Effectenlease anno nu

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1884
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De eerste echte uitspraak op basis van HR: 2022:862 is van rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL: 2022: 5558
op 22 september 2022, de kantonrechter te Zutphen, Gelderland schreef:4.16. [gedaagde] stelt dat Dexia wist, althans behoorde te weten, dat de tussenpersoon een op de persoon van [gedaagde] toegesneden beleggingsadvies heeft gegeven. Dexia betwist dit. In diverse uitspraken van verschillende rechtbanken is overwogen en beslist dat in zijn algemeenheid uit de door Leaseproces in vele procedures overgelegde stukken het beeld naar voren komt, dat Dexia ermee bekend moet zijn geweest dat tussenpersonen op grote schaal individueel persoonlijk financieel advies gaven. De rechtbank betrekt hierbij ook het oordeel van het Gerechtshof Den Haag, neergelegd in het arrest van 12 september 2017, ECLI:NL:GHDHA: 2017:2530, waarin is geoordeeld over de wetenschap destijds van Dexia, haar gerichtheid op het op grote schaal door tussenpersonen adviseren over effectenleaseproducten, ook door cliëntenremisiers, de wetenschap van Dexia van de op stelselmatig adviseren gerichte werkwijze van SpaarSelect en het belang van SpaarSelect als tussenpersoon. Er bestaat geen aanleiding om in de huidige procedure omtrent deze stukken een ander oordeel te geven.
(..)
4.19. Uit het voorgaande volgt, dat niet kan worden vastgesteld dat [gedaagde] enig bedrag aan Dexia verschuldigd is. Voldoende aannemelijk is, dat Dexia nog een bedrag aan [gedaagde] verschuldigd zal zijn. Wat Dexia aan [gedaagde] verschuldigd is, kunnen partijen inmiddels berekenen. Zoals in de vele uitspraken in soortgelijke zaken is geoordeeld, bestaat de schade uit de door de afnemer betaalde inleg (termijnbetalingen en eventuele aflossingen minus (dividend)uitkeringen) en het niet vergoede gedeelte van de eventueel betaalde (fictieve) restschuld.

MankeNelis
Berichten: 5
Lid geworden op: 06 sep 2021 18:39

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door MankeNelis »

Dat is mijn zaak.

Grappig dat ik nog niets van Leaseproces heb gehoord.
Ik drink erop.. 🥃

ClaimConcept
Berichten: 1884
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

MankeNelis schreef:
06 okt 2022 15:53
Dat is mijn zaak.

Grappig dat ik nog niets van Leaseproces heb gehoord.
Ik drink erop.. 🥃
Proficiat! Wilt u het dossier met mij delen? Dexia heeft een aantal lotgenoten van Beursklacht gedagvaard, met uw hulp erbij komen we ongetwijfeld een heel eind!

MankeNelis
Berichten: 5
Lid geworden op: 06 sep 2021 18:39

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door MankeNelis »

ClaimConcept schreef:
07 okt 2022 11:15
Proficiat! Wilt u het dossier met mij delen? Dexia heeft een aantal lotgenoten van Beursklacht gedagvaard, met uw hulp erbij komen we ongetwijfeld een heel eind!
Dank!

Dat wil ik wel delen.

ClaimConcept
Berichten: 1884
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
03 okt 2022 17:47
De eerste echte uitspraak op basis van HR: 2022:862 is van rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL: 2022: 5558
MankeNelis schreef:
06 okt 2022 15:53
Dat is mijn zaak.

Grappig dat ik nog niets van Leaseproces heb gehoord.
Ik drink erop.. 🥃
in een nieuwsbrief van 6 okt 2022, Leaseproces schreef:Nog steeds is de rechtspraak van effectenleasezaken volop in ontwikkeling. Wekelijks ontvangen wij vele positieve vonnissen waarbij cliënten nog steeds (volledig) gecompenseerd worden.

Tussenpersoon
Begin juni hebben wij een belangrijke en gunstige uitspraak van de Hoge Raad ontvangen voor tussenpersoonszaken. Hierover hebben wij onze cliënten voor wie dat relevant was geïnformeerd. Inmiddels is ook de eerste uitspraak van de rechtbank, na het oordeel van de Hoge Raad, binnen. In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad beslist de rechtbank dat er sprake is van verboden advisering door de tussenpersoon. Dexia moet daarom alle schade inclusief wettelijke rente vergoeden.

