[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Effectenlease anno nu - Pagina 4
Pagina 4 van 4

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 17 mar 2020 19:45
door ClaimConcept
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze actie volgt op de weigering van Kifid om Dexia te veroordelen:
ClaimConcept schreef:
02 dec 2019 13:31
Voor een tiental klachten heeft Dexia na jarenlange onderhandelingen begin 2012 nieuwe voorstellen gedaan via Zettel Mediation. Nog steeds volstrekt onvoldoende, dus meteen geklaagd bij Kifid. Waar nu eind 2019 een onverbeterlijke Secretaris dus domweg geen zin heeft om onze klachten verder uit te werken en ze door de Geschillencommissie inhoudelijk te laten beoordelen...
ClaimConcept schreef:
03 dec 2019 14:39
Het Klachteninstituut als instantie is onafhankelijk en onpartijdig, maar dat geldt niet voor ieder individu en zeker niet voor een aantal secretarissen. Zo zit daar een voormalig advocaat van Aegon en het voormalige hoofd Afwijzingen van Dexia, ex-collega van de huidige senior-jurist van Aegon. Kifid zal het nooit toegeven en ze zolang mogelijk steunen, maar er zijn de afgelopen jaren al wel een paar via de achterdeur vertrokken. Als we die extra drempel maar eenmaal voorbij zijn, dan trekken we de zaak vaak alsnog naar ons toe.

Helaas te vaak (voor klachten met een belang vanaf € 25.000,--) pas bij de Commissie van Beroep, maar 3x is dan wel scheepsrecht!

Let wel: ClaimConcept heeft van deze gedupeerden nog steeds een volledige volmacht richting Dexia, sinds 2010!

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 19 mar 2020 11:12
door ClaimConcept
ClaimConcept schreef:
24 jan 2020 15:44
ClaimConcept schreef:
24 jan 2020 11:45
Radar blikt terug op de grootste financiële schandalen
(..)
Stef Smit zegt: (..) En op 13 maart 2020 doet de Hoge Raad uitspraak in de Dexia-zaak en wordt duidelijk wie er compensatie krijgt.

Op de website van Leaseproces niets hierover, maar het zou zomaar kunnen gaan om deze conclusie ECLI:NL:PHR: 2019:1203 van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, over "Stelplicht- en bewijslast. Buitengerechtelijke kosten. Advisering door tussenpersoon? Handelde tussenpersoon als orderremisier?"

Taal noch teken van Leaseproces, maar de uitspraak van de Hoge Raad is vooralsnog uitgesteld tot 24 april 2020.
Niet vanwege Corona, maar eerder door aanvullende informatie over de aankoopprocedure bij Aegon/Dexia
ClaimConcept schreef:
09 mar 2020 13:35
Klapperrrrrrr van de week! Onze visie wordt meer en meer gedeeld door de gewone rechter, zoals nu eindelijk eens tegen woekerpoliskampioen Aegon, bij rechtbank Den Haag op 4 maart 2020 in uitspraak ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 24 apr 2020 12:14
door ClaimConcept
De Hoge Raad heeft op 24 april 2020 in ECLI:NL:HR: 2020:809 het bestreden arrest ECLI:NL:GHARL: 2018:6551 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 juli 2018 vernietigd en doorverwezen naar gerechtshof ’s-Hertogenbosch:
2.1 Deze uitspraak gaat over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’ in de zin van de effectenwetgeving.
3.5.2 Of een aanvraagformulier voor het sluiten van een effectenleaseovereenkomst bij toepassing van het hiervoor in 3.4.2 genoemde criterium kan worden beschouwd als een ‘order’, zal de feitenrechter moeten beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Wat mij betreft is het antwoord al gegeven door rechtbank Den Haag op 4 maart 2020 in uitspraak ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817
doorgeven order
4.25. Dat de tussenpersoon een order heeft doorgegeven en dat Aegon dit wist blijkt uit het volgende. Aegon hanteerde bij al haar aandelenleaseproducten de volgende werkwijze. Aegon bepaalt van te voren per product in welke fondsen wordt belegd. Zo wordt er bijvoorbeeld voor het product Vliegwiel Beleggen standaard (evenredig) belegd in de fondsen Aegon, ING, ABN Amro en Fortis. Dit is volgens een directeur van Aegon bewust zo opgezet door Aegon. Ook het aantal te kopen aandelen heeft Aegon van te voren vastgesteld. Op het aanvraagformulier staat een productcode en de naam van het product. Zodra de klant op het aanvraagformulier een bepaald bedrag aan inleg heeft aangekruist, stelt Aegon op basis daarvan – met inachtneming van de dagkoers van de aandelen – het aantal aan te kopen aandelen vast. Dit blijkt duidelijk uit het aanvraagformulier, de brochures en de overige in het geding gebrachte stukken. Zie ook het informatieblad “AEGON Vliegwiel Kapitaal Aankoopprocedure”:

