dus inderdaad met Telfort en de GGN eens dat je zal moeten betalen. Ze hebben in ieder geval gelijk als ze zeggen dat ze de gegevens terecht hebben ontvangen (er is namelijk een achterstand) en dat ze dus het bedrag kunnen incasseren.

Je kunt het dus proberen, maar ik geef je erg weinig kans.

J.Vermeer
Berichten: 151
Lid geworden op: 12 jan 2006 20:16

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door J.Vermeer » 30 jan 2006 13:30

Heeft Telfort je dan geen aanmaningen gestuurd ? Zonder aanmaningen kunnen ze je niet dagvaarden.

Jolanda

Flipipo
Berichten: 145
Lid geworden op: 13 dec 2005 19:57

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Flipipo » 30 jan 2006 13:54

Vind idd onzin dat je 2,50 voor copy factuur moet betalen. Is ook eigen risico van Telfort dat ze opsturen! Trouwens er komt altijd een aanmaningsfactuur.. die heb je niet of nooit ontvangen? Zoniet dan niet betalen.. want dan klopt er ergens niet!

Succes

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Guusje » 30 jan 2006 23:20

het enige wat je nog kan doen om aan de kopie facturen te komen is je verweer op te stellen en daarin ook opnemen dat de onderliggende facturen niet als productie bij de dagvaarding zijn opgenomen, bij navraag over toezending zij niet bereidt waren deze (kostenloos) toe te zenden.
dat je door gebrek aan de kopiefacturen je verweer niet volledig kan maken.
natuurlijk wel je verweer zo uitgebreid mogelijk maken op grond van de wel bekende gegevens.

Cesar
Berichten: 674
Lid geworden op: 24 aug 2005 15:48

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Cesar » 31 jan 2006 09:45

Guusje,

Wat indien er geen herinneringen en/of aanmanigen zijn verstuurd of ontvangen?

Ik dacht dat dit wettelijk geregeld was?

Deze vraag is mede interessant voor mezelf.

Ik heb het ook aan de stok met een incassokantoor doch heb van de schuldeiser nimmer een herinnering of aanmaning ontvangen. Het eerste wat ik kreeg was een gepeperde rekening van een incassokantoor anex gerechtsdeurwaarder.
Eerst lag ik er wel wakker van maar het loopt al zo lang en de tegenpartij weet niet hoe te antwoorden op vragen van mij en mijn advocaat. Maar dat ter zijde.

Dus nogmaals, moet men niet herinneren?

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Guusje » 31 jan 2006 11:36

in sommige situaties kan je van rechtswege in verzuim zijn (6:83 BW), bijvoorbeeld als er een 'fatale datum' is afgesproken om je verplichting na te komen. dan zou er iets moeten staan als: uiterlijk 14 januari 2006 moet de rekening zijn voldaan, bij niet voldoening bent u in gebreke en zullen wij de vordering ter incassering overdragen aan.. '. (dit is een voorbeeld)
als de eisende partij dan de vordering overdraagt aan een incassobureau mag het incassobureau wel kosten in rekening brengen, maar niet een gepeperde rekening.
tenslotte hebben zij nog niet veel meer gedaan dan een dossier aanleggen en een sommatiebrief sturen. dit verklaart niet dat zij hoge kosten in rekening brengen.
een bedrag van € 12,50/€ 25,00 zou mijns inziens dan schappelijk zijn.
ik zou zelf de nota aan de eisende partij voldoen onder vermelding van factuurnummer en € 12,50/€ 25,00 aan het incassobureau onder vermelding van 'kosten dossiernummer xx'. als je de nota rechtstreeks aan het incassobureau betaalt mogen ze de betaling eerst op de kosten afboeken en dan pas op de nota. blijft er natuurlijk altijd een notabedrag openstaan. vandaar mijn keuze rechtstreeks aan eiser.
uiteraard wel het incassobureau schriftelijk (per fax of per email ivm ontvangstbevestiging) op de hoogte stellen dat je de nota rechtstreeks aan eiser hebt betaald en dat je de kosten hebt gematigd naar een aanvaardbaar bedrag naar aanleiding van hun werkzaamheden.
mogen ze voor het restant best een procedure starten. voor verweer naar de kantonrechter gaan en aangeven dat de nota is voldaan en dat de meer berekende kosten niet in vergelijking staan met de werkzaamheden die ze hadden geleverd, en ook de eisende partij heeft geen extra werkzaamheden uitgevoerd om tot betaling te komen nu zijn geen herinneringen hebben gestuurd.

