LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] sprintplan

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
reneiding
Berichten: 1
Lid geworden op: 12 dec 2010 10:46

sprintplan

Ongelezen bericht door reneiding »

In 2000 heb ik een Sprintplan overeenkomst afgesloten. Na 5 jaar is er via stichting Spirit een schadeclaim ingediend. Deze heb ik be-eindigd doordat er ogenschijnlijk niets gebeurde. Inmiddels heb ik vorige week een mail gekregen van Spirit met het advies om een aangetekende brief naar Aegon te sturen om verjaring tegen te gaan. Aegon reageert hierop door een aantal documenten uit 2000 op te eisen, zoals belastingaanslag, inkomensgegevens, bankafschriften alsmede de vermogenspositie allen uit 2000. Heeft iemand hier ervaring mee en wellicht een advies of oplossing

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door peewee »

Zie het antwoord op VRAAG 36 op de pagina VEELGESTELDE VRAGEN op www.sprintplanclaim.nl. Was je destijds minderjarig biij het afsluiten van je Sprintplan, dan lijkt mij ook het antwoord op vraag 5 van belang voor je.

bananacreek
Berichten: 42
Lid geworden op: 29 apr 2005 15:50

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door bananacreek »

Goedendag. Ik heb een paar jaar meegedaan aan dit forum onder de naam bananacreek. Ben lid geweest van een paar verenigingen met onder andere: GeSp, VC&G, SprintplanClaim nl, Spirit en Beursklacht.
Van GeSp en VC&G nooit meer van gehoord na de betaling door mij.
Spirit heeft de zaak een aantal jaren geleden overgegeven aan Beursklacht.

Beursklacht heeft mij verzocht een aantal dokumenten toe te sturen en ik heb dacht ik 440 euro of zoiets betaald voor de rechtzaak op naam.

Enkele dagen geleden ontving ik een schrijven van Beursklacht met het verzoek aanvullende dokumentatie te versturen zo mogelijk om redenen de DRAAGKRACHTPEPALING.
Dit volgens hun als gevolg van de arresten van het Grechtshof in Amsterdam op 1 december 1009.

In de betreffende brief staat onder meer het volgende aangegeven aangegeven:

1. U was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst voldoende draagkrachtig om aan de maandelijkse rente verplichtingen te voldoen: de financiele instelling betaalt u tweederde deel van uw restschuld

2. U was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst niet (voldoende) draagkrachtig om aan de maandelijkise rente verplichtingen te voldoen: de financiele instelling betaalt u tweederde deel; van het totale nadeel (betaalde rente +betaalde restschuld - ontvangen dividenden)

Ze vervolgen: Afhankelijk van uw financiele positie kan bij meerdere overeenkomsten een mix van beide bovenstaande situaties optreden.

Ik heb de uitspraak opezocht en ben aan het rekenen gegaan met het volgende zoals geleend in de uitspraak:

