AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:EduP krijgt natuurlijk niet altijd gelijk (ook die Saga Continues ! ), maar net als ik heeft hij op een aantal vlakken vaak vele jaren later alsnog gelijk gekregen, zoals bij de toekenning van wettelijke rente.
Mijn inkt is nog niet droog, of Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid wijkt meteen weer af van onze Hoge Raad en de gewone rechter. In een nog niet gepubliceerde 2e tussenuitspraak vindt de Commissie van Beroep dat bij 1:88 BW pas wettelijke rente verschuldigd is vanaf ingebrekestelling. Erg spijtig dat de kersverse raadsheer Hoge Raad Du Perron geen enkele zeggenschap heeft over deze afdeling, want anders...

Geen AEGON SprintPlan, maar wel van belang en vooral uitermate merkwaardig nu bij Commissievoorzitter Joustra's eigen Gerechtshof Amsterdam in 2015 meermalen wordt gerekend met wettelijk rente vanaf aanvang juist ook bij 1:88 BW, en als klap op de vuurpijl in het verweer eind 2015 bij Kifid zelf nota bene ook door boosdoener Achmea! What's happening here?
indien en voor zover de vordering voor toewijzing gereed ligt (quod non), dient te worden vergoed het bedrag van de betaalde rentetermijnen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling van de afzonderlijke rentetermijnen een en ander te verminderen met het bedrag ter zake ontvangen dividend

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Nog steeds die ene storende fout:
ClaimConcept schreef:Op de site van SprintPlanClaim staat nog steeds die ene storende fout over de verloren cassatie bij de Hoge Raad:
Op 11 december 2015 heeft de plv. Procureur Generaal bij de Hoge Raad, mw. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense, aan de Hoge Raad geadviseerd ons cassatieberoep tegen het vonnis van april 2015 van het Gerechtshof NIET in behandeling te nemen.
De vernietigende Conclusie is echter afkomstig van hoogleraar en Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad dhr. mr. M.H. Wissink.

Einde oefening? Dat hoeft niet, maar dan zullen de 25.000 leden (én nog vele tienduizenden niet-leden! ) van Vereniging Consument & Geldzaken nu wel zélf in actie moeten komen! Misschien iets voor een item bij RADAR TV, Antoinette?

Vereniging Consument & Geldzaken heeft er in ieder geval voor gezorgd dat tot nog toe de verjaring is gestuit, voorlopig nog maar even lid blijven/worden dus en vooral vragen om individuele kansberekening!

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

17 maart 2016, ClaimConcept schreef:Misschien kan nieuwbakken raadsheer bij de Hoge Raad prof. mr. C.E. du Perron (EduP ) soelaas bieden, nu nog waarnemend Ombudsman en Voorzitter Geschillencommissie bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid. Waarom hij? Vanwege de vooruitziende blik van EduP, want diens epistel Effectenlease, the Saga Continues uit maart 2010 bevat een aantal kritische noten
EduP krijgt natuurlijk niet altijd gelijk (ook die Saga Continues ! )
Ook die Saga Continues! Onder de naam ClaimConcept, biedt Jelle Terpstra gespecialiseerde rechtshulp aan gedupeerden van banken en verzekeraars zoals Achmea, Aegon en Dexia, sinds 2011 voornamelijk bij Kifid. Ook voor AEGON SprintPlan.

Vrijwel vanaf het begin echter een haat-liefdeverhouding, sinds al in 2012 de toenmalige Ombudsman in reeds lopende procedures - ook bij de Geschillencommissie - de tegenpartij (Aegon) toestond mijn cliënten rechtstreeks te benaderen om ondermaats te schikken. Ziehier de kiem voor mijn steeds hardere benadering!

Kifid heeft nu met ingang van 21 maart 2016 - op onrechtmatige gronden - besloten mij te royeren in procedures bij Kifid.
Mijn cliënten zijn inmiddels geïnformeerd, het kan dus toch snel!