“Het aanvraagformulier dat op een werkdag voor 12:00 uur door AEGON Financiële Diensten wordt ontvangen, wordt op de eerstvolgende beursdag verwerkt, waarna de aandelen worden aangekocht. Na aankoop van de aandelen wordt de Vliegwiel-overeenkomst tussen AEGON Financiële Diensten en de cliënt opgesteld. ”
Ook in dit geval wist Aegon na ontvangst van het aanvraagformulier precies welke aandelen zij voor Afnemer moest kopen. Ook Afnemer wist welke aandelen voor hem zouden worden gekocht. Dit bleek immers uit de brochure en andere informatie van Aegon. Aegon zorgde door het verstrekken van een lening voor voldoende saldo voor de aankoop. Daarna kocht Aegon de aandelen. Het is niet van belang dat de schriftelijke overeenkomst op het moment van het insturen van het aanvraagformulier niet is ondertekend. Afnemer geeft de opdracht om de overeenkomst op te stellen (inclusief het aankopen van de aandelen) in het aanvraagformulier. Deze opdracht wordt aanvaard door Aegon op het moment dat zij de aandelen koopt. In de overeenkomst staat dat de overeenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van de aankoop van de aandelen. Dat Aegon achteraf de overeenkomst nog kan annuleren als Afnemer de schriftelijke overeenkomst niet ondertekent, maakt nog niet dat de overeenkomst tussen partijen pas bestaat op het moment van ondertekening. Zie ook de standaard welkomstbrieven van Aegon. Daarin schrijft Aegon aan haar klanten:

“Bedankt voor uw aanvraag voor een vliegwiel-overeenkomst. (…)

Op de overeenkomst staan de exacte aankoopkoersen van de aandelen, die voor u op de Amsterdamse Effectenbeurs zijn aangekocht. Dit pakket topklasse aandelen is vanaf de ingangsdatum van het contract direct voor u aan het werk”.
Dus: het insturen van het aanvraagformulier leidt direct tot de aankoop van een van te voren vaststaand pakket aandelen voor rekening en risico van Afnemer. Dat is precies wat een tussenpersoon zonder vergunning niet mag, namelijk het insturen van een order voor de aankoop van aandelen (zie ook de uitspraak van het gerechtshof Den Haag op 19 februari 2019). Aegon zegt dat dit een te ruime uitleg van 'het doorgeven van een order' is. Dat is niet zo. In dit geval is er immers een direct verband tussen het doorsturen van het aanvraagformulier en het kopen van de aandelen.

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 26 apr 2020 11:13
door juwita
Inderdaad een mooi arrest van vrijdag jl. door de Hoge Raad. Kan consequenties krijgen voor duizenden aandelenlease-gedupeerden die moeite hebben de advisering door een tussenpersoon te bewijzen. Hof Den Bosch kan er na de verwijzing mee aan de slag. Kan nog wel anderhalf tot twee jaar duren alvorens er duidelijkheid is. Recht halen in Nederland is geen sinecure.

Helaas komt dit soort uitspraken -straks twintig jaar na het losbarsten van de hele affaire- voor velen te laat, want inmiddels overleden of hun aandelenlease-debakel al jaren terug uit hun gedachten gebannen.