Cesar
Berichten: 674
Lid geworden op: 24 aug 2005 15:48

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Cesar » 31 jan 2006 12:46

Guusje,
In mijn geval ging het volgens eiser om ruim 3000 euro en incassokosten bijna 500 euro zonder een herinnering of aanmaning, gewoon gelijk van het incassobureau.
Na lang touwtrekken, het feit loopt al 1,5 jaar, is de vordering nog 1008 euro met nog steeds bijna 500 euro incassokosten.
Men wil nu graag schikken. Als ik alleen de incassokosten betaal wordt de rest kwijt gescholden, doch als ik dit doe geef ik mijn fout toe die er niet is.
Ik echter heb uitgerekend dat ik niets moet betalen doch 1523 euro terug moet krijgen daar in de boekhouding van de eiser diverse bedragen niet zijn verwerkt. Hieromtrent heb ik al overleg anno 2001 doch weet eisende partij volgens mij niet meer hoe het zit. Ik vraag me derhalve af of ik dergelijke incassokosten dien te betalen omdat de eiser zijn boekhouding niet op orde heeft. Er werd 2 maanden terug nog een bedrag teruggevonden van 2001 voor een bedrag van 500 gulden.
Ook mijn advocaat krijgt na 1,5 jaar nog steeds geen duidelijkheid in de gehele situatie. De eiser wil maar niet reageren.
Hoe nu verder? Graag je reactie

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Guusje » 11 feb 2006 15:45

@ cesar
allereerst excuses voor deze late reactie, ik had je bericht wel gelezen maar zat midden in een examenweek. bij het teruglezen van de berichten kwam ik je vraag weer tegen.

onderstaand tref je een gedeelte aan van het Rapport Voorwerk II, dit is als richtlijn opgemaakt voor berekening van buitengerechtelijke kosten.
het rapport is nog opgemaakt in het guldentijdperk, dus bedragen even omrekenen.


8.8 AANBEVELING I: Een vordering ter zake van bedongen buitengerechtelijke kosten, waaromtrent onweersproken wordt gesteld dan wel na betwisting is bewezen dat kosten zijn gemaakt, wordt - zonodig met toepassing van art. 57ab Rv - forfaitair gematigd tot twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg met een maximum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de tot aan de dagvaarding vervallen rente voor zover deze in een bedrag is uitgedrukt, met dien verstande dat in kantonprocedures het tarief geldt als hierna in de bijlage is opgenomen, een en ander tenzij de schuldeiser gemotiveerd stelt en zonodig bewijst dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het forfaitaire bedrag als hiervoor bedoeld en deze redelijk zijn.

De schuldeiser die dergelijke kosten vordert, dient naar huidige rechtsopvatting te stellen en te specificeren dat deze kosten zijn gemaakt ter zake van andere verrichtingen dan die waarvoor de in de art. 56 en 57 Rv bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. Vgl. r.o. 3.5 in HR 26 maart 1993, NJ 1995, 42. Bij betwisting van de gestelde feiten rust de bewijslast op de schuldeiser.
De specificatie als hiervoor bedoeld dient - opnieuw volgens huidige rechtsopvatting - te bestaan uit een omschrijving van de verrichtingen - andere dan die bedoeld in art. 57 lid 6 Rv -, het daarmee gemoeide aantal uren en het gehanteerde uurtarief. Het zal naar het oordeel van de werkgroep ook in deze situatie moeten gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.


