LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Begin 2014 begon Dexia met het dagvaarden van cliënten die nog altijd zaten te wachten op voortzetting van hun procedures. Dexia meende dat zij niets meer verschuldigd is aan de klagers. Dit is onterecht. Er lopen nog procedures bij Kifid, verschillende rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad waarvan de uitkomsten voor al deze gedupeerden van belang zijn. In navolging van mijn eerdere lijn bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid, hebben inmiddels meerdere rechtbanken in den lande vele malen gunstiger geoordeeld dan het Gerechtshof Amsterdam waarachter Dexia en AEGON zich verschuilen.

Op 19 februari 2015 deed zelfs rechtbank Amsterdam een gunstige uitspraak in een zaak waarin de cliënt een overeenkomst heeft afgesloten met Legio-Lease (voorganger Dexia). Legio-Lease trad hier op als adviseur, waardoor de cliënt vervolgens de overeenkomst is aangegaan. De rechter stelde de cliënt in het gelijk en oordeelde dat, vanwege de advisering van Legio-Lease, Dexia nog een schadevergoeding aan cliënt is verschuldigd en er niet kan worden geconcludeerd dat Dexia aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De rechter oordeelde dat de cliënt aanspraak kan maken op een ruimere schadevergoeding dan die voortvloeit uit het Hofmodel Amsterdam.

Voor de liefhebbers: Uitspraak Rechtbank Amsterdam op 19 februari 2015

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Isa(a)c le Maire, wiens belang dien jij eigenlijk? Als advocaat van de Vereniging Consument & Geldzaken heb je zojuist een smadelijke nederlaag over AEGON Sprintplan geleden, hier past nu toch wel enige bescheidenheid tegenover collega's als Leaseproces die wel klinkende resultaten beginnen te boeken. Met meer argumenten dan alleen vermeend bedrog in de achterliggende dekking, pijlen die wij daarnaast ook richten op alle betrokken partijen en de gehele woekerconstructie.

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Isa(a)c le Maire schreef:Wel goed en grondig lezen, ook de prospecti, financiële bijsluiter en jaarverslagen met jaarrekeningen. Ik heb gehoord, dat die gekke advocaat ze op verzoek aan u wil toe-mailen.
In die laatste kwalificatie kan ik mij volledig vinden, zeg maar gerust knetter. Je hebt ze mij al eens spontaan toegestuurd, als ik al jouw markeringen weghaal en evenveel tegenovergestelde begrippen markeer, dan kom ik helaas tot dezelfde conclusie als het Hof.

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Begin 2014 begon Dexia met het dagvaarden van cliënten die nog altijd zaten te wachten op voortzetting van hun procedures. Dexia meende dat zij niets meer verschuldigd is aan de klagers. Dit is onterecht. Er lopen nog procedures bij Kifid, verschillende rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad waarvan de uitkomsten voor al deze gedupeerden van belang zijn. In navolging van mijn eerdere lijn bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid, hebben inmiddels meerdere rechtbanken in den lande vele malen gunstiger geoordeeld dan het Gerechtshof Amsterdam waarachter Dexia en AEGON zich verschuilen.

Op 19 februari 2015 deed zelfs rechtbank Amsterdam een gunstige uitspraak in een zaak waarin de cliënt een overeenkomst heeft afgesloten met Legio-Lease (voorganger Dexia). Legio-Lease trad hier op als adviseur, waardoor de cliënt vervolgens de overeenkomst is aangegaan. De rechter stelde de cliënt in het gelijk en oordeelde dat, vanwege de advisering van Legio-Lease, Dexia nog een schadevergoeding aan cliënt is verschuldigd en er niet kan worden geconcludeerd dat Dexia aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De rechter oordeelde dat de cliënt aanspraak kan maken op een ruimere schadevergoeding dan die voortvloeit uit het Hofmodel Amsterdam.