Toch goed dat er individuen en organisaties in Nederland zijn die het niet lieten zitten bij de aanvankelijke wanprestatie door de rechtspraak (met name door het Gerechtshof Amsterdam !!!) en bleven en blijven vol houden !

Hopelijk gebeurt dit ook met de woekerpolis-affaire. Volharden loont (soms) voor de doorzetters

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 27 apr 2020 12:52
door ClaimConcept
juwita schreef:
26 apr 2020 11:13
Helaas komt dit soort uitspraken -straks twintig jaar na het losbarsten van de hele affaire- voor velen te laat, want inmiddels overleden of hun aandelenlease-debakel al jaren terug uit hun gedachten gebannen.
Ook nabestaanden kunnen belanghebbenden zijn die postuum alsnog hun recht kunnen halen

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 01 mei 2020 14:07
door ClaimConcept
ClaimConcept schreef:
19 apr 2017 15:31
Grote financiële instellingen als Aegon kunnen het rechtsverloop traineren als geen ander.
12 sep 2013, ClaimConcept schreef:Als bijvoorbeeld sprake is van een minderjarige op het contract, dan vergoedt AEGON uiteraard alle schade!? Maar waarom ligt er dan bij het secretariaat van de Geschillencommissie ook nog steeds een klacht over een Junior Vliegwiel? De klacht loopt dan ook nog maar pas sinds 2010...

Aegon erkende schadeplichtig te zijn, maar partijen verschillen tot op heden van mening over de hoogte van inleg, wettelijke rente en juridische kosten. Kifid verklaarde de klacht destijds echter niet-ontvankelijk, omdat er al een schikking zou zijn:
25 sep 2014, Kifid schreef:4.2 De omstandigheid dat de vaststellingsovereenkomst niet door beide partijen is getekend, is in dit geval geen reden om aan te nemen dat een geschil betreffende (de gevolgen van) de effectenleaseovereenkomst is blijven voortbestaan.
Anno 2016 had Aegon nog steeds niets vergoed, juist omdat het ondermaatse voorstel van Aegon niet door de klager (de moeder als ex-echtgenoot op grond van 1:88 BW) was getekend!

Een hernieuwde klacht over deze gang van zaken dit keer door de minderjarige contractant zelf met behulp van een heuse mediator mag niet baten, Kifid blijft onverbiddelijk
4 april 2017, Kifid schreef:4.2 (..) Nu de Bank nog steeds bereid is het door haar voorgestelde schikkingsbedrag (dat op 18 september 2014 opgehoogd is tot €10.500,-) uit te keren, welk voorstel op 12 februari 2013 is geaccepteerd door de toenmalige gemachtigde van Consument, is naar het oordeel van de Commissie op grond van art. 9.2 sub a van het Reglement de klacht derhalve niet behandelbaar, de klacht is immers al eerder behandeld door Kifid.

Anno 2017 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed, juist omdat het voorstel van Aegon door de gemachtigde van de minderjarige contractant nog niet is getekend!

Anno 2020 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed. In de huidige gerechtelijke procedure komt Aegon nu weer met de drogreden dat de contractant sinds 2012 heeft verzuimd om een rekeningnummer op te geven en een kopie legitimatiebewijs aan te leveren, zodat Aegon het bedrag nog niet heeft kunnen overmaken...

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 03 mei 2020 12:43
door ClaimConcept
ClaimConcept schreef:
01 mei 2020 14:07
Anno 2020 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed. In de huidige gerechtelijke procedure komt Aegon nu weer met de drogreden dat de contractant sinds 2012 heeft verzuimd om een rekeningnummer op te geven en een kopie legitimatiebewijs aan te leveren, zodat Aegon het bedrag nog niet heeft kunnen overmaken...
Dit Vliegwiel was na de klacht in 2010 geëindigd met een positief saldo van € 1.842 wat Aegon nooit heeft uitgekeerd. Merkwaardig dat Aegon bij anderen een positief eindsaldo zonder meer uitkeert - op de bij Aegon bekende incassorekening:
Horen wij niets van u? Dan verkopen wij de aandelen en keren wij de opbrengst aan u uit. Wij maken die opbrengst over op uw rekeningnummer [bankrekening].
In vervolg op onze brief van 14 september 2017 delen wij u mede dat wij op 16 oktober jl. uw Vermogens Vliegwiel-extra overeenkomst met nummer [Vliegwielnummer] hebben beëindigd en de aandelen hebben verkocht tegen de koersen die golden op 16 oktober 2017.
In verband met de verkoop van de aandelen ontvangt u een bedrag groot € 2.900,37. Dit bedrag hebben wij inmiddels overgemaakt ten gunste van uw bankrekening met nummer [bankrekening]

