Pagina 1 van 1

Betalingen

Geplaatst: 23 mei 2006 13:58
door bananacreek
Uit nieuwsbrief Spirit

Deze paragraaf is alleen van belang voor deelnemers waarvan de SprintPlan-overeenkomst nog niet is beƫindigd. Omdat u nu formeel deelneemt aan de procedure heeft u keuze uit de volgende opties:

Doorbetalen onder uitdrukkelijk protest! Geadviseerd wordt om niet zonder meer eventuele incassokosten te betalen, maar alleen de hoofdsommen (zie ook voorbeeldbrief)
Stoppen met betalen! U dient er rekening mee te houden dat Aegon mogelijk een incassoprocedure zal beginnen. Alvorens een deurwaarder kan worden ingeschakeld, is eerst een veroordeling door de rechter nodig. De deelnemer kan dan weer verweer voeren dat de overeenkomst is vernietigd/ontbonden en dat de zaak wordt uitgeprocedeerd bij de Rechtbank in Utrecht. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen, dat ondanks stopzetting van de betaling, Spaarbeleg soms toch blijf incasseren. In dit geval dient u de bankdirectie schriftelijk om een correctie te vragen. Ook willen we u nog wijzen op de mogelijkheid dat Spaarbeleg een A-notering kan aanvragen bij BKR, omdat het een openstaande schuld op een lening betreft. Weliswaar hebben we tot nu toe geen aanwijzingen gekregen dat Spaarbeleg dit daadwerkelijk doet, maar dat is uiteraard geen garantie dat het niet kan gebeuren.
Beide opties hebben hun voordelen. Voorzichtige deelnemers wordt geadviseerd voor optie 1 te kiezen, meer agressieve deelnemers wordt geadviseerd voor optie 2 te kiezen. Gelet op de kosten en moeite van een mogelijke incassoprocedure is in de meeste gevallen optie 1 te verkiezen (bijv als er nog weinig termijnen te voldoen zijn). Indien u niet tegen aanmaningen van incassobureaus kunt of er slapeloze nachten van krijgt, kunt u misschien beter voor optie 1 kiezen.

Wat betreft incassobureaus en deurwaarders nog het volgende. Incassobureaus hebben geen wettelijke status. Zij mogen geen enkel dwangmiddel gebruiken anders dan brieven met het verzoek tot betalen. Zij mogen geen beslag leggen op loon, uitkering, etc.. Incassobureaus die zijn aangesloten bij het NVIO (waaronder Intrum Justitia) dienen een bepaalde gedragscode te volgen. Bij overtreding hiervan kan een klacht worden ingediend bij het NVIO. Indien geen gevolg wordt gegeven aan de aanmaningen, dan kan het bureau een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder heeft wel een wettelijke status en kan wel beslag leggen, maar heeft voor executie eerst een vonnis van de (kanton)rechter nodig.