Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
ClaimConcept
Berichten: 1540
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 28 aug 2019 13:48

ClaimConcept schreef:
12 jul 2019 12:09
ClaimConcept schreef:
10 mei 2019 09:55
Gerechtshof Den Haag zal nu in juli 2019 uitspraak doen in het hoger beroep op ECLI:NL:RBDHA:2017:11807
Collectieve actie PAL tegen Aegon over aandelenleaseproduct Sprintplan, na eerder door anderen gevoerde collectieve acties over dit product. PAL wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat er geen gronden zijn voor de door artikel 305a BW geboden aanvullende rechtsbescherming.

Ik blijf herhalen: de sleutel ligt niet bij massaclaims, maar bij massa's claims!

De aanhouder wint!
Jelle Terpstra ( Het ClaimConcept ® sinds 2011)

De uitspraak is wederom uitgesteld, dit keer tot 27 augustus 2019 (Bron: Platform Aandelenlease/ConsumentenClaim)

Weer uitstel, nu tot eind oktober 2019 (Bron: Platform Aandelenlease/ConsumentenClaim)

ClaimConcept
Berichten: 1540
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 09 sep 2019 12:04

ClaimConcept schreef:
24 jul 2019 12:47
Uitspraak 2013-332, Commissie Wortel schreef:4.1.5. De Commissie verwerpt deze stelling van Aegon. Aegon heeft ter zitting desgevraagd beaamd dat sprake is van een zogenaamde 3:305 a BW procedure en dat Consument zelf in die procedure niet als procespartij optreedt.

Het is definitief finito met SprintPlan bij consumentenklachtloket Kifid. Aegon hoeft niet eens meer inhoudelijk verweer te voeren, de laatste van maar liefst 11 kantjes is van 11 juni 2019. Voor de vorm mocht klager nog even reageren op de behandelbaarheid:
28 aug 2019, ClaimConcept schreef:Het beleidsbesluit van 2 juli 2019 van de Geschillencommissie beperkt de toegang van consumenten tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanzienlijk en is aldus uit hoofde van artikel 3 lid 4 Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten, een verboden procedurevoorschrift. En daarmee (in)direct de verantwoordelijkheid van onze Minister van Financiën.
Gelet op het principiële karakter verzoeken wij de Geschillencommissie dan ook nadrukkelijk om op de voet van artikel 2 lid 2 sub a van het Reglement Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening hoger beroep open te stellen bij de Commissie van Beroep.

Nederlands recht, Europees recht én het eigen Kifid-reglement worden domweg zonder enige motivering genegeerd
05 sep 2019, Kifid Commissie Van Emden/De Bie schreef:4.4 De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 4 januari 2006 (ECLI:NL:RBUTR:2006:AU8964) voor recht verklaard dat Aegon onrechtmatig heeft gehandeld door het niet doen van onderzoek naar de bekendheid van deelnemers, die in de periode van 1 januari 1997 tot en met 1 juli 2002 (SprintPlan) effectenleaseovereenkomsten hebben gesloten met de Bank, met de risico’s van de (SprintPlan) effectenlease-overeenkomsten
4.5 De Commissie is van oordeel dat wanneer in een collectieve procedure een inhoudelijke beslissing is gegeven door de rechtbank en een daarbij betrokken consument daarna een klacht indient bij Kifid, het bepaalde in artikel 2.1 onder b van het reglement geldt. Er is immers een beslissing van een rechter, die ook betrekking heeft op de individuele klacht van de Consument. Het is dus niet van belang of de consument rechtstreeks als eiser is opgetreden of zich heeft aangesloten bij een collectieve actie als bedoeld in artikel 3:305a BW.
4.7 Een beroep op oudere uitspraken van de Commissie, waarin anders is besloten slaagt derhalve niet. Alle overige door Consument aangedragen argumenten leiden niet tot een ander oordeel.

Nee Geschillencommissie Kifid, zo'n algemene verklaring voor recht in een collectieve procedure kan per definitie nooit een individuele inhoudelijke beslissing zijn! Nu naar de iets duurdere kantonrechter, maar dan voor (opr)echte individuele inhoudelijke rechtspraak!

ClaimConcept
Berichten: 1540
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 11 sep 2019 15:45

ClaimConcept schreef:
09 sep 2019 12:04
Nee Geschillencommissie Kifid, zo'n algemene verklaring voor recht in een collectieve procedure kan per definitie nooit een individuele inhoudelijke beslissing zijn! Nu naar de iets duurdere kantonrechter, maar dan voor (opr)echte individuele inhoudelijke rechtspraak!

Gedupeerden worden zo gedwongen om eerst zo'n € 100 te betalen aan de deurwaarder voor het uitbrengen van de dagvaarding en daarna nog € 486 griffiegeld aan de rechtbank zelf. Kosten die je bij winst weer terugkrijgt, maar toch.

Ik begrijp werkelijk niet waar de publieke verontwaardiging blijft over dit optreden van de Geschillencommissie Kifid. Neem nou Uitspraak 2019-617 van Commissie Van Emden/De Bie op 28 augustus 2019
Klacht ontvangen op : 7 april 2015
Datum uitspraak : 28 augustus 2019
4.1 Consument heeft zijn klacht op 12 juni 2014 bij de Ombudsman ingediend.

De laatste proceshandeling dateert van 7 december 2016! Toch niet normaal?

