LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Nederlandse Energie Maatschappij

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
Preihoofd
Berichten: 3
Lid geworden op: 19 dec 2007 18:58

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door Preihoofd » 19 dec 2007 21:00

Hier is mijn beloofde korte HowTo om uw zogenaamde ‘overeenkomst’ met de Nederlandse Energie Maatschappij te annuleren door middel van een klachtbrief.

- Deze voorbeeldbrief is gebaseerd op mijn eigen situatie. Pas onderstaande voorbeeldbrief aan uw eigen situatie aan.

- Als u de productvoorwaarden van de Nederlandse Energie Maatschappij als bijlage mee wilt sturen kunt u ze HIER vinden (PDF). Ook staat dezelfde tekst als bijlage in de voorbeeldbrief. (Deze tekst is overgenomen op 19 december 2007)
In deze productvoorwaarden staat ook vermeld dat u binnen 7 werkdagen na bevestiging van aanmelding, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst kunt annuleren. De tekst van dit document kunt u kopiëren en plakken naar uw eigen tekstverwerker of direct uitprinten als u de voorwaarden als bijlage mee wilt sturen bij uw aangetekende klachtbrief.

- Kunt u geen PDF bestanden lezen en heeft u Windows XP, download dan de Adobe Acrobat Reader HIER. U kunt hier ook voor een andere taal of andere besturingssystemen dan Windows XP de Adobe Acrobat reader installeren. Zet eventueel het vinkje uit voor de extra installatie van Photoshop Album Starter Edition als u deze niet wenst te installeren.

- Stuur uw klachtbrief zo snel mogelijk via uw lokale postkantoor aangetekend op naar de Nederlandse Energie Maatschappij. Het adres van de Nederlandse Energie Maatschappij staat vermeld in de voorbeeldbrief. Aangetekend versturen doet u vanwege eventuele bewijsvoering bij een meningsverschil, u krijgt namelijk een verzendbewijs. Bewaar dit bewijs dan ook goed! Aangetekend versturen kost ongeveer EUR 7,- en u kunt de status van uw zending volgen via internet. Vraag in uw postkantoor hoe dit werkt.

- Stuur de klachtbrief ook per e-mail naar onderstaande e-mailadressen en vermeld in deze e-mailversie ook dat u dezelfde klachtbrief ook aangetekend verstuurd hebt.
[email protected]
[email protected]
[email protected]

- Stuur de klachtbrief ook op via het ondergenoemde contactformulier van de Nederlandse Energie Maatschappij zelf. Vul de velden correct in en geef als contactreden aan dat u een klacht indiend. U kunt gewoon de gehele tekst van uw klachtbrief met eventuele bijlagen kopieren en plakken in het veld ‘Opmerking’. Vergeet ook bij deze versie van uw klachtbrief niet te vermelden dat u dezelfde klachtbrief aangetekend verstuurd hebt.
http://www.nlenergie.nl/contact

- En voor alle zekerheid kunt ook bellen met de Nederlandse Energie Maatschappij Afdeling Customer Care. Vraag of uw annulering is bevestigd. Deze afdeling is te bereiken tijdens kantooruren, op telefoonnummer: 0900 - 7307307 (lokaal tarief).

Na het versturen van elke keer maar weer dezelfde klachtbrief via verschillende e-mailadressen, telefoontjes plegen en zelfs een aangetekende klachtbrief opsturen, mag u toch redelijkerwijs verwachten dat uw annulering doorkomt bij de Nederlandse Energie Maatschappij. Het is aan uzelf om hier attent op te blijven, want u heeft slechts 7 werkdagen. Heeft u het vermoeden dat uw klacht niet doorkomt, herhaal dan deze korte HowTo voor alle zekerheid, ook al kost het een paar euro. U kunt hiermee erger voorkomen.

Blijft u problemen ondervinden met dit soort praktijken. Neem dan eens een kijkje op internet op diverse fora en sites over problemen met bedrijven.

Voorbeelden van deze sites zijn:
De Geschillencommissie: http://www.sgc.nl/
De Consumentenbond: http://www.consumentenbond.nl/

Ik hoop medeslachtoffers hiermee van dienst te zijn, zodat zij eventuele problemen met de wervingspraktijken van de Nederlandse Energie Maatschappij snel op kunnen lossen.

In mijn volgende post zet ik een voorbeeldbrief voor het indienen van een klacht. Dezelfde brief heb ik gebruikt bij het indienen van mijn klacht bij de Nederlandse Energie Maatschappij.

