LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
evt
Berichten: 80
Lid geworden op: 28 aug 2003 09:38

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door evt »

Moneyman schreef:
evt schreef: Dit is een kulargument. Opheffing is géén omzetting in een andere rechtsvorm. Opzegging op deze grond is dus uiteraard niet geldig.
Hier staat toch echt iets anders bij ontbinding

En hier staat ook iets anders bij ontbinding
Ontbinding zonder vereffening bij géén baten (turbo-liquidatie)

Er volgt geen vereffening indien er op het moment van ontbinding geen baten meer zijn. De rechtspersoon houdt dan vanaf het moment van ontbinding op te bestaan. Hiervan moet door het bestuur van de rechtspersoon direct opgave worden gedaan aan het handelsregister waar de rechtspersoon staat ingeschreven.

Ontbinding met vereffening bij baten

Indien de rechtspersoon nog wel baten heeft, blijft de rechtspersoon voortbestaan zolang dit voor vereffening van haar vermogen nodig is en zodoende alle schulden en uitkeringen zijn voldaan. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de rechtspersoon ‘in liquidatie’ worden toegevoegd.
Maar ja, je hebt altijd personen die denken het beter te weten!!

Moneyman
Berichten: 18810
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

evt schreef:
Moneyman schreef:
evt schreef: Dit is een kulargument. Opheffing is géén omzetting in een andere rechtsvorm. Opzegging op deze grond is dus uiteraard niet geldig.
Hier staat toch echt iets anders bij ontbinding

En hier staat ook iets anders bij ontbinding
Ontbinding zonder vereffening bij géén baten (turbo-liquidatie)

Er volgt geen vereffening indien er op het moment van ontbinding geen baten meer zijn. De rechtspersoon houdt dan vanaf het moment van ontbinding op te bestaan. Hiervan moet door het bestuur van de rechtspersoon direct opgave worden gedaan aan het handelsregister waar de rechtspersoon staat ingeschreven.

Ontbinding met vereffening bij baten

Indien de rechtspersoon nog wel baten heeft, blijft de rechtspersoon voortbestaan zolang dit voor vereffening van haar vermogen nodig is en zodoende alle schulden en uitkeringen zijn voldaan. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de rechtspersoon ‘in liquidatie’ worden toegevoegd.
Maar ja, je hebt altijd personen die denken het beter te weten!!
Je begrijpt je eigen links blijkbaar niet. Bij ontbinding is sprake van beëindigingshandelingen, niet van omzetting in een andere rechtsvorm. Jouw standpunt wordt ook niet onderbouwd in de gegeven links.

redhead55
Berichten: 813
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door redhead55 »

Nadere bestudering van de statuten roept een aantal vragen op. Zo is het verenigingsjaar gelijk aan het kalenderjaar (dus van 1-1-xxxx t/m 31-12-xxxx)
Er wordt echter niets vermeld over de INGANG van het lidmaatschap. En vooral wat zijn status op dat moment is (volwaardig lid, aspirant lid etc.)
De nadruk in de statuten ligt vooral op het EINDE van het lidmaatschap. Dat kan alleen eindigen per het einde van een verenigingsjaar of door ontzetting door het bestuur. (of door de dood van het betreffende lid)
Daarnaast voldoet het bestuur niet aan de op haar rustende verplichting uit artikel 19. ELK lid kan op grond van lid 3 van dit artikel de rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. Het niet gehoor geven hieraan kan tot juridische consequenties (voor het bestuur) leiden.
Het lidmaatschap is aangevangen op ..-10-2005. Over een stilzwijgende verlenging wordt niet gesproken maar dit is aannemelijk.
Echter, tegen een schorsing kan conform art. 5 lid 7 door het lid beroep worden ingesteld bij de ALV. Die zal echter niet (meer) gehouden worden
zodat daarop geen beslissing meer zal volgen.
De enige oplossing die hier nog mogelijk is lijkt mij dat leden van payback een ALV uitschrijven met als agendapunt het voldoen van contributie
over 2016. Bij ontbreken van een gekwalificeerde meerderheid kan dan alsnog een 2e vergadering worden uitgeschreven waarin de dan aanwezige
leden een andersluidend besluit nemen.
Ik heb de stellige indruk dat het innen van contributie over 2016 uitsluitend bedoeld is om de financiële gaten in de administratie af te dekken.
Dat er sprake is van enige donatie aan KWF lijkt uitgesloten.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door peewee »

En kennelijk niemand die maar op het idee komt om het bestuur van de Vereniging PayBack te vragen cq te sommeren om het archief van deze club vooral zorgvuldig te bewaren.

