LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] definitie MLM

Vragen of opmerkingen over mulit level marketing kan je hier kwijt.
S. ;-)

definitie MLM

Ongelezen bericht door S. ;-) » 20 mar 2006 12:57

Bestaat er een definitie van MLM?

Dat vraag ik me af na het lezen van verschillende berichten.
Het is me duidelijk dat iedere firma die volgens de MLM methode werkt hier een andere draai aan geeft, maar wat maakt nou dat men een werkwijze tot Multi Level Marketing kan rekenen?

Vr. groet, S.

So be it
Berichten: 3861
Lid geworden op: 04 mar 2006 12:07

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door So be it » 20 mar 2006 22:15

Bestaat er een definitie van MLM?

Dat vraag ik me af na het lezen van verschillende berichten.
Het is me duidelijk dat iedere firma die volgens de MLM methode werkt hier een andere draai aan geeft, maar wat maakt nou dat men een werkwijze tot Multi Level Marketing kan rekenen?


Denk dat je zou moeten kijken naar wat de rechterlijke macht er van vindt.

Er zijn bijvoorbeeld uitspraken dat er niet betaald mag worden voor het ''werven''...... Dat wordt algemeen beschouwd als een piramidespel.

Een organisator van een piramide systeem trachte in een hoger beroepzaak, dienende bij de Hoge Raad, tegen zijn veroordeling vanwege handelen in strijd met de wet op de kansspelen, aan te voeren bezig te zijn gewesst met MLM.

De Hoge Raad, wist daar wel raad mee en het beroep werd verworpen.

De Wet op de kansspelen is bij Wet van 14 mei 1998 (Stb. 298) gewijzigd. Sindsdien luidt art.1a als volgt:

"1. Onder een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, onder a, wordt tevens begrepen het piramidespel.
2. Onder het piramidespel wordt verstaan een gelegenheid waarbij deelnemers een goed afgeven of een verplichting aangaan teneinde daaruit een voordeel te verwerven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van een goed of het aangaan van een verplichting door latere deelnemers."

De Memorie van toelichting omschrijft het piramidespel aldus 2)

"Deelnemers aan een piramidespel moeten trachten door middel van een opschuifsysteem aan de top van de piramide te komen. De meeste piramidespelen kennen verschillende niveaus. Op ieder niveau werft iedere deelnemer één of meerdere nieuwe deelnemers, of worden deze deelnemers geworven door andere deelnemers of organisatoren van het piramidespel. Een nieuwe deelnemer betaalt een bepaald bedrag aan de deelnemer die hem geworven heeft en/of aan deelnemers of organisatoren die zich hoger in de piramide bevinden. Nadat de nieuwe deelnemer zelf weer nieuwe deelnemers geworven heeft, of deze door andere deelnemers of organisatoren geworven zijn, of soms nadat de opvolgende nieuwe deelnemers op hun beurt weer nieuwe deelnemers geworven hebben, of deze door andere deelnemers of organisatoren geworven zijn, krijgt hij zijn inleggeld, geheel, gedeeltelijk of vermeerderd met een bepaald bedrag terug. Hoewel er verschillende varianten van het piramidespel bestaan, hebben zij alle gemeen dat het te verwerven voordeel afhankelijk is van nieuwe deelnemers die op hun beurt weer geld inleggen."

De vraag wat een piramidespel is dient dus te worden beantwoord aan de hand van de omschrijving daarvan in art. 1a lid 2 Wet op de kansspelen (Wks). De memorie zet vervolgens het piramidespel af tegen bepaalde verkoopmethoden waarnaar ook de verdediging heeft gewezen. Het gaat bijvoorbeeld om zgn. multilevel marketing. De memorie merkt hierover op 3)