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 24 jun 2020 10:45
door ClaimConcept
We zitten met smart te wachten op een aantal eigen uitspraken, voor nu even een korte update
ClaimConcept schreef:
24 apr 2020 12:14
De Hoge Raad heeft op 24 april 2020 in ECLI:NL:HR: 2020:809 het bestreden arrest ECLI:NL:GHARL: 2018:6551 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 juli 2018 vernietigd en doorverwezen naar gerechtshof ’s-Hertogenbosch:
2.1 Deze uitspraak gaat over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’ in de zin van de effectenwetgeving.
3.5.2 Of een aanvraagformulier voor het sluiten van een effectenleaseovereenkomst bij toepassing van het hiervoor in 3.4.2 genoemde criterium kan worden beschouwd als een ‘order’, zal de feitenrechter moeten beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Wat mij betreft is het antwoord al gegeven door rechtbank Den Haag op 4 maart 2020 in uitspraak ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817

Rechtbank Den Haag heeft in ECLI:NL:RBDHA: 2020:5079 de adviespraktijk (i.c. Aegon) nog weer scherper verwoord
4.9... De tussenpersoon mocht bepaalde dingen doen omdat uiteindelijk de instelling waarmee het contract werd gesloten moest zorgen voor de bescherming van de klanten. Als we goed kijken naar de regels van toen mocht de tussenpersoon zonder vergunning niet meer doen dan:

- klanten in contact brengen met een beleggingsinstelling (het aanbrengen van een klant);
- informatie over deze klant doorgeven aan die beleggingsinstelling (waarbij hij bijvoorbeeld wel gegevens over het profiel van de klant mag doorgeven aan de instelling)
- het informeren van klanten over wat een aandelenleaseproduct in het algemeen is;
- in het algemeen (niet op een bepaalde klant gericht) reclame maken voor een concreet aandelenleaseproduct, als hij daarbij maar duidelijk vermeldt van welke beleggingsinstelling dit product is.
Wat de tussenpersoon zonder vergunning beslist niet mocht doen is:
a. een concreet aandelenleaseproduct aanbevelen aan de klant;
b. een effectenorder doorgeven (dat wil zeggen: een opdracht om aandelen te kopen);
c. adviseren over de keuze van een instelling die de effectentransacties zal uitvoeren;
d. bemiddelen bij de totstandkoming van een beleggingsovereenkomst met een beleggingsinstelling.

Iedereen die zich toen met aandelen(lease) bezig hield wist dit of had dit in ieder geval moeten weten.

Steeds meer rechtbanken nemen deze visie over, met 100% schadevergoeding + wettelijke rente + kosten:
08-04-2020 Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL: 2020:2617
29-04-2020 Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM: 2020:3225
08-05-2020 Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT: 2020:4339 (voorbeeld van meerdere uitspraken)
19-05-2020 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL: 2020:3925
20-05-2020 Rechtbank Zeeland - West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB: 2020:2362
"Rechtbank Zeeland - West-Brabant" schreef:De kantonrechter oordeelt dat Dexia de volledige schade dient te vergoeden. Gehandeld in strijd met artikel 41 NR 1990. Overweging omtrent de feitelijke gang van zaken tijdens het huisbezoek. Dexia heeft onvoldoende weersproken dat tijdens het huisbezoek sprake is geweest van een specifiek op de persoon van Afnemer gericht financieel advies van de adviseur van Spaar Select om een specifiek effectenleaseproduct met Dexia overeen te komen.