Met vriendelijke groet,

Preihoofd
8)
Laatst gewijzigd door Preihoofd op 19 dec 2007 21:10, 2 keer totaal gewijzigd.

Preihoofd
Berichten: 3
Lid geworden op: 19 dec 2007 18:58

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door Preihoofd » 19 dec 2007 21:02

<uw naam>
<straat + huisnummer>
<postcode + woonplaats>
<eventueel telefoonnummer>
<eventueel bankrekeningnummer>


AANGETEKEND


Aan De Nederlandse Energie Maatschappij
Postbus 23064
3001 KB Rotterdam


<plaats opstellen brief>, 19 december 2007


Betreft: ontbinding telefonische overeenkomst.


Geachte heer/mevrouw,

Op 17 december 2007 heb ik, naar het schijnt, een telefonische overeenkomst gesloten met De Nederlandse Energie Maatschappij betreffende de levering van elektriciteit en gas. Deze overeenkomst wil ik echter niet aangaan.

De overeenkomst lijkt tot stand te zijn gekomen na een onduidelijk, doch zeer opdringerig en onaangenaam gesprek met één van uw medewerkers. Ik ben van mening dat mij op slinkse wijze een overeenkomst is ontfutseld door één van uw medewerkers. Het is mij dan ook niet duidelijk op welke gronden u meent met mij een overeenkomst te hebben gesloten. Volgens uw productvoorwaarden (zie bijlage), die ook op uw website gepubliceerd staan, heb ik 7 werkdagen de tijd om deze overeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren. Middels deze aangetekende brief laat ik u weten dat ik van de overeenkomst afzie.

Ik verzoek u vriendelijk, doch dringend:
- dat mijn klacht per direct in behandeling wordt genomen.
- een schriftelijke bevestiging van mijn klacht.
- een schriftelijke bevestiging dat ik afzie van een contract met de Nederlandse Energie Maatschappij.
- dat de Nederlandse Energie Maatschappij uitzoekt met wie ik heb gesproken en stappen onderneemt.
- dat mijn gegevens discreet behandeld worden.
- dat de Nederlandse Energie Maatschappij aan mij terugkoppelt welke acties zij heeft ondernomen.
- dat al mijn gegevens uit de bestanden van De Nederlandse Energie Maatschappij worden verwijderd.

Ik hoop zeer spoedig van u te horen.

Hoogachtend,


<uw naam>
<woonplaats>Bijlage1: Productvoorwaarden De Nederandse Energie Maatschappij

Bijlage 1, blad 1
Productvoorwaarden De Nederlandse Energie Maatschappij
1. Op de levering van elektriciteit en/of gas zijn de ‘Algemene voorwaarden levering kleinverbruikers 2006’ van de Nederlandse
Energie Maatschappij van toepassing. Indien gewenst, worden deze leveringsvoorwaarden op aanvraag gratis toegezonden.
Ze zijn ook in te zien op www.nlenergie.nl. De Nederlandse Energie Maatschappij behoudt zich het recht voor klanten te
weigeren, indien komt vast te staan voor of na de overstap dat de betreffende klant géén kleinverbruiker is.
2. Voor deze overeenkomst geldt een zogeheten afkoelingsperiode. Deze afkoelingsperiode bedraagt 7 werkdagen vanaf het
moment van dagtekening van de bevestiging aanmelding. Binnen deze termijn kunt u de overeenkomst, zonder opgave van
redenen, ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de Nederlandse Energie Maatschappij B.V., Postbus
23064, 3001 KB Rotterdam. Alleen duidelijk leesbare en tot het relevante leveringsadres te herleiden schriftelijke
mededelingen kunnen in behandeling worden genomen. Om verwarring met betrekking tot de termijn te voorkomen,
adviseren wij u een dergelijke mededeling aangetekend te versturen.
3. De klant machtigt de Nederlandse Energie Maatschappij om transportkosten van elektriciteit en/of gas, die zij afdraagt aan
de regionale netbeheerder, te incasseren bij de klant. De overeenkomst wordt afgesloten op het moment van aanmelding.
De looptijd is tenminste 36 maanden na aanvang van de levering van energie en/of gas door de Nederlandse Energie
Maatschappij. Deze ingangsdatum wordt schriftelijk aan de klant bevestigd.
4. De klant machtigt de Nederlandse Energie Maatschappij voor zover nodig tot het opzeggen van zijn overeenkomst tot
levering van elektriciteit en/of gas met zijn voormalige leverancier.
5. De klant betaalt middels een automatische incasso en machtigt de Nederlandse Energie Maatschappij tot automatische
incasso van de energienota’s, tenzij expliciet is gekozen voor betaling middels acceptgiro. Ten opzichte van de automatische
incasso brengt betaling middels acceptgiro méér administratiekosten met zich mee. Klanten die kiezen voor betaling middels
acceptgiro betalen € 2,38 per acceptgiro meer.
6. Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst wordt deze telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd tegen de dan
geldende leveringsprijzen voor elektriciteit en/of gas. Schriftelijke opzegging moet uiterlijk 30 dagen voor afloop van de
overeenkomst door de Nederlandse Energie Maatschappij zijn ontvangen. In geval van voortijdige beëindiging van de
overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas wordt een opzegvergoeding in rekening gebracht aan de klant. De
opzegvergoeding wordt met in achtneming van het tijdstip van beëindiging, als volgt bepaald:
Contractduur Resterende looptijd Opzegvergoeding
1 jaar < 1 jaar 50 Euro
< 1,5 jaar 50 Euro
1,5 – 2 jaar 75 Euro
2 – 2,5 jaar 100 Euro
> 1 jaar
> 2,5 jaar 125 Euro
7. Na rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas door de klant zal de overeenkomst
onder de dan geldende voorwaarden en tarieven doorlopen tot het moment dat de klant is geswitcht naar zijn nieuwe
leverancier, tenzij de Nederlandse Energie Maatschappij voordien de overeenkomst al rechtsgeldig heeft opgezegd.

