[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 176: Illegal string offset 'forum_id'
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 178: Illegal string offset 'forum_id'
Radar • Uitspraak in voorbeeldzaak DSI
Pagina 1 van 4

Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 20:19
door Piet
De Hoger Beroep Commissie van het DSI heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep van dexia in de voorbeeldzaak die als basis zou moeten dienen voor de andere klachten die bij het DSi zijn ingediend tegen Dexia.

Dit is de link voor de volledige uitspraak:
http://www.dsi.nl/index.php?sid=104&uitspraak=1076

Dit is een heel belangrijke uitspraak!!!

Hieronder een stukje van de uitspraak:
Uitspraak KCHB nr. 91 d.d. 27-01-2005. | Bekijk de uitspraak in eerste aanleg

Uitspraak d.d. 27 januari 2005 van de Commissie van Beroep DSI.

(prof. mr. A.S. Hartkamp (voorzitter), mr. J.B. Fleers, mr. S.P.G.M. van Hooijdonk, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. G.St. Panjer, mr. A. Rutten-Roos en A. Vastenhouw)

1. De procedure in hoger beroep

1.1 Appellante in beroep (verder: de deelnemer) heeft bij een op 1 maart 2004 gedateerd en op 4 juni 2004 aangevuld beroepschrift op de voet van art. 14.2 van het Algemeen Reglement DSI de beslissing van de Klachtencommissie DSI (verder: de Klachtencommissie) van 4 februari 2004 in het geschil tussen partijen ter toetsing voorgelegd aan de Commissie van Beroep DSI (verder: de Beroepscommissie). De deelnemer heeft bij het aanvullend beroepschrift stukken in het geding gebracht.

1.2 Verweerder in het principaal beroep (verder: belanghebbende) heeft bij een op 7 augustus 2004 gedateerd verweerschrift verzocht het beroep van de deelnemer te verwerpen en zijnerzijds op de voet van art. 6.5 Reglement van Beroep, incidenteel beroep ingesteld tegen de beslissing van de Klachtencommissie. Belanghebbende heeft daarbij stukken in het geding gebracht en zijn eis gewijzigd zoals hierna onder 4.5 zal worden vermeld. De deelnemer heeft zich niet tegen de wijziging van de eis verzet.

1.3 De deelnemer heeft bij een op 30 september 2004 gedateerd verweerschrift in het incidenteel beroep verzocht het incidenteel beroep van belanghebbende te verwerpen. De deelnemer heeft daarbij stukken in het geding gebracht. Belanghebbende heeft bij brief van 9 november 2004 ook nog een stuk in het geding gebracht.

1.4 De Beroepscommissie heeft de zaak in aanwezigheid van (vertegenwoordigers van) partijen mondeling behandeld op 15 november 2004.

Slotsom in het principaal en het incidenteel beroep
6.1 De beslissing van de Klachtencommissie moet worden vernietigd en beslist moet worden als hierna onder 6 te vermelden.

6.2 De Beroepscommissie vindt aanleiding de deelnemer op de voet van art. 11.6 Reglement van Beroep te veroordelen tot betaling van een bijdrage in de door belanghebbende in beroep gemaakte kosten tot een bedrag van € 2.500,--.

6.3 Hetgeen meer of anders is gevorderd moet als ongegrond worden afgewezen.


7. Beslissing in het principaal beroep en in het incidenteel beroep

De Commissie van beroep stelt bij bindend advies vast dat;

- de uitspraak van de Klachtencommissie van 4 februari 2004 wordt vernietigd;
- de verbintenissen die partijen bij de onderhavige effectenlease-overeenkomst op zich hebben genomen zijn vervallen;
- de deelnemer binnen vier weken na verzending van deze uitspraak aan belanghebbende dient terug te betalen al hetgeen belanghebbende ter uitvoering van de overeenkomst aan de deelnemer heeft voldaan;
- de deelnemer op het door hem aan belanghebbende terug te betalen bedrag in mindering zal mogen brengen een bedrag dat overeenkomt met het percentage van € 8.142,12 waarmee de AEX-index is gedaald in de periode van 6 december 2000 tot 6 december 2003;
- de deelnemer over het door hem aan belanghebbende uit dezen hoofde terug te betalen bedrag de wettelijke rente dient te vergoeden vanaf de dag van betaling door belanghebbende tot aan de dag van de terugbetaling door de deelnemer;
- de deelnemer binnen vier weken na verzending van deze uitspraak aan belanghebbende ter zake van kosten van rechtsbijstand in eerste aanleg € 2.500,-- dient te vergoeden, voor zover zulks nog niet is geschied;
- de deelnemer binnen vier weken na verzending van deze uitspraak aan belanghebbende dient te vergoeden een bedrag van € 2.500 als een bijdrage in de door belanghebbende in beroep gemaakte kosten;
- het meer of anders gevorderde wordt afgewezen

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 20:45
door thoompy
Vier jaar strijd ik ben er af En nu de rest nogTHOOMPY is klaar

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 20:47
door anne_
Thoompy, van harte proficiat, wat een opluchting voor je.