"Naast het piramidespel zoals hierboven uiteengezet, bestaan er verkoopmethoden die in bepaalde opzichten gelijkenis vertonen met piramidespelen. Deze verkoopmethoden zijn bekend onder de naam "multilevel marketing" of "netwerk marketing". Deze verkoopmethoden of vorm van marketing vallen niet onder de definitie van het begrip piramidespel en zijn derhalve niet verboden onder het regime van de Wet op de kansspelen. Bij deze vorm van marketing verwerft de koper van een product het recht om zelf ook bepaalde produkten te verkopen waarmee hij een bonus, een provisie of een percentage van de omzet kan verwerven. Hetzelfde geldt voor de opvolgende kopers. Qua structuur vertoont multilevel marketing gelijkenis met een piramidespel. Het doel van deze vorm van marketing is echter wezenlijk anders dan het doel van een piramidespel. Multilevel marketing is een verkoopmethode. Een te verwerven voordeel in de vorm van een bonus, provisie of omzetpercentage dient om de verkoop van de betreffende producten te bevorderen en vormt derhalve onderdeel van het verkoopsysteem.
Bij multilevel marketing is geen sprake van het betalen van een bepaald bedrag uitsluitend teneinde het recht tot deelname aan een organisatie of het recht tot het werven van nieuwe deelnemers/kopers te verkrijgen, maar staat de verkoop van producten centraal. De deelnemer koopt produkten in voor een reële prijs, teneinde ze met winst te verkopen. In tegenstelling tot bij een piramidespel is er sprake van koop in de zin van artikel 7:1 BW. De afnemer betaalt niet voor deelname, maar voor het product. De afnemers die geen producten willen of kunnen verkopen worden derhalve niet benadeeld.
Gezien het bovenstaande is er geen reden multilevel marketing te verbieden zolang het gebruikt wordt als een methode om producten te verkopen."

Naar aanleiding van vragen van leden van de Tweede Kamer hoe het piramidespel van dergelijke verkoopmethodes was te onderscheiden merkte de minister op dat het wettelijk verbod niet uitsluitend was afgestemd op de verschijningsvorm maar tevens op doel en inhoud.(4) De minister ging daarbij nog in op de Britse Fair Trading Act 1973, die ook de multilevel marketing strafbaar stelt, maar wel onder voorwaarden 5)

"De strafbaarstelling in de Britse wetgeving is gekoppeld aan bepaalde elementen van een "trading scheme". Er moet sprake zijn van betalingen ten gunste van de organisator of een andere deelnemer in een "trading scheme", waarbij de betalende partij wordt overgehaald tot het doen van die betalingen door het vooruitzicht dat hij door nieuwe deelnemers te introduceren zelf weer geld of andere voordelen zal ontvangen. Met andere woorden, het gaat om een betaling teneinde daarmee een voordeel te verwerven dat afhankelijk is van de deelname en betaling door latere deelnemers. Hieruit volgt dat in de Britse wetgeving hetzelfde uitgangspunt is gekozen als in het wetsvoorstel."

En in antwoord op de vraag of alle malafide praktijken aldus zouden zijn gedekt antwoordde de minister bevestigend 6)

"Op het moment dat een deelnemer aan een piramidespel geld inlegt, verwerft hij geen voordeel, doch slechts de kans op voordeel in de toekomst. Dat mogelijkerwijs te behalen voordeel is echter afhankelijk van de inleg door latere deelnemers. Is er echter sprake van de verkoop van producten tegen een reële prijs, dan is er geen sprake van een piramidespel."

So be it

http://tinyurl.com/r5vsf

Elrond Telrunya
Berichten: 29
Lid geworden op: 02 mar 2006 20:13

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door Elrond Telrunya » 21 mar 2006 08:45

AMEN!!

Elrond 8)

So be it
Berichten: 3861
Lid geworden op: 04 mar 2006 12:07

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door So be it » 21 mar 2006 09:52

Hallo,

Daarnaast ben ik van mening dat veel bedrijven er een loopje mee nemen door vervolgens de mensen te verleiden een grote voorraad inééns af te nemen, die daardoor een grotere korting en een titel krijgen, één jaar lang...... en vervolgens de ''handel'' weer dóór mogen verkopen aan hun mensen (en ongetwijfeld ook wel klanten)!

Ik persoonlijk denk dat dat, onterecht, sommige mensen de indruk geeft dat men ''rijk'' kan worden door te investeren.

Zoals sommige critici zeggen..... Erg ondoorzichtig.
En terecht.

So be it

Elrond Telrunya
Berichten: 29
Lid geworden op: 02 mar 2006 20:13

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door Elrond Telrunya » 21 mar 2006 11:50

Hallo,

Daarnaast ben ik van mening dat veel bedrijven er een loopje mee nemen door vervolgens de mensen te verleiden een grote voorraad inééns af te nemen, die daardoor een grotere korting en een titel krijgen, één jaar lang...... en vervolgens de ''handel'' weer dóór mogen verkopen aan hun mensen (en ongetwijfeld ook wel klanten)!

Ik persoonlijk denk dat dat, onterecht, sommige mensen de indruk geeft dat men ''rijk'' kan worden door te investeren.