Bijlage 1, blad 2
Vervolg Productvoorwaarden De Nederlandse Energie Maatschappij
8. Bij verhuizing is de klant gehouden aan de Nederlandse Energie Maatschappij tenminste 20 werkdagen vóór de
verhuisdatum een schriftelijk verhuisbericht te zenden. De overeenkomst voor levering van elektriciteit en/of gas blijft na
verhuizing in stand. De klant is na de verhuizing voor de nieuwe aansluiting het in die regio geldende leveringstarief
verschuldigd, zoals dat geldt op het moment van ingang van de overeenkomst. Voor de onkosten van de verwerking van de
verhuizing wordt eenmalig een vergoeding van € 30,- in rekening gebracht aan de klant.
9. De actuele tarieven voor levering van elektriciteit en gas vindt u op www.nlenergie.nl onder ‘Tarieven’. Het vaste tarief voor
elektriciteit heeft alleen betrekking op het leveringstarief exclusief Energiebelasting, BTW, andere belastingen en kosten die
de regionale netbeheerder in rekening brengt.
10. De ‘laagste prijsgarantie voor verbruik’ geldt slechts voor de leveringstarieven voor verbruik van elektriciteit en gas (dus niet
het vastrecht of andere kosten buiten de energielevering). Om gebruik te kunnen maken van de terugbetaling van het
dubbele verschil, dient het ‘concurrerende’ aanbod te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Er dient sprake te zijn van een aanbod voor zowel elektriciteit als gas;
• Er dient sprake te zijn van een vergelijkbaar aanbod: 3 jaar vaste elektriciteitsprijs en variabele gasprijs, 100% groen;
• Er mag geen sprake zijn van ‘actietarieven’ die niet de reguliere tarieven van de betreffende leverancier representeren;
• Het ‘concurrerende’ aanbod moet gelden voor dezelfde maand waarin het aanbod van de Nederlandse Energie
Maatschappij is gedaan;
• De ‘laagste prijsgarantie voor verbruik’ geldt slechts voor klanten met een elektriciteitsverbruik lager dan 10.000 kWh per
jaar;
• De berekening van het verschil wordt gemaakt op basis van de totale leveringskosten over het aantal maanden van uw
resterende contractperiode met een maximum van 12 maanden.
11. De Nederlandse Energie Maatschappij heeft het recht de levering van elektriciteit en/of gas aan de klant aan een andere
vergunninghoudende leverancier over te dragen, mits op voor de klant gelijke condities. Door middel van deze
overeenkomst geeft de klant terzake van deze contractoverneming op voorhand toestemming aan de Nederlandse Energie
Maatschappij, deze in zodanig geval tot stand te brengen.
12. De Nederlandse Energie Maatschappij gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens voor het tot stand brengen en
het uitvoeren van de overeenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van marketing. Ook kan de Nederlandse Energie
Maatschappij deze gegevens gebruiken om klanten persoonlijk te informeren over voor hen relevante producten en
diensten. Wanneer er geen prijs gesteld wordt op informatie over producten en diensten dan kan de klant dit schriftelijk
melden bij de Nederlandse Energie Maatschappij, Postbus 23064, 3001 KB Rotterdam.
13. Bij strijdigheid tussen deze Productvoorwaarden en de ‘Algemene voorwaarden levering kleinverbruikers 2006’ prevaleren
de Productvoorwaarden.
De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24368825.