Voor de liefhebbers: Uitspraak Rechtbank Amsterdam op 19 februari 2015
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor AEGON: Uitspraak Bergen op Zoom, 18 maart 2015
4.3 Aegon heeft voorts bezwaren tegen de formule van het hofmodel op de grond dat het voor restschuldproducten onjuist zou zijn. Wat hiervan ook zij, in dit geval gaat het om een aflossingsproduct, zodat aan dit bezwaar voorbij wordt gegaan. Aegon heeft verder meegedeeld dat de gerechtshoven ten Den Haag en Den Bosch de formule van het hofmodel niet hanteren, maar daaruit volgt niet dat die formule geen goede uitkomst zou opleveren. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. De formule van het hofmodel is daar een van.

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Dexia, AEGON en de rest: IN YOUR FACE!

Uitspraak Dexia over advisering SpaarSelect
6.3 [eiser] heeft een verklaring overgelegd van directeur J.W. van Dijk van Spaar Select, waarin deze aangeeft dat Spaar Select er tevoren niet door Dexia, dan wel Bank Labouchere, op is gewezen dat nagegaan moest worden of het product wel paste bij de doelstelling van de klant, of deze terzake voldoende kennis en inzicht had in het product of het risico ervan begreep. Pas in 2001 zijn –zo geeft Van Dijk aan- dergelijke compliance-maatregelen geïntroduceerd. A fortiori geeft Van Dijk nog aan dat hijzelf, noch de medewerkers van Spaar Select wisten welk groot risico aan het product was verbonden. Van Dijk beschrijft verder dat Dexia trainingen gaf aan Spaar Select over het product, en ook brochures meegaf of nakeek. Dexia heeft de door Van Dijk beschreven gang van zaken niet betwist, maar geeft aan dat zijzelf, noch de vertegenwoordiger van Spaar Select hebben kunnen signaleren dat [eiser] niet in staat zou zijn geweest de impact van zijn verklaring te overzien, gelet op de omstandigheden.
Ik roep het hier al heel lang: Kifid had het tot eind 2014 bij het rechte eind!

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Overal in den lande steken juweeltjes van uitspraken de kop op, (nu even) niet door mij maar in alle bescheidenheid wel in de lijn van ClaimConcept. Bespeuren wij hier enige ironie richting Dexia (AEGON!!!) vanuit Rechtbank Zwolle?
3.5 Het is Dexia zelf die de effectenleaseovereenkomsten in velerlei vormen aan de man heeft gebracht om daarmee financieel gewin te behalen. Dat die overeenkomsten vervolgens tot veel geschillen en procedures hebben geleid en tot onzekerheid over (de omvang van) haar verplichting tot schadevergoeding, kan zij slechts zichzelf verwijten. Zij biedt weerstand tegen haar aansprakelijkstelling en dat heeft tot veel, en regelmatig complexe, gerechtelijke procedures geleid. Het bieden van die weerstand is haar uiteraard toegestaan, maar haar stelling dat zij nu zekerheid wenst omdat haar kostbare bestaan nog slechts verband houdt met die geschillen weegt niet op tegen het hiervoor (r.o. 3.3.) geschetste belang van [gedaagde], jegens wie Dexia, ook in haar eigen visie, onrechtmatig heeft gehandeld. [gedaagde] dient te worden gegund dat hij afwacht of de verplichting van Dexia tot schadevergoeding, hetzij op grond van onrechtmatige daad, hetzij op grond van een toerekenbare tekortkoming, misschien verder strekt dan het bedrag dat Dexia aan hem heeft uitgekeerd
Barsten in het Amsterdamse Hofmodel?
3.6.Het met de effectenleaseovereenkomsten samenhangende aansprakelijkheidsvraagstuk is nog niet uitgekristalliseerd. De kantonrechter stelt vast dat er nog diverse procedures lopen waarin dit vraagstuk speelt, waaronder de door Dexia in een appèl aan de orde gestelde vraag of het hiervoor genoemde Amsterdamse hofmodel telkens en onverkort kan worden toegepast (..)
Met andere woorden: Dexia zal nog wel enige tijd in de benen moeten blijven in verband met de afwikkeling van de geschillen.

peterwesten
Berichten: 12
Lid geworden op: 18 mei 2015 13:22

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door peterwesten »