Zoals sommige critici zeggen..... Erg ondoorzichtig.
En terecht.

So be it
Daar ben ik ook mee eens. Als men kijkt dat er daardoor mensen zijn die een lening aangaan om dit te doen. Ze werken zich zo in de nesten.

Gelukkig zijn er ook bedrijven die dit niet stimuleren. Meestal is zo.n stimulans niet vanuit het bedrijf maar vanuit de sponsor. Deze "verdient" dan meteen een groter commisiebedrag over deze inkoop. Ze vergeten daarbij dat de volgende maand of maanden er van deze downliner geen commisies meer verdient worden en hun "residueel" inkomen opeens geslonken is.

Ik heb liever downliners die weten hoe ze weten iets te verkopen en die willen leren hoe te netwerken. Er zijn bij mij ook mensen geweest die in 1 keer een grote voorraad hebben ingekocht omdat ze die hoge kortingspercentage interessant vonden. De meesten raakten hun voorraad gelukkig binnen 1 maand weer kweijt omdat ze geleerd hebben hoe te verkopen.

Elrond 8)

S. ;-)

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door S. ;-) » 21 mar 2006 12:50

Gelezen.

Bedankt, is duidelijk.

Nu kun je denken dat malafide bedrijven deze
methode als dekmantel gebruiken voor het opzetten van een piramide-spel.
Als argument zal men aanvoeren dat het puur
om de verkoop gaat om maar binnen de wet te kunnen opereren.

Dus een definitie ( kernachtige samenvatting)
zou duidelijk moeten ondervangen wanneer je met een MLM- organisatie
te doen hebt en wanneer met een verkapt piramide-spel.

" MLM is een soort besloten inkoop/verkoop groep,
waarbij winst maken met verkoop voorop staat,
en een ieder de vrijheid heeft om binnen een opzegtermijn
kosteloos lidmaatschap op te zeggen.
Instapgelden moeten in verhouding staan met het
te verkopen product en reële haalbare winst."

Jullie lezen het al; ik zit niet in het zakenleven.
Dit is maar een voorzetje... :)

Groet, S.

So be it
Berichten: 3861
Lid geworden op: 04 mar 2006 12:07

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door So be it » 21 mar 2006 13:42

Bedankt, is duidelijk.

Nu kun je denken dat malafide bedrijven deze
methode als dekmantel gebruiken voor het opzetten van een piramide-spel.
Als argument zal men aanvoeren dat het puur
om de verkoop gaat om maar binnen de wet te kunnen opereren.

Dus een definitie ( kernachtige samenvatting)
zou duidelijk moeten ondervangen wanneer je met een MLM- organisatie
te doen hebt en wanneer met een verkapt piramide-spel.

" MLM is een soort besloten inkoop/verkoop groep,
waarbij winst maken met verkoop voorop staat,
en een ieder de vrijheid heeft om binnen een opzegtermijn
kosteloos lidmaatschap op te zeggen.
Instapgelden moeten in verhouding staan met het
te verkopen product en reële haalbare winst."

Jullie lezen het al; ik zit niet in het zakenleven.
Iets dergelijks.
Blijft een kwestie van gezond verstand, zoals alle zaken.
So be it

mlmangel
Berichten: 1820
Lid geworden op: 19 dec 2005 21:05
Contacteer:

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door mlmangel » 30 apr 2006 16:43

De vraag was hoe MLM te omschrijven. Zeer opvallend dat So Be It er een hele uitleg bij haalt om aan te geven dat MLM niet gelijk is met pyramidespelen. Gek toch, dat SBT over pyramide verkoop praat...


MLM creëert hoge en onrealistische verwachtingen door:

- het verstrekken van informatie die een vertekend beeld geeft van de waarde van de diensten,

- het verstrekken van informatie die een vertekend beeld geeft van de werking van de producten,

- het verstrekken van informatie die een vertekend beeld geeft van de mogelijkheden van netwerkmarketing.

