LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Pieter »

Vandaag een teleurstellende uitspraak onder ogen gekregen van de rechtbank Almelo inzake een spintplan gedupeerde.
(vonnis wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd)

De sprintplan gedupeerde wordt in het ongelijk gesteld.
De motivatie van de rechter is heel erg kort en het vonnis (verslag gang van zaken) beslaat nog geen 4 bladzijde. Wck argument faalt in deze zaak daar het leen bedrag boven de wettelijke grens ligt, Volgens de rechter is er zowiezo geen sprake van een krediet ook al zou deze binnen de grens van het Wck vallen :?: :?: :?: :?: :shock: :D :arrow:

Voorst raaskalkt de rechter over zorgplicht, NR99 etc. Elk argument wordt met rase schreden en kort omschreven van tafel geveegd.

Wat ik bemerk (tussen de regels) is dat deze rechter in de sprintplan uitspraak het sprintplan vergelijkt met aandelenlease alla Dexia en dat Sprintplan nagenoeg geen restschuld oplevert. Inleg? pffff waar klets die zogenaamde gedupeerde over? Dat is niet zo ergrugh als een restschuld overhouden zoals producten van Dexia, waardoor causaal verband niet behandelt hoeft te worden, lijkt het tussen de regels door te lezen zijn. De rechter kijkt in het geheel niet naar andere rechtbanken en gedane uitspraken over sprintplan waar merendeels de rechter in meer of mindere mate in het voordeel van sprintplan gedupeerden oordeelt.

Mijn inziens doen Sprintplan gedupeerden in de regio Almelo er verstandig aan, althans zij die nog moeten dagvaarden, te gaan forum shoppen en de dagvaarding niet in de eigen regio uit te brengen maar daar waar Spaarbeleg gevestigd is. Zij die al in de regio Almelo hebben gedagvaard dienen er rekening mee te houden dat eerste aanleg wordt afgewezen en dus in hoger beroep moeten gaan voor een genoegdoening.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Harderwijk
Berichten: 216
Lid geworden op: 07 jan 2006 13:14

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Harderwijk »

De sprintplan gedupeerde wordt in het ongelijk gesteld.
Kijk en daar word ik nu blij van, uitermate goed nieuws!! :lol:

mankon
Berichten: 112
Lid geworden op: 04 jan 2006 13:12

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door mankon »

Wat een zielig & hopeloos geval ben jij zeg harderwijk.
Ik hoop dat je zelf nog eens financieel flink op jouw muil gaat (als dit al niet het geval is).
Waar is het misgegaan (waarschijnlijk al direct bij de geboorte)!

Harderwijk
Berichten: 216
Lid geworden op: 07 jan 2006 13:14

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Harderwijk »

nou nou mankon,

waar komt deze woede vandaan? Ik profileer gewoon mijn mening en dat deze niet aansluit bij de jouwe kan ik verder weinig aan doen. Als jij zo met iedereen omgaat die iets anders denkt dan jezelf zou ik bijna denken dat er bij jou iets is misgegaan.

Financieel op mijn muil gaan? Ook dat valt wel mee. De enige schuld die ik heb is mijn hypotheek. Mijn spaarrekening is goed gevuld, mijn inkomen riant en mijn leven verder prima.

Heb daarnaast een in mijn ogen prima aanvullende polis. Deze biedt mij voldoende duidelijkheid en rendement.

Daarnaast was ik ook eigenaar van een aandelenleasepolis. Deze afgelopen week afgekocht. Dit omdat ik een eenmalige aanbieding kreeg van mijn verzekeraar die ik niet kon laten schieten. Vond het een mooi gebaar van de verzekeraar. Mij heb je namelijk nooit horen zeuren over mijn eigen aandelenlease polis zoals anderen dat wel doen hier op het forum. Mijn mening is namelijk dat ik zelf getekend heb, en dus ook de verantwoordelijkheid moet nemen van mijn eigen daden. Had ik er goed op verdiend, had je mij ook niet lopen zeuren. Zo ook nu niet.

Ik zou zeggen, uit je frustratie lekker thuis :wink:

zirkoon
Berichten: 126
Lid geworden op: 18 apr 2004 16:07

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door zirkoon »

Pieter,

Je bedoelde deze uitspraak zeker?!