josephina
Berichten: 3
Lid geworden op: 19 dec 2007 21:31

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door josephina » 19 dec 2007 22:16

Nou ik wil ook wel even kwijt dat we door de NEM zijn benaderd.
En wel tot 2 keer toe.De eerste keer deed mijn man er nogal lacherig over, vroeg zelfs aan de dame van het Call centre, of ze er wel schik in had.Nee, ze had een erg leuke baan,kwam met allerlei mensen in contact, en was zeer tevreden.
Ze bleef maar haar verhaaltje, of riedeltje herhalen, natuurlijk er moest wat opgenomen worden, en ze zat maar te hameren op dat ene woordje ja.
Uiteindelijk zijn we de volgende dag teruggebeld,waarschijnlijk omdat het hoofdstuk nog niet afgerond was. De informatie lag klaar voor verzending, en na een ja en een bankrekeningnummer(stom,stom) was de zaak zo gepiept.Nou dus afgelopen vrijdag schrikken geblazen,daar was dan ons contract, niks geen informatiepakket.
En wat denk je,er zat zelfs een staatslot bij!!!!
Nu ik zou haast ontploffen, KAN DIT ZOMAAR??? Alles nog maar even doorgenomen, en direct de volgende morgen een aangetekende brief de deur uit gedaan, met het staatslot erbij natuurlijk.Ik heb stiekum nog even gedacht het nummer te noteren...........wie weet...zou ik op een andere manier in wat BETERE prijzen vallen.
Nee, toch maar niet gedaan........nou en vandaag is daar de brief aangekomen, de boel is geannuleerd, heb even telefonisch gecheckt,
,en ik heb al een mailtje gekregen, waarin de bevestiging van de annulering nogmaals is gegeven. Nu wacht ik nog op de schriftelijke bevestiging.Na dit alles kan ik alleen maar zeggen BAH BAH BAH, en ik vraag me af of dit eigenlijk allemaal zomaar kan!!!
Het arme kind van het Call centre, krijgt een waarschuwing, en ziet alweer wat van haar vergaarde bonussen in rook opgaan! Ik vraag me af,na het lezen van alle reakties hier, of ze uberhaupt nog wel wat overhoudt?Kan nooit veel zijn, maar dat kan ook niet met zo'n bedrijf,daar wil toch geen mens klant zijn !!!!
Groet Josephina

gross
Berichten: 1
Lid geworden op: 20 dec 2007 17:37

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door gross » 20 dec 2007 17:52

Hallo allen, ik wilde u even mededelen dat ik ook vorige week woensdag de 12e werd gebeld door de NEM en door een indringende persoon overgehaald uiteindelijk na diverse garanties dat het geen kwaad kon en dat ik nergens aan vast zat een bandje in te spreken.
later die avond heb ik alle reacties gelezen op dit forum en had direct spijt als haren op mijn hoofd, meteen op hun website aangegeven dat ik er toch niet mee accord ging maar daar had ik natuurlijk nog geen antwoord op.
De volgende dag belde een andere "manager"die vertelde mij dat de opnames van het bandje mislukt waren en of ik dat opnieuw wilde doen. NIET dus de mevrouw afgewimpeld en dacht dat ik er vanaf was. Zaterdag echter viel er toch een contract bij ons in de bus, .............dacht ik nou mij krijgen ze niet dus heb ik een klachtenbrief aangetekend naar beide adressen in de folder gestuurd.
ik kreeg echter ook al een email dat ze het jammer vonden at ik er vanaf zag maar dat ze dat wel respecteerden bla bla bla. en dat ik mijn adres en telefoon nummer gegevens moest sturen om het terug te draaien en ik zou een schriftelijke bevestiging krijgen daarvan.
En ik moet zeggen uiteindelijk is dat netjes gebeurt zelfs zonder dat de aangetekende brieven bij hun konden zijn. ik heb een schriftelijke bevestiging en ben er nu vanaf denk ik.
Wat ik hiermee als conclusie wil vertellen, dat ze dit forum waarschijnlijk ook lezen en daaruit kunnen leren dat hun verkoop anders moet ze zijn uiteindelijk wat goedkoper niet veel zeker geen 25% zoals ze beloven maar wel wat.
ik wil ook iedereen bedanken dat ze in dit forum zaken delen en dat iedereen er wijzer door wordt ook NEM .

