LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.

Het artikel is levensecht, het is mij overkomen!

Peiling eindigde op 17 jun 2006 18:20

Ja, zo is het wel gegaan
4
100%
Nee, ik heb een ander ervaring
0
Geen stemmen
Geen mening
0
Geen stemmen
 
Totaal aantal stemmen: 4

singsing
Berichten: 263
Lid geworden op: 02 feb 2005 18:39

KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Ongelezen bericht door singsing »

Snel naar www.dft.nl en lees het relaas van de waarheid, lees een artikel
die iedereen moet raken, lees dat je niet moet afwachten maar olie op het vuur moet gooien, wij van de Singsing willen gewoon ons geld terug + renteverlies tot de dag van uitbetaling, eerder stoppen wij niet!

Internationale negatieve reclame, vooral naar de VS / China enz., dat zal ze leren op een onbehoorlijke manier arme drommels te bestelen!

De enige uitweg is betalen en wel heel snel, men begrijpt nog steeds niet dat Bregtje's / Eugene's / Roderick's (ADVO'S) geen goed kunnen doen, het enige ultieme is excuses aanbieden en uitbetalen, dan komt
er weer waardering en vertrouwen!

Volkswoede is wat er komen gaat, dat AEGON zijn personeelsleden op het spel zet, immers, (het lijkt een klare zaak dat ook grote bedrijven achter hun oren gaan krabben) dat ontslagen zullen vallen bij dit beleid!

Veel succes AEGON! Het beste wat Nederland kon treffen! UGH!

cornelia88
Berichten: 105
Lid geworden op: 07 jun 2005 23:02

Re: KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Ongelezen bericht door cornelia88 »

welk artikel bedoel je?

Plaats anders even de link!

Chima
Berichten: 215
Lid geworden op: 08 jun 2005 11:11

Re: KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Ongelezen bericht door Chima »

Sing bedoeld dit artikel:

http://www.dft.nl/servlet/ArticleByFile ... 160691.xml


Lease-schandaal moet volledig uit de wereld
door Joop Nederstigt

18 mei 2006 -Afbreukrisico's treffen alle Nederlandse financiële partijen
Dexia heeft het roer flink omgegooid. Of hebben de andere bij de Duisenberg-regeling betrokken partijen inderdaad voor elkaar gekregen dat de Duisenberg-regeling er sinds vorige week woensdag voor een aantal aandelenlease-beleggers een stuk gunstiger uitziet? Ik heb het dan over de verruiming van de Duisenberg-regeling, die Dexia mede namens de andere betrokken partijen op woensdag 10 mei bekend maakte. Toevallig net een kleine week voor de start van de hoorzittingen door het Amsterdamse Gerechtshof wegens het door Dexia en de andere betrokken partijen ingediende verzoek om de Duisenberg-regeling met een beroep op de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade verbindend te verklaren.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat met veel klaroengeschal de zogenoemde Duisenberg-regeling werd afgekondigd. De honderdduizenden aandelenlease--beleggers zouden een royaal aanbod krijgen om van hun zogenoemde 'restschuld' af te komen. Een restschuld die over zou blijven na aftrek van eventueel nog verschuldigde termijnen en na aftrek van de opbrengst van de aandelen die volgens de contracten waren gekocht.

Koper bleek blik
Het koper van de klaroenen bleek een paar maanden later voor tienduizenden leasebeleggers in koperkleur geschilderd blik te zijn. Op deze plaats vertelde ik het verhaal van zo'n leasebelegger die zich vijf jaar terug door een spekgladde vertegenwoordiger van Spaar Select een contract voor een zogenoemd 4=10 Effect Vooruitbetaling had laten aansmeren. Daarmee zou hij, aldus de vertegenwoordiger, korte metten maken met de karige vergoeding over het spaargeld, die de lezer tot dan toe van zijn bank over het spaargeld had ontvangen. De lezer sloot een 10-jarig contract met per maand een te betalen rentevergoeding van € 180,72. Na tien jaar, 120 maanden, zou dan een kleine € 21.690 aan rente zijn betaald.