ClaimConcept
Berichten: 1884
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De eerste Dexia-uitspraak op basis van de Hoge Raad HR: 2022:862 (verboden advisering) kwam van rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL: 2022: 5558
op 22 september 2022, de kantonrechter te Zutphen, Gelderland schreef:4.16. [gedaagde] stelt dat Dexia wist, althans behoorde te weten, dat de tussenpersoon een op de persoon van [gedaagde] toegesneden beleggingsadvies heeft gegeven. Dexia betwist dit. In diverse uitspraken van verschillende rechtbanken is overwogen en beslist dat in zijn algemeenheid uit de door Leaseproces in vele procedures overgelegde stukken het beeld naar voren komt, dat Dexia ermee bekend moet zijn geweest dat tussenpersonen op grote schaal individueel persoonlijk financieel advies gaven.
Nadat onderhandelingen op niets waren uitgelopen, heeft Dexia deze zomer (minstens) een vijftal nieuwe slachtoffers gedagvaard die afkomstig zijn uit de portefeuille van de failliete claimclub Beursklacht. Dexia gaat bij repliek niet in op bovenvermelde uitspraak, maar komt wel met een niet op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak waar exact dezelfde kantonrechter op 27 oktober 2022 oordeelt dat advisering (door Spaar Select) juist onvoldoende onderbouwd was. Een naam van de adviseur ontbreekt, er is alleen een algemene reclamebrief van Spaar Select ingebracht:
op 27 oktober 2022, de kantonrechter te Zutphen, Gelderland schreef:4.15. Dit stuk vormt, gelet op het gemotiveerde verweer van Dexia, onvoldoende onderbouwing voor de stellingen van [gedaagde] zodat niet geconcludeerd kan worden dat sprake is geweest van vergunningsplichtige advisering door de tussenpersoon. [gedaagde] heeft slechts in algemene bewoordingen en met verwijzing naar andere situaties gereageerd op hetgeen door Dexia bij repliek is aangevoerd. Er is niet, althans onvoldoende, onderbouwd dat daadwerkelijk een huisbezoek of een ander persoonlijk contact tussen [gedaagde] en de tussenpersoon heeft plaatsgevonden waarbij enig advies is gegeven.
Maar dat even terzijde, want dé honderdduizendmiljoen klapperrrr van de week is uiteraard wel de gezaghebbende visie van gerechtshof Den Bosch op 6 december 2022:
Aandelen-affaire Dexia: honderden gedupeerden krijgen schade vergoed

ClaimConcept
Berichten: 1884
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het gaat in 's-Hertogenbosch om meer dan 250 zaken met tussenpersoon Spaar Select waarvan tientallen arresten op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Inmiddels heeft ook gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 20 december 2022 tenminste 10 eensluidende veroordelingen van Dexia uitgesproken. Ook daar tussenpersoon Spaar Select, destijds zeer waarschijnlijk de grootste hofleverancier van Dexia (destijds Bank Labouchere, 100% Aegon). Maar, en nu wordt het echt interessant, in Arnhem-Leeuwarden ook het kleine Alpha Emergo en zo mogelijk nog interessanter: het grote SpaarAdvies!
Op 20 december 2022 in GHARL:2022:10949 over effectenlease van Dexia via SpaarAdvies, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden schreef:5.17. Dexia heeft, zoals hiervoor reeds overwogen, voor de distributie van haar effectenleaseproducten gekozen voor de inzet van tussenpersonen als cliëntenremisiers. Uit de door [verweerder] overgelegde documentatie blijkt voorts dat Dexia wist dan wel behoorde te begrijpen dat tussenpersonen de afnemers regelmatig niet slechts algemeen over deze producten informeerden, maar de producten ook onderdeel lieten zijn van een specifiek op de persoon toegesneden advies. Naar het oordeel van het hof heeft [verweerder] in de onderhavige zaak voldoende aangetoond dat Dexia wist, althans behoorde te weten dat ook de tussenpersoon SpaarAdvies haar klanten regelmatig adviseerde. Het hof verwijst daartoe naar de door [verweerder] overgelegde informatie van de website van SpaarAdvies uit december 2001. Daarin wordt op de eerste pagina vermeld:

“SpaarAdvies is gespecialiseerd in het adviseren van goed renderende financiële producten die naadloos aansluiten bij uw persoonlijke situatie en wensen. En die met u meegroeien. (…) Alert, slagvaardig en onderbouwd met een even deskundige als realistische visie zien haar adviseurs er op toe dat wat voor u in gang is gezet, ook in de pas blijft lopen met de werkelijkheid. SpaarAdvies biedt u zo de zekerheid dat uw geld op een gezonde manier blijft groeien. (…)’

En op de tweede pagina genaamd ‘De Advieswijzer’:

‘1. Wie zijn wij? SpaarAdvies is met ongeveer tweehonderd duizend relaties één van de grootste intermediairs op het gebied van advisering over sparen en beleggen aan particulieren in Nederland. SpaarAdvies biedt haar relaties een op maat gesneden advies met betrekking tot vermogens- en inkomensopbouw.” (…)

2. Onze diensten. Tijdens het adviesgebrek bij u thuis wordt u door onze adviseur geïnformeerd over de diensten die SpaarAdvies te bieden heeft. Na een vrijblijvende inventarisatie van uw financiële situatie stellen wij met u de spaardoelen vast. Vanuit deze doelen worden bijpassende financiële producten met u doorgesproken.”

Uit de informatie van de website blijkt dat ook deze tussenpersoon zich destijds naar buiten toe profileerde als een gespecialiseerd bedrijf in het adviseren over financiële producten en een op adviseren gerichte werkwijze hanteerde. Nu Dexia wist (dan wel behoorde te begrijpen) hoe SpaarAdvies werkte had zij moeten onderzoeken of in het geval van [verweerder] de betrokken cliëntenremisier de grens van het toelaatbare had overschreden door hem tot de aanschaf van een product van Dexia te bewegen. Het hof is van oordeel dat het onder deze omstandigheden op de weg van Dexia had gelegen om nadat [verweerder] door de tussenpersoon was aangebracht zich ervan te vergewissen of hij door de tussenpersoon was geadviseerd en de op haar rustende verplichtingen als vergunninghoudende financiële instelling (alsnog) gestand te doen. Nu zij dat in dit geval heeft nagelaten en het risico van verboden advisering door haar cliëntenremisier zich zoals hiervoor vastgesteld heeft verwezenlijkt, komt haar – behoudens bijzondere omstandigheden die zijn gesteld noch gebleken – geen beroep toe op de omstandigheid dat zij van de advisering geen wetenschap had en dit ook niet behoorde te begrijpen.

Plaats reactie