Onaanvaardbaar zware financiële last
5.19. Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 heeft het
gerechtshof Amsterdam in zijn arresten van 1 december 2009 ( LJN BK4978,
LJNBK4981 , LJN BK4982 en LJN BK4983) een beoordelingskader gegeven ter
beantwoording van de vraag in welk geval een deel van de betaalde rente voor
rekening van de afnemer blijft. De rechtbank zal, mede ten behoeve van de
rechtseenheid, van de door het hof gegeven maatstaf en berekeningswijze uitgaan.
5.20. Het hof heeft in bovengenoemde arresten geoordeeld dat de inkomens- en
vermogenspositie van de afnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
niet toereikend was om de financiële verplichtingenuit die overeenkomst te voldoen,
indien onderzoek zou hebben uitgewezen dat naar redelijke verwachting de uit de
overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen een onaanvaardbare zware last
op de afnemer legden. Van een dergelijke onaanvaardbare zware financiële last is in
de regel sprake indien
de financiële verplichtingen uit de overeenkomst (A) tot gevolg hadden dat het
besteedbare netto-maandinkomen (X) van de afnemer (inclusief evenredig deel van
de vakantie- en eindejaarsuitkeringen) verminderd met huur- of hypotheeklasten voor
de eigen woning (W), voor zover deze het daarvoor door het Nibud gehanteerde
basisbedrag overtroffen, zou dalen beneden de voor het desbetreffende type
huishouden in het desbetreffende kalenderjaar berekende Nibud-basisnorm (Y)
vermeerderd met tien procent en voorts vermeerderd met vijftien procent van het
netto-maandinkomen nadat de Nibud-basisnorm op dit laatste in mindering is
gebracht. Voorts moeten de financiële verplichtingen uit andere, eerder aangegane
effectenleaseovereenkomsten (B) en (daadwerkelijk bestaande) rente- en
aflossingsverplichtingen uit andersoortige eerdere kredietovereenkomsten (C) worden
meegewogen, door deze op het besteedbare netto-maandinkomen in mindering te
brengen. De formule luidt aldus: X – W – A – B – C<Y + 0,1 x Y + 0,15 x (X - Y).
5.21. Tevens zal rekening moeten worden gehouden met aanwezig vermogen (V)
waaruit de verplichtingen uit de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – hadden
kunnen worden voldaan. Bij hetmee te wegen vermogen van de afnemer dienen
buiten beschouwing te worden gelaten de (over)waarde van de eigen woning, de
waarde van eigendommen die volgens de Wet op de Vermogensbelasting 1964
respectievelijk de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 niet tot het vermogen van de
afnemer worden gerekend en (ander) vermogen tot een bedrag van EUR 5.000,00,
dan wel tot EUR 10.000,00 als de afnemer met een derde een gezamenlijke
huishouding voerde.
5.22. Toepassing van bovengenoemde formule op onderhavige zaakleidt tot de
volgende berekening.
X = EUR 3.000,00
W = EUR 338,00 (werkelijke hypotheeklasten EUR 500,00 – basisbedrag Nibud
EUR 162,00)
A = lasten lening EUR 17.016,76: looptijd 60 maanden = EUR 283,61 + rente EUR
113,44
= EUR 397,05
B = EUR 68,07 (Koersplan)
C = nihil
Y = EUR 806,37 (type huishouden: twee volwassenen)
X – W – A – B – C = EUR 2.196,88
Y + 0,1 x Y + 0,15 x (X - Y) = EUR 1.216,05
Uitkomst: EUR 2.472,48>EUR 1.216,05
5.23. Bij bovenstaande berekening is uitgegaan van het maandinkomen en de
hypotheeklasten die ter comparitie zijn vastgesteld alsmede van de financiële
verplichtingen die voortvloeiden uit het door [eiseres] afgesloten Koersplan.
Bovenstaande berekening leidt tot de conclusie dat de overeenkomst naar redelijke
verwachting, nog afgezien van het vermogen waarover [eiseres] volgens eigen opgave
beschikte, geen onaanvaardbare zware financiële last op [eiseres] legde. De door
[eiseres] betaalde rente komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking


Mede het feit dat ik toen op het aangaan van van de Sprintplan overeenkomst in het jaar 2001 een flinke inhouding op mijn inkomen (uitkering) had en tevens dat ik een huurhuis had en daarnaast ook nog een prive-lening (genotariseerd) kwam de berekening mijn besteedbare netto-maandinkomen lager uit dan het bedrag zolas berekend met [Y + 0,1 x Y + 0,15 x (X - Y)].

Dus zou dat betekenen dat punt twee op mijn geval van toepassing zou zijn? N.l.
2. U was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst niet (voldoende) draagkrachtig om aan de maandelijkise rente verplichtingen te voldoen: de financiele instelling betaalt u tweederde deel; van het totale nadeel (betaalde rente +betaalde restschuld - ontvangen dividenden)

Ik ben woonachtig in het buitenland en de vraag hierbij is dan: worden de persoonlijke genotariseerde lening EN het huur/lease-contract in Nederland geaccepteerd door de rechtbank?
Evenals de inhouding op mijn uitkering kan worden doorberekend als zijnde schulden? (werd maandelijks door de staat ingehouden en was een behoorlijk bedrag per maand en ik heb behoorlijk krap gezeten voor een paar jaar)

Vorig jaar kreeg ik een brief van Aegon met het verzoek of ik in aanmerking zou willen komen voor een coulanceregeling van ongeveer 4500 euros. Evenwel was er een advies van een zekere Gerard Burggraeve om dat niet te doen omdat zulks een "fopspeen" zou zijn (is dat waar?) en de betrokken brief door te sturen aan Beursklacht zoals ik dan ook gedaan heb.