Mijn steeds fellere kritiek op die opmerkelijke draai van Kifid in 2014 met ook meerdere herstelverzoeken met name over AEGON SprintPlan, leverde mij een eerste waarschuwing op van de algemeen Voorzitter Geschillencommissie op 3 juli 2015.

Directe aanleiding van mijn uitsluiting nu vormt mijn medewerking aan Vara’s Kassa eind januari 2016, waarvoor ik een groot aantal voorbeelden heb aangeleverd ter verbetering van de laagdrempeligheid bij Kifid. Ook klachten over AEGON SprintPlan.

Hoe het afloopt en wat er werkelijk speelt, dat leest u op Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Onoverkomelijk? Welnee, het enige wat gaat veranderen is dat klagers als postbode gaan fungeren tussen mij en Kifid. Ik zal gedupeerden uiteraard met hand en tand blijven verdedigen, ook voor klachten over AEGON SprintPlan bij Kifid!

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

AEGON belazert Kifid weer opzichtig, zelf procederen blijft ondoenlijk. In Uitspraak 2016-117 van 15 maart 2016 oordeelt Kifid:
4.4 (...) Uit de overgelegde stukken blijkt niet dat Consument nadere actie heeft ondernomen naar aanleiding van de brief van 1 augustus 2006 van de Bank. Eerst in 2012 heeft zij zich opnieuw bij de Bank beklaagd.
4.5. De gerechtelijke procedure van Stichting Spirit tegen de Bank maakt voorgaande niet anders. Stichting Spirit is namens een groot aantal gedupeerden opgetreden en Consument was niet zelf procespartij. In deze procedure zijn geen persoonlijke omstandigheden over de afzonderlijke gedupeerden aangevoerd. De gerechtelijke procedure van Stichting Spirit doet derhalve niet af aan de onder 4.2 genoemde bekwame tijd.
Waar kennen we dat ook al weer van? O ja, van X (Y en Z) ! Eerst niet-ontvankelijk bij de Ombudsman op 3 april 2014 ...

Nadat ik daar aantoonde dat AEGON klachtcorrespondentie achterhield, moest Kifid de klacht alsnog inhoudelijk behandelen:
4.4 (...) Het in de gerechtelijke procedure (in twee instanties) door Aangeslotene ingenomen standpunt is niet aan te merken als een definitief oordeel in de zin van artikel 15.1 van het Reglement. De gerechtelijke procedure die door de Stichting Spirit is gevoerd is immers gevolgd door individuele onderhandelingen met de (toenmalige) gemachtigde van Consument. Ook de brief van 21 april 2009 kan niet als zodanig worden aangemerkt. In deze brief is door Aangeslotene medegedeeld welke documenten zij nodig heeft om te beoordelen of Consument in aanmerking komt voor een coulance-uitkering. Hiermee is de mogelijkheid opengehouden dat Aangeslotene Consument nog een aanbod doet tot het oplossen van de klacht. Vervolgens is door deze gemachtigde, en na diens faillissement door een nieuwe gemachtigde, nog geruime tijd met Aangeslotene gecorrespondeerd. Door Aangeslotene is niet gesteld dat nadien in de correspondentie een definitief standpunt door haar is ingenomen. De Commissie is dan ook van oordeel dat Consument met het indienen van zijn klacht in januari 2014 zich tijdig bij het Klachteninstituut heeft beklaagd.
Wedden dat AEGON ook nu weer onwelgevallige delen van de interne klachtprocedure heeft verzwegen?