LJN: BA2113, Rechtbank Almelo , 78883 ha za 06-636
Datum uitspraak: 28-03-2007
Datum publicatie: 03-04-2007
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Nietigheid Sprintplan-overeenkomst? Heeft Spaarbeleg haar zorgplicht geschonden?

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO
Sector Civiel

Zaaknummer: 78883 ha za 06-636
Datum vonnis: 28 maart 2007

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

[Eiseres],
wonende te Enschede,
eiseres,
verder te noemen [Eiseres],
procureur: mr. E.H. Hoeksma,

tegen

de naamloze vennootschap AEGON BANK N.V.,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde,
verder te noemen Spaarbeleg,
procureur: mr. T.J. van Drooge,
advocaten: mr. B.W.G. van der Velden en
mr. M. L?wenberg.

Procesverloop

Middels inleidende dagvaarding van 27 mei 2006 heeft [Eiseres] Spaarbeleg gedagvaard. Spaarbeleg heeft vervolgens van antwoord geconcludeerd, [Eiseres] heeft een conclusie van repliek tevens houdende akte vermeerdering van eis tevens houdende akte wijziging van eis en nog een akte houdende inbreng productie genomen.
Na conclusie van dupliek zijdens Spaarbeleg en een akte houdende uitlating producties bij conclusie van dupliek hebben partijen vonnis gevraagd.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

Feiten
1. [Eiseres] heeft op 10 juli 1999 een inschrijfformulier SprintPlan ingevuld en vervolgens aan Spaarbeleg opgestuurd. Op basis daarvan is een SprintPlan-overeenkomst tot stand gekomen, ingaande 2 augustus 1999.
Bij dagvaarding heeft [Eiseres] de brochure, de overeenkomst en de algemene voorwaarden overgelegd.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 2 augustus 2004 betaalde [Eiseres] maandelijks een bedrag van ? 181,51 (f 400,--) aan rente, op basis waarvan door Spaarbeleg een bedrag van ? 27.226,81 (f 60.000,--) is belegd in participaties in het Spaarbeleg Garantiefonds.


2. Na het eindigen van de overeenkomst per 2 augustus 2004 was ingevolge de overeengekomen garantiewaarde de -door [Eiseres] geleende- aankoopsom van de participaties volledig afgedekt voor zover de verkoopopbrengst ervan onvoldoende was.
Dienvolgens had [Eiseres] op de einddatum van de overeenkomst geen restschuld, noch kon zij deze hebben.
Bij brief van 13 augustus 2004 heeft Spaarbeleg aan [Eiseres] laten weten dat in voornoemde zin een (zodanig) negatief resultaat was bereikt, dat haar evenmin enige uitkering zou worden gedaan.

Vordering [Eiseres] (kort samengevat)
3. Bij brief van 4 juli 2005 heeft [Eiseres] Spaarbeleg aansprakelijk gesteld voor het verloren gaan van de door haar gedurende de looptijd van de overeenkomst betaalde termijnen van totaal ? 10.890,72 (f 24.000,--), de overeenkomst (buitengerechtelijk) ontbonden en Spaarbeleg gesommeerd tot restitutie van haar inleg.
Bij dagvaarding grondt [Eiseres] dienovereenkomstig vorderingen op (strijd met) de Wck (Wet Consumenten Krediet), met name het ontbreken van een vergunning in de zin van artikel 9 Wck aan Spaarbeleg en daaruit voortvloeiende nietigheid van de gesloten Sprintplan-overeenkomst.
Bij conclusie van repliek grondt [Eiseres] deze vorderingen, genoemd wijziging van eis, subsidiair op de tekortkoming van Spaarbeleg in de ten opzichte van haar in acht te nemen zorgplicht respectievelijk de te haren aanzien door Spaarbeleg gepleegde onrechtmatige daad.