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 26 jun 2020 10:52
door ClaimConcept
Aandelenlease/Effectenlease, een zo goed als vergeten affaire uit een ver verleden. Voor zover bekend, wordt vrijwel alleen nog geprocedeerd door ClaimConcept en concullega Leaseproces, voornamelijk vanwege verboden advisering en effectenorders.

Zo nu en dan treffen we een vreemde eend in de bijt, in het navolgende geval wel een hele bijzondere: ECLI:NL:GHARL: 2020:4760
3.1. Next Finance heeft een effectenleaseovereenkomst (genaamd “Korting Kado”) van 11 augustus 2000 overgelegd, ondertekend door Bank Labouchere N.V. (hierna: Bank Labouchere), handelende onder de naam Legio-Lease
(..)
3.3. Dexia Bank Nederland N.V. (hierna: Dexia) is de rechtsopvolgster onder algemene titel van Bank Labouchere.

3.4. Volgens de door Next Finance overgelegde eindafrekening is de effectenleaseovereenkomst op 15 juli 2003 met een restschuld van € 12.951,67 geëindigd.
(..)
4.1. Next Finance heeft gesteld dat Dexia haar (vermeende) vordering op [appellant] heeft overgedragen aan Varde Investments (Ireland) Limited (hierna: Varde). Volgens Next Finance heeft Varde op haar beurt de (vermeende) vordering aan Next Finance overgedragen.
5.1. In hoger beroep heeft [appellant] onder meer gesteld dat op 11 augustus 2000 bij hem en zijn echtgenote iemand aan de deur is geweest die zijn echtgenote een “korting op een soort van spaarplan” aanbood. De echtgenote van [appellant] zat in de wettelijke schuldsaneringsregeling. [appellant] heeft zich door de verkoper laten overhalen om het spaarplan op zijn naam af te sluiten.
In de dagen erna is gebleken dat het ging om een effectenleaseovereenkomst en heeft de schuldsaneringsbewindvoerder de effectenleaseovereenkomst ontbonden dan wel vernietigd op grond van de destijds geldende Colportagewetgeving, aldus [appellant]. [appellant] heeft betoogd daarna nooit meer iets te hebben gehoord over de effectenleaseovereenkomst.

Deze gedupeerde wordt in hoger beroep gelukkig alsnog in het gelijk gesteld. Het bijzondere zit in de praktijk van het telkens doorschuiven van (vermeende vorderingen van) een bewezen wanproduct: een vernietigde overeenkomst toch door laten lopen zonder dat er ooit een betaling is verricht, de verkoop van Aegon's dochter Bank Labouchere/Legio Lease aan Dexia, het doorverkopen van de vermeende restschuld aan opkoper Varde Investments, die op hun beurt de vermeende vordering doorverkoopt aan New Finance. Die er ook weer een potje van maakt omdat ze niet kunnen bewijzen dat hun aanmaningen daadwerkelijk zijn verstuurd!

Afijn, eindelijk gerechtigheid na 20 jaar. Voer voor Moneyman?

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 02 jul 2020 15:42
door ClaimConcept
ClaimConcept is bezig met dagvaardingsprocedures tegen Achmea, Aegon (SprintPlan en Vliegwiel) en Dexia bij onder meer de rechtbanken Assen, Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht en Roermond. Ook rechtbank Noord-Nederland (Leeuwarden) heeft onlangs op 26 juni 2020 in ECLI:NL:RBNNE: 2020:2219 Dexia weer een draai om de oren gegeven:
33. Voorts volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2018 (Timmermans/Dexia, ECLI:NL:HR: 2018:1935) dat voor het antwoord op de vraag of Dexia onrechtmatig jegens [A] heeft gehandeld (alsmede op die naar de omvang van de schade) niet voorop staat of Dexia tekort is geschoten in haar zorgplicht (zoals hiervoor weergegeven in 5.32), maar of zij heeft gecontracteerd in weerwil van het verbod van artikel 41 NR 1999, dat juist ertoe strekt om de afnemer te beschermen tegen het aangaan van een beleggingsovereenkomst na advies door een adviseur zonder de benodigde vergunning.
Bij effectenleaseovereenkomsten die tot stand zijn gekomen op een wijze als hier aan de orde, is voor het oordeel dat sprake is van onrechtmatig handelen door Dexia de inhoud van het advies niet relevant noch een eventueel eigen inzicht van de afnemer in het aan te schaffen product. Dexia had de afnemer op basis van art. 41 NR hoe dan ook moeten weigeren.
Je hoeft dus niet aan te tonen hoe het (destijds vaak mondelinge) advies exact luidde, je moet advisering aannemelijk maken. Al dan niet met getuigenverhoor - je wettelijk recht - zoals in de uitspraak van Zeeland -West-Brabant, locatie Tilburg.

