Effectenlease anno nu

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1825
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
25 jun 2021 14:06
Kijk, het betere werk van Leaseproces: ECLI:NL:RBOVE: 2021:2548
Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, samengevat: 1. wanneer is sprake van een vergunningplichtig advies? 2. Wanneer is sprake van het doorgeven van een ‘order’? 3. Leidt schending van het verbod van art. 41 NR in alle gevallen tot toepassing van de billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW?”
En doorrrr, nu van Leeuwarden naar Den Bosch... ECLI:NL:HR: 2021:1167
3.1.1 Onderdeel 1 van het middel klaagt dat het hof heeft verzuimd om (kenbaar) het verweer van [eisers] te beoordelen dat Dexia onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld doordat zij een effectenorder – het aanvraagformulier van [eisers] – van de tussenpersoon PFC heeft aanvaard. Het onderdeel wijst erop dat [eisers] in feitelijke instanties hebben aangevoerd dat deze tussenpersoon voor het doorgeven van orders een vergunning op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 behoefde en niet over een vergunning beschikte, dat Dexia dat wist althans wordt geacht dat te weten en, door desondanks de order van PFC te aanvaarden, heeft gehandeld in strijd met art. 41 Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999. Dexia is daarom, aldus het onderdeel, verplicht de schade van [eisers] volledig te vergoeden, althans ruimer dan volgens het zogeheten hofmodel.
3.1.2 Het onderdeel is terecht voorgesteld. Het oordeel van het hof bevat geen motivering voor de verwerping van de in de klacht weergegeven en in de conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal onder nr. 3.3 samengevatte, essentiële stellingen van [eisers]
3.1.3 Ten behoeve van het geding na verwijzing wordt verwezen naar hetgeen is overwogen in het arrest van de Hoge Raad van 24 april 2020, ECLI:NL:HR: 2020:809, rov. 3.2-3.5.3. Na verwijzing zal moeten worden onderzocht of het aanvraagformulier dat [eisers] hebben getekend, kan worden beschouwd als een order.
3.1.4 De Hoge Raad ziet geen aanleiding om in te gaan op het betoog van Dexia dat, ook als zij het verbod heeft geschonden om een order aan te nemen van een orderremisier zonder vergunning, dit als zodanig geen grond geeft om af te wijken van het hofmodel. Hierover zijn thans prejudiciële vragen bij de Hoge Raad aanhangig (in de zaak met nummer 21/02798)*, en deze kwestie kan zo nodig na verwijzing aan de orde komen.
*ECLI:NL:RBOVE: 2021:2548
4 Beslissing
De Hoge Raad:
- vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 maart 2020;
- verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing;
(..)
Dit arrest is gewezen door de raadsheren C.E. du Perron, als voorzitter, A.E.B. ter Heide en F.R. Salomons, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 16 juli 2021.

MankeNelis
Berichten: 2
Lid geworden op: 06 sep 2021 18:39

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door MankeNelis »

Is er al iets bekend van een mogelijke cassatie van Dexia wat zij voor 1 september jl hadden moeten indienen?

MankeNelis
Berichten: 2
Lid geworden op: 06 sep 2021 18:39

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door MankeNelis »

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 juni 2021: positief arrest orderremisier, Dexia in cassatie
Update 7september 2021: Dexia is tegen deze uitspraak in cassatie (hoger beroep) gegaan bij de Hoge Raad. Op deze manier blijven gedupeerden langer in onzekerheid. Desalniettemin hebben wij er vertrouwen in dat ook deze uitspraak gunstig zal zijn.

Daarnaast gaan de rechtbanken en gerechtshoven gestaag door met het beoordelen van onze zaken en ontvangen wij legio positieve vonnissen!

Bron: Leaseproces

ClaimConcept
Berichten: 1825
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ConsumentenClaim heeft het maar al te druk met 12.000 fooien van €750 en €1.250 voor 2 of meer effectenlease Spaarbeleg SprintPlan. Moeder Leaseproces gaat na overwinningen over Aegon Vliegwiel ondertussen onverdroten door met het aaneenrijgen van succes tegen Dexia, voorheen Bank Labouchere ofwel ook 100% dochter van Aegon
Leaseproces schreef:September 2021: Rechtbank Den Haag herhaalt eerdere uitspraken
Op 21 september 2021 heeft de rechtbank Den Haag wederom een uitspraak gedaan in een zaak waarin een tussenpersoon een rol speelde. De rechtbank oordeelde dat de tussenpersoon (middels het doorsturen van het aanmeldformulier voor het aandelenleasecontract) meer heeft gedaan dan was toegestaan. Volgens de rechtbank is namelijk voldoende aangetoond dat de tussenpersoon in kwestie een standaard werkwijze had waarbij afnemers geadviseerd werden. Door het overleggen van de overeenkomst, waarop de tussenpersoon als adviseur werd aangeduid, was voldoende bewezen dat ook deze cliënt geadviseerd was. Zodoende moet Dexia de volledige schade vergoeden, inclusief wettelijke rente. U kunt de uitspraak hier lezen

ClaimConcept
Berichten: 1825
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ConsumentenClaim (collectief) komt voort uit Leaseproces (individueel):
Leaseproces schreef:November 2021: Vijf positieve arresten in tussenpersoon zaken
Op 16 november 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom in maar liefst vijf zaken een positief oordeel gegeven over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat uit algemene stukken over de werkwijze van de tussenpersoon duidelijk bleek dat deze tussenpersoon een vaste werkwijze had die bestond uit het geven van een op de persoon gericht advies aan haar klanten, terwijl zij niet over de juiste vergunning beschikte. Uit de ervaringen van de cliënten over hun contact met deze tussenpersoon bleek volgens het gerechtshof dat deze werkwijze ook in hun geval was toegepast. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia dit wist, of in ieder geval behoorde te weten. De uitspraken van de kantonrechter moesten dus in stand blijven. Hierin had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënten volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente.

In deze uitspraken worden enkele door Dexia aangevoerde standpunten, terecht, afgewezen door het gerechtshof:

Het is niet relevant of het eerste contact met de tussenpersoon is ontstaan doordat de tussenpersoon de afnemer heeft benaderd of andersom;
Het is niet relevant of de afnemer al dan niet betaald heeft voor het advies; en
Het is niet relevant dat de tussenpersoon zich als verkoper presenteerde. Het geven van advies kan volgens het gerechtshof samengaan met het willen verkopen van een product.

Lees hier twee van de uitspraken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2021:3408
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2021:3409

Plaats reactie