Een stevig bedrag, dat wel, aldus de verkoper. Maar daartegenover werd voor de lezer meteen een pakket aandelen gekocht met op dat moment, volgens het contract, een waarde van € 15.715. Het pakket zou aan het eind van de looptijd kunnen worden verkocht, en de opbrengst minus het aankoopbedrag zou dan worden uitbetaald. De lezer kon, zo verzekerde de Spaar Select-man, ervan uitgaan dat met de uitkering de gemaakte rentekosten ruimschoots zouden worden goedgemaakt. Temeer daar de lezer dankzij een storting van € 7.800 uit zijn spaargeld, gedurende de eerste vier jaar, dus 48 termijnen lang, geen € 180,72 per maand zou hoeven te betalen. Dus meteen al een 'voordeel' van ruim € 867 ten opzichte van wat hij anders gedurende die eerste 48 maanden had moeten betalen. Daar kwam als 'extraatje' nog bovenop, dat de lezer na die 48 maanden een 'korting' op de vervolgens nog te betalen 72 maandelijkse termijnen van € 180,72 tegemoet zou kunnen zien. De korting zou afhankelijk zijn van de gemiddelde jaarlijkse waardestijging gedurende de eerste vier jaar. Bij een stijging van 6,9% of meer zou de korting 100% gaan bedragen. Met andere woorden: de lezer zou dan rustig en zonder nog een cent te hoeven betalen kunnen wachten op zijn uitkering aan het eind van de looptijd.

'En als er nu geen waardestijging plaatsvindt, dan zit ik mooi in mijn maag met ruim € 180 per maand. Dat zal ik moeilijk kunnen opbrengen want tegen die tijd ben AOW'er en dan valt mijn inkomen behoorlijk terug', zo probeerde de lezer nog. De verkoper wimpelde die suggestie af. Was onze lezer misschien niet goed wijs? 'Geen waardestijging in die vier jaar? Puur hypothetisch meneer. Natuurlijk vindt een fikse jaarlijkse waardestijging plaats. Nee, ga maar met een gerust hart uit van 100% korting.'

Echt gebeurd
Het lijkt op een 'slapstick', maar het is allemaal écht gebeurd. Tegen het eind van de eerste vier jaar was het pakket echter duidelijk minder waard dan bij de start. Onze lezer zag de verplichting van het maandelijks te betalen bedrag van € 180 dan ook met angst en vreze tegemoet. Maar gelukkig was daar de Duisenberg-regeling met een fikse korting op een eventuele restschuld. Uit de van Stichting Leaseverlies - een van de 'Duisenberg-partijen' - ontvangen informatie bleek luid en duidelijk dat ook zijn contract onder die regeling zou vallen. De lezer berekende voor zichzelf een verlies op het aangeschafte aandelenpakket van zo'n € 3.320. Wellicht zou dat dan voor hem de onder de Duisenberg-regeling vallende restschuld kunnen zijn. Hij had met de storting van € 7.800 bij de start immers tot en met het vierde jaar voldaan aan de verplichte maandelijkse betaling van de ruim € 180. Het verlies van € 3.320 zou dan als restschuld kunnen worden beschouwd. Volgens de Duisenberg-regeling zou daar dan nog 1/3 deel, dus een kleine € 1.107, van moeten worden betaald.

Helemaal mis gerekend, zo bleek uit de reactie van Dexia op het verzoek om het contract te beëindigen. De lezer kon pas van de Duisenberg-regeling gebruik maken aan het eind van de looptijd van het contract. Dus eerst maar even gedurende 72 maanden de € 180,72 betalen. Maar Dexia was ook de beroerdste niet. Het contract kon best meteen beëindigd worden. Maar dan wél eerst de helft van de 72 termijnen, dus een dikke € 6.505 betalen plus het verlies van € 3.320 op het aandelenpakket. Samen dus € 9.825. Tel de aan het begin betaalde € 7.800 daarbij op en je komt aan een totaalverlies voor onze lezer van € 17.625. Exclusief ontvangen dividenden.

