LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] rechtzaak Spirit

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
rost60
Berichten: 24
Lid geworden op: 03 jul 2008 12:20

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door rost60 »

Peewee daar ben ik ook wel vanuit gegaan dat aegon in beroep gaat dit is al eerder genoemd maar 'n bodem moet er toch wel ergens zijn en het schrikt mij niet af wellicht vele wel en dat willen ze namelijk, ontmoedigen!!
De trein loopt en ik spring er niet af, volg wel je meningen in deze, groet!

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door Piet »

Er zijn diverse wegen die naar Rome leiden.
Het is belangrijk om in de trein te zitten, maar zorg wel dat je in de goede trein zit anders bereik je niet je doel.
Degene die hun geld kwijt zijn aan Spirit/Payback na de verloren rechtszaken weten wat ik bedoel.
Deze mensen moeten weer helemaal opnieuw beginnen en zijn hun geld kwijt.
Ga dus niet klakkeloos in op de eerste de beste “aanbieding” maar ga je goed oriënteren op de mogelijkheden die er zijn voor Sprintplan gedupeerden.
Je kunt bv. procederen op basis van no cure no pay, bv. bij Juridica, www.juridico.nl of JuroFoon, www.jurofoon.nl
Je kunt ook een advocaat inschakelen.
De kosten zijn uiteenlopend.
Als je recht hebt op subsidie op de advocaatkosten dan ben je maar een paar honderd euro kwijt voor een volledige rechtszaak.
Meer hierover via deze linken:
http://www.platformaandelenlease.nl/rvr/rvr.htm
en
http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener

De vereniging Consument & Geldzaken (C & G) is nog bezig met hun collectieve procedure, die van de stichting GeSp is in de eindfase bij de Hoge Raad en de uitspraak in deze zaak wordt op 5 juni verwacht.
Naast de collectieve rechtszaak is C & G ook bezig met een aantal individuele rechtszaken voor hun aangeslotenen.
Degene die bij Sprintplanclaim van C & G zijn aangesloten krijgen vanzelf bericht over de stand van zaken en de mogelijkheden die er komen.
Wat de stichting GeSp gaat doen na de uitsprak door de hoge Raad is nog niet bekend.
Ook zij zullen eerst de uitspraak afwachten, daarna hun conclusies trekken en hun leden informeren.

Er is dus geen enkele noodzaak om nu al snel van de eerste de beste “aanbieding” gebruik te maken.
Wil je niet wachten en direct gaan procederen, laat je dan goed voorlichten door een onafhankelijke en niet commerciële belangenbehartiger over je kansen en kosten en dat hoeft niets te kosten.
Wees voorzichtig met mensen die geld vragen voor hun advies of lidmaatschap om te worden geholpen.
De uitspraken door de rechtbanken/gerechtshof en het advies van de plv. Procureur –generaal aan de Hoge Raad geven een goede indicatie op welke gronden je kunt procederen en waar de rechter naar kijkt in zijn verdeling van de schade.
In de volgende topics staat veel informatie hierover:
12 december: een belangrijke datum in Sprintplan-strijd
en
Standaard uitspraken over Sprintplan door rechtbank Utrecht
Alle uitspraken over het Sprintplan zijn te vinden op de website van PAL, hier de link :
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... praken.htm
Veel hangt dus af van de uitspraak door de Hoge Raad en hoe het gerechtshof Amsterdam hier mee omgaat.

Ook Aegon zal zich goed bezinnen over een uitspraak door de Hoge Raad en mogelijk ook met schikkingsvoorstellen komen, waardoor procederen misschien niet meer nodig hoeft te zijn voor een aantal gedupeerden.

Er is dus van alles mogelijk, maar bij de pakken neerzitten en buigen voor Aegon met hun afschrikkingsbeleid, dat nooit!

Groeten,
Piet

rost60
Berichten: 24
Lid geworden op: 03 jul 2008 12:20

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door rost60 »

Kan ik wat mee, dank Piet!

oudshoorn
Berichten: 78
Lid geworden op: 05 jul 2006 09:47

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door oudshoorn »

Wie weet wanneer komt de uitspraak van :


http://www.sprintplanclaim.nl/ ????

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door peewee »

Oudshoorn,

Dat staat in de sterren geschreven. Deze rechtszaak van Consument & Geldzaken zit in de eindfase van hoger beroep bij het Gerechtshof in Amsterdam, maar er dienen nog enkele proceshandelingen te worden verrricht. Onder andere zullen de slotpleidooien nog moeten plaatsvinden, Gezien het grote verschil tussen een appelprocedure (bij het Gerechtshof, waar wel over de FEITEN geklaagd kan worden) en een cassatieprocedure (waarin slechts over een verkeerde toepassing van het recht geklaagd kan worden) is het achteraf bezien zeer verstandig geweest van Consument & Geldzaken om NIET voortvarend doorgeprocedeerd te hebben in 2008 en 2009. Nu zijn er nog kansen in hoger beroep EN in cassatie.