Verweer Spaarbeleg (kort samengevat)
4. Spaarbeleg ontkent dat op de SprintPlan-overeenkomst de Wck van toepassing is, omdat geen kredietverlening in de zin van die wet aan de orde is (geweest).
Vanwege de overeengekomen garantiewaarde kan geen restschuld ontstaan en is uit dien hoofde al niet van kredietverlening sprake.
Kort gezegd komt de SprintPlan-overeenkomst er immers op neer dat [Eiseres] na afloop van de overeenkomst aanspraak maakt op de (potenti?le) stijging die de index (van het Spaarbeleg Garantiefonds) in de looptijd van vijf jaar heeft gemaakt.
Spaarbeleg voegt daaraan toe dat een belegger als [Eiseres] bij een jaarlijkse stijging van de index van 6,73% de betaalde rentetermijnen terugverdient en bijvoorbeeld bij een jaarlijkse koersstijging van 8% een rendement van 8,2% op haar rentebetalingen zou maken, zomede dat ten tijde van het aanbieden/aangaan van de SprintPlan-overeenkomst de jaarlijkse stijging van de index al geruime tijd hoger lag.

5. Spaarbeleg acht -ten aanzien van het subsidiair door [Eiseres] gevorderde- aan haar zorgplicht tegenover [Eiseres] te hebben voldaan door voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst in voldoende mate transparante informatie over de productkenmerken als de daaraan verbonden risico?s aan haar verstrekt te hebben.
Uit de brochure blijkt dat het beleggingsresultaat kan fluctueren en ook kan tegenvallen en dat de garantie enkel ziet op het voorgeschoten bedrag, niet op de rentebetalingen, die mogelijkerwijs niet kunnen worden terugverdiend.
Spaarbeleg beroept zich op eerdere uitspraken waarin is vastgesteld dat het informatiemateriaal betreffende het SprintPlan niet misleidend is te achten en [Eiseres] derhalve voldoende inzicht heeft (kunnen) hebben in (ook de nadelige) eigenschappen ervan.

6. Spaarbeleg betwist dat zij een aanvulling op dit informatiemateriaal ook nog eens specifiek gewaarschuwd zou moeten hebben ten aanzien van de risico?s van het SprintPlan.

De Hoge Raad heeft volgens Spaarbeleg uitgemaakt dat een dergelijke algemene waarschuwingsplicht zelfs niet voor riskante transacties bestaat.

7. Specifieke waarschuwing van [Eiseres] acht Spaarbeleg evenmin aan de orde omdat [Eiseres] de maandtermijnen van ? 181,51 (f 400,--) zelf is aangegaan, die gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens heeft voldaan en noch gedurende noch na de overeenkomst heeft geklaagd dat zij termijnen niet kon voldoen.

8. De door [Eiseres] ingeroepen bepalingen Bte en NR 99 acht Spaarbeleg voor zover al in werking getreden, als zodanig niet van toepassing op de SprintPlan-overeenkomst en kunnen
derhalve evenmin de grondslag vormen voor de daarop door [Eiseres] geformuleerde onrechtmatige daad.

9. Tot slot stelt Spaarbeleg dat schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen niet kan zijn geleden door [Eiseres] omdat uitsluitend de contractueel verschuldigde rentetermijnen in de vorderingen zijn betrokken.
Voor zover vastgesteld zou worden dat de overeenkomst nietig is, verzet Spaarbeleg zich tegen de restitutieverplichting van de betaalde termijnen, zeker als door [Eiseres] gevorderd naar analogie van aandelenleasejurisprudentie (van onder meer de rechtbank Almelo).

De beoordeling

10. De rechtbank kan zich verenigen met de kwalificatie van de SprintPlan-overeenkomst (als hiervoor onder (4) weergegeven) van Spaarbeleg erop neerkomende dat [Eiseres] na afloop van de overeenkomst aanspraak maakt op het verschil ten opzichte van het voor haar ingelegde bedrag van ? 27.226,81 (f 60.000,--) en het bedrag waartoe dat gedurende de looptijd van de overeenkomst is gestegen op basis van de index van het Spaarbeleg garantiefonds, waartegenover staat haar verplichting om gedurende de looptijd van de overeenkomst (van vijf jaar) maandelijkse rentetermijnen van ? 181,51 (f 400,--) gerelateerd aan dat oorspronkelijk voor haar ingelegde bedrag van ? 27.226,81 (f 60.000,--), te voldoen.