Wat men ook van PayBack en afsplitsingen kan vinden (vooral dat het een amateuristisch zootje ongeregeld was !). Pay Back was volgens mijn herinnering wel de enige partij die rond 2005 doorkreeg dat er in het geheel geen aandelen waren aangekocht door Bank Labouchere (voor de eigen en Legio-lease producten) en daar actie op nam.

Een en ander was overigens in april 2005 al op dit forum gemeld door een kennelijke klokkenluider (ex Dexia) met de alias Guus Geluk. Dit is wat hij (Guus Geluk) destijds schreef
Werkwijze op veler verzoek:
Nadat er een contract was opgemaakt en deze werd ondertekend door de contractant werd er op papier aandelen gekocht. In werkelijkheid gebeurt er niets. Op papier (lees contract) staat de aankoopkoers waar voor de overeenkomst is aangegaan. Hier wordt de klant ook aangehouden. De klant betaald hierna maandelijks zijn rente over de geleende tegoed. Hij heeft namelijk een lening afgesloten bij de bank en betaald er 11% rente hier over. Dit is overeengekomen in het contract.
Jaarlijks krijgt hij een overzicht wat er betaald is en wat zijn papieren winst of verlies is. In werkelijkheid bestaat er geen verlies omdat de aandelen niet zijn aangekocht. De voorganger heeft enkel de winsten c.q. verliezen die de bank zelf kon maken afgedekt doormiddel van opties constructies. Indien de beurs wel steeg met 20% per jaar dan hoeft de bank maar 10% rendement te halen met de opties omdat er al 10% leaserente binnenkomt. Bij een verlies is het dubbel winst omdat de verliezen worden afgedekt en tevens de leaserente binnen blijft stromen.
Bij een mindere stijging van de beurs van minder dan 10% per jaar is er altijd winst omdat dan de leaserente meer opbrengt dan de stijging. Dus de klant koste het geld omdat de beurs minder steeg dan dat hij als leaserente betaalde.
Of en op welke wijze PayBack deze informatie heeft verwerkt in rechtszaken in de periode 2005-2007 is mij niet duidelijk, maar dat zou wel voor de toekomst helder moeten blijven en dus vooral niet in een papiershredder moeten verdwijnen.
Laatst gewijzigd door peewee op 18 nov 2016 15:52, 1 keer totaal gewijzigd.

evt
Berichten: 80
Lid geworden op: 28 aug 2003 09:38

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door evt »

Moneyman schreef:Je begrijpt je eigen links blijkbaar niet. Bij ontbinding is sprake van beëindigingshandelingen, niet van omzetting in een andere rechtsvorm. Jouw standpunt wordt ook niet onderbouwd in de gegeven links.
Alhoewel ik het volledig oneens ben met Moneyman dat opheffing geen omzetting is naar een andere rechtsvorm, en hij daarover naar mij toe daar een aantal denigrerende opmerkingen over maakt, wijs ik er op dat ik ook heb gewezen op Artikel 5 lid 3, laatste regel waarin staat:
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.

(...)
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
(...)
Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan het bestuur van Payback nooit vergen dat de contributie voor een nieuw jaar wordt opgeëist als de vereniging op 31 december van het 'oude jaar' is of wordt opgeheven.

Dus als Moneyman de opheffing van de vereniging geen omzetting naar een andere rechtspositie van Payback vindt, dan zal hij moeten erkennen dat bovenvermelde Artikel 5 lid 3 - laatste regel - van de statuten van Payback wel voldoet om geen gehoor te geven aan de sommatie van Payback om de contributie voor het nieuwe jaar te voldoen vanwege het continueren van het lidmaatschap voor het nieuwe jaar aan een vereniging die niet meer bestaat!!