Kifid-procedure realiseert bewijslastplicht voor Dexia. Dexia zegt deze verplichting ook (vooralsnog) na te komen. Zijn er medegedupeerden die inzage in het volledige dossier gevraagd en gekregen hebben? En zijn er ook medegedupeerden die, al dan niet via tussenpersoon Pensioen Partners, twijfelen aan de authentieke handtekeningen in contracten en/of aanmeldformulieren.
Heeft ook iemand ervaring met Leaseproces, waarbij individuele omstandigheden in tegenstelling tot het aanvankelijke contract, nu buiten de class action gehouden worden. Het beloofde individuele maatwerk en kosten lijken daarbij " vergeten' te worden.
Leaseproces heeft een tweetal schikkingsvoorstellen berekend, maar wil een definitieve berekening met aftrek van dividenduitkering slechts opnieuw maken op het moment van de definitieve overeengekomen schikking. De staffel van de beloning van Leaseproces van maximaal 15 % en exacte voorwaarden, houdt men in dit stadium kennelijk voor zich. Wat meer transparantie zou niet misstaan!

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

peterwesten schreef:Kifid-procedure realiseert bewijslastplicht voor Dexia. Dexia zegt deze verplichting ook (vooralsnog) na te komen. Zijn er medegedupeerden die inzage in het volledige dossier gevraagd en gekregen hebben?
Ik begrijp uw eerste zin niet. Ik probeer al sinds 2012 via Kifid tevergeefs volledige inzage te krijgen, inclusief rechtsgeldig ondertekende aanvraagformulieren. Mijn klanten daarentegen worden nu plotseling opgezadeld met verzwaarde bewijslast: inkomensgegevens eind vorige eeuw en verzendbewijzen uit het vorige decennium.

Of zouden de boiler rooms van Streppel c.s. toch nog een kink in de kabel kunnen zijn?

peterwesten
Berichten: 12
Lid geworden op: 18 mei 2015 13:22

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door peterwesten »

Naar aanleiding van de reactie van ClaimConcept het volgende ter verduidelijking. Enkele maanden geleden reageerde Dexia geschrokken van enkele publicaties van mij op enkele sites. En ook naar werkgever USG Legal Professionals toe, die de meeste medewerkers van Dexia in dienst heeft. Bij een gerechtelijke procedure, door een der partijen op te starten, zou volgens Dexia de rechter gevraagd kunnen worden om de originele contracten door erfgenamen in te kunnen zien. Omdat de procedure via het Kifid financieel laagdrempeliger is dan een rechtszaak, heb ik voor deze weg gekozen. Na in eerste instantie een afwijzing gehad te hebben vanwege verjaring, heb ik nieuwe argumenten succesvol aangevoerd.

Het is de verdienste van het Kifid geweest dat Dexia erkent dat op haar de plicht tot bewijslast van de authentieke contracten ligt. Niet alleen snel, maar ook goedkoop. Nu nog de vinger aan de pols houden dat goedkoop geen duurkoop blijkt te zijn. Goed om te weten dat we 15 jaar later niet meer zo naïef zijn wat betreft de betrouwbaarheid van banken. In oktober 2000 liet ik me nog misleiden met kopieën van vermeende getekende originele contracten. Nadere bestudering van de documenten na overlijden van mijn moeder, levert op dat op basis van een een ondertekend aanvraagformulier, een aanmeldingsformulier met handtekeningen is "geproduceerd, hetgeen leidde tot contracten met een gefabriceerde handtekening. Dit laatste dient nog wel even bevestigd te worden in forensisch handtekening- en documentenonderzoek, dat nu lopende is."En niet tegen de voorgestelde voorwaarden van de verliezer betaalt, maar Dexia neemt het forensisch onderzoek voor haar rekening, ongeacht de uitslag. Opmerkelijk coulant voor een stevige onderhandelaar, vaak afgedekt door rechters die niet kunnen rekenen.