MLM bedrijven doen dit door:

- het aanhalen van uitspraken van personen die er commercieel voordeel bij hebben de producten in een positief daglicht te plaatsen, waarbij deze personen verhullen dat ze er een comercieel voordeel bij hebben,

- het aanhalen van studies die geen verband hebben met de producten die ze verkopen,

- belangenverstrengeling van verstrekkers van "onafhankelijke" informatie die ook de producten verkopen,

- het creëren van een sfeer die potentiële kopers onder druk zet om te kopen,

- het creëren een kunstmatig groepsgevoel,

- personen die niet weten hoe te verkopen, toch overtuigen dat ze het kunnen,

- te goochelen met cijfers of mogelijke toekomstige inkomsten,

- het verhullen van essentiële informatie met betrekking tot de ratio deelnemers/uitvallers,

- het achterhouden van informatie over de gemiddelde inkomsten van al de deelnemers,

- het achterhouden van het feit dat er hard en veel gewerkt moet worden voor een relatief klein loon (Werkweken van 70 uur - avond- en weekendwerk inbegrepen - zijn, bevestigd door een MLM'er op dit forum, en door anderen aan mezelf persoonlijk, geen uitzondering.),

- de indruk te schepen dat als je enkele jaren meedraait, succes er zal zijn,

- de indruk te wekken dat als een deelnemer niet slaagt, dit zijn eigen fout is,

- te beweren dat MLM aan universiteiten onderwezen worden, wat niet waar is,

- bekende personen uitspraken in de mond te leggen die ze nooit gedaan hebben,

- blitse websites waarin een beeld gecreëerd wordt dat al de deelnemers succesvol zijn De obsessie van het rijk worden primeert.,

- te verhullen dat men niet werkelijk zelfstandig is, maar enkel binnen de door het MLM bedrijf opgelegde regels mag werken.

Hierdoor krijgen potentiële aankopers of nieuwe deelnemers te hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de producten en het netwerk marketing systeem.

Deze te hoge verwachtingen verleiden mensen om inkopen te doen, of in dit systeem te stappen, met mogelijke financiële moeilijkheden & tijdverlies, wegens vermoedelijk kleine kans op slagen, wegens gevaar gemeden te worden door familie en vrienden.

MLM is een industrie die regelmatig hoge verwachtingen schept door het verstrekken van verhullende, verdraaide, misleidende of foutieve informatie.

MLM is een industrie weinig of geen kans biedt op een stabiel en leefbaar inkomen. Hou er rekening mee dat:

- vele distributeurs kopen enkel voor zichzelf, om een korting te krijgen, en omdat hen aangepraat owrdt dat ze door te kopen hun klanten beter kunnen overtuigen, want hey, ik gebruik het ook!;

- niet elke distributeur kan verkopen, verkopen is niet eenvoudig;

- slechts weinigen zijn geïntereseerd in mlm, de meesten hebben wel door dat het gebasserd is op misleiding;

- zelfs met het lage aantal personen dat wel interesse heeft, heb je niet voldoende personen om een degelijke downline te vormen;

- de hoofdmoot van de winsten wordt gedaan op verkoop van boeken en CD's, niet op de verkoop van de eigenlijke mlm producten.

Dit laatste is een van de grootste pijnpunten van mlm's; het geld op de verkoop van boeken en CD's en andere leer- en promo materialen gaat rechtsreeks naar de top. En nee, de prijzen die gevraagd worden voor deze 'goedkope' producten zijn fel overtreven. Ja, ik ken ze, ik heb ze beluisterd, die new age CD's en boeken die je zogenaamd leren te verkopen. Zoals die van Michael Oliver bijv.

Nogmaals, ALS je een groot netwerk uitbouwt, en ALS al de distributeurs veel verkopen, en ALS je aan het hoofd van een groot netwerk staat, en ALS je veel boeken en CD's aan je downline kunt verkopen, dan verdien je eraan. Door anderen wijs te maken dat ze het ook kunnen, wat in deze en andere threads al voldoende is aangetoond dat het niet kan.

En wat te denken van de maandelijkse betalingen die je moet doen voor een website, waar enkel jou naam op verschijnt, voor de rest heeft een distributeur er niets op te zeggen, totaal geen inspraak. Daar gaat de onafhankelijkheid van deze "zelfstandige" ondernemers. Nog maar te zwijgen over het feit dat ze geen inspraak hebben in de strategie, marketing, verloning, producten enz. Ze worden zelfs niet, zoals bij franchising, beschermt in hun regio, integendeel, er ze worden aangeraden om zoveel mogelijk distributeurs te zoekn, dus concurrenten. Het kan de top niet schelen dat je je eigen concurrenten opzoekt, het draait niet om de verkoop van producten, maar om de verkoop aan de distributeurs, daarop wordt winst gemaakt, door de top!

