LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Kosten deurwaarder

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
wiltin
Berichten: 78
Lid geworden op: 26 aug 2006 16:55

Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door wiltin »

Ik heb een paar vragen rondom de kosten die een deurwaarde in rekening brengt ( mag brengen)
Op 22 nov. 2005 is tijdens een comparatie zitting bij de kantonrechter een schikking getroffen hierover is procesverbaal schikking opgemaakt.

Mede doordat de eisende gerechtsdeurwaarde tijdens de zitting niet een
gespecificeerde rekeing kon overleggen. Zijn op aandringen van de rechter de gerechtskosten verdisconteerd in het in de schikking bepaalde te betalen bedrag. Tevens is in de schikking een afbetalings termijn afgesproken.

Omdat ik graag wilde weten hoeveel er nog afgelost moest worden vroeg ik bij het deurwaarders kantoor een overzicht op van de nog resterende schuld. Tot mijn schrik was die veel hoger dan dat ik verwachte. Na een specificatie opgevraagt te hebben bleek dat er gesteld op de datum van de zitting/ cq schikkingsovereenkomst. Opeens een bedrag van bijna 300 euro aan diverse kosten,voorschotten in rekening te worden gebracht.

Ik meen toch echt dat in de overeenkomst van het te betalen bedrag alle kosten tot op het moment van de schikking zijn verdisconteerd.

Hieronder weergegeven het procesverbaal schikking: (namen en adressen zijn weggelaten.

Partijen verklaren dat zij hun geschil en deze procedure willen beeindigen.
Zij zijn daartoe het voldende overeengekomen:
1- Dhr**** betaalt aan: **** een bedrag van ? 2.000,--. Dit bedrag zal worden voldaan in maandelijkse termijnen van elk ? 150,--. De eerste termijn zal worden voldaan uiterlijk 15 december 2005. De termijnen zullen worden overgemaakt op de derden rekening van gerechtsdeurwaarders: **** adres en rekening gegevens*** Na betaling van het totaal bedrag verlenen partijen elkaar over en weer algehele kwijting.

2-Als de maandtermijnen niet of niet tijdig worden voldaan wordt het
resterende totaalbedrag ineens opeisbaar.

3- De proceskosten zijn in het onder punt 1 genoemde bedrag verdisconteerd.

4- De proceskosten worden doorgehaald

Aldus overeengekomen, voorgelezen, volhard en ondertekend te **** op 22
November 2005.

Gizmo©
Berichten: 473
Lid geworden op: 28 apr 2004 23:20

Re: Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door Gizmo© »

Kan zijn dat ik het mis heb, maar de deurwaarder zit fout.
Als het afgesproken bedrag 2000.= is en het is verhoogd met 300.= dan klopt niet met de overeenkomst met de rechter.

mr T.
Berichten: 976
Lid geworden op: 02 sep 2005 14:50

Re: Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door mr T. »

Na betaling van het totaal bedrag verlenen partijen elkaar over en weer algehele kwijting.
Als bovenstaande in het vonnis van de rechter is opgenomen, dan betekent dat met betrekking tot deze vordering dat er geen aanvullende kosten meer in rekening worden gebracht. Er is geschikt met de eiser (een deurwaarder) en daar zijn alle partijen mee akkoord gegaan.

Walter van V
Berichten: 1997
Lid geworden op: 31 jul 2006 09:38

Re: Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door Walter van V »

simpel maar het levert wel weer werk op, namelijk een aangetekende brief naar de deurwaarder dat die 300,= niet in overeenstemming is met de uitspraak en dus niet bteaald zal gaan worden. Wat ik ook begrijp is dat u blijkbaar niet heeft bijgehouden wat u tot nu betaald heeft...

betalingstermijn uiterlijk eerste keer 15-12-2005, dus deze maand zou de tiende termijn de deur uit moeten gaan of al zijn.
Dus 1500,= betaald, nog 500 te gaan, is dus 3 termijnen, waarvan 1 200,=, dan is het einde dus per einde januari, bent u ervan af.
Of indien mogelijk in 1 of 2x afronden! Met ter afsluiting een brief waarmee u met een afschrift van de uitspraak bevestigd dat e.e.a. conform uitspraak is afgewikkeld, en laat ze dan maar komen als ze zichzelf belachelijk willen maken..

timefa
Berichten: 111
Lid geworden op: 27 mar 2006 21:21

Re: Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door timefa »

Mensen, in dit geval komen de proceskosten voor beider rekening, dus dienen opgesplitst te worden.
Zowel de eiseres als de schuldenaar dienen ponds ponds in gelijke delen de kosten te betalen.