Bijlage
belang van de zaak tarief buitengerechtelijke kosten inclusief BTW
t/m ƒ 500 ƒ 75 ƒ 88,13
t/m ƒ 1.000 ƒ 150 ƒ 176,25
t/m ƒ 2.500 ƒ 300 ƒ 352,50
t/m ƒ 5.000 ƒ 600 ƒ 705
t/m ƒ 7.500 ƒ 900 ƒ 1.057,50
t/m ƒ 10.000 ƒ 1.200 ƒ 1.410
t/m ƒ 22.000 ƒ 1.460 ƒ 1.715,50
t/m ƒ 43.000 ƒ 1.720 ƒ 2.021
t/m ƒ 86.000 ƒ 2.200 ƒ 2.585
t/m ƒ 215.000 ƒ 3.400 ƒ 3.995
t/m ƒ 430.000 ƒ 5.400 ƒ 6.345
t/m ƒ 860.000 ƒ 7.600 ƒ 8.930
t/m ƒ 2.200.000 ƒ 9.800 ƒ 11.515
> ƒ 2.200.000 ƒ 12.200 ƒ14.335

Cesar
Berichten: 674
Lid geworden op: 24 aug 2005 15:48

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Cesar » 11 feb 2006 16:38

Guusje, alvast bedankt voor je aandacht.
Bij betwisting van de gestelde feiten rust de bewijslast op de schuldeiser.
Ik begrijp dat e.e.a. wel bij de eiser ligt om te bewijzen dat ik mijn betalingen correct heb gedaan. Ik heb middels mijn giroafschriften bewezen alles en zelfs teveel te hebben betaald.
Tevens dient volgens mij de eiser eveneens te bewijzen welke bedragen hij heeft opgevoerd als zijnde de notabedragen.
Er worden bedragen opgevoerd als zou ik in het bezit zijn van 8 auto's 10 motoren 2 huizen en slechts 1 inboedel.
Indien ik daar naar verwijs doet dat niets ter zake volgens het administratiekantoor.
Kom ik ook nog eens tot de ontdekking dat het bedrijf in onze plaats ineens is verdwenen. Ik heb ze weer ontdekt elders. Het is een vreemd kantoor welke nog steeds rekeningen en folders stuurt doch geen adreswijzigingen.
Ik ben er sinds oktober 2004 volledig weg. Krijg ik brieven dat ik een wanbetaler ben en dat de verzekering heeft opgezegd terwijl ik gewoon via een andere tussenpersoon alles heb lopen. Ook mijn nieuwe tussenpersoon heeft al enkele malen de oude tussenpersoon hiervan op de hoogte gesteld doch men heeft ook de moed opgegeven.
Het enige waar men op terugkomt is een bedrag welk niet bestaat en ik derhalve ook niet betaal.
Dit administratiekantoor heeft een ander overgenomen anno november 2002. Toen is e.e.a. fout gegaan.
De gehele affaire loopt nu van juli 2004 en op 26-01-2006 heeft mijn advocaat nogmaals een brief gestuurd waarom eiser niet reageert. Vorige reactie was d.d. 08-10-2005. Toen heb ik een tabelarisch overzicht gemaakt in Excel met daarbij alle produkties per kalenderjaar vanaf 2001. Ik vraag me eigenlijk nu nog af wat ik nog kan ondernemen. Voor mij is het een art.6.162 geval. Vervolgens geeft het wetboek ook aan dat de directie aansprakelijk is wanneer zijn personeel iets niet juist doet. Even netjes geformuleerd. Mijn gedachten zijn echter anders, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik verwacht dat straks de gehele affaire in de doofpot gaat en ik alleen tegen hoge kosten mijn geld terug kan ontvangen.

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Guusje » 11 feb 2006 17:06

bijna altijd is het zo dat 'wie eist, bewijst'.
dus als zij zeggen dat het niet betaald is moeten zij aantonen dat dit zo is. jij hebt je tegenbewijzen dat het wel betaald is.

met betrekking tot de tarieven voor incassokosten zou volgens rapport voorwerk € 500,00 redelijk zijn. maar in mijn ogen alleen als zij daar ook voldoende werkzaamheden voor hebben verricht.

