LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Hans2 »

Waar blijft de aangeven nieuwsflits in het verslag van de jaarvergadering van 21 april 2016.
5. Rondvraag.
Enigehistorische perikelen rondom Payback en Beursklacht worden nog nabesproken.
De wnd.secretaris zal voor een nog uit te brengen nieuwsflits een raamwerk opstellen.[Tekst verwijderd door de Moderator] biedt daarbij zijn assistentie aan. Dit geldt ook voor de nogte verrichten activiteiten in het kader van agendapunt 4. Eenafscheidsbijeenkomst vindt plaats op 7 september as. te Leusden. De aanwezigenhierbij worden persoonlijk door de wnd. secretaris, namens het bestuur,uitgenodigd.
Het is vandaag een maand geleden dat deze ALV is gehouden, maar buiten dit summiere verslag van deze ALV, blijft het stil m.b.t. de verdere informatie van b.v. of er eventueel een batig saldo bij opheffing aanwezig is.

Dit lijkt mij toch essentiële informatie voor de nog lid zijnde personen van Payback.
Laatst gewijzigd door Radar op 22 mei 2016 00:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Persoonsgegevens noemen

hboadvancedbv
Berichten: 6
Lid geworden op: 30 mar 2016 22:34

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door hboadvancedbv »

@Hans, kleinbier

Grootbier is onderstaande
Isa(a)c le Maire schreef:
Isa(a)c le Maire schreef:pay-back time:

80 of 90% van de inleg onder aftrek van ontvangen dividenden minus 10% restschuld, vermeerderd met de (samengestelde) wettelijke rente, en dat is al snel meer dan uw originele inleg, vermeerderd met de bankrente?

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien ... :2015:8777
En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moet dan maar beoordelen, of ongekend algemeen gebonden raken aan een WCAM-overeenkomst, de EVRM-toets kan doorstaan.

In 2015 is die specifieke vraag in een individueel dossier voorgelegd aan dat EHRM.
@Isaacs, Mocht de wcam de evrm-toets niet doorstaan. Kan dan ook collectieve stuiting / verjarrings vonnis toegepast worden op deze producten ?

PP
Berichten: 153
Lid geworden op: 17 nov 2003 21:17

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door PP »

@hboadvancedbv
hboadvancedbv schreef:@Hans, kleinbier

Grootbier is onderstaande
Isa(a)c le Maire schreef:
Isa(a)c le Maire schreef:pay-back time:

80 of 90% van de inleg onder aftrek van ontvangen dividenden minus 10% restschuld, vermeerderd met de (samengestelde) wettelijke rente, en dat is al snel meer dan uw originele inleg, vermeerderd met de bankrente?

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien ... :2015:8777
En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moet dan maar beoordelen, of ongekend algemeen gebonden raken aan een WCAM-overeenkomst, de EVRM-toets kan doorstaan.

In 2015 is die specifieke vraag in een individueel dossier voorgelegd aan dat EHRM.
@Isaacs, Mocht de wcam de evrm-toets niet doorstaan. Kan dan ook collectieve stuiting / verjarrings vonnis toegepast worden op deze producten ?
Het is wel een héél kleintje bier geworden zoals hier blijkt !


Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Hans2 »

Op onderstaande posting van 'langste adem' heeft 'hboadvancedbv' nog geen antwoord gegeven.
Voor ieders duidelijkheid zou dit wel wenselijk zijn. Daarom een vriendelijk verzoek aan 'hboadvancedbv' een reactie hierop te geven.
langste adem schreef:
hboadvancedbv schreef:@langste adem.
Statutair is bepaald dat 1/3 van de leden aanwezig moet zijn om een dergelijk zwaarwichtig besluit te nemen. Als 1/3 niet aanwezig is dient binnen gestelde termijn een tweede vergadering te worden uitgeschreven. Waarin de dan aanwezige leden mandaat hebben om dergelijke besluit te bekrachtigen en of af te wijzen. Alle leden waren uitgenodigd vergezeld met de agenda zowel voor de eerste als tweede vergadering.