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door Guusje »

de proceskosten zijn in het bedrag onder punt 1 verdisconteerd, en de aparte eis voor veroordeling in de proceskosten zijn doorgehaald. nergens wordt gesproken van 'voor beider rekening'.
het bedrag onder punt 1 is het bedrag dat betaalt moet worden.

misschien dat de deurwaarder 'nasalaris' in rekening heeft gebracht.
deze hoef je niet te betalen, dat bedrag is niet in het vonnis opgenomen. als de deurwaarder dat toch wilt hebben dan moet hij daarvoor wederom naar de rechter.
daarnaast is het mogelijk dat de deurwaarder dit tussenvonnis wel heeft betekend, als dat zo is dan moet je deze kosten wel voldoen. maar dat bedrag is ongeveer 75 eur.

de rechter heeft zelfs een betalingsregeling in de veroordeling opgenomen.

dus Wiltin, betaal zoals de rechter heeft uitgesproken onder punt 1. eventueel met de kosten van betekening.

Guusje

wiltin
Berichten: 78
Lid geworden op: 26 aug 2006 16:55

Re: Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door wiltin »

Hartelijk dank voor de reacties. Ik hoop dat ik de deurwaarde kan overtuigen want ook in het voortraject is deze al hardleers geweest waar de rechter deze ook voor afgestraft heeft door de proceskosten te verdisconteren.

Ik verwacht eerlijk gezegt dat de deurwaarde als volgt zal handelen:

Op mijn aanzeggen deze onterecht in rekening gebrachte kosten niet te betalen zal hij denk ik reageren met:
Van de af te lossen termijnen zal eerst de deurwaarders rekening voldaan worden hierna zijn de aflossingen bestemt voor de crediteur..Betaal je niet dan blijf je in gebreke en zal ik beslag leggen op je woning etc etc..

Maar ja ik zal beginnen hem een nette brief te schrijven en hem te wijzen op het naar mijn mening onterecht in rekening gebrachte bedrag. En dan maar eens afwachten wat de reactie zal zijn.. ik hou jullie hier op de hoogte.

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door Guusje »

Partijen verklaren dat zij hun geschil en deze procedure willen beeindigen.
Zij zijn daartoe het voldende overeengekomen:
1- Dhr**** betaalt aan: **** een bedrag van ? 2.000,--. Na betaling van het totaal bedrag verlenen partijen elkaar over en weer algehele kwijting.
2-Als de maandtermijnen niet of niet tijdig worden voldaan wordt het
resterende totaalbedrag ineens opeisbaar.
3- De proceskosten zijn in het onder punt 1 genoemde bedrag verdisconteerd.
4- De proceskosten worden doorgehaald
Aldus overeengekomen, voorgelezen, volhard en ondertekend te **** op 22 November 2005.

er staat toch duidelijk dat er € 2000,00 is overeengekomen, je voldoet dus geheel aan de inhoud van deze schikkingsovereenkomst. deurwaarder kan pas beslag gaan leggen als hij deze overeenkomst in executoriale vorm laat omzetten, hij moet de rechter dus vragen deze overeenkomst voor grosse af te geven.
laat je niet ringeloren, zijn kosten zitten in de € 2000,00.
zorg in ieder geval dat je alle betaalbewijzen klaar hebt liggen, blijft de deurwaarder volharden dan heb je ze in ieder geval nodig. desnoods door kopieen met een kopie van het procesverbaal naar de griffie te sturen om aan te tonen dat je betaald hebt.
je kan dat dan doen met een begeleidend schrijven waarin je aangeeft dat je het vermoeden heeft dat de deurwaarder geen finale kwijting wil geven en daarom tot executie wil overgaan.

Guusje

wiltin
Berichten: 78
Lid geworden op: 26 aug 2006 16:55

Re: Kosten deurwaarder

Ongelezen bericht door wiltin »

Nu het heeft even geduurd.. Maar naar veel gedoe heeft de deurwaarde eindelijk zijn fout erkent. Na een laatste schrijven van mij is eindelijk eens serieus naar mijn klacht gekeken en het bleek dat mijn klacht gegrond was. Het bedrag waar ik bezwaar tegen maakte bleek door het deurwaarderskantoor ten onrechte ten laste van mij geboekt te zijn. Het bleek een rekening te zijn die de persoon die de deurwaarde tijdens de zitting vertegenwoordigde, bij de deurwaarde had ingediend. Men erkende dat deze voor rekening deurwaarde kwamen en niet voor mij.

eind goed al goed bedankt voor jullie tips allemaal :D

Gesloten