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Wedden dat AEGON ook nu weer onwelgevallige delen van de interne klachtprocedure heeft verzwegen?
Uitspraak 2016-117 van Kifid op 15 maart 2016 stinkt aan alle kanten.
2.5 In 2005 heeft Stichting Spirit een gerechtelijke procedure tegen de Bank aangespannen namens honderden klanten met een SprintPlan overeenkomst. Ook Consument had zich bij deze stichting aangesloten. Op 20 februari 2006 heeft de Rechtbank Utrecht uitspraak gedaan en de vorderingen van Stichting Spirit afgewezen. Op 16 september 2008 heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep het vonnis van de Rechtbank Utrecht bekrachtigd
Zou Kifid dergelijke uitspraken zelf niet eerst even nalezen, in plaats van klakkeloos de stelling van broodheer AEGON over te pennen? De vorderingen van Stichting Spirit als procespartij mogen dan wel zijn afgewezen, maar tegelijk handhaaft Rechtbank Utrecht op 20 december 2006 het eerdere oordeel dat de zorgplicht tegenover de individuele consument is geschonden!
4.16 In het onderhavige geval is de rechtbank dan ook van oordeel dat, nu vaststaat dat Spaarbeleg de beleggingsdoelstelling van de Individuele Deelnemers niet heeft onderzocht, noch heeft geverifieerd of de Individuele Deelnemers alle denkstappen hebben gemaakt om het SprintPlan-product op haar merites te kunnen beoordelen, niet heeft voldaan aan haar zorgplicht ten opzichte van de Individuele Deelnemers.
Dé reden dat - na de bekrachtiging door Gerechtshof Amsterdam op 16 september 2008 - AEGON over individuele gedupeerden van Spirit nog met Beursklacht moest onderhandelen, tot het faillissement van juli 2012. Die dat jaar zelfs collectief de verjaring heeft gestuit. Bekend bij Kifid.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Vooropgesteld, ik heb heus respect voor de vasthoudendheid van de slapende Stichting GESP en de nog immer actieve Vereniging Consument & Geldzaken
Na Payback (Zinloos Betalen, Beursklacht en Stichting Spirit) is het nu ook exit voor Stichting GESP

Robin R.
Berichten: 39
Lid geworden op: 24 feb 2015 13:25

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Robin R. »

Echter, met wat meer helderheid zouden we wat meer geholpen zijn; welke groep gedupeerden heeft nog een kans van slagen en welke groep is kansloos ?

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Na Payback (Zinloos Betalen, Beursklacht en Stichting Spirit) is het nu ook exit voor Stichting GESP
Robin R. schreef:welke groep gedupeerden heeft nog een kans van slagen en welke groep is kansloos?
Collectief procederen is sowieso een doodlopende weg en zolang (de jurist van) Vereniging Consument & Geldzaken blijft hangen in de complotmodus, is die hele groep kansloos. Daarna op eigen houtje individueel procederen is eveneens volstrekt kansloos, zo leert de laagdrempelige snelle procedure bij Kifid in Uitspraak 2016-117

De kansen liggen bij SprintPlan op persoonlijk advies en/of bij een onaanvaardbaar zware last.
En bij samenwerking tussen Vereniging Consument & Geldzaken en ClaimConcept.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Zeer benieuwd naar wat de Hoge Raad bijvoorbeeld eind mei 2016 zal vinden over verboden handelingen via tussenpersonen. Een criterium overigens wat al sinds 2004 ook bij SprintPlan volgt uit RBUTR:2004:AR7916, met een verklaring voor recht dat AEGON onrechtmatig had gehandeld:
4.36 Voor de vaststelling welk schade voor vergoeding in aanmerking komt, kan bij de beoordeling van de omstandigheden in het individuele geval ook een eventueel ingeschakelde tussenpersoon een rol spelen
De uitspraak werd in stand gelaten door Hof Amsterdam in 2007 resp. de Hoge Raad in 2009. Het sluit nog steeds naadloos aan op mijn oude lijn bij het Kifid van EduP (GC-2014-06/GCHB-2014-035) in de geest van HR 2009:
4.2.4 Dat klemt te meer omdat Aangeslotene het product voor een breed publiek beschikbaar heeft gesteld en het niet rechtstreeks, doch via tussenpersonen heeft aangeboden. Zodoende heeft Aangeslotene zich voor de kwaliteit van de informatieverstrekking ten dele afhankelijk gemaakt van die tussenpersonen.
De Hoge Raad heeft de uitspraak uitgesteld tot 2 september 2016.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

