LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Een aspect wat bij Aandelenlease lange tijd onderbelicht is gebleven, betreft de verboden telefonische verkoop. Alleen begin 2008 is Dexia door rechtbank Almelo een aantal malen veroordeeld tot 100% schadevergoeding, omdat bewezen werd dat tussenpersoon Spaar Select zich schuldig had gemaakt aan deze cold calling.

Wat niemand tot nog toe heeft kunnen bewijzen, is dat Spaar Select (en vele, vele anderen) het kunstje niet zelf hoefde uit te vinden: dat was Legio Lease zelf (Labouchere, 100% dochter van AEGON). ClaimConcept wel.

In een aantal slepende procedures, zijn wij er eindelijk in geslaagd om niet alleen de smoking gun aan te tonen, maar nu ook de kogels zelf. Kogels waarmee Dexia bij verweer zichzelf rechtstreeks verder om zeep helpt:
Het is juist dat Dexia teneinde haar producten onder de aandacht te brengen onder meer gebruik heeft gemaakt van een extern callcenter, Vero. De medewerkers van Vero presenteerden zich met toestemming van Dexia als medewerkers van Dexia (destijds: 'Legio Lease')
Ten aanzien van de werkwijze van het verkoopkanaal Vero geldt dat Dexia aan Vero lijsten met namen en telefoonnummers ter beschikking stelde teneinde die te benaderen. De werkwijze was daarbij dat de medewerkers van Vero informatie gaven over en de interesse peilden naar een specifiek effectenleaseproduct van Dexia.
Hoewel dit al voldoende verboden gedragingen moet zijn voor 100% aansprakelijkheid en nietigheid, schiet Dexia zichzelf vervolgens rechtstreeks door het hoofd met een uitgebreide beschrijving van die werkwijze:
De werkwijze was dat tijdens een eerste gesprek de interesse werd gepeild en informatie over het product werd verstrekt. Beoogd was dat het eerste gesprek resulteerde in toezending van een brochure, terwijl tevens om toestemming werd gevraagd de potentiële afnemer na ontvangst daarvan terug te bellen. Stemde de potentiële afnemer daarmee in, dan volgde enige tijd na verzending van de brochure een tweede telefoongesprek. Indien de potentiële afnemer een overeenkomst van effectenlease wilde aangaan werden de vereiste gegevens genoteerd. In een derde gesprek (door een 'eigen' medewerker van Dexia) werd vervolgens geverifieerd of de betrokkene inderdaad een overeenkomst wilde aangaan, waarna die werd opgemaakt en toegezonden.
Het blijft verboden, maar het is bovendien van A tot Z gelogen.
Laatst gewijzigd door Radar op 15 mei 2015 11:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Off-topic bijdrage verwijderd

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

.
Laatst gewijzigd door Isa(a)c le Maire op 18 jun 2015 09:56, 1 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De Hofformule Amsterdam vloeit voort uit het Hofmodel Amsterdam. De naam van het gerechtshof noem ik niet zonder reden, want Hof Den Bosch leest uit de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 een verdergaande aansprakelijkheid van Dexia voor de betrokkenheid van tussenpersoon Spaar Select (en dan ook van anderen). Dat antwoord ligt overigens al besloten in het arrest HR 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2815, NJ 2012/182:
4.4.2 (…) Indien dit voor De Treek onvoldoende duidelijk was, had het op zijn weg gelegen zich, al dan niet met hulp van anderen, inspanningen te getroosten de strekking van de overeenkomst wél te begrijpen.
De cold-calling-doctrine kon tot nog toe nooit worden bewezen, totdat Dexia mij per abuis een CONTRACTAANVRAAG VERO toestuurde met daarop de steekwoorden 'Koud' en 'Telefonisch '. Ze hebben het vijftien jaar verborgen weten te houden...

peterwesten
Berichten: 12
Lid geworden op: 18 mei 2015 13:22

Re: Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Ongelezen bericht door peterwesten »

Nuttige informatie van Claimconcept. Dexia ontkent in mijn lopende Kifidprocedure, dat er sprake is van ontbrekende AANMELDINGSFORMULIEREN via tussenpersoon Pensioen Partners. In de discussie of er nu wel of niet sprake is van twee rechtsgeldige contracten, ontbreken deze aanmeldingsformulieren namelijk ook. Extra ondersteunend bewijs voor het betwistten van rechtsgeldige, authentieke en ondertekende contracten door mijn moeder.