Reken op nog twee tot tweeenhalf jaar tot een eindoordeel door de Hoge Raad.

Voor alle anderen: natuurlijk kun je individueel gaan procederen tegen Aegon, reken er alleen op dat wanneer de kantonrechter of rechtbank een vonnis wijst waarin -in de optiek van Aegon- een te groot deel van de schade voor rekening van Aegon komt, Aegon linea recta in hoger beroep gaat. Er lopen inmiddels al honderden hoger beroepzaken tegen Sprintplan-gedupeerden die 50% of meer van hun schade (+ wettelijke rente) toegewezen kregen door de Rechtbanken.

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door Pieter »

Zoals beloofd in reactie d.d. 15 maart 2009.

De vereniging Payback heeft een zelfde prijsafspraak gemaakt voor GeSP en groeivermogen gedupeerden om tegen gereduceerd tarief (indien men lid is van Payback) een individueel proces op te starten.
De korting voor Payback leden bedraagt per saldo 390 euro.
Hiermee komen de totale proceskosten voor een allin tarief uit op 400 euro per dossier. Indien men recht op toevoeging heeft wordt op de eigenbijdragen de bijdragen ad 20 euro van Payback in mindering gebracht en de overige kosten grotendeels door de staat betaald.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

rost60
Berichten: 24
Lid geworden op: 03 jul 2008 12:20

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door rost60 »

Ik ga als laatste ultieme poging individueel door om toch nog te proberen mijn inleg terug te krijgen of tenminste 'n verdeelpercentage wat redelijk is, ik wil het er niet zomaar bij laten zitten en vraag of er ook nog andere dit doen of gaan doen wellicht is het handig om de voortgang hier op het forum te bespreken en elkaar te helpen, ik heb het nu opgestart via beursklacht en laat de voortgang weten hoop op reactie ook van andere, met groet!

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door Piet »

In een andere topic in dit forum schreef ik het volgende over hoe nu verder na de uitspraak door de Hoge Raad:
De Hoge Raad schrijft in hun vonnis van 5 juni o.a. :
Als de draagkracht van de afnemer destijds toereikend was om aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, zullen de rente en aflossing in beginsel geheel voor rekening van de afnemer blijven. Als bij onderzoek door de aanbieder zou zijn gebleken dat de afnemer redelijkerwijs niet aan zijn betalingsverplichtingen zou hebben kunnen voldoen, zal een deel van de rente en aflossing voor zijn rekening komen.Hoe de rechtbank en het gerechtshof hiermee omgaan is nog niet bekend.
Daarom lijkt het mij het beste om te wachten met procederen tot er duidelijkheid is van de rechtbank Utrecht en het gerechtshof Amsterdam in hun komende uitspraken.
Degene die al aan het procederen zijn kunnen hun zaak aanhouden tot de eerste uitspraken komen en duidelijk is wat zij te wachten staat.

Om nu al met aanbiedingen te komen om te procederen tegen Aegon is m.i. wel erg voorbarig.
Ik zou zeggen: niet doen.
Laat je niet op het verkeerde been zetten en wacht eerst tot er uitspraken zijn over het Sprintplan door de rechtbank en gerechtshof.
Beslis daarna wat je gaat doen.
Het vonnis van de Hoge Raad is voor de Sprintplan gedupeerden niet echt om vrolijk van te worden.
Vrolijk worden wel die mensen die hier snel geld aan willen verdienen.
Nogmaals, dit schrijft de Hoge Raad:

Als de draagkracht van de afnemer destijds toereikend was om aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, zullen de rente en aflossing in beginsel geheel voor rekening van de afnemer blijven. Als bij onderzoek door de aanbieder zou zijn gebleken dat de afnemer redelijkerwijs niet aan zijn betalingsverplichtingen zou hebben kunnen voldoen, zal een deel van de rente en aflossing voor zijn rekening komen.

Voor alle duidelijkheid, ik ben het zeker niet eens met deze redenering door de Hoge Raad, maar het is wel een gegeven.

Zie ook mijn posting in deze topic van 15 maart j.l.