24 mei 2016, ClaimConcept schreef:Daarna op eigen houtje individueel procederen is eveneens volstrekt kansloos, zo leert de laagdrempelige snelle procedure bij Kifid in Uitspraak 2016-117
Kifid heeft het jaarverslag 2015 gepubliceerd en belooft beterschap!
‘Kifid wil meer compassie tonen voor mensen met klachten over de financiële dienstverlening. Wij willen in onze klachtenprocedure sturend en actiever optreden. En we willen de werkelijke klacht boven water krijgen’, zegt Bas de Groot, algemeen directeur van Kifid. ‘Tegelijkertijd blijven wij geheel onafhankelijk en onpartijdig; we zijn geen belangenvertegenwoordiger’.
Voor meer van dergelijke beloftes, zie alle vorige jaarverslagen ...

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Advocaat AEGON SprintPlan adviseert Ministerie van Veiligheid en Justitie over 'Claimcode':
Eén van de juristen die het ministerie adviseert is Brechje van der Velden, advocaat bij het kantoor Alan &Overy. Ze treedt onder meer op als advocaat voor Volkswagen en importeur Pon in de claims die voortvloeien uit het dieselschandaal. Eén van die claims is afkomstig van Lijesens stichting Volkswagenaudiclaim.

,,Ik sta veel aan de ‘defence’-kant”, zegt Van der Velden. ,,Ik zie sommige claimorganisaties die hun werk hartstikke goed doen, maar ik zie er ook die het vooral doen om er zelf veel geld aan te verdienen. We kennen allemaal wel de voorbeelden van clubjes waarvan de bestuurder in een dure villa woont en onduidelijk is wat er allemaal met de inleg van gedupeerde gebeurt.”

Op een monopoliepositie zijn de adviserende juristen helemaal niet uit, legt Van der Velden uit. “Maar wij willen wel dat de kwaliteit van claimorganisaties gewaarborgd is.” En er speelt nog iets mee, zegt de advocate, waarom het goed zou zijn als er per schadezaak nog maar één claimclub optreedt. ,,Als er meerdere partijen bij betrokken zijn in een schadezaak en een bedrijf sluit met één club een schikking, dan wil je wel zeker weten dat je daarna ook klaar bent. Als voortdurend de dreiging van een nieuwe claim aanwezig blijft dan worden aangeklaagde ondernemingen kopschuw. En dat is ook niet in het belang van de consument.”

Van der Velden wijst de kritiek van de hand dat het ministerie aan de leiband van het grootbedrijf zou lopen. “Er zitten ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties in onze groep (ook de Vereniging Effecten Bezitters is door een jurist vertegenwoordig, red.) En daarnaast is onze aanbeveling breed besproken. Iedereen heeft er zijn zegje over kunnen doen, ook consumentenorganisaties.”
(Bron: EenVandaag)

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept heeft voor individuele klagers de verjaring reeds gestuit, Platform Aandelen Lease doet het nu met een nieuwe dagvaarding ook collectief!

Dus niet alleen voor klagers bij PAL, niet alleen voor klagers bij ConsumentenClaim, niet alleen voor leden van GESP, niet alleen voor leden Vereniging Consument & Geldzaken, maar voor iedere gedupeerde van AEGON SprintPlan. Alle 100.000, hulde aan good old Piet Koremans!

http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/a ... ter__.html

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Aegon Bank heeft van De Nederlandsche Bank een bestuurlijke boete gekregen van € 21.250,- omdat een halfjaarlijkse rapportage niet (tijdig) was ingediend. Dat lijkt op zich niet bijzonder, totdat je de beschikking van DNB leest.

Het basisbedrag bedraagt namelijk maar liefst € 2.000.000,- voor een eerste verzuim, wat bij een volgend vergrijp mag worden verdubbeld tot € 4.000.000,-. Het was de derde overtreding in 2015, dus alle reden om niet af te wijken van dat basisbedrag.