GEEN ORIGINELE AUTHENTIEKE AANDELENLEASECONTRACTEN GETOOND EN ONDERZOCHT!
Dexia is tijdens een recent ingesteld handtekeningenonderzoek niet in staat gebleken originele contracten te overleggen aan de onderzoeker en te tonen in het gesprek met de onderzoeker en mij.
Dexia beweert dat de contracten aangetekend per Falckcourier naar de onderzoeker zijn verstuurd. Daar zijn aangeboden, maar niemand op dat moment aanwezig was. Latere aanbieding is niet meer gelukt vanwege het feit dat de contracten zijn kwijtgeraakt. Inmiddels al ongeveer 3 weken. Kennelijk zijn de AANVRAAGFORMULIEREN wel verstuurd en in ontvangst genomen!? Een separate zending, om welke redenen?! Ik verdenk Dexia van een geslepen juridische truc: via een koerier de documenten zoek laten raken, waarmee contracten dus gesuggereerd worden.
Verwijzing van mij naar een uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarbij gesproken wordt van een "Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod"van 6 maart 2003, leverde een schampere ontkenning op van Dexia.
CONCLUSIE: GEEN CONTRACTEN BIJ MIJN MOEDER, GEEN CONTRACTEN BIJ DEXIA, GEEN TUSSENPERSOONDOSSIER NA FAILLISSEMENT VAN PENSIOEN PARTNERS IN 2004 ZONDER RECHTSOPVOLGER, GEEN INZAGE IN MIJN DEXIADOSSIER I.V.M. BEROEP OP PRIVACYWETGEVING ALS ERFGENAAM.

Directeur en Officemanager weigeren informatieverstrekking
Voormalig directeur en aandeelhouder Henri Luigjes en Officemanager Sietse Meewis van Pensioen Partners zijn door mij opgespoord. Beiden werken nog steeds in de financiële dienstverlening bij FACN te UDDEL, maar weigeren informatie te verstrekken op basis van zorgplicht. Dreigen een advocaat in te schakelen, om publiciteit te voorkomen. Hebben geen gebruik gemaakt van mijn aanbod om in ruil voor informatie, geheimhouding te garanderen. Bij hen is overigens toch niets te verhalen en Dexia kan de schuld mogelijk bij Pensioen Partners gaan leggen.

VRAAG
Zijn er klanten en of medewerkers van Pensioen Partners (of andere tussenpersonen) die kunnen bevestigen (en mogelijk aantonen) dat de administratieve procedure was: eerst een aanvraagformulier invullen in een persoonlijk gesprek bij de klant thuis en daarna tijdens het tweede gesprek bij interesse het bewuste AANMELDINGSFORMULIER.

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

peterwesten schreef:Zijn er klanten en of medewerkers van Pensioen Partners (of andere tussenpersonen) die kunnen bevestigen (en mogelijk aantonen) dat de administratieve procedure was: eerst een aanvraagformulier invullen in een persoonlijk gesprek bij de klant thuis en daarna tijdens het tweede gesprek bij interesse het bewuste AANMELDINGSFORMULIER.
Waarschijnlijk toch de door u genoemde heer en mevrouw. Uit dit oude bericht van 26 nov 2001 (iets met pot en ketel) is duidelijk dat zij alle ins en outs kent, als "Verantwoordelijke voor alle interne administratieve processen, portefeuillebeheer, samenvoeging overgenomen portefeuilles en medewerkers". Wedden dat FACN nog steeds tussenpersoon is op de oude portefeuille van PensioenPartners? Niks mis mee, maar help wel even met opruimen van je oude troep.

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Isa(a)c le Maire schreef:Is dit familie van de eigenaar bestuurder van ClaimConcept?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doekle_Terpstra

Deze meneer is namelijk Commissaris bij Aegon Spaarkas N.V., de grootste onder de woekerpolis-boefjes.
@Isa(a)c le Maire is de alias van voorheen @Luc Jurgens, advocaat. Deze knettergekke advocaat van de Vereniging Consument & Geldzaken gaat in zijn complotdenken zelfs zo ver dat hij tegen de regels in vermeende familieverbanden op dit forum zet, volledig off-topic. Of zou hij zelf spindoctor van AEGON zijn? VC&G, let op uw saeck!