Wet consumentenkrediet
11. Derhalve is in dit geval van een overeenkomst tot het verlenen van krediet geen sprake en de Wck dienvolgens niet van toepassing; hier is naar het oordeel van de rechtbank een kansovereenkomst aan de orde.
Voor zover daar overigens anders over zou moeten worden gedacht, leidt zulks evenmin tot toepasselijkheid van de bepalingen van de door [Eiseres] ingeroepen Wck, omdat dan het in aanmerking komende kredietbedrag van f 60.000,-- de in 1999 geldende limiet van f 50.000,-voor toepasselijkheid ingevolge artikel 3 van de Wck, te boven gaat.

Zorgplicht
12. Gezien het feit dat de (aangegane) verplichtingen van [Eiseres] uitsluitend de gedurende de looptijd van de overeenkomst te betalen rentetermijnen van ?181,51 (f 400,--) beslaan en vanwege de garantiewaarde haar risico zich beperkt tot verspelen van die betaalde termijnen in geval van een gedurende de looptijd in onvoldoende mate gestegen index, acht de rechtbank een algemene noch een specifieke waarschuwingsplicht van Spaarbeleg ten opzichte van [Eiseres], die die maandelijkse verplichting eigener beweging is aangegaan, aanwezig.


13. De beoordeling van (de ingewikkeldheid van) de constructie van SprintPlan dient te geschieden ten opzichte van de bepalingen van een (klassieke) spaarrekening.
Met name aan de hand van de brochure is dan voldoende duidelijk, dat het rendement van het SprintPlan samenhangt met een stijging van de index (met 10% of meer) en (het) risico gelopen wordt over de rentebetalingen ingeval de beurs onverwacht tegenvalt.
Dat beurs(koersen) niet standaard en onveranderlijk met 10% of meer per jaar stijgen is algemeen bekend en de rechtbank ziet geen tekort aan zorg tegenover [Eiseres] zijdens Spaarbeleg in het kader van het aangaan van de SprintPlan-overeenkomst door daar niet nadrukkelijker op te wijzen (in de brochure) dan zij gedaan heeft.

14. Voor zover [Eiseres] erover klaagt dat zij op dat punt door Spaarbeleg onvoldoende is voorgelicht, had zij daar zelf nader naar moeten informeren.

Onrechtmatige daad
15. De subsidiair door [Eiseres] geformuleerde onrechtmatige daad als grondslag voor haar vordering, die zij baseert op niet-inachtname door Spaarbeleg van het bepaalde artikel 24 Bte en artikel 25,28 en 33 NR99 wordt eveneens verworpen.
Nog afgezien van het feit dat de NR99 niet van kracht was tijdens het sluiten van deze overeenkomst, zijn deze voorschriften gegeven voor financi?le instrumenten waaruit toekomstige verplichtingen kunnen voortvloeien, zoals het schrijven van (ongedekte) opties die voor een belegger het risico meebrengen dat aandelen op expiratiedatum tegen onvoorzien hoge koers moeten worden ingekocht en daarmede gepaard gaande restschulden.
Dergelijke risico?s spelen in deze in het geheel niet.

Slotsom
16. De door [Eiseres] gestelde grondslagen van haar vordering -primair dan wel subsidiair-kunnen die niet dragen en haar vordering zal worden afgewezen.
Als in het ongelijk gestelde partij zal zij in de proceskosten van Spaarbeleg worden verwezen.

De beslissing

De rechtbank:

I. Wijst af de vordering van [Eiseres].

II. Veroordeelt [Eiseres] in de proceskosten aan de zijde van Spaarbeleg gevallen en tot op deze uitspraak begroot op ? 296,-- aan griffierechten en ? 768,-- aan salaris voor de procureur.

III. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. J.H. van der Veer en op 28 maart 2007 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier
Bron:rechtspraak.nl

Met vriendelijke groet, :wink:
Zirkoon

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door peewee »

Er wordt rente betaald, maar er is volgens de rechter geen sprake van een krediet. Rara hoe kan dit.

Tragisch voor de desbetreffende gedupeerde die nu méérkosten moet maken om in hoger beroep deze zaak nog rechtgebreid te krijgen.