Moneyman
Berichten: 18810
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

evt schreef:
Moneyman schreef:Je begrijpt je eigen links blijkbaar niet. Bij ontbinding is sprake van beëindigingshandelingen, niet van omzetting in een andere rechtsvorm. Jouw standpunt wordt ook niet onderbouwd in de gegeven links.
Alhoewel ik het volledig oneens ben met Moneyman dat opheffing geen omzetting is naar een andere rechtsvorm, en hij daarover naar mij toe daar een aantal denigrerende opmerkingen over maakt, wijs ik er op dat ik ook heb gewezen op Artikel 5 lid 3, laatste regel waarin staat:
enz enz enz
Ik maak geen denigrerende opmerkingen, ik constateer slechts een evident feit. Bovendien heb jij weinig reden om op dat punt iets te verwijten (pot, ketel, enz.)

Dan inhoudelijk. Maak je redenering dan eens concreet? De ("oude") rechtsvorm is "vereniging", wat is dan volgens jou de nieuwe rechtsvorm tijdens of na ontbinding? De toevoeging "in liquidatie" geeft slechts de status van de huidige rechtsvorm (vereniging) aan en is uitdrukkelijk géén andere of nieuwe rechtsvorm.

Art. 5 staat buiten deze discussie, daar heb ik ook geen woord over gezegd.

evt
Berichten: 80
Lid geworden op: 28 aug 2003 09:38

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door evt »

Moneyman schreef:Dan inhoudelijk. Maak je redenering dan eens concreet? De ("oude") rechtsvorm is "vereniging", wat is dan volgens jou de nieuwe rechtsvorm tijdens of na ontbinding? De toevoeging "in liquidatie" geeft slechts de status van de huidige rechtsvorm (vereniging) aan en is uitdrukkelijk géén andere of nieuwe rechtsvorm.

Art. 5 staat buiten deze discussie, daar heb ik ook geen woord over gezegd.
Onser de kop Ontbinding en liquidatie staat toch echt hier het volgende:
Ontbinding en liquidatie

Een rechtspersoon kan alleen worden beëindigd nadat deze is ontbonden. Voor ontbinding van een rechtspersoon is meestal een formeel besluit nodig van een daartoe bevoegd orgaan. Bij een BV of NV neemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) het besluit, bij een stichting is dat het bestuur. Voor het ontbinden van een vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is de ledenvergadering bevoegd het besluit te nemen.

De ontbinding van een rechtspersoon gaat dus altijd aan de beëindiging vooraf.
(...)

ClaimConcept
Berichten: 1694
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

peewee schreef:Wat men ook van PayBack en afsplitsingen kan vinden (vooral dat het een amateuristisch zootje ongeregeld was !). Pay Back was volgens mijn herinnering wel de enige partij die rond 2005 doorkreeg dat er in het geheel geen aandelen waren aangekocht door Bank Labouchere (voor de eigen en Legio-lease producten) en daar actie op nam.
(...)
Of en op welke wijze PayBack deze informatie heeft verwerkt in rechtszaken in de periode 2005-2007 is mij niet duidelijk, maar dat zou wel voor de toekomst helder moeten blijven en dus vooral niet in een papiershredder moeten verdwijnen.
Het hoofdonderwerp is Aandelenlease, @peewee is de enige die hierover een inhoudelijke opmerking plaatst. De rest van de discussie door een handjevol overgebleven leden over verenigingsrecht, hoort dan ook eerder thuis onder Overig Juridisch / financieel

Aansluitend op @peewee, is overigens de periode 2007-2012 inclusief Spirit, Beursklacht en Zinloos Betalen nog meer van belang, onder meer in verband met stuiting van verjaring voor effectenleaseproducten van Aegon, Achmea, Dexia enzovoort.

Moneyman
Berichten: 18810
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

evt schreef:
Moneyman schreef:Dan inhoudelijk. Maak je redenering dan eens concreet? De ("oude") rechtsvorm is "vereniging", wat is dan volgens jou de nieuwe rechtsvorm tijdens of na ontbinding? De toevoeging "in liquidatie" geeft slechts de status van de huidige rechtsvorm (vereniging) aan en is uitdrukkelijk géén andere of nieuwe rechtsvorm.