en uit het verhaal maak ik alleen maar op dat zij zeggen dat je niet betaald hebt. om je enigszins tegemoet te komen bieden ze je aan dat je de kosten betaal en dat het restsaldo wordt kwijtgescholden.
ik zou zelf hier niet mee akkoord gaan, waarom kosten betalen voor een vordering die zelf allang voldaan was.
zij hebben hun administratie niet in orde terwijl daar wel een wettelijke verplichting voor is (2:10 BW)

Chanmaster
Berichten: 2895
Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
Locatie: Almelo

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Chanmaster » 11 feb 2006 17:27

Voor dit soort zaken heb je zoiets van advocaten voor. Zoek een goede advocaat of wendt U tot de afdeling rechtsbijstand in Uw resort.
Handel niet zelf, dit is juristenwerk.

Succes!

Cesar
Berichten: 674
Lid geworden op: 24 aug 2005 15:48

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Cesar » 11 feb 2006 18:34

Guusje,
Met betrekking tot die 500 euro ben ik het geheel met je eens als de vordering de eerdergemoemde 3000 euro was.. Maar hoe als de situatie zich voordoet dat de eiser regelmatig bedragen ontdekt waardoor de vordering nu is gezakt tot 1008 euro?
Dan is mijns inziens de kostprijs van 500 euro onjuist, om te beginnen.
Waarom wil men schikken? Heeft de eiser al in de gaten dat e.e.a. niet klopt en wil men mij voor de gemaakte incassokosten op laten draaien?
Op het moment van bereidheid mijnerzijds geef ik in principe toe fout te zijn. Ik heb middels mijn produkties aangetoond teveel betaald te hebben en tevens duidelijk gemaakt dat hun boekhouding er op zijn minst slordig verzorgd uit ziet.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de eiser dit niet voor de rechter wil behandelen vanwege het risico dat ze zelf worden veroordeeld. Het incassobureau heeft het schikkingsvoorstel gedaan want die zien de bui al hangen. Die willen van mij de incassokosten betaald hebben en de centen waar de eiser recht op denkt te hebben zien hun niet meer als zaak welke tot een goed eind komt. Mijn visie in deze.

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Guusje » 11 feb 2006 19:22

@cesar,
volgens de tabel zou je dan ongeveer op € 175,00 uit gaan komen.
blijft buiten kijf dat de vordering zelf al voldaan is, zelfs teveel, dus heb je onverschuldigd betaalt, ik zou niet ook nog eens de incassokosten betalen.
als incassobureau geen heil ziet in dagvaardingsprocedure waarom dan niet de boel omdraaien en in de aanval gaan?

in eerdere items gaf je aan dat je meewerking verleend bij ontruimingen, heb je daarbij ook contact met de deurwaarders? leg dat eens bij hen voor (zijn ook zeker juridisch onderlegd) zij kunnen op basis van de papieren die je hebt beoordelen hoe een en ander juridisch in elkaar zit. mogelijk zelfs terugvordering van het teveel betaalde..

Cesar
Berichten: 674
Lid geworden op: 24 aug 2005 15:48

Re: Dagvaarding door GGN

Ongelezen bericht door Cesar » 11 feb 2006 21:33

Guusje,
Ik heb een advocaat via de bond doch ben niet echt over haar te spreken. Ik kan haar niet voor het hoofd stoten, gevoelsmatig.
Kijk, zodra ik me echt in het nauw voel komen dan zal ik haar van haar taken ontheffen en andere stappen moeten ondernemen.
Ik vraag me echter af wat wijsheid is.
Jij spreek dat de vordering reeds voldaan is doch wil ik even aangeven dat deze ruim voldaan was.
Ik vraag me derhalve af wat er op mij, middels een incassobureau, te vorderen valt.
Hun ontvangsten stroken bijlange niet met hetgeen ik al in de loop der jaren heb voldaan. Zoals ik al eerder berichtte heeft men onlangs nog een bedrag teruggevonden van 500 gulden welk was voldaan in 2001. Zo heeft men al diverse keren iets gerectificeerd met als gevolg dat nu het bedrag nog 1008 euro is. Mogelijk vindt men nog meer wat niet klopt maar daar ga ik niet voor boeten.

Gesloten