Dagvaarding uit in mei 2006 en al vonnis eind maart 2007, dat is echt razendsnel. Bij de rechtbank (niet bij de kantonrechter !) is de gemiddelde doorlooptijd normaliter circa anderhalf tot twee jaar. Het vonnis lezende vraag ik mij ook af wat de advocaat van de gedupeerde nu echt gepresteerd heeft in deze zaak. Kan ook aan de desbetreffende rechter liggen, die in het vonnis vrijwel alleen de stellingen van Aegon's Spaarbeleg citeert en daarin gemakkelijk meegaat.

Ik denk dat de belangenbehartigers GESP, VC&G, PAL en PAY BACK leasegedupeerden moeten oproepen om de rechbank ALMELO massaal te gaan mijden. Naar ik vernam, werden ook in Dexia zaken de nodige misslagen gemaakt.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Piet »

Hallo Peewee,

De advocaat in deze zaak is mr. Hans Hoeksma uit Enschede.
Hij heeft al goed gepresteerd in meerdere Dexia zaken maar heeft in dit geval geen geluk bij deze rechter (v.d. Veer) met het Aegon Vliegwiel en het Spaarbeleg Sprintplan.
Beide zaken zijn verloren.
Op het LegioLease forum heb ik over het Aegon Vliegwiel vonnis al het e.e.a. geschreven.
Deze rechter vonnist dat het geen huurkoop betreft en verwijst naar een oud vonnis van Almelo uit 2003 in een Dexia zaak.
Dat de rechtbank Den Haag (meerdere keren) en de rechtbank Leeuwarden (vorige week nog) vinden dat het Aegon Vliegwiel wél huurkoop is interessert deze rechter niet.
Er is regelmatig contact tussen PAL en mr Hoeksma over dit soort uitspraken.
In beide zaken (Vliegwiel en Sprintplan) wordt er hoogstwaarschijnlijk hoger beroep aangetekend en zullen deze zaken worden behandeld door het gerechtshof Arnhem.

Helaas gaat dit, zoals je terecht opmerkte, ten koste van de gedupeerden die, naast het onrecht wat Aegon (en dochter Spaarbeleg) deze mensen heeft aangedaan, nu ook slachtoffer worden van een rechter die zelf wel bepaalt wat recht is, maar vergeet dat hij het krom ziet.

Zover ik weet is mr Hoeksma de enige advocaat die zijn zaken onderbrengt bij de rechtbank Almelo.
Ook hierover is door ons al vaker contact geweest met mr. Hoeksma.

Ik denk ook niet dat mr. Hoeksma nu nog nieuwe Vliegwiel of Sprintplan zaken zal aanbrengen bij de rechtbank Almelo.

Groeten,
Piet

bor 58
Berichten: 18
Lid geworden op: 15 jun 2006 12:10

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door bor 58 »

Voor Harderwijk,

Wat bent U een ongelofelijk zelfingenomen en arrogant persoon die op dez site eigenlijk niets te zoeken heeft, en dat van die z.g tussenpersoon dat geloven we toch echt niet, weet U wat U moet doen ZOEK een ander forum waar je kan zieken maar ga hier van weg U voegt hier niets toe!!!!Of bent U toch ook weer zo'n mol......???

Harderwijk
Berichten: 216
Lid geworden op: 07 jan 2006 13:14

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Harderwijk »

en dat van die z.g tussenpersoon dat geloven we toch echt niet
Wat je gelooft moet je zelf weten, vraag me alleen af waar ik in deze threat heb geschreven over een tussenpersoon.
weet U wat U moet doen ZOEK een ander forum waar je kan zieken maar ga hier van weg U voegt hier niets toe!!!!
Als je de moeite neemt om al mijn bijdragen te lezen, zal je zien dat er wel degelijk toegevoegde waarde geschreven.
Wat bent U een ongelofelijk zelfingenomen en arrogant persoon die op dez site eigenlijk niets te zoeken heeft
Wat ik waar te zoeken heb bepaal ik gelukkig nog helemaal zelf. En als jij anders denkenden zelfingenomen en arrogant vind, zegt dat meer over jou dan over mij.
Of bent U toch ook weer zo'n mol......???
Wat voor mol zou ik zijn?