Art. 5 staat buiten deze discussie, daar heb ik ook geen woord over gezegd.
Onser de kop Ontbinding en liquidatie staat toch echt hier het volgende:
Ontbinding en liquidatie

Een rechtspersoon kan alleen worden beëindigd nadat deze is ontbonden. Voor ontbinding van een rechtspersoon is meestal een formeel besluit nodig van een daartoe bevoegd orgaan. Bij een BV of NV neemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) het besluit, bij een stichting is dat het bestuur. Voor het ontbinden van een vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is de ledenvergadering bevoegd het besluit te nemen.

De ontbinding van een rechtspersoon gaat dus altijd aan de beëindiging vooraf.
(...)
Daar staat exact wat ik ook zeg: de rechtpersoon wordt ontbonden. Maar dat is geen wijziging van rechtvorm - en dat staat er ook niet.

evt
Berichten: 80
Lid geworden op: 28 aug 2003 09:38

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door evt »

Om nog één keer Moneyman te overtuigen dat er een wijziging heeft plaats gevonden in de rechtsvorm, hieronder twee argumenten die staan in het Burgelijk Wetboek Artikel 19 hierover.
Artikel 19
(...)
lid 4
4 Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur of, bij toepassing van artikel 19a, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, daarvan opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.

en lid 6
(...)
6 De rechtspersoon houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaar of de faillissementscurator doet aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven, daarvan opgaaf.
In beide gevallen staat toch heel duidelijk dat de rechtspersoon op houdt te bestaan bij ontbinding dus dan bestaat er geen rechtspersoon meer en heeft er een wijziging plaats gevonden, namelijk eliminatie van de rechtspersoon!!

Mocht Moneyman nog niet overtuigt zijn dan was dit mijn laatste opmerking hierover omdat dit 'spijkers op laag water zoeken is' van Moneyman en verder totaal niets bijdraagt aan de essentie van mijn posting(s).

Moneyman
Berichten: 18810
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

Een wijziging van rechtsvorm betekent dat de ene rechtsvorm overgaat in een andere. Bij het einde van een rechtspersoon/ vorm verandert de rechtsvorm niet, maar houdt die op te bestaan. Voor verandering van rechtsvorm is het voortbestaan (in een andere vorm) een vereiste, en dat ontbreekt nu juist bij ontbinding/ beëindiging. Al je tot nu toe gegeven argumenten, links en quotes geven geen onderbouwing voor jouw standpunt.

Ja, er wijzigt iets, namelijk het bestaan, maar niet de rechtsvorm. Kan je spijkers op laag water noemen, maar het is een cruciaal verschil als je je op een rechtsgevolg wegens wijziging beroept. Want dat beroep faalt dus keihard.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door peewee »

De Vereniging Pay Back bestaat dus in ieder geval de komende zes /zeven weken nog.

Wordt het dan niet eens tijd dat het bestuur van deze club er voor zorgdraagt dat het procesarchief veilig gesteld wordt? MET NAME ten aanzien van de ondernomen acties over de niet-aankoop van aandelen door Dexia en rechtsvoorgangers. Ik neem aan dat er tenminste een aantal rechtshistorici te zijner tijd erin geïnteresseerd zijn hoe in deze affaire, via een een-tweetje tussen Dexia, de AFM en de rechtspraak (Gerechtshof Amsterdam), de belangen van vele honderdduizenden belazerden het juridisch woestijnzand in werd gemanoeuvreerd . En Dexia daarmee feitelijk carte blanche kreeg van criminele rechters om minimaal 500 miljoen euro aan onbewezen restschulden te innen bij zo'n 300.000 burgers,
Dit alles in een tijdperk dat Nederland zich liet afleiden door Zwarte Piet en volksmenners met gebleekte haren. Eén in eigen land, één overzee.

Bestuur van Pay Back, bedenk dat u ook achteraf -na opheffing- aansprakelijk gehouden kunt worden, bijvoorbeeld voor het hanteren van de papiershredder.
Laatst gewijzigd door peewee op 21 nov 2016 09:48, 1 keer totaal gewijzigd.