Maar hoeveel leden zijn er nou eigenlijk ? tientallen ? honderden ?
In het jaarverslag op de website staat dat er 4 bestuursleden aanwezig waren, en slechts 7 leden.
Horen de bestuursleden ook bij die 7 aanwezige leden (zij zijn immers ook gedupeerden van aandelenlease ??), dan heeft het bestuur natuurlijk carte blanche , aangezien zij dan de meerderheid vormen.
Dan kun je natuurlijk zeggen, eigen schuld, hadden de mensen maar op die vergadering moeten komen, Maar uit de openingspost kreeg ik de indruk dat de vergaderingen bekend gemaakt werden op de website zonder enige agenda van wat er besproken ging worden....

PP
Berichten: 153
Lid geworden op: 17 nov 2003 21:17

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door PP »

Nog steeds zijn de statuten die online op de site van Payback staan niet compleet en worden maar weergegeven tot aan Artikel 19.
Zodoende kan niet gelezen worden wat 'hboadvancedbv' hier beweert:
hboadvancedbv schreef:Ik ben er geweest. Op website van Payback zal een verslag verschijnen. Statuten zijn ook bij dhr b. bekend. Hij was mede oprichter. En hij kan/kon je dus haarfijn vertellen dat statutair vastgelegd is dat batig saldo niet onder de leden verdeeld mag worden maar dat er een doel moet worden aangewezen. Alv heeft doel van batig saldo, na vereffening van crediteuren t/m eind van het kalender jaar 31 dec 2016, vastgelegd en dat is het KWF.
Deze verklaring is niet juist want indien men hier klikt - de complete statuten staan dus gewoon op de site van Payback! - dan valt te lezen in Arikel 21 lid 4 dat een eventueel batig saldo ook gewoon aan de leden na rato van hun inbreng mag worden teruggestort.
Waarom 'hboadvancedbv' beweert dat een eventueel batig saldo niet zou mogen worden verdeeld onder de leden, is mij een raadsel.
De 'complete statuten' vermelden toch echt iets anders.

Kennelijk is het bestuur van Payback, na de beslissing om de vereniging op te heffen, totaal niet meer geïnteresseerd in de aangesloten gedupeerden leden gezien het incomplete document met de statuten welke online staat en het verslag - nou ja, verslag?? - van de laatste gehouden ALV.
Kennelijk heeft niemand bij Payback er nog behoefte en interesse aan om dit verslag enigszins netjes op te stellen. De helft van het bericht loopt in elkaar over alsof de Nederlandse taal een soort van spaghettie brei is.

Bovendien zal er een verantwoording moeten komen door de kasinkomsten van 2016 van de vereniging Payback openbaar te maken om zodoende te kunnen beoordelen of er op het tijdstip van ontbinding van de vereniging er nog een batig saldo was.
Zo dat niet het geval is zal bij het ontbreken van inkomsten de vereniging wettelijk al op 21 april j.l., dat is de datum dat de ALV het besluit heeft genomen tot opheffing van de vereniging, zijn ontbonden.

Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Hans2 »

hboadvancedbv schreef hier o.a.:
(...)
Payback is een van de weinige belangen behartigers die een open en transparante financiële huishouding heeft. Welke elk jaar door een onafhankelijke kas commissie geoontroleerd wordt en elke cent traceerbaar is naar activiteiten die te maken hebben met het statutaire doel.
Alle overige belangenbehartigers houden hun deur stijf dicht als het om financiële verantwoording gaat dit is waarschijnlijk zo omdat er commerciële belangen en persoonlijk inkomsten meespelen!
(...)
Maar hoe zit het dan met deze informatie die ik vond.
Deze informatie wordt niet voor niets zomaar op een forum geplaatst.
'Waar rook is daar is ook vuur!'

wil
Berichten: 37
Lid geworden op: 07 jul 2003 19:55

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door wil »

Voor de mensen die willen weten wat er werkelijk in de statuten staan wat er bij een ontbinding van de vereniging, met een eventueel batig saldo gaat gebeuren, hieronder het gedeelte wat bij de thans getoonde statuten op de site van Payback niet te lezen valt doordat deze maar tot artikel 19 lid 1 wordt getoond.
Hieronder een link naar een file waar de statuten van Payback wel geheel te lezen zijn en ook op de site van Payback staat.
http://www.payback.nl/uploads/files/SatutenPAYBACK.pdf
Je kan je afvragen of dit niet te kwade trouw is gedaan. In ieder geval zeggen de statuten wat anders dan een bestuurslid van Payback hier in posting viewtopic.php?f=58&t=163585&sid=8699b29 ... f#p2266323 bewust verkeerd verkondigd.