ClaimConcept
Berichten: 1540
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 13 sep 2019 09:07

ClaimConcept schreef:
11 sep 2019 15:45
Ik begrijp werkelijk niet waar de publieke verontwaardiging blijft over dit optreden van de Geschillencommissie Kifid. Neem nou Uitspraak 2019-617 van Commissie Van Emden/De Bie op 28 augustus 2019

De klacht is bij de Ombudsman ingediend op 12 juni 2014, ná Uitspraak 2013-332 d.d. 15 november 2013 van Commissie Wortel
4.1.4. Ten aanzien van de Sprintplan overeenkomst heeft Aegon gesteld dat de Commissie de klacht daarover niet in behandeling kan nemen op grond van artikel 14 lid 1 sub b van het Reglement. Gelet op de omstandigheid dat Consument zich in 2005 heeft aangesloten bij de Vereniging Consument en Geldzaken en deze vereniging over voornoemd product een juridische procedure tegen Aegon aanhangig heeft gemaakt die nog niet is afgerond, dient de klacht erover niet ontvankelijk te worden verklaard, aldus Aegon.
4.1.5. De Commissie verwerpt deze stelling van Aegon. Aegon heeft ter zitting desgevraagd beaamd dat sprake is van een zogenaamde 3:305 a BW procedure en dat Consument zelf in die procedure niet als procespartij optreedt.

en bij de Geschillencommissie kort vóór Uitspraak 2015-121 d.d. 15 april 2015, ook Commissie Wortel (raadsheer Hoge Raad)
4.3. In de gerechtelijke procedure die reeds is gevoerd is Consument niet zelf als procespartij opgetreden, maar is de Stichting Spirit namens een groot aantal Sprintplan gedupeerden opgetreden. Er zijn daarbij geen persoonlijke omstandigheden over deze afzonderlijke gedupeerden aangevoerd.
Bovendien is kenmerkend voor een procedure die door een Stichting namens een groot aantal gedupeerden wordt aanhangig gemaakt dat daarin geen in een geldsom uitgedrukte vordering tot schadevergoeding kan worden ingesteld en/of toegewezen.

Anno nu noodsprongen van de Voorzitter (aangesteld door de Minister van Financiën), of gewoon de Secretaris als spin in het web?

ClaimConcept
Berichten: 1540
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 13 sep 2019 14:24

ClaimConcept schreef:
13 sep 2019 09:07
en bij de Geschillencommissie kort vóór Uitspraak 2015-121 d.d. 15 april 2015, ook Commissie Wortel (raadsheer Hoge Raad)

Correctie: Uitspraak GC-2013-332 is van Commissie Wortel/Leyh (Wortel is raadsheer Hoge Raad), maar Uitspraak 2015-121 is van Commissie Hendrikse/Guijt (Hendrikse is directeur Universiteit Amsterdam Centre for Insurance Studies ACIS).

In desbetreffende uitspraak wordt de klacht weliswaar inhoudelijk behandeld, maar ook afgewezen. Commissie Hendrikse/Guijt presteerde het om een niet-bestaande brief op te voeren, foute advisering niet meer mee te wegen, het bruto maandinkomen als netto te presenteren en geen berekening te maken van de (on)aanvaardbaar zware last

ClaimConcept
Berichten: 1540
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 18 sep 2019 09:40

26 juni 2019, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: Collectief klagen gaat niet samen met klagen bij Kifid
26 juni 2019, Kifid schreef:Uitzondering
Er is één uitzondering. Wanneer een klager zich definitief en onvoorwaardelijk heeft teruggetrokken uit een collectieve procedure vóórdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan, dan is art. 2.1 van het reglement niet van toepassing.
ClaimConcept schreef:
13 sep 2019 09:07
Ik begrijp werkelijk niet waar de publieke verontwaardiging blijft over dit optreden van de Geschillencommissie Kifid.
Neem nou Uitspraak 2019-617 van Commissie Van Emden/De Bie op 28 augustus 2019
(..)
De klacht is bij de Ombudsman ingediend op 12 juni 2014, ná Uitspraak 2013-332 d.d. 15 november 2013
(..)
en bij de Geschillencommissie kort vóór Uitspraak 2015-121 d.d. 15 april 2015

Krijg nou wat. De data kwamen mij bekend voor, dus het archief in. Blijkt het uitspraak GC-15-00158 van klager Z, die zelf nog niet op de hoogte is/was! Die zich in 2015 definitief en onvoorwaardelijk heeft onttrokken aan de 3:305a BW procedures...
ClaimConcept schreef:
22 mei 2015 10:35
Dit terwijl bij Kifid voor onttrekking aan dergelijke collectieve procedures een speciale Verklaring art. 14.1 sub C bestaat!

ClaimConcept
Berichten: 1540
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 19 sep 2019 09:36

ClaimConcept schreef:
18 sep 2019 09:40
Krijg nou wat. De data kwamen mij bekend voor, dus het archief in. Blijkt het uitspraak GC-15-00158 van klager Z, die zelf nog niet op de hoogte is/was! Die zich in 2015 definitief en onvoorwaardelijk heeft onttrokken aan de 3:305a BW procedures...

Zo moe van. Uitspraak 2019-617 van Commissie Van Emden/De Bie d.d. 28 augustus 2019 is hoogstwaarschijnlijk inderdaad het (voorlopig) slotakkoord van klager Z bij Kifid, we hebben inmiddels het volledige klachtdossier en de originele ondertekende uitspraak bij de Voorzitter opgevraagd.

Radar
Site Admin
Berichten: 4318
Lid geworden op: 22 apr 2004 10:56

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door Radar » 19 sep 2019 11:57

Beste forummers,

We hebben enkele offtopic-berichten verwijderd. Houd je bijdrage s.v.p. inhoudelijk relevant.

Plaats reactie