Duur contract
Maar waar gaat nu het berekende verlies van € 17.625 naar toe? Wie via een normale effectenrekening aandelen of obligaties koopt en daarvoor 'rood' komt te staan, betaalt over de roodstand het zogenoemde prolongatietarief plus een kleine opslag. Ga maar uit van 5, hooguit 6%. Had onze lezer het spaargeld van € 7.800 op zo'n effectenrekening gezet en vervolgens zelf de portefeuille van € 15.715 gekocht, dan zou hij € 7.915 rood zijn komen te staan. Dat had hem over die vier jaar gerekend amper € 1.900 aan rente gekost. Tel daarbij het koersverlies op van € 3.320 en je komt op een totaal verlies van € 5.220, eveneens exclusief ontvangen dividenden. De € 5.220 is ruim € 12.400 minder dan het hiervoor berekende verlies Dexia-verlies.

Die € 12.400 wordt ontvangen door Dexia. In feite als een soort brutomarge waarvan wellicht nog wat kosten moeten worden betaald. De gladde verkoper van destijds zal wellicht ook een paar duizend euro's hebben opgestreken. Als je uitgaat van de gedachte dat het bij onze lezer gaat om een 'gemiddeld' contract en vervolgens bedenkt dat de Dexia-portefeuille rond 400.000 contracten telt, dan is het niet moeilijk uit te rekenen, dat het voor Dexia om een zeer lucratieve zaak gaat. Zachtjes gezegd om € 49.600 met daarachter nog vijf nullen vóór de komma. Je zit dan tegen de € 5 miljard!

Belgenmop?
Ongetwijfeld zal Dexia aan dat soort bedragen hebben gedacht toen zij destijds Labouchère, de uitgever van wat nu de Dexia-contracten zijn, voor niet meer dan € 900 miljoen overnam van Aegon. Volgens mij moet men zich binnen Aegon schaterend van het lachen op de dijen hebben gekletst toen die € 900 miljoen op de rekening werd bijgeschreven. De Belgenmop van de nog pas begonnen eeuw. Men had daar wellicht zo onderhand wel in de gaten gekregen dat de miljarden van de contracten niet zomaar binnengehaald zouden kunnen worden. Ook al ging het toen waarschijnlijk nog om veel meer dan die € 5 miljard.

Natuurlijk heeft ondertussen de Duisenberg-regeling een flinke hap uit die € 5 miljard gehaald. Met de verruimde regeling wordt nog eens een stevige veer gelaten. Voor onze lezer betekent de verruiming waarschijnlijk dat de dikke € 6.505 aan nog te betalen termijnen wordt ingeslikt. Over blijft dan nog het verlies van € 3.320 als 'restschuld'. Daarvan wordt dan net als bij de oorspronkelijke Duisenberg-regeling 2/3 deel kwijtgescholden, zodat nog een kleine € 1.107 overblijft. Dus precies het bedrag dat de lezer voor zichzelf in oktober had berekend.

Prachtig dus, zo zou je zeggen. Samen met de reeds betaalde € 7.800 heeft het contract de lezer dan echter wél € 8.907 gekost. Nog steeds € 3.687 méér dan in geval van een gewone effectenrekening. Als we dat bedrag als gemiddelde opnieuw vermenigvuldigen met 400.000 dan komen we nog altijd op een dikke € 1,47 miljard. Eveneens een niet onaardig bedrag. 'Rupsjes-nooit-genoeg', zo liet de nieuwe topman van Dexia Nederland de afgelopen zaterdag uit zijn mond optekenen in De Financiële Telegraaf. Hij had het over mensen die zich tegen Dexia hadden ingegraven. Misschien kunnen ze bij Dexia ook eens in de spiegel kijken.

Snel markt veroveren?
Of misschien heeft men bij Dexia het probleem helemaal niet zo onderkend. Aegon kon destijds immers 'ijzersterke' contracten met leasebeleggers overleggen. En wellicht zal men die bij Dexia het ijzeren karakter gewoon hebben geslikt. Ondanks het onwaarschijnlijk hoge rendement, in elk geval voor de uitgever, dat zich op basis van de inhoud van de contracten liet becijferen. Of, en ook dát is niet ondenkbaar, werden de mogelijke problemen met leasebeleggers wel degelijk door Dexia onderkend. Maar de daarmee samenhangende risico's van schadeclaims werden dan bewust genomen. Een 'potje' van € 5 miljard bood daar immers nogal al wat ruimte voor. Ook al zou je de volle € 900 miljoen voor de aankoop van Labouchère daarvan aftrekken.