Re: Effectenlease anno nu

Geplaatst: 04 jul 2020 12:31
door ClaimConcept
Op 20-05-2020 in uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2020:2362, rechtbank Tilburg schreef:5.8. Afnemer heeft de overeenkomst met Dexia afgesloten via tussenpersoon Spaar Select. Tussen partijen is niet in geschil dat Spaar Select niet beschikt over de voor beleggingsadvieswerkzaamheden noodzakelijke vergunning. Beoordeeld moet daarom worden of Spaar Select beleggingsadvieswerkzaamheden verrichtte en of Dexia daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn.
5.9. Partijen zijn het erover eens dat van advisering sprake is indien een aanprijzing wordt toegesneden op de persoonlijke financiële situatie en/of als een product (in dit geval een effectenlease-overeenkomst) als vanwege diens financiële situatie geschikt voor de betrokken persoon wordt aanbevolen. De stelplicht en bewijslast dat de tussenpersoon hem in voormelde zin heeft geadviseerd en dat Dexia wetenschap had althans behoorde te hebben van het feit dat de tussenpersoon Afnemer, anders dan in algemene zin, een persoonlijk en specifiek op dit product toegesneden advies heeft verstrekt, rusten op Afnemer.

In tegenstelling tot wat ik eerder dacht, vond de kantonrechter in Tilburg ook hier getuigenverhoor (terecht) helemaal niet nodig:
5.10. Afnemer stelt hierover het volgende.

Afnemer is ongevraagd telefonisch benaderd door een medewerker van Spaar Select met het aanbod voor een huisbezoek van een financieel adviseur. Afnemer is hierop ingegaan. Tijdens het huisbezoek heeft de adviseur, mevrouw Miranda van Gils, geïnformeerd naar de financiële wensen en de financiële situatie van Afnemer. Afnemer gaf aan vermogen te willen opbouwen voor de studiekosten van zijn kinderen alsmede voor later, als aanvulling op zijn pensioen. De adviseur adviseerde Afnemer om het Capital Effect product van Bank Labouchere af te sluiten. Volgens de adviseur zou Afnemer met een maandelijkse inleg van NLG 150,- een aanzienlijk vermogen opbouwen. Over de risico’s van het product is Afnemer nimmer geïnformeerd. Afnemer heeft het advies opgevolgd en heeft de overeenkomst later ondertekend.
5.11. Dexia heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat tijdens het huisbezoek is besproken hetgeen Afnemer heeft gesteld. Dat betekent dat de gang van zaken tijdens het huisbezoek zoals door Afnemer geschetst, in rechte is komen vast te staan.
Op de overeenkomst staat Spaar Select als adviseur genoemd. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat sprake is geweest van een specifiek op de persoon van Afnemer gericht financieel advies van de adviseur van Spaar Select om een specifiek effectenleaseproduct met Dexia overeen te komen. Aan de hand van een inventarisatie van de persoonlijke situatie en wensen van Afnemer heeft Spaar Select geadviseerd het product aan te schaffen. Spaar Select heeft zich niet beperkt tot het geven van algemene informatie over de verschillende beleggingen of over effectenleaseproducten.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor Aegon met Vliegwiel en dochter Spaarbeleg met SprintPlan. Het zal toch geen grote verrassing zijn dat dit rond de eeuwwisseling de algemene gang van zaken was bij de verkoop van aandelen-/effectenlease?