ONTBINDING
Artikel 21.
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  De vereffening geschiedt door het bestuur.
 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
 4. De algemene vergadering stelt, bij haar in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit, de bestemming voor het batig saldo vast.
  Dit batig saldo kan aan een charitatief doel worden geschonken of aan de leden naar rato van hun inbreng worden teruggestort.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door redhead55 »

Notaris niet echt oplettend geweest destijds!
In art. 19 lid 8 staat nl:
8. Indien erbij opheffing van de vereniging sprake is van een batig saldo dan wordt dit - niet onder de leden verdeeld. -------------------------------------------------------------------
Dan had in de 2e volzin van lid 4 als hierboven vermeld, beter een punt achter geschonken worden gezet en het laatste deel ueberhaupt niet vermeld.
Nu is er een tegenstrijdigheid tussen art 19 lid 8 en art 21 lid 4.

Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Hans2 »

redhead55 schreef:Nu is er een tegenstrijdigheid tussen art 19 lid 8 en art 21 lid 4.
In dit artikel in de statuten van Payback staat het volgende:
REGLEMENT
Artikel 22.
(...)
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
Hiermee wordt dus aangegeven dat in ieder geval artikel 19 lid 8 en artikel 21 lid 4 geen enkele uitvoeringsbevoegtheid meer bezit en de vraag gesteld kan worden of niet de gehele statuten van Payback hierdoor nog enige vorm van uitvoeringsbevoegtheid heeft.

Feit is dat deze ongelofelijke blunder in de statuten kennelijk nooit door het bestuur is opgemerkt en blijkbaar alle bestuursleden van Payback geweldig hebben zitten slapen!!!!!

Het geheel is al net zo vreemd als de aanroep van de site van Stichting Zinloos Betalen waar plots, zonder een enkele verklaring van het bestuur van Zinloos Betalen, schoenen te koop worden aangeboden.
Laatst gewijzigd door Hans2 op 30 aug 2016 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.

Moneyman
Berichten: 18263
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

Hans2 schreef: Hiermee wordt dus aangegeven dat in ieder geval artikel 19 lid 8 en artikel 21 lid 4 geen enkele uitvoeringsbevoegtheid meer bezit en de vraag gesteld kan worden of niet de gehele statuten van Payback hierdoor nog enige vorm van uitvoeringsbevoegtheid heeft.
Wat probeer je duidelijk te maken? Wat heeft eer verwijzing naar een reglement met een tegenstrijdigheid in de statuten te maken?

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door redhead55 »

Inderdaad wat vreemd die aanroep van zinloos betalen om dan op schoenen outlet online uit te komen (powered by zinloos betalen)
Het zeer kromme Nederlands (zie bijv. privacy verklaring, verzenden en retourneren (daarover niets) en betalen (alleen met creditcard,
geen Ideal e.d.)) doet vermoeden dat iets als Google Translate o.i.d. hier aan het werk is geweest en dat schoenen outlet online in elk
geval geen Nederlands bedrijf is (ontbreekt ook tel nr, kvk nr e.d.). Hopelijk moeten we "zinloos betalen" niet letterlijk nemen ?

langste adem
Berichten: 1258
Lid geworden op: 20 jan 2011 12:30

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door langste adem »

het lijkt gecopieerd te zijn van http://www.schoenen.nl , zelfde logo.
Wat probeer je duidelijk te maken? Wat heeft eer verwijzing naar een reglement met een tegenstrijdigheid in de statuten te maken?
Het is natuurlijk opmerkelijk dat beide artikelen allebei in de statuten staan , en elk iets anders zeggen, met een kleine nuance. Het ene artikel zegt : Het batig saldo WORDT NIET onder de leden verdeelt.
Het andere artikel zegt : Het batig saldo KAN WORDEN teruggestort aan de leden.