Nu zit ik af en toe toch wel met de gedachte: " Ja, had ik dat misschien toch wel moeten doen?" Dat zou ongeveer 40% zijn en dat is meer dan niets, want ik zie soms de bomen niet meer door het bos.

Gaarne uw advies wat het beste is voor mij.
Ik zie hier nog steeds een aantal bekende namen van een aantal jaren geleden en ik moet toegeven dat ik in het geheel niet meer op de hoogte ben van deze materie.
Deze mensen zoals bijv. Peewee, Dirkszoon en Piet, evenals de anderen die ik nu niet genoemd heb, dat waren de Strijders die mij een aantal jaren geleden weer moed gaven. Nogmaals dank.

Ik neem toch aan dat er een hoop Sprintplan klanten zijn die ook na het arrest van het Hof in Amsterdam niet uit de problemen kwamen vanwege het gestelde betreffende de DRAAGKRACHTBEPALING.

Sorry als er taalfouten zijn.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door peewee »

@Bananacreek,
Volgens mij haal je een aantal zaken door elkaar.
Even wat kanttekeningen.
Dat je zegt nooit meer iets gehoord te hebben van de Vereniging Consument & Geldzaken bevreemdt. De Sprintplan-gedupeerden die zich via de website www.sprintplanclaim.nl hebben aangesloten (EN DAARDOOR LID WERDEN van de Ver. C & G) worden namelijk via het leden(kwartaal)blad op de hoogte gehouden over de voortgang in de rechtszaak tegen Aegon. Het kan natuurlijk dat je je lidmaatschap van V C & G weer hebt opgezegd (of dat je geroyeerd bent wegens wanbetaling :oops: van je contributie !) De rechtszaak van de Ver. C & G tegen Aegon is nog niet uitgeprocedeerd, want verkeert in de eindfase van hoger beroep bij het Gerechtshof. Zie ook mijn bijdragen elders op dit subforum.
Het standpunt van Beursklacht is ietwat voorbarig. Zoals aangegeven is de rechtszaak van Consument & Geldzaken nog niet uitgeprocedeerd.
De rechtszaak van de Stichting Gesp tegen Aegon is wel uitgeprocedeerd.

noremac
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 mar 2011 12:35

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door noremac »

peewee schreef:@Bananacreek,
Volgens mij haal je een aantal zaken door elkaar.
Even wat kanttekeningen.
Dat je zegt nooit meer iets gehoord te hebben van de Vereniging Consument & Geldzaken bevreemdt. De Sprintplan-gedupeerden die zich via de website http://www.sprintplanclaim.nl hebben aangesloten (EN DAARDOOR LID WERDEN van de Ver. C & G) worden namelijk via het leden(kwartaal)blad op de hoogte gehouden over de voortgang in de rechtszaak tegen Aegon. Het kan natuurlijk dat je je lidmaatschap van V C & G weer hebt opgezegd (of dat je geroyeerd bent wegens wanbetaling :oops: van je contributie !) De rechtszaak van de Ver. C & G tegen Aegon is nog niet uitgeprocedeerd, want verkeert in de eindfase van hoger beroep bij het Gerechtshof. Zie ook mijn bijdragen elders op dit subforum.
Het standpunt van Beursklacht is ietwat voorbarig. Zoals aangegeven is de rechtszaak van Consument & Geldzaken nog niet uitgeprocedeerd.
De rechtszaak van de Stichting Gesp tegen Aegon is wel uitgeprocedeerd.
Ik heb vorige week mijzelf aangemeld en de betaling overgmaakt aan VC&G. Daarna heb ik twee mailtjes verstuurd om te vragen of de betaling binnen was. Vreemd genoeg krijg ik 0 respons.

Daarbovenop krijg ik net een melding in mijn inbox dat de geadreseerde niet te bereiken is op [email protected]:
Hi. This is the qmail-send program at web01.internetaannemer.com.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<[email protected]>:
109.71.48.125 does not like recipient.
Remote host said: 550-Please deliver mail to the address specified in the MX records for this
550 domain.
Giving up on 109.71.48.125.

--- Below this line is a copy of the message.