Het boek van Cees Roelofs'" Schijnwerper op het bedrog van Legio Lease en de rol van onze rechtspraak" is een perfecte analyse van de werkelijkheid. Het ging niet om de te realiseren koerswinsten wat iedereen dacht, maar om de dure leningen slijten tot 16 % rente, het dubbele van effectenkredieten op dat moment.
In het geval van mijn moeder zijn de aandelen, volgens tussenpersoon Pensioen Partners, gekocht door Dexia op basis van slechts het aanvraagformulier. Dus niet op basis van het aanmeldformulier en niet op basis van het definitieve contract?! Het is mij duidelijk : de contracten waren kennelijk al lang aangeschaft en alleen de authentieke handtekening van mijn moeder bleef uit. De puzzelstukjes vallen nu goed bij elkaar na zoveel jaren. Alles was al geregeld en de originele handtekening van de klant was niet echt meer noodzakelijk. Wie controleert er nu een handtekening?
De doorslag gaf de verschillende handtekeningen op de kopieën van 2000 en die van 2014. Eerlijk duurt wel heel erg lang! En dan nog gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Ik stel me in op nog hard werken.In een rechtszaak kunnen getuigen onder ede gehoord worden. Ik denk daarbij vooral aan Stian Krook,huidige regisseur Dexia en en kennelijk hoogste baas bij Dexia Nederland. En Henri Luigjens, ex-directeur Pensioen Partners.
Extra informatie van ex-medewerkers Dexia en PP is welkom en geld waard.
Laatst gewijzigd door peterwesten op 20 mei 2015 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.

arvandongen
Berichten: 1246
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door arvandongen »

Goed bezig, Peter.
Onder welk nummer is de KiFiD-uitspraak gepubliceerd?

peterwesten
Berichten: 12
Lid geworden op: 18 mei 2015 13:22

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door peterwesten »

Het is mij niet bekend of deze tussen-uitspraak van 17 april 2015 gepubliceerd is.
Ik zie overigens dat je al 412 berichten vanaf 2011 geregistreerd hebt staan. Kunnen we wat voor elkaar betekenen?

arvandongen
Berichten: 1246
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door arvandongen »

@peterwesten,

Ik ben geen specialist op het gebied van legiolease/aandelenlease. Ik doe een paar persoonlijke zaken: Woekerpolis - NN (geschikt), Woekerpolis - Zwitserleven (geschikt) en graaipensioen ASR (nu bij KiFiD CvB).

Ik zie wel dat de financiële "dienstverleners" veelal dezelfde truukjes gebruiken. Verhullend taalgebruik komt eigenlijk in elke brief voor. Het achterhouden van relevant bewijsmateriaal in een procedure --- ik ben nog niet anders tegengekomen. Een stapje erger, verwijtbare misleiding, is regelmatig bewijsbaar. De dienstverlener zal dan snel proberen te schikken.
Fraude en bedrog worden ook niet geschuwd, alhoewel deze bijna nooit te bewijzen zijn omdat "opzet" of "bewust foutief handelen" bijna niet bewijsbaar is. Wat de dienstverleners echter vergeten, is dat de (nu klagende) klanten echt wel aanvoelen wanneer er bedrog in het spel is geweest en al deze klanten zullen zulke dienstverleners in de toekomst gaan vermijden als de pest.

Ik zie mijzelf slechts als een geïnteresseerde gast op het aandelenlease-forumdeel. Met name om de objectiviteit van het KiFiD te kunnen beoordelen en ook om mij te kunnen wapenen tegen nieuwe truuks van de dienstverleners.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

peterwesten schreef:Kunnen we wat voor elkaar betekenen?
Lees even navolgende uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Het gerechtshof zegt het ene, maar laat door publicatie van deze uitspraak, tussen de regels door wel aan de ganse wereld weten, wat er volgens anderen daadwerkelijk is gebeurd achter de schermen van Aegon's effectenlease Legio Lease B.V., (Bank) Labouchere N.V. (later Dexia Bank Nederland) en Aegon Financiële Diensten B.V..

Dat gerechtshof Amsterdam zit in een totaal-spagaat. Het moet recht en rechtvaardigheid spreken, maar een uitspraak waarbij/waardoor Aegon met een paar woorden als meesteroplichter wordt weggezet, veroorzaakt een economische melt-down in Nederland. Dus een magistratelijke blinde vlek, met tegelijkertijd aan de buitenwereld laten zien welk verhaal door goed ingeleide advocaten, althans advocaat, wordt verteld en voorgehouden. De enkeling die aan de consument-zijde de jaarverslagen met jaarrekeningen van de Aegon/Dexia (en Fortis) groep heeft bestudeerd, die weet en begrijpt hoe de zwendels in zijn werk zijn gegaan.