Maar dan:
18. (..) Verder houdt DNB bij het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boete rekening met de financiële draagkracht
(..)
AEB is door DNB nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld om gegevens te verstrekken die inzage konden geven in de financiële draagkracht van AEB, AEB heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Toch matigt DNB de boete tot slechts € 21.250,- omdat het basisbedrag van € 2.000.000,- onevenredig hoog zou zijn ten opzichte van het balanstotaal van Aegon Bank!

Aegon heeft nog geprobeerd om publicatie tegen te houden:
21. AEB stelt dat niet-geanonimiseerde publicatie zal leiden tot aanzienlijke schade. Daarbij zou niet enkel AEB als bank worden geraakt, maar ook AEGON NV als gehele organisatie. Dit geldt volgens AEB nog meer bij een boetebedrag dat afwijkt van de boetebedragen die de laatste jaren in de markt zijn gezien.
(..)
Bij eventuele geanonimiseerde openbaarmaking bestaat volgens AEB eveneens het risico dat de boeteoplegging uiteindelijk toch tot AEB wordt herleid.
Aldus de vergunninghoudende bank achter SprintPlan, Vliegwiel en tegenwoordig Knab.

Moneyman
Berichten: 17315
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Moneyman »

Daar zijn nu een aantal mensen heel erg ongelukkig... :shock:

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

6 jun 2016, ClaimConcept schreef:Kifid heeft het jaarverslag 2015 gepubliceerd en belooft beterschap!
‘Kifid wil meer compassie tonen voor mensen met klachten over de financiële dienstverlening. Wij willen in onze klachtenprocedure sturend en actiever optreden. En we willen de werkelijke klacht boven water krijgen’, zegt Bas de Groot, algemeen directeur van Kifid. ‘Tegelijkertijd blijven wij geheel onafhankelijk en onpartijdig; we zijn geen belangenvertegenwoordiger’.
Ministerie van Financiën evalueert functioneren Kifid

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

19 mei 2016, ClaimConcept schreef:
05 apr 2016, ClaimConcept schreef:Wedden dat AEGON ook nu weer onwelgevallige delen van de interne klachtprocedure heeft verzwegen?
Uitspraak 2016-117 van Kifid op 15 maart 2016 stinkt aan alle kanten.
Deze vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Onlangs zijn een aantal klachten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid toch gewoon in behandeling genomen, echter wel meteen gevolgd door een brief dat deze heer Terpstra niet kan optreden als gemachtigde. Zoek maar een ander of zoek het lekker zelf uit, zo luidt het devies van Kifid.

Kostenverhogend en/of van de regen in de drup, maar volgens Kifid alles beter dan de streken van een sinds 2011 door de wol geverfde oude rot in het vak. Daar sta je dan als (gemachtigde van een) onwetende medecontractant die nog € 30.000 tegoed heeft van Achmea, waar alleen manlief op eigen houtje heeft getekend voor een veel te magere schikking.

Tja, of daar sta je dan als jonge vrouw van bijna 17 die volgend jaar mogelijk niet verder kan studeren omdat het aangeprezen studieplan Aegon Vliegwiel uit 2000 een klein vermogen heeft gekost. Of als lid van Payback/Spirit/Beursklacht met een Meeus Sprintplan waarover tot 2012 gewoon niet alleen collectief maar ook individueel is onderhandeld, onderhandelingen die Aegon tegenover Kifid doodleuk ontkent/verzwijgt waardoor deze doe-het-zelf-klager niet-ontvankelijk wordt verklaard. Of waar Aegon standaard - om te bepalen of sprake was van een onaanvaardbaar zware last - in de overigens onwerkbare formule van gerechtshof Amsterdam doodleuk de niet onaanzienlijke leasesom weglaat. Geen strobreed in de weg, rara hoe kan dat?

Wie houdt er vinger aan de pols?