Groeten,
Piet

rost60
Berichten: 24
Lid geworden op: 03 jul 2008 12:20

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door rost60 »

Had ik ook gelezen maar als je hier vanuit gaat dan kunnen we dit wel sluiten, ik ga het proberen aan te tonen al zal het moeilijk zijn maar afwachten doe ik nu al jaren, ik wil het afsluiten en liefst natuurlijk positief maar nogmaals dank, ik ga er voor, je hoort van me hoe het afloopt

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door Pieter »

Rost60,

Het door Piet K. aangehaalde tekst is een Quote uit het uitgebrachte persbericht van de Hoge Raad uitspraak. In dit persbericht staat ook deze zinssnede vermeld.
Dit is een samenvatting van de uitspraken van de Hoge Raad van 5 juni 2009. Bij verschil tussen deze samenvatting en de volledige uitspraak is laatstgenoemde bindend.
Derhalve dienen we dus te kijken naar de specifieke uitspraak wat de Hoge Raad bedoeld in haar samenvatting en welke regels als bindend gehanteerd dienen te worden.

Hieronder de jurisprudentie van de Hoge Raad aangaande de vermogenspositie tenopzichten van het schade vergoedings nadeel welke bindend is in Sprintplan zaken.
4.6.4 Het hof heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval van Aegon in de eerste plaats kan worden gevergd dat zij vóór het aangaan van een "Sprintplan"-overeenkomst de betrokken persoon uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen zou waarschuwen voor het risico dat een schuld aan Aegon kon resteren indien op het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst de waarde van zijn deelnemingsrechten in het betrokken beleggingsfonds ontoereikend zou blijken om het door Aegon verschafte krediet af te lossen. In de tweede plaats kon naar het oordeel van het hof van Aegon worden gevergd dat zij vóór het aangaan van de overeenkomst inlichtingen zou inwinnen over de inkomens- en vermogenspositie van de personen met wie zij een "Sprintplan"-overeenkomst is aangegaan, in ieder geval door bij laatstgenoemden daarop betrekking hebbende gegevens op te vragen en deze zo nodig met hen te bespreken. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen het meerjarige beslag dat de "Sprintplan"-overeenkomsten (gelet op de daaruit volgende maandelijkse betalings-verplichtingen) legden op de financiële positie van degenen die deze met Aegon aangingen, de mogelijkheid van een restschuld indien laatstgenoemden zich voor het einde van de overeengekomen looptijd van die verplichtingen wilden bevrijden dan wel deze wilden beperken, de verschuldigdheid van een boeterente in eerstbedoeld geval, alsmede de onzekerheid van de feitelijke financiële last volgend uit de overeenkomst als gevolg van de mogelijkheid van een restschuld.
Van belang is dus onderstaande eerst te onderzoeken.

Pak even je Sprintplan overeenkomst certificaat erbij.
Daar staan een aantal bedragen op zoals: Maandbedrag en belegd bedrag.
Als je de som van het maandbedrag (rente, "meerjarige beslag, maandelijkse betalings-verplichting") en belegd bedrag (leningdeel, "de mogelijkheid van een restschuld indien laatstgenoemden zich voor het einde van de overeengekomen looptijd van die verplichtingen wilden bevrijden dan wel deze wilden beperken,") bijelkaar optelt + "de verschuldigdheid van een boeterente " heb je de norm van de Hoge Raad uitspraak te pakken waarop AEGON een vermogenstoets had moeten doen. Als dit vooronderzoek uitwijst dat de totale som van genoemde bedragen in het slechts mogelijke scenario (geschest en erkend door Hoge Raad uitspraak: "de verschuldigdheid van een boeterente in eerstbedoeld geval, de onzekerheid van de feitelijke financiële last volgend uit de overeenkomst als gevolg van de mogelijkheid van een restschuld") een te grote aanslag zou plegen op je inkomsten/vermogens-positie (draagkracht ten tijde van afsluiten)dan is het doorzetten van een individueel proces zinvol.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

rost60
Berichten: 24
Lid geworden op: 03 jul 2008 12:20

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door rost60 »

Bedankt Pieter!!! Hier beur ik dan toch weer hoop uit en zoals eerder gezegd ik zal de voortgang hier laten weten kan 'n ander wellicht ook z'n voordeel mee doen, mijn trein rijdt nu in ieder geval bedankt zover!!

oudshoorn
Berichten: 78
Lid geworden op: 05 jul 2006 09:47

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door oudshoorn »

www.sprintplanclaim.nl

Ik hoop niet dat wij bejaard of dood zijn voordat een uitspraak komt
van de bovenstaande stichting. Het duurt mij te lang.