Return-Path: <[email protected]>
Received: (qmail 16332 invoked by uid 110); 29 Mar 2011 14:52:21 +0200
Delivered-To: [email protected]
Received: (qmail 16328 invoked from network); 29 Mar 2011 14:52:21 +0200
Received: from mail-ey0-f181.google.com (209.85.215.181)
by web01.internetaannemer.com with (RC4-SHA encrypted) SMTP; 29 Mar 2011 14:52:21 +0200
Received: by eyh5 with SMTP id 5so39526eyh.12
for <[email protected]>; Tue, 29 Mar 2011 05:52:21 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

Ik krijg hier toch een beetje vreemd gevoel van.
Weet jij Peewee een ander manier hoe ik in contact kom met VC&G?

alvast bedankt.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door peewee »

@Noremac,

Het telefoonnummer van de juridische ledenservice, de afdeling die de Sprintplan-rechtszaak coordineert is: 079-3229958 (bereikbaar tijdens kantooruren)
Het algemene emailadres is: [email protected]

Succes ermee

noremac
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 mar 2011 12:35

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door noremac »

dankjewel peewee voor je snelle feedback!!

mgroen1
Berichten: 15
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door mgroen1 »

bananacreek schreef:Goedendag. Ik heb een paar jaar meegedaan aan dit forum onder de naam bananacreek. Ben lid geweest van een paar verenigingen met onder andere: GeSp, VC&G, SprintplanClaim nl, Spirit en Beursklacht.
Van GeSp en VC&G nooit meer van gehoord na de betaling door mij.
Spirit heeft de zaak een aantal jaren geleden overgegeven aan Beursklacht.

Beursklacht heeft mij verzocht een aantal dokumenten toe te sturen en ik heb dacht ik 440 euro of zoiets betaald voor de rechtzaak op naam.

Enkele dagen geleden ontving ik een schrijven van Beursklacht met het verzoek aanvullende dokumentatie te versturen zo mogelijk om redenen de DRAAGKRACHTPEPALING.
Dit volgens hun als gevolg van de arresten van het Grechtshof in Amsterdam op 1 december 1009.

In de betreffende brief staat onder meer het volgende aangegeven aangegeven:

1. U was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst voldoende draagkrachtig om aan de maandelijkse rente verplichtingen te voldoen: de financiele instelling betaalt u tweederde deel van uw restschuld

2. U was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst niet (voldoende) draagkrachtig om aan de maandelijkise rente verplichtingen te voldoen: de financiele instelling betaalt u tweederde deel; van het totale nadeel (betaalde rente +betaalde restschuld - ontvangen dividenden)

Ze vervolgen: Afhankelijk van uw financiele positie kan bij meerdere overeenkomsten een mix van beide bovenstaande situaties optreden.

Ik heb de uitspraak opezocht en ben aan het rekenen gegaan met het volgende zoals geleend in de uitspraak:

Onaanvaardbaar zware financiële last
5.19. Naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 heeft het
gerechtshof Amsterdam in zijn arresten van 1 december 2009 ( LJN BK4978,
LJNBK4981 , LJN BK4982 en LJN BK4983) een beoordelingskader gegeven ter
beantwoording van de vraag in welk geval een deel van de betaalde rente voor
rekening van de afnemer blijft. De rechtbank zal, mede ten behoeve van de
rechtseenheid, van de door het hof gegeven maatstaf en berekeningswijze uitgaan.
5.20. Het hof heeft in bovengenoemde arresten geoordeeld dat de inkomens- en
vermogenspositie van de afnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
niet toereikend was om de financiële verplichtingenuit die overeenkomst te voldoen,
indien onderzoek zou hebben uitgewezen dat naar redelijke verwachting de uit de
overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen een onaanvaardbare zware last
op de afnemer legden. Van een dergelijke onaanvaardbare zware financiële last is in
de regel sprake indien
de financiële verplichtingen uit de overeenkomst (A) tot gevolg hadden dat het
besteedbare netto-maandinkomen (X) van de afnemer (inclusief evenredig deel van
de vakantie- en eindejaarsuitkeringen) verminderd met huur- of hypotheeklasten voor
de eigen woning (W), voor zover deze het daarvoor door het Nibud gehanteerde
basisbedrag overtroffen, zou dalen beneden de voor het desbetreffende type
huishouden in het desbetreffende kalenderjaar berekende Nibud-basisnorm (Y)
vermeerderd met tien procent en voorts vermeerderd met vijftien procent van het
netto-maandinkomen nadat de Nibud-basisnorm op dit laatste in mindering is
gebracht. Voorts moeten de financiële verplichtingen uit andere, eerder aangegane
effectenleaseovereenkomsten (B) en (daadwerkelijk bestaande) rente- en
aflossingsverplichtingen uit andersoortige eerdere kredietovereenkomsten (C) worden
meegewogen, door deze op het besteedbare netto-maandinkomen in mindering te
brengen. De formule luidt aldus: X – W – A – B – C<Y + 0,1 x Y + 0,15 x (X - Y).
5.21. Tevens zal rekening moeten worden gehouden met aanwezig vermogen (V)
waaruit de verplichtingen uit de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – hadden
kunnen worden voldaan. Bij hetmee te wegen vermogen van de afnemer dienen
buiten beschouwing te worden gelaten de (over)waarde van de eigen woning, de
waarde van eigendommen die volgens de Wet op de Vermogensbelasting 1964
respectievelijk de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 niet tot het vermogen van de
afnemer worden gerekend en (ander) vermogen tot een bedrag van EUR 5.000,00,
dan wel tot EUR 10.000,00 als de afnemer met een derde een gezamenlijke
huishouding voerde.
5.22. Toepassing van bovengenoemde formule op onderhavige zaakleidt tot de
volgende berekening.
X = EUR 3.000,00
W = EUR 338,00 (werkelijke hypotheeklasten EUR 500,00 – basisbedrag Nibud
EUR 162,00)
A = lasten lening EUR 17.016,76: looptijd 60 maanden = EUR 283,61 + rente EUR
113,44
= EUR 397,05
B = EUR 68,07 (Koersplan)
C = nihil
Y = EUR 806,37 (type huishouden: twee volwassenen)
X – W – A – B – C = EUR 2.196,88
Y + 0,1 x Y + 0,15 x (X - Y) = EUR 1.216,05
Uitkomst: EUR 2.472,48>EUR 1.216,05
5.23. Bij bovenstaande berekening is uitgegaan van het maandinkomen en de
hypotheeklasten die ter comparitie zijn vastgesteld alsmede van de financiële
verplichtingen die voortvloeiden uit het door [eiseres] afgesloten Koersplan.
Bovenstaande berekening leidt tot de conclusie dat de overeenkomst naar redelijke
verwachting, nog afgezien van het vermogen waarover [eiseres] volgens eigen opgave
beschikte, geen onaanvaardbare zware financiële last op [eiseres] legde. De door
[eiseres] betaalde rente komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking


Mede het feit dat ik toen op het aangaan van van de Sprintplan overeenkomst in het jaar 2001 een flinke inhouding op mijn inkomen (uitkering) had en tevens dat ik een huurhuis had en daarnaast ook nog een prive-lening (genotariseerd) kwam de berekening mijn besteedbare netto-maandinkomen lager uit dan het bedrag zolas berekend met [Y + 0,1 x Y + 0,15 x (X - Y)].

Dus zou dat betekenen dat punt twee op mijn geval van toepassing zou zijn? N.l.
2. U was ten tijde van het aangaan van een overeenkomst niet (voldoende) draagkrachtig om aan de maandelijkise rente verplichtingen te voldoen: de financiele instelling betaalt u tweederde deel; van het totale nadeel (betaalde rente +betaalde restschuld - ontvangen dividenden)

Ik ben woonachtig in het buitenland en de vraag hierbij is dan: worden de persoonlijke genotariseerde lening EN het huur/lease-contract in Nederland geaccepteerd door de rechtbank?
Evenals de inhouding op mijn uitkering kan worden doorberekend als zijnde schulden? (werd maandelijks door de staat ingehouden en was een behoorlijk bedrag per maand en ik heb behoorlijk krap gezeten voor een paar jaar)

Vorig jaar kreeg ik een brief van Aegon met het verzoek of ik in aanmerking zou willen komen voor een coulanceregeling van ongeveer 4500 euros. Evenwel was er een advies van een zekere Gerard Burggraeve om dat niet te doen omdat zulks een "fopspeen" zou zijn (is dat waar?) en de betrokken brief door te sturen aan Beursklacht zoals ik dan ook gedaan heb.

