LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Wat houd beslaglegging nu precies in??

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
peetje1980
Berichten: 10
Lid geworden op: 07 dec 2006 15:49

Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door peetje1980 » 10 dec 2006 17:49

Ik wil wel eens weten wat beslaglegging van de inboedel nu precies inhoud? Kan iemand mij dat vertellen??

Groetjes Petra

bodejosm43
Berichten: 3042
Lid geworden op: 03 dec 2003 23:26

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door bodejosm43 » 10 dec 2006 18:10

Het is natte vingerwerk voor mij, ik heb het idee dat Guusje daar het fijne over kan vertellen.

Maar je vraag houdt waarschijnlijk meer in dan de vraag WAT er in belag genomen mag worden.

Je moet kunnen slapen en kunnen eten. Spullen die daarvoor nodig zijn, zullen gewoonlijk buiten het beslag vallen. Andere zaken zijn niet direct nodig om te kunnen leven, dus daar zal mijns inziens beslag op gelegd kunnen worden.

Nogmaals: hou me ten goede, dit is slechts mijn persoonlijke inschatting. Best mogelijk dat ze alles meenemen wat verkoopbaar is.

Bor Komorovski
Berichten: 1718
Lid geworden op: 05 jul 2006 10:13

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Bor Komorovski » 11 dec 2006 09:58

Beslaglegging betekent dat de deurwaarder je spullen "oormerkt" om later (eventueel) te verkopen om uit de opbrengst de schuldeiser verhaal te laten nemen. Als dit eenmaal is gebeurd gelden er een aantal beperkingen op je eigendomsrecht (ja, eigendom, in principe moet het goed dus van jou zijn tenzij het bodembeslag betreft). Ook zaken als aandelen kunnen worden beslagen. Je loon kan bij je baas worden beslagen en dan gaat het (minus een bestaansminimum) meteen naar de deurwaarder. Ook kan je bankrekening beslagen worden.

Je kan het goed nog wel verkopen, maar het beslag blijft aan het goed "kleven" en wanneer de schuldeiser/deurwaarder hiervan gebruik willen maken kan dit ook na verkoop. Bovendien is het strafbaar om het goed weg te maken of te beschadigen. Daar sommige schuldeisers dit toch doen, kan de beslaglegger het goed onder zich nemen. Dat betekent wel dat hij er als een goed beslaglegger voor moet zorgen.

In principe is voor beslag een zgn. executoriale titel nodig: een rechtvaardiging voor het beslag. In praktijk is dat meestal een vonnis waarin de schuldenaar tot betaling is veroordeeld en hier niet aan kan of wil voldoen. Soms kan een eiser ook beslagleggen vlak voor hij een rechtzaak begint (executoriaal beslag). In praktijk wordt dit als dwangmiddel gebruikt om eventuele vastgelopen onderhandelingen te heropenen of de positie te versterken.

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Guusje » 14 dec 2006 00:17

bij beslaglegging op de inboedel (wettelijke term: roerende zaken) komt de deurwaarder zich melden en geeft hij aan dat hij over gaat tot beslaglegging. vervolgens maakt de deurwaarder in concept een lijst van alles wat hij ziet, vanaf dat moment is de eigenaar beperkt bevoegd over zijn eigen spullen. De deurwaarder maakt hier later een proces verbaal van op.
De spullen blijven over het algemeen wel voor gebruik ter beschikking van de eigenaar, als de eigenaar vervolgens de inhoud van het vonnis (of andere titel) niet nakomt gaat de deurwaarder over tot verkoop van de in beslag genomen spullen (op het adres waar het in beslag genomen is, er komen dus mensen in de woning om alles te bekijken en te bieden op de spullen). van de opbrengst worden eerst de kosten betaald en van het meerdere de vordering afgelost.
als de eigenaar spullen verkoopt die in beslag genomen zijn pleegt hij een misdrijf (art 198Sr = 4 jaar gevangenisstraf of geldboete in vierde categorie: € 11250,00)
wat mag niet in beslag worden genomen:
- het benodigde bed en beddegoed (per gezinslid),
- de kleding die op dat moment gedragen wordt (wel lastig als je net in je slip lag te slapen en verder alleen een badjas aan hebt),
- voorraad eten en drinken voor één maand,
- gereedschap van ambachtslieden en werklieden behorend tot persoonlijk bedrijf
- boeken die nodig zijn voor zijn beroep
- werktuigen en gereedschappen dienend tot onderwijs of beoefening van kunsten en wetenschappen