Wij anti-mlm'ers zeggen niet dat je geen geld kunt verdienen met mlm scams. Wat we proberen duidelijk te maken is dat dat er de kans bijzonder klein is, en ten tweede dat je het op de rug van anderen, met slinkse manieren (verkopen van droombeelden, luchtkastelen) doet. En dat is het ergelijke aan mlm's, anderen wijsmaken dat ze rijk kunnen worden, en er als enige van profiteren.

En de steeds weerkerende opmerking dat mlm's nooit zeggen dat je snel rijk kan worden is niet waar. Ga op eender welke mlm site kijken (bijv.: http://www.noboss.ws/page2.html), en er wordt je gezegd dat je snel en gemakkelijk rijk kunt worde. Vele distributeurs bweren dit aan potentiële nieuwe distributeurs. Dit heb ik zelf meegmaakt toen ik benaderd werd, of meetings bijwoonde. Natuurlijk zal je dit niet terugvinden op een aantal van de officiële websites, zo slim zijn ze wel. Maar op de sites van individuele distributeurs dus wel.

Ik ben op presentaties van Herbalife, Hamburg Manheimer en Nikken geweest, en ook eens aangesproken door een distributeur van WIN en Energetix, LFP. Het draaide altijd om snel rijk worden.

Trouwens, opvallend hoe er meer aandacht besteed wordt aan het vinden van nieuwe distributeurs, en zo goed als niet op de verkoop van producten. Meer zelfs, de verkoop van producten wordt gebruikt als smoes om je er mee in te lokken.

Want hoe meer distributeurs, die voor zichzelf kopen, zowel de producten als het leer- en promotiemateriaal, hoe meer de top eraan verdiend.

En dat is het misleidende aan mlm, het draait helemaal niet om verkoop van de producten zelf, maar om het vinden van investeerders. Die dan wel hun geld kwijt zijn en enkel een ontgoocheling rijker zijn. En en passant geld hebben verloren.

Nuttige, sceptische informatie betreffende MLM en bedrijven als Amway, Herbalife, Energetix, Nikken is beschikbaar via:

www.angelfire.com/planet/mlmpage

Een andere interessante discussie kan je volgen op: http://www.higherlevel.nl/forum/index.p ... adid=11298
Laatst gewijzigd door mlmangel op 25 aug 2006 10:05, 1 keer totaal gewijzigd.

Bor Komorovski
Berichten: 1718
Lid geworden op: 05 jul 2006 10:13

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door Bor Komorovski » 08 jul 2006 12:57

Gezien de altijd hoog oplopende emoties reageer ik hier ook even.

Ik ben zelf wel eens een paar keer benaderd door MLM organisaties. De piramidale structuur schrikte me wel af, maar ik heb me er enigzins over ingelezen.

Persoonlijk denk ik dat het niet juist is om MLM en piramidespel op een lijn te plaatsen. Ik geloof dat het systeem van mlm werkelijk een diepe marktpenetratie kan geven en je zal er ook wel rijk mee kunnen worden. M.i. wordt niet iedereen dat echter, en gaan sommige distributeurs wel erg ver in het overhalen van mensen. Een ander puntje is dat een eigen bedrijf hard werken is, en dat het geld beslist niet vanzelf komt aanrollen. Er zijn ook wat andere dingen die me niet bevallen. Dit zal (groteldeels) ook aan het indiviuele bedrijf en het karakter van de recruterende distributeur liggen:
-Mensen via een vacaturesite benaderen, en doen alsof het om een vacature gaat;
-Geheimzinnigheid (niks willen zeggen tot je bij een bijeenkomst bent);
-Mensen pushen om meteen al te tekenen en ze geen bedenktijd geven.

Een ander puntje is dat het mlm concept wel degelijk wordt misbruikt om een piramidespel of ponzischema te camoefleren. Je denkt dan dat je distributeur wordt of dat je in een of ander financieel product investeert, maar in feite hangt je winst af van het aantal nieuwkomers dat je aanbrengt. Ook dit is natuurlijk verboden. Dit misbruik zal het mlm concept ook enigzins hebben "besmet".

Ik denk zelf dat MLM daarom iets is waarover je goed moet nadenken voor je eraan begint. Ben ik een rasechte ondernemer? Geloof ik in het concept dat het bedrijf me aanbiedt? Bevalt de manier waarop ze me recruteren me? Zijn het leuke mensen? Hoeveel tijd en geld kan of wil ik erin investeren? Daarna kan je een beslissing maken. Voor mij was dit "nee". Maar voor degene die dat wel doen: ik wens jullie veel succes en geluk!