Gr. Anne.

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 20:48
door Truus2004
Thoompy, wat een rust in de tent zal dat geven voor je! Proficiat!

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 21:01
door wijzijnactief
HAHAHHAHAHAHA,
Dexia kan het nu helemaal wel opgeven, dit is n voorbeeldzaak!!!!!!
Tijd voor n borrel!

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 21:10
door Piet
Thoompy gefeliciteerd!!!

Dit is een giga slag voor dexia en heeft consequenties voor veel zaken.
De precedent werking zal als een mokerslag zijn voor dexia.

Groeten,
Piet

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 21:11
door pluutje
Welverdriedubbeltjes Thoompy heeft gewonnen! :wink:
Proost!!!

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 21:26
door willem S
Thoompy het is je gegund!
gefeliciteerd en op naar de volgende rechtszaken medestrijders!!
nog ff
Willem

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 21:33
door wijzijnactief
Oops was ik nog vergeten

GEFELICITEERD!!!!!!!!!!

Nieuwsbericht ANP:
Dexia kan het na vandaag wel schudden,
De Belgische bank met hun idiote werkwijze moet faillisement aanvragen, na een paar mokerslagen van gedupeerden die hun tanden lieten zien!

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 21:40
door ant
Thoompje van harte gefeliciteerd. :wink: :D

groetjes Ant

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 22:01
door Hans2
Alle respect voor je uithoudingsvermogen in deze uitputtingsslag!
Fantastisch wat je met je doorzettingsvermogen heb weten te bewerk-
stelligen.

Dit verhaal van jouw heeft zeer grote consequenties voor Dexia.

Gefeliciteerd!
Hans2

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 22:02
door shamyrah
Thoompy,
van Harte Gefeliciteerd met de overwinning, dit geeft de burger weer moed.

Groetjes A3

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 22:08
door Arie Boom
Thoompy,

Klasse je bent er vanaf na 4-jaar gefeliciteerd.

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 22:47
door dagwaarde
heeft iemand de uitspraak gelezen? :?:

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 27 jan 2005 23:14
door JOOST1
Waar is Dubio ???????????????????????????????????????

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 28 jan 2005 07:45
door Oom Dagobert
En nu maar hopen dat er geen rechters zijn die het beter denken te weten maar dat ze allemaal de visie van DSI overnemen.!!!!!!
gr, O.D.

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 28 jan 2005 07:51
door Piet
Legio ongeldige leasecontracten

Van een onzer redacteuren

De Telegraaf 28 januari 2004

HEERENVEEN, vrijdag
Er gloort weer hoop voor veel deelnemers aan de omstreden aandelenlease van Dexia na een vonnis van de kantonrechter in Heerenveen en een uitspraak van de Beroepscommissie DSI.
Blijkens het vonnis van de kantonrechter waren bij de duizenden gehuwde deelnemers de handtekeningen van beide partners onder het leasecontract nodig, iets wat meestal niet gebeurde. Hierdoor kunnen duizenden deelnemers hun inleggeld terugkrijgen en hoeven hun schuld aan de Belgische bank niet af te lossen.
Dexia heeft honderden deelnemers aan de aandelenlease gedagvaard om een restschuld terug te betalen. Ongeveer 30% van die deelnemers is getrouwd, maar hun partners hebben het leasecontract niet ondertekend. Voor die groep geldt de uitspraak van de rechter als een precedent, stelt advocaat Tulp.

De Beroepscommissie DSI heeft in een door een gedupeerde deelnemer aangespannen procedure beslist dat deze niet langer aan de verplichtingen, die voortvloeien uit zijn aandelenleaseovereenkomst, is gebonden omdat de effecteninstelling jegens hem onvoldoende zorgvuldig is geweest.

Copyright De Telegraaf

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 28 jan 2005 08:15
door Captain-America
@ Dirk,

Toppie !
:wink:

Eindelijk gerechtigheid.
(Zie tevens je mail).

Take care out there.

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 28 jan 2005 08:54
door Idaho
Perfect Thoompy, neem het er de komende tijd maar eens goed van!!!!

Re: Uitspraak in voorbeeldzaak DSI

Geplaatst: 28 jan 2005 09:01
door croosjes
thoompy,en geniet ervan en de borrel(thoompy) is van mij bij het feest die er dan voor iedereen is.


vrgr.Andre