als er nog geen vonnis is maar de eisende partij heeft een gerede vermoeden dat de schuldenaar bezig is met verduistering of andere manieren om geld en spullen weg te loodsen kan hij een verzoek (laten) doen om conservatoir beslag te laten leggen.
dit beslag is niet bedoeld als dwangmiddel tot onderhandeling te komen, dat zou misbruik van macht zijn. het is ervoor bedoeld dat de eiser geld en spullen zeker wilt laten stellen om te zorgen dat er na vonnis toch verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn.

Recent is een verzoekschrift conservatoir beslag afgewezen omdat de eiser had aangegeven dat hij een pressiemiddel wilde hebben om te onderhandelen.

als een conservatoir beslag wel leidt tot onderhandelingen en een oplossing is dat voor partijen een 'prettige bijkomstigheid'.

Guusje

Bor Komorovski
Berichten: 1718
Lid geworden op: 05 jul 2006 10:13

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Bor Komorovski » 14 dec 2006 09:55

dit beslag is niet bedoeld als dwangmiddel tot onderhandeling te komen, dat zou misbruik van macht zijn. het is ervoor bedoeld dat de eiser geld en spullen zeker wilt laten stellen om te zorgen dat er na vonnis toch verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn.

Recent is een verzoekschrift conservatoir beslag afgewezen omdat de eiser had aangegeven dat hij een pressiemiddel wilde hebben om te onderhandelen.
Dat moet dan heel recent zijn geweest, want ik ben bij een kort geding over opheffing geweest waarin de eiser beslag had gelegd en bij het geding het uiteindelijk op een schikking werd aangestuurd. Dat het middel als machtsmiddel werd gebruikt werd wel niet gezegd maar lag er ellendik bovenop. Maar het zou niet slecht zijn het beter te toetsen aangezien je conservatoir beslag zonder enige aankondiging kan leggen.

Guusje
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 okt 2005 23:34

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Guusje » 14 dec 2006 22:45

Dit is ook heel recent geweest. in dit geval was de eiser/verzoeker zo eerlijk geweest om dit ook in zijn verzoekschrift op te nemen.
Ik denk dat dat niet zo was in de situatie die jij beschrijft, daar zal het later pas aan het licht zijn gekomen.

Bor Komorovski
Berichten: 1718
Lid geworden op: 05 jul 2006 10:13

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Bor Komorovski » 15 dec 2006 19:04

Nee. De eiser kan volstaan met een standaardriedel en dan als de eis niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt wordt het verlof voor beslag door de rechter gegeven. Uiteraard op voorwaarde dat de hoofdzaak binnen 8 dagen aanhangig wordt gemaakt.

Beslagen konden vroeger bij veel rechtbanken zwart of grijs gemaakt worden (de schuldenaar resp. de schuldeiser werden gehoord/aan de tand gevoeld voor het beslag gelegd werd), maar dit gebeurt minder en minder.

Je moet echter niet vergeten dat hier kosten aan verbonden zijn, en dat een schuldeiser aansprakelijk is als het beslag achteraf niet terecht blijkt. Daarom zal een bedrijf dit jegens een particulier minder snel doen (zeker niet bij kleinere vorderingen, en vind je dit eerder in de B2B sfeer terug.

Maar er zijn wel voorbeelden van beslagen die gelegd werden om druk uit te oefenen of de ander te pesten. Gelukkig wordt dit dus, als ik Guusjes stukje zo lees, minder en minder getolereerd daar dit rechtsmisbruik is.