Nu zit ik af en toe toch wel met de gedachte: " Ja, had ik dat misschien toch wel moeten doen?" Dat zou ongeveer 40% zijn en dat is meer dan niets, want ik zie soms de bomen niet meer door het bos.

Gaarne uw advies wat het beste is voor mij.
Ik zie hier nog steeds een aantal bekende namen van een aantal jaren geleden en ik moet toegeven dat ik in het geheel niet meer op de hoogte ben van deze materie.
Deze mensen zoals bijv. Peewee, Dirkszoon en Piet, evenals de anderen die ik nu niet genoemd heb, dat waren de Strijders die mij een aantal jaren geleden weer moed gaven. Nogmaals dank.

Ik neem toch aan dat er een hoop Sprintplan klanten zijn die ook na het arrest van het Hof in Amsterdam niet uit de problemen kwamen vanwege het gestelde betreffende de DRAAGKRACHTBEPALING.

Sorry als er taalfouten zijn.

Beste,

mag ik vragen: heb je al een beslissing gemaakt, of je akkoord gaat met de coulanceregeling? (ben benieuwd, ben zelf ook een sprintplan gedupeerde).

gr,
Mathijs

bia
Berichten: 166
Lid geworden op: 21 dec 2005 10:28

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door bia »

Als ik dit zo lees zak de moed in mijn schoenen en vraag mij zelf af waarom heb ik weer mijn contributie somma €23,00 overgemaakt aan Consument en Geldzaken.

Als we oprecht zijn tegen over elkaar kunnen we opmaken dat we door een redelijk goed onderbouwde constructie van Aegon Bank zijde zijn benadeeld.

Heb ze zelf ook aangeschreven maar wat ze vragen om een coulanceregeling aan te gaan gaat mij persoonlijk te ver, het kardinale punt is dat wij alle gigantisch zijn misleid door Aegon Bank.

Dit kan nog wel jaren doorgaan ondertussen staat je rendement nog steeds op 0,0 begin nu echt te twijfelen of ik ooit 1,00 € terug zie ?

Wie het weet mag het zeggen.

mgroen1
Berichten: 15
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door mgroen1 »

bia schreef:Als ik dit zo lees zak de moed in mijn schoenen en vraag mij zelf af waarom heb ik weer mijn contributie somma €23,00 overgemaakt aan Consument en Geldzaken.

Als we oprecht zijn tegen over elkaar kunnen we opmaken dat we door een redelijk goed onderbouwde constructie van Aegon Bank zijde zijn benadeeld.

Heb ze zelf ook aangeschreven maar wat ze vragen om een coulanceregeling aan te gaan gaat mij persoonlijk te ver, het kardinale punt is dat wij alle gigantisch zijn misleid door Aegon Bank.

Dit kan nog wel jaren doorgaan ondertussen staat je rendement nog steeds op 0,0 begin nu echt te twijfelen of ik ooit 1,00 € terug zie ?

Wie het weet mag het zeggen.
Helemaal mee eens.
Ben zelf ook misleid, door Aegon destijds, met zo'n 'schitterende folder';

en nu begin ik mij steeds meer af te vragen..., of ik niet weer misleid wordt, door Ver. Consument en Geldzaken, met hun 'belofte', dat er gerechtigheid in het verschiet ligt /zal liggen.. ik betaal al vanaf 2005 jaarlijks mijn contributie aan Ver. Consument en Geldzaken. Je hoort er de laatste tijd steeds minder van (de aandacht die aan deze kwestie wordt besteedt, wordt in iedere volgende editie van het 'clubblad' minder :(......

noremac
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 mar 2011 12:35

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door noremac »

ik heb dus op eigen houtje Aegon benaderd en die willen nu een X bedrag terugbetalen. Aangezien ik al 6-7 jaar aangesloten zit bij stichting hier en daar en o,o reactie krijg van consumenten en geldzaken...???!!

Kies ik nu eieren voor m'n geld - beter iets dan niets zeg ik maar.

succes nog iedereen.

mgroen1
Berichten: 15
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door mgroen1 »

noremac schreef:ik heb dus op eigen houtje Aegon benaderd en die willen nu een X bedrag terugbetalen. Aangezien ik al 6-7 jaar aangesloten zit bij stichting hier en daar en o,o reactie krijg van consumenten en geldzaken...???!!