Na de uitspraak kan ik een beslissing nemen wat ik ga doen om iets mijn gedeponeerde geld 6000 gulden bij eagon terug te krijgen.

oudshoorn
Berichten: 78
Lid geworden op: 05 jul 2006 09:47

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door oudshoorn »

Er waren 3 stichtingen bezig met Sprintplan rechtszaken
GESP - Sprinplanclaim - Spirit. Ik was aangesloten bij alle drie.
Mijn 6000 gulden is verdwenen bij Eagon. Via Leaseproces had ik mijn geld
terug gekregen van Dexia na 3 jaar lang wachten.
Stichting Gesp was vanaf 2003 begonnen. Wij zijn nu 6 jaar verder. Ook ben ik veel geld kwijt door vanaf 2002 geld aan al die stichtingen te betalen elk jaar voor lidmaatschap.
Tot heden is er weinig resultaat en nu weinig nieuws. Ik ben bang dat ik nooit meer een deel van mijn geld zal krijgen. Ook wil ik geen 400 euro meer gaan betalen aan Spirit om een deel van mijn geld terug te krijgen. Dat is te veel om 1000 euro terug te krijgen. Ik heb nu spijt dat ik hiervoor ook niet bij Leaseproces was aangesloten op no cure en no pay basis. Collectieve zaken hebben tot nu toe niets geleverd, dan lang wachten.

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door Pieter »

Oudshoorn,

Ik heb begrip voor je teleurstelling dat er niks in je persoonlijke situatie bereikt is na 6 jaar. Edoch er is wel degelijk iets bereikt. Na 6 jaar procesvoering van diverse partijen staat vast dat in persoonlijke situatie beoordeelt wordt of en in hoeveel de inleg terug betaald wordt, In sprintplan geldt dat er 60% van de inleg dient te worden terug betaald.
Het klopt dat collectieve aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt, ook niet de 60% terug betaling van de inleg en het slechts een verklaring van recht oplevert.
Dit is niet de procesvoerende partijen te verwijten. De rechter heeft dit zo bepaald en is bekrachtigd door de Hoge Raad, en dus is er een streep gezet door de collectieve aanpak.
Het no cur no pay principe lijkt dan het buurman groene gras te zijn. edoch zij rekenen bij een "pay" een percentage over het verschil en dan kom je uit op een hoog bedrag aan advocaat kosten die niet meer in verhouding staan met de betaalde inleg.

Zoals ik al vermelde in voorgaande posting. Pak je certificaat erbij en reken uit wat je per saldo kan terug ontvangen. Is het rendabel neem dan een verstandig besluit. Is het niet rendabel dan rest helaas om de wonden te likken.


Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

bia
Berichten: 166
Lid geworden op: 21 dec 2005 10:28

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door bia »

Pieter

Hoe zit het met de rente over al die jaren en hoeveel is dat op jaarbasis qua procenten (6% ?)

Groetjes

bastiaan01
Berichten: 1
Lid geworden op: 17 okt 2009 20:13

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door bastiaan01 »

mankon schreef:Aegon zet de rechtstrijd snoeihard voort.
Okay, dat treft wij ook, want UITBETALEN zullen zij!!!!!
BESTE MANKON,
HEB JE NOG ZIN OM HET GELD OP TE GAAN HALEN BIJ DIE TERING LIJERS? DAN GAAN WE SAMEN.. IK BEN ER OOK HELEMAAL KLAAR MEE, *** GEZEIK CONSTANT. Waar gaat het over; het is pure oplichting 1e klas. Moeten wij 's proberen als gewone burgers! Hoor graag van je, ik heb wel een paar ideetjes. Misschien kunnen we meer mensen vinden. Als we met 30man de boel daar afbreken kunnen ze ons weinig maken.

mankon
Berichten: 112
Lid geworden op: 04 jan 2006 13:12

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door mankon »

Hey Bastiaan,

Voor de één of andere aktie hou ik mij aanbevolen.
De boel vernielen daar schieten wij niets mee op;
ook al begrijp ik de woede die ik er niet uit kan.
De machteloosheid en het maar afwachten is super frustrerend.
Met minimaal 150 gedupeerden zouden wij wellicht een slimme & effectieve zet kunnen bedenken.
Dit soort harteloze mislukkelingen moeten gewoon aangepakt worden hoe dan ook !

Ciao, Manuela

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: rechtzaak Spirit

Ongelezen bericht door Chris G »

Wat is er eigenlijk gebeurt met de stichting Spirit? Met Google is er niets meer te vinden over Spirit wat van recente datum is.
Ook navraag over deze stichting bij de Kamer van Koophandel geeft geen enkel resultaat. Dan kan je gevoelijk vaststellen dat deze stichting is opgeheven.
Het zoveelste debacle van Payback.

Gesloten