Ik sta nog steeds pal achter de grondbeginselen van Kifid, ondanks dat daar het spel niet altijd even eerlijk wordt gespeeld. Kortgeleden heb ik daarover uitvoerig verbeterpunten mogen aangeven aan het Ministerie van Financiën, nu alleen de resultaten nog van onderzoeksbureau Kwink. Ondanks mijn conflict met Kifid meen ik dat dit voor vele gedupeerden vaak toch de beste route is. Naar de ‘duurdere’ kantonrechter - waar ik gewoon wel openlijk mag optreden – of naar de rechtbank met verplichte advocaat, dat kan daarna altijd nog. Vroeg of laat zal Kifid zich toch aan wet, regelgeving en jurisprudentie moeten houden, aan mij de taak om dit zo goed mogelijk te verwoorden. Dat u vervolgens af en toe als veredelde postbode mag optreden, dat zal toch niet het grootste probleem zijn. Op naar 2 september 2016!

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Wedden dat AEGON ook nu weer onwelgevallige delen van de interne klachtprocedure heeft verzwegen?
Uitspraak 2016-117 van Kifid op 15 maart 2016 stinkt aan alle kanten.
Of als lid van Payback/Spirit/Beursklacht met een Meeus Sprintplan waarover tot 2012 gewoon niet alleen collectief maar ook individueel is onderhandeld, onderhandelingen die Aegon tegenover Kifid doodleuk ontkent/verzwijgt waardoor deze doe-het-zelf-klager niet-ontvankelijk wordt verklaard. Of waar Aegon standaard - om te bepalen of sprake was van een onaanvaardbaar zware last - in de overigens onwerkbare formule van gerechtshof Amsterdam doodleuk de niet onaanzienlijke leasesom weglaat. Geen strobreed in de weg, rara hoe kan dat?
Vuurwerk de komende weken. Naast de Hoge Raad op 2 september, is bij Kifid inmiddels de moeder aller klachten ingediend met werkelijk alle ingrediënten die het hoofdpijn- en doofpotdossier Effectenlease in zich heeft. De geest uit de fles?

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Vuurwerk de komende weken. Naast de Hoge Raad op 2 september, is bij Kifid inmiddels de moeder aller klachten ingediend met werkelijk alle ingrediënten die het hoofdpijn- en doofpotdossier Effectenlease in zich heeft. De geest uit de fles?
Hoge Raad zet nieuwe stap in effectenleasezaken
Den Haag, 02 september 2016
De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan in twee effectenleasezaken. In eerdere rechtspraak had hij al geoordeeld dat de professionele aanbieder van een effectenleaseproduct in diverse opzichten een zorgplicht heeft tegenover particuliere beleggers. Als de aanbieder deze zorgplichten niet nakomt, handelt hij onrechtmatig tegenover die belegger en moet hij de als gevolg daarvan door de belegger geleden schade vergoeden. Maar omdat de belegger weet of moet begrijpen dat geleend geld in beginsel moet worden terugbetaald, heeft hij tot op zekere hoogte ook zelf schuld aan zijn schade. In de regel kan de schade dan tussen partijen worden verdeeld naar de maatstaf 1 (de particuliere belegger) staat tot 2 (de professionele aanbieder). De omvang van de naar deze maatstaf tussen partijen te verdelen schade (alleen de restschuld of ook de al betaalde rente, aflossing en kosten) verschilt al naar gelang de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst een onaanvaardbaar zware last voor de particuliere belegger vormden.

In de beslissing van 2 september is geoordeeld over een geval waarin een zogenoemde cliëntenremisier (een professionele tussenpersoon die een mogelijke particuliere belegger aanbrengt bij een effecteninstelling) zich niet heeft beperkt tot bemiddeling, maar de belegger ook heeft geadviseerd. De Hoge Raad oordeelde dat de cliëntenremisier dan over een vergunning behoort te beschikken. Beschikt hij daarover niet, en wist de aanbieder dat of behoorde hij dat te weten, dan is er aanleiding voor een andere verdeling van de schade tussen partijen dan in het algemeen geldt. Gelet op het beschermingskarakter van de vergunningplicht komt de schade van de particuliere belegger dan in zijn geheel voor rekening van de professionele aanbieder van het product.