groeten Willem

vrouwtje38
Berichten: 41
Lid geworden op: 16 okt 2007 17:15

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door vrouwtje38 » 20 dec 2007 20:30

ze leren er echt niks van hoor!vraag me af hoeveel mensen al een klacht bij de geschillencommissie hebben lopen,en daar zijn ze zich ook nietbeter door gaan gedragen! hebben ze ook s...t aan!
ze gaan gewoon door met hun asiociale gedrag tot ze failliet zijn!
niet alleen met de telefonische verkoop word je erin geluisd,ook met andere zaken liegen de callcentermedewerkers,en ik ben daar slachtoffer van!
redelijk bedrijf! ben je wel goed snik!

josephina
Berichten: 3
Lid geworden op: 19 dec 2007 21:31

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door josephina » 20 dec 2007 23:21

Hallo allemaal,
Nu ,ik had vandaag de schriftelijke bevestiging van de annulering!!!!
PPPfffffffffff, een hele zorg minder, dat kan ik jullie wel vertellen.
Ik zal nog wel de komende tijd m'n bankrekening in de gaten houden of ze toch niet stiekum..................................................................
je weet wel!!!
Ik denk dat ik nog wel verder ga, het is toch van de zotte dat je door middel van en telefoongesprek ergens aan vast kan komen te zitten!!!
Nee, een handtekening is er niet meer bij, opnames maken mag allemaal zomaar, dit is je puurste oplichterij, en anders niet.
groet Josephina.

chinese muur
Berichten: 1
Lid geworden op: 21 dec 2007 23:36

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door chinese muur » 22 dec 2007 01:07

Ik ben woensdag jl. door de NEM telefonisch benaderd. Ze deden zich voor als Essent. Goedemiddag, u spreekt met Essent! Wij gaan samenwerken met Nuon en NEM (NAM) (haast niet te verstaan) en kunnen u tegen inkoopprijs gas/electra leveren. Ik heb wel 3x gevraagd tijdens het gesprek of ze van Essent waren. Het antwoord was telkens ja. Na afloop van het gesprek zat het me toch niet lekker en heb ik Essent gebeld met de vraag of ze op het moment zo'n actie hadden. Nou ze wisten van niks, wel hadden ze al veel meer klachten over deze oplichters! Ik ben toen maar eens op internet gaan kijken en kwam terecht bij de Radarsite. HenkA heeft in zijn reactie een aantal emailadressen genoemd en daar heb ik direct een boos bericht naar toegezonden. Ik kreeg bericht terug met de mededeling dat ik over 10 dagen wel iets zou horen. Dat is dan mooi te laat. Dus maar weer een email gezonden dat ik direct bericht terug wou want anders zijn m'n 7 dagen voorbij. Tot mijn verbazing had ik de volgende dag bericht. Met de mededeling dat de bewuste medewerker waar ik mee heb gesproken een laatste waarschuwing krijgt voor zijn gedrag en dat ze me bedanken voor mijn email waarin ik aangeef mijn aanmelding bij de NEM te willen annuleren. Hoezo aanmelding? Ik zou alleen info krijgen met een bedenktijd van 7 dagen. (werkdagen?) Ze sluiten af met de zin: U zult het welkomstpakket van de NEM ontvangen, maar daarna zult u ook een schriftelijke bevestiging van uw annulering ontvangen. Wat moet ik hier nu weer van denken? Ja het zal mekaar wel gekruist hebben. Nou ja, ik heb in ieder geval bewijs op email.
Ik heb tussendoor ook nog even naar hun kantoor gebeld met de vraag of ik in hun klantenbestand voorkom. Volgens dit figuur niet, maar wat ze daar zeggen kun je niet echt vertrouwen. Aan het eind van het gesprek heb ik gezegd dat ik het gesprek op had genomen. Waarop die vent zei: weet u dat dit strafbaar is? Ik zei daarop: waar haal jij het gore lef vandaan! Strafbaar! Er is er maar 1 hier die strafbaar zijn en dat is de NEM. Vuile oplichters! Zelf wel opnemen, wat een stel imbo's daar zeg. HenkA, nog bedankt voor de tip!

peter.t
Berichten: 25
Lid geworden op: 02 nov 2007 12:15

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door peter.t » 22 dec 2007 21:47

Heeft iemand het tegenrekeningnummer van de NEM? Dan kun dat nummer doorgeven aan je bank en het al op voorhand laten blokkeren.