Gemene suggesties? Misschien wel. Punt is dat er het een en ander niet klopt met de toegevendheid van Dexia. Wellicht hebben ze destijds door de aankoop van Labouchère met een klantenbestand van enkele honderdduizenden leasebeleggers gewoon gedacht op een wel zeer voordelige wijze een vliegende start in Nederland te kunnen maken.

Schandaal
Leuk geprobeerd misschien. Maar ondertussen zitten we in een nota bene zeer volwassen Nederlandse financiële markt met een schandaal opgescheept dat zijn weerga niet kent. En dat ondanks de vele toezichthouders in alle soorten en maten. Niet alleen Aegon/Dexia maar ook diverse andere vooraanstaand geachte financiële partijen zitten immers in het lease-schuitje. Een schandaal, omdat men zich bij het verkopen van contracten vooral heeft gericht op argeloze spaarders. Men heeft ten koste van hen miljarden opgestreken, en er zullen wellicht nog miljarden volgen. Hoe heeft dat kunnen gebeuren en wat kan worden gedaan om de schade en schande voor de Nederlandse financiële wereld te beperken of goed te maken? Er moet eerst een luid en duidelijk antwoord op die vraag komen alvorens er ook maar sprake kan zijn van welk gerechtelijk oordeel dan ook over een regeling als de Duisenberg-regeling. Ook al gaat het dan om een inmiddels verruimde regeling. Zo niet, dan zal het lease-schandaal nog tot in lengte van dagen de Nederlandse financiële partijen blijven achtervolgen. En bepaald niet alleen in Nederland zelf.

bananacreek
Berichten: 42
Lid geworden op: 29 apr 2005 15:50

Re: KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Ongelezen bericht door bananacreek »

En dat ondanks de vele toezichthouders in alle soorten en maten. Niet alleen Aegon/Dexia maar ook diverse andere vooraanstaand geachte financiële partijen zitten immers in het lease-schuitje.
Het bovenstaande is een klein gedeelte uit het verhaal van de heer Joop Neerstigt (DANK AAN DE HEER NEERSTIGT)

En dat ondanks de vele toezichthouders in alle soorten en maten.

Mijn persoonlijke mening:

Probeert u zich eens in te denken aan de mogelijkheden hoeveel een klein percentage van het bedrag van een dikke € 1,47 miljard kan doen bij de vele toezichthouders? Wie controleert deze toezichthouders? De Staat der Nederlanden? De Zalmcontrole?
Toezichthouders zoals de Authoriteit Financiële Markten? Waarbij volgens de AFM iedereen een gelijke kans krijgt?

Wonend in het buitenland vraag ik u beleefd:
Wanneer is er ooit een grootscheeps onderzoek ingesteld door de Staat der Nederlanden tegen de DEXIA en/of AEGON/Spaarbeleg?......

...waarbij vervolgens keiharde maatregelen werden genomen om dit soort praktijken voor eens en voor altijd volledig de keel te snoeren en daarbij de schuldige partij, o.a de topmensen van deze instellingen voor 15 tot 20 jaar zonder VI op te sluiten?

Kijk in vele andere landen zijn zulke praktijken (b.v.Japan, Korea, Singapore enz, enz.) uiterst strafbare feiten (economishe sabotage) waarbij deze personen voor jaren en jaren achter de tralies worden gezet.

WIE MET VUUR SPEELT KAN ZICH VERBRANDEN

Nederland staat in het buitenland zeer bekend dat bijna alles mag en dat de strafmaat zeer gering is vergeleken met vele andere landen buiten Europa,(brengt me af en toe wel in de verlegenheid). Waar je in een ander land levenslang voor verkrachting krijgt (ALS VOORBEELD), wordt je in Nederland (bijvoorbeeld) veroordeeld tot acht maanden.

De duistere praktijken van Aegon/Spaarbeleg en dergelijke maatschappijen zouden zodanig moeten worden afgestraft, waarna een eventuele andere toekomstige avonturier daar gewoon niet meer aan zou durven beginnen.