Ik krijg toch een beetje de indruk dat dat eventueel batige saldo met een charitatief doel eindigt in iemands binnenzakje

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door redhead55 »

Het charitatief doel zou KWF zijn. MITS er een batig saldo overblijft natuurlijk. Wat dan wel verbazing wekt is dat, zo blijkt uit een eerdere posting,
leden eerst de contributie 2016 moeten voldoen. Op zich valt daar iets voor te zeggen als het lidmaatschap van 1 jan t/m 31 december loopt.
Immers, contributie niet betaald kun je ook geen aanspraak op lidmaatschap maken en wordt je als lid uitgeschreven. Maar de opheffing speelde kennelijk al een tijdje, dus dan is het ook verklaarbaar dat mensen wachten met betaling.
Overigens zou het vrij snel duidelijk moeten zijn of er een batig saldo overblijft. Elke onderneming, ook stichtingen en verenigingen, wordt geacht
een deugdelijke administratie te voeren waaruit ten alle tijde de rechten en verplichtingen van de onderneming blijken. bij een goede debiteuren-
en crediteurenadministratie moet dus vrij snel duidelijk zijn of een batig saldo zal resteren (even los van bedrijfskosten als handelsregister, salariskosten,
btw verplichtingen e.d.)

harkja
Berichten: 376
Lid geworden op: 14 jul 2015 01:18
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door harkja »

Van het restant is toch een snackbar geopend in Arnhem ?

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door redhead55 »

Nee dat was al eerder. Maar van frikadellen en kroketten naar schoenen is wel een grote stap hoewel je voor die laatste geen horeca vergunning
nodig hebt (ook niet als je die schoen wil opeten :-)).

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door redhead55 »

Of past hier beter: wie de schoen past trekke hem aan. Vandaar die schoenen wellicht ?

jaguar
Berichten: 51
Lid geworden op: 18 dec 2003 15:30

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door jaguar »

Waar blijft de financiële verantwoording zoals in het ALV verslag punt 4 o.a. staat vermeld.
Een eventueel batig saldo wordt, na vereffening van de nog openstaande vorderingen van de crediteuren, aan het Koningin Wilhelminafonds overgemaakt.
Waarom heeft Payback nog steeds niet bekend gemaakt of er een batig saldo is en zo ja waarom wordt dit saldo niet gespecificeerd voor (EX)LEDEN gepubliceerd?
Dan kunnen (ex)Leden gaan controleren of er werkelijk is gedoneerd aan het KWF, doordat na te gaan vragen bij het KWF, en zodoende zekerheid hebben dat dit batig saldo niet in de zakken van één of meerdere vroegere bestuursleden gaat verdwijnen!!

En waar blijft de in punt 5 aangekondigde nog uit te brengen Nieuwsflits??
Zo langzamerhand begint de tijd aardig te dringen .
Of is nu het motto bij Payback geworden "Veel beloofd en weinig geven doet een GEK in vrede leven!!!"

evt
Berichten: 80
Lid geworden op: 28 aug 2003 09:38

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door evt »

Afgelopen dagen ontving ik van de vereniging Payback onderstaande email.
_________________________________________________________________________

Van: Vereniging Payback
Verzonden: maandag 14 november 2016 11:14
Aan: -------.nl
Onderwerp: Aanmaning Prolongatie Lidmaatschap Vereniging Payback

Geachte heer/mevrouw .. ........,

Ondanks diverse herinneringen heeft u het verschuldigde contributiebedrag nog niet voldaan.
Conform de statuten van de vereniging, Artikel 5 lid 3, is uw lidmaatschap stilzwijgend verlengd. U heeft zich aangemeld op ..-10-2005, elk daaropvolgend jaar bent u gebonden om het contributiebedrag te voldoen.

Vanaf datum: ..-10-2016 is u iedere twee weken een herinnering per email toegestuurd.
De vereniging wordt genoodzaakt Artikel 5 lid 1 sub C in werking te laten treden. Dit artikel houdt in dat leden die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet zijn nagekomen het van de vereniging niet langer verwacht kan worden dat u nog langer lid van de vereniging blijft.