Moneyman
Berichten: 18810
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

je hebt een goed punt, Peewee. Ik zou, als ik lid zou zijn, de bestuurders "rees nu voor alsdan" in gebreke stellen in verband met een sterk vermoeden dat de bestuurdersrol niet naar behoren wordt vervuld. Mocht er dan later stront aan de knikker zijn, is bestuursaansprakelijkheid nog makkelijker bewijsbaar.

RuudVC
Berichten: 137
Lid geworden op: 01 mar 2004 23:07

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door RuudVC »

Heel merkwaardig is het natuurlijk ook dat Payback op 22-09-2016 een Nieuwsbrief nr 58 HR op hun site plaatst waarin Piet meldt in een posting op dit forum dat Payback hier onjuiste informatie verstrekt en daardoor absoluut hun leden onjuist voorlicht, sterker nog men doet voorkomen dat voor iedereen nog volop kansen zouden zijn om voor de uitspraak in cassatie in aanmerking te komen terwijl Piet duidelijk aantoont dat zeer waarschijnlijk een groot aantal (ex)leden van Payback gewoon een "worst is voorgehouden".

Het is natuurlijk nog vreemder dat Payback op geen enkele wijze reageert op deze posting van Piet en dat, zoals Piet dat noemt, Payback een nieuwsbrief rondstuurt die volstaat met onwaarheden.

Net zoals Piet geloof ik er niets van dat de twee genoemde advocatenkantoren in deze Nieuwsbrief hun medewerking hebben verleend in het opstellen van deze Nieuwsbrief.

Maar ja, als je o.a. in deze Nieuwsbrief schrijft:
De vereniging Payback kan helaas niet meer voor uoptreden omdat wij bij algemene ledenvergadering besloten hebben de verenigingop te heffen per 31-12-2016.
Dan hoef je kennelijk niet meer de waarheid te spreken en ook niet een algehele jaarverslag te publiceren zodat leden er achter kunnen komen of er bij de opheffing al of niet een batig aanwezig is/was.

Het al eerder in deze topic getoonde email van het bestuur van Payback aan enkele nog zijnde leden van Payback, waarin hun lidmaatschap nog eens voor een jaar wordt verlengt en deze leden worden gesommeerd de contributie voor een jaar á € 35,- te betalen, doet vermoeden dat de kas van Payback leeg is en men nu via deze merkwaardige manier tracht aan financiële middelen te komen om te kunnen voldoen aan de openstaande rekeningen van de schuldeisers.

In dat emailbericht geeft het bestuur van Payback trouwens zelf al aan dat men totaal niet meer geïnteresseerd is in Payback en Zinloos Betalen.
Daarin staat namelijk o.a. de volgende regel:
Overige tarieven die mogelijk voor u van toepassing zijn kunt u raadplegen op http://www.zinloosbetalen.nl
Klikt u deze link maar eens aan dan zal u zien dat deze link een totaal leeg scherm of een errormelding geeft waaruit geconcludeerd kan worden dat de site van Zinloos Betalen al maandenlang uit de lucht is of waar een tijdje lang één of andere oplichter namens Zinloos Betalen trachte mensen schoenen aan te smeren.
Hoezo zou het bestuur van Payback en Zinloos Betalen nog op één of andere manier geïntereseerd zijn in u als lid of aangeslotene, als het kader van Payback of Zinloos Betalen totaal geen enkele moeite nemen om berichten te controleren op juiste werking en/of de vermelde inhoud overeenkomstig is met de doelstelling van de vereniging c.q. stichting.

Dat is in dit geval absoluut niet gebeurd!!

Hoe eerder de nog zijnde leden of aangeslotenen zich afmelden, bij beide organisaties, hoe eerder deze ballententen van het toneel zijn verdwenen.

redhead55
Berichten: 813
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door redhead55 »

En ook de website van payback is niet langer actief.......