Uitspraken
ECLI:NL:HR:2016:2015
ECLI:NL:HR:2016:2012

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

In individuele gevallen zijn inmiddels de eerste reacties van Aegon binnen op de Hoge Raad van 2 september 2016:
Zoals bekend, is Aegon altijd bereid het gesprek aan te gaan met een klant die klaagt over zijn SprintPlan om op basis van de individuele feiten en omstandigheden te bekijken of er aanleiding bestaat een compensatie te bieden. Deze bereidheid geldt vanzelfsprekend ook na het arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016.
Maar dan:
Aegon heeft voormeld arrest inmiddels bestudeerd. Aegon zal vanzelfsprekend de uitspraak van de Hoge Raad volgen in die gevallen waarop deze uitspraak ziet en die niet reeds zijn verjaard of onderwerp zijn van een schikking met finale kwijting.
Uit intern onderzoek is gebleken dat bij de totstandkoming van het SprintPlan geen clientenremisier betrokken was. De uitspraak van de Hoge Raad van 2 september 2016 is derhalve niet relevant.
De volledige afwijzing van Aegon richting Voorzitter Rick Verschoof van Kifid, leest u hier

We hebben inmiddels contact met de betrokken adviseur, wordt vervolgd...

Hoe Aegon omgaat met slachtoffers waarbij in lopende procedures bij Kifid al wel zwart op wit bewezen is dat bij de totstandkoming een clientenremisier betrokken was? Dat leest u hierrrr...

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Claimconcept,
Ik mag voor je client hopen dat dat “wordt vervolgd” letterlijk te nemen is en dat je aangifte doet bij Justitie. Doelbewust voorliegen tijdens een procedure is namelijk strafbaar.

En er moet wel aangifte gedaan worden voordat het KiFiD uitspraak doet. Als de uitspraak er eenmaal ligt kun je niet veel meer doen voor je client. Hoewel het KiFiD jou heeft uitgesloten als belangenbehartiger heeft jouw client jou ingeschakeld als raadsman dus JIJ moet de aangifte verzorgen.
Je moet VOOR de uitspraak van het KiFiD aangifte doen en het KiFiD verzoeken de uitkomst van het justitieel onderzoek af te wachten alvorens het KiFiD uitspraak doet. Jouw client moet dus zo snel mogelijk aan KiFiD melden: “Mij is gebleken dat wordt gelogen door de raadsman van Aegon tegenover de commissie. Ik heb dit met mijn raadsman (die anoniem wenst te blijven) besproken. Mijn raadsman is voornemens om namens mij aangifte te doen van dit strafbaar feit. Ik verzoek u de procedure op te schorten en aan te houden totdat de uitkomst van dit onderzoek bekend is.”

Als je dit niet doet, wordt jouw client mogelijk het slachtoffer van jouw nalaten het juiste te doen. Men lacht er dan gewoon om dat JIJ het hebt verprutst en Aegon gaat gewoon door met liegen. Probleem is namelijk dat men alles op alles zet om schade te beperken, als ze je procedureel kunnen pakken dan zullen ze dat niet nalaten. Er wordt een uitermate smerig spel gespeeld.

Het is doorgaans niet verstandig het feit dat je zelf aangifte bij justitie doet openbaar te maken, i.t.t. wat een advocaat op dit forum eerder heeft gedaan. Je kunt wel aangeven dat een strafrechterlijk onderzoek lopende is, zolang de naam van degene die (al dan niet) aangifte doet maar niet openbaar gemaakt wordt.

Om onduidelijkheden te voorkomen, geen aangifte tegen iemand van het KiFiD maar aangifte tegen de zaakbehartiger die namens Aegon de procedure behandelt. Wacht dan gewoon het resultaat van de strafrechterlijke procedure af, we merken vanzelf wel dat we niets meer van een niet nader te noemen persoon vernemen.

Opgeruimd staat netjes, en (zo ik jouw postings begrijp dat je het zwart op wit kunt aantonen): succes verzekerd.

Plaats reactie