Die waarheid alleen, komt de BV-Nederland op dit moment niet zo goed uit, want wel erg pijnlijk voor de 'nette' mensen van Nederland. Paar miljard maatschappelijke schade, en een blazoen down the drain.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... S:2015:106

"3.19
In zijn pleitnota erkent [appellant] dat de aandelen zijn geleverd (en behouden), maar betwist hij dat die aandelen zijn geleverd op grond van de titel koop met gebruik van de aan [appellant] verstrekte leningen. Aandelen in verband met alle effectenleaseovereenkomsten zijn volgens hem enkel incidenteel of meerjarig ingeleend, gecombineerd met aanschaf van kortlopende en langlopende (lookback) callopties. Indien de verwachting was dat de aandelenkoersen zouden stijgen, kocht men enkel (lookback) callopties zonder aankoop en zonder inlenen van aandelen. Indien de verwachting was dat de aandelenkoersen zouden dalen, werden enkel aandelen incidenteel of meerjarig ingeleend (zonder aankoop daarvan) en zonder aanschaf van callopties. Ter onderbouwing wijst [appellant] naar de jaarverslagen van Bank Labouchere waarin vanaf 1992 posten ingeleende en uitgeleende effecten waaronder aandelen worden vermeld. [appellant] wijst ook naar hoofdstuk 3.4 ‘Conclusie aankoop en levering van aandelen’ van het AFM-rapport, waarin de AFM schrijft dat zij heeft vastgesteld dat aandelen voor effectenleasecliënten tijdig zijn geleverd - in alle beoordeelde gevallen hebben bijschrijvingen plaatsgevonden die overeenkomen met de omvang en samenstelling van verzamelorders - en dat zij het aannemelijk acht, maar dit niet feitelijk heeft vastgesteld, dat aan de leveringen een aankoop is voorafgegaan.".

Ik zou eens bellen met iemand die bereid is dat niet aankopen doch enkel inlenen van de aandelen voor u van de daken te roepen / schreeuwen. Wellicht dat ClaimConcept u daarbij kan helpen, want zoals ik het begrijp heeft deze nog een appeltje te schillen met de AFM en haar muze Aegon.

Meneer JT van ClaimConcept komt over als een intelligent en scherp wezen, doch over zijn motieven blijft het speculeren.

Succes met terughalen van de van u geroofde spaargelden!

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

Oh ja, wist u dat de oude baas van De effectenlease bank (Bank) Labouchere tegenwoordig 'side kick' is van de rechterlijke macht?

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/G ... -2015.aspx

"De ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.C. Faber en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en drs. J.B.M. Streppel, raden."

http://managementscope.nl/manager/jos-streppel

Prangende vraag is dan, of a. die Josje Streppel wist van de mega-zwendel die de effectenlease is geweest, dan wel deze meneer onwetend en enkel een onnozele stroman was, die vanaf omstreks het jaar 1992 door moederbedrijf Aegon N.V. is aangesteld als CEO van (Bank) Labouchere, en deze meneer is gaan klokkenluiden bij overheid / BVD / STE - AFM, dan wel b. Nederland tot op het bot door en door corrupt is.

Ik hoop het eerste, en aldus alles tot een moreel juist einde zal worden gebracht, ook al duurt dat dan nog een jaar of wat. Immers, elite van Nederland, waar haal je die miljarden vandaan tot betalen van schadevergoedingen, terwijl er nergens enig vet op de botten van die balansen van die financiële instellingen zit!
Laatst gewijzigd door Isa(a)c le Maire op 23 mei 2015 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Isa(a)c le Maire schreef:Oh ja, wist u dat de oude baas van De effectenlease bank (Bank) Labouchere tegenwoordig deel uitmaakt van de rechterlijke macht? http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/G ... -2015.aspx
"De ondernemingskamer zal - onder voorbehoud van wijzigingen - als volgt zijn samengesteld: mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.C. Faber en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, prof. dr. R.A.H. van der Meer RA en drs. J.B.M. Streppel, raden."
Streppel was van 1991 – 1997 Voorzitter Raad van Bestuur van AEGON-dochter Labouchere. Het succes van met name Legio Lease aldaar was zo groot, dat hij in 1998 promoveerde tot CFO AEGON. Zijn daaropvolgende paradepaardje werd Spaarbeleg met SprintPlan, met eenzelfde versluierende marketing en agressieve verkooptactieken via tussenpersonen en Boiler rooms.