Afijn, terug naar het onderwerp. Ik kan bewijzen dat Dexia zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan cold-calling, binnen de Wet toezicht effectenverkeer een hartstikke verboden handeling. Samen met de samenwerkingsovereenkomst met tussenpersonen als PensioenPartners, moet dit wel leiden tot schadevergoeding door Dexia (en AEGON, Achmea etc.) van 80-100%. Als dan ook nog blijkt dat anno 2015 geknoeid wordt met bewijsmateriaal, is strafvervolging onvermijdelijk. Toch?

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Afijn, terug naar het onderwerp. Ik kan bewijzen dat Dexia zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan cold-calling, binnen de Wet toezicht effectenverkeer een hartstikke verboden handeling. Samen met de samenwerkingsovereenkomst met tussenpersonen als PensioenPartners, moet dit wel leiden tot schadevergoeding door Dexia (en AEGON, Achmea etc.) van 80-100%. Als dan ook nog blijkt dat anno 2015 geknoeid wordt met bewijsmateriaal, is strafvervolging onvermijdelijk. Toch?
Hoewel er genoeg valt aan te merken, oordeelt Kifid nu dat een verzekeraar een langlopende bewaarplicht heeft:
5.4 Anders dan Verzekeraar stelt kan hij geen beroep doen op de door hem gestelde bewaartermijn van 7 jaar. Naar het oordeel van de Commissie gaat deze termijn pas in op het moment dat de beide verzekeringen tot uitkering zijn gekomen, zijnde het moment van afkoop of overlijden van Consument.
Dat Verzekeraar bij de overname van de verzekeringsportefeuille klaarblijkelijk niet de beschikking kreeg over de fysieke dossiers (waaronder het aanvraagformulier en de polisbladen), maar enkel en alleen over de digitale bestanden – die slechts een zeer beperkt inzicht geven in de historie van de verzekeringen – is een omstandigheid die niet voor risico van Consument mag komen.
Ik mag aannemen dat Kifid vanaf nu ook bij ons het volledige fysieke dossier- waaronder het aanvraagformulier - van de aanbieder eist en niet meer uitsluitend bij de Consument?

ClaimConcept
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Dexia schiet zichzelf in de voet met verboden cold calling!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Dexia verliest in een week 370 rechtszaken in Nederland

Zoals in dit artikel van de Belgische krant De Tijd beschreven, willen de meeste rechters eerst wachten op de Hoge Raad in 2016 over verboden verkoopmethoden, zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam op 23 oktober 2015 :
4.11 Deze vragen kunnen thans niet in deze zaak worden beantwoord omdat deze geschilpunten nog niet zijn uitgekristalliseerd en ter beoordeling voorliggen bij de Hoge Raad in het cassatieberoep dat is ingesteld van in ieder geval de arresten van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736) en 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775).
In beide arresten verwijst Hof Den Bosch naar HR:2013:CA1725 van 6 september 2013.En wat doet tot mijn stomme verbazing Rechtbank Den Haag op 8 september 2015? Die wijst een verzoek tot aanhouding doodleuk af:
[gedaagde] heeft onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad (Van Uden/NBG) van 6 september 2013 (ECLI:NL:HR:2013:CA1725) aangevoerd dat hij er in beginsel van mocht uitgaan dat Vero de op haar rustende zorgplicht jegens hem naleefde. Hieruit volgt volgens [gedaagde] dat hij bij een door Vero geadviseerde constructie minder snel bedacht hoefde te zijn op en zich minder snel eigener beweging behoefde te verdiepen in niet vermelde risico’s dan degene die zich wendt tot een aanbieder van een effectenleaseproduct. De relatie tussen [gedaagde] en Vero verschilt, volgens [gedaagde] , aldus wezenlijk van de standaard effectenleaserelatie waarop de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 zien. Dit betekent volgens [gedaagde] dat in het onderhavige geval niet kan worden uitgegaan van een verdeling van de schade, zoals in de effectenleaserechtspraak is beslist.
Misschien in ieders belang dat Leaseproces toch eens mijn hulp inroept?
ClaimConcept schreef:Ik kan bewijzen dat Dexia zich onder meer schuldig heeft gemaakt aan cold-calling, binnen de Wet toezicht effectenverkeer een hartstikke verboden handeling. Samen met de samenwerkingsovereenkomst met tussenpersonen als PensioenPartners, moet dit wel leiden tot schadevergoeding door Dexia (en AEGON, Achmea etc.) van 80-100%.

Gesloten