De praktijken zoals we die ervaren door toedoen van DEXIA, AEGON/Spaarbeleg en andere dergelijke instellingen zouden we toch wel moeten zien als economische sabotage, hetgeen zeer hard aangepakt zou moeten worden door diezelfde Staat der Nederlanden die nu loopt te zoeken om hoe straks de AOW van de ouderen te betalen die jarenlang volledige premie hebben betaald.

Heb ik het fout met bepaalde feiten, sla me maar om de oren, ik probeer alleen maar wat meer olie op het vuur te sproeien om het voor Spaarbeleg zo moeilijk mogelijk te maken.

Oh, hoor ik iemand daar fluisteren: " Wat kan je doen, je bent alleen Jan Klootjes, Spaarbeleg is machtig?"

Misschien, maar zolang we dat vuur blijven opporren, dan gaan we uiteindelijk toch komen waar we willen zijn, EN DAT IS: GELD TERUG + WETTELIJKE RENTE+ (als mogelijk) STRAFRECHTERLIJKE VERVOLGING EN VEROORDELING VAN ALLE BETROKKEN MASTERMINDS VAN HET SPRINTPLAN ONTWERP.

Wat moeten wij Sprintplan slachtoffers en onze families daarvoor doen? Aansluiten in die rij, allemaal tegen de benen van Spaarbeleg gaan trappen, en als we met tweehonderduizend zijn, dan gaat Spaarbeleg snel door de benen!

Desalnittemin heeft Spaarbeleg ( zoals ik onlangs heb vernomen) ook een klein speciaal team van medewerkers dat dit forum meerdere malen per week netjes aan het scannen is voor hun werkgevers. Mijn vraag aan die betrokken medewerkers bij Spaarbeleg is de navolgende: "Goedenmiddag dames en heren: Hoeveel van jullie hebben zelf vroeger ook een Sprintplan of Koersplan afgesloten?"
"Heeft de directie van Spaarbeleg voor jullie misschien een speciale regeling getroffen, zodat jullie gevrijwaard bleven van de tragische gevolgen zoals meer dan honderdduizend andere slachtoffers die hebben ervaren?" "De loyaliteit staat voorop?"
U werkt voor een stel hoogwaardige krimminelen die voor niets en niemand uit de weg gaan, en probeert u zich het volgende te realiseren: "wat zou er gebeuren als jullie gewoon op zouden stappen?" Vele mensen (meer dan tweehonderdduizend) zouden u daarvoor respekteren en zeer dankbaar zijn.

Dank U.

singsing
Berichten: 263
Lid geworden op: 02 feb 2005 18:39

Re: KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Ongelezen bericht door singsing »

RENDEMENTEN INTERNATIONALE BEURZEN / AANDELEN

1998 1999

AEX + 29,85% + 27,71%
CBS + 18,73% + 27,00%
EUROSTOXX + 32,31% + 46,40%
DOW JONES + 16,10% + 25,22%
S&P 500 + 26,67% + 19,53%
NASDAQ + 39,63% + 85,59%

En kijk nu naar de rendementen waarmee onze "beleggingsexperts"
van AEGON die als blinde paarden met andermans afgetroggelde premies maar wat deden, de overzichten van de behaalde rendementen AEGON staan tot niets in vergelijk met de op Internationaal genoteerde beurzen.

Er is gewoon gemanipuleerd, laat ze maar eens vertellen waarin ze zogenaamd aandelen aangekocht hebben, de waarheid is dat ze he-le-maal nix gekocht hebben, gewoon premies opstrijken en de zaak flessen!

Ugh!

bananacreek
Berichten: 42
Lid geworden op: 29 apr 2005 15:50

Re: KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Ongelezen bericht door bananacreek »

Er is gewoon gemanipuleerd, laat ze maar eens vertellen waarin ze zogenaamd aandelen aangekocht hebben, de waarheid is dat ze he-le-maal nix gekocht hebben, gewoon premies opstrijken en de zaak flessen!
Het gerechtshof in Amsterdam laat onderzoek doen naar aandelentransacties van Dexia. Het onderzoek moet uitwijzen of de bank daadwerkelijk aandelen heeft gekocht voor zijn klanten met een contract voor aandelenlease.
Normaal gesproken hebben de klanten er alle recht op om te weten waar de "beleggers" hun aandelen hebben gekocht neem ik aan.