Als je nu eens inhoudelijk ingaat op wat ik te melden heb zoals welk aanbod ik dan gekregen heb van mijn verzekeraar voor wat betreft mijn aandelenlease, of welke aanvullende beleggingspolis ik heb dan kunnen we inhoudelijk op argumenten discusieren.

Wanneer je alleen maar dit soort reacties kunt plaatsen zoals je hierboven gedaan hebt zegt dat meer over jou dan over mij.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door peewee »

Piet,

Het ontzag voor Mr. Hoeksman dat uit je reactie spreekt, lijkt mij overdreven. En wel om de volgende reden.

1) hij bracht de WCK in stelling terwijl hij op voorhand had kunnen weten dat dit SprintPlan-contract buiten de grenzen van de Wck valt

2) Hij brengt pas bij repliek schending van de wettelijke zorgplicht naar voren.

Tja..........

groet

Consumentt
Berichten: 719
Lid geworden op: 20 nov 2005 19:27

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Consumentt »

:idea: Laat je niet stangen. Op van die ziekers als Harderwijk gewoon niet reageren, dan houden ze vanzelf op.

Harderwijk
Berichten: 216
Lid geworden op: 07 jan 2006 13:14

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Harderwijk »

Op van die ziekers als Harderwijk gewoon niet reageren, dan houden ze vanzelf op
Dus als je een andere mening hebt, een mening die niet past in het "zielige gedupeerde consumten plaatje" ben ik aan het zieken?

Toch raar want je zou moeten weten dat niet iedereen altijd dezelfde mening heeft. Dat de mijne afwijkt van die van jullie is niet mijn probleem.

Het feit dat jullie niet eens de moeite nemen om gewoon inhoudelijk te discusieren zegt zoals ik al eerder vermeld heb meer over jullie dan over mij :lol:

bor 58
Berichten: 18
Lid geworden op: 15 jun 2006 12:10

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door bor 58 »

Voor harderwijk,

U was toch zo blij met de uitspraak nou prima zegje gedaan en dan nu WEGWEZEN van de site U voegt hier niets toe met ons als sprintplan gedupeerden die indertijd op verkeerde been werden gezet en waren in de overtuiging een spaar rekening te hebben gehad dus waarom U geniet over die uitspraak is mij/ons 'n raadsel dus Harderwijk nu maar eens en voor altijd "opzouten"!!!

Consumentt
Berichten: 719
Lid geworden op: 20 nov 2005 19:27

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Consumentt »

Ssst :D

Harderwijk
Berichten: 216
Lid geworden op: 07 jan 2006 13:14

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Harderwijk »

opzouten?

Ik peins er niet over, begint net gezellig te worden hier.

bor 58
Berichten: 18
Lid geworden op: 15 jun 2006 12:10

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door bor 58 »

nee dat begrijp ik ook wel, buiten dat U zowel als arrogant en zelfingenomen bent ben U ook 'n tikkie sadistisch en op dat moment sluiten we de rijen.... en reageren we niet meer op U en lezen we de reactie van harderwijk niet meer.....! Het gaat U goed..., zo zijn wij dan wel weer het houdt hier dus voor U op...! THE -END!

Harderwijk
Berichten: 216
Lid geworden op: 07 jan 2006 13:14

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Harderwijk »

hahahahaha
en reageren we niet meer
jammer. Ga je nu ergens in een ander hoekje van dit forum zitten met de rest van je "zielige gedupeerde aandelenlease forum vriendjes" om daar lekker uit te huilen?

Rob_Blackbird
Berichten: 1
Lid geworden op: 06 okt 2006 11:22

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Rob_Blackbird »

Hallo Harderwijk,

Wil toch wel eventjes reageren op jouw bijdragen in dit deel van het forum.

Kijk het feit dat jij niet tot de groep gedupeerden hoort is fijn voor jou en wellicht een blijk van meer kennis omtrent deze constructies dan zij. Feit is dat de meeste consumenten (tot voor kort) het advies van een tussenpersoon als betrouwbaar acht en dat Verzekeraars dankbaar gebruik hebben gemaakt van dit gegeven. Ze zullen niet de intentie hebben gehad om mensen te duperen (uiteindelijk willen alle bedrijven tevreden klanten), maar in dit geval hebben ze onderschat wat de gevolgen van hun handelen was. En om dan mensen in een hoek te zetten onder het mom "eigen schuld, dikke bult" is simpelweg kinderachtig en onderuit.

