LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] eneco

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
Gesloten
vanamsterdam
Berichten: 1
Lid geworden op: 17 okt 2005 18:02

eneco

Ongelezen bericht door vanamsterdam » 17 okt 2005 18:56

:cry:

Betreft: Vordering op mw S. van Amsterdam
Adres : Duivendrechtstraat 16
3089 TD ROTTERDAM
Uw referentie: contractnummer 035052648402AANTEKENEN
De Directie van ENECO – Energie Service B.V.
Postbus 1014
3000 BA ROTTERAM

Amsterdam, 30 september 2005Geachte mevrouw, mijnheer,


Bij deze vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Vanwege een openstaande schuld heeft Eneco mijn nichtje S. van Amsterdam sedert enige maanden afgesloten van gas- en electra levering.
Gelet op de komende herfst- en winterperiode dreigt door gebrek aan verwarming en licht een onbeheersbare situatie te ontstaan, niet alleen voor haarzelf maar ook voor 10-jarige dochter.

Ontstaan van de schuld
Naar ik heb begrepen is de schuld een aantal jaren geleden ontstaan, tijdens haar verblijf op een ander adres in de stadssaneringswijk Spangen. In een situatie van afgebroken naaste bebouwing, een gedeeltelijk bewoond trappenhuis (deels ook al dichtgetimmerd), deuren die niet meer goed afsluiten en binnenwaaiend zwerfvuil, zijn zowel rekeningen van Eneco als verzoeken om meteropneming in ongerede geraakt. Alsdan is door een te lage maandfacturering lange tijd (meerdere jaren) te weinig betaald waardoor zij opeens geconfronteerd werd met een extreem hoge eindafrekening.
Geen misverstand: zij is zelfstandig verantwoordelijk voor meterstanden en betaling. Net zoals de vader van haar dochter maar sinds de breuk in hun relatie is hij niet bereid een (zijn) deel van de schuld te voldoen.
Anderzijds valt mijns inziens ook Eneco het een en ander te verwijten. Door onder deze omstandigheden in een dergelijke buurt te blijven leveren tegen een relatief laag maandbedrag en tegelijkertijd genoegen te nemen met het uitblijven van jaarlijkse registratie van meterstanden waardoor de maandfacturering niet tijdig naar een reëel niveau werd gebracht, heeft Eneco de hoge schuld van ongeveer € 6.000,- weliswaar niet veroorzaakt maar wel mede mogelijk gemaakt en in ieder geval niet verhinderd. Bedrijfseconomisch gezien al niet wenselijk, maar gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Eneco als enige energieleverancier / monopolist mag van Eneco in de gegeven omstandigheden ook verwacht worden dat het meewerkt aan een praktische oplossing.

Huidige situatie
Sedert enige maanden is mijn nichtje afgesloten van iedere gas- en electra levering, de meters zijn verwijderd. Voor de levering (in ieder geval voor het transport) is zij afhankelijk van Eneco.
Indien in deze situatie geen verandering komt, zal zij de komende herfst- en wintermaanden verstoken zijn van licht en warmte. Samen met haar 10-jarige dochter betekent dat koken op een campingbrander en brandgevaarlijk kaarsen op tafel en door het huis. Onnodig om te benadrukken dat dit ernstige gevolgen kan hebben, zowel fysiek als psychisch.
Mijn nichtje heeft voor dit probleem contact gezocht met de Gemeentelijke Sociale Dienst, die aan de deurwaarder die de incasso voor Eneco voor verzorgt, het volgende voorstel heeft gedaan: de helft van de schuld wordt direct door de GSD voldaan, voor de andere helft wordt via de GSD een betalingsregeling getroffen.
In mijn optiek, en op grond van mijn ervaring die uit hoofde van mijn functie heb, een alleszins redelijk voorstel.
Vooruitlopend op deze regeling is de afgelopen vier maanden al € 209,- per maand afgelost op de openstaande schuld, gevoegd bij de € 54,- die al maandelijks wordt ingehouden op de uitkering. Op deze wijze wordt de helft van de schuld direct voldaan en is op de restschuld al een belangrijk gedeelte afgelost !

Incasso en deurwaarder
Over deze zaak heb ik contact gehad met mw Kruidenier van deurwaarderskantoor Pruin & Van de Berg te Rotterdam (dossiernr RNE 0407293). Zij deelde mij kort en bondig mede dat een betalingsregeling niet mogelijk was, de gehele schuld diende betaald te zijn alvorens de levering van energie kon worden hervat.
Zeer vriendelijk, volstrekt helder, en buitengewoon hard en onwrikbaar.
Gelet op de reeds gememoreerde maatschappelijke verantwoordelijkheid van Eneco en rol die Eneco heeft gespeeld bij het ontstaan van de schuld, acht ik deze opstelling onjuist en voorts (uit het oogpunt van inlopen van de schuld) onwenselijk.

Hoe nu verder
Geconfronteerd met bovenstaande situatie zijn er diverse opties:
1. Het zelfstandig her-aansluiten: zo dat al mogelijk is, gevaarlijk en onrechtmatig en derhalve uiterst onwenselijk.
2. Het persoonlijk faillissement aanvragen: waarschijnlijk verwijzing door de RC naar WSNP
3. Verzoek schuldsanering. Voor mijn nichtje minder wenselijk omdat de procedure meerdere maanden in beslag neemt waardoor her-aansluiting nog enige tijd uitblijft. Voor Eneco, naar ik aanneem, minder wenselijk omdat na toekenning twee tot drie jaar afbetaling plaatsvindt van beperkte bedragen waardoor de aflossing minder oplevert dan bovenvermeld GSD-voorstel.