In diezelfde periode was Docters van Leeuwen voorzitter van de AFM (toen nog STE) met ook een bijbaantje voor Streppel als commissielid. Hun carrières kruisen elkaar op vele momenten, zoals in de raad van advies van fraudeonderzoeksbureau IRS.

Grootste gotspe is natuurlijk dat mister Woekerpolis himself later voorzitter werd van de integriteitscommissie Corporate Governance. Oud-president ECB Wim Duisenberg, die al grote moeite had met de naar hem vernoemde Dexia-regeling, zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist wie later voorzitter Raad van Bestuur zou worden bij de Duisenberg School of Finance.

peterwesten
Berichten: 12
Lid geworden op: 18 mei 2015 13:22

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door peterwesten »

Zijn er ook klanten van Pensioen Partners waarvan hun dossier na het faillissement per 9-12-2004 is overgedragen aan derden, eventuele rechtsopvolger of gewoon naar de maatschappij (Dexia, Aegon, Delta Lloyd etc.). Dit is van belang voor de inhoud daarvan, maar ook voor de zorgplicht.
Uit commercieel oogpunt vanwege doorlopende provisie en cross-selling lagen hierin belangen.

Beschikt iemand over de aanmeldingsformulieren, die volgden op de aanvraagformulieren? (en namen van adviseurs/ medewerkers? Dit zijn in feite versluierende benamingen voor "contract"als je je realiseert dat aandelenlease producten aangekocht werden op basis van een aanvraagformulier!?
Onverantwoorde afnameverplichting/druk, terwijl het officiële contract nog getekend diende te worden.
Conclusie: alles was rond zowel bij PP en Dexia, alleen de handtekening van de klant ontbrak nog.
Jaarrekening PP; 1999 : verlies van € 0,2 of 0,4 miljoen ; 2000 : verlies opgelopen tot € 3,7 miljoen.
Onder druk worden alle contracten vloeibaar.

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

peterwesten schreef:Zijn er ook klanten van Pensioen Partners waarvan hun dossier na het faillissement per 9-12-2004 is overgedragen aan derden, eventuele rechtsopvolger of gewoon naar de maatschappij (Dexia, Aegon, Delta Lloyd etc.). Dit is van belang voor de inhoud daarvan, maar ook voor de zorgplicht. Beschikt iemand over de aanmeldingsformulieren, die volgden op de aanvraagformulieren? (en namen van adviseurs/ medewerkers?
In een rechtszaak kunnen getuigen onder ede gehoord worden. Ik denk daarbij vooral aan Stian Krook,huidige regisseur Dexia en en kennelijk hoogste baas bij Dexia Nederland. En Henri Luigjens, ex-directeur Pensioen Partners.
Extra informatie van ex-medewerkers Dexia en PP is welkom en geld waard.
Gezien de overdonderde hoeveelheid reacties hier, leeft de affaire Dexia als nooit tevoren :cry:

Overigens kan Kifid u helpen bij het (her)formuleren van uw klacht, waarbij Kifid ook kan afdwingen dat Dexia de gevraagde stukken moet overleggen. Toch?

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Grootste gotspe is natuurlijk dat mister Woekerpolis himself later voorzitter werd van de integriteitscommissie Corporate Governance. Oud-president ECB Wim Duisenberg, die al grote moeite had met de naar hem vernoemde Dexia-regeling, zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist wie later voorzitter Raad van Bestuur zou worden bij de Duisenberg School of Finance.

Follow the Money: Mister Woekerpolis/Koersplan/Sprintplan/LegioLease wordt lekenrechter bij Gerechtshof Amsterdam
De Duisenberg School of Finance wordt niet opgeheven, maar geïntegreerd met opleidingen van de UvA en VU.

Is het toeval, dat enkele hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam, via Kifid AEGON opvallend uit de wind houden?