Ook ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik me geen echte zorgen hoeft te maken over mijn financiële situatie. Ook ik heb (wellicht dezelfde) aanbieding ontvangen van Aegon om mijn Vliegwiel zonder boete-rente te beëindigen en de meeropbrengst (waarde aandelenportefeuille minus restschuld) te ontvangen. Waarom, omdat ik op een juist moment ben ingestapt (beurskoersen laag) en nu dus kan profiteren van de verbeterde economische omstandigheden ... oftewel ook fijn voor mij (en hulde voor een HBO opleiding :wink: ).

Echter om dit even in het juiste perspectief te plaatsen zit ik met de situatie dat twee direkte familieleden van mij een tijd eerder ook een Vliegwiel constructie hadden afgesloten. Ik ben daarvan op de hoogte gesteld nadat alle dokumenten reeds waren getekend (zijn volwassen mensen) en dus kon ik daar toendertijd niets meer aan veranderen. Wat ik toen niet wist, was dat de rente over de restschuld voor 60 maanden vooruit was betaald. Na die periode (midden vorig jaar) ontvingen zij een brief waarin hen werd verteld dat zij vanaf een bepaalde datum de maandelijkse rente moesten gaan betalen. Dit was echter niet mogelijk omdat het rentebedrag (gezien de totale waarde van deze polis) door hen niet te betalen was. Nadat ik alle papieren goed had doorgenomen moest ook ik (!!!) toegeven dat ik dit niet had kunnen voorzien op basis wat in de dokumenten vermeld stond. Uiteindelijk was er geen andere mogelijkheid om de polis te beëindigen (onder protest !) en de balans door Aegon te laten opmaken. Gevolg een grote schuld, een stuk lagere overwaarde op het huis en natuurlijk gekrenkte en boze ego's. Ook ik heb gezegd dat zij ergens voor getekend hebben en dat ze daar toch een eigen verantwoordelijkheid in hebben. Maar om ze nu in een hoek te zetten en ze met pek en veren te bestoken is onterecht en niet eerlijk. Op dit moment zijn we aan het beraden of en hoe we een rechtzaak kunnen beginnen. Wellicht dat Aegon zelf met een voorstel komt om een en ander te schikken, want ik zie een jarenlang gevecht persoonlijk niet zo zitten. Niet voor mij, maar voor de gedupeerden !

Feit is dat de constructie waar nu velen de dupe van zijn geworden een constructie is die beperkt had moeten blijven tot "professionals". De meeste tussenpersonen hadden misschien kennis van hypotheken en verzekeren, maar beleggen op de beurs is toch echt een andere tak van sport. Dat is ondertussen ook wel gebleken, want velen zijn ondertussen ter ziele !

Oftewel Harderwijk ... wij zijn er dan misschien wel goed uitgesprongen en dat is fijn voor ons. Maar dat wil niet zeggen dat je ook geen begrip voor anderen hoeft te hebben. Je mag best een zwart wit kijk op de wereld hebben, maar helaas is de werkelijkheid een grote nuance van kleur en grijswaarden !

Je hoeft je mening niet bij te stellen, lekker blijven vinden wat je vindt. Maar ga dan niet hier op dit forum op anderen afgeven. Daar ben je vast te slim voor !

Groetjes,


Rob

bor 58
Berichten: 18
Lid geworden op: 15 jun 2006 12:10

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door bor 58 »

kijk, zo ga je met elkaar om op een forum maar Rob hij loopt op allerlei forums te schoppen en dus schreef ik al sluit de rijen en isoleer die harderwijk, gewoon niet meer reageren en/of iets van hem lezen bloedt vanzelf dood......
groet!!

Fawaka
Berichten: 1
Lid geworden op: 11 mei 2007 08:36

Re: Sprintplan gedupeerden regio Almelo moet froum shoppen

Ongelezen bericht door Fawaka »

Hallo Piet,

Misschien heb je hier wat aan. Meld je aan bij consument en geldzaken
via de website http://www.geldwijs.nl/ of ga naar www.sprintplanclaim.nl

Good Luck

Gesloten