Voorstel
Teneinde de problematiek zo spoedig mogelijk op te lossen stel ik voor dat Eneco alsnog ingaat op het GSD voorstel.
Op deze wijze heeft mijn nichtje weer de beschikking over energie, en heeft Eneco een groot gedeelte van de (zo niet, de gehele) schuld geïncasseerd.

Alternatief
Aanvraag schuldsanering via de WSNP.
Voordeel voor mijn nichtje is dat zij her-aansluiting relatief eenvoudig kan afdwingen en na aflossing over twee of drie jaar bevrijd is van haar restschuld. Nadeel is dat zij nog enige maanden ontstoken blijft van energie, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Verzoek
Ik ben reeds bezig met het (doen) aanvragen van een schuldsaneringsregeling en daarmee met het uitwerken van bovenomschreven alternatief. Gelet op de daarbij omschreven nadelen heeft het echter mijn voorkeur om over mijn voorstel nader met u van gedachten te wisselen. Graag nodig ik u daartoe uit.

Gezondheid en Publiciteit.
Even alle juridische en (bedrijfs)economische argumenten terzijde leggend, moet het mij van het hart dat ik de opstelling van Eneco (of is dat deurwaarderskantoor Pruin & Van de Berg ?) onfatsoelijk en onmenselijk vindt.
Natuurlijk, mijn nichtje moet gewoon haar schulden betalen. Maar om een alleenstaande moeder met kind zonder warmte en licht de winter in te sturen (‘eerst alles betalen’) terwijl Eneco op z’n minst argeloos of zelfs onzorgvuldig is geweest bij het ontstaan van de schuld, is volstrekt onredelijk.
Ik voorzie grote problemen voor de gezondheid van moeder en kind. Voor de daaruit vloeiende schade (voor zover überhaupt te vergoeden of terug te draaien) stel ik u nu reeds aansprakelijk, en ik hoop maar dat in de tussentijd geen echte (brand)ongelukken gebeuren..
Daarnaast ben ik voornemens om in deze zaak de (lokale) publiciteit te zoeken. Laat het publiek dan maar oordelen over het handelen van Eneco. Ik wil u hiermee niet onder onaanvaardbare druk te zetten, maar wil volkomen duidelijk helder zijn over mijn zienswijze dat u het GSD-voorstel niet in redelijkheid kunt afwijzen.

Contact
Ik verzoek u beleefd om een inhoudelijke reactie, op zeer korte termijn. Gelet op de nijpende situatie is een termijn van tien dagen mijns inziens redelijk.
Voor nader overleg kunt u mij bereiken op 020.6799642 of via [email protected]

Onder voorbehoud van alle rechten,

in afwachting van uw reactie,
hoogachtend,

Gast74
Berichten: 7
Lid geworden op: 27 apr 2005 13:40

Re: eneco

Ongelezen bericht door Gast74 » 18 okt 2005 09:25

En, al iets gehoord van de 'heren' van Eneco? Nee zeker! Wel een ontvangstbevestiging ontvangen? Schijnt dit bedrijf ook zo goed als nooit te sturen. Duurt lang hè, bij dit schitterende energiebedrijf?

Mohawkmarcje
Berichten: 16
Lid geworden op: 10 aug 2005 21:44

Re: eneco

Ongelezen bericht door Mohawkmarcje » 21 okt 2005 10:28

Jaja gast, wat zijn het toch ook verschrikkelijk mensen... :roll:

Zelf een beetje rancuneus? Geen gelijk gekregen? En Radar wil ook al geen aandacht besteden op tv? Zielig...

Overigens nogal ongepast om deze brief op een openbaar forum te plaatsen.

Invisibleduck
Berichten: 35
Lid geworden op: 30 sep 2005 08:28

Re: eneco

Ongelezen bericht door Invisibleduck » 21 okt 2005 14:12

Inderdaad nogal ongepast zeg... doe vooral geen moeite prive gegeven te verbergen...

Gast74
Berichten: 7
Lid geworden op: 27 apr 2005 13:40

Re: eneco

Ongelezen bericht door Gast74 » 21 okt 2005 15:43

Zeg Mohawkmarcje, heb jij Eneco al eens aangeschreven? Als je heel veel gedult hebt, krijg je heel misschien eens een berichtje terug van dit bedrijf. Of ik rancuneus ben ten opzichte van Eneco? Nee hoor, dat (nog) niet. Ik zie het helaas nog wel zover komen.

Stel je jezelf eens voor, dat je op 12 augustus 2005 een brief aan de Eneco stuurt en tot op heden niets, nada, naks, zero van dit bedrijf gehoord hebt. Dit, terwijl de brief op 17 augustus 2005 al bij Eneco binnen was (ja, zelf telefonisch gecontroleerd).

Je betaald je elke maand de blubber aan energiekosten (en natuurlijk het dikke salaris van de top van dit bedrijf) en vervolgens, als je ze eens een keertje nodig hebt, geven ze niet thuis. En jij blijft daar natuurlijk heel erg kalm onder......

Overigens heb je met de plaatsing van de brief met persoonlijke gegevens wel gelijk. Dat had inderdaad anders gekunt en gemoeten.

ghanty
Berichten: 1
Lid geworden op: 25 okt 2005 16:37

Re: eneco

Ongelezen bericht door ghanty » 29 okt 2005 21:34

Beste Gast 74,

Ja Eneco is niet zo vlot als het om reageren gaat, zit zelf ook al ruim een week te wachten op antwoord van een mailtje over mijn eindafrekening omdat ik ben overgegaan naar een ander bedrijf maar antwoord krijgen ho maar, en ik vind de reacties erg hard kunnen ze zich de situatie van jouw nichtje dan helemaal niet voorstellen, ik wens je veel sterkte en hoop dat alles toch nog in orde komt,

groetjes

Gesloten