Cesar
Berichten: 674
Lid geworden op: 24 aug 2005 15:48

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Cesar » 16 dec 2006 09:29

Ik betaalde alleen de hoofdsom omdat ik de incassokosten betwistte.
Ik vond dat ik eerst een jaar-nota diende te ontvangen alvorens betalen
En van oxxio moest dat blijkbaar precies in omgekeerde volgorde,
Als ik het goed begrijp, corrigeer me als het niet zo is, dan moest je een bedrag betalen zonder dat je een factuur had.
Wat een rare manier van zaken doen eigenlijk.
Niet dat dit niet gebeurt. Ikzelf kreeg een giro met een idioot hoog bedrag en kon nergens terug vinden waar het over ging. Deze info werd ook niet verstrekt door eiser. Via een gerechtsdeurwaarder werd me duidelijk gemaakt waar de giro voor was.
Ze hebben trouwens na 3 jaar de centen nog niet en ik hoor er niets meer van. Reageerden ze maar....

lucrecia
Berichten: 107
Lid geworden op: 03 dec 2006 02:42

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door lucrecia » 16 dec 2006 15:09

@ Guusje

Geldboete van de 4de categorie is tegenwoordig €16.750,- zie Art. 23 Sr
Dus het is of zitten of betalen en ook nog een strafblad!

Bor Komorovski
Berichten: 1718
Lid geworden op: 05 jul 2006 10:13

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Bor Komorovski » 16 dec 2006 19:00

'Betaalt u (de incassokosten 107,96) niet, dan achten wij ons vrij om een rechtszaak te starten dan wel beslag te leggen.'
Een rechtzaak over 107 euro... terwijl er dus ook nog verweer wordt gevoerd en IJ er dus helemaal niet zeker van is dat het ook toegewezen wordt. En dat ook dreigen met beslaglegging. Het zou bijna grappig zijn als niet ongetwijfeld veel mensen zo bang worden dat ze toch betalen...

Bor Komorovski
Berichten: 1718
Lid geworden op: 05 jul 2006 10:13

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Bor Komorovski » 18 dec 2006 10:15

Venantius,

Grappig was ook niet letterlijk bedoeld. Maar neem dit soort incassoboeren maar niet te serieus. Het zijn niets meer dan administratieve machines voor geflipte en afgehaakte juristen die te dom zijn voor de advocatuur. Ze gaan voor een advocaat op de loop en weten niet eens zelf waar de rechtzaal is. Fatsoenlijke bedrijven zullen dan ook nalaten zaken te doen met IJ.

Bor Komorovski
Berichten: 1718
Lid geworden op: 05 jul 2006 10:13

Re: Wat houd beslaglegging nu precies in??

Ongelezen bericht door Bor Komorovski » 18 dec 2006 18:29

Ik vraag mij eerder af, of je IJ niet kan aanklagen wegens afpersing.
Waarschijnlijk net niet, omdat het allemaal net kantje-boord is.
Inderdaad. Wat je eventueel wel kan doen is een artikel op Wikipedia plaatsen. Zolang je maar neutraal blijft (dus geen gekleurde bijvoeglijke naamwoorden en geen meningen als feit presenteren) kan je toch hun vuile was buiten hangen. Bijvoorbeeld (heb quote gebruikt):
De Intrum Justitia Groep is Europees marktleider op het gebied van incassodiensten.

==Pan-Europees==
De groep heeft een omzet van 314 miljoen Euro met meer dan 2900 medewerkers in 22 landen. (etc.)

==Bedrijfsstructuur==
(...)

==Incidenten==
Intrum Justitia is echter meerdere malen negatief in de media gekomen. Zo waren zij betrokken bij het Front/Body by Patricia schandaal, waarbij duizenden mensen geconfronteerd werden met (.....) Ook op de werkwijze van Intrum Jusstita bestaat kritiek. De wijze van werken (....)
Wikipedia artikelen staan altijd hoog in een zoekmachine. Als iemand dus IJ googlet zal hij snel bij de Wikipedia pagina aankomen. Ook staan meerdere bedrijven op Wikipedia, dus het artikel is ook encyclopedisch. En als IJ er een dergelijke ranzige werkwijze op nahoudt, mag dat best in een encyclopedie.

De enige die er niet blij mee zal zijn is Intrum Justitia. Maar zoals Voltaire al zei:
"Ik mag uw mening wel nog zo absurd vinden, ik verdedig uw recht die te uiten."

Gesloten