Kies ik nu eieren voor m'n geld - beter iets dan niets zeg ik maar.

succes nog iedereen.
Interessant. Wist niet dat zoiets mogelijk is.
Kan je iets zeggen over wat je nu terugkrijgt (ik kan me voorstellen dat je niet in concrete bedragen wilt praten). Maar iets over een verhouding: "totaal ingelegd" / terug te krijgen van Aegon?
Ben wel benieuwd namelijk....

Gelukkigkinderloos
Berichten: 59
Lid geworden op: 12 apr 2011 07:13

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door Gelukkigkinderloos »

Baat het niet schaadt het niet

Leef u / je uit op: http://www.klacht.nl/zoeken/

In ieder geval: hoe meer negatieve publiciteit over deze A sociale , E goistische
G ewetenloze O nfatsoenlijke N ietsnutten hoe beter uiteraard

BenM
Berichten: 1
Lid geworden op: 20 jul 2011 19:08

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door BenM »

Ben ook wel benieuwd hoe je dit hebt aangekaart bij Aegon en wat je als schikkingsvoorstel kreeg. Hoef geen bedragen, noem maar een percentage van de inleg.

Ben

noremac
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 mar 2011 12:35

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door noremac »

ik kom hier zeer binnenkort op terug - en zal dan alles toelichten.
Maar wacht eerst nog even de afronding af - denk nog een week of 3-4.

mgroen1
Berichten: 15
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door mgroen1 »

noremac schreef:ik kom hier zeer binnenkort op terug - en zal dan alles toelichten.
Maar wacht eerst nog even de afronding af - denk nog een week of 3-4.
Hou ons op de hoogte aub.

noremac
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 mar 2011 12:35

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door noremac »

Eventjes een update - het geld is gestort door Aegon. :)
25% v/d inleg
Je kan proberen meer uit te krijgen maar dan moet je erg veel geduld hebben + je neemt dan het risico dat het huidig voorstel wordt ingetrokken.

Van het moment tot het sturen van de brief en het daadwerkelijk ontvangen van de coulanceregeling heeft in totaal 6 maanden geduurd.

Voor mij is deze nachtmerrie echt voor goed afgesloten nu.

Ja, ik heb nog steeds geld verloren.
En ja misschien is de zaak straks wel gewonnen tegen Aegon - maar ik ga niet nog een keer 8 jaar zitten hopen op een miracle.

Ik kies eieren voor m'n geld en ben blij dat ik de zaak nu persoonlijk kan sluiten.

Wens iedereen veel succes ermee.

mgroen1
Berichten: 15
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door mgroen1 »

Eventjes een update - het geld is gestort door Aegon.
25% v/d inleg
Je kan proberen meer uit te krijgen maar dan moet je erg veel geduld hebben + je neemt dan het risico dat het huidig voorstel wordt ingetrokken.

Van het moment tot het sturen van de brief en het daadwerkelijk ontvangen van de coulanceregeling heeft in totaal 6 maanden geduurd.

Voor mij is deze nachtmerrie echt voor goed afgesloten nu.

Ja, ik heb nog steeds geld verloren.
En ja misschien is de zaak straks wel gewonnen tegen Aegon - maar ik ga niet nog een keer 8 jaar zitten hopen op een miracle.

Ik kies eieren voor m'n geld en ben blij dat ik de zaak nu persoonlijk kan sluiten.

Wens iedereen veel succes ermee.
Noremac,
dank voor je update.

Persoonlijk vind ik 25% vd inleg niet acceptabel - ik had zelf gerekend om 60 - 75%.
Nogmaals wel goed te horen dat jij er uit bent nu, en het voor jou persoonlijk afgesloten is.

juwita
Berichten: 881
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door juwita »

@Noremac,
Dat was nog eens een lucratief contract voor Aegon.
Eerst betaalde je 8,3% effectief aan rente over een bijna fictieve lening van Aegon, waarvan Aegon alleen circa 20% gebruikte voor de aanschaf van OTC-opties. En waarvan Aegon 80% van het fictieve leenbedrag voor eigen beleggingsdoeleinden gebruikte. Het lijkt erop dat Aegon het uitbuiten van haar klanten werkelijk tot in de perfectie beheerst.

noremac
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 mar 2011 12:35

Re: sprintplan

Ongelezen bericht door noremac »

dat zijn inderdaad de feiten.

Gesloten