D. uit H.
Berichten: 1
Lid geworden op: 21 dec 2007 20:39

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door D. uit H. » 22 dec 2007 22:43

Henrie42

Ik heb zelf geen gesprek opgenomen maar kan het wel, op mijn mobieltje zit een opnamefunctie waarmee je kan opnemen.

Kijk, ik kan de betaling van de NEM wel terughalen maar ja, dan sluiten ze me straks af. Ik heb het gemeld bij de Geschillencommissie en betalen zou ik sowieso al moeten. Ik heb geen idee hoe het nu wordt afgehandeld maar ik denk dat de Geschillencommissie met een soort boetesysteem gaat werken. Bijvoorbeeld per dag dat ik niet teruggeswitched ben EUR 50,- boete ofzo, ik weet het niet. Als ik iets hoor dan laat ik het jullie meteen weten.

Henri42
Berichten: 2980
Lid geworden op: 09 okt 2006 11:08

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door Henri42 » 23 dec 2007 14:09

een vreemd verhaal, daar kan zelfs Oxxio geen touw aanvast knopen, afsluiten gebeurt zomaar maar niet D uit H ( Helmond ?),

automatische afboekingen levert veel bronnen van ergernis op, neem de betalingen in eigen beheer,dan valt achetaf ook niets te klagen.(*-*)

konravi
Berichten: 1
Lid geworden op: 27 dec 2007 19:17

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door konravi » 27 dec 2007 19:25

Ik had dus net ook een medewerker(ster) van de NEM aan de telefoon. Dat ik via internet had aangegeven over te willen stappen.... :?

Ze heeft een aantal heel lange verhalen gehouden (waar ik weinig van gehoord heb, want ik zocht via dit forum naar ervaringen over ze ;)) waar ik alleen steeds "Energie tegen INKOOPSPRIJS" hoorde.

Nadat ik 3 keer beleefd had afgeslagen EN elke keer een reden moest opgeven waarom ik niet wou overstappen... :roll: Heb ik haar maar gezegd dat ik niet ging overstappen en dat ik dus ook nu ging ophangen. Toen gaf ze zich eindelijk gewonnen (kon ook niet anders... :twisted: ). Maar goed, ik ben heel tevreden met mijn leverancier (Greenchoice) dus doe lekker helemaal niets!!

EZee
Berichten: 1
Lid geworden op: 29 dec 2007 17:38

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door EZee » 29 dec 2007 17:52

Aan alle gedupeerden van de N.E.M.,

Klagen (en proberen onderling elkaar de loef af te steken) op forums heeft niet zo veel zin, behalve dan dat potentiele slachtoffers gewaarschuwd worden. De enige manier om iets te ondernemen is de Wet te volgen. Zie bijvoorbeeld http://www.wetboek.net/nl/BW7/46c.html en http://www.wetboek.net/nl/BW7/46d.html. Hierin staan een aantal handige bepalingen waarop je je kunt beroepen om onder een zgn. overeenkomst met de NEM uit te komen.
Zo wordt bijv. bij de diverse vormen van colportatie geen prijs afgegeven voor aangeboden zaak (art. 46c.c).

Doe er je voordeel mee!

k!m
Berichten: 1
Lid geworden op: 03 jan 2008 14:32

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door k!m » 03 jan 2008 14:36

Ik ben ook zo stom geweest om het hele verhaal aan te horen en ze info te laten sturen. Er werd gezegd dat ik makkelijk telefonisch of per email kon annuleren. Niet dus. Zag dit forum gelukkig op tijd en heb op tijd een aangetekende brief gestuurd. Kreeg net de annuleringsbevestiging. Pfff, wat een opluchting. Dus mijn ervaring is dat ze niet moeilijk doen als je op tijd bent. Succes allemaal!