Op grond hiervan bent u per 30-11-2016 als lid geschorst. Een schorsing van het lidmaatschap bij Payback houd tevens in dat u geen recht meer heeft op de reductietarieven die Stichting Zinloos Betalen in rekening brengt voor Paybackleden. Bijvoorbeeld; Digitale Dossier Service voor Payback leden bedraagt het eerste jaar ?110,- en daarna ?12,95 per jaar. Na een schorsing van het lidmaatschap wordt dit voor u het eerste jaar ?250,- en daarna ?60,- per jaar. Overige tarieven die mogelijk voor u van toepassing zijn kunt u raadplegen op http://www.zinloosbetalen.nl

Zodra u het verschuldigde contributiebedrag op onze bankrekening heeft bijgeschreven wordt uw schorsing ongedaan gemaakt.
Een schorsing of ontbinding ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting over het openstaande contributiebedrag á EUR 35,-. Conform Artikel 5 lid 5 & 8 bent u gehouden deze alsnog te voldoen.

Om verdere schade te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het openstaande contributiebedrag voor het aankomende verenigingsjaar á EUR 35,- over te maken op het bankrekening nummer .... ..... .... onder vermelding van uw lidmaatschapnummer ---.---.---.

Wegens uw tekortkoming in uw betalingsgedrag is er geen mogelijkheid meer om aanspraak te maken op de kortingsregelingen en of termijn betalingen die de vereniging haar leden aanbied, u dient het bedrag per omgaande over te maken.

Mocht u de contributie al betaald hebben dan kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

Controle lidmaatschap gegevens via de interactive website http://mijn.payback.nl

Met vriendelijke groet,

Vereniging Payback
http://www.payback.nl
_________________________________________________________________________________

Er is volgens mij geen enkele reden voor Payback om deze vordering op te eisen en al helemaal niet het recht om leden te schorsen. Dit om twee redenen.
Ten 1e. Heb ik schriftelijk mijn lidmaatschap van Payback opgezegt. Payback heeft mij nooit iets laten weten dat deze opzegging niet door Payback werd geaccepteerd.
Ten 2e. In het Burgerlijk Wetboek Artikel 36 lid 4 het volgende staat:
4 Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
Nadat op 21 april j.l. de ALV had besloten om de Vereniging op te heffen, heb ik onmiddellijk schriftelijk het bestuur laten weten dat ik conform Artikel 36 lid 4 BW mijn lidmaatschap van de Vereniging Payback opzegde.
Payback heeft nergens op gereageerd met als gevolg de bovenstaande aanmaning.
Het lijkt mij duidelijk dat het zojuist genoemde Artikel 36 lid 4 BW hier van toepassing is want de opheffing van een vereniging zorgt zeker tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, namelijk tot totaal geen enkele rechtsvorm meer, door de opheffing van de vereniging. Het 1e argument om niet te betalen!
Bovendien staat in Artikel 5 lid 3 in de laatste regel van de statuten van payback het volgende :
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Het bestuur van Payback kan van een lid redelijkerwijs niet vergen het lidmaatschap te laten voortduren na de ontbinding van de vereniging op 31 december 2016 en daar, na ontbinding, over dat jaar nog contributie op te eisen. Het 2e argument om niet te betalen!

De tijd gaat dringen om het algehele financiële jaarverslag over 2016 bekend te maken of er bij opheffing nog een batig saldo is/was maar ik vrees dat er een chronisch kas te kort is en niets naar het KWF kan worden overgemaakt.

Moneyman
Berichten: 18263
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Vereniging Payback wordt ontbonden en opgeheven

Ongelezen bericht door Moneyman »

evt schreef: Ten 2e. In het Burgerlijk Wetboek Artikel 36 lid 4 het volgende staat:
4 Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
Nadat op 21 april j.l. de ALV had besloten om de Vereniging op te heffen, heb ik onmiddellijk schriftelijk het bestuur laten weten dat ik conform Artikel 36 lid 4 BW mijn lidmaatschap van de Vereniging Payback opzegde.
Payback heeft nergens op gereageerd met als gevolg de bovenstaande aanmaning.
Het lijkt mij duidelijk dat het zojuist genoemde Artikel 36 lid 4 BW hier van toepassing is want de opheffing van een vereniging zorgt zeker tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, namelijk tot totaal geen enkele rechtsvorm meer, door de opheffing van de vereniging. Het 1e argument om niet te betalen!
Dit is een kulargument. Opheffing is géén omzetting in een andere rechtsvorm. Opzegging op deze grond is dus uiteraard niet geldig.

Gesloten