Spaarbeleg/Aegon geeft kennelijk echter geen enkele medewerking aan het gewone publiek (de klanten).

Zo mijn vraag is de volgende: Als het wel mogelijk is dat het Grechtshof te Amsterdam een onderzoek gaat instellen waaruit naar voren met komen of Dexia daadwerkelijk aandelen heeft gekocht met het geld van de Dexia klanten, waarom kan zulk een onderzoek dan niet in geval van Spaarbeleg met betrekking tot de investeringen van de Sprintplan inleg "rente"- betalingen ?

singsing
Berichten: 263
Lid geworden op: 02 feb 2005 18:39

Re: KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Ongelezen bericht door singsing »

Wat niet is kan nog komen, als er meer duidelijkheid komt in het doen en laten van Dexia valt AEGON ook direct om, meer is er eigenlijk niet nodig om een aanklacht in te dienen wegens fraude.

Dit is dat weer lekker nieuws voor diverse landen als de VS / Engeland /
Canada / Hongarije / Slowakije / Spanje / Taiwan / China / Polen en Tsjechie, hier is AEGON behoorlijk actief, mogelijk ook met soorten Sprintplannen, dit kunnen we zo niet verder laten gaan!

Zouden de rechters er weet van hebben dat deze clubs gewoon doorgaan in andere landen met deze zwijnerij?

singsing
Berichten: 263
Lid geworden op: 02 feb 2005 18:39

Re: KIJK OP WWW.DFT.NL ARTIKEL OVER DEXIA / AEGON

Ongelezen bericht door singsing »

De leasecontracten van Dexia zijn ongeldig omdat de bank niet over de juiste vergunning beschikt. Gedupeerde beleggers kunnen ingelegd geld terugkrijgen van aanbieder Dexia. Ze zijn de aanbieder bovendien geen geld meer schuldig.

Dat concludeert een landelijke werkgroep van in leasezaken gespecialiseerde rechters in een advies aan alle andere rechters in Nederland. Dat is een leidraad voor zesduizend lopende leaseprocedures. Het Financiëele Dagblad beschikt over dit advies en maakt daarvan melding in de krant.

Overtreding
De werkgroep vindt, in tegenstelling tot minister van Financien Zalm en Dexia, dat de leaseconstructie onder de Wet op het Consumentenkredeit valt (Wck). Dexia heeft daarom de Wck geschonden. Ook heeft Dexia de zorgplicht en de informatieverplichtingen niet nageleefd. Vooral de schending van Wck kan gevolgen hebben. Daardoor zijn zijn alle aandelenleasecontracten die Dexia voor 12 april 2003, de dag waarop Dexia een Wck-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten kreeg, ongeldig.

Duisenberg-regeling ontploft
Dat betekent volgens Het Financieele Dagblad dat er een bom ligt onder de Duisenberg-regeling. Dat is een overeenkomt met de stichtingen Leaseverlies, Eegalease, Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters. Klanten zouden volgens die regeling een derde van de restschuld moeten betalen aan Dexia en hun ingelegde gelden kwijt zijn.

Geld terug
De werkgroep geeft de ontevreden aandeleneleasebelggers op meer punten gelijk met hun klachten over de overeenkomsten. Maar van misleiding is geen sprake zeggen rechters. Op basis van deze informatie concluderen ontevreden aandelenleasebeleggers en hun advocaaten dat doorprecederen meer oplevert dan schikken. Dat kan betekenen dat de klanten geen restschuld moeten betalen en Dexia inleg moet terug betalen aan de klanten.
Dexia wil het Wck-punt tot bij de Hoge Raad uitvechten.

Bron: Zibb.nl

O,O,O,O Dexia toch!
O,O,O,O AEGON zal volgen!

Deze berichten uit de samenleving doet de Sing wel weer goed,

ALLES TERUG + RENTE OP RENTE TOT DE DAG DER UITBETALING!

Dat zal ze leren, wat een ongelofelijke domheid, wat een domper voor
de Rodericks & Brechtjes die nederlaag op nederlaag lijden!

Kom op Nederland, we gaan het karwei afmaken! REAGEREN S.V.P.!!

Gesloten