ClaimConcept
Berichten: 1694
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Kamer van Koophandel: Vereniging Payback ontbonden per 01-01-2017

Overigens herhaal ik nog maar eens een eerdere stelling
18 nov 2016, ClaimConcept schreef:
peewee schreef:Wat men ook van PayBack en afsplitsingen kan vinden (vooral dat het een amateuristisch zootje ongeregeld was !). Pay Back was volgens mijn herinnering wel de enige partij die rond 2005 doorkreeg dat er in het geheel geen aandelen waren aangekocht door Bank Labouchere (voor de eigen en Legio-lease producten) en daar actie op nam.
(...)
Of en op welke wijze PayBack deze informatie heeft verwerkt in rechtszaken in de periode 2005-2007 is mij niet duidelijk, maar dat zou wel voor de toekomst helder moeten blijven en dus vooral niet in een papiershredder moeten verdwijnen.
Het hoofdonderwerp is Aandelenlease, @peewee is de enige die hierover een inhoudelijke opmerking plaatst. De rest van de discussie door een handjevol overgebleven leden over verenigingsrecht, hoort dan ook eerder thuis onder Overig Juridisch / financieel

Aansluitend op @peewee, is overigens de periode 2007-2012 inclusief Spirit, Beursklacht en Zinloos Betalen nog meer van belang, onder meer in verband met stuiting van verjaring voor effectenleaseproducten van Aegon, Achmea, Dexia enzovoort.
De aanhouder wint! (is het niet in 2017, dan toch zeker wel in 2018/2019?)
Jelle Terpstra ( Het ClaimConcept ® sinds 2011 :wink: )

Moneyman
Berichten: 18810
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

redhead55 schreef:En ook de website van payback is niet langer actief.......
Logisch toch?

ant
Berichten: 92
Lid geworden op: 04 jul 2003 09:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door ant »

Vond op het forum van Pal een aardige posting over een cafetaria waar door de vereniging Payback de laatste ALV is gehouden en waar toen besloten is om Payback op te heffen!.

Het leek mij interessant om hiermee de verwevenheid tussen belangenbehartiging en pure commercie aan te tonen.

De zetbaas van deze cafetaria blijkt, volgens de hier eerder vermelde informatie van de Kamer van Koophandel, ook dezelfde persoon te zijn die voor de vereffening gaat zorgdragen voor de vereniging Payback in liquidatie.

Moneyman
Berichten: 18810
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

ant schreef:Vond op het forum van Pal een aardige posting over een cafetaria waar door de vereniging Payback de laatste ALV is gehouden en waar toen besloten is om Payback op te heffen!.

Het leek mij interessant om hiermee de verwevenheid tussen belangenbehartiging en pure commercie aan te tonen.

De zetbaas van deze cafetaria blijkt, volgens de hier eerder vermelde informatie van de Kamer van Koophandel, ook dezelfde persoon te zijn die voor de vereffening gaat zorgdragen voor de vereniging Payback in liquidatie.
Kan je de veronderstelde relevantie van deze post nog even concretiseren? Dat de vergadering gehouden wordt in de locatie van een bestuurslid lijkt me eerder logisch dan een steekhoudend argument om iets negatiefs aan te tonen.

redhead55
Berichten: 813
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door redhead55 »

Moneyman schreef:
redhead55 schreef:En ook de website van payback is niet langer actief.......
Logisch toch?
Als je echt transparant bent, plaats je in elk geval nog de rekening en verantwoording op de website.
Een vereffening gaat echt geen maanden duren en die paar maanden extra hosting gaan je zeker
ook de kop niet kosten. TENZIJ, de kas echt leeg is, of erger nog, als er een tekort is.
Diverse leden werden vorig jaar nog gemaand hun contributie over 2016 te voldoen. Zo hoog
was, kennelijk, de nood.
Volgens art. 21 lid 2 is het bestuur belast met de vereffening. Er is echter maar 1 vereffenaar
aangewezen. De ontbinding is per 2-1-2017 ingeschreven, hetgeen doet vermoeden dat er
sprake is van een z.g. turbo liquidatie (liquidatie zonder baten). Dat zou dan ook betekenen
dat er niets naar het KWF gaat. De leden hebben, naar mijn mening, in elk geval recht op een
rekening en verantwoording. Nu is er geen enkele controle meer (mogelijk). Het blijft nu gissen
OF er baten waren en of die ook op de plek die de ALV heeft aangewezen (het KWF) terecht zijn
gekomen.

Gesloten