Co Dekker
Berichten: 1
Lid geworden op: 04 jan 2008 14:36

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door Co Dekker » 04 jan 2008 14:47

Ik kreeg zojuist iemand van de NEM aan de lijn met een zeer aantrekkelijk aanbod: 25% lagere rekening, 3 jaar geen prijsverhoging, laagste prijsgaratie waarbij als ze toch niet de goedkoopste zouden zijn het verschil dubbel terugbetaald zou worden. Ik vroeg toen of ik al deze zaken opgestuurd zou kunnen krijgen. Dat was geen probleem. Ik moest alleen een bandje inspreken waarin ik alles zou bevestigen. Ik vond dat raar en zei toen dat ik dat niet wilde. De verkopen zei dat het echt nodig was en dat ook de consumentenbond er achter stond.
Toch heb ik niets ingesproken en toen ging de hele overstap niet door. De verkoper zei nog wel dat ik mij ook via internet kon aanmelden.
Via Google kwam ik toen op deze site en toen was ik erg blij dat ik niets had ingesproken. De verkoper had het niet gehad over een boete van de Nuon.
Ik was er bijna ingestonken. Ik moet nooit meer twijfelen: Nooit telefonisch zakendoen!

miralori
Berichten: 1
Lid geworden op: 04 jan 2008 17:41

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door miralori » 04 jan 2008 20:51

Even ter informatie: de NEM is nog steeds actief met dezelfde smoes, voor mij met de NUON. Kreeg vanmiddag een man aan de telefoon, die nooit gezegd heeft namens wie hij belde, maar wel een fijne boodschap voor me had: de NUON is een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Energie Maatschappij en daarom kunnen "wij" u nu energie tegen inkoopsprijs aanbieden, wel 24% goedkoper. Zonder iets te vermelden over een overeenkomst of informatiepakket ging hij vervolgens vissen naar mijn gegevens. Toen ik mijn geboortedatum niet wilde vertellen (uiteraard niet, want dit wordt vaak als identificatie gebruikt), werd het gesprek abrupt afgebroken. Er werd niet gezegd, maar wel gesuggereerd dat er namens NUON gebeld werd en uit dit forum werd me wel duidelijk wat een onfrisse club dit is. Pure misleiding.

Divi49
Berichten: 1
Lid geworden op: 05 jan 2008 16:49

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door Divi49 » 05 jan 2008 17:02

Ook ik werd enige tijd geleden gebeld door de NEM. Ik heb gevraagd of men mij documentatie kon toezenden. Nou, dat kon. Men vroeg allerlei gegevens en uiteindelijk ook mijn bankrekening nummer. Dat ik heb geweigerd te geven. De documentatie heb ik nooit ontvangen. Na enkele weken werd ik opnieuw gebeld en bleef men doorzeuren, waarom ik niet op hun fantastische aanbod wilde ingaan.
Zelfs toen ik zei, dat we het gesprek beter konden beëindigen, wist men van geen ophouden. Telefoonterreur van de eerste orde!!

R. J.
Berichten: 1
Lid geworden op: 05 jan 2008 20:14

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door R. J. » 05 jan 2008 20:17

Ook ik ben gebeld door de N.E.M. Ik heb mij ook een mooi informatiepakket (aanmelding) laten opdringen. Gelukkig heb ik binnen de afkoelperiode kunnen annuleren nadat ik op de N.E.M. heb gegoogled. Wat een oplichters zijn het, met hun agressieve manier van verkopen. Om nog maar te zwijgen over de leugens die worden verteld (doen alsof ze van NUON zijn). Snap ook nog steeds niet waarom ik mijn gegevens heb gegeven en niet gewoon de hoorn er heb opgelegd.

Een e-mail + aangetekende brief binnen 7 dagen was gelukkig genoeg om er zonder gezeur van af te komen!

Krvandam
Berichten: 1
Lid geworden op: 07 jan 2008 15:44

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door Krvandam » 07 jan 2008 16:00