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Uitspraak Dexia over advisering SpaarSelect, in rechtsoverweging 1.8 citaten uit de verklaring van de tussenpersoon:
J.W. van Dijk, directeur van Spaar Select van 1993 tot 2002, heeft in een schriftelijke verklaring van 26 september 2013 –onder meer- het volgende verklaard:

1. (….) De activiteit met de grootste omzetcomponent van Spaar Select was de verkoop van effectenleaseproducten die door Bank Labouchere N.V. en daarna door Dexia op de markt werden gebracht.(….).

3. Spaar Select is met de verkoop van aandelenleaseproducten van Bank Labouchere begonnen in 1997. Spaar Select kreeg daarbij commerciële ondersteuning van Bank Labouchere. In de periode 1997-1998 ontvingen de financieel adviseurs van Spaar Select trainingen van Bank Labouchere. (….).

4. Door Bank Labouchere werd ons in aanvang niet gezegd dat we moesten nagaan of:
-de klant kennis of ervaring had op het gebied van beleggen in aandelen;
-de klant de risico’s van het product begreep;
-het product of de constructie wel paste bij de doelstelling en risicobereidheid van de klant;
-de klant, gezien zijn (toekomstige) financiële situatie, de maandelijkse termijnen en een mogelijke restschuld zou kunnen (blijven) voldoen.

Dergelijke compliance-achtige maatregelen werden later (circa 2001) wél geïntroduceerd. (….).

7. Spaar Select maakte bij haar verkoopactiviteiten gebruik van brochures van Bank Labouchere c.q. Dexia en ook van eigen brochures, die echter altijd vooraf door Bank Labouchere c.q. Dexia werden goedgekeurd. (….).

8. (….). (….). Ik had mij daarvoor niet gerealiseerd dat het aan de producten verbonden risico zo groot was en ik ben daar door Bank Labouchere c.q. Dexia ook nooit op gewezen. De medewerkers van Spaar Select wisten dat voor zover ik weet evenmin. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat niemand had kunnen voorzien dat de AEX-index 13 jaar na dato nog altijd op een verlies van 40% staat. (….).

10. Spaar Select werd in de contracten, brochures en het Financieel Plan omschreven als adviseur en de medewerkers van Spaar Select presenteerden zich ook als zodanig. (.…).
6.3 (...) Dexia heeft de door Van Dijk beschreven gang van zaken niet betwist
Ik roep het hier al heel lang: Kifid had het tot eind 2014 bij het rechte eind!

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Veroordeling Dexia in de geest van Kifid en Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Kifid houdt nu al mijn klachten aan, totdat de Hoge Raad (weer) duidelijkheid verschaft over verkoop via tussenpersonen.

Ook de meeste rechters laten zich niet langer misleiden door Dexia c.s., zoals rechtbank Den Haag op 23 december 2015
4.11.Volgens Dexia is de jurisprudentie volledig uitgekristalliseerd en staat voor alle afnemers vast hoe de schadevergoeding moet worden vastgesteld. Deze stelling van Dexia is echter inmiddels feitelijk onjuist gebleken. Zo heeft de Hoge Raad op 1 mei 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1198) naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch beslist dat – anders dan het tot dan toe door Dexia ingenomen standpunt – de wettelijke rente over de inleg (in gevallen waarin sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last) moet worden berekend vanaf het moment van betaling. Tevens heeft de Hoge Raad op 9 januari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:41) beslist dat – anders dan het tot dan toe door Dexia ingenomen standpunt – de toestemming van de echtgenoot op grond van 1:88 BW ook vereist is voor de met Dexia gesloten verlengingsovereenkomsten.

Verder liggen diverse geschilpunten (met betrekking tot beleggingstechnische gebreken van het product en aansprakelijkheid van Dexia voor advisering door de betrokken tussenpersoon op grond van artikel 6:76, 6:171 en 6:172 BW en/of op artikel 41 NR wegens advisering door de tussenpersoon) ter beoordeling voor bij de Hoge Raad in het cassatieberoep dat is ingesteld van in ieder geval de arresten van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736) en 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775). Daarnaast speelt in een aantal procedures de vraag of ten aanzien van een aantal effectenleaseproducten sprake is van oneerlijke bedingen in de zin van de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad staat nu op de rol voor 15 januari 2016.

Gesloten