So be it
Berichten: 3861
Lid geworden op: 04 mar 2006 12:07

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door So be it » 08 jul 2006 17:41

@ Bor,

Veel suc6 gewenst bij alles wat je wél onderneemt.

So be it

mlmangel
Berichten: 1820
Lid geworden op: 19 dec 2005 21:05
Contacteer:

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door mlmangel » 08 jul 2006 18:49

MLM = SCAM

ronald g
Berichten: 2389
Lid geworden op: 28 apr 2005 22:41

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door ronald g » 08 jul 2006 18:54

oud draadje en dan nog piramide spelen of alles in die richting zijn bij wet verboden. Klaar weer.

Agelnow - Bart
Berichten: 50
Lid geworden op: 02 jul 2006 14:10

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door Agelnow - Bart » 08 jul 2006 19:02

Heren anti-mlm,

jullie zijn een aanwinst voor dit forum. Het is verlichtend om jullie zorgvuldig onderbouwde bijdrages te lezen. Chapeau!
MLM = SCAM
piramide spelen of alles in die richting zijn bij wet verboden. Klaar weer.

Bart1976
Berichten: 27
Lid geworden op: 19 okt 2005 14:13

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door Bart1976 » 08 jul 2006 19:02

Check deze 7 bladzijdes maar. Geschreven door een wereldeconoom (adviseurs van presidenten en belangrijke businessmensen(zie biografie))
Het is even doorlezen maar dan zijn we tenminste af van de onzin of MLM wel toekomst heeft en of het nu een piramide (haha) is of niet!

http://www.paulzanepilzer.com/successhomedec05.htm

Gepubliceerd door Success Magazine (gerenomeerd tijdschrift in de VS dat heel veel te verliezen heeft, dus waarom zetten ze er dan iets in dat riekt naar fraude of niet kan)
Nee, echt jammer dat sommigen nog niet zo ver zijn.
Groetjes en dank aan diegene die zich de tijd en moeite neemt om het artikel door te spitten.

Bart1976
Berichten: 27
Lid geworden op: 19 okt 2005 14:13

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door Bart1976 » 08 jul 2006 19:08

Oh ja, nog even dit. Ik wil mijn complimenten geven aan Bor. Hij is nu echt de enige persoon die precies weet wat MLM inhoud. Alle wat je zegt klopt. Ik wil je wel nog meegeven dat er ook mensen zijn die MLM anders aanpakken en mensen wel de tijd gunnen en niet er met de haren bij slepen. Ik ben zo een persoon, Bor. Nogmaals dankjewel voor je goede doordachte uitleg!

ronald g
Berichten: 2389
Lid geworden op: 28 apr 2005 22:41

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door ronald g » 08 jul 2006 19:09

Weet iemand een persoon buiten de organisatie om, ook rijk geworden is?.

mlmangel
Berichten: 1820
Lid geworden op: 19 dec 2005 21:05
Contacteer:

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door mlmangel » 08 jul 2006 19:18

Ach Bartje, we hebban alles al verschillende keren op een rijtje te zetten, lees eerst al de andere threads na voor je met je opmerkingen aankomt. En hoe dan ook, de vraag is een definitie van mlm te geven. Dat heb ik dan ook gedaan, maar heb geen zin meer om aan jou alles nog eens uit te leggen.

Dus, MLM = SCAM, meer valt er niet over te zeggen.

Of toch, lees wat artikels op onderstaande site: www.angelfire.com/planet/mlmpage/index.html

En lees wat in de andere threads, misschien zal je dan begrijpen dat mlm oplichterij is

Bart1976
Berichten: 27
Lid geworden op: 19 okt 2005 14:13

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door Bart1976 » 08 jul 2006 19:21

Heb je het nu gelezen, nee dus!!! Och och wat ben je een moeilijk persoontje! Lees het en je weet het. Dit artikle zie ik niet terug in de threads, dus dit is nieuw, mijn betse!

mlmangel
Berichten: 1820
Lid geworden op: 19 dec 2005 21:05
Contacteer:

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door mlmangel » 08 jul 2006 19:25

'k Zal het lezen en terugkomen met mijn mening over hem en over dat artikel.

En lees jij wat in de andere threads en de site die ik je aanrade.

Bart1976
Berichten: 27
Lid geworden op: 19 okt 2005 14:13

Re: definitie MLM

Ongelezen bericht door Bart1976 » 08 jul 2006 19:42

zal ik doen! Suc6

Gesloten