Naar aanleiding van een telefoontje van iemand van de NEM heb ik een bevestiging aanmelding gekregen. De meneer zei dat wij bij de Nuon zaten en ik reageerde ontkennend waarop hij vroeg bij welke dan. Stom dat ik toen onze leverancier noemde, want het gesprek werd meteen afgebroken. 3 dagen later had ik de bevestiging binnen. Ik heb een aangetekende brief gestuurd met ontvangstbevestiging. Ik vraag me af of wij als consument deze kosten kunnen verhalen op de NEM. Ik heb mijn leverancier gebeld (7 minuten tegen €0,15 per minuut), maar zij kunnen niets doen. Zelfs wanneer ik aangeef wel bij hun te willen blijven, kan de andere leverancier mijn contract zo beïndigen. De aangetekende brief kostte mij €7,80. En de benzine naar het postkantoor? Ook zou ik graag alle tijd die mij dit geintje gekost heeft, vergoed willen zien. Voorals nog ga ik ervan uit dat ik hier zonder gezeur vanaf kom, maar ik zou graag met meerdere mensen de kosten willen verhalen. Misschien houdt het dan op.

diamondvoodoo
Berichten: 177
Lid geworden op: 22 dec 2007 14:20

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door diamondvoodoo » 07 jan 2008 21:56

Hoi krvandam...

Bespaar je de moeite en telefoonkosten. Al je energie en kosten krijg je niet terug. Ze lopen alleen maar op. De huidige energieleverancier kan het helaas niet tegenhouden, je zult het zelf binnen 7 werkdagen moeten annuleren wat je dus hebt gedaan. Zorg dat je daarvan een bevestiging krijgt en houd het vooral goed in de gaten.

zeertevredenklant
Berichten: 2
Lid geworden op: 08 jan 2008 13:05

Re: Nederlandse Energie Maatschappij

Ongelezen bericht door zeertevredenklant » 08 jan 2008 13:24

Ik begrijp niet waar U het vandaan haalt om te zeggen dat de nederlandse energiemaatschappij de duurste is,alleen het vastrecht is het duurste.(maar de besparing is echt enorm,wij kunnen dit jaar een keer extra op vakantie)
Evenals die zogenaamde verborgen bandopnames.Mensen dit is Uw eigen fout.Bij ons is er duidelijk gezegd dat er een bandopname plaats zou vinden en deze werd van te voren keurig met mij doorgenomen.
Op het moment dat de bandopname startte kon ik op alles ja antwoorden.Er werd duidelijk gevraagd of ik ervan bewust was over te stappen van energieleverancier,en ik heb hier ja op gezegd.Volgens de zeer vriendelijke mevrouw van de NEM zijn alle bandopnames gelijk en kan hier niet mee geknoied worden.Alles wat er op die bandopname gezegd werd kreeg ik 5 werkdagen later keurig zwart op wit en er zat zelfs een garantiecertificaat bij met de laagste prijsgarantie.
Wij zijn niet van die mensen die gauw beslissen maar we zijn zeer vriendelijk te woord gestaan en er werd ons helemaal niks opgedrongen.Ik heb gisteren radar gezien en wat ben ik blij dat ik bij het NME zit.Want de grootste oplichters zijn diegene met de grootste namen.En het NME zal U nooit belazeren dat hebben wij vanaf 2006 wel ervaren.Onze familie zit ook bij het NEM en ook zij hebben nooit problemen gehad,alleen maar voordeel.

En als mijn informatie goed is stuurt het NEM geen informatiepakketten want hun doen niet aan reclame.Er is mij verteld dat het NEM zo de laagste kan blijven want reclame en commercials kosten veel geld en daar betaald de klant dan voor.
Ons is destijds verteld dat wij een welkomsmap inclusief overeenkomst konden krijgen en als we niet akkoord gingen konden we dit binnen 7 werkdagen annuleren door dit terug te sturen.
Ik maak mij erg boos hierover omdat U mensen waarschijnlijk niet goed luisterd en hoogstwaarschijnlijk deze sensatiebron geweldig vind,want dat is het,want alle bandopname's zijn op tv geweest en ik vind dat het NEM een rectificatie verdient,want als er 1 energieleverancier hier in nederland is die zich aan zijn/haar woord houdt is het wel het NEM.
Wij zijn al bijna 2 jaar klant en we hebben nooit geen ellende gehad.
Lees dit maar eens goed na en weet wat U zegt!! Speculeer niet op dingen die niet bestaan maar bel desnoods de NEM zelf(weet even geen nummer) maar dat kunt U zelf wel uitzoeken.
leg de tarieven maar een bij elkaar en reken het dan maar uit.IK kan het iedereen aanraden.Ik help mee aan het milieu en wordt daar rijkelijk voor beloont want per jaar scheelt het ons ruin 500 euro!!
Ik wens U allen veel succes,dit was mnijn ervaring en helaas voor U heb ik dus een goede ervaring hiermede.

Gesloten